Jiří Zrůstek: Exekuce nebo insolvence?

2,169 views
1,995 views

Published on

Insolvenční řízení jako ultima ratio v procesu vymáhání pohledávek
Některé aktuální problémy insolvenčního řízení
Efektivní využívání práv věřitele v insolvenčním řízení
Insolvenční řízení jako efektivní nástroj pro inkaso pohledávek mimo exekuci?

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jiří Zrůstek: Exekuce nebo insolvence?

 1. 1. Konference LATE COLLECTIONS 2012,25. duben 2012, Praha Exekuce nebo insolvence?Mgr. Jiří Zrůstekadvokát a insolvenční správce se zvláštním povolením
 2. 2. Exekuce nebo insolvence I.?• Je insolvenční řízení nástrojem vymáhání pohledávek?• V roce 2011 bylo nařízeno 936.200 exekucí a dluh byl vymožen v 191.000 případech (zdroj Exekutorská komora ČR) Průměrná vymahatelnost je 40% (zdroj Exekutorská komora ČR)• V roce 2011 bylo podáno 24.466 insolvenčních návrhů, z toho 18.021 s návrhem na povolení oddlužení (zdroj Statistika ISIR) Průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů v konkursu je cca 5%
 3. 3. Judikatura k vymáhání pohledávekv ins. řízení I.• Insolvenční řízení není nástrojem k vymáhání pohledávek věřitelů, nýbrž zvláštním soudním řízením, které ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) IZ směřuje k řešení úpadku, popř. hrozícího úpadku dlužníka. Přitom insolvenční zákon zřetelně preferuje zahájení insolvenčního řízení samotným dlužníkem, motivuje jej k tomu a též mu hrozí sankcemi pro případ, že své povinnosti zanedbá. (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z 3.3.2011)• Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištění úpadku dlužníka); věřitel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který neřeší svůj úpadek sám. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, pak je srozuměn se všemi podmínkami insolvenčního řízení včetně případné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 368/2012-A-25 z 28.3.2012)
 4. 4. Judikatura k vymáhání pohledávekv ins. řízení II.• … předmětem insolvenčního zákona je především řešení úpadku dlužníka nebo hrozícího úpadku dlužníka a oddlužení dlužníka (§ 1 IZ) a nikoliv uplatnění či vymáhání pohledávek jeho věřitelů; k tomu slouží především nalézací nebo vymáhací řízení. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že podání insolvenčního návrhu věřitelem dlužníka by mělo přicházet v úvahu zásadně až poté, co věřitel vyčerpá standardní postupy při uplatnění své pohledávky za dlužníkem. (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 164/2011-A-75 z 21.4.2011)• Neslouží-li tedy insolvenční návrh primárně k vymáhání pohledávek jednotlivých věřitelů, lze dovodit, že předmětem insolvenčního řízení je dlužníkův úpadek či hrozící úpadek a způsob jeho řešení některým ze zákonem stanovených způsobů (§ 2 písm. a/ IZ). Podstatou řešení úpadku je pak uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem či hrozícím úpadkem, uskutečněné v zájmu co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů, popř. jejich uspokojení v minimálním předepsaném rozsahu (při oddlužení). (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z 3.3.2011)
 5. 5. Exekuce nebo insolvence II.?• Není otázkou na způsob vymáhání pohledávky, ale otázkou ČASU využití metodyRozhodující faktory pro efektivnost insolvenčního řízení:5. včasnost reakce dlužníka a/nebo věřitele6. příprava věřitele na insolvenční řízení7. efektivní využívání práv věřitele4. profesní kvalita insolvenčního správce, soudce, členů věřitelských orgánů
 6. 6. Vztah exekuce a insolvenčníhořízení I.• § 109 odst. 1 písm. c) IZ - Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.• § 267 odst. 1 IZ - Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty, lze pro pohledávky věřitelů po prohlášení konkursu nařídit, nelze jej však provést.• § 267 odst. 2 IZ - Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, lze pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené v průběhu insolvenčního řízení nařídit a provést jen na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. V takovém případě se návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce podává proti insolvenčnímu správci.
 7. 7. Vztah exekuce a insolvenčníhořízení II.• § 267 odst. 1 písm. a) IZ - Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.• § 312 odst. 4 IZ – Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu.• § 360 odst. 1 IZ – Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem.• § 411 odst. 1 IZ - Po dobu trvání účinků schválení oddlužení nemá nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, vliv na povinnost dlužníka naložit s příjmy určenými k plnění splátkového kalendáře způsobem určeným v rozhodnutí o schválení oddlužení.
 8. 8. Oddlužení jako způsob vymáhánínezajištěných pohledávek I.• 2011 - bylo podáno 18.021 insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - bylo rozhodnuto o povolení oddlužení v 11.614 případech - schválen splátkový kalendář v 9.238 případech - schváleno zpeněžení majetkové podstaty v 183 případech• 2010 - bylo podáno 10.014 insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - bylo rozhodnuto o povolení oddlužení v 5.902 případech - schválen splátkový kalendář v 4.584 případech - schváleno zpeněžení majetkové podstaty v 82 případech (zdroj Statistika ISIR)
 9. 9. Oddlužení jako způsob vymáhánínezajištěných pohledávek II.• Jak efektivně využít oddlužení pro účely vymáhání nezajištěných pohledávek za dlužníky, kteří nejsou schopni hradit své splatné závazky?Rozhodující faktory pro efektivnost insolvenčního řízení:1. průběžný scoring pohledávek v mimosoudním a soudním inkasu (včasnost reakce věřitele)2. přenos nákladů na dlužníka (příprava věřitele na insolvenční řízení)3. hlasování o způsobu oddlužení a volbě správce (efektivní využívání práv věřitele)4. profesní kvalita insolvenčního správce, soudce, členů věřitelských orgánů
 10. 10. Ins. řízení jako způsob vymáhánízajištěných pohledávek• Insolvenční řízení jako vhodný způsob realizace uspokojení pohledávky ze zajištění?• Riziko – aktivní a efektivní obrana dlužníka proti předčasnému insolvenčnímu návrhu (Usnesení VS Praha č.j. 1 VSPH 1140/2010-A-163 z 3.3.2011)• Výhody - rychlost procesu zpeněžení - kontrola procesu zpeněžování dle pokynů zajištěného věřitele - obvykle možnost zvolit si vybraného správce
 11. 11. Konference LATE COLLECTIONS 2012,25. duben 2012, PrahaDěkuji za pozornost.Mgr. Jiří Zrůstek, advokát a insolvenční správceAdvokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.Doudlebská 1699/5, Praha 4tel. +420 602 738 899e-mail: jiri.zrustek@akpzl.cz

×