• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad)
 

Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad)

on

 • 447 views

• Rada Evropy a její úmluva č. 108 ...

• Rada Evropy a její úmluva č. 108
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
• Ostatní stávající předpisy
• Osnova nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů, GDPR), CELEX: 52012PC0011
• Osnova směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (JHAD), CELEX: 52012PC0010

Statistics

Views

Total Views
447
Views on SlideShare
447
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad) Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad) Presentation Transcript

  • Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (GDPR a JHAD)Ochrana osobních dat ve finančních službách 28. února 2013 Vít Zvánovec
  • Obsah1. úmluva č. 1082. stávající směrnice3. ostatní stávající předpisy4. GDPR5. JHAD
  • Úmluva č. 108• na ochranu osob se zřetelem na automatisované zpracování osobních dat• Rada Evropy• z 28. ledna 1981• ETS 108• sdělení č. 115/2001 Sb. m. s.• dodatkový protokol o orgánech dozoru a toku dat přes hranice, ETS 181 z roku 2001 (sdělení č. 29/2005 Sb. m. s.)
  • Revise úmluvy č. 108• od roku 2009• velice komplikovaný vztah k EU – GDPR• otevřená pro nečlenské státy Rady Evropy a EU• zavedení zpracovatele osobních údajů• výslovný souhlas a výslovný účel• citlivé údaje: včetně trestního odsouzení a identifikačních biometrických dat• předávání osobních údajů do zahraničí• dozorové úřady
  • Stávající směrnice• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  • Ostatní stávající předpisy• nařízení Evropského parlamentu a Rady 45/2001, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (CELEX 32001R0045)• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, CELEX 32002L0058)• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES, o uchovávání údajů [angl. data retention] vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (CELEX 32006L0024)
  • Schengen• schengenská dohoda o postupném rušení kontrol na společných hranicích (CELEX: 42000A0922(01))• schengenská prováděcí úmluva (CELEX: 42000A0922(02))• rozhodnutí Rady 2007/471/ES, o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v ČR, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice (CELEX: 32007D0471)
  • Reformní balíček• 25. ledna 2012• sdělení KOM „Ochrana soukromí v propojeném světě – Evropský rámec pro ochranu údajů pro 21. století“ (CELEX: 52012DC0009)• GDPR (CELEX: 52012PC0011)• JHAD (CELEX: 52012PC0010)
  • GDPR• osnova nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)• 139 bodů preambule• 91 článků
  • JHAD• osnova směrnice o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů• 82 bodů preambule• 64 článků
  • Rámcová posice k GDPR• schválena 13. března 2012• poslanecká sněmovna: 5. dubna 2012• senát: 24. května 2012
  • Projednávání GDPR• pracovní skupina Rady DAPIX• gestoři: 1. ÚOOÚ (30. ledna 2012 – 29. února 2012) 2. MV (od 1. března 2012)• dánské předsednictví – první pololetí 2012: 3x DAPIX• kyperské předsednictví – druhé pololetí 2012: 5x DAPIX• irské předsednictví – první pololetí 2013: plánováno 6x DAPIX• litevské předsednictví – druhé pololetí 2013: schválení?
  • Další fóra• přátelé předsednictví• radové JHA – hlavně vztah k Radě Evropy• COREPER• Rada EU ve formátu JHA
  • Evropský parlament• gesčním výborem je LIBE• zpravodajem je Jan Philipp Albrecht z frakce Zelených, ze SRN• jiné výbory: – ITRE: stanovisko 20. 2. 2013, 1 000 pozměňovacích návrhů – IMCO – EMPL – JURI
  • Novinky v GDPR• technologická neutralita v. sociální sítě• osobní a domácí potřeba x MSMEs• hraniční určovatel: hlavní provozovna• zpracovatel• citlivé údaje x riskantní zpracování• oprávnění být zapomenut• pověřenec ochrany dat• kodexy chování a dobrovolná pečeť kvality• WP-29 přetvořena na EDPB• jednotné kontaktní místo• mechanismus jednotnosti
  • KonecDěkuji za pozornost.