De waarde van online reputatie - Social Inc.

4,053 views
3,983 views

Published on

Hidde Tuinstra, online reputatie regisseur Social Inc. over de waarde van online reputatie.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,053
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,349
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De waarde van online reputatie - Social Inc.

 1. 1. ONLINE WORD-OF-MOUTH VALUE ‘de waarde van online reputatie’ Hidde Tuinstra Online Reputatie Regisseur Social Inc. #fail2012
 2. 2. CONTEXTSocial Inc. werkt met veel merken die willen sturen op eengunstige reputatie. Een van de middelen hiertoe is detraditionele PR-value methode. Hiermee wordt een waardegegeven aan free publicity van pers in print en onlinemedia. Deze merken willen ook in social media bepalen watde waarde van berichtgeving, online word-of-mouth, isaangezien dit steeds vaker en sterker de beeldvorming rondmerken beïnvloedt. #fail2012
 3. 3. CONTEXTWe presenteren een formule voor online word-of-mouthvalue. Zo willen we de impact hiervan op de reputatie vaneen merk inzichtelijk maken. Bij het ontwikkelen van deformule* hebben we de klassieke formule voor PR-value alsuitgangspunt genomen.Een dergelijke formule is nooit perfect, maar de uitkomstenzijn goed bruikbaar voor grote organisaties om de waardevan online word-of-mouth te bepalen.Want de impact van online word-of-mouth op een merk,geeft organisaties handvatten om te sturen op een beterereputatie.*in samenwerking met Hi en Winkelman Van Hessen (WvH) #fail2012
 4. 4. VAN PR-VALUE NAAR ONLINE WORD-OF-MOUTH VALUEDe traditionele formule voor PR-value houdt rekening metfactoren die advertentietarieven bepalen. Hoe gunstiger hetbericht voor het merk, hoe hoger de PR-Value. Het gaataltijd om free publicity en de uitkomst is altijd een positievewaarde.Er is geen methodiek om de waarde van online berichtenvan consumenten, waaronder bloggers en influencers tebepalen. Daarom hebben we een pragmatische formuleontwikkeld waarmee we de waarde van social mediaberichten kunnen bepalen. Deze waarde kan negatiefzijn, in tegenstelling tot de traditionele PR-value. #fail2012
 5. 5. FORMULE ONLINE WORD-OF-MOUTH VALUEDe formule gaat er vanuit dat een bericht waarde heeft aande hand van sentiment en bereik. Bereik is hiermeeuitgedrukt in een index van 1-10.aantal positieve berichten x gemiddeld bereik(index 1-10) x 300 euroaantal negatieve berichten x gemiddeld bereik(index 1-10) x -300 euroaantal neutrale berichten x gemiddeld bereik(index 1-10) x 100 euroDeze waarden zijn tot stand gekomen na een vergelijkingmet de traditionele PR-Value en lijken ons prima bedragenom mee te werken. Ze verdienen nog veel meer aandachten discussie binnen de markt. We zijn het meest gebaat bijmarktstandaarden. Een ideale formule bestaat immers niet,een standaard heeft nu prioriteit. #fail2012
 6. 6. $$$ $$$ $$$ #fail2012
 7. 7. +€300x = € 900,- #fail2012
 8. 8. WAT IS DE IMPACTVAN ONLINE WORD-OF-MOUTH OP DEREPUTATIE? #fail2012
 9. 9. Benchmark word-of-mouth valueperiode Q4 2011 onder 8 belangrijke spelers in telecombranche #fail2012
 10. 10. Het gaat niet goed met de branche! #fail2012
 11. 11. Waar hebben mensen het over? #fail2012
 12. 12. Aandeel negatief sentiment ligt gemiddeld erg hoog #fail2012
 13. 13. STORING - € 5.000.000Negatieve impact Blackberry storing op getroffen providers #fail2012
 14. 14. - € 2.500.000 - € 3.000.000 - € 1.700.000Negatieve impact NMa inval op getroffen providers #fail2012
 15. 15. WOM € value Q4 #fail2012
 16. 16. NEGATIEVEERVARINGEN ENGEBEURTENISSEN ZIJNVAN DIRECTE ENGROTE INVLOED #fail2012
 17. 17. #fail2012
 18. 18. …wie weet wat FUP is?……wie weet hoeveel data hij/zij verbruikt?…. #fail2012
 19. 19. Negatieve berichtgeving door gebrekkige communicatie vanuit de merken over FUP. Aanpassen hiervan kan direct effect hebben op de reputatie. #fail2012
 20. 20. DE UITSPRAAK ‘ALS ERMAAR OVER JEGESPROKEN WORDT’TELT NIET IN SOCIALMEDIA #fail2012
 21. 21. WOM € value Q4 #fail2012
 22. 22. Er wordt meer gesproken over T- Mobile dan over Vodafone , maar de word-of-mouth value van T-Mobile is lager.WOM Q4 WOM € value Q4 #fail2012
 23. 23. TELECOM BEDRIJVEN DIEVEEL AANDACHT AANSERVICE BESTEDEN ZIENDIT DIRECT TERUG IN EENHOGERE WORD-OF-MOUTH VALUE #fail2012
 24. 24. Vodafone Smart Phone Crew(24/7) levert positieve word-of- mouth op. De service van T- Mobile voldoet niet aan de verwachtingen. #fail2012
 25. 25. DE MAATSCHAPPIJ ISSTEEDS KRITISCHEROVER DE TELECOMSECTOR #fail2012
 26. 26. De consument is mondig en zich bewust van haar invloed. #fail2012
 27. 27. ABANDON ALL HOPE? #fail2012
 28. 28. …negatieve ervaringen en gebeurtenissen zijnvan directe en grote invloed……de uitspraak ‘als er maar over je gesprokenwordt’ telt niet in social media…….de maatschappij is steeds kritischer over detelecom sector…. #fail2012
 29. 29. #fail2012
 30. 30. …telecom bedrijven die veel aandacht aan servicebesteden zien dit direct terug in een hogereword-of-mouth value… #fail2012
 31. 31. #fail2012
 32. 32. #fail2012
 33. 33. #fail2012
 34. 34. Kwaliteit Producten & Diensten Klant-Communicatie gerichtheid reputatie Maatschap- Merk & pelijke Organisatie Context #fail2012
 35. 35. NEXT STEPSPeriodieke benchmark telecom sector (herkennen trends)Periodieke benchmark andere sectoren (op basis vanbehoefte)Verfijnen online word-of-mouth value methodiek op basisvan debat en discussie stakeholders en geïnteresseerden(mail hidde@socialinc.nl)Publiceren aangepaste methodiek (in samenwerkingbranche organisaties) #fail2012
 36. 36. WE MAKE SOCIAL WORK! #fail2012

×