BACC BLUE HILL               WEEK 3Familie Aelke: dia 2Familie Griffith: dia 62Familie Olympus: dia 118Famil...
BACC BLUE HILL  WEEK 3  AELKE
DE BUURT
AELKE    Adriaan op het potje 
En Tessa heeft een nieuwe hobby.En dat komt vooral omdat demensen die een klerenwinkelhebben zelf niet uit die winkelkunne...
Aurora’s eerste schooldag :’)
En haar eerste huiswerk. Maartenleert haar meteen hoe je het bestvan start gaat ermee.De volgende keer gaat dat dansneller...
Zoals de volgende dag het gevalwas  Smussle :D
Als ik dit zie wil ik echt mijn armenuitsteken naar Adriaan en hem inmijn armen houden. Wat natuurlijkniet gaat 
Ik had deze update beter “Hetleven zoals het is: de badkamer”genoemd. Want jullie hebben algoed kennis kunnen maken methem...
Sweetie  Zijn naam is Destin.
Maar er is nog een sweetie opkomst. Ja ik weet het alweer eentweeling! Ik krijg er altijd wanneerik er niet om vraag :p
Fabiola Ode aan onze ex koningin ;D
Hun leuke slaapkamer 
Hier zie je een nog niet uitgeputteTessa. Respect!
Een jarige Adriaan :D Ik zal zijnpeutertijd missen :’(
Mijn kill Bill alarm gaat af. Anderkapsel nu!
Veel beter  Tessa’s creatieswaren ook klaar. Dus mocht Auroraook nieuwe kleren aan.
De trend van het groep skillenwordt hier ook voortgezet.
Aurora is populaaaiiiir*zingt op een zagerige toon*
En wat betekent dit?
Inderdaad. 2 jarigen.
2 schatjes. (Destin bij Maarten,Fabiola bij Tessa)
Fabiola krijgt een make-over. Zoziet ze er minder jongensachtig uit.
Leren praten. Je ziet meteen wie deaardigste is van de 2.
Skillen voor kinderen.
Gezellige drukte 
Make some love and a ginger baby
Sweetness.
Hi Sabine 
Smussle :DEn wie is die dame in het paars?Muhahaha!
Jeij verjaardag van mijn stalkersobject  Happy birthday Aurora :DMaarten is creepy…
Ik weet dat ik Fabiola een meisjeslook wou geven. Mais trop est tropeh Aurora.
Veel beter Wauw ik vind ze echt mooi!Ze heeft een familiewens. Haarlevenswens *facepalm* 3kinderen zien afstuderen.
Schatzoeken by night met Auroraen Maarten.
En Fabiola mag nu al naar eenhobbyplek. Vraag me niet meerwelke hobby :p
Lonely Adriaan.
All day. All night. Met onkruid.
Voila schatkist :D En Aurora dieflipt omdat er water spat.
Werken in de winkel. Rated Art moet naarrang 10! Kijk Aphrodite is op bezoek :D
Adriaan verveelt zich en begint dante spelen met de klanten.
Aurora zoekt een vriendje.Misschien hij hier?
Ze vergeet haar zoekactie. Ze wilnog even kind zijn en begint ookmet de klanten te spelen. Nee nietdubbelzinnig!
Help! Adriaan wordt achternagezeten door bijen Ö
Vader-dochterliefde & een liefdevoor eten 
Bij sluitingstijd was Rated Artrang 10. Mission accomplished.
Bellen, bellen, bellen. Maar met wie?
Tweelingverjaardag  Ja jaFabiola en Destin worden ookgroot.
Wauw geen make-over nodig Ö
Zeg jullie mogen ook eens stoppenÖ 3 keer per week.
“Met wie chat je?”“Ooh niemand”“Jaja niemand..”“Maar ik ben serieus”“Ik geloof u”NOT
Badkamer fun 
Ziehier Marsha Bruinig en VivienneAlkoop. En nu ga ik een blundervertellen… Toen ik voor Maarteneen vrouw zocht, was ik ve...
Met deze jongen belde en chatteAurora dus. Hij heet NielsHouwdegen.
En haar beste vriendinnen wordenopgevangen door haar broertjes.
Aurora en Niels kunnen het goedvinden. En al snel volgt Aurora’seerste kus 
Die 2 zijn verliefd dat is welduidelijk 
Ze worden zelf aangemoedigd dooreen smussle.Maar uhm Niels ik heb toch lieverdat je ze niet opeet 
Zusjes die samen leren.
En een misselijke Tessa…
BACC BLUE HILLWEEK 3GRIFFITH
De Buurt
Familie Griffith          We beginnen met een          paar wensfoto‟s 
En we zoeken een baanin de oceanografie voorAndrew.
Het kleine monster leertlopen  en hij doet hetbest goed
Fire!!3e keer komt lekker uitvoor Tom  Want hijmag nu deordehandhaving in.
De kleintjes spelenverder, want Super Tomblust het vuur
En niemand stinktbehalve Andrew -.- Ende kleine Collin leertpraten. Misschien kan hijdan z‟n vader zeggendat hij nodig in ...
Tom werkt hard aan z‟natletisch lijf.
Nieuw openbaar perceel en de eigenaar isSabine. Het werd eendansstudio: Dance 2Be.En Allison helpt haar.Hiermee hoop ik d...
Collin shaket erop los ende andere peuters zittenbraafjes te spelen.
Andrew heeft ook zin omte spelen ^^
Hier maak ik geenwoorden aan vuil, wantjullie snappen het wel 
Ook Allison en Tommaken wat tijd vrij voorelkaar.
“Kut waar moet ik nu metCatherine naartoe?”
Skillparty :D
Een laatste wens omrijkdom en de lampverdwijnt 
Andrew gaat gaanwerken.
Cuteness <3
En Brandon heeft niks tedoen? Arme stakker.
Mama maakt hem weer blij.Zie dat gezichtje, je smelttoch?
Allison is 1 van deweinige sims die graaghet potje leegt :p
Verjaardag :DEn je wil niet weten hoeblij ik hiermee ben. Vierpeuters zijn me toch watteveel. Potje stuff enzo 
Bridget (links) enCatherine (rechts). Ik kanmet zekerheid zeggendat ze een make-overnodig hebben.
Maar eerst groeit hunneefje Brandon ook op
Hij is nog altijd cute. EnCollin staat raar recht :s
Shoppen :D Brandon laathet werk over aan zijntante en nichtjes.
Het resultaat 
Toms eerste werkdag isgedaan en hij heeft nuook een lekker uniform :D
Skillen.
Naar wie belt Allison?
Naar Tessa Aelke 
When two gingers meet^^
De laatste peuter op hetpotje.
Jeij! Gedaan met schoolvoor vandaag! En ohDestin is mee 
Nu eerst nog het huiswerkoverleven :/
Evil Adriaan Ö
Het Schoolhoofd was opbezoek. Bridget,Catherine en Brandon zijntoegelaten op departiculiere school.
Ik had in de familienaameen verwijzing naar vuurmoeten doen :p firenumber 4.
Hier ziet u een jarigeCollin.
Nee -.- het is er nog nietuitgegroeid.
Collin zit constant teontspannen op het bedvan Allison en Tom. Hijis een echte eenzaat.
En Bridget is erg gehechtaan haar vader 
Deze foto is om deleegte aan te tonen inhet huis. Het is hier echtkalm geworden.
Thriller! :D
Brandon en Fabiolaontmoeten elkaar. Zewerden meteen bestevriendjes 
Naar school in uniform.
