Enkätutformning

 • 1,043 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,043
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EnkätutformningAv: Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium CC by sa alexanderdrachmann
 • 2. Enkätutformning Enkäter är ett bra mätinstrument för att samla in data från en stor grupp människor Ta reda på människors beteende, åsikter och känslor CC by sa alexanderdrachmann
 • 3. FörberedelserSyfte och problemformulering -Vad vill ni ta reda på?Population och urval -Vilka skall undersökningen gälla?Enkäten -Presentationstext -Hur många frågor behövs? -Bearbetning och analys – Hur ska resultaten presenteras?
 • 4. Enkätlayout Presentera er själva Presentera undersökningens syfte och vad den ska användas till. Deltagandet ska vara frivillig och anonym. Luftig, tydlig, lättläst och överskådlig Endast frågor som ni kommer att behandla i resultatet
 • 5. Två typer av enkäter Förhandsdefinierade svar vanligast är att man kryssar för lämpligt svar i en ruta CC by Teamkynce Öppna svarsalternativ lämnar utrymme för respondenten att skriva själv.. Sådana frågor kan vara bra i vissa fall, men de kan vara svåra att analysera.
 • 6. Olika typer av frågor Kategorifrågor: Faktafrågor Ta reda på genus, klass, ålder, civilstånd Ett svar på en fråga Flersvarsfrågor Skalfrågor: Ta reda på attityder Likert-skalan (5 el 7 alternativ) Nej, inget alls - ja, absolut, eller instämmer inte allt – instämmer helt. Egna frågor eller andras
 • 7. Entydiga frågorHur mycket tid lägger du i genomsnitt ned på studierna?Ganska mycket ( )Lagom ( )Ingen tid alls ( )Hur mycket tid lägger du i genomsnitt ned på skolarbete utanför lektionstid varje vecka? 100%Mer än 8 timmar ( ) 80%6-8 timmar ( ) 60%4-6 timmar ( ) 40% Tjejer2-4 timmar ( ) 20% KillarMindre än 2 timme ( ) 0% Mindre än 2 timmar 2-4 timmar -6 timmar timmar än 8 timmar 4 6-8 MerRöker du under skoltid? Ja, NejOm ja, när under skoldagen brukar du röka? Ange tidintervaller med flersvarsalternativ
 • 8. Undvik negationerAnser du det vara acceptabelt att biblioteket inte har öppet efter skoltid?Är du emot att biblioteket inte har öppet efter skoltid?En fråga i tagetBör skolbiblioteket ha öppet efter skoltid och hur länge?Tycker du att skolbiblioteket ska ha öppet efter skoltid?Ja ( ) Nej ( )Om ja, hur länge tycker du att det ska vara öppet efter 16.00?30 min ( )60 min ( )90 min ( )
 • 9. Ledande frågorTycker du att trafiken i Stockholms innerstad fungerar bra efter införandet av trängselskatten?Ja, mycket bra ( )Ja, ganska bra ( )Varken bra eller dåligt ( )Nej , inte särskilt bra ( )Nej, inte alls bra ( )Hur tycker du att trafiken i Stockholms innerstad fungerar efter införandet av trängselskattenMycket bra ( ) Mycket braGanska bra ( ) Ganska braVarken bra eller dåligt ( )Ganska dåligt ( ) Varken bra eller dåligtMycket dåligt ( ) Ganska dåligt
 • 10. Ömsesidigt uteslutande ochuttömmandeÖmsesidigt uteslutande Ömsidigt uttömmandeHur länge har du varit medlem i Genom vem eller vilka har du fått bilkooperativet? information om Wikileaks? (fleraMindre än 1år ( ) svar kan anges)Mellan 1 och 2 år ( ) Massmedia ( )3 år eller längre ( ) Internet ( ) Släktingar, vänner ( ) Arbetskamrater ( ) Annan ………….
 • 11. Provkör enkätenTesta enkäten antingen i gruppen eller på en testgrupp (tid, omformulera frågor, ta bort frågor)Testa att analysera enkäten efter hur ni tänkt presentera resultaten (procent, diagram, textanalys etc.) CC by nc sa Yagan Kiely
 • 12. Kommer frågeställningarna kunna besvaras med Är svarsalternativen ömsesidigt uteslutande?hjälp av enkäten? Är svarsalternativen uttömmande?Är enkätens layout lättöverskådlig? Är mätnivåerna korrekt angivna i enkäten?Kommer urvalsmetoden leda till ett slumpmässigturval från målgruppen? Bör frågornas ställas på ett annat sätt? Ge förslag på nya frågor och/eller nya formuleringar av befintliga frågor, som innebär att enkätens koppling tillÄr gruppens förslag till presentation av enkätfrågorna frågeställningarna blir tydligare.lämpliga? Är alla begrepp tydligt definierade? Saker som bör åtgärdas:
 • 13. Källor Fahlén, Jessica. Enkätkonstruktion. Umeå Universitet. Trost, Jan (2001) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur Viggósson, Haukur. Enkät som metod. Malmö Högskola URL: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Ar-student1/Listning/Examensarbete/Natresurser-till- examensarbetet/Enkat-som-metod/ Tack! http://www.slideshare.net/SofieYeunS