Smart Homes Magazine - September 2011

2,897 views
2,819 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
499
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Homes Magazine - September 2011

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 4 / 2011Prijs: € 9,953 t/m 7 oktober 2011Jaarbeurs, UtrechtInclusief lezingen enDomotica-paviljoenDomotica-routeBrainport RegioSlimste ter wereldSmart Homes DossierTelemonitoringUp-dateSlimste woningvan Nederland ennieuwe partnersInterviewsGrip op lichtCareyn ‘Gezond thuis’Nieuws, verslagenen reportages Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. * * * * ** * * * * * * ** De techniek in uw huis * Overal. AMX maakt het eenvoudig om alle techniek in uw woning met elkaar te verbinden. Verlichting, Climate Control verduistering, verwarming, airconditioning, audio, video, beveiliging en meer – stelt u zich eens voor Lighting Automation deze technieken met elkaar te verbinden en ze vervolgens aan te sturen middels een gebruiksvriendelijk Security Access touch screen. AMX vereenvoudigt uw lifestyle, uw wereld. Home Theater * HDMI. Bijvoorbeeld onze oplossing om uw HDMI signalen afkomstig van uw DVD- en harddiskspelers Multi-room Audio & Video middels een matrix switch naar 8 verschillende displays in uw woning te distribueren. Hierbij kan elke Intercom & Telephone Systems kabelrun 100 meter lang zijn en wordt over deze enkele CAT kabel uw display voorzien van maximaal 1080P HDTV (PC resolutie tot 1920 x 1200). Naast HDMI video en audio kan ook de besturing voor uw Shade Control display over deze enkele kabel worden meegestuurd. Energy Management Onderscheiden voor design, engineering en gebruiksgemak door consumentenelektronica fabrikanten en vooraanstaande organisaties uit technische vakgebieden. Gevormd door 27 jaar innovatie, kwaliteit en klantondersteuning. AMX is de leider op het gebied van residentiële besturingsoplossingen die op klantwens kunnen worden aangepast om ze zo te laten aansluiten bij specifieke gebruikerswensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkoop@amxeurope.com www.amx.com/eu © 2010 AMX
 3. 3. smart homes magazine inhoud nUmmer 4 - September 2011 Beurs elektrotechniek 6 3 t/m 7 oktober, Jaarbeurs utrecht smart homes Domotica-route 906 reportage De slimste regio ter werelD 16 smart homes Project Dossier telemonitoring 20 nieuwe participanten in De slimste woning van neDerlanD 24 nieuwe partners 2816 klein poelhuis installatietechniek technasium top awarD 30 42 Buva: ‘time for a change’ 46 interview ‘grip op licht’ 4842 interview ‘gezonD thuis’ 54 en verder: nieuws 12 home technology event 34 ceDia 36 congres Domotica & e-health 3948 opening amX installatieBeDrijf tromp stageverslag zorginstellingen 44 50 52 agenDa 56 adverteerderindex AMX 2 Niko 1054 BuvA 57 Pro-iD 14 D-touch 56 SchNeiDer eLectric 33 GirA 32 vercoMA 59 Leertouwer 18 ABB 60 Smart HomeS magazine - september 2011 3
 4. 4. MAANDAG 3 T/M VRIJDAG 7 OKT. 2011 INCLUSIEF: DUURZAAM CONTACT@ELEKTROTECHNIEK Dag van het Licht Uw markt is volop in beweging. Ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie, Solarpaviljoen verlichting en domotica volgen elkaar razendsnel op. Tegelijkertijd worden er steeds strengere eisen gesteld aan duurzaamheid en moet de kostprijs omlaag. Slimmer en efficiënter werken Congres smart grids is key en ketenintegratie noodzakelijk. Tijdens Elektrotechniek gaan we samen aan het werk. Domoticacongres Op de beurs vindt u het grootste aanbod van innovatieve producten die energie besparen én Proeftuinen kostenbesparing opleveren. Het inhoudelijk programma informeert u over de duurzame oplossingen van de toekomst. Zodat we samen aan de slag kunnen want investeren in de toekomst begint nu.REGISTREER NU MET CODE 100.022.62VOOR GRATIS TOEGANG OP WWW.ELEKTROTECHNIEK-ONLINE.NLUW ONTMOETING MET ELEKTROTECHNISCHE VERNIEUWING
 5. 5. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e n smart homes magazine redactioneel NUMMER 4 - sEptEMbER 2011Nummer 4 / 2011Prijs: € 9,953 t/m 7 oktober 2011Jaarbeurs, UtrechtInclusief lezingen enDomotica-paviljoenDomotica-routeBrainport RegioSlimste ter wereldSmart Homes DossierTelemonitoringUp-dateSlimste woningvan Nederland ennieuwe partners EEN zONNIGE TOEKOMST!InterviewsGrip op lichtCareyn ‘Gezond thuis’Nieuws, verslagenen reportages Smart HomeS magazine - november 2009 1 Het zal de meesten onder ons onopgemerkt voorbij gegaan zijn: per 1 juli is de prijs na een eerdere daling weer fors omhoog ge-smart Homes Magazine gaan. Waarom onopgemerkt, omdat je het,ISSN: 2211-8659 afgezien van een tijd lang flinke reclamesderde jaargang, nummer 4 voor overstappen naar andere leveranciers, nog helemaal niet ziet in je portemonnee. Ensmart Homes Magazine is het vakmagazine voor je ook niet weet hoeveel je gebruikt. BehalveDomotica & slim Wonen. dan degenen die al een slimme meter hebben. Het totale gebruik vanUitgever elektriciteit in al onze woningen is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld!Stichting Smart HomesNationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Dat is een trend, die we met ons allen niet door zouden moeten willenDuizelseweg 4A zetten. Althans in de huidige situatie van in Nederland nauwelijks meer5521 AC Eersel dan 5 % gebruik van duurzame energie.telefoon +31(0)497-514 984info@smarthomesmagazine.nl En we blijven intussen gewoon doorgaan met de aanschaf van nieuwewww.smarthomesmagazine.nl technische verworvenheden: van iets meer dan de helft van alle Nederlan-Verschijningsfrequentie 5x per jaar ders met een mobiele telefoon is deze nu ook een smartphone. We willen steeds meer overal en altijd kunnen communiceren en data uitwisselen.Hoofdredacteur Daarom ook explodeert het gebruik van tablet pc’s in de komende tijd.Theo Wubboltstelefoon +31(0)6-2244 3587 Weer meer opladen in huis of op kantoor. Weer meer elektriciteitsgebruikredactie@smarthomesmagazine.nl in onze woningen! Misschien vinden we dat op langere termijn helemaalRedactie niet zo erg meer: we zien in de afgelopen tijd berichten dat de prijs vanLonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven en PV-cellen dramatisch gaat dalen. Dus we zullen binnen 5 jaar onze dakenTheo Wubbolts vol gaan leggen met PV-cellen en dus zelf die elektriciteit gaan opwek-met bijdragen van Ad van Berlo, Jamie van Dalum,Harnold den Ouden, Wil Rijnen ken. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar hierdoor ontstaan veel kansen voor elektrotechnische, ICT en installatie bedrijven: er zullen snelAdvertentie acquisitieTimo van Leent nieuwe systemen komen voor meten van verbruik, elektriciteit opslaan,telefoon +31(0)497-514 984 terugleveren aan het net, doorleveren aan de buurman, etc. En hiervoor issales@smarthomesmagazine.nl ook weer veel kennis en kunde nodig.Leveringsvoorwaarden Dus volop reden om de toekomst van de elektrotechniek branche, domo-Overeenkomstig regelen advertentiewezen tica en slimme huizen heel rooskleurig tegemoet te zien. En wat deze enVormgeving vele andere nieuwe ontwikkelingen betreft: de komende vakbeurs Elek-Harry Gijsbers BNO, Hilversum trotechniek in Utrecht laat weer veel zien. Kijk in dit nummer ook naar de domoticaroute.© Copyright 2011Het auteursrecht op de redactionele inhoud van ditvakmagazine wordt voorbehouden. Ad van berloVermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het bladof gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden.Alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie nietaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn.Cover: ‘Vredenbergh’,© foto Vesteda/Philip Driessen, Maastricht sMARt HoMEs MAgAziNE - september 2011 5