En ze nemen een „paar‟vrienden mee naar huis^^
En dan heb je onzeeenzaat die socialisetmet een weerwolf.
Hetzelfde liedje alsgisteren: Naar school inuniform en terugkerenmet een paar vrienden.Maar deze keer heeftCollin wel iema...
Aurora :DJa de Griffiths zijn dikkemaatjes met de Aelkes ;)
Ga in je eigen bedliggen Andrew! Maargoed hij houdt zijn zoonwat gezelschap. Maarblijkbaar vind Collin ditniet zo leuk :p
En „s avonds zoeken zenog wat schatten.Gevonden 
Deze keer heeft Allisoneen openbaar geopend.Het restaurant heet: InEnglish Way.En hiermee hoop ik dehoreca sector te opene...
BACC BLUE HILLWEEK 3OLYMPUS
De Buurt
De Familie Olympus           Aphrodite zag dat Alex           een beetje down was en         ...
En waarmee troost je eenromantieksim?
Liefde. Heel veel liefde.
Alex verlaat meteen het bedterwijl Aphrodite nog blijftliggen. Alex gaat namelijk eenschat voor mij zoeken 
Aphrodite leest eenliefdesroman wanneerAlex weer binnen komt.
Hij nam haar vast en alwat hij zei was: “God ikzie je graag” en toenkuste hij haar.
Op dat moment rinkeldede telefoon en Aphroditenam op.Het was Tom Griffith. Hijvroeg of hij mochtlangskomen. Tuurlijkmocht ...
Het was haar nog nooitopgevallen, maar watzag Tom er lekker uit indat uniform…
Dus wat verwacht je van haar?Juist ja ze begint te flirten.Maar Tom wijst haar af.Good boy ;o
Aphrodite ging dus maarsaai gaan werken. Ookal is ze 1 van deweinigen die mag gaanwerken.
En brave Alex maaktalles schoon. Hij neemtnog even een bad.
Of is hij toch niet zobraaf?
Hij houdt echt enorm veelvan zijn vrouw. Jeah sure
De vrouw die met hemhet bed deelde ligtalgauw alleen inhetzelfde bed.Alex is niet zo‟n ik-blijf-lekker-in-bed-man.
Alex probeert namelijkzijn zonden van zich afte wassen.Die gast ging enorm veelin bad Ö
In de valavond is het tijdom te vieren  Onzegodinnentweeling is nogaltijd niet in beeldgeweest :p
Maar Aphrodite is nogsteeds niet thuis. En dievrouw ligt nog steeds inbed.Alex laat de tweelingdus 1 voor 1 opgroeien.Eers...
Ik laat jullie nog even inspanning, ik toon jullieeerst Eirene. De luievrouw is opgestaan.Dit kan enkel in de sims:de minn...
Zijn 2 lieftallige dametjes: Demeter (links) en Eirene (rechts).En goed ik had me vergist, Eirene heeft een anderenatuurli...
Eirene leert meteenlopen. Demeter houdtzich liever bezig met hetpraatkonijn.
Ik verval in herhaling,maar dit kan ook enkelmaar in de sims…“Hi”“Hi, wat doe je hier inlingerie?”“Ooh gewoon”“Ok geen pro...
Aphrodite is echter blijdat ze na een lange dagwerken eindelijk haarlievelingetjes kan zien 
Leren praten.Succes: gemiddeld.
Oeh visjes :D
Ö What happens now?
Aphrodite maakt zichzorgen over Alex reactie.Hij gaat weer gekworden…
Nee Demeter dat is vies!
Wel ik kan je zeggen:Alex was niet echt blijmet het nieuws. Sterkernog hij begon haar ende kinderen dood tenegeren.
Aphrodite houdt zich dus weerverder bezig met het trainenvan huisdieren die op straatleven.
Alex herstelt decomputer (die stond daartoch al een tijdje kapot)
En verleidt een vrouw.Deze keer ging hij nietzo ver. Hij kon dit zijnkinderen niet aan doen.Zo kwam het ook in zijngedacht...
Hij houdt zich weer bezigmet hen. Alex begint zijndochters echt in zijn hartte sluiten.
Ook begint hij weer te pratentegen Aphrodite. Zij is wel nogsteeds boos op hem.
Een nieuwe dag breektaan. Het gezin houdt zichbezig met skillen.
Aphrodite roept het uit enAlex rent naar haar toe.De baby komt.
Een jongentje. ErebusOlympus.(Oftewel god van deduisternis muhaha)Hij ziet er bestonschuldig uit voor zijnnaam. Hij heeft ...
Eirene nog vlug even inbeeld voordat zeopgroeit.Jaaaaa gaat snel hè 
Ja hoor, sta maartegenover elkaar :/
Eirene (links) lijkt echt enorm op Alex. Dat valt me nu pasop. Demeter is een mix. 1 ding valt zeker op, een make-over is ...
Dan gaat de mamamaar gaan shoppen bijMaarten Aelke zeker?
Kijk eens hoe mooi zezijn deze godinnetjes 
Skillparty 
Jeij Erebus is jarig 
Dat wordt helemaal Alex:pHij heeft zo dezelfde blikin z‟n ogen Best cute.
Verder kan ik meldendat het weer goed gaatin hun relatie :D
Pure liefde weer. Alex isredelijk geworden.Aphrodite is niet meerkoppig. En geen overspelmeer.
Bijna geen overspelmeer.
En ja Aphrodite is weerzwanger  Alex was ereindelijk eens blij mee.
BACC BLUE HILLWEEK 3STONE
De buurt
De familie Stone          Ik stel jullie graag voor aan          de vierde familie in Blue       ...
En 2 rijkdomssims zoekennatuurlijk naar een schat voormij, want hun huisje was noghelemaal niet af Ö
We zoeken de schat. Wezoeken de schat.En Amber heeft iets gevonden,maar nee het zijn geenedelstenen ofzo :P
Hilariteit :DHet zijn net 2 huppeltrutjes ^^
Daar heb je het geile agentjeweer 
Goed zo Beryl! Haal hembinnen!
Oeps… kwade Beryl…
Want Dorian (zo noemt hij)heeft meer interesse in haargrote zus.
Beryl is dit al snel vergeten,want ze heeft haar aandachtop iemand anders gevestigd.
Maar hij ziet het niet zo zitten:/ Arme Beryl!Wacht maar Berend ik krijg jewel nog Ö
Tussen deze 2 klikt het danweer wel  Het kwam bijnatot een kus, maar Amber wildenog niet Maar toch deze foto ziet ercute...
Hij denkt: “Nee laat me alleengetikt mens!” ^^Ik denk: “En we gaan door”
Uiteindelijk heb ik hem toch latengaan. En liet ik Beryl schatzoeken.Noppes 
En toen ging Beryl op zoek naareen baan in de danssector.En ja er was een baan vrij :D
Beryl wil snel promotie maken.Dus gaat ze aan de slag op hetfitnesstoestel.
De krant is vrij en Amberzoekt een baan in decommercieOok voor haar is een plaatsje.Amber is een kopie van mij ^^Allez haa...
Like she’s right there in my ear.Telling me that she wants to ownme.To control me.Come closer, Come closerAnd I just can’t...
I can feel her on my skin.I can taste her on my tongue.She’s the sweetest taste I’ve seen.The more I get, the more I want.
Joehoe hij komt bij haarinwonen. De agent is gestrikt
Beryl neemt een lekker bad.
