Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl1Konferencja „Windykacja SME””Prekluzja dowodowa, a władza sędziego w ...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl2
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl3KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażdy ma prawo do sprawiedliwego ...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl4KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażdy ma prawo do SPRAWIEDLIWEGO ...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl5KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJWszyscy są wobec prawa równi. Wsz...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl6KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażda ze stron ma prawo do zaskar...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl7KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJPostępowanie sądowe jest co najmn...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl8EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKAKażdy ma prawo do spraw...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl9EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKAKażdy ma prawo do SPRAW...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl10Jaki więc ma być wymiar sprawiedliwości?SPRAWNY I SPRAWIEDLIWY
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl11Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który chce być sprawny?
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl12
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl13
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl14Istota procesu inkwizycyjnego:Inquisitor (inkwizytor, inkwirent) był...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl15Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który chce być sprawiedliwy?
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl16
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl17Stan przed 3 maja 2012r.DZIAŁ IVaPOSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZY...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl18Stan przed 3 maja 2012r.Przykładowe różnice:
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl19Stan przed 3 maja 2012r.Art. 47914b kpcDowód z przesłuchania stron s...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl20Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa:Art. 47912 kpc§ 1. W pozw...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl21Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa:Art. 47914 kpc§ 1. W spra...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl22Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa – obiektywna niemożność d...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl23Prekluzja dowodowa – wadyKonieczność koncentracji materiału dowodowe...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl24Konieczność przewidywania zarzutów, które w toku postępowania mogą z...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl25Nadinterpretacja przez Sądy przepisów o prekluzji dowodowej.Nieustal...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl26Niezrozumiała powszechność oddalenia powództwa wwyroku, wydanym wsku...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl27Nadmierna komplikacja postępowań nakazowych i upominawczych:Art. 498...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl28Prekluzja dowodowa – zaletyPozornaSzybkość postępowania ?
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl29Skutki:- prekluzja dowodowa stała się instrumentem służącym włącznie...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl30Likwidacja postępowania gospodarczego
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl31Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępow...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl32Usunięto cały dział IVa Kodeksu Postępowania Cywilnego(Postępowanie ...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl33Art. 217.§ 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoli...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl34Art. 207 kpc§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczon...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl35Spóźnione dowody:Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl36Jak dziś odróżnić wniosek dowodowy terminowy od spóźnionego?Dzięki d...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl37Co oznacza słowo dyskrecjonalny?Według PWN:1. poufny; 2. pozostawion...
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl38Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który jest sprawny i sprawiedliwy?
Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl39
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mec. Maciej Panfil: Elementy prawne w windykacji sme: formalizm dowodowy w postępowaniu przeciwko przedsiębiorcom, a uznaniowość sędziego

396 views
298 views

Published on

• Przedsiębiorca jako profesjonalista w postępowaniu cywilnym.
• Formalizm dowodowy – zalety i wady.
• Instrumentalizacja postępowania gospodarczego.
• Wzmocnienie pozycji sędziego, środkiem do usprawnienia postępowań przeciwko przedsiębiorcom

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mec. Maciej Panfil: Elementy prawne w windykacji sme: formalizm dowodowy w postępowaniu przeciwko przedsiębiorcom, a uznaniowość sędziego

