Європейський Союз
Зміст                                                           ...
трін Ештон). Крім того, було створено    відносини ЄС із країнами всього сві-   КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЄС  нову Євр...
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА                                              ...
• В Одесі в середині жовтня 2009                              ERASMUS MUNDUS  року відбулас...
Компонент 2:                                       крема щодо правосуддя, свободи та...
Угода про вільну торгівлю   ДВОСТОРОННЯ ТОРГІВЛЯ                                    ...
Вплив розширення ЄС                                              Допомога ЄС ...
Представництво Євросоюзу в Україні        ність у сфері співробітництва Євросоюзу   тісно співпрацює з державами ...
НІДЕРЛАНДИ                 НІМЕЧЧИНА                      Країни-кандидати   Столи...
європейський союз  україна, 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

європейський союз україна, 2011

652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

європейський союз україна, 2011

 1. 1. Європейський Союз
 2. 2. Зміст Європейський Союз – сім’я демократичних європейських державЄвропейський Союз – сім’я демократичнихєвропейських держав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ЯК ПРАЦЮЄ ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Є вропейський Союз сьогодні – це 27 держав Європи, які об’єдналися на основі загальнолюдських і демократичних цінностей задля досягнення стабільності, миру та процвітання. ЄС є унікальним утворенням. Адже за- лишаючись незалежними суверенними державами, його члени заснували спільні інституції задля розв’язання питань, що становлять їхній спільний інтерес.КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЄС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Історія створення Європейського Со- си у вугледобувній і сталеливарній юзу розпочалася 9 травня 1950 року, промисловостях. Це було важливимСХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 коли міністр закордонних справ Фран- кроком до об’єднання мирних сил піс- ції Робер Шуман запропонував євро- ля Другої світової війни. З 1985 рокуERASMUS MUNDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 пейським країнам, насамперед Ні- 9 травня відзначається як День меччині та Франції, об’єднати ресур- Європи.ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .ДВОСТОРОННЯ ТОРГІВЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .Допомога Єс україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Представництво Європейського Союзу в Україні. . . . . . . . . . . . . . 16 1 грудня 2009 року набув чинності Лі- свободи, демократії, поваги до прав сабонський договір, що зміцнює по- людини та основоположних свобод, зиції ЄС на міжнародній арені та мо- а також верховенства права. Угодою дернізує його механізми ухвалення запроваджено дві нові високі посади: рішень. Відповідно до нього «будь- постійного Президента Європейської яка європейська держава може звер- Ради (нині ним є Герман Ван Ром- нутися з запитом про набуття член- пей) та Високого представника ЄС ства в Європейському Союзі» за умо- із закордонних справ і політики без- ви, що вона дотримується принципів пеки (цю посаду зараз обіймає Ке- 3
 3. 3. трін Ештон). Крім того, було створено відносини ЄС із країнами всього сві- КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЄС нову Європейську службу зовнішньої ту, а також за величезну гуманітарну дії. Вона виконує функції диплома- та технічну допомогу менш розвину- ЄС – Світовий гравець тичного корпусу, відповідального за тим державам. Є вропейський Союз має величезний вплив на світовій арені, коли вислов- лює спільну позицію. У економічному, торговельному і монетарному зна- ченні ЄС набув статусу великої світової держави. Він має значний вплив у рамках міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі чи Органі- зація Об’єднаних Націй. ЄС є важливим партнером під час зустрічей на найвищо- му рівні з питань охорони довкілля та розвитку. ЄВРО – єдина валюта європейського союзу Євро є єдиною валютою Європейсько- держав-членів. Заснований у черв- го Союзу. Її почали використовувати ні 1998 року Європейський централь- з 1999 