 6. 6. smart homes magazine evenementenbeurS elektrotecHniek 2011 - utrecHtDuurzaaM CONtaCt @ElEktrOtECHNIEkVakBEurS 3 t/M 7 OktOBEr, JaarBEurS utrECHtIN OktOBEr OPENt ElEktrOtECHNIEk VOOr DE 20E kEEr Haar DEurEN.EEN JuBIlEuMEDItIE DIE GEHEEl IN HEt tEkEN Staat VaN DuurzaaMHEID. Projectmanager Marloes van den Berg: “De Domotica op De beurS afname van de voorraad fossiele brandstof- Ook Smart Homes is tijdens de beurs aanwe- fen en verduurzaming van de maatschappij zig met een speciaal domoticapaviljoen. Het onderstrepen de noodzaak van intelligent paviljoen bevindt zich in hal 9, stand B104 gebruik en beheer van elektriciteit. De manier en elk uur wordt daar een lezing verzorgd. waarop we omgaan met onze energie en ener- Daarnaast is het tevens het vertrekpunt voor gievoorziening is een belangrijk vraagstuk, de Domotica-route. Deelnemers aan de route een vraagstuk waarvoor we juist nu op zoek laten bezoekers in de praktijk zien hoe hun moeten naar antwoorden voor de toekomst. toepassing werkt. Corien van Berlo, directeur Elektrotechniek is hét aangewezen platform van de stichting Smart Homes: “In Nederland om samen na te denken over alternatieven. gebeurt er al heel veel op het gebied van Want de noodzaak om op een intelligentere woningautomatisering, zeker in vergelijking manier met energie om te gaan maakt ke- met de ons omringende landen. Maar het tenintegratie en samenwerking onmisbaar.” kan meer en het kan beter. Domotica-toe- Duurzaamheid wordt op de beurs vanuit passingen zijn nog geen standaard onderdeel een aantal invalshoeken benaderd. Energie, geworden van het bouwproces. Gebruikers zonne-energie, licht en domotica. moeten geholpen worden, anders vragen ze6 Smart HomeS magazine - september 2011
 7. 7. er niet naar. De installateur kan hierbij eenbelangrijke rol spelen.”Daarnaast organiseert Smart Homes op 4oktober in samenwerking met de uneto-Vnieen congres Domotica in de Croese zaal ominstallateurs, ICt’ers, architecten, aannemersen adviseurs te informeren over dit specifiekeonderwerp. Het congres is gratis te bezoekenen start om 07.30 uur met een ontbijt. u dientzich wel aan te melden voor dit congres. aan-melden voor het congres kan via de registra-tiemodule voor beursbezoek.over elektrotecHniekElektrotechniek, richt zich op de elektrotech-nisch installateur en de industrie. Op de beursworden nieuwste systemen, technologieënen producten op het gebied van onder meerindustriële elektronica, meet-, regel- en be-dieningsapparatuur, installatiemateriaal, ver-lichting, bekabeling, gebouwbeheersystemen,zonne- en alternatieve energie, industriëleautomatisering en domotica gepresenteerd. energy meetS DeSign ontDekken en zien iS belevenHet beursthema is Duurzaam contact @ Elek- tijdens de komende vakbeurs Elektrotech- legrand Nederland pakt tijdens Elektro-trotechniek. Op de beursvloer zullen diverse niek zullen de organisaties van Hager en techniek 2011 uit met een beurspresentatieaspecten rondom het begrip duurzaamheid Berker gezamenlijk naar buiten treden; met waarin ‘ontdekken en zien is beleven’ cen-worden belicht. De vakbeurs Elektrotechniek één team en op één beursstand. Met de traal staan. In de stand toont het bedrijf on-is de grootste in zijn soort in de Benelux. Ver- slogan ‘Energy meets Design’ representeert der het thema ‘Ook dit is legrand’ het bredespreid over zes hallen zijn zo’n 400 bedrijven ‘Energy’ het bedrijf Hager; ‘meets’ staat voor assortiment aan innovatieve oplossingen ente vinden die actief zijn in de deelsectoren het proces van de integratie en ‘Design’ geeft systemen voor laagspanningsinstallaties enzonne- en alternatieve energie, industriële de achtergrond van leverancier Berker weer. datanetwerken. Iedere beursdag organiseertelektronica, industriële automatisering, do- Hager biedt een breed pakket aan scha- legrand Nederland twee gratis lezingen opmotica en verlichting. Iedere sector kent weer kelmateriaaloplossingen onder de naam de stand. Met de uitgebreide beurspresenta-zijn eigen ontwikkeling. Berker by Hager. Producten die voorheen tie beoogt legrand Nederland de verwach- alleen via Berker werden verkocht. tingen van installateurs, adviseurs en mede- algemeen directeur van Hager, rianne Van werkers van de groothandel te overtreffen en lieshout: “Waar Hager meer staat voor het wil het bedrijf bezoekers kennis laten maken kloppend hart, het functionele hart van de met de volle omvang van het legrand pak- verschillende oplossingen, voor oplossin- ket. Centraal staan verschillende complete gen die energie de gebruiker kan bieden, oplossingen voor onder andere kantoren, staat Berker voor emotie en passie. Voor het woningen, hotels en industrie. karakter van de gebruiker, in welke vorm dan ook. uitbundig of gereserveerd. Precies netwerk van profeSSionalS op elek- zoals het bij de gebruiker past.” trotecHniek 2011 openingStijDen Managing Director van Berker, roger Claes- kNX geeft installateurs en system integrators Maandag 3 oktober: 10.00 - 17.30 uur sen vult haar aan: “Berker by Hager staat die met kNX werken een herkenbaar profiel Dinsdag 4 oktober: 10.00 - 17.30 uur voor Hollandse synergie in optima forma. tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2011. Woensdag 5 oktober: 10.00 - 17.30 uur Eén bedrijf met een productengamma dat Bijna dagelijks leveren kNX Professionals Donderdag 6 oktober: 10.00 - 19.30 uur elkaar duidelijk versterkt. Met infrastructu- projecten op die met de wereldstandaard Vrijdag 7 oktober: 10.00 - 17.00 uur rele oplossingen van Hager die vaak on- voor domotica zijn gerealiseerd. Een greep zichtbaar zijn. Oplossingen die met Ber- uit deze projecten – de kandidaten voor de Meer informatie op: ker een gezicht krijgen in een passende kNX Professionals award 2011 – zal in de www.elektrotechniek-online.nl uitstraling.” stand van kNX te zien zijn. Smart HomeS magazine - september 2011 7
 8. 8. Programma congres ‘domotica’, 4 oktober (registra- tie vooraf noodzakelijk) 07.30 – 08.30 uur ontvangSt met ontbijt 08.30 – 08.45 uur inleiDing door voorzitter theo wubbolts – hoofdredacteur Smart Homes magazine 08.45 – 09.30 uur Domotica eiSt zijn plek op (einDelijk)! maarten van der boon & eric Hamers – uneto-vni vakgroep Do-it Grote maatschappelijke thema’s als duur- zaamheid en de hoge kosten van de zorg zorgen voor een stijgende belangstelling in Domotica en ICt als ‘helpende oplossing’. Domotica en ICt kunnen zogenaamde ‘inte- Domotica is slechts een container- - Wat zijn de valkuilen? grale oplossingen’ bieden. Maar wat zijn dat begrip! - Wat doe je als installateur zelf? eigenlijk? En wat leveren deze de klant op? En coen kijk in de vegt – niko projects nederland bv - uitbesteden of samenwerken? niet in de laatste plaats: wat is de rol van de en alexander brinkman – niko bv. - Heb ik vertrouwen van mijn opdrachtgever? installateur hierin? Eric Hamers en Maarten Onze samenleving verandert sneller en ingrij- - Hoe komen we tot een succesvol project? van den Boon geven u graag hun visie, maar pender dan ooit tevoren. De laatste jaren zien Een lezing dus met veel raakpunten uit de zijn ook benieuwd naar de uwe… we duidelijk een aantal trends. zuiniger met dagelijkse praktijk, waarmee zowel de instal- energie omgaan, veranderende familiesitua- lateur als de opdrachtgever zijn voordelen 09.30 – 10.15 uur ties zoals samengestelde gezinnen, vragen kan doen. zonDer knX geen toekomStvaSte om individuele oplossingen. Doordat mensen gebouwautomatiSering steeds ouder worden en langer thuis (willen) 11.45 – 12.15 Harm laarhoven – knX professional bij blijven wonen, moet hun huis aangepast wor- ipaD integratie, kanSen of beDreiging? elektrokern Solutions den aan deze gewijzigde situatie. Niko biedt mike metz – mr Domotica Het protocol kNX, een wereldwijd gecertifi- praktische oplossingen voor deze veranderin- De lezing zal in gaan op de mogelijkheden van ceerde standaard, is de belangrijkste rand- gen in onze samenleving. Dit doen wij vanuit integratie van de iPad als ‘add-on’ of stand- voorwaarde voor een toekomstvaste inves- een geheel eigen visie die start bij waar het alone integratie. Het gebruik van losse app’s tering in woning- of gebouwautomatisering. werkelijk om gaat: klantbehoeften in plaats of integratie van meerdere functionaliteiten zeker als de Europese norm EN 15232 straks van vergaande (veelal ingewikkelde) techniek. onder 1 app. Voor wie is de iPad geschikt en van kracht wordt, is integrale gebouwauto- waar moet je hem niet voor willen gebruiken? matisering essentieel om een gebouw met 11.15 – 11.45 Commerciële kansen van de iPad en de is- Energielabel a te kunnen opleveren. auto- Domotica: wHat’S in tHe name? sues die je tegen kan komen bij integratie van matisering volgens de standaard kNX is een Henk Hazeleger – leertouwer bv – Domutron een iPad in een domotica omgeving. Verder bewezen techniek en heeft verreweg het Hoe maak je een domoticaproject tot een suc- zal er binnen de presentatie aandacht zijn grootste draagvlak in de installatiewereld. cesvol project en de oplossing tot volledige voor enkele geslaagde en minder geslaagde tevredenheid van de eindgebruiker? Deze voorbeelden. 10.15 – 10.30 uur lezing gaat over praktijkervaringen vanuit de pauze met koffie/tHee installateur en systeemintegrator. De spreker 12.15 – 12.30 uur kent beide werelden vanuit zijn werkervaring. afSluiting 10.30 – 11.15 De volgende aspecten zullen in deze lezing door voorzitter theo wubbolts – De inStallateur alS ambaSSaDeur voor de revue passeren: hoofdredacteur Smart Homes magazine veranDerenDe woonbeHoeften - Waar begin ik en wat moet ik doen?8 Smart HomeS magazine - september 2011
