Вісник вінницького самоврядування - №4 2013 рік

531 views
415 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Вісник вінницького самоврядування - №4 2013 рік

 1. 1. №4 – 2013 Видається з 2012 року Переодичність: 4 рази на рік Засновник: Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування вул. Соборна, 72, к. 312 м. Вінниця, Україна, 21050 тел. 67-10-41 Реєстраційне свідоцтво ВЦ №870-228-Р від 10 грудня 2012 р. Підготовлено до видання редакційною колегією інформаційно-аналітичного видання для керівників і спеціалістів місцевого самоврядування «Вісник Вінницького самоврядування» Редакційна колегія: Світлана Борисюк – прес- секретар Вінницької обласної Асоціації органів місцевого са- моврядування; Юрій Браніцький – голова Калинівської районної ради; Вадим Вітковський – го- ловний редактор журналу «Він – ницький край»; Олексій Гаврилов – го- лова постійної комісії Він- ницької обласної Ради з питань євроінтеграції, міжна- родного співробітництва та регіонального розвитку; Любов Добринська – го- ловний редактор газети «Він- ниччина»; Марина Коваль – голо- ва постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань розвит- ку демократії, гласності, свобо- ди слова, інформаційного про- стору; Ігор Кревський – перший заступник голови Вінницької обласної Ради; Володимир Перепечай – Станіславчицький сільський го- лова Жмеринського району, заступник голови Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування; Валерій Рубан – вико- навчий директор Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, за- ступник голови постійної комісії Вінницької обласної Ради з пи- тань регламенту, депутатської діяльності та етики. інформаційно-аналітичне видання для керівників і спеціалістів місцевого самоврядування Вінниччини ЗМІСТ НАШІ ДОСЯГНЕННЯ Стратегічне планування – інструмент для сталого розвитку........ 2 НАШ ГІСть Андрій Гук: Підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні – пріоритет плану дій Ради Європи ................................. 3 ПОДІЯ Загальні збори Асоціації ................................................................. 6 ЯК жи ВЕШ, ГРОМАДО? Через ініціативи – до комфортного життя ..................................... 8 НАВЧАННЯ Стратегічно сплановано – значить дієво........................................ 9 ПРОЕКти Грантова діяльність – запорука кращого життя .......................... 12 НОВиНи Дві третини рад Вінниччини у складі ВОАОМС............................ 15 ПОРтРЕт Людина на своєму місці – Наталія Поступайло ........................... 16 НАШІ КОНСуЛьт АцІї Нас запитують – відповідає Сергій Бевзенко .............................. 17 В ДОПОМОГу САМОВРЯДцЯМ Методика активізації сільських громад України........................... 19 ПРОЕКти Діти по-європейськи знають, як зекономити та зберегти............ 20 НОВиНи Вінничани відзначили 180-річчя Степана Руданського............... 22
 2. 2.  2 НАШІ ДОСЯГНЕННЯ Стратегічне планування – інструмент для сталого розвитку Як засвідчує світова практика регіон, який претендує на статус сучасного господарського, науково-освітнього та культурного цен- тру, повинен мати чітку та науково обґрунтовану стратегію свого розвитку. Вінниччина вже має свою стратегію. Вона розрахована до 2020 року. Це головний документ нашого краю. За ним будуть жити та працювати усі громади області. Перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський переко- наний, що стратегічне планування – це саме той дієвий інструмент, який дозволить кожній територіальній громаді достатньо ефектив- но реагувати на зовнішні виклики та вчасно забезпечувати внутрішні потреби щодо її сталого розвитку. – Розробка проекту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року була ініційована обласною державною адміністрацією та обласною Радою. Одразу була розгорнута масштаб- на навчально-просвітницька робота. В усіх районах та містах області відбулася низка семінарів, «круглих столів», засідань виконкомів сільських і селищних рад, презентація кращих планів розвитку територіальних громад нашої області, а також України та зарубіжжя. До напрацювання Стратегії залучалися громадські організації, учнівське та студентське самоврядування. В основу роботи було по- кладено принцип – «почути кожного вінничанина». Зазначу, вперше в історії нашої області стратегічний план формува- ла не влада, а жителі територіальних громад. Підсумком спільних напрацювань став результат: із 707-ми сільських, селищних, міських рад власні стратегії розвитку до 2020 року прийняли 702 територіальні громади. Для розробки проекту Стратегії було проведено перего- вори з Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України, швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO», Рейтин- говою агенцією «IBI Rating» та представництвами світових консалтингових агенцій «Деллойт» і «Маккензі». Загальна потреба в інвестиціях під реалізацію пріоритетних напрямків Стратегії складає 31,6 млрд. грн.. З них: на об’єкти соціальної інфраструктури – освіту, охорону здоров’я, культуру – потрібно понад 1млрд. грн. На будівництво магістральних газопроводів – відводів та газових мереж в населених пунктах планується за- лучити більше 1,4 млрд. грн. На розв’язання проблем у житлово-комунальній сфері – 996,5 млн. грн.; на утриман- ня, будівництво та реконструкцію доріг комунальної власності, а також доріг загального користування місцевого значення планується майже 7,8 млрд. грн. Щодо реалізації інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі, то на це необхідно 13,2 млрд. грн., а на охорону навколишнього середовища – 575,4 млн. грн. Всі проекти соціальної спрямованості будуть реалізовува­ тися із залученням коштів як держав- ного, так і місцевого бюджетів. Отже, стратегічне плануван- ня розвитку територіальних громад області до 2020 року маємо. Те- пер головне завдання – приступити до конкретних дій щодо реалізації наміченого. Зрозуміло, щоб території ефективно розвивались, потрібні чималі капіталовкладення. Однак, місцевих бюджетів на це часто не вистачає. Бюджетне забезпечен- ня сільських та селищних рад не витримує критики у тому, що вони надзвичайно роздрібнені, а самозабезпечення фінансове поки в них не виходить. І це проблема не тільки Вінниччини, а й всієї держави. Наведу кілька цифр державного масштабу. Напри- клад, починаючи з 1991 року чисельність сільського насе- лення зменшилася на 2, 5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів на 348. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць. Майже 12 тисяч територіальних сільських, селищних, міських рад, які об’єднують 28 400 населених пунктів мають незадовільне фінансове забезпечення для виконання своїх повноважень. Це одна з причин того, що Вінницька область стала лідером і ініціатором концепції реорганізації реформи місцевого самоврядування, яку ми проголосили на чолі з головою обласної Ради Сергієм Татусяком. В наслідок реформи місцевого самоврядування ради матимуть більше повнова- жень у формуванні бюджетів і левова частка надходжень залишатиметься на місцях. Це дозволить краще вирішувати питання соціального характеру та розвитку інфраструктури. Хочу зазначити, що в результаті реформи має з’явитися свідома громада, яка не стане очікувати «милості божої» чи державної, а буде здатна ставити питання розвитку територій, знаходити шляхи їх розв’язання самостійно або через кооперацію із сусідами. В очікуванні реформи місцевого самоврядування влада Вінниччини на місцях вже навчилась залучати додаткові ре- сурси для вирішення нагальних соціальних проблем. Про це свідчить позитивний досвід вінничан із залучення грантових коштів через міжнародні та вітчизняні фонди. Нам вдалося «розбудити» в людей інтерес до активної роботи над гран- товими проектами. Дуже пишаюся нашими вінничанами, які зрозуміли, що для успішного втілення стратегічних задумів потрібна згуртованість, не- абияка воля і бажання стати викон- робами та архітекторами модерного майбуття своїх територій. Щиро вірю, що завдяки такому розумінню і потенціалу у 2014 році громада Вінниччини достойно спра- виться зі всіма завданнями на шляху до ефективного досягнення мети.
