Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014

on

 • 145 views

 

Statistics

Views

Total Views
145
Views on SlideShare
61
Embed Views
84

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 84

http://www.socca.fi 84

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014 Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014 Presentation Transcript

 • Socca 14.4.2014Socca VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusyhteistyö Helsinginkaupunginaineistopankki/CommaImageOy Saila Nevanen, 4.4.2014
 • Socca 24.4.2014Socca Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen • VKK-Metro on toiminut vuodesta 2007 • Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa n. 38 000 lasta • Tavoitteena on vahvistaa, kehittää ja uudistaa varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden työtä • Mukana on Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa sekä Socca ja alueen oppilaitokset
 • Socca 34.4.2014Socca Vaihtuva kehittäjäverkosto • Toiminnan runkona on 21 kehittäjäyksikköä • Yksiköt kehittävät kaksi vuotta intensiivisesti ja systemaattisesti omaa työtään • Vaihtuvan kehittäväverkoston avulla pyritään luomaan mahdollisimman moneen yksikköön jatkuvat toiminnan kehittämisen rakenteet ja saamaan aikaan innostus oman työn jatkuvaan kehittämiseen • Kehittämistyön tueksi hankitaan tutkimusta. Käytännön ja tutkimuksen välille luodaan kaksisuuntainen vuoropuhelu.
 • Socca 44.4.2014Socca Yhteinen kehittämisteema • Yhteiseksi näkökulmaksi valitaan ajankohtainen kehittämisteema • Valittuun teemaan liittyy kehittäjäverkoston työ, täydennyskoulutus ja VKK:ssa tehtävä tutkimus • Kehittämisteemoja ovat olleet: – Havainnointi (2007-2009) – Osallisuus (2009-2011) – Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (2011-2013) – Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt (2013- 2016)
 • Socca 54.4.2014Socca Koulutus- ja kehittämistyön johtaminen ja ohjaus • Toimintaa ohjaa VKK-Metron ohjausryhmä, jossa on edustajat mukana olevista kunnista ja Soccasta • Ohjausryhmä tekee linjaavat päätökset ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä päättää tutkimuksen hankinnasta • Projektiryhmä toimii valmistelevana ja kehittämistyön käytännön toteutusta seuraavana ja tukevana ryhmänä
 • Socca 64.4.2014Socca Kehittämiskausi 2014-2016 • Uusi kehittämiskausi alkaa 1.1.2014 ja kestää 31.5.2016 asti. Kehittämiskausi jakaantuu kahteen osaan: • Ajalla 1 / 2014 - 7/ 2014 tarjotaan koulutusta ja työpajoja kehittämiskauden teemasta laajalla kohdejoukolle pääkaupunkiseudun päivähoidon työntekijöitä. Kevään aikana tästä joukosta valitaan 21 kehittäjäyksikköä. • Ajalla 8 / 2014 – 5 / 2016 tapahtuu varsinainen kehittämistyö 21 kehittäjäyksikön kanssa VKK-Metron kehittämisrakenteessa.
 • Socca 74.4.2014Socca Toimintäkäytännöt • Ytimenä 21 yksikön muodostama kehittämistyön verkosto • Keskeisiä käytäntöjä ovat kehittäjäyksiköiden ohjaajien työskentely ja yhdyshenkilöiden, johtajien ja ohjaajien vertaisryhmätapaamiset • Ohjaajien tehtävänä on toimia kehittäjäyksiköiden toiminnan tukena. Ohjaajat työskentelevät kunnan varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävissä ja tuovat ulkopuolisen näkökulman kehittämisprosessiin • Kehittäjäyksiköiden esimiehillä on keskeinen rooli yksiköiden kehittämistyön johtamisessa
 • Socca 84.4.2014Socca Toimintakäytännöt (jatkuu) • Johtajien avuksi nimetään yhdyshenkilöt, jotka auttavat kehittämistyötä koskevissa käytännön järjestelyissä yksikössä. Yhdyshenkilöt vastaavat tiedon välityksestä ja koordinoinnista VKK-Metron ja yksikön välillä. • Varhaiskasvatuksen kehittämisasiantuntijan tehtävänä on jalkautuva kenttätyö, kehittäjäyksiköiden konsultointi, dokumentoinnin sekä toimintamallien ja menetelmien kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuluu kouluttaminen, vertaisryhmätyöskentelyn vetäminen, tiedottaminen ja osallistuminen arviointitehtäviin. • Varhaiskasvatuksen asiantuntijan työparina toimii Soccan erikoissuunnitelija.
 • Socca 94.4.2014Socca Kehittämiskauden 2014-2016 tavoitteet • Tarkastella leikkiä lasten kasvu- ja oppimisympäristönä, joka vastaa heidän kehitys- ja oppimistarpeisiin • Vahvistaa varhaiskasvattajien osaamista leikin hyödyntämisessä lasten oppimisvalmiuksien kehittämisessä • Kehittää varhaiskasvatuksen leikkilisiä oppimisympäristöjä niin, että ne vastaavat lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin • Kehittää toiminnan laatua varhaiskasvatuksessa • Kehittää aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia leikkiperustaisessa, lapsilähtöisessä pedagogiikassa • Tuottaa havaintomateriaalia leikkitilanteista työn kehittämisen tueksi • Vahvistaa päiväkotien henkilökunnan kehittämisosaamista • Lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä
 • Socca 104.4.2014Socca Opiskelijayhteistyö pääkaupunkiseudun eri oppilaitosten kanssa • Opiskelijayhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa on tärkeä osa VKK-Metron toimintaa • Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat harjoitteluja ja tekevät oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä kehittäjäyksiköissä. • Yhteistyössä ovat mukana Metropolian, Diak:n ja Laurean ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen koulutusohjelmat
 • Socca 114.4.2014Socca Palautetta VKK-Metron toiminnassa mukana olleilta yksiköiltä • Muiden kanssa keskustelu ja asioiden jakaminen on ollut parasta antia • Hyviä käytäntöjä ei voi suoraan kopioida, tarvitaan omaa oivallusta • Omia työtapoja ja rutiineja on muutettu • Koulutukset ja dokumentointipajat ovat olleet hyviä • Ohjaajan tuki työlle on ollut tärkeää • Ohjaa ajattelua siihen, että tavoitteet saavutetaan pienillä asioilla, snadit stepit on hyvä työkalu • Pedagoginen keskustelu on lisääntynyt
 • Socca 124.4.2014 Lisää tietoa ja materiaaleja www.socca.fi/vkk-metro • Julkaisut • Artikkelit ja kirjoitukset • Opinnäytetyöt • Videot • Koulutus- ja seminaarimateriaalit