• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Smart Homes Magazine - November 2012
 

Smart Homes Magazine - November 2012

on

 • 2,510 views

Dutch Magazine on smart homes, home automation, smart living, ambient assisted living, and more.

Dutch Magazine on smart homes, home automation, smart living, ambient assisted living, and more.

Statistics

Views

Total Views
2,510
Views on SlideShare
2,171
Embed Views
339

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 339

http://www.smart-homes.nl 337
http://www.slashdocs.com 1
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Smart Homes Magazine - November 2012 Smart Homes Magazine - November 2012 Document Transcript

  • v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 5/ 2012Prijs: € 9,95Beursspecial domotica & slim wonen21 en 22 november2012Evoluon, Eindhoven10.00 tot 17.00 uur• 00 exposanten 1• mart Homes S Award• oviteiten N• ezingen L• V paviljoen A Smart Homes Magazine - november 2009  1
  • Nemef Radaris Evolution . ®Veilige toegang zonder sleutel.
  • smart homes magazine inhoud NUMMER 5 - november 2012 Beursspecial Domotica & Slim Wonen Inleiding Smart Homes 6 Lezingen 8 Awards 1111 Noviteitenroute/ Agenda Denktank XS4All 14 64 KNX Professionals Award 72 Samenwerking VNU en Smart Homes 8164 Bedrijfspresentaties van: Ascom 77 Hager 68 Assa Abloy 32 Hateha 31 B.E.G. 76 Hertek 22 Bosch72 Hoofdsponsor Security Systems 75 Maasland 18 Buva 74 PureDomotica 24 CLB 71 Schneider Electric 26 De Heer Medicom 20 Siemens 17 Detron 69 Somfy 2781 Eaton 80 Tunstall 30 GIRA 23 VieDome 78 Smart Homes Magazine - november 2012  3
  • Intelligente gebouwentechniekontmoet home entertainmentGira Revox Studio‘sAfb. boven: Gira Control 19 Client, glas zwart / aluminium Afb. onder: Re:system M100 modular audio video systemDe Gira Revox Studio‘s bieden de gelegenheid het samenspel tussen intelligentegebouwentechniek en home entertainment live te beleven. In een verhevensfeer kunnen de veelzijdige mogelijkheden van intelligente gebouwbesturing eneerste klas multimediabelevenis worden bekeken en uitgeprobeerd. Voor uitvoerigadvies, ook voor uitbreiding van bestaande installaties, staan vakmensen alsentertain mentspecialisten en systeemintegrators voor u klaar.Meer informatie onder www.gira-revox-studios.comGira Revox Studiosin NederlandGira Revox Studio RotterdamMarco NouwenDe Plaats 353342 GL Hendrik-Ido-AmbachtBezoek op afspraaknouwen@avcpro.nlGira Revox Studio AstenMaarten van den TillaartVan Kuppenveldweg 65721 TB Asteninfo@studio-asten.nl
  • v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e n smart homes magazine redactioneel NUMMER 5 - november 2012Nummer 5/ 2012Prijs: € 9,95Beursspecial domotica & slim wonen21 en 22 november2012Evoluon, Eindhoven10.00 tot 17.00 uur• 00exposanten 1• martHomes S Award APP• oviteiten N• ezingen L• Vpaviljoen A Smart HomeS magazine - november 2009 1 Wat een interessante wereld is het waarin we ons begeven. Zoveel werk aan de winkel ook in deze moeilijkere tijden. Nog zoveel partijenSmart Homes Magazine die behoefte hebben aan informatie, begelei-ISSN: 2211-8659 ding, verheldering, productinformatie, ant-vierde jaargang, nummer 5 woord op hun vragen en ga zo maar door. Al gaat de wereld van Domotica niet zo snelSmart Homes Magazine is het vakmagazine voor als wij allemaal graag zouden zien, mogenDomotica & Slim Wonen. we toch constateren dat het van een kleine vijver inmiddels een aardigUitgever waterplas is geworden. Het vraagt nogal wat van ons allen; een andereStichting Smart HomesNationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen blik op ons eigen vakgebied en de kennis die we voorhanden hebben inDuizelseweg 4A praktijk uit te voeren. Nieuwe samenwerkingsverbanden, veranderende5521 AC Eersel inzichten. Meebewegen is tot kunst verheven.telefoon +31(0)497-514 984info@smarthomesmagazine.nlwww.smarthomesmagazine.nl Tijdens De Beurs Domotica & Slim Wonen laten standhouders daar weerVerschijningsfrequentie 5x per jaar een staaltje van zien. Standhouders en bezoeker inspireren elkaar. Het is ook geweldig om waar te nemen dat bedrijven steeds meer naar elkaarHoofdredacteur nijgen, samenwerken en elkaar versterken omdat de overtuiging is datTheo Wubboltstelefoon +31(0)6-2244 3587 door kennis te delen we meer kunnen en steeds meer gewoon wordt.redactie@smarthomesmagazine.nl Voor ons bestaat de uitdaging ieder jaar opnieuw, zowel vanuit de belan-Redactie gen van de standhouders als de bezoekers beter te faciliteren. Hoe komenLonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven, Susan Verheij bezoekers met een specifieke vraag bij de juiste standhouder terecht. Vo- rig jaar zijn we voorzichtig begonnen met het maken van en APP zodatLeveringsvoorwaardenOvereenkomstig regelen advertentiewezen standhouders beter gevonden kunnen worden. Dat bleek een succes. Re- den temeer om deze uit te breiden en voor meer platforms geschikt teVormgevingHarry Gijsbers BNO, Hilversum maken. Dit jaar is de APP dan ook beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en Blackberry.© Copyright 2012 De standhouders hebben aan kunnen geven onder welke zoektermenHet auteursrecht op de redactionele inhoud van dit ze gevonden willen worden, voor de bezoekers aan de beurs. Daarnaastvakmagazine wordt voorbehouden.Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad wordt een Meet en Greet mogelijk gemaakt. U hebt een vraag of opmer-of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonder king over een onderwerp? Maak het kenbaar middels de APP en overigeschriftelijke toestemming van de directie is verboden. deelnemers kunnen reageren. U kunt elkaar ontmoeten, informeren, in-Alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet spireren en verrijken!aansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Wij wensen u een inspirerende beurs!! Corien van Berlo Smart Homes Magazine - november 2012  5
  • smart homes magazine lonneke lepelaarsWie is Stichting SmartHomes?Stichting Smart Homes is een kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen, eHealth, Ambient AssistedLiving (AAL), en energie management. Smart Homes is erop gericht kennis te verzamelen, ontwikkelen enover te dragen. De focus ligt hierbij op het overbruggen van de kloof tussen de wereld van technolo-gische ontwikkelingen en die van de uiteindelijke gebruikers en dienstverleners. H et overdragen van die kennise kennis ge- • Gebruikersonderzoek beurt door de organisatie van congressen • Technologische ontwikkelingen en beurzen, de uitgave van een vakblad. • Stimuleren van de markt Ook toont Smart Homes de mogelijkheden • Praktische richtlijnen van domotica in een demonstratiewoning genaamd • Vormgeven aan onderwijs “De Slimste Woning van Nederland”. Daar beleven be- • Delen van ervaringen zoekers technische hoogstandjes door daadwerkelijk te ervaren hoe deze werken en wat de voordelen zijn. Gebruikersonderzoek Smart Homes fungeert als intermediair tussen vraag en Empower de gebruiker aanbod en brengt belanghebbenden bij elkaar. Binnen Smart Homes is expert in het uitvoeren van innovatief Smart Homes heeft een partnercommunity opgericht gebruikersonderzoek. We richten ons op het verzame- en is tevens coördinator van samenwerkingsprojecten len van eisen en wensen van gebruikers via speciale tussen innovatieve partijen. Kennisopbouw vindt zowel methodieken. Het is van groot belang dat de wensen plaats via het netwerk van als via onderzoek én is betrok- en behoeften van de verschillende gebruikers, zowel de ken bij diverse onderzoeksprojecten, op nationaal en cliënten als de professionele betrokkenen, centraal staan. internationaal niveau. Onze dienstverlening bieden we Technologie en bijbehorende producten zijn in de visie aan in de volgende zes aandachtsgebieden: van Smart Homes daarin ondersteunend en niet leidend.6  Smart Homes Magazine - november 2012
  • De methodieken om de behoeften te inventariseren innovatieplannen, collectieve projecten, voortgangsrap-zorgen voor een gelijkwaardige en creatieve interactie portages, en aanvragen van voorschotten.tussen gebruikers en experts mogelijk. Bij het ontwerpenvan intelligente omgevingen zijn verschillende partijen Praktische richtlijnenbetrokken en ieder heeft zijn eigen rol, voorkeuren en Zien is gelovenmeningen. Smart Homes stuurt daarin continu met het Woningautomatisering moet je beleven en ervaren voor-oog op de uiteindelijke gebruikers. dat je de mogelijkheden kunt inventariseren. Daarom is Smart Homes de initiatiefnemer én eigenaar van DeTechnologische ontwikkelingen Slimste Woning van Nederland, een unieke demonstra-Het draait om de integratie tiewoning. Het doel van de woning is drieledig:Integratie, interoperabiliteit, modulariteit en betrouw- Bestaande producten en diensten tonen aan belang-baarheid zijn belangrijke criteria voor succesvolle hebbendenimplementatie van technologische oplossingen. De Platform voor onderwijs: Het tonen van de mogelijkhe-toegevoegde waarde van een woningnetwerk is niet den van technologie en het inspireren van studentenafhankelijk van een enkel systeem, maar van de wijze Platform voor onderzoek: Het integreren en testen vanwaarop verschillende systemen met elkaar verbonden innovatieve producten en dienstenzijn en elkaar aanvullen. Dit geïntegreerde netwerk kan Projectbegeleiding is één van de diensten die aangebo-vervolgens ingezet worden om diensten te verlenen op den wordt door Smart Homes. Kern van het gevraagdeverschillende terreinen, zoals comfort, veiligheid, games advies is het samen met de opdrachtgever vormge-& entertainment, energie management en zorg & wel- ven van domotica toepassingen en diensten. Zoals alzijn. Smart Homes gelooft in open platformen die het eerder aangegeven is het gebruikersonderzoek hierbij mogelijk maken dat van groot belang. Wensen en behoeften van alle par- derden diensten tijen worden in kaart gebracht. Er is sprake van een ontwikkelen voor wisselwerking tussen wensen en behoeften enerzijds, het platform waar- en technologische oplossingen anderzijds. Hierbij kan door het diensten- de techniek een inspirerende werking hebben en een aanbod richting de ander licht werpen op de wensen en behoeften van de klant vergroot kan verschillende gebruikers van een toekomstig systeem. worden. Op dit moment doen we Vormgeven aan onderwijs onderzoek naar de Studenten opleiden voor de banen van morgen toegevoegde waar- De mogelijkheden van technologie nemen razendsnel de van een robot- toe. Bedrijven zijn op zoek naar personeel dat zo opti-maatje in een intelligente woonomgeving, de manier maal mogelijk gebruik kan maken van deze mogelijk-waarop personen verleid kunnen worden energie te heden. Hierbij vindt het werk ook steeds vaker plaatsbesparen en serious gaming. op het snijvlak van verschillende disciplines en in mul- tidisciplinair teamverband. Dit vraagt om specifiekeStimuleren van de markt vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit. Smart HomesVoortgang door samenwerking is binnen het onderwijs onder andere actief als partnerSmart Homes heeft een nauwe band met de markt mid- in ontwikkeling van lesprogramma’s, geven van voor-dels onze partnercommunity van 150 partijen. Deze lichting en het verzorgen van gastcolleges.partnercommunity is een netwerk waarbij de ledenonderlinge contacten leggen, samenwerken en kennis Delen van ervaringen Stichtinguitwisselen. Het gaat hierbij om een exclusieve groep Kennis delen Smart Homesvan innovatieve bedrijven en organisaties. Door de participatie in nationale en internatio-Smart Homes is tevens kennispartner voor overheden nale projecten heeft Smart Homes de afgelopen Duizelseweg 4a,en penvoeder voor verschillende IPC’s. Het IPC (Innova- jaren enorm veel ervaringen opgedaan en kennis 5521 AC EerseltiePrestatieContract) is één van de instrumenten uit het verzameld. Door deze enorme groei heeft Smart Postbus 8825,basispakket van het ministerie van Economische Zaken Homes dit jaar ook de stap kunnen maken naar 5605 LV Eindhovenom het innovatief vermogen van het MKB te stimule- internationaal niveau. Met de organisatie van het T: +31 (0) 497 514 984ren. Smart Homes is hierbinnen penvoerder en treedt AAL forum 2012 (afgelopen september) laat Smart F: +31 (0) 497 518 542namens de deelnemers op als projectleider van het Homes zien dat het informeren en inspireren ook I: info@smart-homes.nlsamenwerkingsverband en begeleidt de deelnemende wereldwijd van belang is. W: www.smart-homes.nlMKB-bedrijven bij de uitvoering van hun individuele Smart Homes Magazine - november 2012 7
  • smart homes magazinePresentaties endiscussiesessiesPRESENTATIESEr zijn verschillende zalen waar presentaties worden gegeven. De capaciteit voor deze zalen is 130 Met het totaalpakket Service at Home onder-personen (Castorzaal), 50 personen (Polluxzaal) en 30 personen (Verkerkzaal –VOF zaal op ring 4) . steunt Ascom u in het langer zelfstandig thuisDe programma’s van de lezingen zijn niet hetzelfde voor de beide beursdagen. Het meest actu- wonen. Uitgaande van uw persoonlijke wen-ele overzicht van het programma vindt u op de website: www.beursdomoticaenslimwonen.nl sen bieden wij producten en diensten op maat,(Bezoekers – Activiteiten – Presentaties) zoals Zorg op Afstand en Welzijnsdiensten.Bezoekers hoeven zich niet van te voren aan te melden, maar kunnen vrij binnenlopen. Vol is vol! Op de beurs Domotica en Slim Wonen pre- senteert Ascom haar nieuwe module Zorg op Afstand en Welzijn binnen het SERVICE AT PROGRAMMA woensdag 21 november HOME platform.Castorzaal werk- en zorgsituaties. DAT brengt helderheid 13.00 – 13.30 uur(capaciteit 130 personen – te vinden en structuur van idee tot voorstel. Judy van Tunstallvia de begane grond) Grootheest presenteert de psychologie achter Whole System Demonstrator (WSD),‘s DAT, Maarten van der Boon de procesmatige werelds grootste gerandomiseerde10.30 – 10.45 uur en functionele achtergrond. Deze duopresen- Telehealthcare onderzoekInleiding Smart Homes Award tatie brengt domotica naar een nieuwe level. Judith Somers, Tunstall HealthcareStichting Smart Homes reikt dit jaar voor DAT mag u niet missen. Het WSD programma is geïnitieerd door hetde vierde maal de Smart Homes Award uit Engelse ministerie van Volksgezondheid om 15.00 – 15.30 uur te onderzoeken in hoeverre mensen die lang-10.45 – 11:15 uur Uitreiking Smart Homes Award durige zorg en behandeling nodig hebben,Eerste presentatie voor de Smart Wie gaat met de eer strijken? langer thuis kunnen blijven wonen met inzetHomes Award van Telehealthcare technologie. Het heeft ge- Polluxzaal leid tot ’s werelds grootste gerandomiseerde11:15 - 11:45 uur (capaciteit 50 personen – te vinden via Telehealthcare onderzoek met controlegroep.Tweede presentatie voor de Smart de begane grond)Homes Award 13.45 - 14.15 uur11:45 – 12.15 uur 11:15 – 11:45 uur Assa AbloyDerde presentatie voor de Smart CLB LIPS zorgoplossing met privacy- enHomes Award CLB introduceert 3e generatie Akoesti- vluchtfunctie sche Bewaking Stefan van de Bovenkamp - ASSA ABLOY13.30 – 14.00 uur Robert Beelen - CLB B.V. en Derek van der NederlandViedome Vorst - Sound Intelligence LIPS heeft in nauwe samenwerking met di-Innovatieve technologie en zorgver- Waar bestaande akoestische bewakingsop- verse zorginstellingen een vluchtveilige toe-nieuwing. lossingen een veelvoud aan ongewenste gangsoplossing ontwikkeld voor cliënten- en/ meldingen kunnen geven, introduceert CLB of patiëntenkamers. Aan deze kamers worden14.15 – 14.45 uur nu de 3e generatie akoestische bewaking. gecompliceerde en vaak tegenstrijdige eisenLeertouwer Hiermee is het mogelijk om cliëntspecifieke gesteld met betrekking tot het gebruik vanDAT maakt domotica zaken te gaan detecteren als agressie, snurken, deuren en de bijbehorende sluitsystemen.Maarten vd Boon Jr. - Leertouwer dichtslaande deuren of zelfs een epileptisch Zo bestaat de behoefte aan een combinatieDomotica is geweldig, dat weet inmiddels insult. Meer gewenste meldingen en minder van toegangsgecontroleerde in- en uitgang,iedereen. Domotica heeft ook een keerzijde en ongewenste meldingen, dat is wat u van deze privacy, vluchtveiligheid en natuurlijk ge-die ervaart iedereen. Er is functioneel zoveel nieuwe technologie kunt verwachten. bruiksgemak. ’s Nachts willen patiënten demogelijk dat het moeilijk kiezen is. Aan welke   kamerdeur bijvoorbeeld op slot, maar in gevaloplossing doe je goed? Welke keuze is belang- 12:00 – 12.30 uur van nood moeten ze snel kunnen vluchten.rijk voor nu? Welke voor later? Leertouwer in- Ascom Ook verplegend personeel moet tegelijkertijdtroduceert de Domotica Advies Tool (DAT). Een Zorg op maat door SERVICE AT HOME makkelijk van buiten naar binnen kunnen. Hetonline hulpmiddel in domotica voor woon-, Arie Prins - Ascom Zorgslot van LIPS voldoet aan al deze wensen.8  Smart Homes Magazine - november 2012
  • Nadat patiënten hun kamer hebben verlaten, deurontgrendeling en zorgalarmering? In een 14.00 – 14.30 uurmoeten ze ook het gebouw nog uit. Het is heldere en pakkende presentatie worden ver- Leertouwervan levensbelang dat de vluchtwegtechniek banden gelegd tussen succesvolle concepten DAT maakt domoticaop de overige deuren in het gebouw op orde in de consumentenindustrie en concepten in Maarten vd Boon Jr. - Leertouweris. Welke mogelijkheden op het gebied van de bouw en (extramurale) zorg zoals de sa- Domotica is geweldig, dat weet inmiddelsvluchtwegtechniek zijn er? En hoe kunnen menwerking tussen Nemef Radaris Evolution iedereen. Domotica heeft ook een keerzijde enzorginstellingen het veilig vluchten uit kamer en Eurocom. Wat is uw reden om het morgen die ervaart iedereen. Er is functioneel zoveelen gebouw optimaliseren? niet anders te doen?  mogelijk dat het moeilijk kiezen is. Aan welke oplossing doe je goed? Welke keuze is belang-14.30 – 15.00 uur 11.45 – 12.15 uur rijk voor nu? Welke voor later? Leertouwer in-Detron Detron troduceert de Domotica Advies Tool (DAT). EenVerschuiving zorgvraag van intramu- Verschuiving zorgvraag van intramu- online hulpmiddel in domotica voor woon-,raal naar extramuraal raal naar extramuraal werk- en zorgsituaties. DAT brengt helderheidDe mens centraal. Uw cliënten maar zeker ook De mens centraal. Uw cliënten maar zeker ook en structuur van idee tot voorstel. Judy vanuw medewerkers. uw medewerkers Grootheest presenteert de psychologie achterOns zorgconcept, de zorgwijk. Ons zorgconcept, de zorgwijk DAT, Maarten van der Boon de procesmatige en functionele achtergrond. Deze duopresen-15:15 – 15:45 12.30 - 13.00 uur tatie brengt domotica naar een nieuwe level.Waarom KNX dé standaard is in uw KNX Award DAT mag u niet missen.bestek De drie meest opvallende KNX-projec-Spreker: Ron Nielen lid van KNX Nederland ten van het jaar 14:45 – 15:15 uurVoor een toekomstbestendige investering in Sprekers: Drie KNX Professionals Ascomvastgoed is woning- of gebouwautomatisering In het afgelopen jaar zijn opnieuw vele KNX- Zorg op maat door SERVICE AT HOMEonmisbaar. De eigenaar krijgt daarmee een projecten uitgevoerd. Een aantal KNX Professi- Arie Prins - Ascomflexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw onals heeft een van hun projecten ingestuurd Met het totaalpakket Service at Home on-dat veel comfort biedt. Alleen is het essentieel om mee te dingen naar de KNX Professionals dersteunt Ascom u in het langer zelfstandigom al in een vroeg stadium van het bouwproces Award 2012. Deze gaat naar het KNX-project thuis wonen. Uitgaande van uw persoonlijkede juiste keuze te maken. En omdat veel uitein- dat door de KNX Professionals in samenwer- wensen bieden wij producten en dienstendelijke wensen van een eindgebruiker aan het king met een vakjury als beste is bestempeld. op maat, zoals Zorg op Afstand en Welzijns-begin nog vaak onbekend zijn, kunt u bij de In totaal waren er dit jaar 6 projecten als kan- diensten.start eigenlijk alleen de juiste randvoorwaarden didaat voorgedragen. Bij een beoordelingsses- Op de beurs Domotica en Slim Wonen pre-scheppen om die toekomstvaste investering sie heeft de jury drie projecten genomineerd senteert Ascom haar nieuwe module Zorgte garanderen. Dit doet u door in het bestek voor de Award. De drie KNX Professionals die op Afstand en Welzijn binnen het SERVICE ATal meteen voor de internationale standaard deze projecten realiseerden, Menno Beukers HOME platform.KNX te kiezen. Waarom die keuze voor KNX zo van Domotica Design, Mike van der Hulst vanbelangrijk is, hoort u in deze presentatie. Domoticom en Gerard Huijsmans van Alpha- X domotica, zullen hun project in het kort Polluxzaal presenteren. (capaciteit 50 personen – te vinden via Programma de begane grond) donderdag 22 november 13.15 – 13.45 uur CLB 11:45 uurCastorzaal CLB introduceert 3e generatie Akoesti- Viedome(capaciteit 130 personen – te vinden sche Bewaking Meedoen en verbonden zijn. Hoe werktvia de begane grond) Robert Beelen - CLB B.V. en Derek van der dat nu zo’n community? Vorst - Sound Intelligence Frans Stravers, Commercieel Directeur Mextal11.00 – 11.30 uur Waar bestaande akoestische bewakingsop- B.V.Assa Abloy lossingen een veelvoud aan ongewenste In de lezing zal worden ingegaan op het op-Toegangscontroleoplossing Nemef meldingen kunnen geven, introduceert CLB zetten, onderhouden en ontwikkelen van eenRadaris Evolution / Eurocom nu de 3e generatie akoestische bewaking. community. Wat zijn de kansen en valkuilenMartijn Schuurmans - Eurocom Hiermee is het mogelijk om cliëntspecifieke bij het opzetten van community’sMorgen is alles anders! zaken te gaan detecteren als agressie, snurken,Waarom blijft het gebruik van domoticatoe- dichtslaande deuren of zelfs een epileptischpassingen in de woningbouw achter ten op- insult. Meer gewenste meldingen en minderzichte van de automobielindustrie? Wat heeft ongewenste meldingen, dat is wat u van dezede ipod van Apple te maken met elektronische nieuwe technologie kunt verwachten. Smart Homes Magazine - november 2012  9
  • Programma donderdag 22 november 13:00- 13.30uur zorgen? Hoe verdeel je de taken zodanig dat Niet door te verplichten, maar door zelfroos- Tunstall de zorg de planning daarop af kan stemmen tering en goede afstemming. ShareCare heeft Whole System Demonstrator en dat mantelzorgers het leuk blijven vinden? daarvoor een nieuw product in ontwikkeling: (WSD),‘s werelds grootste gerandomi- de Virtuele Huiskamer. seerde Telehealthcare onderzoek Judith Somers - Tunstall Healthcare 21 en 22 november 2012 Het WSD programma is geïnitieerd door het Lezing in het verkerk/VOF-Theater tijdens Domotica & Engelse ministerie van Volksgezondheid om te onderzoeken in hoeverre mensen die lang- Slim Wonen 2012 – Verkerk Groep durige zorg en behandeling nodig hebben, Titel: Nog niet toepasbaar voor mijn organisatie langer thuis kunnen blijven wonen met inzet ‘Hoe ziet de zorgwoning van de toe- denkt u? Met praktische en hedendaagse voor- van Telehealthcare technologie. Het heeft ge- komst eruit?’ beelden tonen we aan hoe wij uw bedrijfspand leid tot ’s werelds grootste gerandomiseerde of zorginstelling duurzaam, intelligenter en Telehealthcare onderzoek met controlegroep. Sprekers: kostenverminderend kunnen maken. Sluit aan Wim Buijs en Martin Wervenbos bij deze interessante vraagstelling en kom 13.45 – 14.15 uur samen met ons tot nieuwe inzichten!’ Simac Omschrijving: Verplicht stellen van mantelzorgu- Een gebouw van de toekomst is in onze De presentaties vinden plaats in het ren in de instelling? ogen een bedrijfspand of zorginstelling ‘VOF Theater’Locatie: Ring 4 Saskia Vermeulen - Simac waarbij eigen opwekking en beheersing Aanvangstijden: ShareCare heeft de ervaring dat dat helemaal van energie, optimale beveiliging, domo- - 10.00 - 11.00 - 11.00 - 12.00 niet nodig is, omdat de meeste mensen juist tica en (levensloopbestendige) zorgoplos- - 12.00 - 13.00 - 13.00 - 14.00 graag helpen. Maar hoe doe je dat dan, samen singen in volledige harmonie samengaan. - 14.00 - 15:00 - 15.00 - 16.00Smart Homes Magazine - AgendaBeurs Beurs Beurs21 en 22 november 2012 29 t/m 31 januari 2013 13 t/m 15 maart 2013De Beurs Domotica & Integrated System Europe Zorg & ICTSlim Wonen Locatie: RAI, Amsterdam Locatie: Jaarbeurs UtrechtOrganisatie: Stichting Smart Homes Meer informatie: www.iseurope.com Meer informatie: www.zorg-en-ict.nlLocatie: Evoluon, EindhovenMeer informatie: www.beursdomoticaenslim- Beurs Beurswonen.nl, organisatie@smart-homes.nl 4 t/m 9 februari 2013 30 september t/m 4 oktober 2013 Internationale Bouwbeurs ElektrotechniekBeurs Locatie: Jaarbeurs Utrecht Locatie: Jaarbeurs Utrecht11 t/m 13 december 2012 Meer informatie: www.bouwbeurs.nl Meer informatie: www.elektrotechniek-online.nlElektro VakbeursLocatie: Hardenberg Beurs BeursMeer informatie: www.evenementenhal.nl 21 februari t/m 3 maart 2013 3 t/m 7 februari 2014 Batibouw VSKBeurs Locatie: Brussels Expo Locatie: Jaarbeurs Utrecht8 t/m 11 januari 2013 Meer informatie: www.batibouw.be Meer informatie: www.vsk.nlConsumer ElectronicsShow Beurs BeursLocatie: LVCC, Las Vegas 5 t/m 9 maart 2013 8 t/m 10 april 2014Meer informatie: www.CESweb.org CeBIT Renovatie Locatie: Hannover Messe Locatie: Brabanthallen ’s Hertogenbosch Meer informatie: www.cebit.de Meer informatie: www.renovatiebeurs.nl 10  Smart Homes Magazine - november 2012