 9. 9. Domoticaroute(stand per 1 september 2011, complete lijst wordt op de stand van Smart Homes uitgereikt) DeeLNemerS B.e.g. lUxomat Hal 12 StanD a010 Uneto-Vni Hal 9 StanD C040Domotica route import en distributie van de visualisatie-software iriDiUmmoBile Hal 7 StanD a075 van iridium mobile voor Nederland en België. DUoteCno Hal 12 StanD e029Smart Homes, nationaal Kenniscentrum voor iridiummobile is een high-end softwarepakket aBB Hal 12 StanD C130Domotica & Slim Wonen, staat van 3 t/m 7 ok- voor de visualisatie van vele soorten domotica- tHeBen Hal 12 StanD C060tober op de beurs elektrotechniek te Utrecht. omgevingen en -protocollen; onder meer KNX, elBo teCHnology Hal 9 StanD B040middels het Domotica Paviljoen (30m²) zal amX, crestron, modbus, Helvar, iSYGLt en veleSmart Homes het thema domotica promoten. anderen. Niet alleen voor de woningbouw, maarDit doen wij door: ook voor utiliteit en industriële toepassingen. te- weer vele nieuwe noviteiten naast een gehelein het algemeen bezoekers informeren op de vens is iridiummobile geschikt voor de besturing nieuwe lijn schakelmateriaal (Glas, corian, alu-stand (hal 9 B104); van alle soorten audio en Video, via infrarood-, minium), interface naar galaxy en aritech alarmhet dagelijks verzorgen van lezingen op het serieel- of iP-koppeling. installatie. ook nieuwe audio interface voor Bose,paviljoen zelf; i: www.iridiummobile.nl B&o, Xantech, Nuvo en nog vele merken. tevenshet organiseren van een Domotica Congres zal ook de nieuwe energiemetingop 4 oktober; BeDrijfSnaam: elBo teCHnology BV gepresenteerd worden. Laat uwen het uitzetten van een domoticaroute. StanD: Hal 9 – B040 verassen door dit uitgebreide huis omschrijving: automatisering systeem.Wat is de bedoeling van de domoticaroute? elbo technology levert intelligente oplossingen i: www.duotecno.nlBezoekers aan het Domotica Paviljoen kunnen op het gebied van comfort en veiligheid vooreen leaflet meenemen met een overzicht van de woningbouw. met ‘ipervoice’ biedt elbo een BeDrijfSnaam: tHeBen neDerlanDdiverse aangemelde domoticaleveranciers. zo geïntegreerde systeem voor domotica, deurcom- StanD: Hal 12 – C060kunnen bezoekers op eigen initiatief de ge- municatie, camerabewaking en toegangsbeheer omschrijving:wenste stands bezoeken en domotica beleven! met elektronische sleutels. Hetzelfde systeem dat theben: van passie naar innovatie – ontdek 90 wordt toegepast voor communicatiegemak en jaar technologie. met ca. 700 medewerkers, waar-**StartPuNt** ter beveiliging van de 3.000 appartementen in het olympisch dorp van 550 in Haigerloch te Duitsland, vijf doch- terondernemingen in europa en vestigingen inBeDrijfSnaam: Smart HomeS in London. ruim 50 landen wereldwijd, behoort theben totStanD: Hal 9 – B104 i: www. ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van KNXomschrijving: elbotechnology.nl gebouw systeemtechniek, verlichtingsregeling,Stichting Smart Homes is het Nationaal Kennis- klimaatregeling en tijdregeling. met het ‘energycentrum voor Domotica & Slim Wonen. BeDrijfSnaam: Beg neDerlanD BV Saving ideas’ concept, is theben gefocust opSinds 1993 houdt Smart Homes zich bezig met de StanD: Hal 12 – a010 duurzaamheid en efficiënt energiegebruik.ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegan- omschrijving: i: www.theben.de/nlkelijke technologische oplossingen en diensten B.e.G. werd opgericht in 1975 en fabriceerdein de persoonlijke woon- en leefomgeving. Deze aanvankelijk noodverlichting. in 1986 zijn dekennis wordt onder andere overgedragen door de activiteiten uitgebreid met de ontwikkeling enorganisatie van congressen en beurzen, de uitgave productie van bewegingsmelders. Nu is B.e.G. BeDrijfSnaam: HateHa eleKtro-van een vakblad en het tonen en laten beleven een internationale onderneming met wereldwijd teCHniSCHe HanDelonDerneming BVvan de mogelijkheden van Domotica middels verkoop kantoren. Het leveringsprogramma van Stand: Hal 12 – B010de demonstratiewoning “De Slimste Woning van B.e.G. omvat bewegingsmelders, aanwezigheids- omschrijving:Nederland”. Verder is er een domotica partnercom- sensoren, automatische armaturen, nood- en JuNG is al bijna 100 jaar fabrikant van schakelma-munity opgericht. Kennisopbouw vindt zowel veiligheidsverlichting en net- terialen en domoticasystemen. met het gebouw-plaats via het netwerk als via onderzoek. Smart werkproducten. beheersysteem JuNG KNX biedt zij intelligenteHomes is betrokken bij diverse onderzoeksprojec- i: www.beg-luxomat.com B.E.G. oplossingen in de diverse fraaie vormgevingenten, op nationaal en internationaal niveau. van haar programma’s. op onze stand vindt ui: www.smart- BeDrijfSnaam: DUoteCno o.a. de nieuwe KNX Smart Pilot touch Pc’s methomes.nl StanD: Hal 12 – e029 de nieuwe Facility Pilot 3 en de nieuwe universele omschrijving: bedienstructuur voor alle KNX displays van JuNG.BeDrijfSnaam: iriDiUmmoBile.nl Duotecno staat voor huis automatisering waarbij i: www.hateha.nl & www.smart-housing.nlStanD: Hal 7 – a075 gebruikersgemak en stabiliteit in het hoogsteomschrijving: vaandel staat. ook dit jaar presenteert Duotecno Smart HomeS magazine - september 2011 9
 10. 10. Niko Home Control P8 architecten - © Liesbet GoetschalckxLive it, love itNiko Home Control is de eerste elektrische installatie waarmee gezinnen actief energie kunnen besparen. Zo geeft een ecodisplay op elk moment aanhoeveel energie verbruikt wordt en hebben de componenten slechts een minimum aan energie nodig. Tegelijkertijd bedienen bewoners de installatiecentraal en wonen zij veiliger en comfortabeler.Dankzij de inzet van Niko op innovatieve oplossingen krijgen zowel installateurs als bewoners een installatie met een maximale gebruiksvriendelijkheiden flexibiliteit. Nu zuinig omgaan met energie zo belangrijk is, zowel voor budget als milieu, is deze installatie uniek.Interesse? Schrijf je snel in voor een opleiding. Daarna ondersteunt ons ervaren team van medewerkers je graag bij de uitwerking van je project.Volg Niko op facebook en twitter www.facebook.com/niko.eu www.twitter.com/nikonews PA-290-03Niko Nederland • Stephensonweg 6-B, NL-4207 HB Gorinchem • Postbus 260, NL-4200 AG Gorinchem • sales@niko.nltel. +31 183 64 06 60 • fax +31 183 64 06 80 • www.niko.nl
 11. 11. BeDrijfSnaam: aBB B.V. kanten kunt u vinden op de beursvloer. – c060) en WaGo Nederland (Hal 8 – D040).StanD: Hal 12 – C130 aBB (Hal 12 – c130); aycontrol (Hal 12 – F094) Verder kunt u de volgende KNX Professionalsomschrijving: B.e.G. Luxomat (Hal 12 – a010); Berker/Hager vinden: D-touch (Hal 12 – F094); meerdan (HalaBB Benelux is de lokale vertegenwoordiging van (Hal 12 – e088); Gira (Hal 12 – e044); isolectra 12 – a037) en iridium mobile (Hal 7 – a075).het wereldomvattende aBB-concern. De aBB- (Hal 7 – D050); Jung (Hal 12 – B010); Somfy i: www.knx-professionals.nlmedewerkers zijn professionals op het gebied (Hal 12 – a018); Schneider electric (Hal 8 –van de kernactiviteiten van aBB: transmissie B040); Steinel (Hal 11 – D084) theben (Hal 12en distributie van elektriciteit, proces- en pro-ductieautomatisering, gebouwen- installaties,elektrische, elektronische en installatietechnische LeZiNGeN oP Het DomoticaPaViLJoeNproducten en systemen. Zij kennen de lokale maanDag 3 oKtoBer en Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op hetmarkt; zij begrijpen uw wensen en behoeften en DonDerDag 6 oKtoBer gebied van zorg, energiemanagement, veiligheid,vertalen deze naar passende oplossingen. De lo- tHema DomotiCa & energie – comfort en entertainment? Wat zijn de ervarin-kale Benelux-vestigingen kunnen daarbij een be- KanSen Voor De e-inStallateUr gen met domotica?roep doen op de technologische milieubewusteknowhow en de internationale r&D-faciliteiten 11.00 – 11.30 UUr 12.00 – 12.30 UUrvan het wereldwijde DomotiCa: De StanD Van zaKen DomotiCa & zorgaBB-concern. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het met de inzet van technologie in de zorg kunneni: www.abb.nl gebied van energiemanagement, veiligheid, we de toekomstige uitdagingen van een vergrij- zorg, comfort en entertainment? Wat zijn de zende bevolking en een krappere arbeidsmarktBeDrijfSnaam: Uneto-Vni ervaringen met domotica? het hoofd bieden. Daarnaast is technologie ookStanD: Hal 9 – C.040 een middel om cliënten langer in staat te stellenomschrijving: 12.00 – 12.30 UUr om de eigen regie te behouden en zo zelfstandigDo-it is een ambitieuze en actieve Vakgroep bin- DomotiCa & energiemanagement kunnen blijven te wonen.nen uNeto-VNi. De Vakgroep vertegenwoordigt Belicht allerlei aspecten van het gebruik vanruim 200 installateurs die zich bezig houden met domotica, Smart Grids en slimme netwerken 13.30 – 14.00 UUrintelligente woning- en/of gebouwautomatise- binnen de woning. Hierbij wordt ook gekeken DomotiCa: De StanD Van zaKenring en ict. naar de invoering van de slimme meter en de Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op heti: www.uneto-vni.nl integratie van W en e binnen de woningbouw. gebied van zorg, energiemanagement, veiligheid, comfort en entertainment? Wat zijn de ervarin- 13.30 – 14.00 UUr gen met domotica? DomotiCa: De StanD Van zaKenBeDrijfSnaam: BtiCino a groUP BranD Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het 14.30 – 15.00 UUrlegranD gebied van energiemanagement, zorg, veilig- gaming Voor De nieUWe generatieStanD: Hal – 12.C088 heid, comfort en entertainment? Wat zijn de Seniorenomschrijving: ervaringen met domotica? oud word je vanzelf. Gezond oud worden is eenBticino, de sleutel tot stijlvol wonen hele opgave. Steeds vaker wordt gekeken naarmy Home domotica, een handige oplossing voor 14.30 – 15.00 UUr de mogelijkheden die gaming biedt voor oude-al uw wensen. WaarSCHUWenDe lamPen en VerleiDen- ren. Deze presentatie laat zien wat de voordelenKiezen voor Bticino my Home is kiezen voor De roBotS: effeCtieVe BeïnVloeDing Van kunnen zijn van het inzetten van games bij hethet uitrusten van een huis met een intelligent energieBeSParenD geDrag behoud van de cognitieve, motorische en socialedomotica systeem. een domotica systeem dat Hoe energiebesparend gedrag gestimuleerd functies.voordelen biedt op het vlak van technologie, kan worden door robots, avatars (mensachtigetoepassingen en design. Nu is het moment aan- gezichten op een beeldscherm), lampen die van 15.00 – 15.30 UUrgebroken om al deze voordelen te ontdekken en rood naar groen veranderen en andere verlei- roBotiCa Komt tHUiSte gebruiken, dankzij de ervaring en technologie dende technieken. Hoe en hoe snel robotica wordt ontwikkeld wetenvan een betrouwba- we nog niet. technische ontwikkelingen gaanre partner: Bticino. WoenSDag 5 oKtoBer en snel: motion, vision, intelligentie. Voetballendei: www.bticino.nl VrijDag 7 oKtoBer robots gaat prima. De uitdagingen voor de zorg- tHema DomotiCa & zorg – sector zijn om robots betaalbaar, betrouwbaarBeDrijfSnaam: Knx neDerlanD KanSen Voor De e-inStallateUr en zinvol te maken. Welke taken kunnen robotsStanD: Hal 12 – f100 vervullen en hoe gaan zorggevers en zorgnemersDe wereldwijd erkende domoticastandaard KNX 11.00 – 11.30 UUr met deze ontwikkelingen om?wordt door meer dan 250 fabrikanten onder- DomotiCa: De StanD Van zaKensteund en toegepast. onderstaande KNX-fabri- Smart HomeS magazine - september 2011 11
 12. 12. smart homes magazine nieUWsEminEnt vErniEuwt control panEl voor vErlichting EnalarmsystEEm in huishet e-Domotica control panel voor de bedie- lezen, of juist gedimd licht voor een gezelligening van verlichting en alarm in huis heeft een avond met vrienden. op het e-centre staan allevolledige restyling ondergaan. het vernieuwde verlichtingsscenario’s, die dit comfort in de wo-control panel voor e-Domotica van het neder- ning mogelijk maken. scenario’s voor verlichtinglandse merk Eminent is vanaf heden verkrijgbaar en apparatuur zijn naar eigen wens in te stellen.in nederland en België. het domoticasysteem van Eminent creëert behal-luxe en veiligheid in huis zijn binnen handbereik ve comfort ook veiligheid in huis. Bij een inbraakmet het uiterst betaalbare e-Domotica van het springen de lampen aan, gaat het alarm af ennederlandse merk Eminent. via het control panel start een beveiligingscamera met het opnemenis het mogelijk om lampen en andere apparaten van beelden. ook stuurt e-Domotica een alarm-aan of uit te zetten. Een compleet alarmsysteem melding per sms, telefoon of e-mail. hierdoormet camerabeveiliging en rookdetectie zorgt kan de eigenaar van de woning direct in actie tevoor een snelle alarmering bij inbraak en brand. komen. het alarmsysteem is naar behoefte in tetevens helpt e-Domotica stroom te besparen, richten met e-Domotica bewegingssensors, deur-door sluipverbruik tegen te gaan. voorganger heeft het e-centre 2 een smaller contacten, beveiligingscamera’s en rookmelders.het nieuwe e-Domotica control panel e-centre 2 touchscreen voor de bediening van verlichting met de introductie van het nieuwe e-Domoticaheeft een slank design met glossy witte elemen- en het alarmsysteem. voor september 2011 kon- control panel start Eminent de grootschaligeten. Bij de restyling is gekeken naar de laatste digt Eminent een belangrijke gratis update aan, campagne ‘nu eindelijk voor iedereen’ om ne-trends op het gebied van vormgeving, zodat die ook de interface van het control panel vol- derland en België bekend te maken met de luxehet control panel zich goed leent om een cen- ledig vernieuwt. van e-Domotica.trale plek in huis in te nemen. anders dan zijn raak het e-centre 2 aan voor fel licht om te Voor meer informatie www.eDomotica.nl KijK in DE vEgt BEnoEmD tot BEstuursliD Bij wDtm Coen Kijk in de coen Kijk in de vegt, general manager bij niko “wij zijn enorm verheugd op de benoeming Vegt, general projects, leverancier van toepassingen voor geïn- van coen Kijk in de vegt als bestuurslid van manager bij tegreerde woonzorgtechnologie, is volledig thuis de wdtm. niko projects heeft in nederland niko Projects in deze branche. hij zal deelnemen in het bestuur, een bewezen track record op het gebied van is onlangs be- voorgezeten door han-michiel verroen, dat de woon- en zorgtechnologie, waardoor Kijk in de noemd tot be- strategische richting van de organisatie bepaalt. vegt over een gedegen hoeveelheid (commer- stuurslid bij de het bestuur fungeert tevens als aanspreekpunt ciële) ervaring op het gebied van intelligente brancheorgani- voor de leden en het behartigt de belangen van woon- en zorgtechnologie beschikt,” aldus satie wdtm (wo- de vereniging richting stakeholders. Daarnaast han-michiel verroen, voorzitter wdtm. “Zijn nen, Diensten en geeft wdtm mede richting aan afspraken op nati- kennis en ervaring zal voor alle belangheb- techniek voor onaal en internationaal niveau over standaarden benden van wdtm van waarde zijn. met de mensen). en protocollen. groeiende vraag naar woonzorgtechnologie wdtm is de brancheorganisatie waarin zorgor- Door de aanstelling van Kijk in de vegt, die een door de toenemende vergrijzing en budget- ganisaties, zorgcentrales, leveranciers, instal- diepgaande branchekennis met zich meebrengt, taire beslissingen vanuit Den haag, zal de rol lateurs, woningbouwcorporaties en adviseurs versterkt wdtm haar bestuur en bekrachtigt zij van wdtm steeds belangrijker worden en is samenwerken om het gebruik en de inzet haar visie voor de komende jaren. een sterk bestuur hierbij essentieel.” van woonzorgtechnologie te bevorderen en “naast mijn werk als general manager bij niko de kwaliteit in de keten te verbeteren en te projects vind ik het belangrijk om de kennis in ne- borgen. Door de constante wijzigingen in derland op het gebied van woonzorgtechnologie de subsidieregelgeving, kostenbesparingen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.” vanuit Den haag en de toenemende vergrij- zegt coen Kijk in de vegt. “De positie die wdtm zing van de samenleving, wordt de rol van in de branche inneemt maakt dat zij hiervoor deze brancheorganisatie steeds belangrijker. een goed platform biedt,” aldus Kijk in de vegt.12 Smart HomeS magazine - september 2011
