Public affairs

2,809 views
2,523 views

Published on

Kennisclip public affairs van; Jelle, Jochem, Lex en Sjoerd

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Public affairs

 1. 1. Kennisclip<br />PUBLIC AFFAIRSSjoerd Jeltsema, Jelle de Jong, Jochem Klicks en Lex Veenendaal<br />
 2. 2. Definitie van het begrip<br />Hoe wordt het toegepast<br />Middelen die binnen deze modaliteit worden ingezet<br />Goede voorbeelden en slechte voorbeelden van deze modaliteit waarbij het vooral gaat om de corporate reputatie<br />Inhoud<br />
 3. 3. Definitie:<br />De strategische functie die zich richt op de kansen en bedreigingen van de onderneming, in zoverre deze samenhangen met politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.<br />In vele definities van public affairs komen een aantal <br />elementen steeds terug:<br />Uitoefenen van invloed op het openbaar bestuur;<br />Verschaffen (en verkrijgen) van informatie;<br />Werken in een informele ambiance voor formele gezagsdragers.<br />Definitie van het begrip<br />
 4. 4. Public affairs is een stelselmatig activiteit. Het gaat zeker niet alleen om <br />het ondernemen van actie op het moment dat er iets aan de hand is. Minstens <br />even belangrijk is het monitoren van de maatschappelijke omgeving van de <br />organisatie en het tijdig signaleren van mogelijke items die van belang kunnen <br />zijn. Vervolgens moet de organisatie geattendeerd worden op deze items en moet <br />zowel in- als extern een strategie uitgezet worden.<br />Belangrijk is ook dat de public affairs-functionaris een goede relatie weet op te <br />bouwen met de gezagsdragers en ambtenaren waar hij zich op richt. Daarom moet <br />het public affairsbeleid ook stevig verankerd zijn in het beleid van de <br />onderneming.<br />Definitie van het begrip<br />
 5. 5. Tot slot is het de taak van public affairs om te anticiperen op <br />de ontwikkelingen en te proberen invloed uit te oefenen om <br />bedreigingen te keren en/of kansen te creëren. In die zin <br />kan public affairs worden gezien als een vorm van <br />belangenbehartiging.<br />Het stimuleren of voorkom van wetgeving <br />Het verkrijgen van subsidies <br />Het in de wacht slepen van overheidsopdrachten<br />En kan public affairs ook bijdragen tot een verbetering van <br />het imago op de positie van het bedrijf of de bedrijfstak.<br />Definitie van het begrip<br />
 6. 6. Doelgroep:<br /> Public affairs richt zich vooral op formele gezagsdragers, zoals; politieke organisaties, politici, rijksoverheden, provinciale overheden, gemeentelijke overheden, hoge ambtenaren enzovoort. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van overheden op verschillende niveaus, lokaal, provinciaal, landelijk en Europees.<br />Hoe wordt het toegepast<br />
 7. 7. Door het inzetten van public affairs zijn verschillende<br />doelstellingen te bereiken:<br /> Agendasetting; dat wil zeggen het ertoe bijdragen dat<br /> een bepaald onderwerp op de politieke <br /> agenda komt, zodat erover wordt gesproken en <br /> besluitvorming plaatsvindt .<br />Hoe wordt het toegepast<br />
 8. 8. Grote ondernemingen hebben vaak eigen public <br />affairsmanagers in dienst. Voor kleinere bedrijven is dit <br />niet haalbaar. Daar is public affairs een taak voor de <br />directie. In voorkomende gevallen kan een beroep<br />worden gedaan op een gespecialiseerd public <br />affairsbureau. Ook zien we vaak dat brancheorganisaties<br />collectief de public affairs behartigen voor de gehele <br />bedrijfstak.<br />Hoe wordt het toegepast<br />