 3. 3.  3 наш гість – Шановний Андрію Костянтиновичу, вітаємо Вас на сторінках часопису «Вісник Вінницького самовря- дування». Наших читачів цікавить, які головні завдан- ня співпраці РЄ і України в сфері місцевої і регіональної демократії і, відповідно, завдання Програми? Що от- римують органи місцевого самоврядування від цього співробітництва? – Під час вступу до РЄ Україна взяла на себе ряд зобов’язань і серед них дотримання у самоврядуванні високих стандартів верховенства права, прав люди- ни та плюралістичної демократії. Зазначені стандарти та кращі надбання місцевої і регіональної демократії РЄ об’єднала у своєрідній «Біблії місцевого самоврядування» – міжнародному договорі під назвою Європейська хартія місцевого самоврядування (Хартія). Потрібно відзначити, що Україна ратифікувала Хартію ще 15 липня 1997 року. І, згідно пункту 1 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори» її положення, є части- ною нашого національного законодавства, а згідно пункту 2 статті 19 згаданого Закону України – мають переважну силу над відповідними актами законодавства України. Про що говориться у статтях Хартії? Враховуючи, що місцеві влади є однією з головних підвалин будь-якого демо- кратичного режиму, а право громадян на участь в управлінні публічними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами – членами РЄ, положення Хартії визначають необхідність забезпечення територіальної автономії, належних організаційних, фінансових та кадро- вих умов здійснення функцій на місцевому рівні, правово- го захисту для органів влади країни, які знаходяться ниж- че центрального рівня. Саме на створення такого рівня місцевої і регіональної демократії, розбудову законодавчих, фінансово-економічних та організаційних основ місцевої і регіональної демократії на засадах Хартії націлена робота РЄ, в тому числі в рамках згаданого Плану дій для України. Реалізуючи зазначені завдання, наша Програма спрямо- вана на надання підтримки українській стороні у створенні сильної та ефективної системи місцевого самоврядування шляхом сприяння подальшої імплементації в національному законодавстві положень Хартії та запровадженні сучасних інноваційних інструментів врядування, що довели свою ефективність у багатьох країнах світу та узагальнені Цен- тром експертизи реформ місцевого самоврядування РЄ. Відповідно, участь владних інституцій, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, інших організацій та установ в співпраці з РЄ через Програму «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» надає їм змогу вже сьогодні одними з перших скористатися перевагами апробованих на практиці новітніх інструментів місцевої і регіональної демократії, які дозволяють за умов наявного організаційно-фінансового забезпечення та чин- ного законодавства збільшувати продуктивність своєї роботи, отримувати фахову експертну підтримку в ході нормотворчої діяльності і вдосконалення національного правового поля. Програма також допомагає визначати та узагальнювати кращі практики розвитку місцевого самовря- дування для їх подальшого врахування в ході підготовки до реформи, будувати систему управління на місцевому рівні згідно сучасних принципів доброчесного ефективного вряду- вання – управління орієнтованого на людину та для людини. Потрібно зазначити, що органи місцевого самовря- дування Вінниччини задіяні у реалізації практично всіх Андрій Гук керівник Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» Підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні – пріоритет плану дій Ради Європи З 1995 року, від початку членства України у Раді Європи (РЄ) – провідній міжурядовій організації, яка об’єднує у своїх лавах 47 країн-членів, представники нашої країни та РЄ ведуть активне та плідне співробітництво. Зокрема, з 2011 по 2014 роки в Україні діє Програма РЄ «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самовря- дування в Україні». Вона здійснюється за підтримки урядів Королівства Данії та Швейцарської Конфедерації в рамках Плану дій РЄ для України на 2011-2014 роки «Партнерство заради ре- форм». Одним із пріоритетів даного Плану є зміцнення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування. Наразі, враховуючи високу актуальність зазначеної проблематики, а також ще раз проголошений Президентом України Віктором Януковичем курс на децентралізацію та забезпечення реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Радою Європи розглядається питання щодо можливості продовження терміну її реалізації. Більш докладно про це – в ексклюзивному інтерв’ю з керівником Програми РЄ «Поси- лення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» Андрієм Гуком.