року для безготівкових розра- ний банк здійснює управління та конт- хунків, а з 2002 року банкноти і моне- роль за операціями в євро в усіх держа- ти євро було запроваджено у готівко- вах – членах єврозони. Його головним вий обіг. Станом на 1 квітня 2011 року завданням є підтримка цінової стабіль- ЯК ПРАЦЮЄ ЄС єдину валюту використовують 17 із 27 ності у зоні євро. Європейський Парламент – рішує питання щодо спільної зовніш- Менше кордонів – більше можливостей «голос народу» ньої політики та політики у сфері без- пеки. Кожна держава – член ЄС почер- Створена Шенгенською угодою від 14 Європейський Парламент – це зако- гово головує в Раді протягом 6 місяців. червня 1985 року зона охоплює нині те- нодавчий орган ЄС, який представляє риторію 22 країн  – членів ЄС. Це Ав- громадян його держав-членів і оби- Європейська Комісія – стрія, Бельгія, Данія, Греція, Естонія, рається ними безпосередньо. Парла- «впровадження спільних Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксем- мент спільно з Радою ухвалює закони, інтересів» бург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, визначає бюджет, здійснює нагляд за Польща, Португалія, Словаччина, Сло- діяльністю інституцій ЄС. Європейська Комісія – це орган вико- венія, Угорщина, Фінляндія, Франція, навчої влади ЄС, колегія якої склада- Чеська Республіка та Швеція. До Шен- Рада ЄС – «голос держав-членів» ється з 27 комісарів (по одному від генської зони входять також три країни, кожної країни). Комісія ініціює зако- що не є членами Союзу: Ісландія, Нор- Рада ЄС – це законодавчий орган, що нодавчі пропозиції, реалізує політику вегія та Швейцарія. Згідно з Амстер- представляє держави-члени. Кожна з Євросоюзу, управляє бюджетом, за- дамським договором від 1997 року всі них має певну кількість голосів, яка від- безпечує дотримання європейсько- держави, які приєднуються до ЄС, му- повідає чисельності її населення. У за- го законодавства, представляє ЄС на сять повністю прийняти Шенгенський сіданнях Ради беруть участь міністри, міжнародній арені. Президент Євро- доробок разом із правилами, виробле- які висловлюють позиції національних пейської Комісії – Жозе Мануел Бар- ними на його базі. урядів. Рада ЄС ухвалює закони та ви- розу (Португалія). ХОЧЕТЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЬ ПРО ЄС? ВІДВІДАЙТЕ: ВСЕ ПРО ЄС: http://europa.eu ERASMUS MUNDUS http://europa.eu/4 5
 4. 4. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА У рамках посилення ЄПС Євросоюз збирається відкрити програми ЄС для учас- ті країн Східного партнерства, поглибити співпрацю у сферах енергетики та тран- Р озширення Європейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 року, за- клало підґрунтя для історичних змін у політичних, економічних і геогра- фічних умовах існування Європейського Союзу та його нових сусідів. Європейську політику сусідства (ЄПС) було розроблено для запобігання появі нових ліній поділу між розширеним ЄС і країнами, які з ним межують. ЄПС спри- спорту, зміцнити роль громадянського суспільства, посилити співробітництво у сферах безпеки та регіональної політики. Однією з головних рис оновленого бачен- ня Європейської політики сусідства є диференціація: підтримка країн-сусідів з боку ЄС чітко залежатиме від їхнього прогресу в здійсненні реформ. яє зміцненню добробуту, стабільності та безпеки в державах – членах ЄС та в сусідніх країнах. Веб-сторінка ЄПС: www.ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Європейська політика сусідства по- в Єгипті, Тунісі та Сирії і збирається ширюється на Азербайджан, Алжир, суттєво переглянути південний век- Європейський Інструмент сусідства та партнерства: Білорусь, Вірменію, Грузію, Єгипет, тор політики сусідства з метою біль- www.ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Ма- шого сприяння демократичним пере- рокко, Молдову, окуповані Палестин- творенням; ХОЧЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОГОВОРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС? ВІДВІДАЙТЕ: ські території, Сирію, Туніс та Украї- • перша в історії ЄПС програма під- ну. ЄПС пропонує країнам-партнерам тримки Лівії. У відповідь на події по- http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm привілейовані відносини, побудовані чатку 2011 року, в Брюсселі 11 берез- на взаємному прагненні до спільних ня відбулося надзвичайне засідання цінностей (демократія та права люди- Європейської Ради. Лідери всіх 27 дер- ни, верховенство права, ринкова еко- номіка). Від того, наскільки поділяють жав – членів ЄС засудили використан- ня сили проти мирного населення та СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 20 їх країни-партнери, залежить інтен- висловилися за відставку лідера Лівії сивність відносин між ними та Євро- Каддафі; березня 2009 року Європейська Рада затвердила нову ініціативу – Східне пейським Союзом. • нова регіональна програма розвитку партнерство, яка стосується відносин ЄС з Вірменією, Азербайджаном, Практична реалізація ЄПС відбува- східних сусідів ЄС (2010–2013 рр.) для Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Це амбітне партнерство ється через Європейський Інструмент підтримки Східного партнерства; передбачає підвищення рівня політичної взаємодії, включаючи перспективу нового сусідства та партнерства. Протягом • нова міжрегіональна програма фінан- покоління угод про асоціацію, далекосяжну інтеграцію в економіку ЄС, спрощення трьох років (2011–2013) Європейський сування студентських обмінів, універ- процедури перетину його кордону, посилення механізмів енергетичної безпеки, а та- Союз надасть своїм сусідам понад ситетської та культурної співпраці, кон- кож збільшення фінансової допомоги. 5,7 млрд. євро для зміцнення політич- тактів між посадовцями місцевих та ре- ної співпраці та розвитку економічної гіональних органів влади. інтеграції з країнами ЄС. Невдовзі Європейська Комісія розгляне 2 березня 2010 року Єврокомісія ухва- ще три програми: спеціальну програ- Східне партнерство надає як двосто- чотири тематичні платформи у таких лила 16 із 19-ти програм Європейсько- му для Білорусі, міждержавну програ- ронні, так і багатосторонні можливості сферах: го Інструменту сусідства та партнер- му європейсько-середземноморського для посиленої співпраці. Основним ін- А) демократія, належне урядування та ства з бюджетом у 4,2 млрд. євро. Се- партнерства, а також програми з при- струментом двостороннього формату стабільність; ред них: кордонного співробітництва. Україна є Угода про асоціацію, що укладається Б) економічна інтеграція та зближення • 13 нових програм для країн – учас- впродовж трьох років отримає в рамках з тими державами, які домоглися істот- з політиками ЄС у конкретних галузях; ниць ЄПС: Азербайджану, Алжиру, Ві- ЄПС 470,1 млн. євро. ного поступу в процесах становлення В) енергетична безпека; рменії, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йор- 3 березня 2011 року на Всесвітньому демократії, верховенства права, поваги Г) контакти між людьми. данії, Лівану, Марокко, Молдови, Си- безпековому форумі в Братиславі було до прав людини, запровадження рин- У рамках кожної з чотирьох платформ рії, Тунісу та України. Наразі ЄС під- розпочато стратегічний перегляд Євро- кової економіки, а також у стабільному було ухвалено спеціальні дворічні ро- тримує демократичні трансформації пейської політики сусідства. розвиткові й належному урядуванні. бочі програми. Крім того, сторони вже На багатосторонньому рівні в рамках розпочали реалізацію конкретних про- Східного партнерства було створено ектів:6 7
 5. 5. • В Одесі в середині жовтня 2009 ERASMUS MUNDUS року відбулася перша зустріч щодо спільного управління кордонами. 26 листопада 2010 року Європейська Комісія оголосила про надання Укра- їні 66 млн. на розвиток та впро- вадження Стратегії інтегровано- го управління кордонами. Мета під- Е размус Мундус – це започаткована 2004 року освітня програма ЄС, спря- мована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільнос- ті студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн усіх континентів. Таким чином ЄС прагне ста- ти світовим лідером у сфері освіти, а європейські університети – осередками тримки – модернізувати наземну та знань та інновацій. Програма Еразмус Мундус ставить також за мету сприяння морську прикордонні інфраструкту- взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу. В її рамках ри. Частина коштів піде на поліпшен- студенти старших курсів вищих навчальних закладів і науковці з різних країн (у ня умов