 13. 13. nieUWs smart homes magazinethEBEn is het mogelijk om via de KnX ot box de voor- waarden voor de ketelsturing naar de ketel te zenden. nieuw is dat niet alleen een master ruim- theben ag teregeling maar ook een behoefteafhankelijke presenteert optimalisatie van de voorregeling mogelijk is, een universele waarbij alle ruimten betrokken kunnen worden. interface voor Evenzo efficiënt is de boilerwater verwarming KnX en open- met solar installatie, waar bijvoorbeeld weers- therm cv ke- voorspellingen met te verwachten zonneschijn tels. De ot-Box bij de verwarming van het boilerwater meege- kan als master nomen kan worden in de berekening De energievoor de opentherm cv-ketels in combinatie met geoptimaliseerde legionella bescherming verhin-een KnX-ruimteregeling worden ingezet. derd onnodig verwarmen van het boilerwaterDe KnX-ot-interface van theben verbindt de bij naar de legionella veiligheidstemperatuur.de gasketels veelal toegepaste opentherm-Busmet de KnX-bus. De interface kan als master voor Eenvoudige inbedrijfstelling door de uitneem- bare busaankoppelaar en het fabrieksmatig geïn- philipsde opentherm ketel dienen in combinatie met tegreerde betonvloer droogprogramma volgens monitorEneen KnX-ruimtethermostaat. status- en storings- de Din-norm.meldingen kunnen bijvoorbeeld via de thebenvaria 826 KnX worden weergegeven. gelijktijdig Voor meer informatie www.theben.de/nl/ televisie en internet is met de nieuwe philips 221tE2l voortaan maar met één klik van elkaar verwijderd. Deze lED-monitor heeft een hDmi-Buva topstrEam vEntilatiEroostErs aansluiting, geluid in stereokwaliteit met moder- ne, aanraakgevoelige bediening en voor tv-fansnu optionEEl mEt gEDEElDE die ook graag gebruik maken van het web, is erBinnEnKlEp nauwelijks een gemakkelijkere manier denkbaar om te schakelen tussen deze twee werelden vol entertainment. Dit zijn enkele van de sterke punten die de nieu- we philips 221tE2l te bieden heeft: Deze philips-monitor beschikt over een full hD lcD/lED-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De lED-technologie garan- deert natuurlijke kleuren, terwijl de smartcon- trast ratio van 20.000.000:1 betekent dat u veel details ziet, zelfs in de donkere scènes. Deze monitor met ingebouwde tv-tuner kan zowel analoge vga als hDmi-signalen verwerken. Dankzij de aanraakgevoelige bedieningstechno- logie gaat het schakelen tussen deze twee bron- nen bovendien gemakkelijk. De smartimage- functie zorgt ervoor dat het beeld op het scherm altijd van de juiste kwaliteit is. smartsound kiest altijd de meest geschikte gebruiksmodus voor ideale geluidsweergave. Deze nieuwe, hDmi-ready philips-monitor laat u genieten van multimedia op zijn best, terwijl incredible surround u van alle kanten een uniekehet bekende Buva ventilatierooster topstream over de ventilatie in de woning. het zelfrege- geluidservaring biedt. De mpEg4 hD-tv-signalenis nu optioneel leverbaar met een gedeelde bin- lende topstream ventilatierooster is toepasbaar worden ontvangen via de DvBt-tuner.nenklep. De topstream, die onzichtbaar achter binnen de verschillende Buva vital air systems, De philips 221tE2l (22-inch) is nu verkrijgbaar inde buitengevel wordt geplaatst, wordt met deze de energiezuinige Buva ventilatiesystemen met de grotere elektronicawinkels, voor de adviesprijsoptie extra comfortabel. vooral bij langere venti- een hoge Epc reductie. van € 225 (incl. Btw). Een soortgelijk model, delatieroosters geeft de gedeelde binnenklep extra 191tE2, zal op de markt worden gebracht voorbedieningsgemak en bewoners meer controle Voor meer informatie www.buva.nl een prijs van € 179. Smart HomeS magazine - september 2011 13
 14. 14. smart homes magazine nieUWsooK wago KiEst voor liDmaatschap KnX nEDErlanDwago nederland uit apeldoorn heeft zich aangemeld als lid van KnX nederland. basis van KnX ishet bedrijf is daarmee het dertiende bedrijf dat zich in nederland aansluit bij het wenselijk, enhet netwerk dat de wereldwijde standaard KnX in nederland vertegenwoordigt. steeds vaker ookhet leveringsprogramma van wago voor de KnX-markt bestaat voorname- noodzakelijk, omlijk uit speciale modules voor het wago-i/o-systEm 750. Dit is het kleinste, KnX-componentenmodulair opgebouwde, veldbusonafhankelijke i/o-systeem voor decentrale aan Ethernet, lonautomatisering. of andere veldbus-in de alsmaar groeiende markt voor woning- en gebouwautomatisering op systemen te kop- pelen. wago heeft hiervoor de KnX/tp1-busklem beschikbaar. Deze wordt, net als iedere andere busklem, ook in een wago-eiland ingezet en in een mum van tijd surFnEt puBlicEErt zijn KnX-apparaten twee-aderig aangesloten. rapport ‘EEn duurzamE tevens is het mogelijk om met wago-i/o-systemen KnX-netwerken met datasnelheden tot 100 mbaud op te bouwen. Dit is te realiseren met de start’ hogEr onDErwijs programmeerbare KnX/ip-controller, wanneer deze samen met een KnX- En onDErZoEK Focust op tp-busklem wordt ingezet. via deze controller kan men, door gebruik te maken van beschikbare bibliotheken, elke functie voor verlichting, vErDuurZaming ict zonwering of klimaat programmeren. vooral voor de installatiebedrijven in de utiliteitsmarkt, die met het KnX-protocol in steeds grotere projecten SUrFnet publiceerde het rap- ict. De special interest group omvangrijke delen van de gebouwautomatisering verzorgen, is wago port ‘een duurzame start’. groene ict is een kennisgemeen- een belangrijke partner. Het rapport, dat door tno is schap rondom duurzame ict-in- geschreven in opdracht van novatie in het hoger onderwijs SUrFnet, helpt iedereen bij en onderzoek. Een groot aantal aangesloten onderwijs- en on- experts en inhoudelijk geïnteres- derzoeksinstellingen die met seerden bundelen en delen de het onderwerp duurzaamheid aanwezige kennis en ervaringen aan de slag wil maar niet goed en werken samen met collega’s weet waar te beginnen. Het rap- uit andere hoger onderwijsinstel- port schetst een groot kader en lingen om vergroening van en focust vervolgens op de werk- door ict in onderwijs, onderzoek omgeving van de it-manager en bedrijfsvoering te bevorderen. van een grote onderwijsinstel- ling die de opdracht krijgt de SUrF en duurzaamheid iCt te verduurzamen. Het rap- Duurzaamheid en het verant- port is gratis te downloaden via woord omgaan met menselijke de website van SUrFnet. en natuurlijke bronnen is niet meer weg te denken in maat- ‘Een duurzame start’ gaat in schappelijke discussies. het be- op vragen zoals ‘wanneer is lang van dit onderwerp heeft ict duurzaam?’, ‘hoe kun je de er toe geleid dat groene ict en duurzaamheid van ict meten of duurzame ontwikkeling één van verantwoorden?’ en ‘wat zijn hui- de speerpunten is geworden in dige methoden of maatregelen het surF meerjarenplan 2011- om duurzaamheid van en met 2014. surF, dat bestaat uit surF- ict te bereiken?’. net, surFdiensten en surFfoun- special interest group groene dation, levert hieraan een actieve ict surFnet roept instellingen op bijdrage. met duurzaamheid aan de slag te Download ‘Een duurzame start’ gaan en ervaringen te delen via Voor meer informatie de special interest group groene www.surfnet.nl14 Smart HomeS magazine - september 2011
 15. 15. nieUWs smart homes magazineniKo projEcts En vrEDEnBErghniko Projects voorziet 124 service- en zorg 124 appartementen maakt vredenbergh tot eenappartementen in Vredenbergh, Breda van van de grootste gerealiseerde wooncomplexengebouw- en woningautomatisering. Dit maakt waar door de inzet van gebouw- en woningauto-Vredenbergh tot een van de grootste gerea- matisering voorzien wordt in levensloopgeschiktliseerde serviceresidenties voor levensloop- wonen.geschikt wonen De 124 appartementen opgeleverd in fase tweein opdracht van woningbeleggingsfonds ves- zijn net als de eerdere appartementen voorzienteda heeft niko projects onlangs 124 huurap- van gebouw- en woningautomatisering van niko systeem op ieder gewenst moment kan wordenpartementen in gebouw ii van serviceresiden- projects. ieder appartement heeft een touch uitgebreid met extra diensten en oplossingen,tie vredenbergh in Breda voorzien van de niko screen bedieningspaneel, welke volledig geïn- zoals personenalarmering en bellen met familieprojects gebouw- en woningautomatisering. in tegreerd is met de video-intercom, beltableau en mantelzorgers. Dit maakt de woningen wer-het voorjaar van 2009 werden al 102 service- en en deurontgrendeling in het gebouw. ook zijn kelijk levensloopgeschikt en draagt bij aan eenzorgappartementen in hetzelfde complex van domotica functies voor bijvoorbeeld verlichting toekomstvaste oplossing.deze oplossing voorzien. middels een plattegrond op het touch screen be-serviceresidentie vredenbergh is een totaal dieningspaneel geïntegreerd. het bedieningspa- “De wens van serviceresidentie vredenberghwoon-, welzijns- en zorgconcept aan de rand van neel biedt ook mogelijkheden voor videobellen om een volledig woon-, zorg- en welzijnscon-het centrum van Breda, met als doel de bewoners met medebewoners. voor additionele veiligheid cept toe