Lollipop, lollipop, lollie, lollie,lolliepop :D
Verloofdheid :D
Zie je wel dat ik je nog gingstrikken 
Ze vallen in elkaars armen inslaap.
Oja de berg komt eens naarMozes in plaats omgekeerd 
En dus heeft ook Beryl haarlevenspartner.
Intieme momenten…
The morning after.Amber is er nog niet klaarvoor om op te staan.
Terwijl Beryl al haar ontbijtjemaakt.
Beryl die vertrekt naar haarwerk.
Crazyness 
Amber moet ook uit werken 
De mannen zijn home alone.Maar ze kunnen niet doenwat ze willen want ik zeg zegdat ze moeten skillen :D
En we hebben 2 zwangerevrouwen :D Jeij kleineedelsteentjes!
One big skillparty  Want ditis zowat het enige dat gebeurtgedurende de zwangerschap.
Dus ja we zijn er snel hè ^^
Beryl was erg geschrokkenbij het zien van debevalling.Maar goed dit is onze kleineFlint Stone. En nee we gaanniet lachen m...
Door het schrikken zijn Berylsvruchtvliezen gebroken.Kijk allemaal naar lieve Flint:D
Een tweede jongentje voor defamilie  Garnet Stone.Look a ginger baby :D
Flint is wel degelijk eenedelsteen :p
En Garnet is een gemstone(daarmee bedoel ik dusEngels uitgesproken) ^^
De kleintjes gaan lekker het wiegjein 
Mmm nu heb ik wel zin in eentosti ^^
Amber in close-up 
“Dat heb je echt goedgedaan lieverd. Hopelijk lijkthij helemaal op jou.”Als dit een film was zou ik zo‟noooh-moment hebben 
“Was de tosti lekker?”“Ja heel erg. Weet je wat ik noglekkerder vind dan tosti?”
Voor de mensen die het nogniet wisten: hij bedoelde BerylIk begin Beryl echt eensupernaam te vinden ;p
Dorian en Amber hadden ookeen fijne tijd.
En opeens had ik zoiets van:Ow shit! Die twee zijn nog nietgetrouwd. Flint jij lekkerebastaard :pDus liet ik ze even trouw...
En terwijl had een vriendelijkevrouw een mysterieuze lampgebracht.
Goed zo Berend je verdienteen tosti!
Skillen  Alweer veel te langgeleden.
En Berend heeft eenelectronica zaak:Electromania.
En Amber kwam zwangerterug na haar werk :D jeijbaby!
Jarige Garnet 
En dus ook een jarige Flint.Flint is zo zwaar de meest cutebaby die ik heb gezien 
Peuter Garnet ^^ Helemaal zijnpapa dus 
En dat is een Ambertje maar danFlint 
Zwangere Beryl! :D
BACC BLUE HILLWEEK 3BOOM
De Buurt
De Familie Boom         Dit zijn de broers Aster         (rechts) en Basiel (links).         Ze...
Laten wezeggen: dezoektocht naarhun vrouwen ^^Ik had hun in deandere familiesal laten kennismaken metdeze vrouwen
En dan had je Aurora (ik weethet Aurora‟s zijn awesome!)En je ziet de boom niet diemidden in hun huis staat 
Basiel kon het goed met haarvinden. Niet direct ook alhadden ze 2 bolts.Maar rustig aan gaat ook 
En ook Aster had touche zoalswe dat in spreektaal zeggen.Nina! Lijkt me zo‟n schattigemeisjesnaam 
Ja Basiel je hebt er langgenoeg op moeten wachten.Ga bij je verloving maar watsneller.In de badkamer dames enheren 
Cute dat teder zoenen 
Basiel wat doe je nu? ^^
De meeste mensen zien erslecht uit als ze net uit hun bedkomen. Maar Aurora niet hoor
En vanaf nu zijn ze man envrouw 
Aster is eenzaam zonder NinaDus doen ze allemaal „leuke‟dingen samen zoalsschatzoeken.
Ja me really like Aurora :D
Basiel zoekt een baantje in dehoreca. Dankzij de Griffithskan dit.
Nina is back 
OEH baby? 
Basiel was in zijn nopjes 
Ze hebben een bankaangeschaft 
Aster kan niet langer zonder Ninaen vraagt haar ten huwelijk.
En naar goede gewoonte inBlue Hill trouwt iedereenmeteen 
Ik vind het een lief koppeleerlijk gezegd 
“Kom dat tegen: blijk ik zwangerte zijn” Ö
Schaken met je echtgenoot.
Schattige Nina is ook zwanger:D
Skillen.Dude waar is Aster?
Ligt het aan mij of hebben zewat mee van elkaar?
Kijk the famous boom bij defamilie Boom.
Ik zie die 2 graag samenzwanger 
Skillparty 
Doe maar gewoon door hoorjongens! Maar Aurora is welaan het bevallen ^^
Welkom kleintje. Ze heet Godetiaen is vernoemd naar een bloem.
Aurora legt Godetia nog evenin haar wiegje.
Basiel en Aurora vieren degeboorte van hun dochter ophun eigen manier.
Terwijl deze 2 zich rustigbezighouden.
Wat heeft iedereen hier? Zeschreeuwen het hier uit van depijn en toch blijken die boekeninteressanter te zijn.
Een zoon voor Nina en Aster.Hyacinth. Hij heeft groene ogenen bruin haar.
Maar er kwam nog een dochter.Maak kennis met Hedera. Zeheeft zwart haar en groene ogen.Klimop dus 
Gezinsfoto :p
Ja zwanger :D
Kijk andere Aurora :D
Skillparty en Tessa Aelke is er
Ja lijkt me handig om zo eenbaby te dragen ^^
We hebben een birthday girl.Godetia wordt nu al een peuter.
Is ze niet cute? Hmm ik ben wel vergeten tekijken of ze puntoortjes had:/
Wat eenmultifunctionelebadkamer :P
Godetia is eenzaam  Zeheeft niemand om mee tespelen.
Kijk eindelijk een foto vanBasiel die gaat gaan werken.
Is dit een familietrekje ofzo omde baby zo vast te houden?Goed tweeling is jarig :DHyacinth en Hedera dus.
Die cuterd heeft puntoortjes :D
En Hedera lijkt op haar mama.
En we eindigen de update metdeze foto 
BACC BLUE HILLWEEK 3DUBROUX
De buurt
Familie Dubroux         Alain Dubroux. Hij is hier op         zoek naar liefde en wil met        ...
Maar voordat hij een vrouw kanversieren moet hij eerst geldhebben om een tweepersoonsbedte kopen.
En hij heeft zich een hondjeaangeschaft bij Aphrodite. Dewitte op deze foto, ze heetTinker.
Alain leert haar vanalles aan,want de enige manier om indit gezin aan een baantje teraken voor een hond is deshowbusiness....
Nee dat is vuil Ö
Alex Olympus werd zijn eersteslachtoffer, niets meer danwat flirten hoor 
Number 1
Oeh liefdesbrief :D
Nummer 2
Met Wendy Daaijingh was hijwel schattig.
Nummer 3. En ze liet een bloemetjeachter 
Hier heb ik geen foto vanmaar Alex is nummer 4 ;)
En we gaan even Tinkertrainen 
Mambo number 5. Man ik zital ver! (voor mij te zijn dantoch)
Alain doet niet eens demoeite om zijn kleren weeraan te doen.En Tinker zit er flink op tekijken.
Nummer 6.Dit wordt zo‟n saaie update:p
Nummer 7. Once you go blackyou never come back. Datweet je toch Alain?
Nummer 8.