  • Smart Homes Award smart homes magazine susan verheijWelk project gaat met DEeer strijken?Maar wat trots was Wooninitiatief Nuenen Toen zij tijdens de beurs Domotica & Slim wonen 2011 deSmart Homes Award uitgereikt kregen. Zij wonnen vanwege hun duidelijke visie op wonen en de rol vandomotica daarin. Het project kent een goede balans tussen wat er kan en wat wordt aangeboden.W elk bedrijf of project gaat er in 2012 met is in de broodnodige kwaliteitsimpuls. Neem kennis de eer naar huis? Enkele aanmeldingen van de projecten die graag meedingen naar de Smart lichten we uit. Alle ingediende projecten Homes Award 2012. Drie hiervan zullen genomineerd zijn mooie voorbeelden van toegepaste worden en door een onafhankelijke jury worden ge-domotica. Veelal gericht op kwaliteitsverbeteringen in wogen. De nominaties worden nog voor de beurs Do-de zorgsector. Een sector waarbij verbeteringen zeer motica & Slim wonen bekendgemaakt op de websitewelkom zijn en waarbij domotica een belangrijke pijler www.beursdomoticaenslimwonen.nl. " Radaris Evolution van Assa Abloy Assa Abloy laat het project Radaris Evolution voor extramurale zorgverlening meedingen. In opdracht van woningcorporatie Stadlander te Bergen op Zoom is door Assa Abloy en Eurocom Networks het CQ-Net De award is een Live-platform geschikt gemaakt voor Radaris Evolution waarbij mechanica, elektronica en cloud techno- sculptuur van de hand logie perfect op elkaar aansluiten. In het licht van ontwikkelingen waarbij domotica een steeds belangrij- van Helen Colijn, kere plaats krijgt in woningbouw en zorg, is een oplossing bedacht voor elektronisch sleutelbeheer zodat bestaande uit diverse ouderen of zorgbehoevenden langer thuis kunnen wonen. Het betreft een praktische integratie van mechani- materialen en kleuren. sche beveiligingseigenschappen en een op internet gebaseerd elektronisch beheer- en bedieningsoplossing. De sculptuur ver- In het dagelijks gebruik kan de deur comfortabel op afstand worden geopend mét een hoog beveiligingsniveau. beeldt de complexi- In geval van nood is snel zorghulp beschikbaar. Het bijzondere is dat Radaris Evolution staat voor het beheren teit en tegelijkertijd van systemen op afstand, alarmering, toegangsbeheer en communicatie binnen één platform, dat ook gekop- de opbrengst van een peld is aan een backoffice. Stadlander heeft een opdracht goede samenwerking. verstrekt voor 5000 toegangsdeuren, waarvan inmiddels 2500 zijn gerealiseerd. Pluspunt voor het project is dat er voor de zorgverleners tijd wordt bespaard, exploitatiekosten lager zijn en dat er volledige financiële vergoeding vanuit de overheid mogelijk blijkt voor de zorgorganisatie. Smart Homes Magazine - november 2012  11
  • Leefcirkels van Tante Louise-Vivensis In zorgcentrum Onze Stede in Steen- bergen is met een domoticatoepas- sing van Consyst de mogelijkheid gecreëerd dat bewoners van het ver- zorgingshuis niet hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis en zij zo tussen vertrouwde medebewoners kunnen blijven wonen. Dit na de nadrukke- lijke wens van cliënten en hun familie. Zes verzorgingshuisplaatsen zijn op deze wijze omge- zet naar verpleeg- huisplaatsen voor mensen met een in- dicatie voor psycho- geriatrische zorg. Voor dit project is stichting tante Louise-Vivensis een samenwerking aangegaan met systeeminstegrator Consyst. Dit bedrijf kwam met de functionaliteit Leefcirkels. De behoefte bestaat om het dwalen van dementerende cliënten te detecteren zodat de belasting voor verzor- genden beperkt blijft. Via een radio frequency identification tag is een oplossing gevonden. Per cliënt is aan te geven in welke ruimtes hij of zij zich mag begeven (via Condigi op de ComServer van Consyst. De netboxen zijn geleverd via Telezorg BV). In geval van dwaalpreventie wordt een deur pas gesloten of vergrendeld als een cliënt gedetecteerd wordt die een afdeling niet mag verlaten. De kosten voor implementatie van domotica zijn vele malen lager dan de kosten voor nieuw- bouw of verbouw binnen de locatie. De aanpak lijkt meer op het thuiszorgmodel, passend bij de vervagende scheiding tussen intra- en extramurale zorg. Het toepassen van dergelijke domotica in een verzorgingshuis is een goede en betaalbare bijdrage om het proces van de overstap van verzorging naar verpleging dynamisch te laten plaatsvinden. Comfort 21 van Elektra 21 Comfort 21 is de naam van een concept dat breed inzetbaar is. De vraag is volgens Elektra 21 niet langer of er in een project domotica wordt toegepast, maar hoe en wat. Het bedrijf uit Terneuzen heeft onder de naam Comfort 21 een technisch kwaliteitshandboek samengesteld waarbij de factoren van prijs en kwaliteit van domoticatoepassingen goed kunnen worden gewogen. Doelstelling van Comfort 21 is om geen conventionele installatie te leveren maar domotica zo bereikbaar te maken met de beschreven methodes dat toepassing gemeengoed zal worden. Ze bieden in het handboek merkonafhankelijke informatie. Met het concept Comfort 21 kunnen ontwerpuren worden bespaard en is tekenwerk gestandaardiseerd. Het gaat daarbij om de fases ontwerp, uitvoering, oplevering en beheer van een installatie. Elke elektrotechnisch monteur is in staat een installatie te maken door op de in het handboek genoteerde wijze te tekenen. Dit gaat zelfs om een volledig geïntegreerd systeem van alarm, brandbeveiliging en zorgoproep. Maatwerk is overigens wel mogelijk. Leveranciers als Niko, Gira en Hager zijn betrokken om het concept marktgericht te maken. Indien gewenst kan Comfort 21 alle functionaliteiten bewaken op juiste installatie.12  Smart Homes Magazine - november 2012
  • Dynamische verlichting via Imtech Security SolutionsHet lijkt logisch, maar is niet eerder opdergelijke wijze in praktijk gebracht; dy-namische verlichting toepassen om hetleven van ouderen in een zorggroep teveraangenamen. Er is zelfs een signifi-cante afname van bewegingsonrust enclaimend gedrag waar te nemen. Evenalseen verbetering van cognitieve functies.Doordat er meer rust op de afdeling is, iser ook meer tijd voor cliënten. Imtech Se-curity Solutions was ingeschakeld doorVivium Zorg Groep om in zorgcentrumde Bolder in Huizen dynamische verlich-ting te installeren, in die mate dat er een positief effect op het slaap/waakritme en opde cognitieve functies van de dementerende bewoners ontstaat. Door toepassing vanautomatisch bedienbare verlichting, zowel koele als warme lichtbronnen, kan op hetjuiste moment en met de juiste duur, intensiteit, golflengte en met voldoende comfortkunstmatig daglicht worden aangeboden. Er is gekozen voor een digital addressablelighting interface protocol. De lichtscenario’s zijn geschreven door Davita. De kern is eenopen toegangscontrolesysteem (tcs), die naast dwaaldetectie, het elektronisch beherenvan lockers/kluisjes ook de verlichting aanstuurt. Vivium Zorggroep adviseerde vanuiteigen ervaringen in het maken van het Programma van Eisen. De verlichtingsarmaturenkomen van Waldmann BV. Imtech Security Solutions was zelf verantwoordelijk voortechnische projectbegeleiding en softwareinstellingen in het tcs. Zelf geven de partijenaan dat het transsectoraal innoveren de sleutel tot succes was.Nachtrustverbeteringen bij cliënten ORO ORO is zorg met bezieling, voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Zuidoost-Brabant bieden 1250 medewerkers De genomineer- kind- en jeugdzorg, professionele hulpverlening, dagbesteding, den zullen op 21 werken en wonen. Hoe kun je met inzet van domotica een verstoorde nachtrust verbeteren? Hoe kunnen we op een hoogwaardige wijze november, tijdens (be)waken zonder onze zorgdwang om te gaan kijken en de cliënt de eerste beursdag, te storen in de nacht. ORO heeft hiervoor het Viedome-concept hun project monde- van Mextal toegepast. Naast aanpassingen in het ict-netwerk is ook gekozen voor inzet van Saasen Elektrotechniek BV. Ook wordt ling mogen toelich- samengewerkt met de woningcorporaties die bouwen voor de ten voor de jury enORO-doelgroepen. ORO heeft gekozen voor het Viedome-systeem van Mextal als betrouwbare partner met pers en natuurlijkeen zorgvraaggerichte visie op domotica. Dit systeem heeft ongelofelijk veel functionaliteiten. ORO maakt algebruik van akoestische bewaking, epilepsiedetectie, bewegingssensoren, (slimme) camera’s, deurstandsigna- de geïnteresseerdelering, Vivago watch (slaap-waak observaties, alarmering, signalering), zusterroep en bijvoorbeeld beveiliging bezoekers.apnoeapparatuur. Dergelijke zorg op afstand heeft volgens ORO zelfs een direct verband met het terugdringenvan vrijheidsbeperkende maatregelen voor de gehandicapte bewoners. De inzet van een slimme camera geeft En dan is het oor-zorgverleners de kans om bewoners te begeleiden in plaats van hen te beperken. De kwaliteitsbevorderende deel aan de jury!inzet is in hun ogen bewezen. Zo constateren de verzorgers betere slaappatronen, waardoor personeel meeringezet kan worden in de dagzorg en minder in de nacht. Smart Homes Magazine - november 2012  13
  • smart homes magazine Audio als one stop shopping point ler dan vergelijkbare motoren. De hoofdbe- diening bepaalt het type systeem:Artsound is al een bekend merk op de Ne- De Q-Stream Picto vereenvoudigt de hand-derlandse markt en zal daarom ook dit jaar matige bediening van het systeem, op basisvertegenwoordigd zijn op de Domotica beurs. van duidelijke pictogrammen.Wij laten hier een klein deel van ons complete De Q-Stream Time maakt gebruik van eenassortiment zien. Artsound levert de juiste voorgeprogrammeerd ventilatiepatroon. Ditoplossing op het gebied van versterkers en patroon is op basis van individuele wensenaudio verdeling in verschillende segmenten aan te passen.van de markt. De Q-Stream Quali Solo maakt ook gebruikHieronder valt: van een voorgeprogrammeerd ventilatiepa- phone of tablet buiten de deur. En met het- Inbouw speakers van laag tot hoog segment troon en heeft bovendien in de hoofdbedie- bijgeleverde touch screen thuis. Waar u ook- Multiroom audio versterkers ning een sensor die op basis van luchtkwaliteit bent, u bent in control. Hiervoor maakt u- 100 volt toepassingen het systeem aanstuurt. gebruik van de diensten van het Eminent e-- Losse radio’s (bijv. voor op de bouwplaats) De Q-Stream Quali Comfort heeft aanvullend Domotica online portal.Graag laten we op deze beurs zien waar wij op de Solo uitvoering één of meerdere slaap-voor staan om u als installateur het juiste au- kamersensoren, waarmee in ieder afzonderlijk Draadloos flexibeldio systeem aan te bieden aan uw klant. vertrek de luchtkwaliteit wordt gemeten. Geen gaten in de muur. Kabels aanleggenStand 1.07 hoeft niet, want e-Domotica heeft een bevei-www.artsound.nl De hoofdbedieningen Picto, Time en Quali ligde draadloze verbinding met alle randap- zijn standaard lichtnet gevoed (230 V). Opti- paratuur. oneel is de hoofdbediening Picto ook in een De draadloze verbinding werkt met het open 12 V voeding (voeding vanuit de woonhuis- standaard protocol Z-Wave. Hierdoor kunt u ventilator) leverbaar. De hoofdbedieningen ook apparaten van andere aanbieders gebrui- communiceren altijd draad­loos met de woon- ken. Zo maakt u met e-Domotica van Eminent huisventilator. een goede keuzes voor nu én de toekomst. De interne communicatie tussen bediening en woonhuisventilator verloopt via het KNX- Nederlandse kwaliteitBUVA Q-Stream woonhuisventilator protocol. Hierdoor zijn er in de toekomst veel De basis van het e-Domotica-systeem vanTraditioneel afvoeren met nieuwe uitbreidingsmogelijkheden qua aansturing. Eminent is ontwikkeld en gefabriceerd in Ne-techniek Stand: 0.07 derland, met zo’n kwaliteit dat wij maar liefstDe Q-Stream is een geluidsarm, energiezuinig 5 jaar garantie bieden!en efficiënt ventilatiesysteem, bestaande uit Stand:1.08een woonhuisventilator, een hoofdbedieningen een keukenbediening (ook toepasbaar in Ontdek e-Domotica van Eminent:badkamer en/of toilet). 3 in 1! Gira HomeServer 4: nieuw design,De Q-Stream heeft een uitgebalanceerde ECmotor. Behalve energiezuinig, is deze ook stil- Eindelijk. Nu is er één systeem waarmee u meer performance veiligheid, comfort én energiebesparing voor Wie hoge eisen stelt, kiest voor een intelligent uw huis regelt. Controleren of het licht uit is. huis met KNX/EIB installatie. De Gira HomeSer- Beelden van de bewakingscamera bekijken. ver 4 in nieuwe behuizing stelt daarbij nieuwe Het energieverbruik controleren. Geen gedoe maatstaven op het gebied van thuisnetwer- met verschillende apparaten. Met e-Domotica ken. Met een grotere geheugencapaciteit en van Eminent is alles op elkaar afgestemd. Zo- dat het gewoon werkt. Controle uit en thuis e-Domotica van Eminent is altijd en overal eenvoudig te bedienen. Met iedere smart-14  Smart Homes Magazine - november 2012
  • r o u temeer performance biedt deze talrijke toe- componenten in het gebouw worden gecom- en gebruik. DAT is eenvoudig, snel, persoonlijkpassingsmogelijkheden: centrale aansturing bineerd – ook met de Gira DCS-IP-gateway. De en prettig!van licht, rolluiken, jaloezieën en verwarming, Gira Control 9 KNX past dankzij verschillende Stand:2.18ruimtescènes, multimedia-entertainment in designplaten in elk interieurconcept.alle ruimten, paniekschakeling, aanwezig-heidssimulaties, energiebeheer op maat en Binnenkort ook voor Android: Giranog veel meer. HomeServer/FacilityServer appBovendien kan met de nieuwe Gira HomeSer- De Gira HomeServer/FacilityServer app isver 4 de complete huistechniek met verschil- binnenkort ook verkrijgbaar voor Android.lende bedieningsapparaten worden aange- Daarmee kan de complete huistechniek met Roombox; geïntegreerde modulestuurd: centraal met de Gira Control Clients nog meer apparaten gemakkelijk onderweg voor verlichting, HVAC en zonweringaan de wand of mobiel – met smartphone, worden aangestuurd. De Gira app presenteerttablet of laptop. zich in het uniforme Gira Interface-design. Zo Schneider Electric’s Roombox is ontwikkeld inDoor een verdere ontwikkeling van de Gira is de gebouwentechniek op elk moment en samenwerking met onder meer installateurs,Interface kan de status van afzonderlijke func- vanaf elke locatie in beeld. adviseurs, system integrators, vastgoedont-ties binnenkort ook direct in het hoofdmenu wikkelaars en eindgebruikers.worden afgelezen. Zo is bijvoorbeeld in éénoogopslag te zien of er nieuwe e-mails zijn Domotica Advies Tool voor pc, tabletbinnengekomen, hoeveel apparaten er in eenruimte actief zijn en of er een storing is. Voor of smartphonebedrijfstoepassingen is de Gira FacilityServer Leertouwer introduceert DATvoorzien van nog meer geheugencapaciteitvoor een nog hogere performance. Stel je voor, de verlichting, verwarming, au- dio/video, beveiliging en overige technischeGira Control 9 KNX: de nieuwe KNX/EIB systemen binnen jouw woning, bedrijf ofbesturingscentrale zorginstelling werken optimaal samen. Je bedient ze met een eenvoudige handeling of automatisch op basis van aanwezigheid, activiteiten, tijdstip of temperatuur. Dát is domotica: je integreert losse technische syste- De Roombox voedt en bestuurt vier zones wat men. Het gevolg? Een verhoging van kwaliteit overeenkomt met ongeveer 100m2 kantoor- in wonen, werken en zorg! ruimte. Dit concept kan in de opbouw van de installatie besparingen realiseren op het ge- Domotica kent veel mogelijkheden. Dit vormt bied van ruwe grondstoffen, zoals staal en ko- tegelijkertijd de moeilijkheid. Want: wat moet per, en materialen. Denk hierbij aan aspecten je kiezen? Waarop moet je letten? En wie kan zoals bekabeling, onderverdeelinrichtingen,Met de Gira Control 9 KNX kan de complete je daarbij helpen? Leertouwer introduceert kabelwegen en home-run bekabeling. Doorgebouwentechniek comfortabel worden aan- daarom de ‘Domotica Advies Tool’ (DAT). de systemen te combineren tot één enkelegestuurd ook zonder de Gira HomeServer als module wordt op meerdere fronten winstbovenliggende besturingscentrale. Het ap- DAT is handig voor iedereen behaald. Dat begint al bij de installatie, omdatparaat is daarom ideaal voor moderne eenge- Deze app bedien je eenvoudig en snel vanaf het proces een stuk eenvoudiger en sneller iszinswoningen of kleinere gebouwinstallaties. je pc, tablet of smartphone. Eerst selecteer dan bij afzonderlijke systemen. Ook zorgt deDankzij het principe van slepen & neerzetten je jouw situatie: wonen, werken of zorg. Ver- integratie van de systemen voor onderlingekan het eenvoudig en snel door de installateur volgens geef je aan of je bepaalde systemen synergie, waardoor grote energiebesparingenworden geconfigureerd. Het Gira Interface- wilt integreren. Op basis van je antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast zorgt de Roomboxdesign overtuigt gebruikers door het hoge ontvang je een overzicht van jouw interesses voor bescherming tegen overstroom, aardlekbedieningsgemak en de snelle oriëntatie. en een passend domoticavoorstel. In overleg en overspanning.Als volwaardig deelnemer aan het KNX/EIB met Leertouwer werk je dit verder uit. Zo stem Stand:2.05 "systeem kan het apparaat met alle KNX/EIB je jouw domotica optimaal af op jouw wensen Smart Homes Magazine - november 2012  15
  • smart homes magazinenoviteiten r o u teSmart Home voor iedereen, met het en tablet ook en achter de wandschakelaars en lampen mogelijk, zelfs gemonteerd.innovatieve digitale kroonsteentje wanneer u niet„digitale stroom kan meer.“ Met dit motto thuis bent. Sfeervolle lichtscènes kunnen eenvoudig wor-toont digitalSTROM hoe alle elektrische ap- den opgeroepen. Een gedetailleerd overzichtparaten in huis via de bestaande stroomlei- Middels het van het stroomverbruik per ruimte is beschik-dingen tot een intelligent netwerk verenigd modulaire con- baar, en zelfs het stroomverbruik van appara-worden. cept wordt een ten is opvraagbaar. Intelligente functies zoals voordelige do- „ik verlaat mijn huis“, „ik ga naar bed“ helpenDeze nieuwe standaard voor wooncomfort, moticaoplos- op comfortabele wijze het energieverbruikenergiebesparing en veiligheid maakt het sing op maat te reduceren. De „alarm“ functie schakeltmogelijk om met bestaande wandschakelaars gerealiseerd. Er alle verlichting in huis aan, stuurt rolluikenverlichting, zonwering, ventilatoren en an- is daarvoor geen omhoog, en waarschuwt desgewenst per E-dere apparaten eenvoudiger te bedienen, met nieuwe bekabe- mail bepaalde mensen. Deze en vele anderemeer mogelijkheden dan voorheen. Met di- ling nodig, en de installatie laat geen zichtbare functies zijn via de bestaande schakelaars engitalSTROM snoerdimmers kunnen ook sche- sporen na: alle digitalSTROM componenten smartphone te bedienen.merlampen van intelligentie worden voorzien. worden dankzij hun extreem kleine afmetin- Stand: E.P.3Uiteraard is bediening via PC, smartphone gen onzichtbaar in de bestaande meterkast Controle op toegang BUVA-DORMA Toegangscontrolesystemen Met de exclusieve Toegangscontrolesystemen van BUVA-DORMA wordt de veiligheid en het beheer van deuren en toegangen van woningen, zorginstellingen, kantoor- en fabrieksgebouwen gewaarborgd. BUVA biedt oplossingen voor een toepassing met één deur, maar ook voor toepassingen waar bijvoorbeeld een centraal beheerd netwerk voor deuren, poorten, liften, toegang tot parkeerplaatsen of autorisaties om een machine te bedienen noodzakelijk zijn. De BUVA-DORMA Toegangscontrolesystemen zijn zeer flexibel en eenvoudig te installeren. De systemen worden bestuurd door de voorgeconfigureerde ‘Ready to Run Box’. Per box zijn maximaal 15 deuren te besturen en in een systeem kunnen meerdere Ready to Run Boxen toegepast worden. Kijk voor meer informatie op buva.nl 0180 - 697500 | buva.nl Hang- en sluitwerk | Woonhuisventilatie | Hardglas ramen | Aluminium- en glasvezel versterkte profielen16  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingSiemens: Integratie van Klimaat,Verlichting en meerEnergie besparend, Comfort verhogendDuurzaamheid. Groen ondernemen. Energy A-labels. ook het goede voorbeeldZichtbaarheid van energiebesparingen. Het zijn al enkele geven. Onze kantoren injaren en nog steeds de meest voorkomende thema’s waar Den Haag zijn binnenkortde markt oplossingen voor vraagt. Een geïntegreerde eveneens aan de beurt”.gebouwautomatisering biedt een antwoord op dezethema’s. De integratie van klimaatregeling, verlichting, De Productenzonwering en meer, in samenspel met externe factoren Om geïntegreerde ge-als het weer, kan tot 40% energie besparen en levert u bouwautomatisering teeen A-label op volgens EN 15232. Dit is te realiseren door realiseren zijn productenoptimaal gebruik te maken van natuurlijke warmte en nodig met volledig openlicht en dit vraaggestuurd te regelen. Door gebruikers communicatiestandaar-te laten bijsturen is nog meer energie te besparen. Na- den, zoals bijvoorbeeldregelconcepten bieden tevens flexibiliteit in de ruimte KNX. Het gebruik van een(her)indeling en ondersteunen een grid en gefaseerde open standaard zorgt vooropbouw. onafhankelijkheid en te- vens kan men eenvoudig Het Project en snel in bedrijf stellen. De Siemens heeft in Hen- communicatieprotocollen gelo haar 8.500 m 2 die de Siemens producten gebruiken: kantoor voorzien van Synco standaard-, na- en ruimteregelingen (KNX & IP) haar eigen klimaatre- Home automation system: Synco Living (KNX RF) geling, toegangsbe- Regelsysteem: Desigo V5 TRA (KNX, BACnet & IP) heer, de brandmeld- Wandschakelmateriaal, touchpanels & visualisatie (KNX) en inbraakinstallaties, Modulen voor speciale applicaties en in/uitgang (KNX) de energiemonitoring, Fysische sensoren (KNX) alsmede de overige Systeemproducten & meters (KNX) elektrotechnische in- Cerberus Pro brandmelders (BACnet & IP) stallaties van het fabri- kaat Siemens. Ook de De Hulpmiddelen daglichtregeling van Siemens biedt diverse gratis tools om installaties opSiemens, als onderdeel van het Total Room Automation afstand te besturen, zoals apps en software. Tevensconcept, is bijzonder. Het lichtniveau binnen, waarbij beschikt zij over een Energy Prestation Classes Tool,lichtbronnen van Siemensdochter Osram zijn gebruikt, waar men eenvoudig ziet wat te doen om een A-labelwordt aangepast aan de aanwezigheid van medewer- installatie te behalen. Voor calculatie en productselectiekers, weersomstandigheden en aan de hoeveelheid bestaat er de gratis HVAC Integrated Tool (HIT).licht buiten het gebouw. Het daglicht valt zo binnen,dat het nooit op een computerscherm schijnt. Tevens Het Bedrijfzijn gebruikers in staat het klimaatsysteem op de ener- Siemens heeft 125 ervaring in Nederland en geeft iederegiezuinige stand te zetten, voor wie extra milieubewust dag ongeveer 150 miljoen uit aan R&D en dit cijfer stijgt ie-wil zijn. Door de integratie van klimaat, verlichting en der jaar. De producten worden ondersteund vanuit Neder-zonwering is niet alleen een architectonisch, maar ook land, en door haar partners. Deze partners adviseren vanuittechnisch bijzonder en duurzaam kantoorpand ont- hun ervaring met E&W-integratie of nemen desgewenststaan. Ten opzichte van traditionele bouw wordt er in het projectmanagement over. Daarnaast zijn de Siemenshet nieuwe Siemenspand 30 procent minder energie producten uitvoerig getest in haar unieke laboratorium ingebruikt. Siemens bestuursvoorzitter Ab van der Touw: Zwitserland. Siemens regelaars hebben een eu.bac certi-“De opening van dit bijzondere pand is voor Siemens ficaat; een bewijs van energie efficiëntie en kwaliteit. Alleeen belangrijke stap in het verduurzamen van onze ei- Siemens producten zijn te bestellen en te tracken & tracengen gebouwen. Als je duurzaamheid verkoopt, moet je op Siemens’ online webshop, de Industry Mall. Smart Homes Magazine - november 2012  17
  • TS3000de nieuwe standaard in elektronische identificatie- en toegangscontrole TS3000, is onze nieuwe toegangscontrole-oplossing welke wereldwijd de grenzen verlegt op het gebied van veiligheid, toegangsbeheer en toegangscontrole. Of het nu voor hotels, ziekenhuizen, universiteiten, scholen, kantoren of voor de industrie of overheidsgebouwen is, TS3000 vervangt de traditionele sleutelsystemen door elektronische toegangscontrole. flexibiliteit door diverse sloten in stand-alone en virtuele netwerkoplossingen LS LOCKERSLOT DS DEURSLOT CS CILINDERSLOT automatisch updates doorvoeren en flexibel optimaliseren van onbekabelde componenten Wat bijzonder is aan dit systeem is dat wanneer een kaart bij de ingang wordt aangeboden om de deur te openen, automatisch de wijzigingen van alle gebruikers worden ingelezen. Als men vervolgens het pand betreedt worden alle onbekabelde componenten die men gebruikt automatisch ge-update met de rechten van iedereen. Men hoeft dus niet eerst zelf alle onbekabelde sloten in te lezen. Vanaf nu kunt u uw toegangsbeheer onder diverse omstandigheden flexibel optimaliseren. Het systeem is vriendelijk in gebruik en makkelijk te programmeren en dankzij de toekomstgerichte NFC-technologie kan TS3000B WANDLEZER zelfs uw mobiele telefoon uw nieuwe deursleutel worden.ontdek nu een scala aan mogelijkheden door ts3000Ontdek nu de veelzijdige organisatorische, bouwkundige en elektronische voordelen voor uwtoepassingsgebied, inclusief de daarmee gepaard gaande bekabelingskosten- en tijdsbesparing.Dit in combinatie met een passend designaanbod aan veelzijdige beslagoplossingen, perfectafgestemd op uw inrichtingsstijl.t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46info@maaslandgroep.nl www.maaslandgroep.nl
  • TS3000stand-alone oplossingen • ts3000 biedt flexibiliteit door diverse slotenOp doordachte wijze worden pincode, RFID-proximity en NFC-technologie gecombineerd, waardoortoegangsbeheer in bedrijfs- en overheidsgebouwen nu nog gebruiksvriendelijker en efficiënter kan.Programmeren kan eenvoudig via programmeersets en mocht u in de toekomst willen overstappen naareen geavanceerder toegangscontrole-systeem welke via software kan worden beheerd kunnen allebestaande vergrendelingen gehandhaafd blijven. Het stand-alone programma bestaat uit de LS(locker-slot), de DS (deurslot) en de CS (cilinderslot).virtuele netwerkoplossingen • ts3000 biedt een scala aan mogelijkhedenHet kaart gebaseerde virtuele netwerk van TS3000 biedt online comfort en dit zonder enige bekabelingnaar de deuren. Vanaf nu kunt u uw offline toegangscontrole eenvoudig organiseren. Zodra een kaartwordt aangeboden aan de TS300B (die verbonden is aan een PC) worden wijzigingen gelijkovergeschreven op de kaart. Na binnentreden van het pand worden automatisch de rechten van allegebruikers doorgegeven aan alle onbekabelde componenten in uw pand(en) als deze een kaart krijgenaangeboden. Een update verspreidt zich automatisch door het onbekabelde systeem. DRAADLOZE VERBINDING Alle losse componenten PRINTER van de TS3000 toegangs- TS300B + TS300R LS SERIE DS SERIE CS SERIE TS300B + TS300R controle-oplossing zijn geïntegreerd in een overzichtelijk te koppelen productlijn. Het virtuele ELEKTRISCH SLOT netwerksysteem bestaat uit de LS (locker-slot), de PC MET LOCK MANAGER LM6 SOFTWARE ELEKTRISCH DS (deurslot), de CS SLOT (cilinderslot), de TS300B (wandlezer bekabeld) en USB PROGRAMMEERUNIT de TS300 (wandlezer DRAADLOZE VERBINDING onbekabeld).designoplossingen • ts3000 biedt vrijheid in vormgevingsconceptenAan het fraaie functionele design is er ook veel aandacht geschonken. In 2010, 2011 en 2012, ontvingTS3000 hiervoor verschillende design awards. Het modulaire vormgevingsconcept van beslagoplossingenvan TS3000 biedt ruimte voor creativiteit in eigen ontwerpconcepten door de keuze van deurkrukken enandere beslagonderdelen, zoals kruk-, knop- of rozetvarianten. Of u nu een nummer of een logo wiltaanbrengen of een specifieke vorm, kleur of materiaal wilt, TS3000 staat open voor uw individuelewensen. De componenten zijn volledig af te stemmen op uw eigen inrichting. Zo past uwtoegangscontrole-systeem perfect in uw huidige of nieuwe architectuur. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 info@maaslandgroep.nl www.maaslandgroep.nl
