Social media in het basisonderwijs door Social Media Wijs

7,470 views
7,168 views

Published on

Social Media Wijs heeft in een online enquête docenten in het basisonderwijs gevraagd naar hun visie op en ervaringen met social media in het basisonderwijs.

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,555
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media in het basisonderwijs door Social Media Wijs

 1. 1. Social Media in het basisonderwijsOnline onderzoek uitgevoerd door
 2. 2. Belangrijkste conclusies• Nagenoeg alle respondenten vinden dat leerlingen begeleid moeten worden bij het gebruik van social media (in het algemeen);• Driekwart van de respondenten is overtuigd van de toegevoegde waarde van social media in het basisonderwijs;• Minder dan de helft geeft concrete opdrachten aan leerlingen waarbij ze social media kunnen inzetten;• Respondenten die social media gebruiken ter voorbereiding van de les, geven eerder opdrachten waarbij social media ingezet kan worden;• De helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media, ten behoeve van zijn/haar beroep. "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 2
 3. 3. Onderzoeksopzet (1)• Het betreft een online enquête: – De enquête is opgezet via web-based enquête tool Survey Monkey – De enquête is uitgezet via de social media Twitter, Facebook en LinkedIn. Later is deze opgepikt door onderwijsgerelateerde sites als Kennisnet en SchoolTV.• De enquête in ingevuld door 189 respondenten werkzaam in het onderwijs – 75% van de respondenten is leraar in het basisonderwijs (waarvan 87% in de bovenbouw) – De verhouding man-vrouw is gelijk verdeeld – 89% heeft HBO+ opleiding – De respondenten zijn gelijk verdeeld over de regio’s Noord, Midden en Zuid. Limburg en Noord-Oost Nederland zijn echter ondervertegenwoordigd "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 3
 4. 4. Onderzoeksopzet (2)• De enquête heeft online gestaan in de periode 14 april – 31 mei 2011• Door het online karakter van de enquête zijn de respondenten a-typisch te noemen op het kenmerk ‘bekendheid en gebruik internet en social media’. Hierbij dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 4
 5. 5. Definitie social media in onderzoek "Social media of sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 5
 6. 6. Onderzoeksresultaten "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 6
 7. 7. 98% van de respondenten is bekend met de term‘social media’ of ‘sociale netwerken’ N = 189 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 7
 8. 8. Wat is social media, volgens u? “Een medium waarmee persoonlijke “Alle media die gebruikers verbinden gegevens en gebeurtenissen gedeeld met elkaar en elkaars gedrag” kunnen worden.” “Digitale vriendschap” “Alle media waarbij het maken van contact tussen“Facebook, Twitter, mensen centraal staat” Hyves etc.” “Internet- en telefonieapplicaties “#mindset #cocreatie die 1 op 1 én groepscontact #samenwerken #delen mogelijk maken” #tools #internet” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 8
 9. 9. Facebook, Hyves en Twitter meest genoemdesocial media N = 125 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 9
 10. 10. Spontane naamsbekendheid Hyves en Twitter hethoogst N = 125 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 10
 11. 11. - YouTube, Twitter en Facebook meest gebruikt- Populaire social media onder jeugd (Hyves, MSN,Habbo) veel minder vaak gebruikt N = 125 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 11
 12. 12. 35% gebruikt social media voornamelijk ofuitsluitend privé N = 123 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 12
 13. 13. Netwerken/contacten onderhouden met 78% debelangrijkste reden voor gebruik N = 118 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 13
 14. 14. De helft van de respondenten gebruikt socialmedia ter voorbereiding op de lessen N = 119 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 14
 15. 15. Gebruik social media ter voorbereiding isgerelateerd aan leeftijd N = 95 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 15
 16. 16. Twitter en YouTube meest gebruikt voor devoorbereiding van de les N = 63 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 16
 17. 17. Hoe gebruikt u social media ter voorbereiding vanuw lessen? “Zoeken van het “Informatieve filmpjes “Met het digiboard laat ik juiste en informatie aan de klas Twitter beeldmateriaal” opzoeken” berichten van een matroos zien” “Via Twitter/LinkedIn een vraag stellen over een “YouTube: “Een passend bepaald onderwerp” klaarzetten op de filmpje/lied zoeken klassewiki” bij een (bijbel)les” “Netwerk raadplegen voor “Via #dtv en #onderwijs ideeën” vraag ik mijn volgers soms “Blogs lezen” advies” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 17
 18. 18. PC en Digibord meest voorkomende digitalemiddelen om leerlingen met social media inaanraking te laten komen N = 110 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 18
 19. 19. Volgens respondenten maakt 80% van deleerlingen gebruik van social media N = 110 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 19
 20. 20. Volgens respondenten worden Hyves, YouTube enMSN meest gebruikt door leerlingen N = 86 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 20
 21. 21. Volgens respondenten gebruikt driekwart van deleerlingen social media voor het 10e jaar N = 103 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 21
 22. 22. Een derde van de leerlingen gebruikt social mediavoor schoolwerk N = 102 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 22
 23. 23. Minder dan de helft geeft leerlingen concreteopdrachten waarbij ze social media kunneninzetten N = 102 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 23
