Solid Enginyeria - COEIC - 2009 - CAT

223
-1

Published on

Reportage en COEIC del 2009 (Catalán)

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Solid Enginyeria - COEIC - 2009 - CAT

  1. 1. tecnologia i empresa TEXT: Jordi Garriga FOTO: Isabel MarquèsSolid Enginyeria, intel·ligènciaal servei de la tecnologiaAmb més de deu anys de recorregut al seu darrere, Solid Enginyeria ha aconseguit fer-se un lloc important en el sempre difícil sector de la prestació de serveis d’enginyeriaencarats a la millora tecnològica dels productes dels seus clients. I el que sens dubte ésun valor afegit, l’empresa gaudeix d’un taller d’integració propi, cosa que permet que totallò que els seus enginyers ideen, passi de la pantalla de l’ordinador a la pràctica real.En definitiva, Solid Enginyeria és enginyeria en estat pur i integral.22 ABRIL/MAIG 2009
  2. 2. S ituada a Barcelona, la companyia la seva intel·ligència. Avui, l’empresa Per donar un cop d’ull a la companyia, presta serveis a empreses que desen- compta amb un planter de vint-i-cinc parlarem amb Francesc Civit, soci fun- volupen i comercialitzen béns i equips persones, un 75% de les quals són engi- dador; Òscar Serret, soci gerent; Pauen diversitat de sectors, i els seus dissenys nyers industrials i enginyers tècnics, Guarro, cap de Suport Tecnològic a laestan presents en els cinc continents, gràcies i, entre aquests, un bon nombre són Innovació (STI); Alfred Recuero, cap dea gaudir d’una cartera de clients universals. enginyers industrials col·legiats (deu). Prototipatge i Assaig; Marta Gordon, cap“Oferim servei a tota la cadena de pro- Aquesta força de treball, marcada per la d’Operacions; i Òscar Moya, cap Tècnic.ducció –explica Francesc Civit, soci passió i el coneixement, treballa en unes “El 20% dels estudiants que arribem afundador–, treballem al cor i al nucli oficines de 250 metres quadrats, pensades cinquè d’Enginyeria i mantenim la pas-de la R+D del producte que dissenyem, perquè la informació i el coneixement sió per l’enginyeria –comenta Alfredi som capaços de fer sèries curtes amb flueixin de manera natural i transversal, i Recuero–, som els que estem aquí”.alt valor afegit.” 300 metres quadrats de taller propi. Per Òscar Moya, “un factor essencial Els enginyers industrials són: Manuel en el nostre desenvolupament profes-LA INTEL·LIGÈNCIA, FACTOR Fernando Barcos, Manel Juncosa, Marc sional és que una pràctica habitual deCLAU Isal, Josep Canyadell, Albert Ibars, Òscar l’empresa consisteix en el fet que quiSens dubte, el valor més gran de Solid Serret, Francesc Civit, Pau Guarro, fa un disseny s’involucra en tota la sevaEnginyeria són els seus professionals, Alfred Recuero i Marta Gordon. implementació, i això és una formació FULLS dels ENGINYERS 23
  3. 3. tecnologia i empresa contínua excel·lent”. “I, a més –remarca * Càlculs i simulacions mecàniques. Marta Gordon–, no només dissenyem, * Assajos. sinó que tenim capacitat per fer realitat * Fabricació de prototips i sèries curtes. allò que prototipem. Això ens permet I els seus camps d’actuació són: una millora contínua de tot allò que * Producte de gran consum. dissenyem”. * Maquinària de precisió. * Automoció. BON SERVEI, BONS CLIENTS * Aeroespacial. “Sempre treballem amb multinacionals * Ferrocarril. –diu Pau Guarro. Clients amb capacitat * Farmàcia. d’exportació i amb producte propi”. “I * Tèxtil. treballem per a sectors molt diferents * Maquinària pesada. –afegeix Òscar Serret–, però que entre En aquest sentit, Solid Enginyeria és ells comparteixen coses. Nosaltres també un bon exemple de transferència estem en l’àrea comuna de tots ells.” de tecnologia. “Treballar amb temes de Els serveis que ofereix Solid Enginyeria fosa per a un xassís de vehicles pesants engloben: ens ha permès portar aquesta tècnica de * Estudis de viabilitat per a la generació fosa a la realització d’un plòter de gran de nous productes. format...”, explica