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingDe Heer Medicom: Welzijn en veiligheidvan cliënten en medewerkers in de zorgIn kleinschalige woonvormen of afdelingen in de langdu- van een volwaardige plaats in de maatschappij met voldoende perspectief op ontplooiing en ontwikke-rige gezondheidszorg is steeds meer behoefte aan eenvou- ling, waarbij het er om gaat dat een cliënt zijn eigendige, schaalbare en vooral betaalbare verpleegoproep- en keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en de omgeving waarin hij of zij zich bevindt.communicatiesystemen. Speciaal hiervoor heeft De Heer Me-dicom de ANC Touch ontwikkeld, het ideale zorgcommuni-catiesysteem voor kleinschalige omgevingen. Daarnaast heeft De Heer Medicom een nieuwe zor- gunit ontwikkeld voor de intra- en extramurale zorg, de Care4me. Bij de ontwikkeling van deze unit is als uitgangspunt genomen het verlangen van senioren en mensen met een beperking naar zelfstandigheid en de regie over hun eigen leven in een omgeving die zekerheid en veiligheid biedt. ANC Touch De ANC Touch is het zorgcommunicatiesysteem voor kleinschalige woonvoorzieningen, hospices, Gezins Ver- vangende Tehuizen, kleinschalige afdelingen binnen een Om deze gedachte in al haar facetten te ondersteunen verzorgingstehuis en- of ziekenhuis en separeerafdelin- heeft De Heer Medicom voor de extra- en intramurale gen binnen een GGZ of psychiatrie-omgeving. Met de zorg een nieuwe unit ontwikkeld, de Care4me. Deze unit ontwikkeling van deze unit heeft De Heer Medicom de beschikt over een scala aan functionaliteiten die het nieuwe trend gevolgd om het zorgsysteem te kunnen welbevinden van de cliënt bewaken, de cliënt helpen bedienen door aanraking van het scherm. Bediengemak bij zijn of haar dagelijkse bezigheden en niet minder staat hierbij voorop. De ANC Touch werkt in combinatie belangrijk de medewerkers van de zorgorganisatie on- met IP-kamerunits, welke naast de basisfunctionaliteit, dersteunen bij het zo efficiënt en effectief mogelijk zoals verpleegoproep, spreek-/luisterfunctie, akoesti- uitvoeren van hun taken. sche drempelbewaking, deurstandsignalering et cetera De Care4me beschikt over een 7” touchscreen en een ge- verder uitgebreid kunnen worden met geïntegreerde ïntegreerde camera waardoor beeldcommunicatie met IP video-observatie. Beelden vanuit een kamer worden de zorgverlener op afstand mogelijk is. Een uitgebreide direct getoond. Eveneens worden alarmen, inclusief menustructuur met allerlei functies, zoals een medicijn- detailinformatie omtrent het type alarm, overzichtelijk reminder, een activiteitenagenda of een keuzemenu voor weergegeven op het touchscreen. Kamers kunnen heel de maaltijden zijn middels het touchscreen beschikbaar. eenvoudig via het touchscreen in- of uitgeschakeld of op Voor de verpleging of verzorging bestaat de mogelijk- privacy worden gezet. Naast de basisfunctionaliteiten heid om (delen van) een ECD op te roepen met informatie beschikt de ANC Touch over een telefoniekoppeling op over het zorgplan, de zorgregistratie, medicatie et cetera. basis van SIP en kan hierdoor eenvoudig gekoppeld Middels een extra functie, de Bluetooth module, kan worden aan bestaande of nieuwe telefonie-omgevingen. telemedicine apparatuur gekoppeld worden aan de unit, Daarnaast beschikt de unit over een zogenaamde ESPA waardoor de bloeddruk, bloedsuikerwaarde, saturatie 4.4.4 interface en kunnen meldingen eenvoudig en en dergelijke via de unit kunnen worden doorgezonden beveiligd worden doorgestuurd naar een pieper- of naar de daartoe aangewezen personen. DECT installatie. Daarnaast zijn er diverse domotica functies beschik- baar welke op basis van industriële standaarden, zoals Care4me voor extra- en intramurale zorg bijvoorbeeld KNX, zijn geïntegreerd. Hierdoor kunnen Een belangrijk aspect voor senioren of mensen met een functies zoals verlichting, zonwering, toegangscontrole, lichamelijke of verstandelijke beperking is het behouden maar ook inbraakalarmering worden geboden.20  Smart Homes Magazine - november 2012
  • Technisch gezien is de Care4me zeer geavanceerd. Van-uit de zorginstelling kan de keuze worden gemaakt ofalarmen via het netwerk van de instelling of via eendedicated netwerk naar de centrale gaan. De alarmenvan de units in de extramurale zorg gaan rechtstreeks viaeen (beveiligde) internetverbinding naar de centrale. Ui-teraard beschikt de Care4me over een zelfcontrolerendefunctie die te allen tijde aangeeft of de unit verbindingheeft met de centrale.Over De Heer MedicomDe Heer Medicom is leverancier van het geheel zelfontwikkelde ANC Zorgcommunicatiesysteem. Dit sys-teem is een toegankelijk communicatiesysteem voor dezorgsector dat instellingen in de gelegenheid stelt omzowel de dag- als de nachtzorg efficiënter en effectie-ver te laten verlopen. De Heer Medicom biedt voor elk soonsbeveiliging-, dwaaldetectie-, toegangscontrole-,systeem maatwerk, dit door intensief overleg te voeren brandmeld-, telefonie-en video-observatiesystemen opmet de eindgebruiker. De ontwikkeling, eindmontage het zorgcommunicatiesysteem. Centraal hierbij staanen inbedrijfstellingen, alles wordt door onze eigen me- betrouwbaarheid, eenduidigheid en gebruiksgemak.dewerkers uitgevoerd. Een totaalconcept kan gebodenworden door het koppelen met en/of integreren van per- Voor meer informatie: www.deheermedicom.nl ONTDEK Enphase, dé micro-omvormer die BEURS meer rendement haalt uit een PV-installatie! DOMOTICA & Slim Wonen 21 - 22 VOORDELEN november 2012 • Installatie van enkele panelen al mogelijk • Schaduw heeft nagenoeg geen invloed Bezoek ons meer op de gehele PV-installatie op het • Tot 10% meer rendement Energieplein • Standaard 25 jaar garantie op de omvormer MAAK KENNIS met ons aanbod oplaadpunten. • Bay-Blend omhulsel (polycarbonaat): slagvast, onbrandbaar en kleurecht. • Gekleurde LED-ring geeft status van het laadpunt • Geschikt voor bedrijven en particulieren Bedrijvencentrum Peerderbaan 207, B-3910 Neerpelt T +32 11 754 586 • F +32 11 724 458 info@yps.be • www.yps.be Smart Homes Magazine -november 2012  21
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingHertek: ‘Zo min mogelijk paniek’Veiliger waken over psychiatrische patiënten Flexibel gebruik van techniek Hoe zorg je dat de veiligheid van jonge psychiatriepatiënten en hun begeleiders optimaal is? Door het brandmeld-, zorgoproep- en communicatiesysteem flexibel te gebruiken. zorgoproepsysteem ruimten van de woningen (en in twee separeerruimten), Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychi- zodat nachtmedewerkers horen of iemand zijn kamer atrie, heeft in Zetten een kliniek, polikliniek en crisisafde- verlaat of bijvoorbeeld in paniek raakt. “Bij nood gaan ling voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Onlangs werden wij er in eerste instantie heen, en anders maken wij een hier een brandmeldinstallatie met volledige bewaking spreek-luisterverbinding.” en een akoestisch zorgoproepsysteem Alle meldingen van zorg, brand en persoonsbeveiliging gerealiseerd. “Wij werken competen- kunnen worden doorgeschakeld naar pagers, Omwille tiegericht om de zelfredzaamheid van van de rust en veiligheid op de afdeling is er geko- onze jongeren te bevorderen en zijn zen voor selectief gebruik van persoonsalarmering en tevens verantwoordelijk voor hun stilalarm bij brandmeldingen. veiligheid”, zegt Irene Hegeman, af- Hegeman waardeert de extra (drie-in-één) functionaliteit delingsmanager bedrijfsvoering. van het nieuwe systeem en de nachtmedewerkers zijn Het zorgoproepsysteem heeft ka- door Hertek goed op locatie ondersteund. “De praktische merunits in de gangen en algemene begeleiding heeft de implementatie bevorderd.” Veilig vertoeven in Laethof teneinde onnodige paniek onder de hulpbehoevende Het nieuwe wijkzorgcentrum Laethof in ouderen te voorkomen. Door het gebruik van optische Eygelshoven is uitgerust met een brand- melders en een Espa-koppeling tussen de Hertek brand- meldinstallatie van Hertek. Zowel de de- meldinstallatie en de telefooninstallatie met pagers en menterenden, die hier zorg genieten, als handsets (DECT) is daarin voorzien. de buurtbezoekers van het dienstencen- trum kunnen er veilig vertoeven. Afdekkapje op handmelders voorkomt ‘misbruik’ Huisvestingsconsulent Erwin Eijkenboom van de Mean- Laethof is de nieuwste locatie van Mean- derGroep is tevreden over de brandmeldinstallatie. “Het derGroep Zuid-Limburg, die het gebouw systeem functioneert prima en de samenwerking met huurt van corporatie Wonen Limburg. Intergarde verliep goed. Zij werkt heel gestructureerd Naast de vier woontorens met 72 appartementen voor en is goed op de hoogte van de technische regels. Ook ouderen met of zonder zorgindicatie omvat het complex hebben wij een flexibele brandweer die onze organi- ook een zorgcentrum en een dienstencentrum (laag- satie goed kent. Met haar toestemming hebben wij de bouw). Het zorgcentrum bestaat uit 8 groepswoningen, handmelders van een afdekkapje voorzien, zodat onze waar 52 dementerende ouderen in een huiselijke setting dementerende bewoners ze moeilijk kunnen bedienen, zo zelfstandig mogelijk wonen en 24 uurs intramurale omdat er twee handen voor nodig zijn.” zorg krijgen. In het dienstencentrum kunnen wijkbe- woners terecht voor thuiszorg, dagbesteding en sociale Uitbreiding al voorzien ontmoetingen (inloopcafé). De Hertek brandmeld- en ontruimingsinstallatie omvat een Penta centrale, een geografische paneel en circa Stil alarm voor dementerenden 150 componenten (optische melders, slow whoops, Voor de brandbeveiliging heeft Intergarde B.V. in op- nevenindicatoren en flitslicht). Ook de sturing van deHertek B.V. dracht van Bouwens Elektrotechniek B.V. samen met lift, de entreedeuren, de ventilatie en het hek van hetCopernicusstraat 8 de eindgebruiker en de brandweer een Programma van binnenterrein waar de groepswoningen op uitkomen,6003 DE Weert Eisen opgesteld voor het zorgcentrum en het diensten- gebeurt via de centrale. Bijzonder is dat Intergarde alleT: +31 (0) 495 584 111 centrum. Naast normtechnische eisen (NEN2535 en NEN appartementen van de woontorens in het complex reedsF: +31 (0) 495 584 133 2575) en volledige bewaking gold als belangrijkste eis technisch heeft voorbereid om in de toekomst eventueelW: www.hertek.nl dat er stil alarm in de groepswoningen moest komen, op de Hertek bmi aan te sluiten. 22  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingGebouwenbeheerssystemen – mobiel en intuïtief te bedienenGira HomeServer app voor iPhone,iPod touch en iPadGebouwenbeheerssystemen met hun vele intelligente functies worden mobiel – ze kunnen met smart-phones en tablet-PC’s worden bediend, bewaakt en aangestuurd. Helemaal aantrekkelijk: aansturingvia iPhone, iPod touch en iPad van Apple. De betreffende Gira HomeServer app is vanaf augustus in deiTunes Store van Apple verkrijgbaar.Zonder intelligente functies voor meer comfort, veilig- paald. Zo kunnen b.v. lampen met één touch wordenheid en efficiency is modern wonen niet meer denkbaar. in- of uitgeschakeld of rolluiken en jaloezieën wordenAls aanbieder van oplossingen voor gebouwsysteem- versteld. Wanneer het apparaat 90° wordt gedraaid,techniek voelt Gira zich verplicht gebouwen intelligenter biedt de landscapestand een ruimer aanzicht op dete maken. Uitgekiend en chique zijn ook de mobiele tijdschakelklokfuncties.bedieningsapparaten van Apple, zoals de iPhone of deiPad. Gira en Apple vullen elkaar ideaal aan: twee sterke, Bij complexere functies, zoals bijvoorbeeld verwar-designgerichte merken maken gebouwbesturing en mingsbesturing, opent er een pop-upmenu over het-automatisering nog aantrekkelijker. ruimte-aanzicht. Via dit extra menu kunnen instellingen worden uitgevoerd. In het dwarsaanzicht stelt een tijd-Via de nieuwe Gira Interface apps kunnen alle gebou- schakelklok diverse filterfuncties beschikbaar die aanwenbeheerssystemen even eenvoudig als elegant te de persoonlijke behoeften van de gebruiker kunnenbedienen – mobiel onderweg of vanuit een willekeu- worden aangepast. Op het touchscreen kunnen ookrige ruimte in het gebouw – via iPhone, iPod touch of de gegevens van een weerstation worden afgelezen,iPad via GSM, UMTS of WLAN. Omdat deze oplossing bijvoorbeeld windsnelheid, neerslag en buitentempera-de gebouwenbeheerssystemen niet benaderd via een tuur. Daarnaast kan de waterstand van een bassin in dewebinterface, is deze extreem snel en tegelijk veilig wat tuin of de energieopbrengst van een zonnecelinstallatiede overdracht betreft: De aansturing verloopt praktisch worden bekeken.real-time. Met behulp van diagrammen die op het touchscreenDe nieuwe Gira HomeServer app – de applicatie, dus – worden weergegeven, kunnen verbruiksgegevens wor-fungeert als client, die met de Gira HomeServer 3, het den geanalyseerd en gevisualiseerd. Verschillende waar-‘brein’ achter het gebouwbesturingssysteem, of de Gira den kunnen op jaar, maand, week, dag en uur wordenFacilityServer communiceert. De voor touchscreens van weergegeven. Wordt het beeldscherm 90° gedraaid,mobiele apparaten aangepaste Gira Interface visualiseert dan wordt het laatst actieve diagram in landscapestandalle functies overzichtelijk en aanschouwelijk en maakt weergegeven en kunnen bijvoorbeeld temperatuurver-een snelle toegang daartoe mogelijk. Apple-fans weten schillen worden gevisualiseerd.het natuurlijk: zowel horizontale als verticale weergave Ook camera’s kunnen aan de functies worden gekop-is mogelijk, eenvoudig door het apparaat te draaien. peld: met slechts één bedieningsstap kunnen gebruikers zien wie zich in de tuin of op de inrit ophoudt. Met deOp het touchscreen kunnen verschillende menu’s wor- Apple-apparaten kunnen de beelden van diverse ca-den weergegeven. Het hoofdmenu toont alle gebouw- mera’s op het terrein worden opgevraagd. De applicatiefuncties en via de onderste menubalk kan op elk moment is uitsluitend verkrijgbaar in de iTunes Store van Apple,naar dit hoofdmenu terug worden gesprongen. In hetruimte-aanzicht worden alle ruimten naar verdieping Meer informatie over de Gira HomeServer app vindtgeordend weergegeven. Met een touch op een van u onder www.gira.nl.de rubrieken wordt een overzicht geopend van alletoepassingen die in een ruimte zijn geïnstalleerd. Bijde ruimtefuncties zijn in één oogopslag alle apparatenin een ruimte te zien en kan hun status worden be- Smart Homes Magazine - november 2012  23
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingPureDomotica biedtwerkbare oplossingenPureDomotica uit Liempde is een nieuwe marktpartij die installatiebedrijven en system integrators op-lossingen biedt op het gebied van visualisering van woning- en gebouwautomatisering. Het bedrijf pro-duceert touchscreens en touch-pc’s en distribueert ThinKnx, visualisatiesoftware waarmee men intuï-tieve interfaces kan creëren. De activiteiten van PureDomotica zijn in belangrijke mate een antwoordop de onvrede in deze markt over de prijs/prestatie-verhouding van bestaande touchscreens, touch-pc’s en visualisatiesoftware. “Bijna alle touchscreens en touch-pc’s die momenteel daard voorzien van mooie afgeronde hoeken en een wit verkrijgbaar zijn, kenmerken zich door tegenvallende of zwart hard glazen designfront. Hierdoor is het scherm hardwareprestaties, onvolmaakte inbouwmethodes, krasvast en gemakkelijk te reinigen wat bij de meeste achterhaalde designs en een prijsstelling die voor veel screens niet altijd het geval is. De PureDomotica-schermen van onze eindklanten niet acceptabel is”, vertelt Frank zijn geschikt voor domotica, digitale receptie en product- van Berkel, oprichter van PureDomotica. “Wij hebben presentaties. Zelfs de inbouwmethode is eenvoudig en daarom juist op bovenstaande onderdelen producten onzichtbaar. Met de bijgeleverde tool kun je de beves- ontwikkeld die niet alleen technisch hoogstaand zijn tigingsbeugels in enkele ogenblikken op maat stellen. maar dit ook nog eens zo geprijsd dat het voor een veel Hierdoor is het inbouwen van een touch pc of touchscreen grotere groep consumenten acceptabel is.” in een muur of systeemwand een stuk gemakkelijker.” Nieuwe trend Eenvoudig te programmeren “Onze designers hebben de nieuwe trend gezet”, voegt Van Naast de productie van eigen schermen, levert PureDo- Berkel toe. “De touch-pc’s en touchscreens worden stan- motica ook ThinKnx, een smartstation met ingebouwde24  Smart Homes Magazine - november 2012
  • visualisatiesoftware. “Er zijn op de markt meerdere oplos-singen om KNX-installaties te visualiseren”, vertelt VanBerkel. “Maar deze oplossingen kosten meestal veel tijden de mogelijkheden zijn vaak beperkt. Met ons productThinKnx kan een installateur of system integrator zeereenvoudig en laagdrempelig KNX-installaties visuali-seren en tegelijk installaties als beveiligingssystemen,klimaatregeling en multimedia integreren. Daarnaast kunje met de software van ThinKnx mooie graphics makendie je eenvoudig kunt programmeren en die uiteinde-lijk leiden tot een intuïtieve interface.” Met hulp van desmartstation, waarin de ThinKnx-software is ingebed, kan beschikken op het gebied van visualisaties en KNX-men een complete visualisering realiseren voor zowel installaties. Een van de belangrijkste drijfveren binnentouchschreen, touch-pc maar ook iPad of Android tablet. de organisatie is het waarborgen van kwaliteit. PureDo- motica neemt en draagt ook de volle verantwoordelijk-KNX Technology Partner heid voor het ontwerpen, assembleren en testen vanSinds 1 juli 2012 is PureDomotica als KNX Technology de producten. Op die manier kan het bedrijf met zijnPartner toegetreden tot het KNX-netwerk in Nederland. producten en diensten een toegevoegde waarde zijnBinnen dit netwerk wil PureDomotica zich profileren als voor alle installateurs en system integrators in de markt.een bedrijf dat producten levert die kunnen samenwer-ken en integreren met KNX-gecertificeerde systemen. Voor een uitgebreide beschrijvingen en de detailsPureDomotica is een kernachtige organisatie met en- van de producten kan men terecht op de websitethousiaste medewerkers die over jarenlange ervaring www.puredomotica.nl. ZORG Binnen de zorg is een tevreden cliënt het doel. Techniek is daarin een krachtig middel naar meer veiligheid, efficiëntie en welzijn. www.leertouwer.nl Smart Homes Magazine -november 2012  25
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingSchneider Electric: inzicht in verbruikwaar mensen leven en werken toepasbaar in kantoren, huizen, ziekenhuizen, hotels en kenmerken zich door: • Eenvoud: Gemakkelijk te installeren en te beheren • Flexibiliteit: Volledig aanpasbaar aan talrijke configu- raties van leef- en werkruimtes. • Perfecte verbindingen: Onderling verbonden en leveren informatie en energie, op een veilige en be- trouwbare manier. • Goed ontwerp: Ontworpen met als doel niet alleen de behoefte en wensen van de installateur voor kos- tenefficiëntie en stijl te vervullen, maar hier ook op te anticiperen. Wat kunt u verwachten op onze stand U vindt ons op de 2e ring; stand 2.05. Onder het thema ‘inzicht in verbruik waar mensen le- ven en werken’, tonen wij onder andere onderstaande oplossingen: • Roombox, een geïntegreerde module voor het De voeden en automatiseren van verlichting, HVAC en zonwering inclusief energiemetingen (klasse 1) • Nieuwe kWH energiemeters klasse 1/0,5 s met com-Schneider Electric toont energie-efficiënte LifeSpace municatiemogelijkheden (Modbus) • Nieuwe KNX naar Modbus Gatewayoplossingen voor het inzichtelijk maken van verbruik • Deurintercom demonstratie op IP basis. Met het Twin-waar mensen leven en werken. Bus IP systeem is communicatie in gebouwen eenvou- diger, veiliger en toekomstgericht. • Visualisatie en bediening van een woning via tablet In een wereld gedreven door snelle veranderingen en verhoogde complexe technologie, overbruggen de LifeS- U bent van harte welkom. pace oplossingen van Schneider Electric de kloof tussen Met de LifeSpace oplossingen van Schneider Electric, de complexe wereld van energie-experts en mensen. zien wij morgen als een betere omgeving om in te leven Het LifeSpace portfolio bestaat uit oplossingen voor: en te werken.Tot ziens op onze stand. • Huisautomatisering • Gebouwautomatisering • Noodverlichting Schneider Electric, make the • Deurcommunicatie • Datacommunicatie most of your energy • Kabelmanagementsystemen • Schakelmateriaal De behoefte van de klant staan centraal Schneider Electric The Netherlands B.V. Wij denken mee aan de persoonlijke behoefte vanaf het Diakenhuisweg 29-35 begin: de behoefte van de installateur voor snelheid en 2033 AP Haarlem eenvoud, de behoefte van de adviseur voor ontwerp en T: +31 (0) 23 5124 124 efficiëntie en de behoefte van de gebruiker voor veilig- F: +31 (0) 23 5124 100 heid en comfort. Onze oplossingen zijn onder andere W: www.schneider-electric.com/nl26  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingSomfy: Animeo en EnOceaneen nieuwe KNX mixWe vertellen niks nieuws als we zeggen dat geautomatiseerde zonwering een ‘must’ is als het gaat omhet verhogen van comfort en energiezuinigheid van een gebouw. We spreken dan wel over geautomati-seerde zonwering, maar eigenlijk gaat het om de ‘intelligentie’ die we in de besturing stoppen. Naast de ‘hardware’ is de ‘software’ een belangrijk on- blijft de service afdeling van Somfy ondersteunen bij derdeel van de installatie. Als we het goed beschouwen gewenste uitbreidingen of aanpassingen. is de hardware ondergeschikt aan de software, immers Doordat animeo KNX ondersteunt bij energiezuinigheid op basis van de gewenste functionaliteit dienen één of en comfort draagt dit ook bij aan BREEAM certificering. meerdere scenario’s te worden bedacht waaruit dan de Bij de BREEAM certificering beoordelingsmethode om toe te passen hardware rolt. Wat dat betreft wordt er vaak de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen, in omgekeerde volgorde gewerkt. Eerst wordt er een worden credits gegeven aan een grote verscheidenheid specificatie gemaakt op basis van hardware namelijk het aan maatregelen en materialen variërend van toegepast bestek. Naderhand wordt er dan bekeken welke functi- project management tot het hergebruik van grondstof- onaliteiten er met deze hardware gerealiseerd kunnen fen en ‘renewable energy’. worden. Misschien heeft dat te maken dat er vanuit de Het is in dit kader dan ook logisch dat als ontwikke- installatiekant een focus ligt op de wijze waarop de ‘tech- ling op het Somy animeo gamma er een aansluiting is nische’ installatie moet worden gerealiseerd. Natuurlijk gemaakt met het protocol EnOcean. Als eerste zal het gaat het hierbij om snelheid (installatie gemak) en om mogelijk zijn om individuele draadloze schakelaars met op een zo éénvoudig (en goedkope) wijze te voldoen het EnOcean protocol te verbinden met animeo KNX. aan die technische specificatie(‘s) uit het bestek. Tot nu toe waren draadloze radio verbindingen alléén te Gelukkig wordt er op basis van bovenstaande meer en maken indien de daarvoor benodigde schakelaars waren meer gekozen voor de KNX standaard. KNX voldoet aan voorzien van een batterij. De toegepaste technologie alle argumenten met betrekking tot snelheid en instal- van EnOcean in schakelaars met radio besturing maakt latie gemak. Niet in de laatste plaats met betrekking tot batterijen overbodig. Door in de animeo Motor control- de Somfy animeo KNX producten die met verschillende lers EnOcean ontvangers te plaatsen, is het dus mogelijk stekkerbare aansluiting worden geleverd, zowel in een geworden om schakelaars die de individuele bediening Wieland als Wago Winsta variant. van de zonwering regelen rechtstreeks te verbinden met Zoals eerder gezegd is de software of intelligentie van de KNX bus zonder dat deze van batterijen zijn voorzien. een systeem primair aan de hardware, bij geautomati- Opnieuw een stukje evolutie van duurzame en intelligent seerde zonwering is dit dus ook het geval. Sterker nog; de gestuurde zonwering! software van de automatisering is primair aan het type of de uitvoering van de zonwering. De wijze waarop de NB: EnOcean is de initiatiefnemer van gepatenteerde zonwering reageert op basis van parameters zoals zon, energiewinning met behulp van draadloze sensor- wind en temperatuur of aanwezigheid en gebruik van technologie voor gebruik in gebouwen en industriële een ruimte is essentieel voor de bijdrage in comfort en installaties. energiezuinigheid! Het gaat hierbij overigens niet zo zeer over de ETS 4 software die bij KNX wordt gebruikt, maar over de algoritmen of logische stappen die worden Somfy biedt ook: geprogrammeerd. • Home Motion, een geavanceerd en overzichtelijk concept waarbij u met de TaHoma alle toepas- Omdat Somfy het belang van deze intelligentie inziet singen in en rond het huis zoals buitenzonwering, en promoot bieden zij een ‘full-service’ pakket aan op rolluiken, screens, alarm, verlichting, verwarming, dit gebied wat betekent dat vanaf het moment waarop gordijnen en garagepoorten op een eenvoudige een project wordt geïnitieerd tot aan de oplevering en manier draadloos kunt bedienen. daarna, Somfy experts een project kunnen begeleiden • Dit alles kan tevens via internet waar u ter wereld op het gebied van advisering, voorbereiding installatie ook bent, met een computer, smartphone of tablet. en inbedrijfstelling. Ook na de oplevering van een project Smart Homes Magazine - november 2012  27
  • Elbo Technology: al 25 jaar een clubcultuurOprechte aandacht,voor meer gripop slimme technologieElbo Technology — gespecialiseerd in communicatie, comfort enbeveiliging — groeit tegen de stroom in. Wij vroegen directeurErwin Wigmans naar zijn geheim. “Onze dienstgerichte instelling ende persoonlijkheid van onze organisatie maken ons onderscheidend.Natuurlijk zijn kwalitatief hoogwaardige producten de basis, maar wevinden een optimaal contact met onze klanten het allerbelangrijkst endat voelen mensen.”