te passen gaf ons de gelegenheid omvan alle comfort en veiligheid te voorzien zodat zijn er drie spionnetjes (cams) in de woningen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied vanmen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven geïnstalleerd. Bewoners krijgen toegang tot het woon- en zorgtechnologie te implementeren.wonen. in de eerste fase van vredenbergh heeft gebouw, de eigen woning, algemene ruimten niko projects is de enige leverancier die zo’nniko projects 102 levensloopgeschikte apparte- en de parkeergarages middels rFiD (radio Fre- uitgebreid scala van geïntegreerde gebouw- enmenten voorzien van gebouw- en woningauto- quency iDentification)-tags. Een van de belang- woonautomatisering toepassingen kan leveren”,matisering. De recente oplevering van nog eens rijkste eigenschappen van de technologie dat het aldus paul Dahlmans, projectleider bij vesteda. “met de afronding van de laatste fase hebben wij hier een serviceresidentie neergezet die vol-vErstErKing positiE tKh En mEXtal in ledig levensloopgeschikt is en voorzien is van alle comfort.”ZorgsystEmEn “vesteda heeft met vredenbergh een totaal woonconcept voor 55-plussers neergezet dietKh en mextal maken bekend dat zij overeen- voor de zorg- en de security-sector. Building so- bewoners naast comfort en faciliteiten ook destemming hebben bereikt met betrekking tot de lutions zijn te onderscheiden in drie subsegmen- service en veiligheid biedt om zo lang mogelijkovername van 90% van de aandelen in mextal ten: building technologies, security systemen en zelfstandig te kunnen wonen,” aldus coen Kijk inBv door de tKh group n.v., gevestigd te haaks- connectivity systemen. de vegt, general manager van niko projects. ”hetbergen. continue aandacht voor onderzoek en ontwikke- is uiteraard van belang dat de ouderen gemak-mextal is gespecialiseerd in het leveren van to- ling zorgt voor een producten- en dienstenpakket kelijk met de technologie om kunnen gaan. Eentaaloplossingen, viedome, binnen de gezond- dat technologisch geavanceerde oplossingen 80-plus bewoner van vredenbergh heeft onsheidszorg. uitgangspunt hierbij is dat de diverse waarborgt. tKh is met haar bedrijven wereldwijd laten zien hoe hij razend snel ‘flitste’ over hetsystemen ten behoeve van observatie, (akoesti- actief. De groei concentreert zich op Europa en scherm om ons te tonen hoe het werkt. naarmatesche) bewaking, beeldcommunicatie, sociale alar- azië. over 2010 behaalde tKh met 3.706 mede- de zorgbehoefte van de bewoner toe neemt,mering en videocare binnen een totaalconcept werkers een omzet van € 894 miljoen. zullen ook de functionaliteiten meegroeien.integraal kunnen worden aangeboden. met de acquisitie versterken mextal en tKh hun Dit is mogelijk omdat onze technologie flexibeltechnologiebedrijf tKh group nv (tKh) is een productportfolio voor zorgoplossingen. mextal opgebouwd is. hierdoor wordt de zelfredzaam-internationaal opererende groep ondernemin- beschikt over een eigen technische servicedienst heid van de bewoners aanzienlijk verlengd engen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en een 24x7 help-desk. De totaaloplossingen van kunnen zij veel langer genieten van hun eigenen leveren van innovatieve telecom, Building en mextal worden onder meer onder de eigen merk- woonomgeving.”industrial solutions. namen mextal en viedome vermarkt. mextal richtBuilding solutions ontwikkelt, produceert en zich op bestaande intramurale zorginstellingenlevert oplossingen op het gebied van efficiënte als ook op woon-/zorgpartijen die extramuraleelektrotechniek voor toepassing binnen gebou- oplossingen inzetten ten behoeve van het langerwen tot aan technische systemen die, gekoppeld zelfstandig thuis blijven wonen.aan software, efficiencyoplossingen aanbieden Smart HomeS magazine - september 2011 15
 16. 16. smart homes magazine reportage Ad vAn BerloZuID-OOST BRABANT:DE SlImSTE REGIOTER wERElD!BEGIN juNI 2011 wERD DE BRAINpORT REGIO IN NEw YORk DOOR HET ICF (INTEllIGENT COmmuNITY FORum) uITGE-kOZEN TOT SlImSTE TER wERElD! ER IS IN DE AFGElOpEN mAANDEN IN DIVERSE mEDIA VEEl AANDACHT BESTEED AANHET BEHAlEN VAN DEZE pRIjS. SmART HOmES mAGAZINE GAAT IN DIT NummER mEER IN Op DE ACHTERGRONDEN ENDE BETEkENIS ERVAN VOOR SmART HOmES, DE REGIO EN HEEl NEDERlAND. E lk jaar wordt er door het ICF, een inter- jaren zijn onder andere Stockholm, Taipeh, nationale denktank over breedband Glasgow, New York en Singapore in de prij- en innovatie, een prijs toegekend aan zen gevallen. De regio Zuidoost Brabant, met die regio die zich het meest profileert Eindhoven en Helmond als grote steden, bevat op dit gebied. Telkens stelt men een ander ook grotere plaatsen als Nuenen, Best, Son thema voor, waarop regio’s zich speciaal kun- & Breugel, Geldrop en Veldhoven, waar veel nen profileren. Na aanmelding en voorselectie ICT-gerelateerde bedrijvigheid plaats vindt. komt de organisatie tot een 7-tal genomineer- Al jarenlang is deze z.g. Brainport regio een den, die uitvoerig bezocht worden door een van de drie grote motoren van de nationale jurylid. Voor 2011 was de speciale focus op economie, tezamen met de regio’s Amsterdam ICT en gezondheidszorg. In de voorgaande en Rotterdam.16 SmArt HomeS mAgAzine - september 2011
 17. 17. De Brainport regio deed dit jaar voor de derde een enorme prikkel en steun in de rug van allekeer mee en was steeds bij de laatste 7. In hetwerkbezoek van het jurylid Robert Bell, in het medewerkers en bedrijven in deze regio, die metvoorjaar 2011 aan de regio Eindhoven, zijnASml, philips, de Tu/e, GGzE, living labs in iCt en met name met toepassingen in e-health enEindhoven en Nuenen en vele andere instel-lingen bezocht. Robert Bell logeerde in De gezondheidszorg bezig zijnSlimste woning van Nederland in de tuin vanhet Evoluon. uiteraard kon hij daar zelf enkeledagen kennis maken met slimme woon- enleefoplossingen en e-health. SociAl mediA zijn in de nabije toekomst. Vervolgens werd Een bijzondere presentatie ging over het ge- door levy namens Continua Alliance eenverScHuiving door tecHnologie bruik van social media door Cisco zelf. Het memorandum voor samenwerking met deVoorafgaand aan de prijsuitreiking in New bedrijf maakt gewoon slim gebruik van het Brainport regio ondertekend. Bij ContinuaYork werd door Brainport een studiereis naar feit dat de meeste medewerkers een Face- zijn wereldwijd veel toonaangevende grotede Silicon Valley nabij San Francisco geor- book pagina hebben, twitteren en op linkedIn bedrijven aangesloten, die zich gezamenlijkganiseerd. Vanuit de regio ging een brede staan. Daarbij ziet het bedrijf nu al dat Twit- beijveren voor standaardisatie op het gebieddelegatie uit de zorg, onderwijs, universiteit, ter een belangrijk communicatiemiddel is. van e-health. Hoewel iedereen lid kan wor-ICT aanbieders, gemeentelijke en provinci- De traditionele media worden nog niet los den als hij de hoge lidmaatschapsfee betaalt,ale overheid mee. Zo werd Cisco bezocht, gelaten, maar door het hele concern erkent lijkt dit in praktijk nauwelijks haalbaar voorwereldwijd bekend van Internet routers en men de kracht van social media. Zo worden kleine en middelgrote bedrijven. Via een prin-andere producten voor connectiviteit, maar ook al machines ingezet om na te gaan wat cipe overeenkomst met de Brainport regiowellicht nog minder bekend op het gebied er steeds wereldwijd over Cisco getwittered hoopt de Continua groep op deze maniervan de gezondheidszorg. De deelnemers kre- wordt. De pR afdeling heeft speciaal opgeleide wat meer openheid te bieden aan de klei-gen bij Cisco niet alleen presentaties van spe- communicatiemedewerkers die daar weer op nere bedrijven. Smart Homes zal in het najaarcialisten, die gewoon voor de groep stonden, reageren, wanneer nodig. Ook YouTube wordt 2011 Nederlandse mkB’ers bij elkaar brengenmaar ook op afstand van specialisten van steeds meer actief gebruikt. Het komt nu al om gezamenlijk te bezien hoe concreet ge-Cisco, die in andere vestigingen verbleven. voor dat Cisco’s CEO zelf actief 3 min. filmpjes bruik gemaakt kan worden van de ContinuaDit gebeurde met behulp van zeer grote vi- laat opnemen, die vervolgens via YouTube de guidelines (Belangstellenden kunnen alvastdeoconferencing installaties: aparte verga- wereld over gaan. een mail met hun interesse richten aan: info@derruimtes, waarbij 5-6 m brede TV schermen Tenslotte doet Cisco ook zelf volop ervaring smart-homes.nl).achter een tafel zijn opgesteld en waarbij