Zdeněk Málek: Vysvětlení klíčových elementů zákoníku práce po úpravě

811 views

Published on

Doba určitá pracovní smlouvy a možnosti jejího prodlužování
Odstupné
Konkurenční doložka
Švarcsystém

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zdeněk Málek: Vysvětlení klíčových elementů zákoníku práce po úpravě

 1. 1. Vysvětlení klíčových elementů zákoníku práce po novele přednášející Mgr. Zdeněk Málek, advokát Advokátní kancelář Tomáš Rašovský
 2. 2. Představení Advokátní kanceláře Tomáš RašovskýAdvokátní kancelář Tomáš Rašovský byla založena Mgr. Tomášem Rašovským v roce 1998 aběhem své existence se dostala na pozici jednoho z největších tuzemských poskytovatelů právníchslužeb. Za jménem Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský stojí profesionální tým několika desítekprávníků a zkušených odborníků, který působí ve třech pobočkách v České a Slovenské republice.Zaměřujeme se především na právní podporu podnikatelské činnosti a firemních záležitostí našichtuzemských i zahraničních klientů. Dlouhodobě se proto věnujeme obchodnímu, korporátnímu apracovnímu právu, ošetření smluvních vztahů.Samostatným projektem a specializací je správa a vymáhání pohledávek.Zajišťujeme zpracování individuálních zadání i komplexní firemní servis. Služby naší kanceláře vsobě spojují flexibilitu a osobní přístup k potřebám a možnostem klientů se zázemím stabilní firmy.Jsme jako jediní v ČR součástí sdružení evropských právníků EuroCollectNet, které poskytujekomplexní právní služby v rámci celé Evropy, zejména se zaměřením na řešení a vymáhánípohledávek.
 3. 3. Obecně ke změnám provedeným novelou zákoníku práce- 3 cíle novely: - a) reakce na nález ÚS 116/2008, kterým se zrušila některá ustanovení zák. práce - b) zpřesnění a zpřehlednění formulací, - c) zpružnění trhu práce, zjednodušení a lepší uchopení ochrany zaměstnance a vymezení povinností zaměstnavatele- ad a) nastavení vztahu zákoník práce – občanský zákoník- ad b) sjednocení pojmů, zároveň však roztříštěnost stávajících ustanovení- ad c) posílení práv zaměstnavatele (nový výpovědní důvod, odstupné dle doby trvání pracovního poměru, 150 hodin práce přesčas, konkurenční doložka)
 4. 4. Pracovní poměr na dobu určitou, prodlužování pracovního poměru- doba neurčitá, doba určitáDoba určitá dříve:- doba určitá - max. celkově dva roky a to v rámci libovolného řetězení mezi týmiž účastníky (bez ohledu na druh práce);- omezení u doby určité neplatí, pokud zvl. předpis stanoví dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv nebo z důvodu náhrady dočasně neschopného zaměstnanceNovela:- doba určitá: 3 roky, možnost 2x opakovat (výsledkem tak může být 3+3+3 roky), nevhodná formulace znění zákona- odstranění výjimek, kdy doba určitá neplatí- problém přechodných ustanovení
 5. 5. Konkurenční doložka- smysl konkurenční doložky- jediná možnost, kdy je možné uplatnit v pracovně-právním vztahu smluvní pokutu- protiplnění změněno novelou na polovinu (soulad s Listinou základních práv a svobod)- ukončení – dohoda, zaplacení pokuty zaměstnavatelem, odstoupení (u zaměstnavatele pouze po dobu trvání pracovního poměru), výpověď- judikatura
 6. 6. Odstupné- při výpovědi z „organizačních důvodů“, dohody o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů, při okamžitém zrušení- pokud je důvodem skončení pracovní úraz nebo nemoc z povolání – nejméně 12-násobek- dříve vždy minimálně trojnásobek průměrné mzdyNovela:- odstupňování dle trvání pracovní poměru (do 1 roku jednonásobek, do 2 let dvounásobek, do 3 a nad 3 roky trojnásobek), zápočet předchozího pracovního poměru,- při okamžitém zrušení pracovního poměru se neposkytuje odstupné (poskytuje se náhrada mzdy odpovídající délce pracovní doby)