  • Bezoek Elbo Technology op standnummer 0.16 en 0.17 Een primeur! De tModo: een 10 inch monitor, te gebruiken als deurvideo-monitor maar ook alsEen persoonlijkheid die onderscheidend is in deze Bij Elbo Technology bieden ze alle trainingen bedieneenheid voor woningautomatisering.concurrerende markt, dat klinkt eenvoudiger dan gratis aan in hun eigen opleidingscentrum of Met de mogelijkheid de monitor los te koppelenhet is. “Toch hebben wij het altijd zo gedaan,” desgewenst op locatie. “Producten worden steeds voor mobiel gebruik! Daarnaast veel nieuws overreageert Erwin Wigmans. “Al vanaf het begin heb slimmer en dus ook complexer. Dat vergt een de verdere integratie van onze producten metik erin gelooft dat je krijgt wat je geeft. Presteer je steeds verder-gaande productkennis, die wij graag woningautomatisering.goed en kom je je afspraken na, dan creëer je met onze klanten willen delen. De relatie wordtklantentrouw. Daarbij komt dat wij er alles aan daardoor steeds hechter, wat ook weer een positiefdoen om onze relaties op de gewenste manier van effect heeft op de samenwerking. Hoe beter jedienst te zijn, en eigenlijk gaan we het liefst nog elkaar kent, des te beter je elkaars krachten weeteen stapje verder. Gevraagd maar ook ongevraagd te waarderen. En daar kom je samen verder mee.”  tModobeschikbaar zijn, snel handelen zonder gezeur:klanten worden er vaak door verrast en dat geeft Communicatie en informatieons een kick.” Om de waardevolle klantcontacten te koesteren, besteedt Elbo Technology veel aandacht aan communicatie en informatie. Een uitgebreide Domotica in dienst van de mens website die steeds wordt ge-update. Het eigen In het verleden waren domotica toepassingen magazine ‘Spot’ met informatieve artikelen, nog wel eens gebruiksonvriendelijk. Maar tegen- bestemd voor bestaande relaties. De digitale woordig staan de systemen echt in dienst van de nieuwsbrief Spotmail voor korte nieuwsberichten. mens, in plaats van andersom. Overzichtelijk met En een zeer complete catalogus, waar veel klanten een eenvoudige bediening, ook voor ouderen. intensief gebruik van maken. Op beurzen zoals Bovendien zijn er steeds meer mogelijkheden met Domotica & Slim Wonen onderhouden ze veel mobiele apparaten, zodat je de systemen op één-op-één contacten. “De laatste jaren heeft onze afstand kunt bedienen, vanuit welke locatie dan ook. organisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt en om daar uitdrukking aan te geven hebben we Kijk op www.elbotechnology.nl recentelijk een nieuw logo geïntroduceerd. Wat ons voor meer informatie. op dit moment bezighoudt op het gebied van communicatie is wat sociale media voor onze klanten kunnen betekenen. We zijn sinds kortKlantgerichtheid in het DNA actief op Facebook, Twitter en LinkedIn, om IPervoice: ‘tutto il possibile’Maar hoe werkt dat dan in de praktijk, met een iedereen via deze weg op de hoogte te houden Urmet biedt innovatieve producten op hetteam van zo’n 25 mensen? Die moeten allemaal van het reilen en zeilen binnen onze organisatie.” gebied van deurcommunicatie met eendiezelfde instelling hebben. “Wij hebben altijd aantrekkelijke, Italiaanse vormgeving.mensen kunnen aantrekken met klantgerichtheid Systemen voor zowel kleine als de meestin hun DNA. Iemand die dat niet heeft, voelt zich “Als je weet wat er leeft bij je omvangrijke appartementencomplexen, metniet thuis in onze organisatie. Op die manier kun jeeen geweldig team opbouwen: een clubcultuur die klant, kun je beter inspelen totaaloplossingen voor deurvideo, camera’s, toegangscontrole met elektronische sleutels enbestaat uit een gezamenlijk gevoel voor kwaliteit op de individuele behoeften.” woningautomatisering. IPervoice gebruikt slechtsen dienstbaarheid. Onze klanten moedigen we aan één CAT.5-kabel voor de gehele hoofdverbinding.daar vooral de vruchten van te plukken.” Dankzij IP-technologie kunnen diverse audio- en Kwalitatief hoogwaardige producten videoverbindingen op hetzelfde moment wordenEen optimale samenwerking zijn de basis gerealiseerd. Eenvoud en veelzijdigheid gaanEen oprecht contact met je klant levert waardevolle Bij Elbo Technology zijn ze altijd op zoek geweest hier samen met onbeperkte mogelijkheden.informatie op. “Als je weet wat er leeft in de markt naar partners die een assortiment voeren met Eerste helft volgend jaar wordt zelfs de mogelijk-en bij je klanten, kun je beter inspelen op de producten die bovengemiddeld presteren. heid geboden om op mobiele apparatuur teindividuele behoeften. Daar stemmen we onze Vooraanstaande merken als Stentofon, Urmet kunnen zien wie er voor je deur staat, ook opdienstverlening continu op af. Ons steeds en Ropag, om er maar een aantal te noemen. momenten dat je niet thuis bent.”uitbreidende servicecentrum en dienstenpakket “We gaan voor kwalitatief hoogwaardigezijn daarvan het bewijs.” producten, waar eindgebruikers veel plezier aan beleven. Ze zijn de basis van onze duurzame klantenrelaties”, sluit Erwin Wigmans af. www.elbotechnology.nl  Aiko kleuren monitor wit  Elekta soft-touch entreepaneel
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingTechnologie als substitutie-instrument in de zorg, Waarom?De gezondheids- en sociale zorg worden nu en in de toekomst geconfronteerd met moeilijke keuzes. Deuitdaging van de vergrijzing en het stijgend aantal chronische zieken in combinatie met bezuinigingenbetekent dat er meer zorg moet worden geleverd voor minder geld. Bovendien is onze huidige finan-ciering van de gezondheids- en sociale zorg gefragmenteerd, wat leidt tot schotten in de zorg; de ver-antwoordelijkheid van zorginstellingen en zorgverleners beperkt zich alleen tot datgene waarvoorbetaald is. Zo ontstaat er versnippering en gebrek aan continuïteit in de zorg en dienstverlening.Het wordt dus tijd om opnieuw te onderzoeken hoe programma laten zien dat de inzet vanwe de ouderen en chronisch zieken individueel on- Telehealth zorgt voor:dersteuning kunnen bieden in hun zorgbehoefte bin- • 45% afname van het sterftecijfernen één zorgpad en hoe de zorg anders kan worden • 5% afname van het aantal opnames 1geleverd. Innovatieve oplossingen zijn nodig om met op de Spoedeisende Hulpminder méér te kunnen doen. Technologie is en wordt • 20% afname van spoedopnamesin steeds toenemende mate een onmiskenbaar compo- • 14% afname van ziekenhuisopnamesnent binnen het zorgproces in de efficiency strijd. Suc- • 4% vermindering in het aantal lig- 1cesvolle voorbeelden van zulke innovaties zijn Telecare dagenen Telehealth. Tunstall Healthcare is een leverancier van • 8% reductie in de zorgkostendeze thuiszorgtechnologieën en heeft inmiddels ruim- De Britse premier Cameron heeft, naarschoots de meerwaarde hiervan aangetoond in diverse aanleiding van deze succesvolle resultaten,  aangekon-studies (waaronder het grootschalige Whole System digd om inzet van geavanceerde Telehealth- en TelecareDemonstrator programma*). Keer op keer blijkt dat de oplossingen uit te rollen en beschikbaar te stellen voorinzet van Telecare en Telehealth als substitutie van de drie miljoen mensen in de komende vijf jaar, met als doeltraditionele zorg een belangrijke bijdrage kan leveren hun leven te verbeteren en zodoende het Verenigd Ko-aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Men ninkrijk in de voorhoede te plaatsen van de wereldwijdeziet een aanzienlijke afname van de kosten en mensen gezondheidszorg.kunnen met vertrouwen en een veilig gevoel langerthuis blijven wonen. Tunstall Healthcare is één van de drie leveranciers van
 thuiszorgtechnologieën in het WSD programma. Met de*Whole System Demonstrator programma Telehealth oplossingen van Tunstall werden patiënten inUit de eerste resultaten van het Whole System Demon- staat gesteld hun vitale functies, zoals gewicht, bloed-strator (WSD) programma kwam duidelijk naar voren druk en hartslag thuis te controleren in een vertrouwdedat de inzet van Telehealth het leven en de klinische en veilige omgeving. Tevens hadden de zorgprofessio-resultaten van mensen met een chronische aandoening nals toegang tot de meetresultaten en konden ze, bijverbetert. Telehealth is het consequent, betrouwbaar, eventuele afwijkingen, tijdig ingrijpen. Bovendien werdaccuraat en op afstand monitoren van de conditie van het zelfbewustzijn van de patiënt bevorderd.een patiënt met behulp van gemakkelijk te gebruiken ap-paratuur die zorgprofessionals kunnen aanpassen aan de “Patiënten vertellen ons dat Telehealth hen helpt om be-situatie van iedere patiënt, waardoor het mogelijk wordt ter om te gaan met hun chronische aandoening; het steltom de eigen gezondheid thuis effectiever te managen. hen in staat beter hun eigen gezondheid te managen; hetBij het WSD programma zijn 6.191 patiënten met één zorgt voor meer onafhankelijkheid en gemoedsrust; het Tunstall BVvan de drie chronische aandoeningen diabetes, hart- heeft bijgedragen aan een vroegere diagnose en behan- Oslo 28falen of COPD betrokken. Dit zijn patiënten van 238 deling van hun aandoening. Telehealth moet niet gezien 2993 LD Barendrechtverschillende huisartsenpraktijken uit Cornwall, Kent worden als een vervanging van de huisarts of specialist. T: +31 (0) 180 696 696en Newham, Groot-Brittanië. Deze twee jaar durende Het helpt om mensen hun onafhankelijk te behouden F: +31 (0) 180 696 699studie werd gesubsidieerd door het Britse ministerie en medische hulp kan tijdiger worden ingezet.” Aldus I: info@tunstall.nlvan Volksgezondheid. De eerste resultaten van het WSD- Dave Tyas, Service Improvement Manager NHS. W: www.tunstall.nl30  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingJUNG KNX Smart Control & AppJUNG FP Client, Gewoon slim!In 2 inbouwdozen bieden. De Smart Control kan gecombineerd wordenDe nieuwe JUNG Smart Control maakt vele functies van met ramen uit de LS range, met een keuze uit aluminium,een KNX installatie bedienbaar op het niveau van een roestvrijstaal en kunststof en de glasramen van LS Plussmartphone. Sliden, scrollen en besturen werkt eenvou- om zo feilloos geïntegreerd te worden in de installatie.dig met behulp van de intuïtieve bedienstructuur op ditcompacte glazen touchscreen welke in 2 inbouwdozen Uitbreidingwordt geplaatst! Voor deze innovatieve ontwikkeling Met de JUNG Smart Control biedt u uw klant in iedereheeft JUNG de Plus X Award gekregen voor het beste toekomstige KNX installatie een optimale bedienmo-product van het jaar. gelijkheid met dit compacte touchscreen. Maar denk ook eens aan KNX installaties die u al heeft gerealiseerdIntuïtief daarvoor is het een aantrekkelijke uitbreiding!De doordachte filosofie achter de bedienstructuur isduidelijk: ruim vormgegeven bedienoppervlakken en App JUNG FP Client – besturing van uw Colorcomfortabele “sliders” voor het dimmen van verlichting, Touch Panel IP nu ook mobielhet oproepen van lichtscènes, het bedienen van zon-wering en het instellen van temperatuur. Het kleurentouchscreen is, net zoals alle JUNG display apparatuur,uitgerust met de intuïtieve smart user interface.Gratis software om te programmeren in de ETSDe software voor de JUNG Smart Control is gratis tedownloaden van de JUNG website en staat garant vooreenvoudig programmeren via de ETS software.Alles onder controle De Jung Smart Control bevat een geïntegreerde thermostaat en één schakelklok die u in de KNX installatie kunt gebruiken, tevens zijn temperatuur en tijd onderdeel van het display. Voor de ruimte waar de Smart Control Met de FP 701 Client brengt JUNG wederom nieuwe De omvangrijke complete hangt biedt hij een ingebouwde mogelijkheden voor het mobiel sturen van de KNX instal- versie (Vollversion) van de schemerfunctie. latie. Met deze nieuwe App kan het Facility Color Touch FP 701 Client verkrijgt u De duidelijk gestructureerde Panel IP comfortabel op afstand aangestuurd worden middels de aanschaf van user interface, onderverdeeld met een iPhone, iPad, en iPod touch. Zo kunnen nu ook een te betalen licentie. per ruimte, waarborgt het over- de functies van bijvoorbeeld verlichting, zonwering, kli- Compatible met iPhone, zicht en beheergemak. Het over- maat en multimediabediening in de woning, onderweg iPod touch en iPad, mits iOS zicht van functies maakt centrale bediend worden! Bij thuiskomst wacht de woning reeds 4.2 of nieuwer. bediening mogelijk, het geeft met een passende lichtscène, de perfecte temperatuur eveneens informatie over de en de favoriete muziek.individuele toepassingen en hun status. Ook de favo- De FP Client App is uitsluitendrietenpagina is bijzonder handig. Hier kunnen de meest verkrijgbaar in de iTunes store. Ingebruikte functies worden gegroepeerd, waartoe men de downloadversie is reeds eendan ook direct toegang heeft. demoproject beschikbaar. U heeft echter ook de mogelijkheid omSmart Control in JUNG design de App “live” in uw KNX installatie,Natuurlijk heeft de Smart Control ook optisch wat te met al zijn functies, te testen. Smart Homes Magazine - november 2012  31
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingASSA ABLOY Nederlanddé specialist in deuroplossingen voor woning- en utiliteitsbouwASSA ABLOY Nederland BV biedt een uitzonderlijk breed assortiment mechanische en elektromechanischekwaliteitsproducten aan voor de vergrendeling en ontgrendeling van deuren. Hiermee heeft het bedrijf alleingrediënten in huis voor het realiseren van de ideale beveiligingsoplossing voor woning- en utiliteitsbouw.Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen meerdere binnen de utili-vertrouwde spelers hun krachten. Het resultaat is een teitsbouw.overtuigende dienstverlening, gebaseerd op zeven kwa-liteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen: ZorgoplossingNemef, LIPS, YALE, ASSA ABLOY, IKON, effeff en ABLOY. met privacy- functieToegangscontrole In nauwe samen-De ontwikkelingen rondom elektronische toegangsver- werking met zor-lening gaan snel. In toenemende mate maken bedrijven ginstellingen heeften instellingen gebruik van toegangscontrole. Vaak wor- ASSA ABLOY Ne-den deze systemen gecombineerd met tijdregistratie of derland het LIPSaan- en afwezigheidregistratie. ASSA ABLOY Nederland Zorgslot ontwik-biedt diverse toegangscontroleoplossingen voor wo- keld. Instellingenning- en utiliteitsbouw. voor zorg en psy- chiatrie hebben te maken met gecompliceerde eisen tenASSA ABLOY Smartair aanzien van het gebruik van deuren en de bijbehorendeMet ASSA ABLOY Smartair wordt een ‘gewone’ deur in sluitsystemen. Met name in patiëntenkamers is een effec-tien minuten een deur met toegangscontrole. Dit toe- tieve combinatie van een toegangsgecontroleerde in- engangscontrolesysteem combineert eenvoudige instal- uitgang, privacy, vluchtveiligheid en gebruiksgemak danlatie en lage kosten met slimme, flexibele oplossingen. ook doorslaggevend. Het LIPS Zorgslot, met de mogelijk-Smartair is ideaal voor al die organisaties en bedrijven heid van een privacyfunctie, biedt een uiterst flexibeledie geen uitgebreid, kostbaar systeem wensen, maar invulling van al deze eisen.die wel de toegang tot bepaalde binnendeuren willencontroleren. Een oplossing waarmee u zowel vaste als Veilig vluchtenincidentele bezoekers van een gebouw kunt autorise- Naast het aanbieden van toegangscontrole- en completeren voor elke deur die u wilt. De gebruiksvriendelijke (zorg)deuroplossingen houdt ASSA ABLOY zich ook albeheersoftware maakt het wijzigen of opheffen van jaren bezig met het uitwerken van complete vluchtweg-zo’n autorisatie eveneens heel eenvoudig. concepten. Vaak laait bij deuren met een vluchtfunctie de discussie op dat veiligheid en inbraakwerendheid nietNemef Radaris Evolution samengaan. In de praktijk zijn er diverse oplossingenRadaris Evolution van Nemef is een elektromechanisch beschikbaar. ASSA ABLOY heeft een vluchtwegmapslot gecombineerd met een elektronisch beslag. Uniek ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan advies,is de zelfstandige inbraakwerendheid tot 5 minuten vluchtroutes, voorbeeldconcepten en schema’s die een(SKG***). Hierdoor vormt deze toegangscontrole oplos- keuze voor de juiste oplossing vereenvoudigen. Inmid-sing een veilige, innovatieve en gebruiksvriendelijke dels is de derde uitgave beschikbaar, waarin onder meerbeveiliging voor buitendeuren. Radaris Evolution® is de vluchtwegnormen NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 zijnvoorzien van een geïntegreerde Mifare® leeseenheid en aangepast aan de nieuwe situatie en het Bouwbesluitdeurcontroller. De database van de deurcontroller biedt 2012 wordt toegelicht. De vluchtwegmap is voor ieder-ruimte aan toegangsrechten voor 2000 kaarten of af- een, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van men-standsbedieningen, waardoor Radaris Evolution® geheel sen, een belangrijke informatiebron. Uiteraard kunt u bijautonoom kan werken. Het is als stand alone systeem onze adviseurs ook terecht voor een vrijblijvend advies.eenvoudig toe te passen in de woningbouw en heeftoffline of draadloos online onbegrensde mogelijkheden Kijk voor meer informatie op www.assaabloy.nl.32  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Ajax Chubb Varel AMX AscomAjax Chubb Varel is een innovatieve, kwa- Simply Beautiful & Beautifully Simple Ascom is een toonaangevende producentlitatief hoogwaardige dienstverlener op en leverancier van missiekritieke com-het gebied van veiligheid- en beveiligings- De bekroonde hard- en software oplossingen van municatie- en veiligheidsoplossingen.oplossingen. Ruim 1500 medewerkers zijn AMX bieden besturing & automatisering, audio/ Onze oplossingen zorgen voor een snellerewerkzaam in een netwerk van vestigingen, video-distributie, digital signage, technologie ma- respons op bewonersoproepen en biedenstrategisch verspreid in Nederland. nagement en switching voor een grote verschei- comfort, services en veiligheid. denheid aan signaaltypes.Ajax Chubb Varel biedt een compleet pakket aan Bij de totstandkoming van oplossingen voor zelf-brandbestrijdings-, veiligheids- en beveiligings- Opgericht in 1982 en gevestigd in 86 landen. Met standig wonenden, houdt Ascom volop rekeningoplossingen. Oplossingen die geheel worden af- een Europees hoofdkantoor in het Verenigd Ko- met de individuele wensen die ouderen hebben.gestemd op het risicoprofiel, de wensen van de ninkrijk en een kantoor met showroom in Zevenaar De systemen zijn flexibel in te richten en eenvoudigklant, specifieke kenmerken en problemen binnen bedient AMX 14 verticale marktsegmenten met in het gebruik, waardoor deze praktische, levens-de zorgsector en het te beveiligen object evenals haar besturings-, beheers- en content- distributie bestendige ondersteuning bieden.het beschikbare budget. producten en biedt AMX professionele support in Ook intramuraal past Ascom slimme technologieën de vorm van verkoop ondersteuning, training, en- toe voor alarmering, (brand)beveiliging en com-De verschillende beveiligingsdisciplines die wij gineering en technische support aan haar relaties. municatie. Afzonderlijk of samen beantwoordenbieden, zetten we in als op zichzelf staande oplos- onze toepassingen de vraag naar zorg, welzijn ensingen. Maar regelmatig integreren we ze tot een veiligheid van de dynamische zorgsector.complexe beveiligingsoplossing op maat. Speci- Ervaring en knowhow staan borg voor doordachtefieke situaties vragen nu eenmaal om specifieke adviezen. Onze technische specialisten werkenoplossingen. De totaaloplossing voor de zorgsector oplossingen uit in hardware en software. Op hunbiedt veiligheid, bescherming en communicatie beurt leveren onze montagetechnici het systeemvoor en tussen medewerkers en bewoners. perfect en operationeel op, waarna onze ervaren servicetechnici de continuïteit borgen. Tenslotte verzorgen wij trainingen voor gebruikers en sy-Ajax Chubb Varel steembeheerders. Kortom, alles in één hand voorCruquiusweg 118 een optimaal rendement.1019 AK AmsterdamT: +31 (0) 20 651 6171I: info@ajaxchubbvarel.nl Ascom (Nederland) B.V.W: www.ajaxchubbvarel.nl AMX Netherlands Savannahweg 31 Mercurion 26 3542 AW Utrecht 6903 PZ Zevenaar tel. +31 (0)30 240 9100 T: +31 (0) 316 224 884 fax + 31(0)30 241 1946 I: verkoop@amx.com info@ascom.nl W: www.amx.com www.ascom.nl Smart Homes Magazine - november 2012 33
  • bedrijfsprofielen beurs 2012 B.E.G.ASSA ABLOY Nederland BV B.E.G. Nederland B.V. Benelec / xxterASSA ABLOY Nederland BV, onderdeel van de ASSA Aanwezigheidssensoren en netwerkproduc- Xxter is dé domotica-oplossing van xxterABLOY Groep, is dé specialist in vergrendeling en ten voor energie besparing, vermindering van bv, ontwikkeld in samenwerking metontgrendeling van deuren voor de utiliteits- en de kosten en bescherming van ons milieu. Benelec bv, de innoverende domotica-woningbouw. Met het uitzonderlijk brede assor- specialist, met jaren ervaring.timent aan mechanische en elektromechanische B.E.G. Brück Electronic GmbH werd opgericht inkwaliteitsproducten heeft ASSA ABLOY alle ingre- 1975. In 1986 hebben wij onze activiteiten uit- Xxter is de aanvulling op iedere KNX-installatie.diënten in huis voor het realiseren van de ideale gebreid met de ontwikkeling en productie van Het biedt een betaalbare en eenvoudige oplossingbeveiligingsoplossing. aanwezigheidssensoren. In 2009 zijn wij begonnen om de gebruiker echt controle te geven over zijnBinnen ASSA ABLOY Nederland bundelen meerde- met de verkoop in Nederland en recent zijn wij of haar domotica-installatie.re vertrouwde spelers hun krachten. Het resultaat verhuisd naar een nieuw kantoor in Bodegraven. Xxter is een combinatie van hard- en software dieis een overtuigende dienstverlening, gebaseerd Door onze hoge kwaliteitseisen hebben wij pro- allerlei functies toevoegt aan de KNX-installatie,op zeven kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots ducten met een innovatieve technologie, hoog- van klok-programma’s, scènes en een waarschu-hebben bewezen: Nemef, LIPS, YALE, ASSA ABLOY, waardige eigenschappen en een vooruitstrevend wingsservice tot eigen scripts.
Daarnaast biedtIKON, effeff en ABLOY. Voor advies bij projecten of design ontwikkeld. Ons bedrijf is sinds 2009 ge- xxter ook een gemakkelijk programmeerbaresituaties die een specifieke oplossing vereisen kunt certificeerd conform ISO 9001:2008 (kwaliteitsma- aansturing via iPad, iPhone of Android telefoonu terecht bij onze afdeling Door Opening Solutions. nagement) en sinds 2010 conform ISO 14001:2004 of tablet. Deze combinatie maakt het mogelijk (milieumanagement). voor eindgebruikers om heel eenvoudig zelf scè-ASSA ABLOY Nederland B.V. nes te maken en op te roepen, klokschakelingenPostbus 40 aanwezigheidssensoren in te voeren en waar ook ter wereld zijn of haar4940 AA Raamsdonksveer huisautomatisering te besturen.Meerval 3 - 5 Onze aanwezigheids- Door xxter toe te passen in een installatie kan elke4941 SK Raamsdonksveer sensoren zorgen zowel installateur eenvoudig een visualisatie maken, in lichtmanagement als waar anders vaak grafische ontwerpers nodig zijn.T: +31 (0) 88 639 4761 bij het automatiseren Ook verkort xxter de installatietijd door eenvou-F: +31 (0) 88 639 4675 van gebouwen voor dige configuratiesoftware, waardoor de kostenI: www.assaabloy.nl een opvallende bijdrage aan de energie besparing. beduidend lager zijn dan bij andere oplossingen.W: www.assaabloy.nl De aanwezigheidssensor schakelt licht, verwarming Doordat eindgebruikers zelf eenvoudige onderde- en ventilatie alleen in als dat werkelijk nodig is. De len van hun installatie kunnen aanpassen, halen zij sensor beschikt dankzij zijn gemengde lichtmeting meer uit hun domotica-installatie. Dat zorgt voor (dag- en kunstlicht) over de mogelijkheid de totale tevreden gebruikers. aanwezigheid van licht te controleren. B.E.G. biedt in haar programma aanwezigheidssensoren voor xxter b.v. elke toepassing en elke speciale wens. T: +31 (0) 20 624 2865 M: +31 (0) 6 2156 6554 B.E.G. Nederland B.V. I: harm@xxter.com Tjalk 42 W: www.xxter.com 2411 NZ Bodegraven T: +31 (0) 172 476 800 F: +31 (0) 172 470 030 I: info@beg-luxomat.nl W: www.beg-luxomat.nl34  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012 -iHomeBeNeXt BMB Bosch Security SystemsBeNeXt levert een totaaloplossing, over Custom Install: oplossingen voor het esthetisch en Geprefereerd partner op het gebied vanalle gebieden die in het huis aanwezig zijn. praktisch verantwoord plaatsen van audio- en video- beveiliging, veiligheid en communicatie. apparatuur in een woonomgeving of kantoor. In Ne- Bosch Security Systems maakt onderdeel uit vanBeNeXt gebruikt de term SUCCESS, dat staat voor derland wordt ook vaak de term domotica gebruikt. de Bosch groep. De Bosch Groep is een interna-Service Union for Climate, Control, Energy, Safety tionaal toonaangevend technologisch bedrijf enand Security. Een slimme Gateway zorgt ervoor Met het hoofdkantoor in Veen, Noord-Brabant, was dienstverlener. In 2011 realiseerden de meer dandat de ‘brug’ wordt gemaakt tussen internet en het 25-jaar oude BMB Electronics er al bij toen de 300.000 medewerkers een omzet van 51,4 miljardZ-Wave draadloze communicatie. Custom Install (CI) markt ontdekt werd. Daardoor EUR. Samen met haar commerciële partners is BoschBeNeXt heeft momenteel meer dan 20 verschil- heeft het nu één van de grootste CI-specifieke in ongeveer 150 landen vertegenwoordigd. Boschlende Z-Wave producten die zich onderscheiden product portfolio’s beschikbaar in de Nederlandse bevordert met al haar producten en diensten dein prijs en extreem laag stroomverbruik, zodat een markt. Iedereen die in CI of Systeem Integratie levenskwaliteit van mensen door middel van in-batterijlevensduur tot 5 jaar kan worden gehaald. werkt, kan terecht bij BMB Electronics, of u nu bij novatieve en nuttige oplossingen.Daarnaast leveren we zogenaamde ‘bridge’ pro- een grote multinational werkt of een zelfstandige Bosch Security Systems is een internationaal toon-ducten (RF en IR) waarbij verschillende bestaande installateur bent. Aan de andere kant zitten er ook aangevende speler voor beveiligings-, veiligheiddraadloze producten aan ons home-netwerk kun- producten in het portfolio die het assortiment van en communicatieproducten, oplossingen en dien-nen worden gekoppeld. een HiFi-dealer of retailer uitstekend aanvullen. sten. In het boekjaar 2011 realiseerden de ongeveerUniek aan ons concept is de GRATIS services die De geselecteerde merken zorgen ervoor dat BMB 12.500 medewerkers een omzet van 1,4 miljard EUR.wordt geboden. Slechts het aanschaffen van pro- producten aan kan bieden die installateurs in vrij- Het doel is de beveiliging van personen, gebou-ducten is voldoende om daarna gratis gebruik te wel elk project kunnen gebruiken. Of het nu gaat wen en bezittingen. Het productportfolio omvatmaken van de iHome software die via PC, Tablet en om domotica, audio- of videodistributie, huisauto- videobewaking, inbraakbeveiliging, brandmeld- enSmartphone op afstand toegang verschaft tot huis. matisering systemen, lichtbesturing oplossingen, ontruimingssystemen alsmede toegangscontrole,Daarnaast kent de Gateway API software waardoor speakers, kabels of audio/video accessoires, BMB managementsystemen en zorgoplossingen. Pro-direct via WiFi in huis met de gateway kan worden heeft het allemaal. Er is een groot magazijn van fessionele audio- en conferentiesystemen voor degecommuniceerd, zonder gebruik te maken van de 2500m2, zodat vrijwel alle producten uit voorraad overdracht van spraak, geluid en muziek complete-externe server. De consument kan via iHome.eu in leverbaar zijn, en is er een technische afdeling. ren het productgamma. Met haar producten, oplos-een aantal stappen een virtueel eigen omgeving Technische support wordt verder nog verleend singen en diensten helpt Bosch Security Systemsmaken zonder eerst te investeren. Ook kan de con- door regelmatig gratis trainingen te organiseren. bijvoorbeeld (semi-)overheid, bedrijven en particu-sument besluiten met welke producten hij wenst Merken van BMB Electronics: Amina, Aton, Ebode, lieren bij het verhogen van hun veiligheid. Met haaraan te vangen. Alle producten maken gebruik van Elan, Forge, HAI, Kinetik, Lowell, Mighty Brighty, persoonlijke alarmerings-, telemonitoring en nurseZ-Wave, een standaard RF protocol, waardoor (la- Niles, Planet Waves, SCP, Sunfire, Terra, TruAudio, call producten speelt Bosch bovendien een toon-tere) uitbreiding probleemloos mogelijk is URC, X10, Xantech aangevende rol binnen de zorg- en seniorenmarkt.BeNeXt B.V. Bosch Security Systems B.V.Ter Gouwstraat 3, 1093 JX Amsterdam BMB Electronics B.V. Postbus 80002T: +31 (0) 20 465 0105 Kortakker 10 5600 JB EindhovenF: +31 (0) 20 465 7966 4264 AE Veen Torenallee 49, 5617 BA EindhovenI: info@ihome.eu T: +31 (0) 416 315 710 T: +31 (0) 40 257 7201 / +32 (0) 56 200 240W: www.ihome.eu F: +31 (0) 416 315 719 F: +31 (0) 40 257 7202 / +32 (0) 56 202 675 I: sales@bmbelectronics.nl   W: www.boschsecurity.nl / W: www.bmbelectronics.eu www.boschsecurity.be Smart Homes Magazine - november 2012 35
