Maroš Holodňák: Analýza současných trendů v oblasti podvodu, které ovlivňují úvěrový trh

1,073 views

Published on

Aktuální výzvy v oblasti boje proti podvodům
Směrování aktivit boje proti podvodům
Strategické zaměření problematiky podvodů
Centralizace řízeni rizik podvodů

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maroš Holodňák: Analýza současných trendů v oblasti podvodu, které ovlivňují úvěrový trh

 1. 1. ANALÝZA SOUČASNÝCHTRENDŮ V OBLASTIPODVODU, KTERÉOVLIVŇUJÍ ÚVĚROVÝTRHCredit Risk 2011Maros HolodnakDirector, KPMG
 2. 2. Agenda•Aktuální výzvy v oblasti boje proti podvodům•Směrování aktivit boje proti podvodům•Strategické zaměření problematiky podvodů•Centralizace řízeni rizik podvodů© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 1affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 3. 3. Aktuální výzvy v oblasti boje proti podvodůmPodvody• Nárůst organizovaného zločinu• Podvody v distribučních kanálech• Protichůdné cíle obchodu a řízení rizik• Retailové bankovnictví • Fiktivní identita • Fiktivní deklarace • Aktivní prodej – předschválené úvěry • Work-out • Platební karty a organizovaný zločin • Skrytá restrukturalizace• Korporátní úvěry • Work-out© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 2affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 4. 4. Aktuální výzvy v oblasti boje proti podvodůmAktivity boje proti podvodům• Chybějící strategie boje proti podvodům• Reaktivní přístup• Zlá koordinace opatření proti podvodům• Roztříštění funkce řízení rizik podvodů• Nefunkční systémy na odhalování podvodů• Slabý přístup vedení společnosti• Nedostatečná motivace• Cost-cutting© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 3affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 5. 5. Směrování aktivit boje proti podvodům• Centralizace řízení rizik podvodů• Fraud scoring a implementace systému na odhalování podvodů• Cílená verifikace• Systematický monitoring portfolia• Kontinuální hodnocení rizik podvodů• Budování povědomí o podvodech• Motivační schémata• Posilování prevence podvodů© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 4affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 6. 6. Strategické zaměření problematiky podvodůŘízení rizik podvodů je pro organizaci rozhodující k efektivní redukcipravděpodobnosti a dopadu podvodu. To vyžaduje vytvoření rámceřízení rizik podvodů a nastavení efektivních opatření proti podvodům:■ Fraud governance - Nastavení odpovídajících rolí a odpovědností a dosažení nejvyšší efektivnosti boje proti podvodům důkladným řízením rizik podvodů, koordinaci aktivit, jasnými pravidly, kvalitním firemním prostředím a hodnotami.■ Hodnocení a monitorování rizik podvodů - Porozumění rizikům podvodu a zneužívání moci, které mohou znemožnit dosažení cílů společnosti ;■ Efektivní boj z podvody zahrnuje design a implementaci kontrol, které mají následující cíle: – Prevence – snižovat výskyt rizik podvodů ; – Detekce – odhalit podvod následně po jeho vzniku; – Reakce – přijmout nápravná opatření a napravit škody vzniklé podvodem.© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 5affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 7. 7. Strategické zaměření problematiky podvodůKlíčové prvky Fraud Hodnocení Reakce na Prevence Detekce governance rizik podvodů podvod Průběžné Due diligence Hlášení podezření Plán reakce na Strategie na podvod hodnocení výskyt podvodu Role a Rejstřík rizik Pracovní řád a Interní Audit Nezávislé odpovědnosti podvodů etický kodex vyšetřování IT systémové Personální a Přístup vedení Zpětná vazba Mapa rizik kontroly a datová dovednostní společnosti analýza zajištění Úroveň pravomocí Směrnice a Efektivita kontrol Povědomí a a oddělení Komunikace postupy motivace odpovědností Centralizace řízení Povědomí a Další techniky Akční plán školení rizik podvodů reakce na podvod Komunikace Kontrolní přezkoumání podvodu ex-post Automatické kontroly Blacklisty© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 6affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 8. 8. Strategické zaměření problematiky podvodůKontinuální hodnocení rizik podvodů a příslušných kontrol Efektivní řízení rizik podvodů poskytuje společnosti nástroje k řízení rizik způsobem konzistentním s regulatorními požadavky, a zároveň potřebami společnosti a očekáváními trhu. Takový přístup má čtyři fáze: ■ Identifikace rizik – identifikovat rozsah a klíčové nositele rizik, vyprofilovat současný stav řízení rizik podvodů, nastavit cíle pro zlepšení, a definovat kroky nutné k eliminaci nedostatků; ■ Design – vytvořit komplexní program, který pokrývá prevenci, detekci a reakci na případy podvodu; ■ Implementace – aplikace strategie a implementace nových procesů a kontrol v celé společnosti a přiřazení odpovědnosti příslušným zaměstnancům; a ■ Hodnocení – hodnotit účinnost existujících kontrol a zajistit zlepšení nedostatků v kontrolních mechanismech a procesech.© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 7affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 9. 