тимчасового утримання не- тому числі з України) мають змогу отримувати від ЄС стипендії для продовжен- легальних мігрантів. екологічний проект, метою якого є по- ня навчання або проведення наукових досліджень в країнах Євросоюзу. • У лютому 2010 року було започатко- силення екологічного управління у кра- вано програму East Invest з бюджетом їнах Східного партнерства. В рамках 8,75 млн. євро, спрямовану на покра- проекту буде створено Спільну еколо- Нинішній другий етап програми Еразмус Мундус розрахований на 2009–2013 роки. щення умов інвестицій та торгівлі між гічну інформаційну систему країн регіо- Загальний бюджет її – близько 924 млн. євро. Етап має 3 компоненти (напрямки): ЄС і його східними сусідами. У березні ну. Вона допоможе акумулювати, аналі- цього ж року Європейський інвестицій- зувати та відстежувати важливу еколо- ний банк надав Україні кредит у рамках гічну інформацію. Компонент 1: спеціального Інструменту підтримки Дедалі активніше відбувається залу- Спільні курси і програми Еразмус Мундус малих та середніх підприємств (створе- чення громадянського суспільства до ний у травні 2009 року на саміті Схід- створення та впровадження планів дій (розроблені за участю консорціуму університетів магістерські та докторські ного партнерства). Загалом, від почат- у рамках Східного партнерства. Форум програми) ку своєї діяльності в Україні у 2006 році громадянського суспільства (ФГС) ре- ЄІБ надав їй кредитів у обсязі 465 млн. презентує широкий спектр організацій: У конкурсі на 2010–2011 навчальний рік лом, починаючи з 2004 року, гранти на євро. У березні 2011 року Україна стала профспілки, професійні асоціації, не- у межах курсів Еразмус Мундус надан- навчання за магістерськими курсами першою з країн Східного партнерства, урядові організації, аналітичні центри, ня фінансування було рекомендова- Еразмус Мундус отримали 160 осіб з в якій було відкрито представництво неприбуткові фундації, національні та но 28 українським стипендіатам. Зага- України, на викладання – 27 осіб. Європейського інвестиційного банку. міжнародні організації громадянського • Започаткована в жовтні 2010 року суспільства тощо. Мета форуму поля- Культурна програма Східного парт- гає в розвитку контактів між організа- нерства має зробити внесок у ство- ціями громадянського суспільства та рення таких політичних, нормативних, сприянні їхньому діалогу з органами інституційних та економічних умов, які державної влади в державах Східного б сприяли зміцненню культурних сек- партнерства. Сьогодні у п’яти країнах торів та їх суб’єктів як вектору еконо- з шести засновано національні плат- мічного та соціального розвитку. форми форуму. Останньою, 2 лютого • З березня 2010 року Європейський 2011 року, було створено Українську Союз інвестує 13 млн. євро у новий національну платформу. ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: www.ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm8 9
 6. 6. Компонент 2: крема щодо правосуддя, свободи та Партнерство Еразмус Мундус безпеки, довкілля, транспорту, вищої освіти. (налагодження партнерства між європейськими університетами та вищими на- Україна та Європейський Союз під- вчальними закладами третьої країни або групи країн з метою обміну студентами та писали низку угод, які регулюють їхні науково-педагогічними кадрами) двосторонні відносини в різних галу- зях: За проектом 2010 року для України виді- 50 студентів з держав – членів ЄС мають • У червні 2007 року було підписано лено 100 грантів мобільності. Крім того, відвідати Україну в рамках партнерства. Угоду про процедуру видачі віз, яка полегшує отримання їх громадянами Компонент 3: України. Угода набула чинності 1 січ- Проекти з пропагування освіти загалом та міжнародної співпраці ня 2008 року. в освіті зокрема • З 1 січня 2010 року в повному об- ня інтегрованого енергетичного рин- сязі почала діяти Угода про реадмі- ку, посилення безпеки енергопоста- сію. Вона містить чіткі зобов’язання та чання, забезпечення стабільної пода- Проекти в рамках зазначеного компо- грама відкрита не тільки для вузів, але процедури для органів влади України чі електроенергії та мінімізація впли- ненту спрямовано на підвищення при- й для інших організацій, які працюють у та країн ЄС щодо способів