Even pauze nee? Schatzoekende oplossing.
Nummer 9.Ik voel mij zo‟n voyeur Ö
Tinker! Als ik haar niet had…
Nummer 10! Yes ik had tegenmezelf gezegd dat wanneerhij halfweg zat een vrouwmocht hebben. En ik benenorm blij dat hij dat...
You‟re sexy and you know it.
Hmm deze vrouw hebben weal eens gezien
Dat klopt! En je zal haarvaker zien  Wendy wordteen Dubroux :D
En trouw maar  Be happy.Ik kan je zeggen Alain was erniet zo happy mee, maar ikheb het niet zo voor singles inde sims.
BACC BLUE HILLWEEK 3DEL VIENTRE
De buurt
De familie Del Vientre             Dit is Catarina Del Vientre. Ze is             een jonge Spaans...
Meisjes plagen is liefde vragen.Arie vindt haar leuk :D
Kijk eens aan Catarina denkt erhetzelfde over 
Ja Nina. Ziet het er goed uit?Nee Catarina bijt zijn neus af Ö
Tegen de avond zijn ze verloofd.(En wonen ze samen)
Arie is daar niet zo blij mee :/Hij is een romantieksim die detop van de sport wil halen.
Dus er komt iemand om hem uitzijn depressie te helpen. Maardie man ziet er getikt uit ^^
Arie voelde zich klaarblijkelijkwel beter 
Met dat de sport volledigopenstaat, begint Arie aan zijnconditie te werken.
En Catarina wil goed kunnenkoken voor haar man, dus zebegint de kookboeken van defamilie recepten tedoorbladeren.
Maar eerst moet Arie wel eenaanbieding vinden in de sport.Hier had hij geluk en hij magmorgen beginnen.
En er is er eentje misselijk.
Ze is zwanger!! :D
Hiermee was Arie wel blij. En hij wildemeteen trouwen 
Arie gaat gaan werken. Wat eenwrak die auto.
Catarina spendeert de rest vande dag aan kookpuntenverdienen.
Daarna komt Arie er gezellig bijzitten.
Vivienne! Wat doe je met mijnkoelkast?!
Arie neemt relaxed een bad.
En dan komt het moment ernatuurlijk aan. De bevalling is vanstart gegaan.Het enige wat Arie doet is op enneer springen en ...
Uiteindelijk kalmeert hij.
Het is een meisje met bruin haar,blauwe ogen en de geteinde huidvan Arie.
“Hoe gaan we haar noemen miamor?”“Wat dacht je van Lola?”“Klinkt lekker speels, mijn lieveLola”
Slaaplekker Lola 
Catarina ging meteen weer vanstart want ze wilde veel kindjes.
Arie ging werken. Catarina bleefthuis om voor Lola te zorgen.
Ze is weer zwanger.Hier doet ze even eenvreugdedansje. Arie kijkt naarhaar en denkt: “Is dat mijn vrouw?Wauw”
En Lola is jarig :DOeh vlechtje, geef me datvlechtje!
Jullie kunnen er vast niet uithalen op wieze lijkt :p Het is Arie, maar dan mini enklein.
Ze beginnen meteen met detraining van hun kleine spruit.
Ok laten we eerlijk zijn. Arie doetniets in haar opvoeding.
Hij speelt wel met het konijn.
Maar dan moet hij een matchgaan spelen. En laat hij zijn 2vrouwen achter.
Catarina belt wat rond voorgezelschap.
En uiteindelijk komt Martijn langs.Lola leert praten. Wat danstMartijn raar Ö
Gelukkig dat Martijn er was wantanders stond ze er alleen voor.
Mona Del Vientre heeft zwarthaar, blauwe ogen en Arie‟shuid.Hopelijk lijk jij niet op Arie.
Maar er is nog een kleintje opkomst…
De eerste jongen in het gezin.Leandro. Zwart haar, blauweogen, Catarina‟s huid en zoschattig als maar kan.
Bacc Blue Hill week 3
Bacc Blue Hill week 3
Bacc Blue Hill week 3
Bacc Blue Hill week 3
Bacc Blue Hill week 3
Bacc Blue Hill week 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bacc Blue Hill week 3

282 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bacc Blue Hill week 3

 1. 1. BACC BLUE HILL WEEK 3Familie Aelke: dia 2Familie Griffith: dia 62Familie Olympus: dia 118Familie Stone: dia 168Familie Boom: dia 231Familie Dubroux: dia 284Familie Del Vientre: dia 312
 2. 2. BACC BLUE HILL WEEK 3 AELKE
 3. 3. DE BUURT
 4. 4. AELKE Adriaan op het potje 
 5. 5. En Tessa heeft een nieuwe hobby.En dat komt vooral omdat demensen die een klerenwinkelhebben zelf niet uit die winkelkunnen kopen :/En ik wil niet dat de Aelke’s invodden lopen Ö
 6. 6. Aurora’s eerste schooldag :’)
 7. 7. En haar eerste huiswerk. Maartenleert haar meteen hoe je het bestvan start gaat ermee.De volgende keer gaat dat dansneller vooruit. Wat handig iswanneer je vriendinnetjes meenaar huis neemt 
 8. 8. Zoals de volgende dag het gevalwas  Smussle :D
 9. 9. Als ik dit zie wil ik echt mijn armenuitsteken naar Adriaan en hem inmijn armen houden. Wat natuurlijkniet gaat 
 10. 10. Ik had deze update beter “Hetleven zoals het is: de badkamer”genoemd. Want jullie hebben algoed kennis kunnen maken methem (of haar whatever )Maar goed het belangrijkste opdeze foto is niet de badkamermaar de bevalling :D
 11. 11. Sweetie  Zijn naam is Destin.
 12. 12. Maar er is nog een sweetie opkomst. Ja ik weet het alweer eentweeling! Ik krijg er altijd wanneerik er niet om vraag :p
 13. 13. Fabiola Ode aan onze ex koningin ;D
 14. 14. Hun leuke slaapkamer 
 15. 15. Hier zie je een nog niet uitgeputteTessa. Respect!
 16. 16. Een jarige Adriaan :D Ik zal zijnpeutertijd missen :’(
 17. 17. Mijn kill Bill alarm gaat af. Anderkapsel nu!
 18. 18. Veel beter  Tessa’s creatieswaren ook klaar. Dus mocht Auroraook nieuwe kleren aan.
 19. 19. De trend van het groep skillenwordt hier ook voortgezet.
 20. 20. Aurora is populaaaiiiir*zingt op een zagerige toon*
 21. 21. En wat betekent dit?
 22. 22. Inderdaad. 2 jarigen.
 23. 23. 2 schatjes. (Destin bij Maarten,Fabiola bij Tessa)
 24. 24. Fabiola krijgt een make-over. Zoziet ze er minder jongensachtig uit.
 25. 25. Leren praten. Je ziet meteen wie deaardigste is van de 2.
 26. 26. Skillen voor kinderen.
 27. 27. Gezellige drukte 
 28. 28. Make some love and a ginger baby
 29. 29. Sweetness.
 30. 30. Hi Sabine 
 31. 31. Smussle :DEn wie is die dame in het paars?Muhahaha!
 32. 32. Jeij verjaardag van mijn stalkersobject  Happy birthday Aurora :DMaarten is creepy…
 33. 33. Ik weet dat ik Fabiola een meisjeslook wou geven. Mais trop est tropeh Aurora.
 34. 34. Veel beter Wauw ik vind ze echt mooi!Ze heeft een familiewens. Haarlevenswens *facepalm* 3kinderen zien afstuderen.