 1. 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl1Konferencja „Windykacja SME””Prekluzja dowodowa, a władza sędziego w procesie z udziałemprzedsiębiorców.”mec. Maciej PanfilWarszawa, dnia 24 października 2012r.
 2. 2. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl2
 3. 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl3KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnegorozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przezwłaściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.Art. 45 ust. 1
 4. 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl4KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażdy ma prawo do SPRAWIEDLIWEGO i jawnegorozpatrzenia sprawy bez NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI przezwłaściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.Art. 45 ust. 1
 5. 5. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl5KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJWszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo dorównego traktowania przez władze publiczne.Art. 32 ust. 1
 6. 6. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl6KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKażda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeńi decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tejzasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.Art. 78
 7. 7. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl7KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJPostępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.Art. 176 ust.1
 8. 8. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl8EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKAKażdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzeniajego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronnysąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach iobowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadnościkażdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawiekarnej.Art. 6.1
 9. 9. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl9EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKAKażdy ma prawo do SPRAWIEDLIWEGO i publicznego rozpatrzeniajego sprawy w ROZSĄDNYM TERMINIE przez niezawisły i bezstronnysąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach iobowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadnościkażdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawiekarnej.Art. 6.1
 10. 10. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl10Jaki więc ma być wymiar sprawiedliwości?SPRAWNY I SPRAWIEDLIWY
 11. 11. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl11Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który chce być sprawny?
 12. 12. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl12
 13. 13. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl13
 14. 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl14Istota procesu inkwizycyjnego:Inquisitor (inkwizytor, inkwirent) był jednocześnie oskarżycielem, obrońcą isędzią, który, działając z urzędu, miał dążyć do ustalenia rzeczywistego stanufaktycznego za pomocą racjonalnych środków dowodowych (zeznaniaświadków, dokumenty).
 15. 15. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl15Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który chce być sprawiedliwy?
 16. 16. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl16
 17. 17. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl17Stan przed 3 maja 2012r.DZIAŁ IVaPOSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCHRozdział 1.Przepisy ogólneArt. 4791. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach ze stosunkówcywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalnościgospodarczej (sprawy gospodarcze).
 18. 18. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl18Stan przed 3 maja 2012r.Przykładowe różnice:
 19. 19. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl19Stan przed 3 maja 2012r.Art. 47914b kpcDowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek. Przepisy art.47912 § 1 i art. 47914 § 2 stosuje się odpowiednio.Art. 47918 kpc§ 2. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany niezłożył odpowiedzi na pozew.
 20. 20. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl20Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa:Art. 47912 kpc§ 1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia orazdowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w tokupostępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwealbo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia idowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym oddnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania§ 2. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania dodobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania gopozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnieniaspornych kwestii w drodze rokowań
 21. 21. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl21Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa:Art. 47914 kpc§ 1. W sprawach, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lubupominawczym, pozwany jest obowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminiedwutygodniowym od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedź na pozew wniesiona po terminiepodlega zwrotowi.§ 2. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkietwierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływaniaich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie byłomożliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia idowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którympowołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania. Przepis art. 47912 § 4stosuje się odpowiednio.§ 3. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.§ 4. Do potrącenia w toku postępowania mogą być przedstawione tylko wierzytelnościudowodnione dokumentami.Art. 47914a kpcDo zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty przepis art. 47914 § 2 stosuje się odpowiednio.
 22. 22. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl22Stan przed 3 maja 2012r.Prekluzja dowodowa – obiektywna niemożność dopuszczenia przez Sądspóźnionego dowodu.