 4. 4.  4 наш гість компонентів нашої Програми і показують гарні результати в розвитку. – В рамках Програми передбачено різноманітні навчальні семінари, тренінги тощо. Особливої популярності, зокрема серед самоврядців Вінниччини, набув тренінг «Академія лідерства». Завдяки цьо- му навчальному курсу, який розроблено на базі інструментарію РЄ «Сучасне лідерство для сучасно- го місцевого самоврядування», практично всі сільські і селищні голови нашого краю поновили власний ба- гаж знань, прослухали курси підвищення кваліфікації. Для більшості з них це ґрунтовна підготовка для успішної роботи в управлінській системі. Що ново- го в цій методиці і чи насправді вивчення «сучасного лідерства» є ефективним інструментом розвитку місцевого самоврядування та розбудови життя гро- мади? – За умов сьогодення, коли світова фінансово- економічна криза досягла місцевого і регіонального рівня, характерним для органів самоврядування багатьох країн світу стало те, що вони вже часто-густо не мають достатніх фінансових та людських ресурсів для виконання покладе- них на них функцій і повноважень, реалізації сподівань та очікувань на зміни членів громади. Але вихід вже знайде- ний. Перефразовуючи відомий афоризм, можна сказати: “Бажаєш змінити громаду – зміни себе”. Загальносвітова ситуація у минулому не вимагала тако- го зміщення акцентів. За умов достатньої кількості ресурсів, відносно повільних темпів розвитку та невисокого рівня демократії ефективно діяла бюрократична, або традиційна модель публічного управління, в якій високі результати до- сягалися через фахове надання вказівок та чіткий контроль їх виконання. Упродовж тривалого часу це спрацьовувало. Але не сьогодні. Сучасність – динамічна, мінлива та високотехнологічна, з великою нестачею у ресурсах та часі. Керівникам, в тому числі у місцевому самоврядуванні, все частіше дово- диться розраховувати не стільки на достатні матеріальні і людські ресурси та систему контролю, скільки на внутрішній потенціал працівників, їх натхнення, готовність йти на необхідні поступки у певні проміжки часу заради досягнення бажаного для всіх членів команди результату. Управління на місцевому рівні сьогодні потребує більшого, ніж формальна реалізація своїх статутних функцій та повноважень. Воно може бути визначене як набір формальних та неформаль- них норм, структур і процесів, через які зацікавлені сторо- ни на місцях колективно і в найбільш оптимальний спосіб і термін за існуючих умов вирішують свої проблеми та за- довольняють соціальні потреби. І в цьому процесі потрібно активізувати та максимальним чином залучати потенціал, можливості та ресурси кожної зацікавленої сторони, працівника, створювати та підтримувати довіру, виконувати зобов’язання та вести перемовини. Відповідно, в управлінських системах відбувається перехід від бюрократичної моделі управління, де застосовується принцип «керівник – підлеглий», до си- стем публічного менеджменту з акцентом на використан- ня принципів «лідер – його команда», «мета діяльності лідера – мета діяльності кожного члена команди». Однимізкаталізаторівзазначенихзмінєдецентралізація, яку сьогодні у всьому світі все більше розглядають як потуж- ний інструмент виконання урядами своєї роботи. І Україна тут не є виключенням. В процесі децентралізації, з одного боку, органи само- врядування та їх асоціації домагаються передачі їм ширших повноважень і мають постійно доводити спроможність їх реалізовувати, навіть при обмеженості у ресурсах. З іншого, уряди мають бути переконані, що місцеві влади після децентралізації забезпечать належну реалізацію переданих їм повноважень за рахунок не завжди достатнього для цьо- го обсягу існуючих ресурсів. За цих умов лідерство та активізація людського потенціалу керівниками всіх рівнів стає саме тими фак- торами, які у поєднанні з професійними управлінськими здібностями надають можливість публічній владі забезпе- чити ефективне виконання своїх функцій та повноважень за обмеженої матеріально-фінансової бази. Лідерство дозволяє задіювати скриті ресурси, що сприяють розвит- ку, апелювати до мотивації та почуттів персоналу, його лояльності, неформальних зв’язків, які пронизують не лише місцевий орган влади, але й всю громаду. Лідерство допомагає вміло впроваджувати децентралізовану вла- ду, ділячи повноваження й відповідальність з ключовими працівниками, що збільшує потужність всієї організації. Коли добре керівництво й лідерство поєднуються можна досягти вражаючих результатів. Саме на цьому акцентує увагу РЄ у своєму інструментарії «Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади». Рада Європи, вважає, що добре лідерство може ста- ти реальним каталізатором вдосконалень місцевої влади. Серед фахівців існує загальний консенсус щодо того, що лідерство є важливою складовою при формуванні ефектив- ного місцевого самоврядування. У цьому сенсі лідерство – це здатність формування чіткого бачення майбутнього громади та шляхів його досягнення у оточуючих, колекти- ву, громади, і перетворення їх таким чином з другорядних виконавців на мікродвигуни з реалізації завдань розвитку. Відповідно, лідерство в місцевому самоврядуванні є ще й безпосереднім інструментом забезпечення «добро- го врядування» (good governance), яке передбачає таку організацію взаємовідносин, яка чутлива до вимог та потреб всіх учасників процесу та передбачає не стільки «правильні» і «класичні» рішення, скільки оптимальні (можливі) за даних умов, гуманні шляхи забезпечення їх прийняття, що особли- во важливо сьогодні в Україні. У 2014 році Програма планує продовжити розробку національної методичної бази з тематики лідерства та ство- рення мережі пілотних центрів, які використовуватимуть На фото - Андрій Гук (справа) під час навчань сільських та селищних голів Вінницької області за програмою тренінгу «Академія лідерства»