  • bedrijfsprofielen beurs 2012BUVA Care & Cure Platform CESnederlandBUVA is dé producent en leverancier op het ge- Hét onafhankelijk multimediaal platform voor Als A-leverancier in Nederland biedt CESnederlandbied van hang- en sluitwerk (zowel mechanisch het Zorgmanagement en Zorgprofessionals. sinds 1840 een ruime keuze in sloten, cilindersals elektromechanisch), ventilatie, hardglas ramen, en sleutels voor de meest uiteenlopende toepas-aluminium profielen en onderdorpels voor zowel Bent u zich ervan bewust hoezeer de Care & Cure singen. Dankzij het ruime assortiment en hun ja-de woning- als de utiliteitsbouw. Daarnaast is BUVA sector in de toekomst zal veranderen? Maar bent renlange ervaring weet CESnederland altijd eenvooral een onafhankelijke productontwikkelaar, die u bang dat u ‘verdrinkt’ in de explosief groeiende oplossing op maat te bieden.steeds goed weet in te spelen op de behoeften van warwinkel van informatie en mogelijkheden die u Op de Beurs Domotica & Slim Wonen presenterende markt. BUVA staat voor doordachte en oplossings- via allerlei kanalen wordt aangereikt? zij graag hun nieuwe Mifare systeem. Dit nieuwegerichte innovatie, die alom gewaardeerd wordt. elektronische veiligheidssysteem biedt nog meerNiet voor niets zijn de Het Care & Cure Platform, al 3 jaar een dagelijkse gids mogelijkheden voor de grotere instellingen zoalsdiverse bouwproducten en vraagbaak die u op toegankelijke wijze wegwijs bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en zorgcentra.van BUVA in vele wonin- maakt in het labyrint van onderwerpen.gen en gebouwen terug Zij verwelkomen u graag op stand 1.05.te vinden. Introductie aanbod:BUVA is naast producent Voor slechts € 99,95 i.p.v. € 145,00 (excl. BTW) CESnederland B.V.ook groothandel op het Een jaar lang een abonnement op het Care Lage Brink 9gebied van hang- en & Cure Platform. 7317 BD Apeldoornsluitwerk. Dat houdt in, dat 6 edities van het Care & Cure Magazine + T: +31 (0) 55 526 6890BUVA naast het gerenom- Wekelijks uw ‘eigen’ Care & Cure e-Zine met het F: +31 (0) 55 526 6899meerde BUVA-merk, ook nieuws, dat u zelf aangeeft + I: info@nl.ces.eude andere merken levert. Gratis deelnemen aan de Care & Cure Event’s en W: www.ces.eu/nlMet zo’n 40.000 verschil- Meetings +lende artikelen op voor- Tegen een geringe vergoeding deelnemen aan deraad mag BUVA zonder Care & Cure Workshops +meer totaalleverancier Dagelijks nieuws op de nieuws-site en twitter +genoemd worden. Korting op diversen andere seminars, workshopsBUVA is ISO 9001 : 2008 en productengecertificeerd. Mail even uw gegevens met de code: DOMSL2111BUVA naar: ab@care-cure-platform.nl en u ontvangt eenBremen 5 mail voor u eigen wekelijkse e-Zine zodat u kunt2993 LJ Barendrecht aangeven wat u als nieuws in uw ‘strikt persoonlijke’T: +31 (0)180 697 580 Care & Cure e-Zine zou willen ontvangen.F: +31 (0)180 697 505I: info@buva.nl Care & Cure Platform bv.W: www.buva.nl Postbus 2150, 3800 CD Amersfoort, T: +31 (0) 33 460 2306, I: info@care-cure-platform.nl36  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012De domotica-oplossingen van CLB CNI Europe ConnectedCareCLB is niet zomaar een leverancier van CNI Europe is al ruim 16 jaar een betrouwbare en pro- De dienst ConnectedCare versterkt de samenwer-domotica. Het is een bedrijf dat door inno- fessionele distributeur van complete IP oplossingen king tussen thuiszorg en mantelzorg. Ontwerpersvatie wordt gedreven en voortdurend, en met als focus IP cameratoezicht en data bekabeling. hebben de praktische organisatie rond mantelzorgop creatieve wijze, nieuwe technologieën Wij zijn de pioneer geweest om het bekabelings- in detail onderzocht, en hebben een innovatievetoepast in haar domotica-oplossingen. Een concept Panduit in de Nederlandse markt te zetten communicatie-tool ontwikkeld. De tool combineertsuccesvol bedrijf ook, met een geschiede- en dit nog steeds met veel plezier en succes doen. een slimme groepsagenda, een effectieve coördi-nis van ruim 30 jaar. Daarnaast zijn wij in het jaar 2000 tevens de pio- natie-tool, en de inzet van sensoren om de actuele neer geweest om de hoge resolutie 3 megapixel situatie in te zien. Met de tool kunnen mantelzorgersMet het in eigen beheer ontwikkelde en gepro- camera oplossingen van Mobotix in Nederland te ad-hoc een commerciële thuiszorgdienst inschake-duceerde totaal- communicatiesysteem unicare® introduceren. Wij leveren aan een groot deel van de len. ConnectedCare is de logische stap naar flexibelebiedt CLB flexibele domotica-oplossingen. De op- installatie-, beveiliging- en ICT branche in de Benelux zorg, en biedt zorginstellingen de mogelijkheid on-lossingen vinden hun toepassing voornamelijk in hoogwaardige IP producten en databekabeling met demand commerciële diensten aan te bieden.woon(zorg)complexen, aanleunwoningen, zorg- daarbij uiteraard de bijbehorende kennis. Juist doorcentra en serviceflats. Inzet van geavanceerde deze combinatie van professionele producten en ConnectedCare is een groeiende, daadkrachtigetechniek op het gebied van comfort, veiligheid en toegevoegde kennis kunnen wij onderscheidend en flexibele organisatie. We ontwikkelen innova-zorgalarmering maakt het mogelijk dat bewoners, zijn in de markt en onze partners beter van dienst tieve oplossingen voor menselijke problemen. Doormet of zonder zorgindicatie, langer zelfstandig zijn en ontzorgen. Maar bovenal bestaat ons bedrijf de samenwerking met prominente spelers in dekunnen wonen. Uiteraard levert CLB haar unicare® uit mensen en deze mensen kunnen mede het suc- markt, en door ons uitgebreide netwerk in de zorgdomotica-systemen op maat. In samenspraak met ces bepalen bij uw projecten! en onderzoekswereld, is ConnectedCare in staatde gebruiker wordt bepaald welke oplossing het om thuiszorginstellingen adequaat te begeleidenbeste aansluit op de vraag. richting ‘zorg 2.0’.Bezoek onze stand (plaats 0.10 op de begane CNI Europegrond), voor meer informatie en een demonstratie! Jan Valsterweg 52 3315 LG Dordrecht ConnectedCareCLB B.V. T: +31 (0) 78 618 6899 Waterhoenstraat 12Ramgatseweg 17 F: +31 (0) 78 654 0228 2623 MB Delft4941 VN Raamsdonksveer I: info@cnieurope.nl T: +31 (0) 85 773 9903T: +31 (0) 162 582 900 W: www.cnieurope.nl I: info@connectedcare.nlF: +31 (0) 162 582 999 W: www.connectedcare.nlI: info@clb.nlW: www.clb.nl Smart Homes Magazine - november 2012 37
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Coresta Crestron Curatech B.V.Coresta ontwikkelt vastgoedstrategieën Intelligente woning- en bedrijfstechnolo- Curatech B.V. is sinds 2003 actief als onafhankelijkeen realiseert permanent verbeteringen gie, huisautomatisatie en verlichtingssy- en zelfstandige fabrikant van personenalarmering.en besparingen met uw vastgoed, zodat u stemen: de mogelijkheden zijn eindeloos Onze apparaten worden toegepast in de thuiszorg,maximaal kan investeren in uw klanten. wooncomplexen, instellingen, ziekenhuizen, klein-Coresta optimaliseert de waarde van vast- Crestron is wereldmarktleider op gebied van techno- schalig wonen en in de eigen woning. Wij zijn actiefgoed voor zowel eigenaar als gebruiker. logie voor een intelligent huis of bedrijf, automatisatie in Nederland, België en Duitsland. en verlichtingssystemen. Het bedrijf heeft meer danZij helpen eigenaren om comfortabele, energiezui- 40 jaar ervaring in het creëren van de meest geavan- Onze producten zijn ontworpen op de eigen ont-nige en gezonde gebouwen te (her)ontwikkelen, ceerde technologische levensstijl voor woningen, wikkelingsafdeling. Hierbij werken wij samen metwat leidt tot substantiële kostenbesparingen en kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels en veel meer. ervaren productontwikkelaars, zodat we snel enwaardevermeerdering van uw vastgoed. Voor de Crestron is gespecialiseerd in intelligente technologie flexibel kunnen inspelen op wensen uit de markt.eigenaar levert deze optimalisatie van het energie- en totale integratie. Met behulp van Crestron’s wo- Onze jarenlange ervaring in deze branche steltverbruik en dus extra financiële waarde op, voor ningtechnologie en domoticasystemen kan je met ons in staat datgene te ontwikkelen dat echt no-de gebruiker maximaal leefcomfort. één druk op de knop alles aansturen: van verlichting, dig is. De volledige productie van alle Curatech muziek en video, over alarmsysteem tot tempera- producten gebeurt in eigen huis ‘NederlandseCoresta heeft op basis van jarenlange ervaring, tuurinstellingen. hoogwaardige kwaliteit’.kunde en specialisaties, een unieke methodiek In gebouwen kan de technologie van Crestron syste- Reparaties worden uitgevoerd op de eigen ser-ontwikkeld waarmee verbeter- en bespaarmo- men gebruikt worden om het licht te regelen, maar viceafdeling.gelijkheden inzichtelijk worden gemaakt en ge- ook om vergaderzalen, klaslokalen, laboratoria enrealiseerd. Deze unieke methodiek heet RORE® auditoria te beheren. Maak in je bedrijf gebruik van Curatech levert maatwerk in personenalarmering,en behelst hun kernvisie en integrale aanpak: Het de intuïtieve systemen voor het geven van audiovi- dit zowel intra- alsmede extramuraal. Curatechbehalen van het beste rendement mét uw vast- suele presentaties of videoconferenties. Beheer ook staat voor persoonlijke aandacht, veelzijdigheidgoed. Hierbij combineert Coresta haar kennis van de verlichting en zonwering met Crestron automa- en vakmanschap. De klant staat centraal en wijde realisatie en exploitatie van vastgoed met de tiseringssystemen. leveren kwaliteit voor een goede prijs.realisatie, financiering en het beheer van energie- Je kan alles efficiënt van op afstand beheren en con- Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden enen domoticavoorzieningen. troleren op je pc. Bovendien kan je de Crestron app reviseren van apparaten van het merk Estafette.Conceptontwikkeling en business case gelden bij installeren op je mobiele toestellen. Crestron zorgthun aanpak als uitgangspunt. Vanaf initiatief tot ervoor dat je bewuster met energie omgaat, en dus Curatech B.V.en met oplevering werken zij aan integrale oplos- ook geld bespaart. Specifieke software zorgt ervoor Handelsweg 48singen voor het verbeteren van vastgoed. Door dat je je energieverbuik kan opmeten. Zo kan je je 6114 BR Susterenlangdurige betrokkenheid bij opdrachtgevers wor- verbruik op een gebruiksvriendelijke manier terug- T: +31 (0) 46 449 3221den de beloftes aan eigenaren en gebruikers van schroeven of mogelijke verspilling vermijden. De F: +31 (0) 46 449 5725vastgoed volgens Coresta ook echt waargemaakt. mogelijkheden zijn eindeloos! W: www.curatech.nlCoresta Crestron InternationalScience Park Eindhoven 5008 Oude Keerbergsebaan 25692 EA Son B-2820 Rijmenam, BelgiumT: +31 (0) 40 235 2277 T: +32 (0) 15 509 943I: info@coresta.nl W: www.crestron.comW: www.coresta.nl38  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012D-Touch systeemintegratie D’Andrea & Evers Design De Heer MedicomD-Touch systeemintegratie BV is een toonaange- D’Andrea & Evers Design is a design office with De Heer Medicom is leverancier van het geheelvende, merkonafhankelijke KNX systeemintegrator. 15 employees, specialized in connecting design in eigen beheer ontwikkelde ANC Zorgcommu-Ons landelijk dekkend team van ervaren KNX sy- to innovative products. The company has started nicatiesysteem. Dit systeem is een toegankelijksteemintegratoren heeft zich door de jaren heen in 1992 and has created a broad port-folio since. communicatiesysteem voor de zorgsector datgespecialiseerd op de projectbegeleiding voor Our specialties are product design and user in- instellingen in de gelegenheid stelt om zowel dede gehele bouwkolom. Zo wordt er naast de on- terface design. The combination of esthetic and dag- als de nachtzorg efficiënter en effectiever tedersteuning van de installateur bij de uitvoering technical skills, with feeling for the market, which laten verlopen.op de werkvloer ook nauw samengewerkt met de guarantees good and successful products. Weopdrachtgever en/of adviseur bij de uitwerking have experience in consumer products, interior De Heer Medicom biedt voor elk systeem maat-van het totaalconcept. products, machines and appliances, medical pro- werk, dit door intensief overleg te voeren met deBenieuwd of onze unieke aanpak ook uw project ducts and interior design. eindgebruiker. De ontwikkeling, eindmontage entot in perfectie integreert? inbedrijfstellingen, alles wordt door onze eigenWe nodigen u graag uit in onze showroom te www.de-design.nl medewerkers uitgevoerd.Boxtel. Een totaalconcept kan geboden worden door hetD-Touch systeemintegratie koppelen met en/of integreren van persoonsbevei-Staarten 4 liging-, dwaaldetectie-, toegangscontrole-, brand-5281 PL Boxtel meld-, telefonie- en video-observatiesystemen optel. +31 (0)411 631 162 het zorgcommunicatiesysteem.fax +31 (0)411 631 258 Centraal hierbij staan betrouwbaarheid, eenduidig-info@d-touch.nl heid en gebruiksgemak.www.d-touch.nl De Heer Medicom Sluisweg 8 6121 JR Born T: +31 (0) 46 489 2550 F: +31 (0) 46 489 2575 I: info@deheermedicom.nl W: www.deheermedicom.nl Smart Homes Magazine - november 2012 39
  • - samen met u - aangwijk bedrijfsprofielen beurs 2012 Detron Healthcare Solutions Stichting Digitalezorg.nl Domotechnology Samen op zoek naar de beste passende Stichting Digitalezorg.nl is een nieuw initi- oplossing voor uw zorgorganisatie www.detron.nl door mensen die actief zijn in atief voor en Naast de vertrouwde integraties van audio en vi- deo mogelijkheden worden nu ook de Apple TV, het werkveld van Zorg, ICT en innovatie. diverse Loewe TV toestellen en de toestellen uit info.healthcare@detron.nl De zorgsector stelt specifieke eisen aan telecom- het Miele@home gamma tweeweg aangestuurd. oplossingen voor de zorg. De uitdaging ligt vooral Het biedt een platform om kennis te delen, mee Digitale bestanden zoals onder andere DVD’s, mu- in het bieden van cliëntgerichte 073 - 750te15 32 en als informatiebron. Bezoekers en persoonsge- discussieren ziek en foto’s zijn op ieder moment in de gehele bonden oplossingen. Wij bieden oplossingen die van de website Digitalezorg.nl staat het vrij om woning binnen handbereik. zijn gericht op het bouwen van een basis zorgin- bijdragen te leveren en te reageren op bijdragen Door gebruik te maken van de laatste techno- frastructuur, waar alle zorgketenpartijen gebruik van anderen. Onderwerpen die aan bod komen logieën en de populariteit van o.a. iPod en iPad W W W. D E T R O N . N L van kunnen maken: zorginstellingen, professionals, mantelzorgers, woningbouwverenigingen, wijk- zijn onder andere het elektronisch patiëntdossier, de landelijke infrastructuur, domotica, zorginno- is bediening van de geïntegreerde audio- en vi- deosturing, in combinatie met de gangbare KNX alarmeringsdiensten en de hulpbehoevenden zelf. vatie, zorg 2.0, eHealth en meer. toepassingen, zoals verlichting, rolluiken, et cetera   hierop mogelijk geworden. Daarnaast is het geheel De Zorgwijk ook zeer gebruiksvriendelijk en betaalbaar. Detron heeft haar zorgconcept de Zorgwijk ge- noemd; oplossingen voor de zorg, gericht op men- Wanneer het esthetisch beter is om voor een televi- sen. De zorgmarkt is sterk in beweging en wordt sietoestel te kiezen dan voor een projector is het nu steeds meer gekenmerkt door vraaggestuurde mogelijk om de Loewe TV toestellen bidirectioneel zorg en budgetregels, gerelateerd aan het aantal te integreren in de KNX installatie. Ook het uitlezen bezette bedden en de mate van hulpbehoevend- en controleren van de huishoudtoestellen komt heid van cliënten. Dit vraagt om efficiënte telecom- stilaan meer een meer aan bod. Deze uitbreidingen en ICT-oplossingen voor de zorg. Meer dan ooit zijn perfect mogelijk in zowel nieuwbouwprojecten staat hierbij de mens centraal. Uw cliënten, maar als de reeds bestaande realisaties. zeker ook uw medewerkers. Samenwerking Mitel Domotechnology BVBA Mitel biedt een krachtige suite van geavanceerde Dikberd 14, unit 1A communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden 2200 Herenthals, België op basis van cloud-ready, hardware-onafhankelijke T: +32 (0) 14 720 030 software. Het stelt organisaties in staat best-of- F: +32 (0) 14 720 035 breed oplossingen te implementeren op elk type I: info@domotechnology.be netwerk. Detron ICT & Telecom Groep is sinds mei W: www.domotechnology.be 2011 Mitel premierPARTNER. Detron Postbus 313, 4940 AH Raamsdonkveer Lissenveld 61-63, 4941 VL Raamsdonkveer T: +31 (0) 162 570 570 F: +31 (0) 162 522 222 W: wwwdetron.nl 40  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Domutron en Leertouwer Duotecno domotica DWDKDomutron en Leertouwer vormen samen Duotecno domotica staat voor gebruiks- DWDK is uw partner in deurbeveiliging,een ijzersterke combinatie, die garant vriendelijkheid, comfort, energiebeheer en voor, tijdens én na de implementatiestaat voor doordachte domotica-oplossin- onberispelijke service. Dagelijkse routinegen in een woon,- werk- of zorgomgeving. handelingen worden voor u automatisch DWDK begeleidt uw organisatie in het minimali- uitgevoerd. Zo kan u thuis genieten van seren van de risico’s die deuren met zich meebren-Systeemintegrator Leertouwer biedt vanuit haar uw welverdiende rust. Maar ook bij afwe- gen. Van nulmeting en risicoanalyse tot advies,brede positionering binnen de elektrotechniek zigheid werkt alles verder of kunt u het levering en installatie.veel praktische kennis. De 80 jaar ervaring is het systeem bijsturen, waar u zich ook bevindt.bewijs dat opdrachtgevers centraal staan. Het voor- Vanzelfsprekend behoren training, beheer, onder-lichtings- en kenniscentrum Domutron® heeft een Grote troef is de snelheid van uitvoering en onze steuning en onderhoud ook tot het dienstenpakketduidelijke positie verworven in voorlichting, advies interface naar audio en video. Met deze laatste van DWDK. Nadat DWDK een onderbouwd adviesen begeleiding van domoticaprojecten. Als samen- bedient U niet alleen de audio en video, maar heeft uitgebracht en u zich hier goed bij voelt,werkingsverband is het een kennisplatform voor tevens de verlichting, rolluiken, temperatuur en dragen wij graag zorg voor de daadwerkelijke aan-collega’s uit de branche, wat een extra dimensie het alarm... Duotecno maakt het zowel de pro- schaf en implementatie. Nagenoeg alle merken engeeft aan haar kennisdelende rol. fessionele installateur als de eindgebruiker erg type sluitsystemen, cilinders en toegangscontro-Het toepassen van slimme techniek in en rondom gemakkelijk. Ons domoticasysteem kan niet alleen lesystemen (paslezers) zijn door DWDK leverbaar.een huis, bedrijfspand of woon/zorgvoorziening bediend worden op een aanraakscherm of plasma- Zowel mechanisch als elektronisch.vereist een andere benadering. Nadenken over tv, maar ook via de afstandsbediening van het au-functionaliteit van ruimten en het gewenste ni- diomerk Bose en B&O. Hierin zijn we uniek. Andere DWDK B.V.veau in comfort, veiligheid en welzijn in relatie systemen kunnen wel Bose of B&O aansturen, via Achterstraat 4tot de beoogde efficiency en rendement vergt hun touchscreen of infrarood-afstandsbediening 4012 BS Kerk-Avezaathheldere voorlichting en deskundige begeleiding. Pronto, wij zijn echter in staat om met de Bose- T: +31 (0) 344 614 654De partners van Domutron® voorzien u van beide. afstandsbediening of B&O afstandsbediening M: +31 (0) 6 1201 0574Centraal gelegen in Nederland ligt de inspiratie- onze eigen sferen aan te sturen. Met telkens ook I: info@dwdk.nlruimte. Hier kunt u uitgebreid de verschillende de statusweergave op de aanraakschermen. Met W: www.dwdk.nlinvalshoeken van domotica bekijken, zowel func- de universele afstandsbediening kan je bijna alletioneel als technisch. Een goed vertrekpunt voor televisies aansturen. Bose en B&O zijn zeer mooieiedereen die zich wil verdiepen in de toepassing producten om ons domoticasysteem mee te de-van domotica. monstreren. Duotecno NederlandLeertouwer b.v. Postbus 70Albert Plesmanstraat 38 5384 ZH Heesch3772 MN Barneveld tel. +31 (0)412 475 681T: +31 (0) 342 425 151 fax +31 (0)412 473 471I: info@leertouwer.nl info@duotecno.nlW: www.domoutron.nl / www.leertouwer.nl www.duotecno.nl Smart Homes Magazine - november 2012 41
  • bedrijfsprofielen beurs 2012EasySecure International Eaton Industries (Netherlands) B.V. Elbo TechnologyEasySecure Internationaal is gespeciali- Eaton Industries is de Nederlandse verkooporga- Elbo Technology ontwikkelt oplossingen voor deseerd in toegangscontrole, tijdregistratie nisatie van Eaton Corporation. Woningbouw en Utiliteit Geheel conform uw wen-en aanwezigheidsregistratie, door middel Eaton is wereldwijd leider op het gebied van syste- sen en behoeften. Het maatwerk dat wij u biedenvan vingerscanners, pasjes en gezichtsher- men en componenten voor de beheersing, bevei- omvat meer dan een hoogwaardig product alleen.kenning. liging en distributie van elektrische energie. Daar- In onze visie is een doordachte dienstverlening net naast levert Eaton een breed pakket producten en zo belangrijk. Op deze manier kunt u meerwaardeMet onze IdentySoft software leveren wij zowel diensten voor industriële toepassingen. realiseren voor uw projecten.gemak als waardevolle informatie aan onze gebrui-kers. IdentySoft is nu ook leverbaar ‘in the cloud’, Eaton Industries (Netherlands) B.V is ontstaan door Wij bieden integrale oplossingen voor Communi-IdentySoft.com. Deze online software biedt bedrij- het samengaan van Eaton Holec, Moeller Electric en catie, Comfort en Beveiliging. Uw verwachtingenven de mogelijkheid om over vestigingen heen, Eaton Power Quality. Uit deze drie sterke merken mogen hoog gespannen zijn. Naast een hoog-tijd, toegang en aanwezigheid te beheren. Naast is een organisatie ontstaan die een zeer compleet waardig assortiment zijn wij u compleet van dienstde software, die vaak op maat wordt gemaakt, assortiment systemen, componenten en diensten met advies, service van de eigen technische dienstheeft EasySecure, ook een breed assortiment aan kan aanbieden. Eaton investeert in innovatieve en tal van trainingen en opleidingen. Wij leverenscanners en lezers. Zelfs voor de lastigste vingers producten en concepten, waardoor de verkoop- innovatieve producten van toonaangevende fa-(vuil, oud, beschadigd) is een oplossing. Ook voor organisatie de gelegenheid krijgt in te spelen op brikanten. Neem bijvoorbeeld de intercomap-passen leveren wij de meest voor komende pro- de wensen van de klant. paratuur van Stentofon en de deurcommunicatietocollen. Van Mifare tot HID. en woningautomatisering van Urmet. Alle zijn Het ‘xComfort’ draadloze schakelsysteem van Eaton nagenoeg direct uit voorraad leverbaar. De to-De klanten van gebruikers van IdentySoft bevin- is snel en eenvoudig, zonder hak- en breekwerk te taaloplossing van Elbo Technology heeft u veelden zich o.a. in de retail, zorg, recreatie, industrie, monteren en is zeer gebruiksvriendelijk. In een wo- te bieden. De hoogwaardige producten en door-onderwijs, kinderopvang en utiliteit. Voor meer ning of kantoorgebouw zijn talrijke toepassingen dachte dienstverlening onderstrepen dat. Hoe eeninformatie, kun u contact op nemen met een van te realiseren, zoals het schakelen en dimmen van complete aanpak voor u uitpakt? Onze website isonze medewerkers, op 088 000 0083 of per mail verlichting, het op- en neer laten van rolluiken, een bron van inspiratie. Kom ideeën opdoen eninfo@easysecure.nl het instellen van alarmeringen. xComfort bewijst ontdek hoe u projecten meerwaarde kunt geven. tevens haar meerwaarde bij energiebesparing.EasySecure Internationaal B.V. Draadloos schakelen: comfort, luxe en een veiligCorkstraat 46 gevoel, zonder ingewikkelde bedrading en met Elbo Technology b.v.3037 AC Rotterdam schakelaars op iedere gewenste plaats. Science Park Eindhoven 5707tel. +31 (0)88 000 0083 5692 EP Sonfax +31 (0)88 000 0084 T: +31 (0) 40 2679 888info@easysecure.nl Eaton Industries (Netherlands) B.V. F: +31 (0) 40 2679 870www.easysecure.nl Postbus 2022 I: info@elbotechnology.nl 5300 CA Zaltbommel W: www.elbotechnology.nl T: +31 (0) 418 570 200 F: +31 (0) 418 515 284 I: info.electrical.nl@eaton.com W: www.eatonelectrical.nl42  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012 Slim Wonen en WerkenEminent e-Domotica ENTRON Project EOS-LT Persuasive AgentsEminent wil graag dat u leeft in een veilige en com- Slim Wonen en Werken heeft de toekomst Het project ‘EOS-LT Persuasive Agents’ isfortabele omgeving. Een omgeving waarbij u oog Domotica blijft al lang niet meer beperkt een studie naar de invloed van avatars,heeft voor uw energieverbruik en ook kunt profi- tot een intelligent schakelsysteem. robots en omgevingsfactoren op het ener-teren van het comfort dat de moderne techniek giegebruik.u biedt. Eminent heeft het e-Domotica systeem Ontwikkelingen op het gebied van internet, ICT, se-ontwikkeld om deze technologie beschikbaar te curity, home-entertainment, energie-management, - Feitelijke feedback gaf energiebesparingen testellen voor een aantrekkelijke prijs. klimaatbeheer en lichtmanagement zijn slechts zien tot 16 procent, sociale feedback tot 47 procent enkele voorbeelden van de toenemende veelzij- (en dan met name negatieve sociale feedback).Wat is e-Domotica? digheid en complexiteit in aanbod en mogelijkhe- - De inzet van stimulerende omgevingsfactorenDe kracht van Eminent e-Domotica is de combi- den. De vraag uit de markt groeit gestaag, maar er (‘Ambient feedback’, verkleurend licht groen-rood)natie van comfort en veiligheid in één systeem. blijven vele kansen onbenut. Het slaan van de brug leverde tot meer dan 27 procent energiebesparingMet e-Domotica zijn elektrische apparaten auto- tussen gebruiker en techniek vraagt om technische op vergeleken met wanneer alleen (interactieve)matisch aan- en uit te schakelen en is de woning kennis en veel ervaring, oor en oog voor de klant feitelijke feedback (cijfers) werd gegeven.voorzien van een compleet alarmsysteem, inclusief en optimale procesbeheersing. Steeds meer orga- De Slimste Woning van Nederland in Eindhovenvideobewaking. U kunt het systeem bedienen via nisaties (installateurs, producenten, architecten, fungeert als realistische testomgeving voor diteen control unit (het e-Centre) met touchscreen. projectontwikkelaars) zoeken samenwerking op. Persuasive Agents onderzoek.Dit draadloze systeem kunt u naar eigen wensinrichten en uitbreiden. ENTRON heeft zich, als speler van het eerste uur www.persuasiveagents.nlIn geval van een brand of inbraak verzendt e- met ervaring in vele veelzijdige projecten, ontwik-Domotica een alarmmelding per telefoon of sms keld tot professionele dienstverlener. Met dienstennaar de geselecteerde contactpersonen. Indien zoals het inspireren van eindgebruikers, de roleen camera is aangesloten, worden beelden op van elektrotechnisch architect en ondersteuningeen server opgeslagen. bij het succesvol realiseren en in stand houdenOm gebruik te maken van e-Domotica, dient u van domoticaprojecten door inbreng van kenniste beschikken over een thuisnetwerk. Als u een en ervaring. Deze diensten zijn in een beproefdeinternetverbinding heeft is uw woning geschikt duurzame en effectieve conceptmatige aanpakvoor e-Domotica. De netwerkverbinding is nodig vormgegeven.om e-Domotica te installeren en voor het bekijken Het vernieuwende ENTRON inspiratiecentrum isvan camerabeelden. De beelden bekijkt u op uw e- een bewezen communicatieomgeving om klantenCentre, mobiel of tablet via een internetverbinding snel te overtuigen van hun (latente) behoefte aanoveral ter wereld. Slim Wonen en Werken met domotica. Entron B.V.Eminent Postbus 228Postbus 276 5100 AE Dongen6160 AG Geleen www.entron.nlT: +31 (0) 46 478 9397F: +31 (0) 847 273 542W: www.eminent-online.com Smart Homes Magazine - november 2012 43
  • bedrijfsprofielen beurs 2012 foto: Rick OldersomForest Group Nederland BV Intelligente gebouwenbeheers- GPAcoustics systemen van GiraForest Group Nederland BV is dè specialist KEF: innovatoren in geluidin de ontwikkeling, productie en levering Van alle gerenommeerde luidsprekerfabrikantenvan innovatieve gordijnrailsystemen. Toekomstgerichte techniek en flexibele kan alleen KEF terugkijken op 50 jaar aan baan-Forest levert haar producten in meer dan oplossingen in combinatie met een hoge de- brekende innovaties waaronder het gebruik van75 landen. signkwaliteit – daarvoor staan intelligente geavanceerde materialen, computer analyse en gebouwenbeheerssystemen van Gira: au- onze Uni-Q ‘puntbron’-weergever.Naast hoogwaardige kwaliteitsproducten met een tomatische lichtbesturing, tijdafhankelijke Dit technologisch leiderschap plaatst onze luid-uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding staat Forest temperatuurregeling, muziek in elke ruimte, sprekers in een aparte klasse. De Ci Serie combi-ook bekend om het hoge service niveau en het comfortabele deurcommunicatie, integratie neert geavanceerde techniek met een fantastischgoede klantcontact. van beveiligingssystemen en nog veel meer. ontwerp voor de ultieme weergave en een perfecte integratie in de omgeving.De Forest Shuttle® is een uniek 24Volt gemoto- Meer informatie onder: www.gira.nl Alle weergevers zijn klankmatig gelijk van karakterriseerd gordijnsysteem dat middels ‘plug and en de Uni-Q modellen bieden door hun brede af-play’ met verschillende Domotica systemen kan straling altijd de beste weergave op uiteenlopendecommuniceren. Het systeem kan zowel met een locaties en voor vele doeleinden.afstandbediening als ook met een lichte handbe-weging in werking worden gezet. Ook nieuw van Verberg uw luidsperkers, niet uw geluidForest is een 220Volt gemotoriseerd vouwgordijn Altijd perfect passend binnen uw ontwerp, is ersysteem, de BCS®. Dit systeem kan tot 24 kg gewicht een luidspreker voor elke toepassing. Van kleineoptrekken middels een buismotor. plafondluidsprekers, niet groter dan inbouwspots, tot hoogwaardige gemotoriseerde thuistheaterDe Forest Shuttle® wordt momenteel bij de wo- weergevers. Alle zijn toepasbaar in veeleisendeninginrichter in Nederland geïntroduceerd als omgevingen, zoals in badkamers en op schepen.totaal concept. Naast een showroom rail krijgt dewinkelier consumenten brochures en een mobile Ci-software voor PC of iPhone/iPaddisplay. Ook is er een speciale website www.gor- Eenvoudig in gebruik met pull-down menu’s endijncomfort.nl actief. sliders voor opgave van afmetingen van de ruimte, gewenst volume en spreiding van het geluid. DeEnkele bekende algemene eigenschappen van de KEF Ci Series software toont de optimale plaatsing,Forest railsystemen zijn: een aansluitschema, afstralingkarakteristiek en het• Eenvoudig te buigen benodigde aantal units voor elke gevraagde situatie.• nelle installatie d.m.v. Smart Klick® technologie S van de plafond- en wandsteunen• Inklikbare glijders GP Acoustics GmbH Am Brambusch 22The World Behind Your Curtain begint bij Forest D-44536 LünenGroup! T: +49 (0) 231 9860 323 F: +49 (0) 231 9860 330www.forestgroup.nl W: www.kef.nl / www.gpaeu.com 44  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012GVS Europe b.v. Energy meets Design Hertek B.V.GVS Europe b.v. is de Nederlandse impor- Als opdrachtgever wordt u vaak geïnformeerd over Hertek koppelt kennis en kunde aan ervaring enteur van GVS domoticaproducten. de mogelijkheden met domotica en/of gebouw- betrouwbaarheid. Wij zijn uw partner voor zeker-GVS domoticaproducten zijn gebaseerd op automatisering. Binnen deze wereld geldt er één heid en veiligheid. Hertek heeft een ruime ervaringKNX/EIB technologie. Het productaanbod standaard: KNX. Inmiddels hebben wereldwijd in het adviseren, ontwerpen, leveren en servicebestaat uit onder andere lichtdimming en ruim 250 fabrikanten zich geconfirmeerd aan deze verlenen van brandmeld-, noodverlichting-, zorg--schakeling, jalousie- en zonweringbe- standaard. Uiteraard zijn er ook nog zelfstandige en communicatiesystemen. Die gecombineerdediening, diverse gateways, sensoren en protocollen, maar als u continuïteit, toekomstvast- kennis en ervaring geeft ons een grote voorspronggebruikersinterfaces. heid én flexibiliteit in uw project wenst te realise- in de markt. En daar kunt u van profiteren. ren, heeft u eigenlijk maar één keuze: KNX.GVS Europe biedt snelle levering, uitstekende ser- Binnen de KNX-wereld zijn er twee toonaange- Hertek levert naast de vier productgroepen eenvice en hoge kwaliteit tegen zeer gunstige prijzen. vende internationale bedrijven samengegaan: uitgebreid pakket aan diensten, zoals opstellenSnelle levering Hager en Berker. Onder het motto: Energy meets programma van eisen (PVE), certificeren, opleidin-Dankzij ons eigen Nederlandse voorraadbeheer kun- Design. Het meest complete programma aan dom- gen en service & onderhoud.  Onze serviceafdelingnen wij alle GVS domoticaproducten snel leveren. otica en oplossingen voor gebouwautomatisering is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.Uitstekende service vindt u hier. We zijn daardoor in staat om u altijd snel en vak-Wij bieden rechtstreekse productondersteuning Of het nu woningbouw, utiliteit of renovatie betreft: kundig van dienst te zijn.en beschikken over een eigen technische dienst. met Hager heeft u een fantastische mogelijkheidHoge kwaliteit om uw project te voorzien voor automatisering, De producten en diensten van Hertek wordenStrenge kwaliteitseisen zorgen voor een hoogwaardig comfort, energiebesparing, duurzaamheid. Om rechtstreeks of via een uitgebreid netwerk van dea-product. GVS houdt zich aan ISO9001:2000, RoHs, ERP u als opdrachtgever te ondersteunen tijdens uw lers geleverd. Flexibiliteit is hier het toverwoord.en PDM normen en systemen. (domotica-)project heeft Hager een groot netwerk Afhankelijk van de wens van de eindgebruikerGunstige prijzen aan opgeleide installatiepartners: Hager Domoti- levert Hertek van alleen de producten tot het com-GVS Europe b.v. levert rechtstreeks, zonder tussen- capartners. Deze partners ontzorgen u volledig plete project van A tot Z.komst van groothandelaren. Hierdoor zijn gunstige en zullen uw project enorme meerwaarde geven.prijzen met hoge kortingen mogelijk. Hertek. Altijd een veilig idee.U kunt ons vinden op de KNX-ring, locatie 2.04. Wilt u meer informatie over de domotica-oplos-Wij laten u daar graag kennismaken met onze singen bij Hager? Wij ontvangen u graag op dedomoticaproducten en zullen onder meer een de- Beurs Domotica & Slim Wonen. Hertek B.V.monstratie geven van ons nieuwe 5” touch panel. Copernicusstraat 8Uw contact persoon is dhr. K. K. Man. Hager 6003 DE WeertU bent van harte welkom! Larenweg 36 T: +31 (0) 495 584 111 5234 KA ‘s-Hertogenbosch F: +31 (0) 495 584 133GVS Europe b.v. Postbus 708 W: www.hertek.nlKerkplein 11A 5201 AS ‘s-Hertogenbosch7051 CZ Varsseveld tel. +31 (0)73 711 0277T: +31 (0) 315 241 200 fax +31 (0)73 644 5531
