Verslag Ronde Tafel

1,025 views

Published on

Verslag van de Ronde Tafel bijeenkomst van Social Media Wijs over de rol van Sociale Media in het basisonderwijs.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
305
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verslag Ronde Tafel

 1. 1. Ronde Tafel sessie 23-11-2011
 2. 2. Thema Ronde TafelHoe kan Social Media een structurele rol in het basisonderwijs krijgen? 2
 3. 3. ProcesTwaalf leerkrachten en PABO studenten hebben op diversemanieren van gedachten gewisseld over het thema.Na het bespreken van een aantal stellingen door de gehelegroep, o.a.over mobieltjes in de klas en social media alsapart vak, zijn de studenten en leerkrachten afzonderlijkmet elkaar om de (ronde) tafel gegaan.De resultaten van deze ronde tafel discussie worden indit document beschreven. 3
 4. 4. Discussie Foto invoegen 4
 5. 5. Discussie topics1. Moeten Social Media een structurele rol in het onderwijs krijgen?2. Wat moet er gebeuren/veranderen op de PABO c.q. in het onderwijs om dit voor elkaar te krijgen? 5
 6. 6. Discussie: De studenten (1)• De studenten zijn het er unaniem over eens dat social media een structurele rol in het onderwijs moeten krijgen.• Zij zien een trekkende rol bij de Pabo’s. De besturen hiervan moeten een visie ontwikkelen op ICT en social media. Deze visie moet leiden tot verankering in de opleiding, waardoor studenten worden afgeleverd met een ‘digitaal rijbewijs’. Ook de Pabo-docenten moeten bijgeschoold worden en het ‘digitaal rijbewijs’ halen. Bij hun beoordelingsgesprek dient dit mee te tellen. 6
 7. 7. Discussie: De studenten (2)• Op basisscholen daarentegen moet de ‘lead’ liggen bij de gedreven leerkracht die wil starten met social media in de les. Leerlingen die door deze leerkracht in aanraking komen met social media stromen door en vragen (‘eisen’) aan hun volgende leerkracht social media toe te passen.• De school moet keuzes maken en beginnen metéén of twee soorten socialmedia. 7
 8. 8. Discussie: De leerkrachten (1)• De leerkrachten vinden dat zij minder moeten zenden en meer gebruik moeten maken van co-creatie met leerlingen (o.a. via social media). Hierdoor wordt rol leerkracht anders: leer leerlingen waar ze informatie kunnen vinden, hoe deze te filteren en interpreteren.• Aandachtspunten hierbij zijn: – Oppervlakkigheid: duidelijke afspraken maken welke kennis wel paraat moet zijn (‘om de wereld te snappen’); – Taalontwikkeling: co-creatie via social media kan leiden tot een verarmd gebruik van de Nederlandse taal. 8
 9. 9. Discussie: De leerkrachten (2)• Sociale media moeten enerzijds onderdeel van lessen mediawijsheid zijn (=doel), maar anderzijds ook fungeren als aanvullende manier om huidige vakken te ondersteunen.• Huidige kerndoelen geven te weinig sturing aan de inzet van sociale media. Merendeel leerkrachten is voorstander van aanpassen/aanscherpen kerndoelen om mediawijsheid, met social media als onderdeel, minder vrijblijvend te maken. 9
 10. 10. Discussie: De leerkrachten (3)• Laat leerlingen gebruik maken van de ‘intelligence of the crowd’ om 1. kennis op te doen en om 2. te reflecteren op het tussenproduct (bv. werkstuk). Beoordeling van schoolwerk door leerkracht moet zowel op basis van dit proces als het eindproduct gebeuren.• Bij inzet van de ‘crowd’ voor reflectie op schoolwerk moet gelet worden op de kwetsbaarheid van de leerlingen. In welke mate de ‘crowd’ wordt toegelaten kan per school en klas dan ook variëren, o.a. in overleg met ouders en leerlingen zelf. 10
 11. 11. Conclusies Foto toevoegen 11
 12. 12. Conclusies (1)Sociale media zijn een ontwikkeling die in korte tijd eenplaats in de maatschappij heeft verworven. Dezeontwikkeling moet een plek krijgen in het basisonderwijs.Allereerst moeten leerlingen les krijgen over demogelijkheden die social media bieden voor hetleerproces. Vervolgens kan de ‘intelligence of the crowd’ingezet worden om te reflecteren op schoolwerk. 12
 13. 13. Conclusies (2)Aanpassen van de kerndoelen om social media hier eenplaats in te geven wordt als (te) tijdrovend ingeschat.Daarnaast bieden de huidige kerndoelen voldoende ruimtevoor de inzet van social media tijdens de lessen.De sleutel voor het educatief toepassen van sociale mediain het leerproces (zowel in als buiten de les) ligt dan ook bijde (aankomende) leerkrachten. 13
 14. 14. Conclusies (3)Hoewel er op de PABO momenteel weinig aandacht voorsociale media is, verlangen de (toekomstige) leerkrachtenwel een sturende rol van de PABO.Intrinsiek gemotiveerde leerkrachten zullen waarschijnlijkzelf aan de slag gaan met social media, maar de huidigevrijblijvendheid, gecombineerd met de onbekendheid vanhuidige leerkrachten met sociale media, zullen bredeadoptie op korte termijn in de weg staan. 14
 15. 15. Conclusies (4)Om social media een structurele rol in het basisonderwijs tegeven moet de gedreven leerkracht de ruimte krijgen vancollega’s en directie.Hiernaast zal de focus op korte termijn moeten liggen opvoorlichting, training en enthousiasmering vanleerkrachten en hun directies. 15
 16. 16. Over Social Media Wijs Social Media Wijs maakt kinderen en jongeren wegwijs inde mogelijkheden die sociale media bieden, zodat ze beter kunnen leren, communiceren en zich profileren. Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met: T: 06 - 514 494 51 E: info@socialmediawijs.nl @socialmediawijs 16

×