і термінів ву на довкілля процесів, пов’язаних вабливості вищої освіти в ЄС, її пропа- сфері вищої освіти. Зокрема, для дер- повернення осіб, які нелегально пере- з енергопостачанням. У грудні 2009 гування в третіх країнах, посилення між- жавних установ, неприбуткових органі- бувають на їхніх територіях. року Рада міністрів Енергетичного культурної співпраці, поширення й по- зацій, професійних асоціацій, торгово- Нині Україна та Європейський Союз співтовариства схвалила приєднан- глиблення міжкультурного діалогу. Про- промислових палат, підприємств тощо. обговорюють низку нових угод, зокре- ня до нього України. Проте це стало ма: можливим лише після того, як Верхо- ПРОГРАМА ERASMUS MUNDUS: вна Рада в липні 2010 року ухвалила • У грудні 2007 року розпочато перего- http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php вори з Угоди про спільний авіаційний Закон «Про засади функціонування простір, яка передбачає об’єднання ринку природного газу», який відпові- авіатранспортних ринків України та дає внутрішньому законодавству Єв- ЄС. Це сприятиме ефективнішому росоюзу. Процес приєднання України використанню ринку авіаперевезень, до Договору про заснування Енерге- ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ підвищенню якості послуг, розвитко- тичного співтовариства ЄС було за- ві транзитного потенціалу України та вершено в грудні 2010 року, коли до- її інтеграції до європейських авіацій- кумент ратифікував український пар- Є вропейський Союз та Україна почали будувати свої відносини відразу після набуття Україною незалежності 1991 року. Сьогодні вона – пріоритетний парт- нер ЄС у рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства. них структур. • У листопаді 2008 року відбувся пер- ший раунд переговорів з приєднан- ня України до Договору про засну- ламент. • Після приєднання України до Сві- тової організації торгівлі розпочалися переговори зі створення Зони вільної вання Енергетичного співтовариства торгівлі, яка стане складовою части- Уперше ЄС та Україна встановили до- чали переговори щодо Угоди про асо- ЄС. Головною його метою є створен- ною Угоди про асоціацію. говірні відносини 1994 року, підписав- ціацію. План дій ЄС – Україна було ши Угоду про партнерство та співро- замінено на Порядок денний асоціа- бітництво, яка набула чинності 1998 ції ЄС – Україна. Угода про асоціацію ХОЧЕТЕ ОТРИМУВАТИ НОВИНИ ПРО ЄС? Підпишіться на розсилку новин та «Євробюлетень» року. На основі цієї угоди в лютому з Україною спрямована на утворен- на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні: 2005 року було ухвалено План дій ня глибокої та всеосяжної Зони віль- ЄС  – Україна, який визначав програ- ної торгівлі, посилення енергетичної http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ му політичних та економічних реформ безпеки, глибшої політичної співпра- і пріоритети на найближчу й серед- ці щодо демократії, прав людини та ню перспективи. У березні 2007 року верховенства права, посилення спів- Україна та Європейський Союз розпо- робітництва у ключових сферах – зо-10 11
 7. 7. Угода про вільну торгівлю ДВОСТОРОННЯ ТОРГІВЛЯ 18 лютого 2008 року, після підписання передбачає не лише усунення традицій- Є вропейський Союз є одним з найбільших торговельних партнерів України. Протоколу про вступ України до СОТ, них міжкордонних бар’єрів (таких як та- Обсяги двосторонньої торгівлі між ними щороку зростають. Так, між 2000 та розпочалися переговори про створен- рифи, квоти чи митні процедури), але й 2010 роками товарооборот зріс більш ніж утричі: експорт з 5,45 млрд. євро ня глибокої та всеосяжної Зони вільної стосується регуляторних відмінностей до 17,33 млрд. євро, а імпорт – з 4,81 млрд. євро до 11,32 млрд. євро. Частка Украї- торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС. Вона між Україною та ЄС. Інакше кажучи, ідея ни у зовнішній торгівлі товарами ЄС зросла більш ніж удвічі: 2010 року на неї припа- буде невід’ємною частиною Угоди про полягає у досягненні достатнього рів- дало 1,3% експорту та 0,8% імпорту Євросоюзу, Україна була 23-м партнером ЄС-27 асоціацію, що має замінити чинну Угоду ня зближення щодо питань, пов’язаних за обсягами торгівлі. Водночас 2009 року обсяги експортних поставок з України до про партнерство