 5. 5.  5 сучасні технології активізації людського потенціалу та управлінські методики, базовані на адаптованому інструментарії РЄ «Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади». – Ви часто наголошуєте, що Програма РЄ «По- силення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» покликана сприя- ти розвитку України з ура- хуванням існуючих кращих практик. Що в цьому плані було зроблено Програмою у 2013 році та які перспективи на майбутнє? – РЄ, маючи багаторічний досвід супроводження реформ в своїх країнах-членах, вважає, що одним з важливих факторів підвищення результативності процесу реформування є ви- користання урядами інновацій та нестандартних рішень, новітніх практик, ідей та ноу-хау, які засвідчили свою ефективність гарними практичними результатами і дали відчутний позитивний ефект у вдосконаленні самовряду- вання та безпосередньо для громади. Саме тому одним з напрямів діяльності Програми є ком- понент, присвячений обміну кращими практиками місцевого самоврядування, в ході якого вже другий рік поспіль в Україні проводиться Конкурс кращих практик розвитку місцевого са- моврядування. Програма РЄ при цьому застосовує систем- ний підхід, запозичений певної мірою з британської схеми, в рамках якої виявляють і відзначають та розповсюджують досягнення кращих практик в обраних сферах. З 2012 року Програмою впроваджено на національному рівні сталу систему збору, відзначення та розповсюдження інноваційного досвіду сфері місцевого самоврядування, запо- чатковано Конкурс кращих практик місцевого самоврядування. З 2013 року ефективність відбору і можливості для по- ширення та використання кращих практик значно збільшені після започаткування Мінрегіоном України спільного з Про- грамою проведення зазначеного Конкурсу. Міністерством з використанням інструментів Програми також започатковано на постійній основі збір, узагальнення та вивчення кращих практик реалізації проектів і програм на місцевому рівні з метою їх використання у нормотворчій діяльності та поши- рення, зокрема через створений в 2013 році на своєму сайті розділ «Кращі практики». За результатами Конкурсу-2013 спільними дипломами Програми та Міністерства відзначено 41 орган місцевого са- моврядування в трьох номінаціях: «Співробітництво громад: об’єднання зусиль та ресурсів», «Місцеві ресурси: пошук та мобілізація на користь громади», «Демократія участі: залу- чення громадян до справ громади». До Мінрегіону України передано базу даних кращих практик Конкурсу, серед яких гідну частку складають проекти Вінницької області. В пла- нах Міністерства з 2014 року перебрати на себе ініціативу проведення Конкурсу кращих практик за методологією РЄ. – І наостанок, Ваші побажання самоврядцям Вінниччини у 2014 році? – Вінниччина та її органи місцевого самоврядуван- ня завжди були на чолі змін та вдосконалень системи місцевого самоврядування в Україні. Нестандартне мис- лення, творчий потенціал, глибоке розуміння проблемати- ки місцевої демократії, притаманне представникам цього регіону, дозволяє належним чином розбудовувати його гро- мади. Рада Європи завжди приділяла велику увагу таким пілотним точкам зростання на континенті, серед яких чільне місце займає і Вінниччина. Хочеться висловити сподівання, що 2014 рік принесе великий сім’ї країн – членів РЄ та її регіонам збільшення добробуту і нові досягнення у розвитку. Наша мета – забез- печити верховенство права, захистити права людини, впро- вадити плюралістичну демократію – і все це заради блага кожного мешканця наших громад. Доброго поступу, звер- шень та здійснення планів Вам, вінниччани! Спілкувалася Світлана Кавраська наш гість На фото – вінничани серед учасників одного із семінарів РЄ в Ірпіні На фото: вінничанка Раїса Панасюк (друга – зліва) – переможець конкурсу – 2013 «Кращі практики місцевого самоврядування»
 6. 6.  6 Загальні збори Асоціації 14 листопада 2013 року відбулися загальні збори уповноважених представників – членів Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування (ВОАОМС). На порядок денний було винесено 5 нагальних питань. Ключовим ста- ло обговорення завдань Асоціації   на найближчий час в контексті рефор- ми місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ці питання в своїй доповіді окреслив голова ВОАОМС, голова обласної Ради Сергій Татусяк. При цьому наголо- сив, що головним завданням Асоціації  було і залишиться – «відстоювання інтересів самоврядної гілки влади». –   У самоврядців Вінниччини є потреба в єдиному координаційному органі, який би на громадських засадах гуртував однодумців, народжував продуктивні ідеї і втілював їх у життя. А головне – відстоював інтереси самоврядної гілки влади і здійснював заходи, спрямовані на реформу місцевого самоврядування в Україні, – сказав С.Татусяк. Щодо конкретних завдань на  2014 рік, то  Асоціація, за його словами,  має направити всі свої зусилля на: підвищення активності територіальних громад та органів місцевого самоврядування області, шляхом залучення їх до участі у міжнародних, всеукраїнських та обласному конкур- сах і проектах; надання їм допомоги з питань актуалізації стратегічних планів розвитку, шляхом розробки методичних посібників, рекомендацій та надання консультацій; сприяння укладанню угод про соціально-економічне та культурне пар- тнерство з бізнес-структурами та сільськогосподарськими інвесторами; юридичне забезпечення та супровід діяльності органів місцевого самоврядування, надання ім конкретної юридичної та консультативної допомоги; організацію та проведення навчань для посадових осіб місцевого са- моврядування з виїздом безпосередньо в територіальні громади; налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, регіональними, місцевими органами само- врядування інших держав, їхніми асоціаціями, з метою вив- чення та впровадження європейського досвіду та залучення грантових коштів в область; розширення міжрегіональних зв’язків органів місцевого самоврядування шляхом укла- дання договорів про співробітництво між територіальними громадами області і територіальними громадами інших об- ластей України. – Впевнений, вирішуючи ці завдання Вінницька об- ласна Асоціація органів місцевого самоврядування буде організацією, до якої йтимуть за допомогою, порадою та підтримкою. А для цього нам потрібна ще більша віддача у роботі, конструктивний діалог із жителями та між собою, – наголосив  С.Татусяк. В обговоренні доповіді голови Асоціації Сергія Та- тусяка взяли участь Черепашинецький сільський голова Калинівського району Наталія Черниш, Браїлівський се- лищний голова Жмеринського району Валерій Резедент, Снітківський сільський голова Мурованокуриловецького району Віктор Ольшевський, Липовецький міський  го- лова Микола Майданюк, Цекинівський сільський голова Ямпільського району Ірина Рачковська, Стрижавський се- лищний голова Вінницького району Василь Яковенко. Взяв участь в обговоренні і перший заступник голови обласної державної адміністрації  Максим Боровський. Зокрема, він зазначив на гострих зауваженнях самоврядців, які прозву- чали під час обговорення і були  адресовані виконавчій гілці влади в питаннях порушення процедур землекористування та  незадовільної роботи держказначейства. – Повірте, ми не замовчуємо ці проблеми. Сьогодні го- лова обласної держадміністрації Іван Мовчан піднімає ці питання на всіх рівнях, у кожній своїй поїздці до прем’єр- міністра, до Президента України. Та й всі працівники обласної влади докладають до цього максимум зусиль. Ми знаходимо спільну мову в цьому з обласною Радою. Вам, самоврядцям, дякую за  активну позицію і надалі пропоную сідати за стіл переговорів, знаходити рішення, працювати на благо кожної території. А ми завжди готові в усьому вас підтримати у цей непростий час, – запевнив М.Боровський.  Подія