Serret. *Desenvolupament del disseny i I és només un exemple, ja que el ven- documentació. tall de serveis de l’empresa permet una Solid Enginyeria c/ Santander, 101, 4t 08030 Barcelona www.solid-enginyeria.com Francesc Civit, Soci Fundador associat/col·legiat núm. 14.483Alfred Recuero, Marta Gordon,Cap Prototipatge i Assaig Cap Operacionsassociat/col·legiat núm. 15.942 associat/col·legiat núm. 15.943 Oscar Serret, Soci Gerent associat/col·legiat núm. 12.829 Oscar Moya, Cap Tècnic Pau Guarro, Cap Suport Tecnològic a la Innovació (STI) associat/col·legiat núm. 15.50824 ABRIL/MAIG 2009
  4. 4. clara aportació de valor basada en l’ex- UNITATS DE NEGOCI DE SOLID ENGINYERIAperiència compartida. Tant és així que L’empresa està estructurada en tres àrees de negoci:Solid Enginyeria no només treballa enla realització de projectes claus en mà Suport tecnològic a la innovació (STI): Serveis a departaments d’R+D+ien i des de les seves instal·lacions, sinó en el des-envolupament de producte; disseny conceptual, càlcul i simu-que també actua com a subcontractador lació, disseny de detall, prototipatge i assaig.de personal tècnic altament qualificat Assaig i prototipatge: Serveis a departaments de control de qualitat enper treballar a casa mateix del client, el disseny i la construcció d’equips de control i mesura, utillatge d’assaig;tot donant suport als departaments equipament per a laboratoris, bancs d’assaig i instrumentació.d’R+D. Útils i automatitzacions: Serveis a centres de producció en el dis- seny i la construcció de màquines especials, utillatges de muntatge iDELS INICIS A L’ACTUALITATSolid Enginyeria és una empresa cons- sistemes de transport.tituïda a Barcelona l’any 1996, i vainiciar la seva activitat en el sector dela maquinària per a l’automatització deprocessos industrials. “Aquesta activitatva ser el punt de partida de l’extensabase de proveïdors amb la qual comp-tem avui dia”, relata Francesc Civit.L’any 2002 es va iniciar una diversifi-cació en l’activitat de l’empresa i es va A Solid Enginyeria hi treballen vint-i-cinc professionals. Un 75% són enginyers industrials i enginyers tècnics. Dotze d’ells, gairebé el 50%, són enginyers industrials col·legiats. “No només dissenyem, sinó que tenim capacitat per fer realitat allò que prototipem. Això ens permet una millora contínua” Marta Gordon, cap d’Operacions “El 20% dels estudiants que arribem a cinquè d’Enginyeria i mantenim la passió per l’enginyeria, som els que estem aquí” Alfred Recuero, cap de Prototipatge i Assaig FULLS dels ENGINYERS 25
  5. 5. tecnologia i empresaemprendre l’actuació en camps d’engi- poder aportar la millor solució a cadanyeria de major complexitat, “orientats moment.principalment a la creació de producte Això, avui, davant de la incertesa de laper a altres empreses en les quals la crisi, permet veure el futur sense exces-fiabilitat i el cost dels nous dissenys, sius neguits. Per Serret, “treballar per ajuntament amb la necessitat d’escurçar clients grans vol dir treballar per a clientsel cicle de desenvolupament, són punts que tenen molt clara la importància estra-clau en l’èxit dels nostres clients”, diu tègica de la R+D”. “Les grans empresesÒscar Serret. són dues coses –explica Civit–: marca i “Una pràctica habitual de l’em-Amb un creixement anual del 35%, R+D. Nosaltres estem en la R+D, i les presa consisteix en el fet que quil’empresa va invertir en mitjans i es empreses saben que, en aquests temps, fa un disseny s’involucra en tota lavan crear relacions a llarg termini, tant aquelles que hagin invertit en aquest seva implementació, i això és unaamb clients com amb proveïdors, per àmbit, són les que sortiran reforçades.” formació contínua excel·lent” Òscar Moya, cap Tècnic “Sempre treballem amb multi- nacionals. Clients amb capacitat d’exportació i amb producte propi” Pau Guarro, cap de Suport Tecnològic a la Innovació26 ABRIL/MAIG 2009

×