Video
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Video

on

 • 255 views

 

Statistics

Views

Total Views
255
Views on SlideShare
255
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Video Video Document Transcript

 • iy <ee> week /‘wɪyk / <ea> tea /‘tɪy/ <e> these /‘ ðɪyz/ <y> money /‘manɪy/ <ie> believe /bɪ‘lɪyv/ <ei> receive /ɹɪ‘sɪyv/ <i> ski /‘skɪy/ <ey> key /‘kɪy/ <eo> people /‘pɪypəl/ <oe> amoeba /ə‘mɪybə/ ɪ <i> sit /‘sɪt/ <y> rhythm /‘ɹɪðəm/ <u> busy /‘bɪzɪy/ <ui> build /‘bɪld/ <e> economy /ɪ‘kanəmɪy/ <ee> deer /‘dɪəɹ/ <o> women /‘wɪmɪn/ ey <a> came /‘keym/ <ai> wait /‘weyt/
 • <ay> say /‘sey/ <ei> sleigh /‘sley/ <ea> steak /‘steyk/ <ey> obey /ə‘bey/ <ei> vein /‘veyn/ ɛ <e> let /‘lɛt/ <ea> head /‘hɛd/ <ai> said /‘sɛd/ <a> many /‘mɛnɪy/ <ie> friend /‘fɹɛnd/ a <a> calm /‘kalm/ <e> encore /‘aŋkoɹe/ <o> not /‘nat/ <ow> knowledege /‘nalɪʤ/ æ <a> hat /‘hæt/ <au> laugh /‘læf/ ə <o> mother /‘mətðəɹ/ <oo>blood /‘bləd/ <u> hut /‘həd/
 • <ou> young /‘yəŋ/ <ur> fur /‘fəɹ/ <a> about /ə‘bawt/ <e>problem /‘pɹabləm/ <eou> righteous /‘ɹaydəs/ <o> today /tə‘dey/ <u> success /sək‘sɛs/ <or> sailor /‘seyləɹ/ ɔ <a> war / ‘wɔɹ/ <au> author /‘ɔθeɹ/ <au> awl / ‘ɔl/ <o> dog /‘dɔg/ <oa> broad /‘bɹɔd/ <ou> ought /‘ɔt/ ow <ew> sew /‘sow/ <o> cold /‘kwold/ <oa> loaf /‘lowf/ <oe> toe /‘tow/ <ou> soul /‘sowl/ <ow> show /‘ʃow/
 • ʊ <o> woman /‘wʊmən/ <oo> book /‘bʊk/ <ou> kould /‘kʊd/ <u> put /‘pʊt/ uw <eu> neumonia /nyuw‘mownyə/ <ew> few /‘fyuw/ <o> do /‘duw/ <oo> room /‘ɹuwm/ <ou> you /‘yuw/ <u> Luke /‘luwk/ <ue> blue /‘bluw/ <ui> fruit /‘fɹuwt/
 • P <puppet> /‘pəpɪt/ <pear> /‘peɹ/ <pipe> /‘payp/ <apart> /ə‘paɹt/ <puppy> /‘papɪy/ <stopped> /s‘tapt/ <clap> /‘klæp/ <mop> /‘map/ <strap> /s‘tɹæp/ b <beat> /‘bɪyt/ <baby> /‘beybɪy/ <boom> /‘bʊm/ <debate> /dɪ‘beɪt/ <ribbon> /‘ɹɪbən/ <about> /ə‘bawt/ <knob> /‘nab/ <Bob> /‘bab/ <robe> /‘ɹowb/ t <team> /‘tiym/ <tray> /‘tɹey/ <typical> /‘tɪpɪkal/
 • <seats> /‘siytz/ <patriot> /‘peytɹiɔt/ <attacks> /æ‘t əkz/ <eight> /ˈeɪt/ <dance> / ˈdæns/ <riot> / ˈɹaɪət d <daubt> /ˈdawt/ <dictation>/dɪkˈteyʃən/ <dummy> /ˈdəmiy/ <lady> /ˈleydiy/ <pedal> /ˈpɛdal/ <wedding> /ˈwɛdiŋ/ <pad> /ˈpæd/ <grid> /ˈgɹɪd/ <food> /ˈfʊd/ k <kite> /ˈkaɪt/ <cold> /ˈkoʊld/ <chemical> /ˈkemɪkəl/ <scarf> /ˈskaɹf/ <school> /ˈskul/ <picking> /ˈpɪkɪŋ/ <pack> /ˈpæk/ <luck> /ˈlək/
 • <take> /ˈteɪk/ g <game> /ˈgeɪm/ <green> /ˈgɹin/ <groom> /ˈgɹʊm/ <disagree> /dɪsəgɹi/ <bigger> /ˈbɪgeɹ/ <began> /ˈbegən/ <leg> /ˈleg/ <league> /ˈlig/ <mug> /ˈmʌg/ Italiano a <aprire> /a’prire/ ɛ <didietro> /di’djɛtro/ e <emigrazione> /emigrat’tsjone/ i <insistere> /in’sistere/ ɔ <porta> / ‘pɔrta/ o <ostinato> /osti’nato/ u <università> /universi’ta/
 • p portaocchiali /portaok’kjali/ t tempestare /tempes’tare/ k coperta /ko’p ɛrta/ b battuto /bat’tuto/ d diamante /dia’mante/ g governare /gover’nare/