 7. 7.  7 Подія Більшістю голосів учасники загальних зборів ВОАОМС підтримали проект рішення  щодо реформи місцевого само- врядування та територіальної організації влади в Україні і завдань Асоціації на 2014 рік. Також вирішили направити підготовлене звернення до держав-членів ЄС, Єврокомісії та Європарламенту щодо підписання угоди про асоціацію з Україною.  У зверненні, зокрема,  закликали до необхідності підписання угоди про асоціацію України з ЄС та забезпечен- ня невідкладного виконання засад цієї угоди одночасно з її ратифікацією. За ухвалення тексту документа та рішення направити його адресатам проголосували близько 311 учасників зборів. Також самоврядці обрали першого заступника голо- ви ВОАОМС. Ним став перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський. Не обійшли увагою обговорення та затвердження рішення щодо  бюджету  та членських внесків Асоціації на 2014 рік.   Після виступу директора регіонального ресурсно- інформаційного центру «Громади Вінниччини» Андрія Кавунця  ухвалили  і  відповідні рішення щодо активізації грантової діяльності районних, міських, сільських та селищ- них рад – членів Асоціації. Наприкінці зібрання Сергій Татусяк подякував усім його учасникам за плідну роботу і  висловив сподівання, що всі напрацювання Асоціації  при активній позиції кожного уповноваженого її члена і надалі служитимуть  на благо  територіальних громад Вінниччини. Участь у загальних зборах уповноважених представників-членів ВОАОМС взяли також віце-консул Ге- нерального консульства Республіки Польща у Вінниці Во- йцех Мрозовський, партнери Асоціації,  а також представ- ники громадських організацій Вінниччини. Черепашинецький сільський голова Калинівського району Наталія Черниш Браїлівський селищний голова Жмеринського району Валерій Резедент Снітківський сільський голова Мурованокуриловецького району Віктор Ольшевський Липовецький міський  голова Микола Майданюк
 8. 8.  8 Як живеш, громадо? Через ініціативи – до комфортного життя Село з романтичною назвою Русава, що походить від місцевої річки, відрізняється від інших на- селених пунктів Ямпільського району насамперед тим, що розташоване поряд із район- ним центром. Це добре, адже понад 300 працівників мають у Ямполі постійну роботу. Водно- час, і погано, бо прибутковий по- даток залишається у місті, де розташовані підприємства. В селі бюджетоутворюючих підприємств фактично нема, – стверджує ватажок громади Марія Дубіцька. – Маємо лише філіал СТОВ «Качківське» -відділок «Русавсь- кий», але на розвиток громади звідти виділили мізер – лише 5 тисяч гривень. Виручає кар’єр товариства «Моноліт ВВ», яким керує ямпільчанин Василь Шпак – дуже хороша та відповідальна людина. Соціальну угоду підписали з ним на 10 тисяч гривень, але він вже вклав у село вдвічі більше і не лише грішми, а й наданням послуг. Завдяки його підтримці, а також місцевих енергетиків, які в нас мешкають та пра- цюють в РЕМ, вдалося значною мірою вирішити проблему вуличного освітлення. Маємо вже 84 ліхтарі, а перед моїм приходом на цю посаду не було жодного. Робота сільського голови для Марії Володимирівни не нова. Вона вже займала цю посаду, як сама каже, в «молодості», тобто з 1986-го по 1993 рік, а також три роки працювала секретарем сільради. – Звичайно, теперішній час із минулим не йде ні в яке порівняння, – роздумує керівник. – Тепер більше повнова- жень, хоча зросла й вимогливість. Та й люди стали іншими – більш принциповими, цікавляться, чим ти займаєшся, які проблеми вирішуєш. Це стало в пригоді, адже спільно роз- робили стратегію розвитку громади, маємо покроковий план її втілення. Наша головна мета поліпшити умови проживан- ня всіх верств населення, утримувати в належному стані соціальну сферу. Робити це нелегко, бо громадських коштів на все це не вистачає, тому збираємо фінанси з кожного дво- ру. Приємно, що сільські водогони люди утримують самі. Є відповідальна особа, котра качає воду, збирає гроші. Влаш- товано чотири каптажі по різних кутках села. Один водогін дуже старий – із 50-их років минулого століття, там часто трапляються розриви, які доводиться ліквідовувати. Маємо також яскравий приклад самоорганізації, коли власники 56 будинків ще у 2008 році на власні кошти, а обійшлося це для кожної родини близько 3 тисяч гривень, провели новий водогін. Ще одна наша болюча проблема – дороги. Буває так, що депутати, а вони в нас – люди активні, йдуть від хати до хати й збирають гроші на ремонт шляхів. Торік, напри- клад, такою толокою ліквідували наслідки стихії. Сильні зливи, що пройшли в наших краях, повимивали дороги так, що на них були ями глибиною майже з метр. Допомогли ря- тувальники, використали гроші ще й з сільського бюджету, але й місцеві жителі осторонь не стояли – теж фінансували ці роботи. Уявіть собі, на 2 кілометри дороги пішло 24 КА- МАЗи околу (відходів із місцевого кар’єру). Найбільше від стихійних вод постраждала вулиця Шевченко, мешканці якої були буквально відрізані від світу, а також Молодіжна і Вишнева. Наслідки стихії, які ми спільно ліквідовували, допомогли громаді згуртуватися. Тепер працюємо над створенням сільських комітетів у Русаві та Радянському. Вуличні комітети ми вже маємо, і час підтвердив їхні великі можливості щодо самоорганізації населення. Якщо громада згуртована і самоорганізована, то це, за словами Марії Дубіцької, – велика справа і з такою грома- дою можна вирішити всі проблемні питання села. Щодо соціального захисту громадян, то у громаді про це також дбають. Нині близько сотні тутешніх мешканців ко- ристуються субсидіями. У сільраді не забувають про дрова й вугілля для найбільш