 24. 24. Leerkrachten in de leeftijd van 18-29 jaar gevenminder vaak opdrachten waarbij social mediaingezet kan worden N = 97 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 24
 25. 25. Respondenten die social media gebruiken tervoorbereiding van de les, geven eerder opdrachtenwaarbij social media ingezet kan worden N = 100 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 25
 26. 26. Driekwart van de respondenten is overtuigd van detoegevoegde waarde van social media in hetbasisonderwijs N = 102 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 26
 27. 27. Toegevoegde waarde? Ja, want… “Kinderen staan default op share. Makkelijk om daar gebruik van te maken.” “Kinderen moeten leren omgaan met deze nieuwe manier van media. Ze moeten hun weg er in kunnen vinden en op een goede manier gebruiken.” “De wereld is meer dan alleen boeken.” “Communicatie is van alle tijden. De manier waarop is gekoppeld aan de mogelijkheden van de tijd. Nu zijn er legio mogelijkheden via internet, smartphones, waarop wij (opvoeders, educatieve instellingen) leerlingen moeten leren te communiceren. Dus .... er is werk aan de winkel!” “Je dient steeds zoveel mogelijk bestaande bronnen te leren hanteren en zo de maatschappij weer te geven.” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 27
 28. 28. Toegevoegde waarde? Nee, want… “Het is te complex voor de leerlingen om snel de informatie te vinden die ze zoeken, waardoor het rendement te laag is. Afhankelijk van de leeftijd en oefening is dit uiteraard wel te verbeteren, maar dan nog zal er veel tijd verloren gaan aan het zoeken.” “Ik zie het nut niet.” “Ben tegen veel gebruik van apparatuur en elektronica. Laat ze maar dingen ontdekken door te doen of te lezen in boeken, thuis gebruiken ze internet wel om andere dingen te ontdekken.” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 28
 29. 29. Nagenoeg alle respondenten vinden dat leerlingenbegeleid moeten worden bij gebruik social media N = 101 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 29
 30. 30. Driekwart is van mening deze begeleiding zelf tekunnen bieden N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 30
 31. 31. Waarom kunt u leerlingen de benodigde socialmedia begeleiding bieden?“Ik heb daar workshops voor gevolgd, de kinderen weten al veel en ik zie mijn taak daarin “Omdat ik zelf veel vanhoofdzakelijk in het bewust maken van het feit dat die media gebruik en sociale media niet per definitie waarheid bevat.” weet waarover ik praat.” “In de kanjertrainingen bij ons op school behandelen we “Doordat ik zelf een gebruiker ben en inzie dat social media (groep 6 t/m 8).” je moet leren omgaan met de etiquette van internet. Nogmaals, hoort dit bij school?” “Zelf veel ICT en Social Media “Als hier ruimte voor komt op het ervaring.” rooster, kun je als leerkracht een “Ik ben grote groep kinderen bereiken.” mediacoach.” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 31
 32. 32. Waarom kunt u leerlingen de benodigde socialmedia begeleiding niet bieden? “Vaardigheden en bewustzijn “Er is te weinig tijd (taal, lezen en van de mogelijkheden zijn rekenen blijven prioriteit hebben onvoldoende bekend.” op basisscholen en dat moet m.i. ook zo blijven).” “Ben tegen social media bijjonge leerlingen en wil ze dus niet begeleiden hierin.” “Ik maak zelf geen gebruik van social media.., mn leerlingen weten er meer van dan ik.” “Taak voor ouders “Ik zou niet weten hoe ik dit aan “Eigen vaardigheid zou moeten pakken.” is niet voldoende.” "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 32
 33. 33. De helft van de respondenten heeft behoefte aanondersteuning op het gebied van social media, tenbehoeve van zijn/haar beroep N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 33
 34. 34. Demografische info "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 34
 35. 35. Geslacht respondenten N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 35
 36. 36. Leeftijd respondenten N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 36
 37. 37. Geslacht versus leeftijd N = 99 = 97 N "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 37
 38. 38. Hoogst genoten opleiding N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 38
 39. 39. 75% van de respondenten staat voor de klas87% hiervan geeft les in de bovenbouw N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 39
 40. 40. Geografische verdeling N = 99 "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 40
 41. 41. Over Social Media Wijs "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 41
 42. 42. Over Social Media Wijs• Social Media Wijs is een initiatief van Linda Vonhof en Thijs van de Reep Linda is eigenaar van Involved2. Als adviseur betrokken ondernemen informeert en stimuleert zij bedrijven om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Deze kwetsbare groepen kunnen gebaat zijn bij goed gebruik van social media. Daarom wil zij de mogelijkheid bieden aan deze groepen om hier bewust en optimaal gebruik van te maken. Thijs is eigenaar van Goed Idee Man. Thijs wordt vanuit zijn expertise als internet strateeg regelmatig geconfronteerd met de ‘kloof’ tussen ‘jong’ oftewel ‘digital learners’ en ‘oud’ voor wie internet slechts een technologie is, wat te snel gaat en niet te volgen of te leren lijkt te zijn. Het slaan van een brug tussen beiden is voor hem een belangrijke drijfveer en het onderwijs is één van de plekken waar deze kloof zich vroeg manifesteert. "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 42
 43. 43. Meer weten?• Voor vragen over dit onderzoek of over Social Media Wijs kunt u mailen naar: info@socialmediawijs.nl• Social Media Wijs is ook te vinden op: www.socialmediawijs.nl Twitter: @SocialMediaWijs Slideshare: SocialMediaWijs "Social media in het basisonderwijs“ Resultaten onderzoek Social Media Wijs 43

×