та співробітництво. з технічним регулюванням (зокрема, країн Європейського Союзу становили 24% від загального експорту, обсяги імпор- Переговори щодо Угоди про асоціацію щодо норм і стандартів), ветеринарними ту – 34%. Тобто, на Євросоюз припадає близько третини зовнішньоторговельного розпочалися 5 березня 2007 року. процедурами тощо. ЗВТ повинна ство- обороту України. ЗВТ має на меті поглиблення торго- рити практично такі ж умови для торгів- вельно-інвестиційного співробітництва лі між Україною та ЄС, що мають місце у між Україною та ЄС через суттєву лібе- торгівлі всередині Союзу. Це дасть змо- ралізацію торгівлі, гармонізацію регуля- гу забезпечити ширший доступ україн- Україна є одним з найбільших бенефі- торного середовища, покращення за- ських компаній до європейського ринку ціарів Генеральної системи преферен- хисту прав інтелектуальної власності та та сприятиме залученню європейських цій (ГСП) з обсягом відповідного імпор- загального ділового середовища. Угода інвестицій в Україну. ту в розмірі 1,68 млрд. євро у 2009 році. Преференційний імпорт стосується продукції хімічної промисловості, рос- Інвестиції линних олій, мінералів, чорних металів, машинного та механічного обладнання. Обсяг інвестицій з ЄС в Україну за- Водночас якісна складова торговель- лишався досить низьким, доки 2005 них відносин повинна покращуватися, року європейські компанії не здійсни- оскільки українська структура вироб- ли два великих придбання в україн- ництва і торгівлі залишається незба- ській металургійній та фінансовій га- Торговельно-економічні  відносини лансованою. Залізо і сталь, мінеральна лузях. Тоді обсяг прямих інвестицій з України та ЄС базуються на Угоді про продукція, продукція хімічної промис- країн ЄС до України сягнув 11,7 млрд. партнерство та співробітництво (УПС) ловості становлять понад 50% україн- дол. США. У 2007 році він зріс майже та правилах Cвітової організації тор- ського експорту до ЄС. вдвічі – до 22,9 млрд. дол., що стано- гівлі (СОТ), повноправним членом якої Важливо зауважити, що внаслідок сві- вило 78% від загального обсягу вкла- Україна стала 16 травня 2008 року. Еко- тової економічної кризи обсяги торгів- дених в Україну іноземних інвестицій. номічні та торговельні положення УПС лі між Україною та ЄС знизилися. Од- 2010 року з країн ЄС до України надій- спираються на принципи режиму най- нак нині відбувається їх відновлення. шло інвестицій на 35,2 млрд. дол., або більшого сприяння, що означає торгів- Така тенденція, ймовірно, буде продо- 80% від їх загального обсягу . лю без кількісних обмежень. Крім того, вжуватися. Найактивнішими інвесторами в Укра- їну є Кіпр (9,914 млрд. дол.), Німеч- чина (7,076 млрд. дол), Нідерланди ВСТУП УКРАЇНИ ДО СОТ (0,67 млрд. дол.), Австрія (2,658 млрд. дол) та Франція (2,367 млрд. дол.). Після 16 років переговорів Україна ли протокол про вступ України до Переважну більшість інвестицій спря- завершила процес приєднання до цієї організації. Згодом його ратифі- мовано у фінансовий сектор, опера- СОТ. 5 лютого 2008 року Президент кувала Верховна Рада, і 16 травня ції з нерухомістю, сектор консультатив- Віктор Ющенко та Генеральний ди- 2008 року Україна стала 152-м чле- них послуг, торгівлю та послуги, будів- ректор СОТ Паскаль Ламі підписа- ном СОТ. ництво.12 13
 8. 8. Вплив розширення ЄС Допомога ЄС Україні у Зага- Розширення ЄС у травні 2004 року та в членах. Високий рівень захисту за- 1991–2010 роках, 1991–2005 2006 2007 2008 2009 2010 лом млн. євро січні 2007 року позитивно позначилося стосовується для інвесторів у всьо- на його відносинах з Україною. Це про- му розширеному ЄС; являється у: • поширенні торговельних та адміні- Національні програми 792 100 142 138,6 116 126 1376,0 Тасіс, ЄІСП • зменшенні зовнішніх тарифів на кор- стративних правил Євросоюзу на но- донах нових держав-членів, оскільки вих членів. Українські товари, які від- Інвестиційний інструмент вони застосовують відтоді спільний зо- повідають правилам безпеки та сані- 0 - 5,8 5     10,8 програми сусідства внішній тариф ЄС; тарним нормам ЄС, можуть успішно • прямому доступі українських еконо- продаватися як в Естонії, так і у Швеції Програма ядерної мічних операторів до єдиного, більшо- чи Іспанії без додаткових оформлень; безпеки