de op in de wereld van de gezondheidszorg. Alleervaring van ‘telepresence’ zodanig is dat je Cisco werknemers kunnen terecht bij Cisco uitreikinghet gevoel hebt dat de spreker echt in de zaal Health Care voor hun normale gezondheid- In New York kwamen we met 6 andere regio’saanwezig is. Cisco gebruikt deze zeer geavan- schecks en diverse behandelingen. De gege- samen voor een driedaagse bijeenkomst dieceerde en prijzige systemen al geruime tijd vens van de medewerkers worden niet ge- leidde tot de prijsuitreiking van het ICF aanvoor communicatie tussen haar werknemers bruikt t.b.v. personeelsbeleid. wel probeert de Brainport regio. De uitreiking vond plaatsin de diverse vestigingen wereldwijd. Het Cisco hiermee alle facetten van de gezond- in de Steiner studio’s. Eerst werden de burge-gaf ons een duidelijk gevoel van waarnaar heidszorg zelf onder de knie te krijgen en meesters van de genomineerde steden/regio’sonze primitieve huidige beeldcommunica- worden diverse nieuwe technologieën, zoals nog aan de tand gevoeld in een openbaretiesystemen in de komende jaren dooront- EpD’s, telemedicine en telehealth consultaties zitting en vonden tijdens een congres nogwikkelen. Cisco gaf verder inzicht in de vele geprobeerd. allerlei lezingen plaats. Voor de Brainportnieuwe mogelijkheden die breedbandtech- regio traden burgemeester Rob van Gijzelnologie en Internet onze maatschappij in de StAndAArdiSAtie e-HeAltH van Eindhoven en wethouder Yvonne vankomende jaren bieden in de pogingen om De studiereis werd in New York vervolgd met mierlo van Helmond gezamenlijk op. medewereldwijd de sterk toenemende kosten van een bezoek aan pwC (price waterhouse & Coo- door de inspanningen van o.a. philips Health-de gezondheidszorg te beteugelen. Duidelijk pers). David levy, een van de belangrijkere care, ASml, Tu/e, Simac en vele andere groteis dat er dankzij die technologie een enorme consultants, hield daar voor het reisgezel- spelers vanuit de industrie maar ook door deverschuiving kan en zal plaatsvinden: van schap een voordracht over globale trends medewerking van veel zorginstellingen in dealgemene ziekenhuiszorg naar meer speci- in de gezondheidszorg. Eigenlijk is er overal regio Eindhoven om mede te fungeren alsalistische ziekenhuiszorg en huisartsenzorg, hetzelfde aan de hand: vergrijzing en een living lab, konden wij ons onderscheiden. Hoe-van huisartsenzorg naar meer thuiszorg en sterk toenemende vraag naar verzorgend en wel wel een beetje verwacht en uiteraard zeerzelfzorg, en uiteraard een verschuiving van verplegend personeel. Ook levy gaf aan dat gehoopt, was de spanning op het eind tochzorg naar preventie. e-health en telemedicine van groot belang om te snijden. De ontlading bij het gehele " SmArt HomeS mAgAzine - september 2011 17
 18. 18. gezelschap was zeer groot toen de Brainportregio als winnaar uitgeroepen werd.WAt Betekent deze prijS voor de regiozuidooSt BrABAnt en nederlAnd?In de eerste plaats natuurlijk een enorme prik-kel en steun in de rug van alle medewerkersen bedrijven in deze regio, die met ICT enmet name met toepassingen in e-health engezondheidszorg bezig zijn. De grote publi-citeit, die het behalen van deze prijs heeft Jurylid robert Bell in gesprek met wethouder Yvonne van mierlo en burgemeester rob van gijzel.opgeleverd, maakt deze regio weer beken-der en zal het makkelijker maken om nieuwe ten dossiers en moderne diagnostische en cu- en nieuwe technieken bijkomen en/of anderebedrijvigheid aan te trekken en nog meer te ratieve technologieën, kan leiden tot enorme vervangen. De Brainport regio gaat hiermeeinvesteren in de huidige bedrijven en onder- verschuivingen in de gezondheidszorg: veel de komende tijd zeker aan de slag en hooptzoekinstellingen. maar ook heeft deze studie- meer op afstand, veel betere communicatie, door haar impulsen ook de rest van Nederlandreis de deelnemende zorgorganisaties, kennis- veel meer en betere data en informatie ter in deze nieuwe innovatiegolf in de zorg teinstellingen en bedrijven ervan doordrongen beschikking etc. De kunst is natuurlijk ook prikkelen dan wel direct te betrekken.dat intensieve samenwerking tussen al deze om deze technische ontwikkelingen goed insectoren, met open innovatie als uitgangs- te bedden in de organisaties en de nieuwe Noot: De deelnemers aan deze studiereis dan-punt, tot interessante nieuwe concepten en manieren van werken. Daarvoor zijn groot- ken Brainport (in het bijzonder peter portheineoplossingen kan leiden. Daarnaast is nog eens schalige proeftuinen nodig en is commitment voor de inhoudelijke organisatie) en de ge-onderstreept dat echte breedband connecti- nodig van veel betrokkenen. Niet in de laatste meente Helmond (in het bijzonder johannviteit, gekoppeld aan de nieuwste camera- en plaats van zorgverzekeraars, zorgkantoren en Beelen voor de logistieke organisatie) voorscreentechnieken, elektronische zorg/patiën- gemeenten, omdat er nieuwe handelwijzen het welslagen van deze missie. Méér dan installateur Werken aan doordachte oplossingen Vanuit onze disciplines Elektrotechniek, Procesbesturing, Telematica, Beveiliging en Dankzij een vergaande integratie is er in de elektrotechniek steeds meer onze discipline Domotica kunnen we steeds vaker binnen één projectteam opereren en mogelijk. Systemen worden gekoppeld, bestaande technieken in ‘nieuwe’ vakgebieden dat heeft een duidelijke meerwaarde. U hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen. toegepast. Met als resultaat meer comfort, veiligheid, efficiëntie en rendement. Maar U kunt op één adres terecht. En u bent verzekerd van een totaaloplossing op maat. zulke doordachte oplossingen ontstaan niet zomaar. Daar is een basis voor nodig. Waar ons brede portfolio tekort schiet, schakelen we graag externe specialisten voor u Expertise en ervaring. Innovatief denken. Kennisontwikkeling. En vooral: de grenzen in. Ook wanneer het gaat om een aanverwant vakgebied als werktuigbouwkunde. tussen disciplines overschrijden. Precies waar Leertouwer zich op richt • Elektrotechniek • Procesbesturing • Telematica • Beveiliging Leertouwer b.v. Albert Plesmanstraat 38 Barneveld Telefoon: 0342 42 51 51 www.leertouwer.nl18 SmArt HomeS mAgAzine - september 2011
 19. 19. BEURS DOMOTICA & SLIM WONEN 23 & 24 november, Evoluon Eindhoven De Beurs Domotica & Slim Wonen toont als uniek nationaal platform de slimste technologische toepassingen en diensten voor de woon-, leef- en zorgomgeving aan een geïnteresseerd professioneel publiek. Op 23 en 24 november 2011 is er een breed exposantenaanbod van ca 130 stands aanwezig in het Evoluon te Eindhoven. Ook worden er een vijftigtal inhoudelijke lezingen verzorgd en vindt de uitreiking van de Smart Homes Award plaats, voor BEURS het beste gerealiseerde domoticaproject van Nederland. DOMOTICA & Slim Wonen Heeft u vanuit uw professie te met maken met Domotica & Slim Wonen, dan mag u deze beurs niet missen!WWW.BEURSDOMOTICAENSLIMWONEN.NL
 20. 20. smart homes magazine project commonwell Wil RijnenHoofD bIEDEn aan maaT-scHappElIjkE uITDaGInGEEn HuIsarTs DIE auTomaTIscH GE-alarmEErD worDT als EEn paTIënTEEn krITIEkE bloEDDruk HEEfT,of EEn DIabETEsvErplEEGkunDIGEDIE op afsTanD uw suIkErspIEGElEvaluEErT, Is sInDs EnkElE jarEnGEEn scIEncE fIcTIon mEEr. ook InnEDErlanD bEHorEn DErGElIjkEDIGITalE DokTErsbEzoEkEn al ToTDE rEalITEIT. smarT HomEs onDEr-zoEkT al ruIm 10 jaar In Tal vannaTIonalE En EuropEsE projEcTEnHoE nIEuwE vormEn van E-HEalTHDE zElfrEDzaamHEID En DE kwa-lITEIT van lEvEn kunnEn vErbE-TErEn, En HoE DEzE InnovaTIEvETElEmonITorInG TEcHnoloGIEënEn DIEnsTEn bEsT ToEGEpasT wor-DEn In slImmE wonInGEn, zoDaTzorGbEHoEvEnDEn lanGEr THuIskunnEn blIjvEn wonEn. T elemonitoring is een samentrekking en doorgestuurd worden. De patiënt wordt van het Griekse ‘tele’ wat afstand be- dan voorzien van controleapparatuur, waar- tekent en ‘monitoring’ uit het Engels mee lichaamswaarden als gewicht, bloed- dat vertaald wordt als controleren of druk, suikerspiegel, etc. gemeten worden, volgen. Telemonitoring wordt dus best om- die vervolgens worden doorgestuurd naar de schreven als het toezicht houden op patiënten zorgverlener. Deze controleapparaten kunnen die zich op een andere locatie bevinden dan zowel geïmplanteerd zijn, zoals een pace- de zorgverlener. Telemonitoring is een vorm maker met een monitoring functie, als niet van eHealth, een overkoepelende term die geïmplanteerd, bijvoorbeeld een weegschaal alle verschillende categorieën van zorg op of een bloeddrukmeter. afstand omvat. In aanvulling op de objectieve meetgege- Doordat fysiek contact met de patiënt ont- vens, worden in de meeste telemonitoring breekt, verrichten zorgverleners geen licha- systemen ook subjectieve vragen opgenomen melijk onderzoek maar zijn ze afhankelijk met betrekking tot de gezondheid en het van wat de patiënt vertelt. Ter ondersteuning welzijn van de patiënt. Deze combinatie van kunnen wel biometrische gegevens gemeten objectieve en subjectieve data is vergelijkbaar20 SmaRt HomeS magazine - september 2011