вразливих верств населення, адже природного газу тут поки нема. На два населених пункти (Русаву та Радянське) є 13 одиноких престарілих. Ними опікується соціальний працівник, відвідує їх за графіком. Заради участі у конкурсах і розвитку ініціативності гро- мади в селі створено громадську організацію «Відродження Русави». Вона працює над пошуком оригінальних ідей для обох населених пунктів. Торік висували два проекти на об- ласний конкурс. Йшлося про водогін та утеплення школи, але жодного гранту виграти не вдалося. Зате на районному рівні пощастило отримати 10 тисяч гривень. Їх уже викори- стали на утеплення школи. Мешканці Русави під керівництвом Марії Дубіцької й надалі займатимуться пошуком програм, орієнтованих на розвиток територіальної громади. Селяни разом зі своєю очільницею впевнені, що лише набуваючи досвіду в написанні проектів, оригінальному підході до втілення своїх ідей можна досягти успіху. Анастасія Трошкова Фото – Віктора Попика
 9. 9.  9 Навчання Стратегічно сплановано – значить дієво 5 грудня 2013 року у Вінниці, на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації пра­ців­ ників органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області відбувся семінар на тему «Стратегії розвитку територіальних громад Вінниччини. Кращі практики». Захід зібрав актив сільських, селищних, міських, район- них та обласної рад, а також представників громадських організацій Вінниччини. Його ініціаторами стали представники Швейцарсько-українського про- екту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, а організатором виступила Вінницька обласна Асоціація органів місцевого само- врядування (ВОАОМС). На початку семінару голов- ний спеціаліст виконавчої дирекції ВОАОМС Микола Годованець представив гостей з Києва, а саме керівника Швейцарсько- українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO Оксану Гарнець, експерта з підтримки національної політики даного проекту Марину Бриль та експерта-аналітика Інституту громадянського суспільства Ігоря Абрам’юка. У своєму виступі Оксана Гарнець змістовно розповіла про місію Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, його співпрацю з пілотними сільськими громадами Вінницької, Івано- Франківської, Дніпропетровської, Сумської областей та Автономної Республіки Крим. Зокрема інформувала, що у нашій області місія працює з 2007 року. – Вже проведено дві її фази у день проведення нашо- го семінару, підписано Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між Швейцарсько-Українським про- ектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Вінницькою ОДА і Вінницькою обласною Радою. Це засвідчує про те, що проект DESPRO і далі працюватиме у вашій області, відтепер вже у третій своїй фазі. Вона роз- рахована до 2017 року включно. Планується реалізувати 12 проектів з водопостачання на суму 8 млн. грн. Проте, ця цифра може бути вищою, за умови домовленостей з Цен- тральним Бюро Швейцарсько-Українського проекту про збільшення суми, – сказала Оксана Гарнець. Також вона зазначила, що у третій фазі збільшиться і кількість учасників проекту. – Якщо у попередніх двох фазах проект працював у трьох районах Вінниччини – Тульчинському, Іллінецькому та Калинівському, то надалі ми розгорнемо формат. Це відбудеться через обласний конкурс підтримки проектів. Тож, змогу дістати фінанси проекту DESPRO матимуть, фак- тично, усі райони області. Єдина умова – проекти громад мають відповідати тим критеріям, які заявлені у конкурсі, – повідомила Оксана Гарнець. Керівник проекту наголосила, що у третій фазі про- довжуватиметься робота над проектом у Тульчинському районі щодо поводження з твердими побутовими відходами та буде освоєно новий напрям – водовідведення у сільській місцевості. На думку Оксани Гарнець, досить допоміжним фактором у III фазі проекту стане те, що майже 100 відсотків місцевих рад Вінниччини ухвалили свої стратегічні плани розвитку. – Я рада, що сільські громади вже мають плани розвит- ку. Вінниччина знову це зробила першою. В інших регіонах такого нема. Тому ми хочемо вивчити ваші плани і взяти їх за взірець для інших областей, де працює DESPRO, – ска- зала О.Гарнець. Учасникам семінару було запропоновано презентації стратегій розвитку найбільш успішних громад області. Своїм
 10. 10.  10 Навчання досвідом щодо написання головного плану життя своїх громад, залучення до того населення та пошуку способів і методів реалізації стратегії поділилися Снітківський сільський голова Мурованокуриловецького району Віктор Ольшевський, Лозівський сільський голова Чернівецького району В’ячеслав Продан, Браїлівський селищний голова Жмеринського району Валерій Резедент, Турбівський се- лищний голова Липовецького району Олександр Бондар, голова правління ГО «Селище» с.Селище Тиврівського рай- ону Наталія Поступайло. Більшість виступаючих зійшлись на позиції, що наявність Стратегій розвитку громад – це суттєвий інструмент у вирішенні нагальних питань територій за умови активності не лише місцевої влади, а й населення. Дехто нарікав, що складніше буває їх впроваджувати у реальне життя. Гальмують процес не дієве законодавство, відсутність належних повноважень, пасивність громадян, неробство депутатів різних рівнів. Зійшлися на спільному: не варто вичікувати допомоги «від держави, яка поки осторонь, а покращувати життя територій власними силами». Діючим та ефективним інструментом при цьому має бути саме Стратегія розвитку територіальної громади. На цьому на- голосив під час жвавої дискусії, що виникла у ході семінару, експерт-аналітик Інституту громадянського суспільства Ігор Абрам’юк. При всіх негараздах політичного та економічного життя країни, Стратегія розвитку територіальної громади має бути діючим документом, а не таким, що залежується на полиці. Вона має будуватися на тому, щоб все, що у ній запланова- но, робилося вже зараз. Для цього треба використовувати всі можливості, – наголосив Ігор Абрам’юк. Говорячи про залучення до вирішення загальної справи народних депутатів від Вінниччини, член громадської ради при обласній Раді Ігор Марчук зауважив, що всі законодавчі ініціативи мають виходити з громади, яка їх окреслює на основі існуючих на своїй території проблем. При цьому повідомив, що вже в області розроблено відповідний проект, який найближчим часом буде презентовано з подальшою передачею на ознайомлення Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню.