9. Centralizace řízení rizik podvodůRole a odpovědnosti Obvyklá situace Řešení • Omezená spolupráce v oblasti řízení rizik Korporátní úroveň podvodů mezi jednotlivými odděleními ■ Představenstvo a komise řízení rizik podvodů je odpovědná za zajištění strategického směřování, za společnosti. zajištění potřebných zdrojů a dále je celkově • Role a odpovědnosti v souvislosti s řízením odpovědná za řízení rizik podvodů. Úroveň kontroly podvodů rizik podvodů nejsou jasně definovány. • Nejasná nebo slabá motivace odpovědných ■ Tato úroveň je primárně odpovědná za koordinaci aktivit řízení rizik podvodů, prověrky, hodnocení a zaměstnanců. zlepšení konceptu a rámce řízení rizik podvodů. Primárním prvkem je např. odděleni prevence • Nedostatečný reporting v oblasti řízení rizik podvodů v rámci Forenzní jednotky. Dalšími podvodů pro vedení společnosti. klíčovými prvky jsou: Compliance, Interní audit, Operační rizika. • Odpovědnost za prevenci a detekci podvodů Operativní úroveň není jasně definovaná. ■ Zde jsou obchodní a operační jednotky (např. obchod, produktový management) jakož i forenzní jednotka odpovědné za denní aktivity řízení rizik podvodů v oblasti prevence, detekce a investigace interních a externích podvodů.© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 8affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 10. 10. Centralizace řízení rizik podvodůForenzní jednotka Obvyklá situace Řešení • Odpovědnost za vyšetřování podvodů bývá Komise řízení rizik podvodů je odpovědná za vytvoření rámce řízení rizik podvodů, strategii a jasně definována, ale není jasný vlastník zajišťování koordinovaného přístupu boje proti prevence podvodů. podvodům. Vytvoření specializované forenzní jednotky • Řízení rizik podvodů je roztříštěno mezi více odpovědné za celkové řízení rizik podvodů (interních i externích) vnitřně členěné na: odděleními (interní audit, compliance, security, operační ■ Tým prevence a detekce, odpovědný za analytickou práci v oblasti detekce, prevenci a rizika, kreditní rizika apod.) metodiku, monitoring, reporting a datové systémy. • Nejsou přirazeny cíle v oblasti boje proti Tento tým by měl poskytovat vyšetřovatelům informace týkající se trendů a vývoje, aby bylo podvodům zajištěno efektivní zaměření vyšetřování. Komunikuje s externími zainteresovanými stranami. • Nedostatečné využívaní zdrojů (lidé, IT) Poskytuje zpětnou vazbu vlastníkům klíčových procesů. • Nedostatečná a pomalá zpětná vazba do schvalovacích procesů ■ Tým vyšetřování, odpovědný za vyšetřování nahlášených/identifikovaných podezření na podvod. Specializace na vyšetřování potenciálních podvodů. Využívá další techniky (datové analýzy / on-line nástroje ) s cílem zlepšit kvalitu a/nebo efektivitu vyšetřování nebo určit další související případy. Vyhodnocuje hodnotu a dopad podvodu. Identifikuje nedostatky v oblasti kontrol. Tato jednotka by měla být umístěna přímo pod představenstvem.© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 9affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 11. 11. Centralizace řízení rizik podvodůGovernance model Forenzní jednotka komunikuje komisi řízení podvodů směrnice 6 v oblasti prevence, detekce a reakce na podvody (včetně 1 relevantní metodiky) a připravuje strategii řízení rizik podvodů. Představenstvo B 2 Forenzní jednotka navrhuje představenstvu k validaci směrnice v oblasti prevence, detekce a reakce na podvody. 2 Forenzní jednotka komunikuje operačním rizikům všechny 3 odhalené incidenty, kvantifikaci rizik, kontroly, které selhaly, a také návrhy opatření k omezení rizik. 1 5 Komise Operační rizika provádějí nezávislé posouzení rizik podvodů Forenzní jednotka (dotazníky, workshopy,…) včetně analýzy rizik na základě A hlášených podvodů a vypracovávají mapu rizik podvodů na úrovni společnosti. Navrhují opatření k omezení reziduálních rizik. 3 Operační rizika připravují výsledek analýzy rizik a komunikují 4 návrh opatření s komisi řízení rizik podvodů. 4 Souhrnná analýza rizik a příslušných opatření je předkládána Operační rizika 5 představenstvu. A Komise řízení rizik podvodů předkládá představenstvu strategii 6 řízení rizik podvodů včetně definic potřebných zdrojů. Představenstvo hodnotí a rozhoduje o problémech a zdrojích B překládaných v rámci strategie řízení podvodů ze strany komise řízení rizik podvodů.© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 10affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 12. 12. Centralizace řízení rizik podvodůSměrnice a postupy Obvyklá situace Řešení • Chybí komplexní politika řízení rizik podvodů. Celofiremní směrnice boje proti podvodům, plán reakce na podvody a hlášení podvodů, včetně • Zásady a postupy prevence, detekce a vybraných indikátorů podvodů investigace podvodů jsou roztříštěny v Specifická směrnice řízení rizik podvodů definující: různých směrnicích. • Role a odpovědnosti jsou definovány vágně ■ Co je podvod a typy podvodů • Chybí plán reakce na podvody ■ Role a odpovědnosti dotčených orgánů v oblasti prevence, detekce a investigace • Směrnice nejsou dostatečně propagovány ■ Monitoring a reporting ■ Metodika vyšetřování podvodů a spolupráce policii a soudy Metodika hodnocení rizik podvodů Etický kodex Opatření proti podvodům v dalších klíčových směrnicích, např.: ■ Řízení distribučních kanálů ■ Produktový management© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 11affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
 13. 13. Děkuji za pozornostMaroš HolodňákDirector, KPMG Česká Republikamholodnak@kpmg.cz+420 222 123 721
 14. 14. © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limitedliability company and a member firm of the KPMGnetwork of independent member firms affiliated withKPMG International Cooperative (“KPMGInternational“), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in the Czech Republic.The KPMG name, logo and ‘cutting throughcomplexity’ are registered trademarks or trademarksof KPMG International Cooperative (KPMGInternational).

×