 35. 35. Schatzoeken by night met Auroraen Maarten.
 36. 36. En Fabiola mag nu al naar eenhobbyplek. Vraag me niet meerwelke hobby :p
 37. 37. Lonely Adriaan.
 38. 38. All day. All night. Met onkruid.
 39. 39. Voila schatkist :D En Aurora dieflipt omdat er water spat.
 40. 40. Werken in de winkel. Rated Art moet naarrang 10! Kijk Aphrodite is op bezoek :D
 41. 41. Adriaan verveelt zich en begint dante spelen met de klanten.
 42. 42. Aurora zoekt een vriendje.Misschien hij hier?
 43. 43. Ze vergeet haar zoekactie. Ze wilnog even kind zijn en begint ookmet de klanten te spelen. Nee nietdubbelzinnig!
 44. 44. Help! Adriaan wordt achternagezeten door bijen Ö
 45. 45. Vader-dochterliefde & een liefdevoor eten 
 46. 46. Bij sluitingstijd was Rated Artrang 10. Mission accomplished.
 47. 47. Bellen, bellen, bellen. Maar met wie?
 48. 48. Tweelingverjaardag  Ja jaFabiola en Destin worden ookgroot.
 49. 49. Wauw geen make-over nodig Ö
 50. 50. Zeg jullie mogen ook eens stoppenÖ 3 keer per week.
 51. 51. “Met wie chat je?”“Ooh niemand”“Jaja niemand..”“Maar ik ben serieus”“Ik geloof u”NOT
 52. 52. Badkamer fun 
 53. 53. Ziehier Marsha Bruinig en VivienneAlkoop. En nu ga ik een blundervertellen… Toen ik voor Maarteneen vrouw zocht, was ik verkochtaan Vivienne… Alleen ik had nietdoor dat ze een tiener was. Ik bleefmaar zoeken naar het flirtknopje x)Maar nu zijn het goede vriendinnenvan Aurora 
 54. 54. Met deze jongen belde en chatteAurora dus. Hij heet NielsHouwdegen.
 55. 55. En haar beste vriendinnen wordenopgevangen door haar broertjes.
 56. 56. Aurora en Niels kunnen het goedvinden. En al snel volgt Aurora’seerste kus 
 57. 57. Die 2 zijn verliefd dat is welduidelijk 
 58. 58. Ze worden zelf aangemoedigd dooreen smussle.Maar uhm Niels ik heb toch lieverdat je ze niet opeet 
 59. 59. Zusjes die samen leren.
 60. 60. En een misselijke Tessa…
 61. 61. BACC BLUE HILLWEEK 3GRIFFITH
 62. 62. De Buurt
 63. 63. Familie Griffith We beginnen met een paar wensfoto‟s 
 64. 64. En we zoeken een baanin de oceanografie voorAndrew.
 65. 65. Het kleine monster leertlopen  en hij doet hetbest goed
 66. 66. Fire!!3e keer komt lekker uitvoor Tom  Want hijmag nu deordehandhaving in.
 67. 67. De kleintjes spelenverder, want Super Tomblust het vuur
 68. 68. En niemand stinktbehalve Andrew -.- Ende kleine Collin leertpraten. Misschien kan hijdan z‟n vader zeggendat hij nodig in badmoet.
 69. 69. Tom werkt hard aan z‟natletisch lijf.
 70. 70. Nieuw openbaar perceel en de eigenaar isSabine. Het werd eendansstudio: Dance 2Be.En Allison helpt haar.Hiermee hoop ik de danssector te openen.
 71. 71. Collin shaket erop los ende andere peuters zittenbraafjes te spelen.
 72. 72. Andrew heeft ook zin omte spelen ^^
 73. 73. Hier maak ik geenwoorden aan vuil, wantjullie snappen het wel 
 74. 74. Ook Allison en Tommaken wat tijd vrij voorelkaar.
 75. 75. “Kut waar moet ik nu metCatherine naartoe?”
 76. 76. Skillparty :D
 77. 77. Een laatste wens omrijkdom en de lampverdwijnt 
 78. 78. Andrew gaat gaanwerken.
 79. 79. Cuteness <3
 80. 80. En Brandon heeft niks tedoen? Arme stakker.
 81. 81. Mama maakt hem weer blij.Zie dat gezichtje, je smelttoch?
 82. 82. Allison is 1 van deweinige sims die graaghet potje leegt :p
 83. 83. Verjaardag :DEn je wil niet weten hoeblij ik hiermee ben. Vierpeuters zijn me toch watteveel. Potje stuff enzo 
 84. 84. Bridget (links) enCatherine (rechts). Ik kanmet zekerheid zeggendat ze een make-overnodig hebben.
 85. 85. Maar eerst groeit hunneefje Brandon ook op
 86. 86. Hij is nog altijd cute. EnCollin staat raar recht :s
 87. 87. Shoppen :D Brandon laathet werk over aan zijntante en nichtjes.
 88. 88. Het resultaat 
 89. 89. Toms eerste werkdag isgedaan en hij heeft nuook een lekker uniform :D
 90. 90. Skillen.
 91. 91. Naar wie belt Allison?
 92. 92. Naar Tessa Aelke 
 93. 93. When two gingers meet^^
 94. 94. De laatste peuter op hetpotje.
 95. 95. Jeij! Gedaan met schoolvoor vandaag! En ohDestin is mee 
 96. 96. Nu eerst nog het huiswerkoverleven :/
 97. 97. Evil Adriaan Ö
 98. 98. Het Schoolhoofd was opbezoek. Bridget,Catherine en Brandon zijntoegelaten op departiculiere school.
 99. 99. Ik had in de familienaameen verwijzing naar vuurmoeten doen :p firenumber 4.
 100. 100. Hier ziet u een jarigeCollin.
 101. 101. Nee -.- het is er nog nietuitgegroeid.
 102. 102. Collin zit constant teontspannen op het bedvan Allison en Tom. Hijis een echte eenzaat.
 103. 103. En Bridget is erg gehechtaan haar vader 
 104. 104. Deze foto is om deleegte aan te tonen inhet huis. Het is hier echtkalm geworden.
 105. 105. Thriller! :D
 106. 106. Brandon en Fabiolaontmoeten elkaar. Zewerden meteen bestevriendjes 
 107. 107. Naar school in uniform.
 108. 108. En ze nemen een „paar‟vrienden mee naar huis^^
 109. 109. En dan heb je onzeeenzaat die socialisetmet een weerwolf.
 110. 110. Hetzelfde liedje alsgisteren: Naar school inuniform en terugkerenmet een paar vrienden.Maar deze keer heeftCollin wel iemand ommee te praten. Eenmeisje, oooeeeh 
 111. 111. Aurora :DJa de Griffiths zijn dikkemaatjes met de Aelkes ;)
 112. 112. Ga in je eigen bedliggen Andrew! Maargoed hij houdt zijn zoonwat gezelschap. Maarblijkbaar vind Collin ditniet zo leuk :p
 113. 113. En „s avonds zoeken zenog wat schatten.Gevonden 
 114. 114. Deze keer heeft Allisoneen openbaar geopend.Het restaurant heet: InEnglish Way.En hiermee hoop ik dehoreca sector te openen:p
 115. 115. BACC BLUE HILLWEEK 3OLYMPUS
 116. 116. De Buurt
 117. 117. De Familie Olympus Aphrodite zag dat Alex een beetje down was en dus troostte ze hem.
 118. 118. En waarmee troost je eenromantieksim?