 11. 11.  11 Навчання Директор регіонального ресурсно-інформаційного цен- тру розвитку громад «Громади Вінниччини» Андрій Каву- нець наголосив на тому, що в реалізації стратегічних планів громад мають бути чіткі механізми. Головним поштовхом до того є, насамперед, створення громадської організації та ак- тивна участь у проектній діяльності. Він закликав сільських, селищних, міських голів до активної співпраці з центром і пообіцяв їм належну інформаційну та просвітницьку підтримку. Не залишились осторонь обговорення важливої теми й інші учасники зібрання, зокрема, Гніванський міський голова Тиврівського району Володимир Кулєшов, Тульчинський міський голова Валерій Весняний. Всі разом звернулися з проханням до представників Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO взяти до уваги всі позитивні напрацювання громад Вінниччини, врахувати проблемні моменти з метою вдосконалення подальшої співпраці. А обласній Асоціації органів місцевого самовряду- вання побажали залишатися міцним ланцюгом у поєднанні стратегів та партнерів.
 12. 12.  12 ПРОЕКТИ Грантова діяльність – запорука кращого життя Вінницький регіональний ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» продовжує свою роботу по активізації грантової діяльності територіальних громад області. Головною метою ро- боти центру є сприяння розвитку територіальних громад шляхом залучен- ня позабюджетних коштів в рамках реалізації різного роду грантових проектів. До розробки та реалізації таких проектів залучають- ся представники органів влади, громадськості, закладів освіти та культури, бібліотечних установ та інші мешканці територіальних громад. Відповідно до рекомендацій, прийня- тих на Загальних зборах Асоціації органів місцевого самоврядування Вінницької області, триває створення робочих груп з грантової діяльності на рівні районів та територіальних громад. Вони, в подальшому, ста- нуть ініціаторами написан- ня та реалізації різного роду проектів. Загалом регіональний ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» надає наступні послуги: – щотижневий моніторинг актуальних грантових про- грам та конкурсів, з яким можна ознайомитися на сайті http://sg.vn.ua у розділі «Гранти»; – інформаційна допомога у виборі грантової програми для окремих територіальних громад; – методичні та практичні рекомендації при розробці грантового проекту; – консультування, переклад, пошук партнерів; – проведення моніторингів, оцінка та висвітлення результатів під час реалізації проекту. Для підвищення рівня обізнаності щодо грантової діяльності ресурсним центром протягом останнього часу було організовано п’ять практичних занять з написан- ня грантів. Зокрема, вони пройшли у Вінницькому, Му- рованокуриловецькому, Оратівському, Калинівському та Крижопільському районах. В планах на 2014 рік – продовжен- ня просвітницької роботи та проведення тренінгів в усіх районах області. – Участь у грантових конкурсах – це хороша можливість залучити додаткові фінансові ресурси, – наголошує директор центру Андрій Кавунець.– Для України, і для Вінниччини, зокрема, пропонуються різного роду грантові програми, тому кож- на територіальна громада має реальну можливість скористатися цим. У 2014 році, за словами, Андрія Ка- вунця, для Вінниччини є ціла низка цікавих грантових пропозицій. Серед них – наступні: 1) Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого само- врядування 2014 року (Державний фонд
 13. 13.  13 ПРОЕКТИ сприяння місцевому самоврядуванню в Україні) – відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвит- ку місцевого самоврядування. Учасниками конкурсу можуть бути органи місцевого самоврядування. Напрямки: - організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (соціальний захист); - розвиток ефективних механізмів управління територіями; - розроблення та реалізація інноваційних Проектів реформування системи житлово-комунального господар- ства (розроблення інновацій у сфері реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування); - розвиток туристичної діяльності та курортної спра- ви. Реформування галузі культури; - розроблення та реалізація проектів і програм з енерго– та ресурсозбереження; - реформування галузей охорони здоров’я, освіти та спорту; - освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування; - модернізація інженерної інфраструктури (зокрема, у сфері збору, вивозу та утилізації (переробки) сміття); удо- сконалення системи планування, забудови та благоустрою; розвиток мережі громадського транспорту, інновацій у сфері організації руху транспорту; підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці). Максимальний розмір фінансування державного гранту коливається від 200 тис. грн. до 2 млн. грн. Це залежить від категорії учасників, до якої входить орган місцевого само- врядування. Учасник забезпечує співфінансування проекту (програ- ми) в обсязі не менше 20% від загального обсягу бюджету проекту (програми), як з власних так і залучених джерел. Термін подачі заявки до 16.45 години 31 січня 2014 року. Детальна інформація на сайті: http://municipal.gov.ua/articles/show/menu/66 2) Щорічний конкурс грантових проектів Фонду «Монсанто» на розвиток сільських громад. Мінімальна сума становить 25 000 дол. США. Конкурс оголошується двічі на рік – перший – з 1 січня до 28 лютого, другий – з 1 липня до 31 серпня. Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії «Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована як на 12 місяців, так і на кілька років. Пріоритетним напрямом даних проектів являється базо- ва освітня підтримка, що спрямована на покращення освіти у фермерських громадах навколо світу, в тому числі за ра- хунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчаль- них програм для фермерів та академічних програм, які зба- гачують чи доповнюють шкільні програми. Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої безпе- ки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб. Отримати фінансування від Фонду «Монсанто» можуть громадські благодійні організації, державні органи, приватні школи та приватні лікарні, що обслуговують переважно малозабезпечене населення. Організації-заявники повинні бути зареєстровані принаймні за два роки перед поданням заявки. Заявники повинні надати підтвердження проведен- ня нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів організації за стандартами, прийнятими у США. Детальна інформація на сайті: http://goo.gl/v1ZXtX 3) Конкурс малих грантів (Швейцарська агенція роз- витку та  співробітництва) – приймає на розгляд проекти, які мають залучати місцеві ініціативи, враховувати потреби спільноти і питання рівноправної участі, а також вивчати та просувати нові ідеї і підходи у відповідній області. Основні напрямки, за якими підтримуються малі проекти: – охорона здоров’я; – верховенство права, юстиція; – місцеве врядування і децентралізація; – сприяння розвитку торгівлі; розвиток малих і середніх підприємств (МСП); – стале використання енерго – та водних ресурсів, екологія; – соціальні послуги; – заходи у сфері культури. Для того, щоб мати право на підтримку, проектні пропозиції повинні відповідати таким умовам: – Подавач – неурядова організація (можливі винятки). – Бюджет 100 000 – 250 000 грн. Витрати мають бути спрямовані головним чином на діяльність: придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні заходи не будуть підтримуватися; Тривалість проекту може становити максимально 12 місяців: проектна діяльність та підсумкова звітність мають бути завершені протягом цього часу.