M: +31 (0) 6 1277 2622 www.hager.nlI: info@gvseurope.eu www.homesolutions.nlW: www.gvseurope.eu www.mijninstallateur.com Smart Homes Magazine - november 2012 45
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Hevac Controls Hogeschool van Amsterdam: Hogeschool Utrecht-Faculteit Gezond- Digital Life Centre heidszorg - Speerpunt Zorg en TechnologieDomotica & Klimaatautomatisering De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het Zorg en Technologie is één van de vijf speerpunten beroepenveld een grote variëteit aan studenten van Hogeschool Utrecht. Het speerpunt Zorg enHevac is gespecialiseerd in Domotica & Klimaat- op die hun talenten maximaal ontplooien om Technologie richt zich op onderzoek als gevolg vanautomatisering op KNX. zelfstandig en op een hoog niveau hun profes- twee trends. Het aantal ouderen neemt snel toe enU bent van harte welkom op de beurs en binnen- sie uit te kunnen oefenen. Voorts is de HvA een de ontwikkelingen in de technologie gaan heel hard.kort op ons nieuwe kantoor! kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek De gangbare gedachte bij Zorg en Technologie is  bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving dat de technologische toepassingen een bevorde-Realisatie van domotica projecten met een be- en de beroepspraktijk in en om een internationaal rende invloed hebben op het dagelijks leven vanhaaglijk klimaat! georiënteerd Amsterdam. mensen met een zorgvraag. De andere kant is datStand 2.12 technologische toepassingen, bijvoorbeeld ICT- Het kenniscentrum Create-IT Applied Research toepassingen, in sommige situaties juist belemme-Hevac Controls voert samen met universiteiten en instellingen rend werken voor mensen met een zorgvraag. HetSophia van Wurtemberglaan 51 relevant toegepast onderzoek uit in de regio Am- vraagstuk dan is hoe de technologische toepassing5616BN Eindhoven sterdam. Een van de labs binnen het kenniscen- ontworpen en gebruikt moet worden, zodat erT: +31 (0) 40 245 1301 trum is het Digital Life Centre waarin studenten en geen of nauwelijks belemmeringen meer zijn. InM: +31 (0) 6 1653 5016 onderzoekers samen met bedrijven werken aan het algemeen hebben vooral oude ouderen enF: +31 (0) 40 848 2817 ICT- oplossingen in de woonomgeving. mensen met een chronische ziekte een zorgvraag.W: www.hevac.nl Binnen het speerpunt ligt de focus op hoe zorgW: www.domoplug.nl Het onderzoek richt zich op nieuwe informati- en technologie kan inspelen op een potentiële camethoden voor ‘slimme omgevingen’, waarbij zorgvraag en op deze manier een preventieve het centrum bijzonder sterk is in sensor- en ca- werking kan hebben. meratechnologie. Behalve de technologie wordt Hierin is ook het MKB belangrijk en door middel van ook de acceptatie door gebruikers bestudeerd.De het beantwoorden van vragen op het gebied van onderzoeksprojecten richten zich op twee toepas- zorg en technologie, gesteld door het MKB, draagt singsgebieden: monitoring en alarm in de woon- dit speerpunt bij aan bijvoorbeeld: omgeving en intelligente interactie met beeld- Omschrijven van eisen van eHealth systemen schermen in de openbare ruimte. In het eerste Begrijpelijkheid van deze systemen voor professionals toepassingsgebied zijn methoden ontwikkeld om Bruikbaarheid voor ouderen met sensornetwerken activiteiten van bewoners te Doorbraak voor het MKB bepalen. Op dit moment worden deze methoden Geïnteresseerden vanuit het MKB kunnen contact getest in de aanleunwoningen van zorgcentrum opnemen met: Naarderheem. Tevens is er software ontwikkeld Hogeschool Utrecht waarmee we met camera’s valpartijen kunnen de- Faculteit Gezondheidszorg tecteren. In het tweede toepassingsgebied heb- Bolognalaan 101 ben we momenteel voornamelijk projecten met 3584 CJ Utrecht de bibliotheek van Almere,waar een interactief T: + 31 (0) 88 481 9386 informatiebord wordt ontwikkeld. I: sonja.barends@hu.nl W: www.zorgentechnologie.hu.nl W: www.digitallifecentre.nl46  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Hunter Douglas INNO: Exclusieve ‘In-wall’ iRidiumMobile.nl systeemoplossingen Hunter Douglas is wereldmarktleider op Onder de naam iRidium mobile brengt iRidium-het gebied van raambekleding en een Met INNO, wordt iedere iPod en iPad een Mobile.nl uit Nederasselt een software pakket op devooraanstaand producent van bouwpro- geïntegreerde, klant-specifieke ‘touchpad markt voor de visualisatie van woning- en industriëleducten. controller’. automatisering. Daarbij is een belangrijke rol weg- gelegd voor het in Nederland en België populaireDoor nauwe samenwerking met architecten en Als onderdeel van een complete besturings-oplos- KNX, maar ook AMX, Crestron en Modbus behorenontwerpers levert Hunter Douglas wereldwijd sing, bieden iPods en iPads een aantal hoogwaardi- tot de systemen die bestuurd kunnen worden meteen bijdrage aan het omzetten van vernieuwende ge en klantvriendelijke applicaties, bijvoorbeeld als iRidium mobile, evenals alle andere grote merkenideeën in comfortabele, energiezuinige en intel- een alternatief voor bestaande KNX programma’s. en protocollen: ISYGLT, DuoTecno, Domintell, Luxomligente gebouwen. Hiertoe levert Hunter Douglas  INNO verwerkt uitsluitend de beste en originele en vele anderen.ook besturingssystemen voor raambekleding; deze materialen voor hun frame-inlays. Om deze decora- iRidium mobile staat aan de vooravond van de in-besturingssystemen variëren van eenvoudige be- ties te beschermen en tegelijkertijd de helderheid troductie van de nieuwe versie 2.0, waarmee vanafsturingen tot volautomatische besturingen. Hunter te benadrukken, worden ze middels een sandwich alle grote Operating Systemen bestuurd kan worden:Douglas raambekledingsproducten zijn wereld- procedure gevat tussen twee lagen speciaal gehard Windows, iOS, Android en MacOS. Daarmee neemtwijd te vinden in miljoenen huizen en kantoren. glas van uitermate hoogstaande kwaliteit. Een de software van iRidium mobile een wereldwijdeIn Nederland is Luxaflex het A-merk van Hunter opmerkelijk design element is de verlichte bedie- unieke positie in: op dit moment is er geen enkelDouglas. ningsknop die helpt bij oriëntatie in het donker. ander systeem wat dit mogelijk maakt! Individuele interieur-ontwerpen zonder compro- Met iRidium mobile is elke consument in staat omLuxaflex missen: Het INNO merk staat voor ‘in-wall’ systeem op een eenvoudige wijze b.v. verlichting, audio,Luxaflex Nederland B.V. is de distributie en pro- oplossingen gemaakt van de fijnste materialen rolluiken en tuinsproeiers te bedienen, waar hijductieorganisatie van het merk Luxaflex® in Ne- welke zich kunnen aanpassen aan de meest voor- of zij zich ook in huis bevindt. Men is dus niet meerderland. Luxaflex heeft een breed, innovatief en uitstrevende ontwerp ideeën. afhankelijk van een (inbouw) touchscreen of laptop.stijlvol portfolio raambekledingsproducten, welke Met de meest verfijnde technieken verwerken De indeling en opmaak van de schermen en naviga-worden verkocht via een uitgebreid dealer net- wij kostbare houtsoorten, puur bladgoud, waar- tie is geheel naar eigen wens te bepalen met menu’s,werk. Luxaflex Projects richt zich op professionele devolle (half-edel)stenen en de hoogste kwaliteit animaties, IP-camera’s, noem maar op; bovendienverwerkers van raambekledingsproducten. Wij carbon fibers en coating systemen tot systeem zijn eigen achtergronden, foto’s en plattegrondenadviseren, begeleiden en ondersteunen architect, oplossingen welke functionaliteit en design op van bijvoorbeeld een woonkamer gemakkelijk teopdrachtgever en partner op het gebied van: glare hoogstaande wijze verenigen. integreren voor herkenbare elementen van de eigencontrol, besturingen, productkeuze, projectbege- woning of bedrijfsruimte.leiding, levering en service en onderhoud op maat. INNO-INTERNATIONAL GmbH Voor meer informatie kunt u terecht op www.iRi-Daar vertellen we graag over; u bent dan ook van Heinrich-Hertz-Strasse 12 diumMobile.nl. Installateurs en system-integratorsharte welkom. 59423 Unna (D) kunnen hier ook een gratis demo-licentie aanvragen! I: info@inno-international.comHUNTER DOUGLAS Europe B.V. W: www.inno-international.com iRidiumMobile.nlPiekstraat 2 Info Benelux: Ad J.J.M Heesbeen Gildeplein 573071 EL Rotterdam M: +31 (0) 6 52 777 398 6612 BC Nederasseltwww.hde.nl I: ad@inno-international.nl T: +31 (0) 24 622 2955 F: +31 (0) 24 622 2956 I: info@iRidiumMobile.nl W: www.iRidiumMobile.nl Smart Homes Magazine - november 2012 47
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Albrecht JUNG GMBH & Co. KG Klemko Techniek B.V. KnoholEMDe naam Albrecht JUNG staat al 100 jaar voor Klemko Techniek BV te Soest is een continu inno- Energiemanagement voor openbarevoortgang en ontwikkeling in de elektrotechniek. verende organisatie. De onderneming heeft zich gebouwen door middel van holistischeTechnische innovatie, hoge kwaliteitsnormen en een gerespecteerde positie in de markt verworven informatiemodellering en 3D visualisatie.bijzondere ontwerpen karakteriseren de ontwik- door haar hoogwaardige producten en haar zeerkelingen van componenten en systemen. Dit jaar gedegen kennis van de domotica-markt en van KnoholEM is een gezamenlijk onderzoeksprojectontving JUNG zelfs diverse Plux X Awards, waaronder lichtbesturingen met onder meer ledverlichting. medegefinancierd door de Europese Commissie indie van ‘Most Innovative Brand of the Year 2012’ en In het kader van domotica presenteert Klemko het kader van het 7e Framework Programma. Hetdie voor het beste product van het jaar. Techniek BV het totaalsysteem van Teletask, be- internationale consortium bestaat uit 13 partners doeld voor residentiële woningen, zorghuizen en uit Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland,JUNG KNX kleine kantoorbedrijven. De gebruiker verbetert Italië en Spanje.Al sinds de oprichting van de KNX associatie is JUNG met Teletask het woon- en werkcomfort in hogehier lid van. Met de JUNG producten voor het KNX mate. Energie-efficiëntie in publieke gebouwen doorbussysteem zijn de meest gecompliceerde wen- Klemko Techniek BV biedt een nieuwe kijk op led- middel van intelligent energiemanagement is eensen voor installaties van kantoren, woningen en verlichting en onderzoekt voortdurend de moge- belangrijke sleutel om de uitstoot van broeikasgas-zorginstellingen te realiseren. De laatste ontwik- lijkheden op dit gebied in de sterk veranderende sen te verminderen, en om zo de opwarming vankeling op gebied van het JUNG KNX bussysteem is bouwwereld. De onderneming heeft een sterke de aarde tegen te gaan. De belangrijkste doelstel-bijvoorbeeld de JUNG Smart Control waarmee vele focus op de gebruikersmarkt in de particuliere en ling van KnoHolEM is de ontwikkeling van eenfuncties van een KNX installatie bedienbaar zijn zakelijke sector. Sensorsturing in lichtinstallaties intelligent energiemanagement systeem, om hetop het niveau van een smartphone. Sliden, scrol- leveren de gebruiker een aanzienlijke energiebe- energieverbruik in openbare gebouwen in te per-len en besturen werkt eenvoudig op dit compacte sparing. Met de toepassing van Klemko´s duur- ken. Dit gebeurt door enerzijds het systematischglazen touchscreen welke in 2 inbouwdozen wordt zame ledmodules – zeer lage wattages en per item vermijden van energieverspilling, en anderzijdsgeplaatst! Het kleuren touchscreen is uitgerust met tot 50.000 branduren – dalen de verbruikskosten door energieconsumptie te optimaliseren aan dede intuïtieve smart user interface. nog drastischer. hand van omgevingsinformatie. Klemko Techiek BV opereert met vier divisies, te De KnoHolEM oplossing moet breed toepasbaarVertegenwoordiging door Hateha weten Teletask Domotica, Led en Licht, Lichtbe- zijn voor uiteenlopende publieke gebouwen inIn Nederland wordt JUNG vertegenwoordigd door sturing en Aansluittechniek. De onderneming is elk land van de EU. Er wordt naar gestreefd omHateha Elektrotechnische Handelsonderneming BV snelgroeiend en weet door constante investering door toepassing van het KnohoIEM systeem eenuit Hazerswoude Rijndijk. Hateha staat u als instal- in mensen, kennis en producten de prominente energiereductie van 30% te realiseren.lateur, adviseur of opdrachtgever bij in de juiste positie in haar markten te handhaven.keuze voor elk project. Voor meer informatie Klemko Techniek BV www.knoholem.eu / www.smart-homes.nl › Postbus 505 Innovatie › Europees OnderzoekHateha 3760 AM SoestElektrotechnische Handelsonderneming BV T: +31 (0) 88 002 3300Postbus 111 F: +31 (0) 88 002 33502394 ZG Hazerswoude-Rijndijk I: info@klemko.nlT: + 31 (0) 71 341 9009 W: www.klemko.nlF: + 31 (0) 71 341 3559I: info@hateha.nlW: www.hateha.nl48  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Elk project begint met KNX Light Technology Nederland LSS connectKNX is de enige wereldwijd erkende standaard voor Light Technology Nederland is sinds 1996 een LSS connect ontwikkelt innovatieve zorgoplos-woning- en gebouwautomatisering. KNX is een gespecialiseerde groothandel in Domotica- en singen en diensten, waarmee een veilige en zeercommunicatieprotocol waarmee u praktisch alle gebouwbeheer installaties. efficiënte zorgverlening mogelijk wordt gemaakt.installaties en apparaten kunt automatiseren en Als totaal leverancier levert Light Technology Ne- Aan de basis van onze zorgoplossingen staat LSSkoppelen. De componenten en systemen van we- derland onder andere de volgende merken: (web-based) software, waarmee nieuwe technologi-reldwijd meer dan 270 fabrikanten zijn compatibel ISYGLY (easy-G-LT) bus system met het ISYGLT sche innovaties en zorgdomotica toepassingen metmet KNX waarmee de basis ongeëvenaard groot is. protocol, onderscheiden zich in eenvoud en flexibi- bestaande communicatie- en beveiligingssystemen liteit van programmeren, hoge bussnelheid, hoge gekoppeld worden tot een complete zorgoplossing.Veelzijdig en internationaal responsetijd, continue fadeback. Programmeer Deze oplossing wordt geleverd in samenwerkingHet communicatieprotocol KNX werkt volgens 8.000 verknopingen zonder extra modules. TCP/ met onze partners onder de naam LSS Care.verschillende technieken: via aparte busbekabe- IP & Mod-bus en vrijwel elk ander denkbaar pro- Door de inzet van LSS Care is de kwaliteit van levenling, maar ook via internet, powerline (elektrici- tocol beschikbaar. Aanstuurbaar middels RS232 & van niet zelfredzame bewoners van verpleeg- enteitskabels) en draadloos of een combinatie van DMX512 met variabele waardes. Beschikbaarheid verzorgingshuizen toegenomen en wordt inzetdeze technieken. KNX is internationaal erkend en ca. 100 verschillende modules. van medewerkers veel efficiënter, hetgeen veelgecertificeerd. Dit houdt in dat opdrachtgevers HDL bus systeem met het KNX protocol. geld bespaart. Door de modulaire opbouw van LSSen adviseurs in hun bestek en aanbesteding uit- Internationale producent, sinds 1985 actief met Care kunnen wij een zorgcommunicatie systeemsluitend hoeven te verwijzen naar internationale ontwikkeling en productie van professionele licht- leveren op basis van de individuele zorgvraag vannormen, zonder meteen een merk voor te schrij- regelsystemen. Uitgebreid programma producten onze klanten. Voor de thuiszorg is LSS zorg op af-ven. Onafhankelijkheid is gewaarborgd. voor het KNX protocol. stand ontwikkeld, een hulpmiddel om mensen teKNX = ISO/IEC 14543-3 / CENELEC EN 50090 / CEN iRidium mobile, visualisatie software voor iPad helpen de regie over hun eigen leven te behouden.EN 13321-1 & iPhones. Centraal binnen zorg op afstand staat beeldzorg. Light Technology Nederland ondersteunt de soft- Beeldzorg brengt de zorg dichterbij uw cliënt metKNX in Nederland ware voor visualisering van ISYGLT Domotica in- zijn of haar behoeften, dichterbij het echte levenDe communicatie over KNX wordt in ons land stallaties. Kenmerkend van de combinatie iRidium van mensen thuis. Behalve beeldzorg speelt ookverzorgd KNX Nederland. Dit is een netwerkor- mobile en ISYGLT is de real time status informatie persoonsalarmering, eHealth, dwaaldetectie en hetganisatie die bestaat uit een snel groeiend aantal van o.a. dimwaardes op iPad. op afstand monitoren middels diverse sensoren eenfabrikanten, importeurs, groothandelaren, instal- LITHOSS Design Switches. Absolute top op ge- belangrijke rol binnen het concept zorg op afstand.lateurs en system integratoren. Deze bedrijven bied van design switches voor Domotica-systemen. Naast het leveren van oplossingen biedt LSS connectleveren op de Nederlandse markt producten en Nieuw op de Domotica beurs 2012 is de serie PI- diensten aan, waaronder zorgadvisering.systemen op basis van KNX en verwerken deze ANO. Perfect te combineren met ISYGLT en HDL- Voor een vaste prijs kunnen zorginstellingen voorcomponenten. Hun systemen zijn met elkaar kop- KNX installaties. een afgesproken aantal uren gebruik maken vanpelbaar en geven afnemers de garantie van een Kenniscentrum Light Technology Nederland. onze expertise.toekomstvast en universeel systeem voor woning- Light Technology Nederland ondersteunt de uit-en gebouwautomatisering. voerend installateur met programmeer opleidin- LSS Connect gen voor verschillende Domotica thema’s: Stationstraat 59Voor meer informatie 6361 BH Nuthwww.knx-professionals.nl W: www.light-technology.nl T: +31 (0) 30 879 7030 F: +31 (0) 84 716 9694 W: www.LSSconnect.nl Smart Homes Magazine - november 2012 49
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Maasland Groep Mediapartner BNO Mediapartner Home EmotionMaasland Groep is een Nederlandse De BNO verenigt én vertegenwoordigt meer Home Emotion is hét magazine voor liefhebbers vanonderneming en sinds 1986 actief als een dan 2.500 ontwerpers en interieurarchitec- home automation, domotica en custom installation.internationaal opererend product-, service- ten en 150 bureaus uit alle disciplines. Daar- Home Emotion is een uitgave van Van der Gelden kennisleverancier op het gebied van mee zijn wij de belangrijkste vertegenwoor- Sales&Support b.v. en wordt naast de abonnemen-toegangsoplossingen. Door toepassing van diger van de ontwerpsector in Nederland. ten, in België verspreid via AMP en in Nederland viaonze producten worden de toe- en uitgan- Betapress bij de betere boekhandels.gen veiliger en gebruiksvriendelijker. Wij zetten ons in voor de zakelijke, maatschappelijke U kunt in Home Emotion verwachten: diverse testen en culturele belangen van onze leden en brengen van alles dat met multiroom audio, hometheater,Onze missie bestaat uit het leveren van en advi- hun werk en het vak nationaal en internationaal mediaservers en domotica apparatuur heeft te ma-seren over geïntegreerde totaaloplossingen voor actief onder de aandacht. Binnen de BNO ontmoeten ken in iedere prijsklasse, fabrieksbezoeken, trendstoegangsbeveiliging, die zorgdragen voor de bijna alle ontwerpdisciplines elkaar. Zo kunnen wij en ontwikkelingen, voor- en nabeschouwingen opveiligheid en bescherming van mensen en hun elkaar inspireren, en vooral van elkaar leren. (inter)nationale shows en beurzen, achtergrond-bezittingen. Wij onderscheiden vier hoofddisciplines waarin onze verhalen, dealerbezoeken, en het laatste nieuwsDoor onze deskundigheid op het gebied van elek- leden werkzaam zijn: communicatie, product, ruim- van het home automation, domotica en customtronische en mechanische toegangsbeveiliging telijk en interactie ontwerp en alle specialisaties installation front.kunnen we effectieve en efficiënte oplossingen daarbinnen, zoals brand en corporate design, gra-realiseren, waarbij we naar onze afnemers de fisch ontwerp, illustratie, infographics, industrieel www.home-emotion.nlhoogst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid ontwerp, interactief ontwerp, ontwerp voor de ste-in acht nemen. delijke omgeving, tentoonstellingsontwerp, interi- eurontwerp en interieurarchitectuur, modeontwerpMaasland Groep en styling, ontwerp van sieraden en accessoires,De Hoogjens 53 – 55 packaging design, retail design, textielontwerp of4254 XV Sleeuwijk service design. De verscheidenheid in achtergrond,T: +31 (0) 183 302 800 werkwijze en ondernemingsvorm van onze ledenF: +31 (0) 183 302 846 is zo mogelijk nog groter. Wat alle leden gemeenI: info@maaslandgroep.nl hebben – van de eenpitters tot de grote internati-W: www.maaslandgroep.nl onaal werkende bureaus of bedrijven – is de kennis en kunde om de hoogst mogelijke toegevoegde waarde die een ontwerp kan leveren te realiseren. Ze voldoen dan ook aan de eisen die de BNO stelt aan hun opleiding en het niveau van werk en werken. Zoekt u een ontwerper of een interieurarchitect? De BNO kan u helpen bij de selectie en de opdracht. BNO Danzigerkade 8a, 1013 AP Amsterdam Postbus 20698, 1001 NR Amsterdam T: +31 (0)20 624 4748 I: bno@bno.nl W: www.bno.nl50  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Meerdan b.v. MR Domotica PaxtonMeerdan heeft als systemintegrator veel ervaring MR Domotica is een bedrijf dat zich richt op het Paxton is een toonaangevende fabrikant van elek-in huis- en gebouwautomatisering projecten. ontwerp, advies en realisatie van AV- en Domotica- tronische toegangscontrolesystemen. Onze syste- installaties in residentiële omgeving. Als dealer men leveren u een optimale beveiliging van uwDoor die ervaring weten wij dat de eindklant veel van alle toonaangevende merken zowel in het gebouwen, medewerkers en bezittingen. Of het nuwaarde hecht aan eenvoudige bediening en mooi domein van Audio en Video als Domotica pro- gaat om één deur of honderden deuren verspreiddesign. Daarom hebben wij de Basebox ontwik- fileert MR zich als partner voor installateurs die over verschillende locaties, wij hebben een oplos-keld. Met de Basebox kan de gebruiker zelf scenes de ambitie hebben hun eindproduct naar een sing voor uw behoeften. Toegangscontrole biedt umaken, zijn alarmsysteem en camera’s bekijken hoger niveau te brengen. MR Domotica opereert extra veiligheid doordat u op een flexibele manieren bedienen, KNX aansturen, of muziek kiezen. naast de installateur of alleen als adviseur/leve- kunt bepalen wie op welk moment bevoegd is een rancier. De oorsprong van MR Domotica in de gebouw of ruimte te betreden.Iedere KNX installateur kan de Basebox in zijn eigen installatiebranche geeft een grote voorsprong De keuze van een toegangscontrole systeem is voorprojecten toepassen. op het gebied van integratie van Domotica in de veel ondernemingen een belangrijke beslissing. bestaande bouwkolommen. Uiteraard spelen de kosten een rol, maar ook ofDe Basebox is een server, die iedere KNX instal- het systeem aan al uw eisen voldoet en 100% be-lateur in staat stelt om in 4 uur een complete vi- Als system integrator levert en programmeert trouwbaar is. Paxton is voor u een geruststellendesualisatie te maken, die via een app op de iPad MR Domotica controlesystemen van Crestron en keuze, want wij zijn al sinds 1985 gespecialiseerden iPhone te besturen is. De visualisatie heeft een AMX. De audiovisuele installaties worden in deze in toegangscontrole. We concentreren ons op hetprachtig design en werkt precies zoals je van een configuraties opgenomen. ontwikkelen van systemen en producten voor spe-echte iPad of iPhone app verwacht: makkelijk en Als verlichtingscontrolesysteem wordt Lutron ge- cifieke doeleinden. Dankzij die toewijding hebbenintuïtief. voerd. Deze systemen kunnen worden geleverd onze producten de reputatie betrouwbaar, modern met en zonder systeem programmering. Binnen en eenvoudig in gebruik te zijn. Paxton is niet voorMeerdan kan het configureren van de Basebox ook MR Domotica zijn specialisten aanwezig die de in- niets Market Leading Access Control.voor de installateur verzorgen: je levert een ETS stallateurs ondersteunen in ontwerp en realisatie. Net2 Entry is een deurintercom systeem dat zowelproject en plattegronden, en krijgt een geconfi- Een van de specialisaties van MR Domotica is het standalone of in combinatie met het Paxton Net2gureerde server retour: het voordeel is dat je geen realiseren van High-End Hometheater. Via het toegangscontrole systeem kan functioneren. Omdatenkel commercieel risico loopt, en dat je precies Cinebox concept worden aan alle aspecten die er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel enweet hoe je de opdrachtgever dat kan geven wat belangrijk zijn in de beleving van een film onder controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2iedereen wil: je huis of gebouw besturen met een de loep genomen. Hierbij moet worden gedacht Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabelingiPad en iPhone. aan akoestiek, stoffering, seating, audio en video. en communiceert ook over een aanwezig IP net- werk. De auto detect functie zorgt dat de modulesMeerdan b.v. MR Domotica elkaar herkennen, waardoor geen specialistischeJorus Everaerd Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 5 kennis nodig is. Net2 Entry is een echte plug andT: +31 (0) 6 1462 1131 2631 RE Nootdorp play oplossing.I: jorus@meerdan.nl T: +31 (0) 15 310 0001W: www.meerdan.nl F: +31 (0) 15 310 0010 Paxton Benelux I: m.metz@mr-domotica.nl Korte Huifakkerstraat 34 W: www.mr-domotica.nl 4815 PS Breda T: +31 (0) 76 3333 999 I: info@paxton-benelux.com W: www.paxton-benelux.com Smart Homes Magazine - november 2012 51
