• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

De leerkracht en de ELO: visie en gebruik

 • 2,605 views
Uploaded on

Surveyonderzoek
 naar
 de
 …

Surveyonderzoek
 naar
 de

acceptatie 
van de ELO en de visie op de ELO, door 
de 
leerkracht 
secundair
 onderwijs in Vlaanderen. Een studie in het kader van P.hD.-onderzoek van de Hogeschool Gent en Universiteit Gent. Gepresenteerd op de Surf Onderwijsdagen in Utrecht op 10 november 2010.


Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,605
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
18
Comments
5
Likes
8

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De Smet Cindy De leerkracht en de ELO: visie en gebruik
 • 2. @drsme'y

 • 3. www.slideshare.net/sme/y

 • 4. Deze
presenta0e
is
 onderworpen
aan
de
 Crea0ve
Commons
 overeenkomst:

 Naamsvermelding‐ NietCommercieel‐ GelijkDelen 4
 • 5. About •  Docent
(NL)
/
lector
(VL)
media
 Hogeschool
Gent,
 Lerarenopleiding
Ledeganck
 •  Ph.D.‐student
 vakgroep
onderwijskunde,

 Universiteit
Gent
 •  Dit
onderzoek
wordt
gefinancierd
 door
het
Onderzoeksfonds
van
de
 Hogeschool
Gent.


 • 6. Onderzoek •  Studie
1:
surveyonderzoek
naar
de
 accepta0e
van
de
leerkracht
secundair
 onderwijs
op
de
ELO,
alsook
zijn
visie.
 •  Studie
2:
effectonderzoek
naar
het
 gebruik
van
leerpaden
binnen
de
ELO:
 leerwinst
bij
leerlingen
en
ervaringen
 van
de
leerkracht

 • 7. De
ELO

 • 8. Bron:
Delta
ini0a0ve


 • 9. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaart

 • 10. n
=
376

 • 11. Please cite as / citeer als: De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs: nieuw of alweer achterhaald. Advies & Educatie, 26, 12–14.
 • 12. Survey
gegevens 
 •  Vlaamse
leerkrachten
secundair
onderwijs.
 •  ELO:
ins0tu0onele
leeromgeving
 •  57,3%
van
de
respondenten
waren
vrouwen,
 dichtbij

61,5%
totale
popula0e.
 •  Leerkrachten
zijn
tussen
22
en
61
jaar
oud,
 gemiddeld
40
jaar.
 •  Tussen
de
1
en
42
jaar
ervaring,
met
een
 gemiddelde
van
15
jaar.

 • 13. De
ELO

 in
Vlaanderen

 • 14. Secundair
onderwijs 
 1)  Vragenlijst
2009
 2)  Onderwijsne'en

 • 15. Universiteit 
 1)  Data:
via
de
officiële
studentenaantallen
 2009
en
de
Vlaamse
associa0es
van
 hogescholen
en
universiteiten
 2) 
“Branded”
ELO’s
gebruikelijk

 • 16. Hogescholen

 • 17. Buiten
de
ELO
 Secundair
onderwijs:
 •  69%
gebruikt
digitaal
leermateriaal
dat
hij/zij
 gevonden
heee
op
het
internet
(via
 KlasCement.net,
via
Google)
 •  52%
gebruikt
internetdiensten
en
 toepassingen
buiten
de
ELO
(wikispaces.com,
 weblogsoeware,
Google
documents,
 Facebook,
Netlog….)

 • 18. De
leerkracht

 in
Vlaanderen

 • 19. Ervaring
met
de
ELO
 Geen
ervaring
 19%
 1
jaar
 10%
 2
jaar
 24%
 3
jaar
 22%
 4
jaar
 20%
 5
jaar
of
meer
 15%

 • 20. 19%

 • 21. 15%

 • 22. Blackboard:
1997
 Moodle:
1999

 • 23. Vaardigheden
 Technisch
voldoende:
69%
 Technisch
onvoldoende:
14%
 Didac0sch
onvoldoende:
47%

 • 24. Beleid
 
57%
heee
geen
idee
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen
 
79%
krijgt
geen
duidelijke
richtlijnen
 op
school
over
hoe
de
elo
gebruikt
 kan/moet
worden

 • 25. Func0oneren
van
de
ELO
 Tevreden:
45%
 Ontevreden:
20%
 Geen
mening:
35%

 • 26. Vaststellingen:
 –  De
ELO
is
geen
nieuwe
technologie,
maar
dat
 weerspiegelt
zich
niet
in
de
ervaring.
 –  De
ELO
is
alom
aanwezig,
maar
een
deel
van
de
 leerkrachten
valt
nog
steeds
uit
de
boot.
 –  De
leerkracht
heee
vertrouwen
in
zijn
technische
 vaardigheden,
maar
het

didac0sch
inze'en
van
 de
ELO
is
een
aandachtspunt.
 –  De
leerkracht
weet
niet
hoe
en
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen.
 –  Er
is
geen
duidelijk
beleid.