 9. 9. Een van de belangrijkste middelen van public affairs is lobby. Dit is het aandragen van feiten van <br />feitenmateriaal aan politiek-maatschappelijke groeperingen, waarin visie en belangen van de <br />organisatie onder de aandacht wordt gebracht. Lobbyen wordt ten onrechte wel als synoniem <br />voor public affairs gebruikt. Dit laatste is echter veel meer.<br /> <br />Naast en samen met lobbyen kunnen onder meer de volgende middelen gebruikt worden om te <br />proberen een public affairsdoelstelling te bereiken. Al deze middelen zijn erop gericht het <br />standpunt van de organisatie duidelijk te maken en over het voetlicht brengen:<br />Persoonlijke gesprekken<br />Sturen van brieven<br />Het opstellen van position papers (document waarin een standpunt wordt verwoord)<br />Het houden van onderzoek en enquêtes en het bekendmaken van de uitslagen daarvan.<br />Het organiseren van demonstraties<br />Perscontacten (persberichten en conferenties)<br />Het plaatsen van artikelen en/of advertenties in kranten en tijdschriften<br />Advocacy-advertising <br />Het inzetten van onafhankelijke deskundigen<br />Middelen die binnen deze modaliteit worden ingezet<br />
 10. 10. Lobby:<br /> <br />Lobbyen is een belangrijk onderdeel van public affairs. <br />Kenmerkend van lobbyen is dat:<br />Er is sprake van een invloedspoging<br />Er is sprake van een informele ambiance<br />De lobby is gericht op een formele gezagsdrager<br /> <br />Met andere woorden, de lobbyist probeert op een informele manier <br />een formele gezagsdrager zodanig te beïnvloeden, dat deze een <br />beslissing neemt (of juist nalaat dat te doen) die voor de <br />(opdrachtgevers van de) lobbyist gunstig is.<br /> <br />Middelen die binnen deze modaliteit worden ingezet<br />
 11. 11. Rookverbod:<br />Door het in actie komen van kleine horecagelegenheden<br />tegen het rookverbod in de branche.<br />GVB:<br />Door het staken van het openbaar vervoer tegen de <br />bezuinigen van het kabinet.<br />Voorbeelden<br />
 12. 12. CASE:Weerstand tegen FactoryOutletCentre <br />wegnemen<br />De vraag<br />McMahonDevelopment Group, een Amerikaanse ontwikkelaar, wil een FactoryOutlet Centre (FOC) neerzetten in de Brabantse gemeente Roosendaal. De publieke maar ook politieke weerstand tegen de komst van het centrum, waar merkartikelen tegen lage prijzen worden verkocht, is echter groot. Wat nu?<br />Voorbeelden<br />
 13. 13. CASE:Weerstand tegen FactoryOutlet Centre <br />wegnemen<br />Het antwoord<br />In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en met name de wethouder die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het centrum, wordt een plan opgesteld om weerstand om te buigen in steun. Door openheid te tonen en alle (potentiële) tegenstanders uit de gemeenschap uit te leggen wat er precies gaat komen, neemt de tegenstand geleidelijk af. Cruciaal is wat een FOC is, maar vooral ook wat het niet is. Langzaam wordt het plan uitgerold, waarbij bij elke stap grote openheid wordt betracht.<br />Voorbeelden<br />
 14. 14. CASE:Weerstand tegen FactoryOutlet Centre <br />wegnemen<br />Het resultaat<br />Ruim twee jaar na de eerste besprekingen over de eventuele komst van het FOC wordt het centrum geopend. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Roosendaal staat achter de komst. Ook de lokale middenstand steunt de komst van het FOC. Zelfs de onverwachte plannen van een concurrent in een naburige gemeente heeft de bouw niet kunnen tegenhouden: het provinciaal bestuur hakte de knoop door in het voordeel van Roosendaal.<br />Voorbeelden<br />
 15. 15. Hopelijk hebben jullie nu een beter inzicht op het begrip<br />public affairs<br />Eind<br />

×