 119. 119. Liefde. Heel veel liefde.
 120. 120. Alex verlaat meteen het bedterwijl Aphrodite nog blijftliggen. Alex gaat namelijk eenschat voor mij zoeken 
 121. 121. Aphrodite leest eenliefdesroman wanneerAlex weer binnen komt.
 122. 122. Hij nam haar vast en alwat hij zei was: “God ikzie je graag” en toenkuste hij haar.
 123. 123. Op dat moment rinkeldede telefoon en Aphroditenam op.Het was Tom Griffith. Hijvroeg of hij mochtlangskomen. Tuurlijkmocht hij dat 
 124. 124. Het was haar nog nooitopgevallen, maar watzag Tom er lekker uit indat uniform…
 125. 125. Dus wat verwacht je van haar?Juist ja ze begint te flirten.Maar Tom wijst haar af.Good boy ;o
 126. 126. Aphrodite ging dus maarsaai gaan werken. Ookal is ze 1 van deweinigen die mag gaanwerken.
 127. 127. En brave Alex maaktalles schoon. Hij neemtnog even een bad.
 128. 128. Of is hij toch niet zobraaf?
 129. 129. Hij houdt echt enorm veelvan zijn vrouw. Jeah sure
 130. 130. De vrouw die met hemhet bed deelde ligtalgauw alleen inhetzelfde bed.Alex is niet zo‟n ik-blijf-lekker-in-bed-man.
 131. 131. Alex probeert namelijkzijn zonden van zich afte wassen.Die gast ging enorm veelin bad Ö
 132. 132. In de valavond is het tijdom te vieren  Onzegodinnentweeling is nogaltijd niet in beeldgeweest :p
 133. 133. Maar Aphrodite is nogsteeds niet thuis. En dievrouw ligt nog steeds inbed.Alex laat de tweelingdus 1 voor 1 opgroeien.Eerst is Demeter aan debeurt.
 134. 134. Ik laat jullie nog even inspanning, ik toon jullieeerst Eirene. De luievrouw is opgestaan.Dit kan enkel in de sims:de minnares van je vaderdie in lingerie staat,terwijl je vader jeliefdevol aankijkt. Ook alwenste je vader noggeen kinderen.
 135. 135. Zijn 2 lieftallige dametjes: Demeter (links) en Eirene (rechts).En goed ik had me vergist, Eirene heeft een anderenatuurlijke haarkleur dan Demeter :p
 136. 136. Eirene leert meteenlopen. Demeter houdtzich liever bezig met hetpraatkonijn.
 137. 137. Ik verval in herhaling,maar dit kan ook enkelmaar in de sims…“Hi”“Hi, wat doe je hier inlingerie?”“Ooh gewoon”“Ok geen probleem”Helemaal niet vreemdhoor x)
 138. 138. Aphrodite is echter blijdat ze na een lange dagwerken eindelijk haarlievelingetjes kan zien 
 139. 139. Leren praten.Succes: gemiddeld.
 140. 140. Oeh visjes :D
 141. 141. Ö What happens now?
 142. 142. Aphrodite maakt zichzorgen over Alex reactie.Hij gaat weer gekworden…
 143. 143. Nee Demeter dat is vies!
 144. 144. Wel ik kan je zeggen:Alex was niet echt blijmet het nieuws. Sterkernog hij begon haar ende kinderen dood tenegeren.
 145. 145. Aphrodite houdt zich dus weerverder bezig met het trainenvan huisdieren die op straatleven.
 146. 146. Alex herstelt decomputer (die stond daartoch al een tijdje kapot)
 147. 147. En verleidt een vrouw.Deze keer ging hij nietzo ver. Hij kon dit zijnkinderen niet aan doen.Zo kwam het ook in zijngedachten dat hij delaatste tijd zijn kinderenverwaarloosd heeft.
 148. 148. Hij houdt zich weer bezigmet hen. Alex begint zijndochters echt in zijn hartte sluiten.
 149. 149. Ook begint hij weer te pratentegen Aphrodite. Zij is wel nogsteeds boos op hem.
 150. 150. Een nieuwe dag breektaan. Het gezin houdt zichbezig met skillen.
 151. 151. Aphrodite roept het uit enAlex rent naar haar toe.De baby komt.
 152. 152. Een jongentje. ErebusOlympus.(Oftewel god van deduisternis muhaha)Hij ziet er bestonschuldig uit voor zijnnaam. Hij heeft zwarthaar en blauwe ogen.
 153. 153. Eirene nog vlug even inbeeld voordat zeopgroeit.Jaaaaa gaat snel hè 
 154. 154. Ja hoor, sta maartegenover elkaar :/
 155. 155. Eirene (links) lijkt echt enorm op Alex. Dat valt me nu pasop. Demeter is een mix. 1 ding valt zeker op, een make-over is noodzakelijk.
 156. 156. Dan gaat de mamamaar gaan shoppen bijMaarten Aelke zeker?
 157. 157. Kijk eens hoe mooi zezijn deze godinnetjes 
 158. 158. Skillparty 
 159. 159. Jeij Erebus is jarig 
 160. 160. Dat wordt helemaal Alex:pHij heeft zo dezelfde blikin z‟n ogen Best cute.
 161. 161. Verder kan ik meldendat het weer goed gaatin hun relatie :D
 162. 162. Pure liefde weer. Alex isredelijk geworden.Aphrodite is niet meerkoppig. En geen overspelmeer.
 163. 163. Bijna geen overspelmeer.
 164. 164. En ja Aphrodite is weerzwanger  Alex was ereindelijk eens blij mee.
 165. 165. BACC BLUE HILLWEEK 3STONE
 166. 166. De buurt
 167. 167. De familie Stone Ik stel jullie graag voor aan de vierde familie in Blue Hill  Meet Amber (links) en Beryl (rechts), ze zijn 2 zusjes. Het thema kan je wel raden ^^ Ze hebben beiden de rijkdomswens. Hun levenswensen zijn: Amber: Magnaat worden. Beryl: Balletdanser van wereldklasse worden. Ps: Amber is in week 3 al bij Aelke voorbij gezoeft :P
 168. 168. En 2 rijkdomssims zoekennatuurlijk naar een schat voormij, want hun huisje was noghelemaal niet af Ö
 169. 169. We zoeken de schat. Wezoeken de schat.En Amber heeft iets gevonden,maar nee het zijn geenedelstenen ofzo :P
 170. 170. Hilariteit :DHet zijn net 2 huppeltrutjes ^^
 171. 171. Daar heb je het geile agentjeweer 
 172. 172. Goed zo Beryl! Haal hembinnen!
 173. 173. Oeps… kwade Beryl…
 174. 174. Want Dorian (zo noemt hij)heeft meer interesse in haargrote zus.
 175. 175. Beryl is dit al snel vergeten,want ze heeft haar aandachtop iemand anders gevestigd.
 176. 176. Maar hij ziet het niet zo zitten:/ Arme Beryl!Wacht maar Berend ik krijg jewel nog Ö
 177. 177. Tussen deze 2 klikt het danweer wel  Het kwam bijnatot een kus, maar Amber wildenog niet Maar toch deze foto ziet ercute uit 
 178. 178. Hij denkt: “Nee laat me alleengetikt mens!” ^^Ik denk: “En we gaan door”
 179. 179. Uiteindelijk heb ik hem toch latengaan. En liet ik Beryl schatzoeken.Noppes 
 180. 180. En toen ging Beryl op zoek naareen baan in de danssector.En ja er was een baan vrij :D
 181. 181. Beryl wil snel promotie maken.Dus gaat ze aan de slag op hetfitnesstoestel.
