สรุปIs1 is2

505 views
324 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปIs1 is2

  1. 1. วิชา IS3
  2. 2. สรุป IS1 ในวิชา IS1 นั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทาโครงเกี่ยวกับ แนวทางแห่ง การดาเนินชีวิต ซึ่งให้นักเรียนเชิญ วิทยากร ผู้ซึ่งประสบความสาเร็จในอาชีพ นั้น ๆ มาเล่าและแชร์ประสบการณ์ของตัววิทยากรเอง ว่ากว่าจะผ่านมาถึง จุดๆนี้ที่ประสบความสาเร็จนั้นผ่านความยากลาบากมามากแค่ไหน จะต้องมี อุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งวิทยากรทุกคนของแต่ละกลุ่มก็บอกว่าคาเดียวกันว่า กว่าจะถึงมาจุดๆนี้ต้องอาศัยความอดทนมาเป็นอย่างมาก ซึ่ง IS1 นี้มี ประโยชน์ต่อกลุ่มของข้าพเจ้ามาก มันทาให้เราเห็นแนวทางที่เราจะสามารถ เลือกเดินได้ในอนาคตได้ สามารถนามาปรับเข้ากับใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบัน ได้
  3. 3. ครูผู้จัดสอน IS1 อาจารย์วิชา ถาวรศิริ
  4. 4. สรุป IS2 ในวิชา IS2 นั้นเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแบบแผน โครงงานที่สรุปใจความต่างๆ ของการเขียนรูปเล่มโครงงานมารวมสรุป ไว้เป็นแบบย่อ ๆ รูปเล่มคราวๆของโครงงาน เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา และได้นาเสนอผลงานที่เรา ได้ลงมือปฏิบัติทากันจริงมานาเสนอหน้าห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนๆได้รับฟัง ว่า โครงงานของเรานั้นสามารถทาประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ทาอะไรได้ บ้างใช้แล้วจะเกิดประโยชน์ไหม เป็นอันตรายต่อตัวเราไหม
  5. 5. ครูผู้จัดสอน IS2 อาจารย์สุนิดา พรานขุน
  6. 6. สมาชิกกลุ่ม นาย ครองพล ปัจมนตรี เลขที่ 8 นาย พิทยุตม์ วรรณะ เลขที่ 10 นาย วิชญ์พล กาญจนกาเนิด เลขที่ 11 นางสาว คุณัญญา หนุนภักดี เลขที่ 27 นางสาว ณัชชา นาเวช เลขที่ 28 นางสาว ณัฐนันท์ ภิญโญ เลขที่ 29 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

×