 14. 14.  14 ПРОЕКТИ Детальна інформація на сайті: http://goo.gl/pI4adw З повним переліком програм та навчальних пропозицій можна ознайо- митись на сайті Асоціації за адресою http://sg.vn.ua/grant/list. Загалом же цей перелік налічує майже 40 пропозицій, серед яких 25 – грантові про- грами. Також у 2014 році варті уваги ще два конкурси. Перший – «програма підтримки територіального співробітництва країн Східного партнерства» (EaPTC). Він здійснюється за підтримки Європейського Союзу. Цей конкурс стане, фак- тично, першим конкурсом Європейської Комісії в рамках ініціативи Східного партнерства, в якому зможуть взяти участь представники територіальних громад. Очікується, що конкурс буде оголошений у червні-липні 2014р. Дана програма передбачає виділення 12,5 мільйона євро на укріплення співробітництва прикордонних регіонів Вірменії і Грузії, Грузії і Азербайджану, Білорусі і України, України і Молдови. Власне,програма Молдова-Україна передбачає виділення Європейською Комісією 4,5 мільйонів євро на фінансування проектів співпраці країн-партнерів. Регіони, визначені для реалізації програми в Україні – Вінницька,Одеська, Чернівецька області і вся територія Молдови. Розмір грантів – від 20 до 250 000 євро. Проекти мають бути завершені до кінця 2016 року. У програмі ЄС можуть брати участь регіональні і місцеві органи влади, сектор громадських послуг (школи, лікарні), дослідницькі установи, спортивні, молодіжні і культурні організації, організації громадянського суспільства, бізнес- асоціації і об’єднання. Проекти мають подаватись спільно із партнерами з Молдавської сторони. Детальна інформація на сайті: http://www.eaptc.eu/ Другий конкурс – 2 етап грантової програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні (ППРРУ)» Даний грантовий конкурс здійснюється завдя- ки фінансованої ЄС програми ППРРУ, що спрямова- на на підтримку уряду України в розробці та реалізації регіональних реформ. Загальною метою цього Конкурсу є підвищення потенціалу українських органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального розвитку. Конкретними цілями цього Конкурсу проектів є: - Лот 1. Зменшення регіональні диспропорції, завдя- ки спрямованню допомогу у найменш розвинуті регіони України. Подавачами для Лоту 1 можуть бути місцеві органи влади обласного рівня. Сума фінансування – від 500 000 до 2 000 000 євро. Фонд може покрити від 50% до 80% кошто- рису проекту. - Лот 2. Сприяти сталому сільському розвитку. Пода- вачами для Лоту 2 можуть бути місцеві органи влади рай- онного рівня, міста із населенням менше 50 тис. осіб або у виключних, належно обґрунтованих випадках, неурядові організації. Сума фінансування – від 150  000 до 500  000 євро. Фонд може покрити від 50% до 90% кошторису про- екту. Тривалість проектів – від 18 до 30 місяців. Загальна сума фінансування, яка буде розподілена в 2014 році – 19 мільйонів євро. Детальна інформація на сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/index_en.htm 2014 рік стане роком широких можливостей участі в грантових проектах як для органів місцевого самовряду- вання, так і для громадських організацій області. Головне на шляху до успішного залучення грантових коштів – бути активними та залучати до цієї діяльності максимально ши- роке коло учасників на місцевому рівні. А це – реальний шанс на вирішення проблем місцевого рівня. Вінницький регіональний ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» готовий до такої співпраці! Контакти: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна 85, каб. 28 Тел. : +38(0 432) 56-26-72 www.sg.vn.ua
 15. 15.  15 Так вирішили керівники області спільно із очільниками районних територіальних громад під час засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради, що відбулася 10 січня. Голова обласної Ради, голова обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Сергій Татусяк, коментуючи мету таких зборів, зазначив, що вони мають відбутися у кожній територіальній громаді з максимальним залученням жителів та, відповідно, ефективним результатом. – Збори громадян – це наступний етап нового дер- жавного менеджменту, який впроваджений в області. Він передбачає спільну діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо системного і покроко- вого відпрацювання актуальних проблем кожної окремої територіальної громади. На загальних зборах громадян обов’язково мають бути присутніми представники районної влади. Від обласної Ради на сходи сіл їздитимуть голова, заступники, представники виконавчого апарату та депутати, – наголосив Сергій Татусяк. Присутній на засіданні Координаційної ради голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан додав, що вже з середини січня в усіх районах Вінниччини починають- ся звіти голів райдержадміністрацій про роботу у 2013 році. По їх завершенні будуть визначені конкретні завдання для кожної територіальної громади на поточний, 2014 рік. – Звіти голів РДА і сходи сіл мають бути взаємопов’язані Новини своїми завданнями і спрямованістю на єдиний результат– ефективну реалізацію Стратегічного плану нашої області, – акцентував Іван Мовчан. Учасники Координаційної ради прийняли рішення, в якому рекомендували під час зборів, окрім звітів голів і депутатів місцевих рад, заслухати також інформацію про ви- конання стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць до 2020 року та залучення у розвиток громад поза- бюджетних фінансових ресурсів. Дві третини рад Вінниччини у складі ВО- АОМС За рік і 8 місяців своєї роботи Вінницька об- ласна Асоціація органів місцевого самовряду- вання (ВОАОМС) залучила 441 рівноправного члена. Це дві третини від 735 рад усіх рівнів, які нараховує Вінницька область. Про це повідомив виконавчий директор Асоціації Валерій Рубан 10 січня під час засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради. У лютому-квітні відбудуться загальні збори громадян Відповідно до частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські голови не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу перед територіальними громадами на відкритих зустрічах з громадянами. Цьогоріч, згідно з інформацією з районних рад, загальні збори громадян за місцем проживання, так звані сходи сіл, відбудуться протягом лютого-квітня 2014 року.

×