โครงการจัดทำเว็บไซต์

9,411
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,411
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการจัดทำเว็บไซต์

  1. 1. ชื่อโครงการจัดทาเว็บไซต์ “การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด”หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทาเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร เพิ่มมากขึ้นตรงตามความต้องการของเยาวชน เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ในอาเภอบ่อไร่มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวิชาที่เกี่ยวกับอาชีพ อาทิเช่น สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ แต่สถานศึกษาอยู่ไกลมากและไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จึงเป็นทางเลือกที่ดีในระดับหนึ่งของเยาวชนที่ต้องการศึกษา วิชาชีพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดนั้นยังมีหอพัก สาหรับนักศึกษา เนื่องจากผู้จัดเล็งเห็นประโยชน์ ในด้านการศึกษาว่ามีความสาคัญมากและเรียนจบออกสามารถประกอบอาชีพได้วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดขอบเขตการศึกษา 1.ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 2.ประวัติความเป็นมา 3.วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย 4.สาขาวิชาชีพประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 2.ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด

×