 21. 21. met de informatie die tijdens een niet-elek-tronische afspraak tot stand komt. op basishiervan kan de zorgverlener feedback gevenaan de patiënt, snel ingrijpen in noodsituaties,of het behandelingsplan aanpassen.In de meeste gevallen worden bloeddruk,hartslag, gewicht, bloedglucosewaarden enhemoglobine gecontroleerd, maar telemoni-toring is in staat om informatie te presenterenover alle vitale functies, zolang de patiënt overde nodige meetapparatuur beschikt. afhan-kelijk van de ernst van de toestand van depatiënt kan de zorgverlener deze statistie-ken op dagelijkse of wekelijkse basis volgen,en overeenstemmend de beste behandelingbepalen.telemonitoRing in de oudeRenzoRgTelemonitoring is vooral een zinvolle toe-passing bij vaak voorkomende chronische(cardiovasculaire en respiratoire) aandoenin-gen, zoals diabetes, astma, copD en hart-falen. Deze chronische ziektes vormen eenenorme belasting voor de gezondheidszorg.In combinatie met de vergrijzing vormt diteen directe bedreiging voor het huidige ge-zondheidszorgsysteem. Een oudere bevolkingis statistisch gezien vatbaarder voor chroni-sche aandoeningen die verzorging op langetermijn vereisen. bovendien wordt de actievebevolking steeds kleiner, zodat ook het aantalzorgverstrekkers per patiënt afneemt. Daarbij telemonitoring toepassingen, kunnen een naast het volgen van chronisch zieken, wordtkomt nog dat een oudere – en dus economisch aanzienlijke bijdrage leveren om het hoofd telemonitoring ook ingezet om bij een zie-minder actieve bevolking – minder in staat is te bieden aan deze maatschappelijke uitda- kenhuisopname een goede nazorg te waar-om de gezondheidszorg te financieren. In de ging. Door een vroege waarneming en een borgen, om zo te vermijden dat de toestandvolgende jaren vormt deze demografische nauwkeurige opvolging van aandoeningen opnieuw verslechtert, en de kosten nog hogerontwikkeling voor ieder land zonder enige kan een verslechtering van de toestand, en oplopen. bovendien biedt telemonitoring ooktwijfel een grote uitdaging. de daarbij oplopende behandelkosten, ver- mogelijkheden voor valdetectie, valpreventienieuwe eHealth technologieën, waaronder meden worden. en het traceren van mensen met een dwaal- problematiek, door het volgen van de locatie, EHEalTH het evenwicht en de loopsnelheid. ook in nederland zijn al meerdere telemoni- telemonitoring: Het op afstand toezicht houden op de lichaamswaarden van patiënten toring initiatieven opgestart. De toepassingen die niet op dezelfde locatie zijn als de zorgverlener. in ons land bevinden zich voor het grootste telecoaching: Het begeleiden van patiënten op afstand aan de hand van regelmatige deel in een experimenteel stadium of worden contactmomenten, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of psychologische hulp. voorlopig slechts op beperkte schaal ontwik- telezorg: Het aanbieden van zorg op afstand zodat ouderen of mensen met een beperking keld. wanneer deze projecten succesvol blij- zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen zonder direct contact met de zorgverlener. ken, wordt getracht deze uit te breiden naar teleconsultatie: Het raadplegen van een zorgverlener op afstand door een patiënt of een grotere gebruikersgroepen. met behulp van andere zorgverlener. deze nieuwe telemonitoring aanpak kan kwa- Telediagnose: Het stellen van een diagnose op afstand, voornamelijk in onherbergzame liteit en veiligheid in de follow-up geboden gebieden. worden, die de huidige instellingen moeilijk teleradiologie: Het verzenden van de resultaten van medische beeldvorming. kunnen evenaren. smart Homes speelt een telechirurgie: Het op afstand opereren van patiënten door gebruik te maken van robots. voorname rol in verschillende van deze nati- onale en Europese telemonitoring projecten. SmaRt HomeS magazine - september 2011 21
 22. 22. smart homes magazine project commonwell Wil Rijnen binnengekomen waarden met de vooropge- telemonitoRing oveRHyped? stelde grenswaarden. wanneer deze grens- uit onderzoek komt nog een onduidelijk waarden worden overschreden, of wanneer uit beeld naar voren of patiënten nu baat heb- de vragen blijkt dat er iets mis gaat, wordt de ben bij telemonitoring (of juist niet). Hoewel case manager onmiddellijk verwittigd. Deze sommige systemen de mooie verwachtin- neemt vervolgens contact op met de patiënt, gen niet kunnen waarmaken, en hoewel uit en houdt de situatie de komende dagen extra sommige onderzoeken het nut niet bewe- in de gaten. wanneer deze situatie blijft aan- zen kan worden, duiken er toch steeds meer houden of wanneer een noodwaarde bereikt succesvolle resultaten op. uit het spaanse wordt, schakelt de case manager de huisarts onderzoek carmE (juni 2010) blijkt dat cHf- of cardioloog in. Door deze vroege waarne- patiënten die thuis het interactieve telemo- ming van dreigende ‘decompensatie’ kan nitoringsysteem philips motiva gebruikten, alerter gereageerd worden; de behandeling minder tijd in het ziekenhuis doorbrachten. wordt gestart voor de toestand verslechtert, De resultaten tonen een daling van 68% in en de kans op een dure ziekenhuisopname het aantal ziekenhuisopnamen, terwijl het en intensieve nazorg wordt beperkt. Door aantal verblijfsdagen in het ziekenhuis met dagelijks zelf te meten zijn de patiënten zich 73% was afgenomen. Hierdoor worden groteCommonWell meer bewust van hun eigen lichaamswaarden, kosten bespaard. bovendien ondervondenbinnen commonwell, een Europees eHealth- en zijn ze minder onzeker. Het spreekt voor zij een flinke verbetering in de kwaliteit vanproject, werkt smart Homes samen met pozob zich dat het de patiënt en zijn omgeving een hun leven. Een onderzoek bij 160 belgische(praktijkondersteuning zuidoost brabant) en geruster gevoel geeft wanneer het hart als het hartpatiënten (maart 2011) toont aan dat zijsHoko (stichting Huisarts organisatie kem- ware voortdurend wordt bewaakt. tot 3 keer minder kans hebben op vroegtij-pen en omstreken) aan een telemonitoring aan de hand van de medische statistieken van dig overlijden als ze hun hartslag, bloeddruksysteem voor ouderen met chronisch hart- een andere groep cHf-patiënten, die enkel en gewicht via een draadloze verbinding opfalen (cHf). In nederland en belgië lijden reguliere zorg gebruiken, wordt nagegaan afstand laten volgen. bij terminale hartpa-zo’n 200.000 mensen aan deze aandoening. of dit telemonitoring systeem een positieve tiënten, van wie de gezondheidstoestandveel cHf-patiënten vertonen regelmatig een invloed heeft op de gezondheid, de frequentie werd gevolgd via telemonitoring, bedroegplotselinge verslechtering, ‘decompensatie’ en duur van ziekenhuisopnames, de levens- het sterftecijfer maar 5%, terwijl de kans opgenoemd, waarvoor een dure opname in het verwachting en de kwaliteit van leven. overlijden bij patiënten met gewone nazorgziekenhuis noodzakelijk is. wanneer zij hetziekenhuis verlaten, lopen zij een verhoogdrisico op vochtopstapeling in de longen enin de voeten. regelmatige controle bij dehuisarts en de cardioloog zijn van cruciaalbelang voor de levensverwachting van depatiënt. vaak zien we dat vooral ouderenmoeilijkheden hebben om een huisarts ofcardioloog te bezoeken. omdat ze moeilijkte been zijn, geen auto meer kunnen rijdenof dat ze hun afspraak vergeten. als er op datmoment sprake is van vochtopstapeling, kandat op korte termijn tot de dood leiden. omdit te voorkomen, wordt met behulp van in-novatieve apparatuur toezicht gehouden opde lichaamswaarden van een 70-tal patiëntenmet hartfalen in de regio zuidoost brabant.Dagelijks moeten zij via een klein computertjeenkele vragen beantwoorden over hoe ze zichvoelen, en meten ze zelf hun gewicht, hartslagen bloeddruk. Deze meetgegevens wordensamen met hun antwoorden doorgestuurdnaar een team van case managers, dat dezeinformatie nauwlettend bijhoudt.Het computersysteem vergelijkt continu de22 SmaRt HomeS magazine - september 2011

×