Ladislav Procházka: Odkup pohledávek v sektoru b2b – praktické zkušenosti inkasní agentury

451 views
338 views

Published on

• Odkup, odkup s odloženou splatností a správa pohledávek
• Výběr pohledávek k odkupu
• Analýza pohledávek před odkupem
• Návratnost investice
• Praktické příklady nakoupených balíků

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ladislav Procházka: Odkup pohledávek v sektoru b2b – praktické zkušenosti inkasní agentury

 1. 1. ODKUP POHLEDÁVEK V SEKTORU B2B Ing. Ladislav Procházka 27.2.2013 Praha
 2. 2.  Přímé odkupy - splatnost zpravidla do 14 dnů Odkupy s odloženou splatností - splatnost 90, 120 i více dnů - postupník nemá dostatek finančních prostředků - vymáhání, kdy je potřeba zesílit pozici inkas. agenturyK odkupům jednotlivých pohledávek dochází jen výjimečně.Větší zaměření na balíky.
 3. 3.  Pohledávky za existujícími, fungujícími subjekty (je možno odkoupit i nedobytné pohledávky, ale v portfoliu musí být i dobytné pohledávky) Pohledávky, ke kterým existuje smluvní dokumentace (lze nakoupit i bez smluvní dokumentace, ovšem vzhledem k rizikovosti investice musí být kupní cena přiměřená) Pohledávky ošetřené zajišťovacími instrumenty (uznání závazku, směnky s avalistou, ručení, zástavní právo, vlastnické právo, přistoupení k závazku atd.)
 4. 4. Kupní cena vychází zpravidla z jistiny.Smluvní pokuta sloužící k zajištění závazků není příslušenstvímpohledávky. Smluvní pokuta je samostatným majetkovým nárokem (544 obč. zák., 300 až 302 obchod. zák.).Smluvené úroky = úplata za užívání půjčené jistiny - věřitel je může požadovat i tehdy, není-li dlužník v prodlení (např. peněžitá půjčka)Úrok z prodlení = sankce za porušení povinnosti (pokud nebyl ve smlouvě stanoven, pak vyplývá ze zákona) (Je-li dlužník v prodlení se zaplacením úroků z prodlení, věřitel již nemá právo z částky odpovídající dlužným úrokům z prodlení požadovat úroky z prodlení, neboť jde o prodlení s placením příslušenství.)
 5. 5. Úrok z prodlení do 27.4.2005 činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené ČNB Od 28.4.2005 činí ročně repo sazba stanovená ČNB zvýšená o sedm procentních bodůPoplatek z prodlení- používá se ve výjimečných případech stanovených zákonem (např. 697 obč. zák., dle něhož je povinen platit poplatek z prodlení nájemce bytu, který nezaplatí nájemné do pěti dnů po splatnosti)- jeho výše stanovena v promilích (0,0025 dlužné částky za každý den prodlení…tj. ročně činí 91,25%)
 6. 6. Náklady spojené s uplatněním pohledávky včetně nákladů případnéhosoudního řízení a s ním spojeného právního zastoupení– na rozdíl od ostatních druhů příslušenství nelze nárok na náhradunákladů řízení žalovat samostatně (lze pouze z titulu náhrady škody)
 7. 7. Postupitel má ze zákona povinnost oznámit dlužníkovi bez zbytečnéhoodkladu postoupení pohledávky.Pokud se prodávají pohledávky s exekučním titulem, pak je potřeba, abypodpisy účastníků byly úředně ověřeny.Detailní kontrola předávané dokumentace.Ověření, zda jsou pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení a zda jesprávce nepopřel.Přibližně polovinu odkupů iniciují přímo dlužníci!
 8. 8. Prověření Kontrola Evaluaceekonomických smluvní portfolia subjektů dokumentace
 9. 9. - Platební historie - Exekuce, informace z CEE- Změny v managementu - Katastr nemovitostí- Obchodní rejstřík - Vazby mezi subjekty- Insolvenční rejstřík - Nespolehlivý plátce DPH- ARES - Vítězné veřejné zakázky- Inkasní zkušenosti - Centrální registr dotací- Dluhy na zdravotním pojištění - Účetní závěrky atd. Smluvní zajištění (vlastnické doložky, rozhodčí doložky, prorogační doložky, směnky, zástavy, notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, exekutorské zápisy atd.)
 10. 10. Praktické ukázky prověření právnických subjektů Informace v daném čase Monitorovací služby
 11. 11. PRAKTICKÁ UKÁZKA EVALUACE
 12. 12. OTÁZKY K TÉMATU

×