Тасіс (включ. го, гармонізованого ринку ЄС, що нара- • пільги, якими Україна користується Чорнобильський Фонд ховує понад 500 мільйонів людей; згідно з Генеральною системою префе- Укриття і План дій 581,2 40,3 28,5 37,2 13,8 41,1 742,1 • можливості для українських компа- ренцій, після розширення застосовують- Україна – Велика сімка); ній, заснованих в нових країнах ЄС, ся до українських товарів на всій терито- Інструмент ядерної відкривати філії в інших державах- рії ЄС, включаючи нові держави-члени. безпеки Програма ВСЕ ПРО ЕКСПОРТ ДО ЄС: транскордонного 36,2 4         40,2 http://exporthelp.europa.eu/ співробітництва Регіональна програма Тасіс, Східна регіональна 50 17 15 12 12 12 118,0 ДОПОМОГА ЄС УКРАЇНІ програма ЄІСП Компенсація паливного 65 - - - -   65,0 Є вропейський Союз є найбільшим донором України. Починаючи з 1991 року дефіциту він надав їй допомоги на суму понад 3,1 млрд. євро. ECHO (гуманітарна 20,2 - - - -   20,2 допомога) Макрофінансова ЄС надає Україні підтримку з широко- вої бюджетної підтримки, проектів 675 - - - -   675,0 допомога (позика) го кола питань. Їх визначають, вихо- співпраці центральних органів влади дячи з завдань Східного партнерства, України і держав – членів ЄС (Твін- Програма 4,225 0,95 0,6 0,6 0,6 0,6 7,6 програм реформ, погоджених пріори- нінг). ЄІСП підтримує не лише наці- “Права людини” (EIDHR) тетів Порядку денного асоціації, Пла- ональні, але й регіональні та тран- ну дій ЄС – Україна у сфері правосуд- скордонні програми. Програма “Міграція” 2,8 1,5 3,07 1,5   4,7 13,6 дя, свободи та безпеки, переговорів Нову програму допомоги на 2011–2013 щодо нової Угоди про асоціацію між роки, напрями якої визначено спільно Програма “Охорона ЄС та Україною та створення глибо- з урядом України, ухвалили в березні довкілля” 0 - 1,6     5,5 7,1 кої і всеосяжної Зони вільної торгівлі, 2010 року. Її бюджет 470 млн. євро, а а також інших двосторонніх докумен- пріоритетними сферами допомоги є: Програма тів та домовленостей. • належне управління та верховенство 7 - - - - - 7,0 “Протипіхотні міни” Починаючи з 2007 року Європей- права; ський Інструмент сусідства та парт- • сприяння втіленню майбутньої Угоди Внесок до НТЦУ 29 5 5 2,9     41,9 нерства (ЄІСП) є основним джере- про про асоціацію між ЄС та Україною; лом фінансової підтримки України • сталий розвиток (енергетика, довкілля з боку Європейської Комісії. ЄІСП та зміна клімату, транспорт, регіональ- Загалом 2262,6 168,75 201,57 197,8 142,4 189,9 3163,0 створив умови для надання галузе- ний розвиток).14 15
 9. 9. Представництво Євросоюзу в Україні ність у сфері співробітництва Євросоюзу тісно співпрацює з державами – чле- з Україною, а також із Білоруссю. Персо- Держави – члени Європейського Союзу нами ЄС і донорськими організаціями нал відділу складається із 40 представ- в Україні для забезпечення координації ників ЄС та України. Він співпрацює з АВСТРІЯ БЕЛЬГІЯ та ефективності допомоги. державними органами влади та громад- Столиця: Відень Столиця: Брюссель Відділ програм зовнішньої допомо- ськими організаціями щодо координації Загальна площа: 83 870 км2 Загальна площа: 30 528 км2 ги Представництва відповідає за діяль- та спрямування допомоги цим країнам. Населення: 8,3 млн. Населення: 10,7 млн. Національна валюта: Євро Національна валюта: Євро ПРО ЄС: http://europa.eu БОЛГАРІЯ ГРЕЦІЯ Столиця: Софія Столиця: Афіни Загальна площа: 111 910 км2 Загальна площа: 131 957 км2 Населення: 7,6 млн. Населення: 11,2 млн. Національна валюта: Лев Національна валюта: Євро Представництво Європейського Союзу в Україні ДАНІЯ ЕСТОНІЯ У 1954 році у Вашингтоні відкрилося перше закордонне представництво Євро- Столиця: Копенгаген Столиця: Таллінн пейського співтовариства вугілля та сталі. Згодом було створено глобальну Загальна площа: 43 094 км2 Загальна площа: 45 000 км2 мережу представництв Європейської Комісії, які діяли у понад ста тридця- Населення: 5,5 млн. Населення: 1,3 млн. Національна валюта: Датська крона Національна валюта: Євро ти країнах на всіх континентах. Ці дипломатичні установи відігравали важливу роль у представленні інтересів та популяризації цінностей Європейського Союзу. ІРЛАНДІЯ ІСПАНІЯ Столиця: Дублін Столиця: Мадрид Представництво Європейської Комісії в