 • 27. ELO
en
gebruik

 • 28. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaard

 • 29. n
=
505

 • 30. Please cite as / citeer als: De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever, B., Schellens, T. & Valcke, M. (2010). “De leerkracht en de ELO: visie en gebruik”. Surf onderwijsdagen 2010. Utrecht, Nederland. 10 okt. 2010.
 • 31. Technologie
Accepta0e
Model
(TAM)1 
 Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Gebruik
 Bruikbaarheid
(PU)
 1)  Overtuiging
 2)  Zelf‐gerapporteerd
gebruik
 3)  Verklaren:
40%

 • 32. TAM:
3
voorbeelden
 Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Gebruik
 Bruikbaarheid
(PU)
 1)  Leerkracht SO 2 2)  Studenten
HO
3 3)  Ingenieurs (bedrijf) 4
 • 33. Meer
ervaring
 Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik

 • 34. Impact
van
anderen
 Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Gebruik
 Bruikbaarheid
(PU)
 Belangrijke
anderen
2

 • 35. ICT
ondersteuning
 Gebruiksgemak
 (PEOU)
 ICT
 Gebruik
 support
2
 Bruikbaarheid
(PU)
 Belangrijke
anderen

 • 36. http://www.flickr.com/photos/alancleaver/2381170336 by Alan Cleaver
 • 37. Het
ene
gebruik
is
het
andere
niet
2
 A/I
 %
 Documenten
op
een
ELO
plaatsen
 A
 82%
 Aankondigingen/berichten
plaatsen
 A
 75%
 Oefeningen
opladen/publiceren
 A
 51%
 Studenten
taken
laten
indienen
 A
 51%
 Toetsenmodule
(Curios,
WinToets)
 I
 18%
 Chat
 I
 9%
 Het
leerpad
 I
 27%
 Forum
 I
 27%
 Wiki
 I
 25%
 n=505,
A=
administra0ef,
I
=
interac0ef;
n
=
292,
ervaring
≥
1
(%)

 • 38. Onderzoeksresultaat
2
 Gebruiksgemak
 (PEOU)
 A
 I
 Bruikbaarheid
(PU)

 • 39. Het
verschil
2
 A
 I
 TAM
(%)
 35%
 15%
 TAM
 Gebruiksgemak
(1),
 Bruikbaarheid
 Bruikbaarheid
(2)
 Innova0viteit
 Indirect
 Direct
 ICT
support
 Indirect
 Direct

 • 40. Aandachtspunten
 •  Beginnende
ELO‐gebruikers
vinden
 gebruiksgemak
het
belangrijkste.
 •  Naarmate
men
meer
ervaring
heee
met
de
 ELO,
moet
deze
vooral
bruikbaar
(nuqg)
zijn.
 •  Ondersteuning
bij
het
gebruik
van
de
ELO
is
 voor
elke
gebruiker
belangrijk,
zowel
wat
 gebruiksgemak
als
bruikbaarheid
betree,
voor
 beginners
en
voor
meer
ervaren
gebruikers.


 • 41. Aandachtspunten
 •  Administra0ef
gebruik
is
een
voorspeller
voor
 interac0ef
gebruik.
 •  Wanneer
men
interac0ef
gebruik
wenst,
dan
 moet
men
zeker
aandacht
besteden
aan
de
 bruikbaarheid.

 • 42. Conclusie
 •  Het
tradi0onele
technologiemodel
verklaart
 interac0ef
gebruik
amper:
 –  
zeker
andere
variabelen
 –  de
leerkracht
gebruikt
ook
andere
technologieën
 dan
de
ins0tu0onele
ELO
gebruikt
 •  Maar…
we
mogen
niet
op
ons
luie
krent(NL)/ gat(VL)
gaan
zi'en.
Verder
onderzoek
is
hier
 aangewezen!

 • 43. http://www.flickr.com/photos/raggle/3163752268 by Rachel Carter
 • 44. Referen0es 
 Noot
1
 Davis,
F.
D.
(1989).
Perceived
usefulness,
perceived
ease
of
use,
and
user
acceptance
of
 informa0on
technology.
MIS
Quarterly,
13,
319–340.
 Venkatesh,
V.,
Morris,
M.,
Davis,
G.,
&
Davis,
F.,‐
(2003).
User
acceptance
of
 informa0on
technology:
Toward
a
unified
view.
MIS
Quarterly,
27,
425–478.

 Noot
2
 De
Smet,
C.,
Bourgonjon,
J.,
De
Wever,
B.,
Schellens,
T.
&
Valcke,
M.
(2010).
“De
 leerkracht
en
de
ELO:
visie
en
gebruik”.
Surf
onderwijsdagen
2010.
Utrecht,
 Nederland.
10
okt.
2010.
 Noot
3
 Sánchez,
R.
A.,
&
Hueros,
A.
D.
(2010).
Mo0va0onal
factors
that
influence
the
 acceptance
of
Moodle
using
TAM.
Computers
in
Human
Behavior,
26,
1632–1640.
 Noot
4
 Ong,
C.‐S.,
Lai,
J.‐Y.,
&
Wang,
Y.‐S.
(2004).
Factors
affec0ng
engineers’
acceptance
of
 asynchronous
e‐learning
systems
in
high‐tech
companies.
Informa=on
&
 Management,
41,
795–804.

 • 45. Contact •  Mijn
profielpagina
Universiteit
Gent
 •  h'p://twi'er.com/drsme'y
 •  h'p://www.edublogs.be/
 •  h'p://www.slideshare.net/sme'y