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Provincie Gelderland PureDomotica QuoVadis Nederland B.V.Met de toenemende vergrijzing in het verschiet PureDomotica biedt installatiebedrijven en system QuoVadis is een onafhankelijke Nederland-stimuleert de provincie Gelderland al jaren het lan- integrators oplossingen op het gebied van visua- se organisatie met een totaalprogrammager zelfstandig wonen. Uit onderzoek is gebleken lisering van woning- en gebouwautomatisering. van medisch-technische hulpmiddelen voordat mensen het liefste thuis blijven wonen. Een van PureDomotica produceert touchscreens en touch- Alarmering, Bediening en Communicatie.de speerpunten van het provinciale beleid is het pc’s en distribueert ThinKnx, visualisatiesoftwareaanjagen van domoticaprojecten. Thuistechniek waarmee men intuïtieve interfaces kan creëren. Meer vrijheid en privacy voor patiënten en bewo-zou immers best eens een van dé antwoorden Deze activiteiten zijn in belangrijke mate een ant- ners, maar steeds minder mankracht in de zorg.kunnen zijn om mensen langer in hun eigen om- woord op de onvrede in deze markt over de prijs/ Met de modulaire systemen van QuoVadis kunnengeving te laten wonen. prestatie-verhouding van bestaande touchscreens, patiënten en bewoners snel en gemakkelijk op touch-pc’s en visualisatiesoftware. PureDomotica afstand hulp vragen. Thuis en in een zorginstelling.De rol die de provincie op het vlak van domotica heeft producten ontwikkeld die technisch hoog- Zorgmedewerkers kunnen met deze toepassingenheeft gespeeld, is in de loop der jaren veranderd. staand zijn, en voor een prijs die voor een veel cliënten lokaliseren, snel en effectief onderlingDe eerste jaren (2004 - 2007) ging het voorla om grotere groep consumenten acceptabel is. communiceren, zorg verdelen en bij acute noodhet uitlokken en stimuleren van bouwprojecten onmiddellijk assistentie vragen.met domotica. Toen die bouw meer gestalte kreeg PureDomotica is een kernachtige organisatie met QuoVadis heeft sinds 1993 ervaring met indi-en partijen woontechniek steeds vaker op eigen enthousiaste medewerkers die over jarenlange viduele bedien- en woningaanpassingen (Infrakracht in projecten gingen verwerken, stimuleerde ervaring beschikken op het gebied van visualisa- Rood omgevingsbediening) en communicatie on-de provincie innovatie. Projecten die voor subsidie ties en KNX-installaties. Een van de belangrijkste dersteunende hulpmiddelen voor mensen metin aanmerking kwamen, moesten nieuwe toepas- drijfveren binnen de organisatie is het waarborgen lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Desingen en methodes implementeren èn uitgaan van kwaliteit. PureDomotica neemt en draagt ook eindgebruikers zijn vooral ouderen en personenvan de wensen en behoeften van de bewoners de volle verantwoordelijkheid voor het ontwerpen, met zware lichamelijke beperkingen, zoals dwars-zelf (vraaggerichtheid). assembleren en testen van de producten. Op die laesie en ALS.Nu richt de provincie de aandacht op integrale aan- manier kunnen de producten en diensten een QuoVadis combineert draadloze en draadgebondenpak van wonen, welzijn en zorg, zodat rondom een toegevoegde waarde zijn voor alle installateurs systemen en is zeer flexibel, zodat voor iedere situa-woning met thuistechnologie en bouwkundige en system integrators in de markt. tie een adequate oplossing gerealiseerd kan worden.aanpassingen een goed zorg- en voorzieningen- Intra- en extramuraal, met en zonder plaatsbepaling.aanbod wordt gerealiseerd. Mogelijke toepassingen zijn: beademingsalarm, Puredomotica bedalarm, valalarm, epilepsiesignalering, brand- Akkerstraat 21 alarm, kookbeveiliging, plaatsbepaling binnen en 5298 CN Liempde buiten, telemedicine en combinaties met domotica. T: +31 (0) 411 689 170 De mogelijkheden zijn eindeloos, de voordelen F: +31 (0) 411 641 992 groot. I: info@puredomotica.nl W: www.puredomotica.nl QuoVadis Nederland BV Postbus 171 3740 AD Baarn T: +31 (0) 35 548 8701 F: +31 (0) 35 542 1358 I: info@qvn.nl W: www.qvn.nl52  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Het Consortium Beroepsonderwijs Schneider Electric SiedleHet Consortium Beroepsonderwijs is een Schneider Electric is de wereldwijde specia- Het Duitse familiebedrijf Siedle, opgerichtsamenwerkingsverband van 40 ROC’s, ruim list in energiemanagement en biedt oplos- in 1750, is vandaag uitgegroeid tot een200 vmbo-scholen en een groeiend aantal singen die energie veiliger, betrouwbaar- belangrijke speler op het vlak van he-branche-opleiders. der, efficiënter en productiever maken voor dendaagse gebouwencommunicatie. Van de segmenten datacenters, gebouwen, toegangscontrole tot ingebouwde deur- enHet Consortium ontwikkelt en implementeert een woningbouw, industrie en energie & infra. buitenlijntelefonie, van videobewakingkrachtige en duurzame onderwijs- en examenme- tot brievenbussen en buitenverlichting, dethodiek voor het VMBO en het MBO in de sectoren Op de beurs Domotica en Slim Wonen toont onderneming stelt een gamma modulaireTechniek, ICT, Zorg en Welzijn. Het Consortium Schneider Electric zijn oplossingen op het gebied totaaloplossingen op maat voor.ondersteunt ontwikkeltrajecten in diverse oplei- van wonen en werken.dingsrichtingen in VMBO, MBO en HBO. Allemaal zijn we ons bewust van een steeds snellere Het moederbedrijf is gevestigd in Furtwangen (D) enOnze kwaliteitscriteria: betrokkenheid van het veranderende omgeving, waarbij de nadruk steeds biedt werk voor 550 mensen. Het verkoopkantoor enwerkveld, borging door de onderwijsinspectie, meer ligt op comfort, veiligheid en economische trainingscentrum is voor Siedle Nederland centraaldraagvlak bij opleidingsteams, onderzoek, analyse exploitatie van elektriciteit. De toenemende vraag gevestigd in Utrecht.en duurzaamheid. naar energie-efficiënte oplossingen, nieuwe toe- Integratie is voor Siedle geen holle term – integen- passingsmogelijkheden en vooral het versmelten deel, het vormt de basis van de bedrijfsfilosofie.De focus van alle activiteiten van het Consortium van systemen, maakt dat elektriciteit meer en meer Alle systemen inzake gebouwencommunicatie zijnligt op vakmanschap. Vakmanschap van de toe- de energiebron van de toekomst wordt. dan ook perfect te integreren met bijvoorbeeldkomstige beroepsbeoefenaren, vakmanschap toegangscontrole, informatieschilden, brievenbus-van de onderwijsprofessionals in de scholen en Schneider Electric, make the most of sen… En dankzij het op IP-gebaseerde Siedle Accessvakmanschap van de begeleiders in de beroeps- your energy is er een flexibele oplossing voor de volwaardige in-praktijk. tegratie van het KNX-bedieningsplatform en vloeien Schneider Electric The Netherlands B.V. domotica en deurcommunicatie naadloos samen.Meer weten? Diakenhuisweg 29-35 Sinds haar ontstaan heeft de onderneming geïnves-www.consortiumbo.nl 2033 AP Haarlem teerd in productontwikkeling en innovatieve tech- T: +31 (0) 23 5124 124 nieken. Zo kwam Siedle als eerste op de markt metTIP: schrijf in voor onze nieuwsbrief! F: +31 (0) 23 5124 100 een perfect op elkaar afgestemde communicatie W: www.schneider-electric.com/nl tussen deur en openbare telefonie. Het label DIN ENStichting Consortium Beroepsonderwijs ISO 9001/14001 bewijst ook de zorg voor kwaliteit.Disketteweg 11 Siedle werd voor zijn producten en corporate-design3821 AR Amersfoort met meer dan 60 nationale en internationale de-T: +31 (0)33 - 246 04 47 signprijzen onderscheiden.I: secretariaat@consortiumbo.nl.nlW: www.consortiumbo.nl Siedle Nederland B.V. Atoomweg 474 3542 AB Utrecht T: +31 (0) 30 233 0500 F: +31 (0) 30 233 0519 I: info@siedle.nl W: www.siedle.nl Smart Homes Magazine - november 2012 53
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Siemens Building Technologies Simac Healthcare Smart HomesSiemens biedt u volledige en duurzame Simac is al 40 jaar een vooraanstaande speler op Smart Homes is het Nationaal Kennis-systeemintegratie op gebied van woning- de ICT-markt. Simac creëert dagelijks pragmatische centrum voor Domotica & Slim Wonen inen gebouwenautomatisering. oplossingen die feilloos aansluiten bij klantvragen Nederland. Sinds 1993 houdt de organi- en de dynamiek van de markt. We bieden ICT-con- satie zich bezig met de ontwikkeling vanImmotica, domotica en klimaatbeheersingscom- cepten die de klant ontzorgen en de tools geven de slimme, begrijpelijke en toegankelijkeponenten in één installatie die daarnaast ook nog bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten. technologische oplossingen en diensten ineens een energielabel A heeft en een aanzienlijke de persoonlijke woon- en leefomgeving.kostenbesparing kan opleveren. Siemens’ GAMMA Simac Healthcare richt zich met specifieke en in- Kennisopbouw wordt gerealiseerd via hetInstabus en Synco maken het waar, op eenvoudige novatieve totaalconcepten op de zorgmarkt. Onze uitgebreide netwerk als via onderzoek.en logische wijze. Het bijvoorbeeld op elkaar af- ICT-oplossingen bieden de mogelijkheid binnenstemmen van zonlichtregulering en verwarmings- het speelveld van de zorgmarkt te excelleren waar- Smart Homes is betrokken bij diverse onderzoeks-behoefte kunnen u veel energiekosten besparen. bij we oog hebben voor de complete zorgketen. projecten, op nationaal en internationaal niveau.Deze productlijnen maken beiden gebruik van Kennis wordt overgedragen door onder andere dehet open busprotocol KNX, wat zorgt voor keuze- Door een hechte en langdurige relatie met de klant, organisatie van congressen en beurzen, de uitgavevrijheid, onafhankelijkheid en een toekomstvast zijn we in staat voortdurend de klant te ondersteu- van een vakblad en door het tonen en laten ervarensysteem. Daarbij levert Siemens diverse interfaces, nen. Dat doen we met de focus op resultaat- en van de mogelijkheden van Domotica.zoals de koppeling met draadloze systemen, kli- kwaliteitsverbetering van de processen van onzemaatbeheersing en TCP/IP. Door Siemens geselec- klanten. Simac Healthcare is een alles-in-één le- In de demonstratiewoning ‘De Slimste Woning vanteerde partners verzorgen de calculatie, program- verancier. Hardware en software implementeren Nederland’ kunt u woningautomatisering beleven.mering, levering, installatie en ondersteuning van wij in uw gebruikersomgeving en integreren we Smart Homes fungeert als intermediair tusseneen systeem. met uw bestaande systemen. Nadat de oplossing vraag en aanbod en brengt belanghebbendenSiemens heeft 125 ervaring in Nederland en geeft is uitgerold blijft Simac Healthcare uw partner bij elkaar.internationaal iedere dag ongeveer 150 miljoen uit door het beheer en onderhoud van uw completeaan R&D. Dit cijfer stijgt ieder jaar. De producten systeem te verzorgen. Smart Homes heeft een partnercommunity opge-worden ondersteund vanuit Nederland, en door bouwd en coördineert samenwerkingsprojectenhaar ervaren partners. Siemens regelaars hebben Simac Healthcare zorgt voor flexibele ICT-oplos- tussen innovatieve partijen.een eu.bac certificaat; een bewijs van energie ef- singen die gebruiksvriendelijkheid koppelen aanficiëntie en kwaliteit. Alle Siemens producten zijn betrouwbaarheid. Nu én in de toekomst. Persoon- Smart Homeste bestellen en te tracken & tracen op Siemens’ lijk voor iedereen! Duizelseweg 4aonline webshop, de Industry Mall. 5521 AC EerselOnze visie op systeem integratie: www.siemens. Simac Healthcare T: +31 (0) 497 514 984nl/systeemintegratie 5500 AH Veldhoven F: +31 (0) 497 518 542 T: +31(0) 40 258 2800 I: info@smart-homes.nlSiemens Nederland – Building Technologies W: www.simac.com/nl/healthcare W: www.smart-homes.nlPrinses Beatrixlaan 8002595 BN Den HaagT: +31 (0) 70 333 3030I: bt-products.nl@siemens.comW: www.siemens.nl/sbt/hvac54  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Somfy - Welcome Home Spark Custom Electronics Theben NederlandMarktleider op het gebied van besturingen voor Spark Custom Electronics levert hoogwaar- Met dochterondernemingen in Duitsland, Engeland,zonweringen en rolluiken. De producten en dien- dige Audio/Video-producten die bewezen, Frankrijk, Italië, Zwitserland en wereldwijd meer dansten van Somfy dragen bij aan een hoogwaar- uitermate geschikt zijn voor integratie in 50 vertegenwoordigingen, kan Theben zich scharendig binnenklimaat, een optimale veiligheid en domotica-projecten. onder de toonaangevende fabrikanten van tijdscha-een maximale energiebesparing in woningen en kelklokken, verlichting- en klimaatsturing alsmedecommerciële gebouwen. Wereldwijd maken 220 Spark is exclusief importeur / distributeur in de Be- componenten voor KNX gebouwbeheersystemen.miljoen consumenten en 30.000 zakelijke klan- nelux van ondermeer: Axium (distributiesysteem Op de Nederlandse markt sinds enige tijd aanwezigten dagelijks gebruik van Somfy producten. Dit voor muziek), Speakercraft (wereldmarktleider met een eigen verkooporganisatie.resulteert in een geconsolideerde jaaromzet van van inbouwluidsprekers en meerkamer audiosy- Theben biedt intelligente oplossingen om energie950 miljoen euro. In 56 landen realiseren meer stemen), Intelix (o.a. videodistributie van HDMI te besparen in en rondom gebouwen. Naast tijdstu-dan 8000 medewerkers innovatieve consumen- over UTP), iRoom (de enige gemotoriseerde iPad ring liggen de kerncompetenties van Theben in detenproducten en slimme maatwerkoplossingen walldock), Integra hoogwaardige AV-receivers en aansturing van verlichting via schemerschakelaars,voor ontwikkelaars, architecten, bouwers en in- Blu-ray-spelers exclusief voor de installateur. Totale aanwezigheids- en bewegingsmelders, en in destallateurs. Daarnaast zet Somfy zich als lid van Audio/Video oplossingen voor KNX integratie. klimaatsturing met analoge- en digitale thermos-het bestuur van de KNX Association actief in voor taatklokken voor ruimte-regeling.de verspreiding van de KNX standaard voor de Spark helpt u bij het configureren en integrerenautomatisering van gebouwen. van haar producten in ondermeer KNX projecten. Theben is sinds jaar en dag, erg betrokken bij de ont- wikkeling van diverse regelingen voor verwarmingMeer comfort, minder kosten Spark Custom Electronics en koeling, volgens protocollen als OpenTherm.De besturingen en motoren voor zonweringen Herenweg 230 Ook is Theben sinds vele jaren actief op de markten rolluiken van Somfy bieden effectieve oplos- 3645 DW Vinkeveen met producten om verlichting en zonwering aan tesingen voor het reguleren van het binnenklimaat, T: +31 (0) 297 265 672 sturen, gebaseerd op de alom bekende en wereld-voor lichtmanagement en voor een duurzame M: +31 (0) 6 5788 4006 wijd gestandaardiseerde KNX technologie. Wat isbeveiliging van de meest uiteenlopende soor- I: info@sparksite.nl nu mooier deze twee markten samen te brengen.ten gebouwen. Om eindgebruikers te verzekeren W: www.sparksite.nl Hiervoor is een KNX – OpenTherm interface ontwik-van een optimaal comfort, maximale veiligheid en keld, waardoor vanuit de KNX installatie op intelli-duurzame energiebesparingen werkt Somfy nauw gente wijze gecommuniceerd kan worden met de CVsamen met elektrotechnische installatiebedrijven, ketel met OpenTherm als communicatie standaard.woningcorporaties, facilitair managers en consu- Theben: van Passie naar Innovatie !menten, onder andere door hen te adviseren bij deimplementatie en de ingebruikstelling van (KNX- Theben Nederlandaangestuurde) installaties. Laat u verrassen door Zuid Nederland Jos Jansen / T: +31 (0) 6 1060de vele nieuwe mogelijkheden. Op onze stand 2.02 9349 / jos.jansen@theben.dedemonstreren wij diverse praktijkvoorbeelden. Noord/Oost Nederland Edwin Hannink / T: +31 (0) 6 1060 9335 / edwin.hannink@Somfy - Welcome Home theben.deW: www.somfyarchitecture.nl West Nederland Jerry Palstra / T: +31 (0) 6 5331 0401 / jerry.palstra@theben.de W: www.theben.de/nl Smart Homes Magazine - november 2012 55
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Tunstall Healthcare UNETO-VNI Van Breda zorgdomoticaTunstall Healthcare is wereldwijd markt- UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie U wilt uw cliënten meer comfort enleider in geavanceerde Telehealthcare voor de installatiebranche en de elektro- zelfstandigheid bieden en tegelijkertijdoplossingen, actief in meer dan 40 landen technische detailhandel. Twee grote secto- de zorgverlening efficiënter organiseren.en inmiddels vertrouwen wereldwijd ruim ren die essentieel zijn voor de Nederlandse Maar hoe pakt u dat aan? Een partner met2,5 miljoen mensen dag en nacht op hun economie. ruim 35 jaar expertise in de ouderenzorgproducten en diensten. kan u hierin ondersteunen. Als een van de grootste werkgeversorganisatiesDe Tunstall filosofie is simpel: het bieden van be- van Nederland zijn we een factor van betekenis. Van Breda ontwerpt en levert communicatie- enscherming, ondersteuning en zorg aan mensen, Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en alarmeringsoplossingen speciaal voor de ouderen-door middel van technologie en diensten, zodat de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden zorg. Kennis van de markt en specifieke behoeftesiedereen die ondersteuning en geruststelling no- en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Over van de eindgebruikers vormen telkens het uitgangs-dig heeft, zoals ouderen en mensen met een chro- actuele thema’s als energiebesparing, CO2-reductie, punt bij deze oplossingen. Onze systemen wordennische aandoening, zelfstandig kan blijven leven. MVO, arbeidsmarkt en scholing, innovatie, comfort ontworpen om met uw organisatie mee te veren, en veiligheid. zodat u zeker bent van een toekomstvast systeem. Groeien naar een betere kwaliteit van leven enTunstall Healthcare UNETO-VNI vertegenwoordigt 90 procent van de zorgverlening. Wat houdt dit in?Oslo 28 omzet van de installatiebranche. De circa 5.000 Vergroten zelfstandigheid cliënt2993 LD Barendrecht aangesloten installatiebedrijven bieden aan 150.000 * Direct contact via beeld en/of geluidT: +31 (0) 180 696 696 personen werkgelegenheid. Hun omzet bedraagt * Draadloze oproepmogelijkheidF: +31 (0) 180 696 699 circa 14,5 miljard euro. Installatiebedrijven zijn actief * Welzijnsdetectie met sensorenI: info@tunstall.nl in de woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en Ondersteuning zorgprofessionalW: www.tunstall.nl de infrastructuur, met ontwerp, installatie en beheer. * Keuzevrijheid in werkwijze * Snelheid en zekerheid van oproepen Naast installateurs zijn bij UNETO-VNI 1.350 be- * Eenvoudige bediening met minder handelingen drijven aangesloten die tot de elektronische de- Optimaal ondernemen met zorg tailhandel behoren: winkelbedrijven die witgoed, * Werkdruk verlagen door praktische oplossingen bruingoed, verlichting, computers, HiFi- en telecom- * Uw grenzen verleggen door moderne technieken municatieapparatuur verkopen en repareren. Zij * Investeringen optimaliseren door standaardisatie zijn goed voor een omzet van circa 3,5 miljard euro. Benieuwd naar onze oplossingen en de nieuwste ontwikkelingen? Ontmoet ons op de beurs. U vindt ons op ring 1, standnummer 1.03. Van Breda B.V. Mercuriusweg 19-21 6971 GV Brummen T: +31 (0) 575 568 100 F: +31 (0) 575 568 615 I: info@vanbreda.nl W: www.vanbreda.nl56  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012Van Dorp Zorg en Welzijn Vecolux Verkerk GroepZorgdiensten en woonzorgtechnologie voor Vecolux is invoerder en verdeler van ver- De Verkerk Groep is een modern en innovatief elek-langer zelfstandig thuis wonen schillende merken KNX-producten. Met een trotechnisch installatiebedrijf dat als veelzijdig spe- duidelijk doel voor ogen maken we KNX cialist sterk is in elektrotechnische dienstverlening.Van Dorp zorg en welzijn B.V. levert en coördineert toegankelijk voor een breed publiek. Vanuit de vestigingen Zwijndrecht en Hoevelakenzorg- en onderhoudsdiensten aan huis, zodat ou- verzorgen wij met 350 enthousiaste medewerkersderen langer in staat zijn om veilig en zelfstandig Uit het ondertussen grote aanbod KNX-fabrikanten elektrotechnische installaties in heel Nederland,thuis te kunnen blijven wonen. Vanuit het oogpunt maakten we een weldoordachte keuze om onze por- met als doel een succesvolle realisering van eenvan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven staat bij tefeuille samen te stellen. Hierdoor kunnen we met project waarbij kwaliteit, duurzaamheid, efficiencyVan Dorp zorg en welzijn de mens centraal. Er staat Vecolux conceptueel en oplossingsgericht werken en service hoog in het vaandel staan.altijd wel een medewerker voor uw klaar voor het en meedenken met de integrator – KNX installateur.luisterend oor of om voor u de best mogelijke zorg- Dankzij deze nieuwe producten en merken willen De Verkerk Groep als totaaloplosserdienst te organiseren. Van webservices en technische we KNX lanceren in het brede middensegment van Naast het realiseren van utilitaire installaties heeft desystemen, die waken over uw welzijn, tot en met de de markt, geschikt voor ieders budget. Verkerk Groep zich gespecialiseerd in industriële enklusjesman of zorgmedewerker aan huis. Van inter- klimaattechnische installaties, alsmede gebouwauto-netdiensten tot en met de klusjesman of tuinman. Missing link matisering. Beheer, onderhoud en inspectie van alle Het mag duidelijk zijn dat Vecolux in de uitbouw denkbare elektrotechnische installaties horen hierPreventie met innovatie zorgoplossingen van haar portefeuille niet over één nacht ijs gaat. ook bij. In de gezondheidszorg zijn wij een zeer sterkeTechnologische innovatie dragen bij aan de ver- “We gaan permanent op zoek naar merken die een partner met eigen ontwikkelde zorgoplossingen.betering van het zorgproces. Van Dorp zorg en toegevoegde waarde bieden aan zowel consumentwelzijn levert innovatieve diensten en producten, als installateur, de missing link die hen over de KNX- (Zorg)woning van de toekomstwaarmee de zelfredzaamheid van de zorgvrager drempel trekt. We zijn er van overtuigd dat op die Het uitgangspunt van een (zorg)woning of gebouwverbetert. Zo worden systemen ingezet, die een manier KNX toegankelijk wordt voor een breed van de toekomst is in de ogen van de Verkerk Groeppreventieve signaalfunctie hebben en die waken publiek, zowel budgettair als technisch.” een woon-/werkomgeving waarbij zorg, comfort,over het welzijn van de cliënt. Toepassingen voor automatisering en energiebeheersing in volledigehet meten en controleren van het verloop van Vecolux is verdeler van de volgende KNX merken: harmonie samengaan. Onze jarenlange ervaring opouderdomsziekten helpen de zorgverlener de best ZENNIO, ELSNER, ARCUS-EDS, AYCONTROL, EELEC- het gebied van zorgsystemen én domotica is de ide-mogelijke aandacht voor de cliënt te geven. TRON, WEINZIERL,EISSOUND ale oplossing om senioren of hulpbehoevenden lan- ger thuis te laten wonen waarbij de zorgoplossingenVivago, Salveo en Bloom meegroeien met de behoeften van de gebruiker.Van Dorp zorg en welzijn brengt bekende merken VECOLUX BVBAop de Nederlandse markt: Nijverheidsstraat 10 Presentaties tijdens de beursdagenVIVAGO: het intelligente zorghorloge met o.a. wel- B2960 St. Job zie pagina 10zijnsalarmering en dwaaldetectie. T: +32 (0) 3 633 1026SALVEO: sensorsysteem voor leefpatroon monito- F: +32 (0) 3 633 1971 Kijk op www.beursdomoticaenslimwonen.nl of dering en automatische alarmering (AAL). I: info@vecolux.be Smart Homes app voor de exacte tijden van onzeOp het gebied van intramurale domotica oplos- W: www.vecolux.be / presentaties.singen wordt het BLOOM systeem op de markt ge- www.knx-homecontrol.bebracht in nauwe samenwerking met Niko Projects. W: www.verkerkgroep.nlW: www.vdi.nl Smart Homes Magazine - november 2012 57
  • bedrijfsprofielen beurs 2012VieDome ViePlus BV Viertron BVZorg, veiligheid en comfort in één ViePlus BV ontwikkelt en verkoopt innovatieve Viertron BV heeft zich sinds 1977 toegelegd opdomotica-oplossing. producten waarmee ouderen en minder validen de betere geluidsweergave voor in de huiskamer. veiliger, comfortabeler en langer zelfstandig kun-Er is in toenemende mate behoefte aan nieuwe nen blijven wonen. Deze producten zijn gericht op Met de hulp van onze fabrikanten en ons netwerkoplossingen op het gebied van zorg, veiligheid contact met anderen, ontspanning, comfort en van enthousiaste en vakbekwame dealers en instal-en comfort. Oplossingen die ervoor zorgen dat de veiligheid. Zij maken gebruik van hoogwaardige lateurs biedt Viertron BV u een select programmazorg efficiënter wordt, er meer aandacht komt voor technieken als aanraakscherm, Internet, Skype, etc., van hoogstaande producten voor beeld en geluidde cliënt en dat mensen langer onder eigen regie maar vragen geen enkele kennis of ervaring met beleving.zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven PC’s, toestenbord, muis en dergelijke. Zij zijn uiterst Viertron heeft de laatste jaren verschillende pro-wonen. Oplossingen die bovendien zorgen voor eenvoudig te gebruiken en beheren. Daarnaast bie- ducten speciaal voor domotica verworven. Abitanaeen betere leefbaarheid. den de producten unieke ondersteuningsmogelijk- voor signaal infrastructuur, Wyrestorm voor trans-VieDome heeft zich bewezen als platform waar- heden aan instellingen, familie en mantelzorgers. port van HD beeld (HDMI) en RTI voor bedieningmee zorg- en welzijnsorganisaties, woning- van uw complete huis inclusief alle functies inbouwcorporaties, gemeenten en andere dienst- ViePlus ontwikkelt deze producten vanuit een dui- meerder zones.verleners op toegankelijke wijze hun diensten delijke visie die nauw aansluit bij maatschappelijkekunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. ontwikkelingen en veranderingen in de zorg. Viertron is hierbij niet enkel gericht op de eigenVieDome faciliteert het leveren van gemaks-, ViePlus maakt gebruik van de nieuwste technische functionaliteit maar maakt ook aansluiting bij KNXcomfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen ontwikkelingen en open standaarden. mogelijk zodat producten zoals verlichting en huis-organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. In het ontwikkelen van concrete oplossingen automatisering met elkaar verbonden kunnen wor-Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiën- voor gebruikers, werkt ViePlus BV nauw samen den. Uw leefomgeving wordt hiermee één geheel.tere zorg en extra aandacht voor cliënten staan met gerenommeerde bedrijven in onder anderebinnen VieDome steeds centraal. de installatie en domotica branche. Daardoor is Viertron BVVieDome bewijst op vele plaatsen in Nederland verzekerd dat oplossingen doordacht en getest Zuideinde 2dat de zorgvuldige toepassing van nieuwe tech- zijn en goed bruikbaar voor de dagelijkse praktijk. 2991 LK Barendrechtnologie een wezenlijke bijdrage kan leveren om ViePlus BV zal deze samenwerking verder uitbrei- T: +31 (0) 180 618 355de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. VieDome den om steeds nieuwe nuttige, innovatieve en F: +31 (0) 180 619 967is breed toepasbaar in zowel woningen als instel- leuke producten te leveren. I: info@viertron.nllingen en onderscheidt zich op vele gebieden van ViePlus BV is opgericht in 2011 door drie eigenaren W: www.viertron.nlandere domoticasystemen. VieDome is modulair die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfs-opgebouwd en kan geheel naar wens worden leven.ingericht. Onlangs is VieDome door de EuropeseCommissie in het kader van het programma Tech- ViePlus BVnolAGE: ‘Study on business and financing models Postbus 54related to ICT for ageing well’ genomineerd als 7220AB Steenderenéén van de vijf meest interessante en kansrijke T: +31 (0) 575 845 712businesscases in Europa. I: info@vieplus.nl W: www.vieplus.nlwww.viedome.tv58  Smart Homes Magazine - november 2012
  • bedrijfsprofielen beurs 2012VNU Exhibitions YPS bvba Zelenko en digitalSTROMDomotica onder de aandacht bij beursbe- YPS is dé referentie als groothandel en systeem- Zelenko is uw totaalpartner in reductiezoekers huis voor alle materialen in duurzame energie en van energiekosten. Zelenko automatiseert domotica. YPS is de voorbije jaren gegroeid tot een woningen, waardoor onder andere hulpbe-Op verschillende beurzen van VNU Exhibitions toonaangevend bedrijf met 16 medewerkers die hoevenden langer veilig zelfstandig in hunneemt domotica een voorname plaats in. Belang- u een klantvriendelijke en professionele service vertrouwde huis kunnen blijven wonen.rijk, want zo kunnen we veel mensen tegelijkertijd bieden. Zowel de ervaren als de beginnende instal-informeren over het belang, de ontwikkelingen en lateur kan bij ons terecht. Door onze jarenlange Om dit te bereiken adviseert Zelenko in energie-het nut van domotica. ervaring en onze eigen engineeringsdivisie kun- besparende en energieproducerende productenOm dit in de toekomst nog beter te doen en het nen we u ondersteuning bieden in het realiseren zoals o.a. hoogwaardige (LED)verlichting en huis-thema verder uit te bouwen heeft VNU Exhibitions van de grootste projecten. automatisering. Zelenko ontzorgt u in het helevoor de komende jaren een partnership gesloten traject bij de inkoop van goedkope energie, demet Smart Homes. Dat houdt in dat we tijdens onze Maak kennis met ons eigen PV montagesysteem levering van de producten, projectmanagement,beurzen samen invulling geven aan een Domotica- Aeromount. Het is een premium dubbellaags het installeren, onderhouden van de installatiespaviljoen, een -route en inhoudelijk -programma. montagesysteem vervaardigd uit hoogwaardig en mogelijke financiering. aluminium en RVS materiaal. Ontdek de tal van digitalSTROM is de nieuwe standaard voor elektra-Tijdens de beurs Zorg & ICT bijvoorbeeld, heeft voordelen en de veelzijdigheid. installaties in woningen, eenvoudig te installerenSmart Homes zich afgelopen jaar al gepresen- Kortom men kan bij ons genieten van een totaal- en intuïtief te bedienen. Het systeem communi-teerd met een speciaal ‘Domotica Plein’. Op dit pakket van A tot Z. Een uitstekende kwaliteit en ceert via de bestaande stroomleidingen, waardoorplein konden bezoekers van de beurs domotica service staan bij ons op nummer één. alle apparaten in huis tot een intelligent netwerklive zien. Vanaf het Plein was het ook mogelijk worden verenigd. Digitale stroom kan meer: hetom een domotica-route te volgen. Zo werd het U bent van harte welkom op onze stand op het biedt meer wooncomfort, energiebesparing enbezoekers van Zorg & ICT makkelijk gemaakt om Energieplein. veiligheid. De miniaturisering en digitale intel-kennis te maken met hun producten. Ook op de ligentie van digitalSTROM componenten makenvolgende beurzen: Internationale Bouwbeurs, het systeem optimaal geschikt voor inbouw inElektrotechniek, Energie, VSK en Renovatie wordt YPS bvba zowel bestaande als nieuwe woningen, waarbijde samenwerking ingezet. Nieuwsgierig? Loop Bedrijvencentrum Peerderbaan 207 het modulaire concept onbegrensde uitbreidings-even bij ons langs! 3910 Neerpelt (B) mogelijkheden biedt. Alle digitalSTROM functies T: +32 (0) 11 754 586 kunnen worden bediend via de oude vertrouw- F: +32 (0) 11 724 458 de schakelaars in huis, internet, smartphones en I: info@yps.be tablets. digitalSTROM is een merk van aizo AG, W: www.yps.be uitvinder van digitalSTROM en producent van de eerste digitalSTROM componenten. Zelenko Gemini 101 3769 KP Soesterberg T: +31 (0) 346 352 433 M: +31 (0) 6 2274 2399 I: ajastappers@zelenko.nl W: www.zelenko.nl Smart Homes Magazine - november 2012 59
  • bedrijfsprofielen beurs 2012 ervaring in de implementatie van grote projecten: Zorg-online Bij ons gaat het om de mensen die het uitvoeren De Biezen 22 en niet om de techniek die zij gebruiken. 1394 LS Nederhorst den Berg Wilt u met succes aan de slag tegen zo min mogelijk T: +31 (0) 87 872 0568 kosten? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan bij M: +31 (0) 6 1237 0669Zorg-online: Uw Partner in e-Health zorg-online.nl. Wij zorgen ervoor dat u moeiteloos I: info@zorg-online.nl de overgang kan maken naar een organisatie die W: www.zorg-online.nl weer helemaal bij de tijd is. Ook ondersteunen wij uZorg-online.nl bedenkt, ontwerpt en rea- bij het aanvragen van subsidies en het organiserenliseert samen met u e-Health oplossingen van de structurele financiering van uw e-Healthvoor het begeleiden en ondersteunen van diensten in de toekomst. Wij kennen de weg inpatiënten en cliënten via internet. de bekostiging van de zorg. Kortom, het opstarten van e-Health kunt u metZowel in de Cure als in de Care hebben wij kennis een gerust hart aan ons uitbesteden. Nog nietvan alle reeds bestaande oplossingen zodat u niet overtuigd? Kom bij ons langs op het innovatieplein!opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Wij hebben Wij spreken u graag. 12Patch: flexibel naar de toekomst D2Domotica, maatwerk in domotica Installatie voor de professional volgens Attema en particulier BUVA-DORMA: Bremen 5 B.E.G. Nederland bv controle op toegang 2993 LJ Barendrecht Cleydaellaan 12 BUVA: rationele T: 0180 697 500 www.attema.com 2630 Aartselaar (B) bouwprodukten F: 0180 697 505 T: +31(0)172 47 6800 E: info@buva.nl Rietveldenweg 47e B.E.G. F: +31(0) 172 47 0030 E: luxomat@beg-netherlands.nl W: www.buva.nl 5222 AP ’s-Hertogenbosch T: 073 711 4586 W: www.beg-luxomat.com W: www.d2domotica.nl Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouw- en woningautomatisering, van comfort tot zorg. Domutron Niko Projects BV Elbo Technology biedt integrale oplossingen Schorsweg 4 A. Plesmanstraat 38 voor Communicatie, Comfort en Beveiliging 3770 AA Barneveld 8171 ME Vaassen T: 0342 425 142 T: +31 (0)578 578 600 Elbo Technology B.V. T: +31 (0)40 2679 876 Leertouwer b.v. T: +31(0)342 425 151 F: +31 (0)578 578 601 E: info@domutron.nl Science Park F: +31 (0)40 2679 870 W: www.domutron.nl A. Plesmanstraat 38 E: info@leertouwer.nl E: info@nikoprojects.nl Eindhoven 5707 W: www.elbotechnology.nl 3770 AA Barneveld W: www.leertouwer.nl W: www.nikoprojects.nl 5692 EP Son Meer comfort en veiligheid met geavanceerde RTI, Novasonar, Abitana, Smart-e, Mozaex elektrotechniek Viertron BV FF 0180 619 967 Welvaarts Zuideinde 2 E: info@viertron.nl De Schakel 3 2991 LK Barendrecht W: www.viertron.nl 5261 LL Vught Vercoma Communicatie Systemen B.V. T: 0180 618 355 T: +31(0)73 658 9000 Rosbayerweg 41 E: info@vercoma.nl F: +31(0)73 658 9001 1521 RW Wormerveer W: www.vercoma.nl I: info@welvaarts.nl T: 075 621 7628 W: www.welvaarts.nl60  Smart Homes Magazine - november 2012