 7. 7. Švarcsystém- definice závislé práce- výkon činnosti na základě jiné dohody (mandátní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení)- změna definice nelegální práce (upřesnění)- změna výše sankcí (rapidní zvýšení sankcí)- judikatura a optimalizace stávajících právních vztahů
 8. 8. WORKSHOP
 9. 9. Pracovní poměr na dobu určitouV dubnu roku 2010 byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou na 2 roky.Zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval po dobu 2 let. V dubnu 2012 mu zaměstnavatelpředložil novou pracovní smlouvu, která však byla opět na dobu určitou a to na 1 rok. Jemožné, aby zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli novou pracovní smlouvu na dobuurčitou?A/ Ano, novela zákoníku práce to umožňuje.B/ Nikoliv, předchozí pracovní poměr již trval dva roky a tím byla doba určitá vyčerpaná.Nový pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou.
 10. 10. Konkurenční doložkaZaměstnavatel a zaměstnanec uzavřou konkurenční doložku, kdy se zaměstnaneczaváže nevykonávat po dobu ¾ roku po skončení pracovního poměru práce stejné nebokonkurenční s činností zaměstnavatele a zaměstnavatel se zaváže poskytovat měsíčně¾ průměrné mzdy. Pracovní poměr skončí a zaměstnanec aniž by sháněl jakékoliv dalšízaměstnání zůstane doma. Zaměstnavatel po půl roce odstoupí od konkurenční doložkyz důvodu, že zaměstnanec aktivně neshání žádnou práci a zaměstnanec po doručeníjeho odstoupení bezprostředně nastoupí do konkurenčního zaměstnání. Zaměstnavatelpožaduje po zaměstnanci smluvní pokutu s tím, že odstoupení bylo neplatné.Zaměstnanec tvrdí, že nikdy nezískal žádné informace a poznatky, které by mohlykonkurovat nyní vykonávané práci. Má zaměstnavatel nárok na smluvní pokutu?A/ Zaměstnavatel nemá nárok na smluvní pokutu, neboť odstoupil od smlouvy a tím bylakonkurenční doložka zrušena.B/ Zaměstnavatel má nárok na smluvní pokutu, ale pouze tehdy, pokud osoba získalanějaké informace a poznatky, které by mohly konkurovat.C/ Zaměstnavatel má nárok na smluvní pokutu.
 11. 11. Vážnost porušení povinností (výklad norem pracovního práva)Do místa Vašeho pracoviště se dostaví zaměstnanec, který je evidentně podnapilý apřítomnost alkoholu v krvi prokáže také dechová zkouška. Je možné s takovýmzaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníkupráce, tedy z důvodu, že porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících sek jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.A/ Ano, přítomnost alkoholu je vždy důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.B/ Pouze v případě, kdy zaměstnanec vykonává činnost, která je nebezpečná ve vztahuk ochraně zdraví zaměstnanců či třetích osob,C/ Nelze jednoznačně říct, i v případě alkoholu je nutné posuzovat veškeré dalšíokolnosti závažnosti porušení.D/ Není důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru, toliko pro výpověď.
 12. 12. KontaktyKancelář Brno Kancelář Praha Kancelář BratislavaKotlářská 51a, 602 00 Pplk. Sochora 40, 170 00 Justičná 9, 811 07tel. : +420 541 241 886 +420 223 013 575 +421 220 757 557fax : +420 541 241 880 +420 223 013 576 +421 220 727 227e-mail : kancelar@rasovsky.cz e-mail : kancelar@rasovsky.cz e-mail : kancelar@rasovsky.cz Děkujeme za pozornost.

×