 23. 23. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl23Prekluzja dowodowa – wadyKonieczność koncentracji materiału dowodowego w pierwszych pisma procesowych:Art. 47912 kpc w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia orazdowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w tokupostępowania (…)Art. 47914 kpc (…) pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzutyoraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w tokupostępowania (…)
 24. 24. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl24Konieczność przewidywania zarzutów, które w toku postępowania mogą zostaćpodniesione przez pozwanego:Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 stycznia 2007 r. IV CSK346/2006Rygory systemu prekluzyjnego uzasadniają wymaganie aby strona podała od razuwszystkie znanej jej fakty, dowody lub zarzuty, choćby nawet w postaci twierdzeń lubzarzutów ewentualnych, a więc przytoczonych tylko na wypadek, gdyby twierdzenialub zarzuty zgłoszone w pierwszej kolejności nie zostały uwzględnione
 25. 25. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl25Nadinterpretacja przez Sądy przepisów o prekluzji dowodowej.Nieustalenie prawdy materialnej – ograniczenie prawa stron do rzetelnegoprocesu.
 26. 26. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl26Niezrozumiała powszechność oddalenia powództwa wwyroku, wydanym wskutek wniesienia sprzeciwu lub zarzutów odnakazu zapłaty.
 27. 27. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl27Nadmierna komplikacja postępowań nakazowych i upominawczych:Art. 498 § 1. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczeniapieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.Art. 499 Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu niemogło nastąpić w kraju.
 28. 28. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl28Prekluzja dowodowa – zaletyPozornaSzybkość postępowania ?
 29. 29. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl29Skutki:- prekluzja dowodowa stała się instrumentem służącym włącznie szybkościpostępowania ze szkodą dla jego rzetelności,- zwycięstwo EPU.Sprawy skierowane do EPU:na koniec 2010 roku: 641 071 sprawna koniec 2011 roku: 2 546 948 sprawobecnie: ponad 4 033 000 spraw
 30. 30. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl30Likwidacja postępowania gospodarczego
 31. 31. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl31Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego orazniektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 3 maja 2012r.Z uzasadnienia projektu ustawy:• obecnie nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrębnego postępowaniaprocesowego dla spraw gospodarczych,• sprawy gospodarcze nie różnią się rodzajem występujących w nich żądań od „zwykłych”spraw cywilnych w sposób, który uzasadniałby istnienie takiego odrębnego postępowania,• profesjonalizmu w dziedzinie, którą zajmuje się strona postępowania, w tym także wdziedzinie działalności gospodarczej, nie należy transponować w sferę postępowaniacywilnego, gdyż w tym ostatnim wypadku chodzi jednak o profesjonalizm w zakresie wiedzyprawniczej i jej praktycznego stosowania.• Ogólniejsze znaczenie ma art. 217 k.p.c. w nowym brzmieniu. Utrzymuje on zasadę, żestrony mogą prezentować materiał procesowy do zamknięcia rozprawy (§ 1), alejednocześnie przewiduje, że sąd pomijać będzie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba żestrona nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionychtwierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo wystąpią innewyjątkowe okoliczności (§ 2). W ten sposób ustanowiony zostaje tzw. systemdyskrecjonalnej władzy sędziego jako zasadnicza metoda koncentracji materiałuprocesowego prezentowanego przez strony.
 32. 32. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl32Usunięto cały dział IVa Kodeksu Postępowania Cywilnego(Postępowanie w sprawach gospodarczych) od art. 4791 do art. 47922.
 33. 33. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl33Art. 217.§ 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne idowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeństrony przeciwnej.§ 2. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że stronauprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winylub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłokiw rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.§ 3. Sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lubokoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione.
 34. 34. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl34Art. 207 kpc§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieśćodpowiedź na pozew.§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonymterminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawęzobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządekskładania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd takpostanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu.Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony naposiedzeniu niejawnym.§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pismprzygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pismprzygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, żenie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczymbez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowodujezwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlegatakże pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.
 35. 35. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl35Spóźnione dowody:Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia codo okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek orazprzedstawiać dowody.Art. 3.Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynnościprocesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co dookoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek orazprzedstawiać dowody.
 36. 36. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl36Jak dziś odróżnić wniosek dowodowy terminowy od spóźnionego?Dzięki dyskrecjonalnej władzy sędziego!
 37. 37. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl37Co oznacza słowo dyskrecjonalny?Według PWN:1. poufny; 2. pozostawiony komuś do decyzjiWedług De Agostini Polska:pozostawiony do swobodnego uznania, nieokreślony, nieograniczony przepisami;poufny.Według Wikipedia:Polityka dyskrecjonalna – zwana także aktywną polityką gospodarczą lub politykąuznaniową.
 38. 38. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl38Jak wygląda wymiar sprawiedliwości, który jest sprawny i sprawiedliwy?
 39. 39. Elektroniczne postępowanie upominawcze www.panfil.pl39

×