 182. 182. De krant is vrij en Amberzoekt een baan in decommercieOok voor haar is een plaatsje.Amber is een kopie van mij ^^Allez haar gezicht dan toch.
 183. 183. Like she’s right there in my ear.Telling me that she wants to ownme.To control me.Come closer, Come closerAnd I just can’t pull myself away.Under a spell I can’t breakI just can’t stop, I just can’t stop.
 184. 184. I can feel her on my skin.I can taste her on my tongue.She’s the sweetest taste I’ve seen.The more I get, the more I want.
 185. 185. Joehoe hij komt bij haarinwonen. De agent is gestrikt
 186. 186. Beryl neemt een lekker bad.
 187. 187. Lollipop, lollipop, lollie, lollie,lolliepop :D
 188. 188. Verloofdheid :D
 189. 189. Zie je wel dat ik je nog gingstrikken 
 190. 190. Ze vallen in elkaars armen inslaap.
 191. 191. Oja de berg komt eens naarMozes in plaats omgekeerd 
 192. 192. En dus heeft ook Beryl haarlevenspartner.
 193. 193. Intieme momenten…
 194. 194. The morning after.Amber is er nog niet klaarvoor om op te staan.
 195. 195. Terwijl Beryl al haar ontbijtjemaakt.
 196. 196. Beryl die vertrekt naar haarwerk.
 197. 197. Crazyness 
 198. 198. Amber moet ook uit werken 
 199. 199. De mannen zijn home alone.Maar ze kunnen niet doenwat ze willen want ik zeg zegdat ze moeten skillen :D
 200. 200. En we hebben 2 zwangerevrouwen :D Jeij kleineedelsteentjes!
 201. 201. One big skillparty  Want ditis zowat het enige dat gebeurtgedurende de zwangerschap.
 202. 202. Dus ja we zijn er snel hè ^^
 203. 203. Beryl was erg geschrokkenbij het zien van debevalling.Maar goed dit is onze kleineFlint Stone. En nee we gaanniet lachen met zijn naam! Ö
 204. 204. Door het schrikken zijn Berylsvruchtvliezen gebroken.Kijk allemaal naar lieve Flint:D
 205. 205. Een tweede jongentje voor defamilie  Garnet Stone.Look a ginger baby :D
 206. 206. Flint is wel degelijk eenedelsteen :p
 207. 207. En Garnet is een gemstone(daarmee bedoel ik dusEngels uitgesproken) ^^
 208. 208. De kleintjes gaan lekker het wiegjein 
 209. 209. Mmm nu heb ik wel zin in eentosti ^^
 210. 210. Amber in close-up 
 211. 211. “Dat heb je echt goedgedaan lieverd. Hopelijk lijkthij helemaal op jou.”Als dit een film was zou ik zo‟noooh-moment hebben 
 212. 212. “Was de tosti lekker?”“Ja heel erg. Weet je wat ik noglekkerder vind dan tosti?”
 213. 213. Voor de mensen die het nogniet wisten: hij bedoelde BerylIk begin Beryl echt eensupernaam te vinden ;p
 214. 214. Dorian en Amber hadden ookeen fijne tijd.
 215. 215. En opeens had ik zoiets van:Ow shit! Die twee zijn nog nietgetrouwd. Flint jij lekkerebastaard :pDus liet ik ze even trouwen inzwemkledij 
 216. 216. En terwijl had een vriendelijkevrouw een mysterieuze lampgebracht.
 217. 217. Goed zo Berend je verdienteen tosti!
 218. 218. Skillen  Alweer veel te langgeleden.
 219. 219. En Berend heeft eenelectronica zaak:Electromania.
 220. 220. En Amber kwam zwangerterug na haar werk :D jeijbaby!
 221. 221. Jarige Garnet 
 222. 222. En dus ook een jarige Flint.Flint is zo zwaar de meest cutebaby die ik heb gezien 
 223. 223. Peuter Garnet ^^ Helemaal zijnpapa dus 
 224. 224. En dat is een Ambertje maar danFlint 
 225. 225. Zwangere Beryl! :D
 226. 226. BACC BLUE HILLWEEK 3BOOM
 227. 227. De Buurt
 228. 228. De Familie Boom Dit zijn de broers Aster (rechts) en Basiel (links). Ze zijn lekkere groene jongens met puntoren :D
 229. 229. Laten wezeggen: dezoektocht naarhun vrouwen ^^Ik had hun in deandere familiesal laten kennismaken metdeze vrouwen
 230. 230. En dan had je Aurora (ik weethet Aurora‟s zijn awesome!)En je ziet de boom niet diemidden in hun huis staat 
 231. 231. Basiel kon het goed met haarvinden. Niet direct ook alhadden ze 2 bolts.Maar rustig aan gaat ook 
 232. 232. En ook Aster had touche zoalswe dat in spreektaal zeggen.Nina! Lijkt me zo‟n schattigemeisjesnaam 
 233. 233. Ja Basiel je hebt er langgenoeg op moeten wachten.Ga bij je verloving maar watsneller.In de badkamer dames enheren 
 234. 234. Cute dat teder zoenen 
 235. 235. Basiel wat doe je nu? ^^
 236. 236. De meeste mensen zien erslecht uit als ze net uit hun bedkomen. Maar Aurora niet hoor
 237. 237. En vanaf nu zijn ze man envrouw 
 238. 238. Aster is eenzaam zonder NinaDus doen ze allemaal „leuke‟dingen samen zoalsschatzoeken.
 239. 239. Ja me really like Aurora :D
 240. 240. Basiel zoekt een baantje in dehoreca. Dankzij de Griffithskan dit.
 241. 241. Nina is back 
 242. 242. OEH baby? 
 243. 243. Basiel was in zijn nopjes 
 244. 244. Ze hebben een bankaangeschaft 
 245. 245. Aster kan niet langer zonder Ninaen vraagt haar ten huwelijk.
 246. 246. En naar goede gewoonte inBlue Hill trouwt iedereenmeteen 
 247. 247. Ik vind het een lief koppeleerlijk gezegd 
 248. 248. “Kom dat tegen: blijk ik zwangerte zijn” Ö
 249. 249. Schaken met je echtgenoot.
 250. 250. Schattige Nina is ook zwanger:D
 251. 251. Skillen.Dude waar is Aster?
 252. 252. Ligt het aan mij of hebben zewat mee van elkaar?
 253. 253. Kijk the famous boom bij defamilie Boom.
 254. 254. Ik zie die 2 graag samenzwanger 
 255. 255. Skillparty 
 256. 256. Doe maar gewoon door hoorjongens! Maar Aurora is welaan het bevallen ^^
 257. 257. Welkom kleintje. Ze heet Godetiaen is vernoemd naar een bloem.
 258. 258. Aurora legt Godetia nog evenin haar wiegje.
 259. 259. Basiel en Aurora vieren degeboorte van hun dochter ophun eigen manier.
 260. 260. Terwijl deze 2 zich rustigbezighouden.
 261. 261. Wat heeft iedereen hier? Zeschreeuwen het hier uit van depijn en toch blijken die boekeninteressanter te zijn.
 262. 262. Een zoon voor Nina en Aster.Hyacinth. Hij heeft groene ogenen bruin haar.
