Your SlideShare is downloading. ×

Գոհար 11 3

916

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
916
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Թիվ 198 ավագ դպրոցի11³ դասարանի աշակերտուհի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
 • 2. Եñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝÑ ³ ë ³ ó áÃÛõ Ýñ ³ Ï õ áÝ»• Ð ³ ñ ÃáÃÛ õ - Çë õ áÝÝ ï · ³· ³Ã• àւÕ ÇÕ-Ï á Õ• Î »- · ³ · ³ à ï Ý ï Çë · ³· ³Ã
 • 3. ´³ ½Ù³ Ý ï» Çë ñ• ø³ é³ Ý ï Çë• ¼á· ³ Ñ » Ý ï õ é³ Çë
 • 4. ºñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝåÝ õ » ³ ¹áÙÝñ• ºÃ»ÙÇ áÕÕ Ç » Ï á » ñ · ïÝ õ » Ñ ³ ñ ÃáÃÛ Ýíñ ³ , ³ å³ õ ñ õÏ ï» íáÙ Ý õ ³ ³Û¹ ³ÙµáÕç áõÕÇ ÕÁ å³ïÏ ³Ý áõÙ ¿ ³Û¹ ѳñÃáõÃÛ³Ý Á:
 • 5. ºñÏñ³ã³÷³Ï³Ý åݹáõÙ• ºÃ»» Ï á ½á· ³ Ñ » áÕ Õ Ýñ Ñ ³ ïáÙ » ñ õ õ é õÇ » õ Ý » ñ á ¹á,³ å³ ñ ñ í Ý ñ³Ý ó ѳïÙ³Ý ·Í» ñÁ ½áõ· ³Ñ» é » Ý :
 • 6. Հատույթներ1
 • 7. 2
 • 8. 3
 • 9. 4
 • 10. 5
 • 11. ÊݹÇñÝ»ñ I II1 1 2 2 3
 • 12. ÊݹÇñ 11
 • 13. ÊݹÇñ 1 (լուծում)1
 • 14. ÊݹÇñ 22
 • 15. ÊݹÇñ 2 (լուծում)2
 • 16. Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
 • 17. Ստացված հատույթները
 • 18. Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
 • 19. Ստացված հատույթները
 • 20. Խորանարդի վրա կառուցել հատույթ
 • 21. Ստացված հատույթը
 • 22. Կառուցումներ պատկերների վրա Խնդիր 1 Կառուցենք ABCD բուրգի հատույթը K, L, M կետերով անցնող հարթությամբ:Լուծում : ABD հարթությունում տանենք KL ուղիղը: Նշանակենք P-ով KL և BD ուղիղների հատման կետը: Այնուհետև տանում ենք PM ուղիղը, ստանում ենք N կետը և ավարտում ենք հատույթի կառուցումը:
 • 23. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K M M KA C A C L L D B D K A C L N D
 • 24. ÊܸÆð 2Դիտարկենք BMK օժանդակ հարթությունը: Այդ հարթությունում կառուցենքMK ուղիղը: Նշանակենք P-ով MK և EF ուղիղների հատման կետը: Այդ կետնընկած է և′ հատույթի, և′ ADC հարթություններում: Վերջին հարթությունում էգտնվում L կետը: Տանելով LP ուղիղը` հատույթի ‹‹հետքը›› ADCհարթությունում` ստանում ենք N կետը և ավարտում հատույթի կառուցումը:
 • 25. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K K M MA L C A C L E F E F P D D B F A M C E F N P D
 • 26. ԽՆԴԻՐ 3Կառուցման հաջորդականությ ունը.1 Կառուցենք BLC օժանդակ հարթությունը և նրանում `` LM հատվածը (այդհատվածը պատկանում է հատույթի հարթությանը ):5. Տանենք ևս մի ` DSK օժանդակ հարթություն և կառուցենք BL և DKուղիղների E հատման կետը :7. Գտնենք LM և EC հատվածների F հատման կետը (այդ հատվածներնընկած են BLC հարթությունում ): Այդ կետն ընկած է հատույթի DSKհարթությունում :10. Տանենք KF ուղիղը և գտնենք նրա N հատման կետը DS ուղղի հետ (Nկետը պատկանում է հատույթին ). KLMN քառանկյունը փնտրվող հատույթը :
 • 27. B B K K M MA C A E F C Y L L D D
 • 28. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B K MA E F C N L D
 • 29. ԽՆԴԻՐ 4 ՏՎՅԱԼABCD բուրգի AD, DC և BC կողմերի վրա վերցված են K, L, M կետերը : ՊԱՀԱՆՋՊետք է կառուցել M կետով անցնող BK և AL ուղիղները հատող ուղղիպատկերը:
 • 30. Դիտարկենք ավելի ընդհանուր դեպք: Դիցուք ունենք երկու` L1 և L2 խաչվողուղիղներ և M կետով անցնող L1 և L2 ուղիղները հատող ուղիղը կլինի երկուհարթությունների հատման գիծը, որոնցից մեկն անցնում է L1 ուղղով և Mկետով, իսկ մյուսը` L2 ուղղով և M-ով: ԼՈՒԾՈՒՄԱյսպիսով` պետք է կառուցել BMK և AML հարթությունների հատման ուղիղը:Դրա համար բավական է կառուցել M-ից տարբեր ևս մի կետ, որը պատկանիայդ հարթությունների հատմանը: Այդպիսին է, օրինակ, KC և AL ուղիղներիհատման P կետը: ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵթե պարզվի, որ PM և BK ուղիղները զուգահեռ են , ապա խնդիրը լուծում չունի :
 • 31. ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐԸ B B K K L LA C A C M M D D

×