ного діалогу з урядовими установами Загальна площа: 70 000 км2 Загальна площа: 504 782 км2 Україні зі статусом дипломатичної місії та підвищення поінформованості про Населення: 4,5 млн. Населення: 45,8 млн. було відкрито у вересні 1993 року. Європейський Союз, його інституції та Національна валюта: Євро Національна валюта: Євро 1 грудня 2009 року набув чинності Лі- програми; сабонський договір, відповідно до якого • відстежувати реалізацію Угоди про представництва Європейської Комісії в партнерство та співробітництво між ІТАЛІЯ КІПР усьому світі було перейменовано на Україною та ЄС і здійснювати моніто- Столиця: Рим Столиця: Нікосія представництва Європейського Союзу. ринг двосторонніх відносин у політич- Загальна площа: 301 263 км2 Загальна площа: 9 250 км2 Населення: 60 млн. Населення: 0,8 млн. Головою Представництва Європей- ній, економічній, торговій та фінансо- Національна валюта: Євро Національна валюта: Євро ського Союзу в Україні є посол Жозе вій сферах; Мануел Пінту Тейшейра. • інформувати про розвиток Європей- Головні завдання Представництва ЄС ського Союзу, роз’яснювати й відстою- ЛАТВІЯ ЛИТВА в Україні: вати окремі аспекти політики ЄС; Столиця: Рига Столиця: Вільнюс • сприяти політичним та економічним • брати участь у впровадженні про- Загальна площа: 65 000 км2 Загальна площа: 65 000 км2 зв’язкам між Україною і Європейським грам зовнішньої допомоги Європей- Населення: 2,3 млн. Населення: 3,3 млн. Союзом шляхом підтримки ефектив- ського Союзу. Національна валюта: Лат Національна валюта: Літ Контакти Представництво Європейського Союзу в Україні: ЛЮКСЕМБУРГ МАЛЬТА 10, вул. Круглоуніверситетська Столиця: Люксембург Столиця: Валетта Київ 01024, Україна Загальна площа: 2 586 км2 Загальна площа: 316 км2 Тел.: +380 (44) 390-80-10; Факс: +380 (44) 253-45-47 Населення: 0,5 млн. Населення: 0,4 млн. Веб-сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ Національна валюта: Євро Національна валюта: Євро E-mail: delegation-ukraine@ec.europa.eu delegation-ukraine-press@ec.europa.eu (Відділ преси та інформації)16 17
 10. 10. НІДЕРЛАНДИ НІМЕЧЧИНА Країни-кандидати Столиця: Амстердам Столиця: Берлін Загальна площа: 41 526 км2 Загальна площа: 356 854 км2 Населення: 16,4 млн. Населення: 82 млн. Національна валюта: Євро Національна валюта: Євро КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА ІСЛАНДІЯ РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ Столиця: Рейк’явік Столиця: Скоп’є Загальна площа: 103 000 км2 ПОЛЬЩА ПОРТУГАЛІЯ Загальна площа: 25 433 км2 Населення: 0,3 млн. Столиця: Варшава Столиця: Лісабон Населення: 2,05 млн. Національна валюта: Загальна площа: 312 679 км2 Загальна площа: 92 072 км2 Національна валюта: Денар Ісландська крона Населення: 38,1 млн. Населення: 10,6 млн. Національна валюта: Злотий Національна валюта: Євро ТУРЕЧЧИНА ХОРВАТІЯ Столиця: Анкара Столиця: Загреб РУМУНІЯ CЛОВАЧЧИНА Загальна площа: 780 580 км2 Загальна площа: 56 542 км2 Столиця: Бухарест Столиця: Братислава Населення: 71,5 млн. Населення: 4,4 млн. Загальна площа: 237 500 км2 Загальна площа: 48 845 км2 Національна валюта: Національна валюта: Куна Населення: 21,5 млн. Населення: 5,4 млн. Турецька ліра Національна валюта: Лей Національна валюта: Євро ЧОРНОГОРІЯ СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Столиця: Подгориця СЛОВЕНІЯ Столиця: Лондон Загальна площа: 14 026 км2 Столиця: Любляна Загальна площа: 244 820 км2 Населення: 0,6 млн. Загальна площа: 20 273 км2 Населення: 61,7 млн. Національна валюта: Євро Населення: 2 млн. Національна валюта: Євро Національна валюта: Фунт стерлінгів УГОРЩИНА ФІНЛЯНДІЯ Столиця: Будапешт Столиця: Гельсінкі Загальна площа: 93 000 км2 Загальна площа: 338 000 км2 Населення: 10 млн. Населення: 5,3 млн. Національна валюта: Форінт Національна валюта: Євро ФРАНЦІЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА Столиця: Париж Столиця: Прага Загальна площа: 550 000 км2 Загальна площа: 78 866 км2 Населення: 64,3 млн. Населення: 10,5 млн. Національна валюта: Євро Національна валюта: Чеська крона УКРАЇНА Столиця: Київ ШВЕЦІЯ Загальна площа: 603 700 км2 Столиця: Стокгольм Населення: 47,5 млн. Загальна площа: 449 964 км2 Національна валюта: Гривня Населення: 9,2 млн. Національна валюта: Шведська крона18 19

×