 263. 263. Maar er kwam nog een dochter.Maak kennis met Hedera. Zeheeft zwart haar en groene ogen.Klimop dus 
 264. 264. Gezinsfoto :p
 265. 265. Ja zwanger :D
 266. 266. Kijk andere Aurora :D
 267. 267. Skillparty en Tessa Aelke is er
 268. 268. Ja lijkt me handig om zo eenbaby te dragen ^^
 269. 269. We hebben een birthday girl.Godetia wordt nu al een peuter.
 270. 270. Is ze niet cute? Hmm ik ben wel vergeten tekijken of ze puntoortjes had:/
 271. 271. Wat eenmultifunctionelebadkamer :P
 272. 272. Godetia is eenzaam  Zeheeft niemand om mee tespelen.
 273. 273. Kijk eindelijk een foto vanBasiel die gaat gaan werken.
 274. 274. Is dit een familietrekje ofzo omde baby zo vast te houden?Goed tweeling is jarig :DHyacinth en Hedera dus.
 275. 275. Die cuterd heeft puntoortjes :D
 276. 276. En Hedera lijkt op haar mama.
 277. 277. En we eindigen de update metdeze foto 
 278. 278. BACC BLUE HILLWEEK 3DUBROUX
 279. 279. De buurt
 280. 280. Familie Dubroux Alain Dubroux. Hij is hier op zoek naar liefde en wil met 20 verschillende sims ojaa. *ugh* Ik ben nog nooit verder dan 3 gegaan Ö Ik waarschuw je.
 281. 281. Maar voordat hij een vrouw kanversieren moet hij eerst geldhebben om een tweepersoonsbedte kopen.
 282. 282. En hij heeft zich een hondjeaangeschaft bij Aphrodite. Dewitte op deze foto, ze heetTinker.
 283. 283. Alain leert haar vanalles aan,want de enige manier om indit gezin aan een baantje teraken voor een hond is deshowbusiness. Maar hier stoeithij gewoon maar wat ;)
 284. 284. Nee dat is vuil Ö
 285. 285. Alex Olympus werd zijn eersteslachtoffer, niets meer danwat flirten hoor 
 286. 286. Number 1
 287. 287. Oeh liefdesbrief :D
 288. 288. Nummer 2
 289. 289. Met Wendy Daaijingh was hijwel schattig.
 290. 290. Nummer 3. En ze liet een bloemetjeachter 
 291. 291. Hier heb ik geen foto vanmaar Alex is nummer 4 ;)
 292. 292. En we gaan even Tinkertrainen 
 293. 293. Mambo number 5. Man ik zital ver! (voor mij te zijn dantoch)
 294. 294. Alain doet niet eens demoeite om zijn kleren weeraan te doen.En Tinker zit er flink op tekijken.
 295. 295. Nummer 6.Dit wordt zo‟n saaie update:p
 296. 296. Nummer 7. Once you go blackyou never come back. Datweet je toch Alain?
 297. 297. Nummer 8.
 298. 298. Even pauze nee? Schatzoekende oplossing.
 299. 299. Nummer 9.Ik voel mij zo‟n voyeur Ö
 300. 300. Tinker! Als ik haar niet had…
 301. 301. Nummer 10! Yes ik had tegenmezelf gezegd dat wanneerhij halfweg zat een vrouwmocht hebben. En ik benenorm blij dat hij dat albereikt heeft.
 302. 302. You‟re sexy and you know it.
 303. 303. Hmm deze vrouw hebben weal eens gezien
 304. 304. Dat klopt! En je zal haarvaker zien  Wendy wordteen Dubroux :D
 305. 305. En trouw maar  Be happy.Ik kan je zeggen Alain was erniet zo happy mee, maar ikheb het niet zo voor singles inde sims.
 306. 306. BACC BLUE HILLWEEK 3DEL VIENTRE
 307. 307. De buurt
 308. 308. De familie Del Vientre Dit is Catarina Del Vientre. Ze is een jonge Spaanse vrouw met een familiewens. (Volgens mij wilde ze 6 kleinkinderen krijgen)
 309. 309. Meisjes plagen is liefde vragen.Arie vindt haar leuk :D
 310. 310. Kijk eens aan Catarina denkt erhetzelfde over 
 311. 311. Ja Nina. Ziet het er goed uit?Nee Catarina bijt zijn neus af Ö
 312. 312. Tegen de avond zijn ze verloofd.(En wonen ze samen)
 313. 313. Arie is daar niet zo blij mee :/Hij is een romantieksim die detop van de sport wil halen.
 314. 314. Dus er komt iemand om hem uitzijn depressie te helpen. Maardie man ziet er getikt uit ^^
 315. 315. Arie voelde zich klaarblijkelijkwel beter 
 316. 316. Met dat de sport volledigopenstaat, begint Arie aan zijnconditie te werken.
 317. 317. En Catarina wil goed kunnenkoken voor haar man, dus zebegint de kookboeken van defamilie recepten tedoorbladeren.
 318. 318. Maar eerst moet Arie wel eenaanbieding vinden in de sport.Hier had hij geluk en hij magmorgen beginnen.
 319. 319. En er is er eentje misselijk.
 320. 320. Ze is zwanger!! :D
 321. 321. Hiermee was Arie wel blij. En hij wildemeteen trouwen 
 322. 322. Arie gaat gaan werken. Wat eenwrak die auto.
 323. 323. Catarina spendeert de rest vande dag aan kookpuntenverdienen.
 324. 324. Daarna komt Arie er gezellig bijzitten.
 325. 325. Vivienne! Wat doe je met mijnkoelkast?!
 326. 326. Arie neemt relaxed een bad.
 327. 327. En dan komt het moment ernatuurlijk aan. De bevalling is vanstart gegaan.Het enige wat Arie doet is op enneer springen en flippen.
 328. 328. Uiteindelijk kalmeert hij.
 329. 329. Het is een meisje met bruin haar,blauwe ogen en de geteinde huidvan Arie.
 330. 330. “Hoe gaan we haar noemen miamor?”“Wat dacht je van Lola?”“Klinkt lekker speels, mijn lieveLola”
 331. 331. Slaaplekker Lola 
 332. 332. Catarina ging meteen weer vanstart want ze wilde veel kindjes.
 333. 333. Arie ging werken. Catarina bleefthuis om voor Lola te zorgen.
 334. 334. Ze is weer zwanger.Hier doet ze even eenvreugdedansje. Arie kijkt naarhaar en denkt: “Is dat mijn vrouw?Wauw”
 335. 335. En Lola is jarig :DOeh vlechtje, geef me datvlechtje!
 336. 336. Jullie kunnen er vast niet uithalen op wieze lijkt :p Het is Arie, maar dan mini enklein.
 337. 337. Ze beginnen meteen met detraining van hun kleine spruit.
 338. 338. Ok laten we eerlijk zijn. Arie doetniets in haar opvoeding.
 339. 339. Hij speelt wel met het konijn.
 340. 340. Maar dan moet hij een matchgaan spelen. En laat hij zijn 2vrouwen achter.
 341. 341. Catarina belt wat rond voorgezelschap.
 342. 342. En uiteindelijk komt Martijn langs.Lola leert praten. Wat danstMartijn raar Ö
 343. 343. Gelukkig dat Martijn er was wantanders stond ze er alleen voor.
 344. 344. Mona Del Vientre heeft zwarthaar, blauwe ogen en Arie‟shuid.Hopelijk lijk jij niet op Arie.
 345. 345. Maar er is nog een kleintje opkomst…
 346. 346. De eerste jongen in het gezin.Leandro. Zwart haar, blauweogen, Catarina‟s huid en zoschattig als maar kan.

×