  • 10 th A joint venture partnership of editionConnect. Communicate. Construct.Kom naar ISE 2013, waar meer dan 800 exposanten de nieuwste producten op het gebied van AV,media en control technologieën laten zien. Breid uw portfolio uit met nieuwe product lijnen, laat uinspireren voor uw projecten en kom in aanraking met de nieuwste ideeën op het gebied van slimmeren efficiënter werken, bouwen en leven.Voor meer informatie ga naar: www.iseurope.org
  • Deze pagina’s worden aangeboden door UNETO-VNI, Vakgroep Do-IT VAKGROEP DO-IT Voor intelligente oplossingen in Domotica en ICT Vakgroep Do-IT verenigt bijna 200 installateurs. Onze leden zijn op de hoogte van de allernieuwste technieken, staan klanten bij met advies en passen- de en innovatieve oplossingen. Bent u ook op zoek naar een vakman op het gebied domotica en ICT? Kijk dan op http://do-it.uneto-vni.nl onder de knop ‘onze leden’ voor een installateur bij u in de buurt. Voor meer informatie over de vakgroep zelf kunt u contact opnemen met: Willem van der Veere, vakgroepmanager Do-IT T 079 325 06 10 of E w.vanderveere@uneto-vni.nl De techniek waarop Nederland draait
  • Help,mijn huisis gehacktJe hoort wel eens zeggen dat de komst van smartphonesen tablets voor de doorbraak van domotica gezorgdhebben. Daar ben ik het mee eens. Hoe belangrijk desamenwerkende techniek en diensten achter domoticaook zijn, de klant moet het kunnen gebruiken. Ongeachtleeftijd, leefomstandigheid of leef- en werkomgeving.Toegankelijke bediening via intuïtieve smart media is desleutel tot succes in domotica. En zeg nou zelf: het isook leuk om op die manier jouw domotica te laten zien.Naast draadloze bediening zien we binnen de domotica-branche ook steeds meer inbel- of inlogtechniekentoegepast worden voor beheer op afstand. Praktischevoorbeelden in de woning zijn energiemeters, verlichting,audio/video en zonwering. Deze toename zie je ook inkritische systemen binnen zorg en welzijn of gebouw-beheer. Dat techniek functioneel overal toegankelijk isheeft voordelen, maar kent ook een keerzijde. De titel vandeze column is daarmee een reëel risico. Op een echte in-braak zit niemand te wachten laat staan op een digihack.De privacy van informatie, bediening en functionaliteitmoet geborgd blijven voor de bewoner of gebruiker.De maakindustrie heeft hier aandacht voor en beroeptzich op een hoog veiligheidsgehalte. Met ingewikkeldetermen en procedures maken ze u duidelijk dat ‘hun’producten alleen toegankelijk zijn voor rechthebbenden.Mits u de juiste instellingen hanteert. Dat u het maareven weet! En daar zit ‘m de kneep. Het staat of valtmet de discipline van de gebruiker om dit daadwerkelijkgoed te regelen.Mijn advies: laat het aan de Do-IT specialist over.Vraag ernaar en laat hem u duidelijk vertellen hoe hij uwdigitale privacy geregeld heeft. Niemand wil dat zijndomotica gehackt wordt. Computervredebreuk is eenbegrip in het wetboek van strafrecht. De straffen zijnaanzienlijk maar of dit de ‘gelegenheidsdief’ afschrikt,valt ook in de digitale wereld te betwijfelen. Maarten van der Boon voorzitter Vakgroep Do-IT Twitter: @maartenvdboon @Domotica_ICT
  • smart homes magazine Theo WubboltsMoeten we wel glas of iskoper genoeg? Theo de Vries (Algemeen directeur XS4ALL): “Welke ontwikkelingen moeten wij als provider omarmen is de vraag.”XS4ALL organiseerde woensdag 27 september, de tweede denktanksessie over glasvezel. Professoren,trendwatchers, zorgprofessionals en internetondernemers schoven ieder vanuit hun expertise aanom ideeën te vormen over de toepassingmogelijkheden van supersnel internet via glasvezel en de ver-anderingen die hiermee in de maatschappij plaatsvinden. Onder leiding van Timo Schrama, van De Nieu-we Adviseurs, vond tussen 15.00 uur en 18.00 uur de denktanksessie plaats in het Evoluon tijdens hetAmbient Assisted Living congres. Het doel van deze discussie is om antwoord te geven op zitten nu in de derde. De eerste was de komst van XS4All twee hoofdvragen: Welke toepassingen voorzien we de als provider internet aan het brede publiek aanbieden komende tien jaar, die er echt voor zorgen dat we veel in plaats van dat het een netwerk was voor bedrijven langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? En, wat en universiteiten. De tweede, wat kleiner, naar 24/7 en is er nu nodig voor de doorbraak van dergelijke slimme zonder hoge kosten, de derde nu: Nederland wordt zorg-ict toepassingen in woningen. verglaasd onbeperkt up en down (1 gieg). De gemeen- Theo de Vries (Algemeen directeur XS4ALL): “We hebben schappelijke deler van deze drie: wij weten nooit wat de in Nederland drie internetrevoluties meegemaakt, we consequenties zijn en vooral de derde is ongewis. Wat64  Smart Homes Magazine - november 2012
  • moeten we met 1 gieg? Moeten er andere toepassingengevonden worden naast de traditionele bestaande van Denktankleden 27 september:televisie en internet. Want hiervoor alleen hebben we die Andrea Wiegman Hoofdredacteur Second Sightbandbreedte niet per se nodig. Welke ontwikkelingen Simone Brummelhuis Oprichter The Next Women, lid Raad van Advies XS4Allmoeten wij als provider omarmen is de vraag. Waardoor Anne Landstra Project manager Brainport Health Innovationhet glas relevanter gaat worden. Vandaar deze denktank. Anton van Mansum Lid Raad van Bestuur SurplusWe zien wel enkele trends, zakelijke en privé, zoals het Victor Pop Hoogleraar Tilburg School of Social and Behavioralnieuwe telewerken en alles met betrekking tot de ‘cloud’ Sciences en huisarts binnen de Pozoben natuurlijk in het onderwijs en in de zorg met allerlei Alje Brouwer Initiatiefnemer aanleg regionale glasvezel &toepassingen. Wat moet onze rol worden in die zorg is Gepensioneerd directeur Philipsde kernvraag tijdens deze denktank. Alexander Klöpping Internet expert, blogger en columnist enTimo Schrama: “Het is de bedoeling de kennis die hier initiatiefnemer De Universiteit van Nederlandwordt opgedaan en uitgewisseld zoveel mogelijk metanderen te delen. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld al-leen voor XS4All. daarbij extreem belangrijk om het contact met je soci- ale community te onderhouden en zo ‘verveling’ tegenSamenvattend de uitkomsten van de Denktank te gaan. Het probleem van de huidige technologischeOm antwoord te geven op de twee hoofdvragen werd oplossingen is dat deze ingewikkeld werken voor oude-de discussie gevoerd aan de hand van vier invalshoeken. ren en dat de technologie onderling niet goed genoeg samenwerkt. Daarmee ontstaat er angst en het gevoelWelke technologie is er te verwachten? geen controle te hebben over je eigen leven.Het merendeel van de te verwachten benodigde tech-nologie is eigenlijk al aanwezig, maar wordt - zeker in De behoefte is groot om algemene dagelijkse levensver-de zorg - nog veel te weinig toegepast. We kunnen al- richtingen zoals opstaan en aankleden zo lang mogelijkles monitoren en meten wat we willen. Van robots die zelf te blijven doen. Dit kan met behulp van huidige eneen dialoog met je voeren en je ondersteunen, tot een in de toekomst doorontwikkelde techniek. Cruciaal,‘mood’-lamp op afstand. De technologie om langer thuis want in 2022 hebben we 400.000 zorgverleners te kort.te kunnen blijven wonen, lijkt zich dus goed te laten We moeten met minder mensen meer zorg verlenen.voorspellen over tien jaar. Wat moet er georganiseerd worden?Doorontwikkeling van de huidige techniek zal centraal Een bredere beschikbaarheid van gezondheidsdata zalkomen te staan in de toekomst. De technologie zal voor- zowel voor individuele patiënten als voor de groepenzien worden van nieuwe en prettige gebruikersinterfa- patiënten een enorme verbetering opleveren. Denk aances, als zelfbesturende apparaten en spraakherkenning. het verbinden van gezondheidsinformatie uit allerleiAlle sensoren in huis en op het lichaam zijn met elkaar systemen (zoals gewichtsverandering, bloeddruk, medi-gekoppeld en kunnen met elkaar communiceren, ook catie, et cetera) om patiënten te informeren en adviserenals je onderweg bent. Hierdoor wordt je hele leven au- over hun gezondheid. Op breder niveau kunnen zorg-tomatisch op jou aangepast zonder dat je er iets voor partijen lering trekken uit, uiteraard geanonimiseerde,hoeft te doen. ‘Always Connected’ is dus een zeer breed patiëntgegevens om daarmee betere dienstverleningbegrip geworden. te kunnen leveren.De afhankelijkheid van betrouwbare, veilige en snelle Om bewustwording van zorg te vergroten is transpa-internetverbindingen zal groot zijn. De kwaliteit van het rantie key. Zodra consumenten weten hoe ze levenprettig leven en wonen hangt hier in steeds sterkere ten opzichte van anderen gaan ze zich ook hiernaarmate van af; dit geldt eigenlijk voor alle burgers. gedragen. Data-analyse kan daarmee dus inzicht geven hoe jouw leefpatroon is ten opzichte van je vrienden,Welke behoefte is te verwachten? bekenden en mensen in een vergelijkbare levenssitu-De overheid stimuleert daarom nu al het langer thuis atie. Privacy ten aanzien van patiëntgegevens is daar-blijven wonen. Er is een dringende behoefte aan tech- bij, terecht, een belangrijke discussie. In Nederland isnologie om het mogelijk te maken bij ouderdom en men er zeer mee begaan, zoals met het landelijke EPDziekte, zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. naar voren is gekomen. De verhouding tussen privacy versus het nut van het delen van informatie voor per-Voor iedereen geldt dat in contact blijven met zijn/ soonlijke of algemeen maatschappelijke doeleindenhaar omgeving belangrijk is. Dit geldt zeker ook voor is ingewikkeld. Naarmate meer apparaten met elkaarouderen, gezond en hulpbehoevend. Technologie is kunnen communiceren wordt het nut van het delen " Smart Homes Magazine -november 2012  65
  • van relevante informatie wel steeds duidelijker. Dit vergt Wat moet er technisch geregeld worden? dus een moderne manier van kijken naar het delen van persoonlijke informatie. Om technologie in de zorg beter klaar te maken voor de toekomst zal nog veel aandacht besteed moeten Ook zal geïnvesteerd moeten worden in de adoptie van worden aan security om het hacken van bijvoorbeeld nieuwe technologie. De awareness van de technologie medische gegevens te voorkomen. is vaak niet aanwezig. Zo checken we onszelf wel online in als we op reis gaan met het vliegtuig, maar wordt Ook is de betrouwbaarheid van internet van groot be- een afspraak met de huisarts niet online gereserveerd. lang. Door de toenemende afhankelijkheid van commu- Daarom is het van belang om heel goed uit te leggen nicatietechnologie volstaat de huidige internet-aan-huis middels educatie waarom technologie in huis helpt dienstverlening niet. De infrastructuur moet betrouw- en wat het voor ons kan doen. Technologie zou een baarder, zowel buiten als binnen. Het netwerk in huis eindexamenvak moeten zijn op de middelbare school van gekoppelde apparaten moet met een zeer hoge en geïntegreerd moeten worden in zorgopleidingen. bedrijfszekerheid worden aangeboden. Zorgverleners, gemeenten, woningcorporaties zullen Zorgtechnologie aan huis vraagt om snel, tweebaans, in- meer met elkaar moeten samenwerken om te zorgen ternet. Super betrouwbaar en veilig. Dit is alleen mogelijk dat hun cliënten met één technologieplatform kunnen met moderne infrastructuur op basis van glasvezel. Dit werken. In de commerciële wereld zijn er veel cases waar vraagt, zeker in verstedelijkt gebied om een gezamen- partijen zowel zelfstandig als door samenwerking suc- lijke aanpak van belanghebbende partijen en burgers. cesvolle diensten hebben geïntroduceerd; denk aan het Elke bewoner heeft nu recht om te beslissen wel of geen internetbankieren. In de zorg zien we dat nog te weinig. glas aan te leggen. In appartementen/ flatgebouwen In meerdere regionale settings zijn wel steeds vaker levert dit problemen en vertraging op. Daarom zou succesvolle initiatieven van regionale bewonersgroepen wetgeving iets moeten zeggen over onderliggende te zien die samenwerkingen aangaan met woningcorpo- panden. In Nederland wordt glasvezel vooral buiten raties, zorgpartijen en gemeenten om een betrouwbare de groten steden aangelegd, terwijl het bijvoorbeeld in en zeer snelle infrastructuur aan te leggen, op basis van Frankrijk onvoorstelbaar is dat de hoofdstad Parijs niet glasvezel. Deze toekomstvaste infrastructuur lijkt rand- eerst kan profiteren van de toekomstontwikkelingen. voorwaardelijk om interactief te kunnen communiceren Wet- en regelgeving helpt daarbij, waardoor burgers een met bewoners thuis. ‘recht van overpad’ moeten toestaan als hun bovenburen glasvezel willen aanleggen. Het feit dat in de zorg het geld bij verschillende partijen vandaan komt, maakt dat innovaties lastig te organiseren Daarnaast is gebruiksvriendelijkheid van technologie en zijn over de ‘financiële schotten’ heen. Technologie om apparatuur belangrijk. Dit vraagt om user-interfaces en langer thuis te blijven wonen is namelijk vaak interessant technologie die op maat zijn afgestemd en eenvoudig, voor meerdere partijen. Maar het is niet eenvoudig om de intuïtief en logisch te bedienen zijn. De verwachting is opbrengsten met elkaar te delen en de investeringen zijn dat het vaak om (door-) ontwikkeling vanuit reguliere vaak voor één partij niet eenvoudig te dragen. Ontschot- consumententoepassingen zal gaan. De ontwikkeling ting van financiering, waardoor innovaties in het ene van specifieke toepassingen voor specifieke (zorg-) doel- domein actief gefinancierd worden uit andere domeinen groepen zullen ingehaald worden door voor brede groe- is cruciaal. Er moeten meer financiële mogelijkheden pen consumenten ontwikkelde toepassingen. en prikkels in de zorg komen om samenwerkingen en co-creaties te stimuleren. Een goede algemene user interface is ook noodzakelijk om technologie in de zorg te optimaliseren. Een soort Financiering zal ook anders ingericht moeten worden van revival van startpagina.nl, maar dan in een zeer om zorgtechnologie in de toekomst nog beter mogelijk modern, gebruiksvriendelijk en persoonlijk jasje. te maken. We moeten kijken naar alternatieven. In Duits- land en Amerika komen technologische ontwikkelingen gericht op zorg (medical apps) steeds vaker uit de private sector: rijke families met een persoonlijke band met een bepaalde ziekte (moeder met Alzheimer).66  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingElk project begint metkeuze voor KNXEen toekomstbestendige investering in vastgoed vraagt om woning- en gebouwautomatisering. Dezesystemen bieden een aanpasbaar, energie-efficiënt en duurzaam gebouw met veel comfort. Een op-drachtgever, adviseur of architect is gedwongen om al in een vroeg stadium van een bouwprojectbelangrijke keuzes maken, ook waar het gaat om gebouwautomatisering. Vaak zijn die keuzes lastigomdat veel uiteindelijke wensen nog onbekend zijn. Door KNX te kiezen en voor te schrijven, ontstaande beste randvoorwaarden voor een toekomstvaste investering.De belangrijkste randvoorwaarde bij de selectie vanwoning- of gebouwautomatisering is om te zorgen KNX-participanten op de beursvloerdat eindgebruikers keuzevrijheid behouden uit zo veel Tijdens de beurs Domotica & Slim Wonen, die opmogelijk verschillende leveranciers. Met de keuze voor 21 en 22 oktober in het Evoluon in EindhovenKNX kiest men voor een internationaal protocol voor plaatsvindt, kunt u veel van de participanten uitwoning- en gebouwautomatisering dat Europees en het KNX-netwerk ontmoeten. Op de completewereldwijd is gestandaardiseerd en gecertificeerd. KNX tweede verdieping van het Evoluon staan uitslui-voldoet aan onafhankelijk opgestelde eisen die in Eu- tend marktpartijen die bij KNX zijn aangesloten.ropese (EN50090) en internationale (ISO/IEC 14543) U komt daar praktisch alle fabrikanten tegen dienormen zijn vastgelegd. Met dit open protocol heeft KNX-gecertificeerde producten en systemen le-iedereen, in tegenstelling tot bij gesloten protocollen, veren. Ook staan op de tweede ring een grootde zekerheid van een onafhankelijke en toekomstbe- aantal KNX Technology Partners, fabrikanten enstendige installatie. leveranciers die producten en systemen leveren die met KNX te koppelen zijn. Tevens ontmoet uEnergiezuinige gebouwen op de KNX Ring een flink aantal KNX Professionals.In de huidige maatschappij nemen gebouwen 40% van Dit zijn installateurs en system integrators die bijde totale energieconsumptie voor hun rekening. Vanuit het KNX-netwerk zijn aangesloten omdat zij regel- Op de KNX Ring in het Evoluon kuntmilieuoogpunt en voorzieningszekerheid moeten we matig al installatieprojecten met KNX uitvoeren. u ook dit jaar de meeste KNX-fabri-dit verbruik sterk reduceren. Met KNX kunnen instal- Tijdens de beurs kunt u bij de KNX-stand op de kanten, KNX Technology Partnerslaties voor verwarming, airconditioning, verlichting en begane grond een actuele plattegrond van de en diverse KNX Professionalszonwering integraal en in samenhang reageren op één KNX Ring ophalen. tegenkomen.weerstation. Dit reduceert het energieverbruik in eengebouw met meer dan 25%. Tevens zien we de laatste ja-ren dat de ontwikkeling van smart grids en smart energy komende jaren deel uitmaken van slimme netwerken.sterk toeneemt. Ook woningen en gebouwen gaan de Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat gebouwen ook zelf intelligentie hebben, in de vorm van woning- en gebouwautomatisering. Op die manier kunnen zij actief Gratis KNX informatiebijeenkomst reageren op het verbruik, bijvoorbeeld door apparaten Op woensdag 21 en donderdag 22 november or- en installaties uit te zetten of het energiegebruik te ganiseert KNX in het Evoluon in Eindhoven korte, verplaatsen naar een tijdstip waarop een goedkoper kernachtige informatiebijeenkomsten over woning- tarief geldt. Gebouwautomatisering op basis van KNX en gebouwautomatisering en de toepassing van de speelt daarop in en kan er ook naadloos op aanhaken, standaard KNX. De sessie begint om 09.00 uur en onder meer door gemeenschappelijke definities en een duurt tot ca. 11.00 uur. Na afloop kunt u gratis de integratie met MBus, de meest gebruikte, universele beurs Domotica & Slim Wonen bezoeken. Interesse? standaard voor slimme energiemeters. Mail uw naam, adres en voorkeursdatum naar info@ knx.nl. U ontvangt na toezending een bevestiging. Smart Homes Magazine - november 2012  67
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingHager: Open de wereld vandomotica voor uw klanten om de beste oplossing te bieden, is het volgens Hager verstandig om hulp in te schakelen van een Hager Do- moticapartner. Waarom Hager Domoticapartner? Een Hager Domoticapartner is KNX-, Hager- en Berker- gecertificeerd en geniet onze volle steun en vertrouwen. Een Hager Domoticapartner heeft voldoende kennis en ervaring om de juiste domoticaoplossing te kiezen die de wensen van de klant kan vervullen. Er komt nogal wat kijken bij het kiezen van de juiste oplossing in een project. Zo is kennis vereist van o.a. de technische oplossingen die met gebouwautomatisering mogelijk zijn, het ontwerpen van het systeem, de be- nodigde infrastructuur voor integratie van het systeem, het programmeren van het systeem, service aan het systeem en rekening houden met mogelijk toekomstige uitbreidingen. Verder is kennis van de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de deelvelden van domotica, zoals zorg, communicatie, multimedia, bevei- liging, energiebesparing en visualisatie belangrijk. Een Hager Domoticapartner beheerst dit alles en is de juiste partij om u in uw project te ondersteunen. Wat kan een Hager Domoticapartner u bieden? • eer goede kennis van KNX woning- en gebouw- Z Al jarenlang wordt er over domotica gesproken maar automatisering voor veel mensen blijft het daarbij. • Zeer goede kennis van Hager en Berker KNX-producten Wat is domotica? Wat is mijn voordeel? Wat kost het? • Een intake- en behoefteanalysegesprek voeren Is mijn woning geschikt? Waar kan ik het krijgen? Wie • Advies over de optimale oplossingen in uw project helpt mij daarbij en hoe zit het met service? • Het ontwerp van de domotica-installatie maken Wilt u graag domotica aanbieden in uw projecten maar • De programmering van de domotica-installatie herkent u zich in bovenstaande vragen? In het netwerk van Hager Domoticapartners vindt u do- Beschikbare Hager Domoticapartners moticaspecialisten die over de juiste kennis en ervaring Het netwerk van Hager Domoticapartners heeft een beschikken. Zij kunnen, samen met Hager, veel voor u landelijke dekking, dus ook bij u in de regio vindt u een betekenen in uw project. Hager Domoticapartner. Samenwerken met een Hager Domoticapartner Kijk op Voor domotica bestaan niet altijd standaardoplossingen; www.hager.nl/domoticapartners voor een actueel de oplossingen zijn mede afhankelijk van de behoeften overzicht met contactgegevens. van de klant in relatie tot zijn budgettaire mogelijkheden. Voor het kunnen aanbieden en implementeren van een goed en toekomstbestendig woning- of gebouwauto- matiseringssysteem -conceptmatig of klant specifiek - is specifieke kennis en ervaring vereist. Als u geconfron- teerd wordt met een project, waarin een woning- of gebouwautomatiseringssysteem vereist of gewenst is68  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingKwaliteit van zorg verbeterenmet innovatieve zorgdomotica van Detron Healthcare SolutionsThebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant enstaat voor goede, verantwoorde zorg aan huis én in haar zorgcentra. Thebe biedt een breed diensten-pakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvi-sering tot zorg in woonzorgcentra.Kwalitatieve én betaalbare zorg Individueel instelbaarThebe is een van de grootste zorgaanbieders van Bij de Geerhof is een uitgebreid domoticasysteemWest- en Midden-Brabant. Bij Thebe werken ca. 9.000 in gebruik met onder meer halszenders, video-deu-deskundige, gemotiveerde medewerkers, die dagelijks rintercom, spreek/luisterverbindingen, trekkoorden,in de weer zijn om ruim 65.000 cliënten te voorzien bedsensoren, bewegingsmelders, magneetdetecto-van allerlei diensten die direct en indirect met zorg ren, cameramonitoring en dwaaldetectie. Lianda de De Zorgwijkte maken hebben. Het belangrijkste doel daarbij is With, Manager zorgteams locatie Thebe l Heuvel en Samen op weg naar de beste zorgoplossingom cliënten een zo aangenaam en zelfstandig moge- Thebe l Haga: “Het was voor ons de eerste keer dat welijk leven te laten leiden. Thebe levert zorg van hoge dwaaldetectie hebben toegepast en dat was een eye- Detron Healthcare Solutionskwaliteit en een breed scala aan innovatieve diensten. opener. Het mooie aan dwaaldetectie is dat het indi- bouwt - samen met u - aan de zorgwijk vidueel instelbaar is; afhankelijk van de toestand vanOm de geboden zorg nóg beter te maken en vooral de (demente) bewoner kunnen we kiezen voor meerook betaalbaar te houden, ging Thebe enkele jaren of minder bewegingsvrijheid. Die individuele instel-geleden op zoek naar innovatieve mogelijkheden. Via baarheid is overigens een belangrijke eis die we aaneen aanbesteding kwam het in contact met Detron al onze domoticatoepassingen stellen. Onze cliëntenHealthcare Solutions. Deze aanbesteding ging om staan immers centraal net als de veiligheid van onzehet concretiseren van het opgestelde domoticabeleid medewerkers, dus moet de techniek daarin volgend zijn.”voor woonzorgcentrum de Geerhof in het BrabantseChaam. Detron won de aanbesteding en diverse an- Hetzelfde werk, minder personeeldere projecten op het gebied van domotica en zus- De oplossingen voor de Geerhof boden specifieke voor-terroepalarmering volgden; Heuvel, Hoogt, IJpelaar, delen voor Thebe. Lianda: “Dat heeft alles te maken www.detron.nl info.healthcare@detron.nlHagedonk, Doenrade, Zorgvlietflat en Heksenwiel. met de omvang en infrastructuur van deze omgeving. 073 - 750 15 32 De locatie bestaat uit twee aparte woongroepen enSystem integrator is eigenlijk te klein voor twee nachtdiensten. Door W W W. D E T R O N . N LDe Geerhof is een overzichtelijk woonzorgcentrum, de optimale inzet van domotica kunnen we nu beidewaar de veiligheid van bewoners bovenaan staat. De groepen in de gaten houden met één bezetting van deinzet van een uitgebreid domoticasysteem draagt bij nachtdienst en toch aan alle gestelde eisen voldoen.”aan het realiseren van die veiligheid. Een veelheid vaninnovatieve technieken is toegepast om het leven van Sparren en meedenkende bewoners en medewerkers veilig en comfortabel te Na de succesvolle implementatie bij de Geerhof volgdenmaken. Projectmanager Vastgoed Irma Bak: “Nadat wij er diverse andere projecten voor Thebe-locaties. Irma:een programma van eisen hadden opgesteld, hebben “Voor elk project bekijken we opnieuw wie de bestewe met diverse partijen gesproken om de domotica- leverancier is. Detron komt er vaak als beste uit, vooraloplossingen te leveren en implementeren. Prijs speelt ook door hun rol als system integrator. We kunnen metuiteraard een belangrijke rol bij aanbestedingen, maar ze sparren en ze denken echt mee over hoe we nieuwezeker zo belangrijk zijn kwaliteit en toekomstbestendig- oplossingen en technieken optimaal in kunnen zettenheid van de aangeboden oplossingen. Wat ook cruciaal voor onze specifieke situatie.”is, en daar onderscheidt Detron zich echt in, is de factorsystem integration. De verschillende systemen moeten‘aan elkaar geknoopt’ worden en feilloos samenwer-ken. De optelsom van de criteria bracht ons bij Detron.” Smart Homes Magazine - november 2012  69
  • MEMBERAanwezigheidssensoren voor KNX – voor energiebesparing in gebouwen T -KN X-FLAPD11 Extreem plat ontwerp – slechts 1mm hoog Als inbouwversie Bereik ca. 8 m Ø Sensorkop en voedingsblok in één behuizing Voor gebouwbeheersystemen, welke gebaseerd zijn op een KNX netwerk. Met geïntegreerde buskoppeling KN X P D1N-  KNX aanwezigheidssensor voor systeempla- fonds met een bijna vierkant detectiebereik (7 x 7 m) in een nieuw design behuizing. ,5 ,5  De B.E.G. applicatie biedt de mogelijkheid van daglicht onafhankelijk en afhankelijk schakelen van verlichting, en tijd vertraagd schakelen van ventilatie, verwarming en airconditioning.  Een simpele installatie is gegarandeerd door de geïntegreerde busaankoppelaar.B.E.G. Nederland B.v. tel: 31(0)172 476800 ISD!Tjalk 42 fax: 31(0)172 470030 IJN VERHU2411 Nz Bodegraven mail: info@beg-luxomat.nl WIJ Z www.beg-luxomat.com
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingNachtzorg: kwalitatieve zorg of uitluister-tocht in het duister? CLB heeft dé oplossing!Herkent u dit? Meerdere locaties, een groot aantal cliënten en uitluisterpunten. Een oplopendaantal akoestische meldingen en er is slecht weer op komst met regen en onweer.De schermen lopen vol met akoestische meldingen en of trappelen met dedoor het vergrote aanbod, bekruipt je het gevoel; als ik voeten.maar niks cruciaals mis. Waar je bij de eerste variantenvan akoestische bewaking voornamelijk werd gealar- Met de techniekmeerd door een overschrijding van een vooraf gede- van Sound Intel-finieerd volumeniveau, werd het in de jaren negentig ligence wordenmogelijk daar een tijdsdrempel aan toe te voegen. Maar geluiden met ge-ook in het aangehaalde voorbeeld is het uitluisteren in avanceerde audiode nachtzorg een arbeidsintensieve aangelegenheid, analyse herkendtot vandaag… en gelabeld. Deze techniek wordtToen in 2009 de toenadering tussen CLB en Sound In- reeds toegepasttelligence ontstond, werd al snel duidelijk dat het om in binnenstedeneen bijzondere samenwerking ging. Met de bewezen en gevangenissentechniek van Sound Intelligence – het herkennen van voor het herken-specifieke geluiden aan de ene kant, en de jarenlange er- nen van agressie.varing met zorg-domotica en akoestische bewaking van Of als geweerschoten detectie, in omgevingen waar deCLB, wordt een gouden combinatie gemaakt: de kwaliteit veiligheid minder vanzelfsprekend is. In alle gevallen isvan (nacht)zorg kan een enorme sprong voorwaarts er een groot aanbod van geluid. Alleen dat geluid wordtmaken met behoud van eerder gemaakte investeringen. geregistreerd en gealarmeerd dat vooraf gedefinieerd is.In de nachtzorg wordt voor het uitluisteren van bewoners Door de combinatie van Geavanceerde Audio Analyse,veel gebruikt gemaakt van akoestische bewaking vanuit kortweg GAA, en akoestische bewaking van CLB is heteen centraal punt. Bij de eerste varianten in de jaren nu mogelijk om in de bestaande systemen deze intel-80 was uitsluitend een volumeniveau (dB) bepalend of ligente geluidsherkenning toe te voegen en wordt heteen alarm gemaakt werd, bij de latere varianten in de aantal ongewenste generieke meldingen aanzienlijkjaren negentig werd het mogelijk een tijdvertraging in gereduceerd. Tevens kan aan de hand van het labelente bouwen, waardoor er een reductie van het aantal (annoteren) van cliënt specifieke geluiden door de zorg-gegenereerde alarmen behaald werd. Maar naar mate professional een enorme kwaliteitsslag gemaakt wordenhet aantal uitluisterpunten toenam, werden de hoeveel- bij het uitluisteren van bewoners en bij de nachtzorg inheid ongewenste alarmen onhoudbaar. het bijzonder.Hoe weet je dat je niks cruciaals mist? Voor meer infor-Het uitluisteren van bewoners en cliënten in psychiatri- matie surft u naarsche instellingen is een specialistisch vak, de leercurve http://www.clb.is lang en overdracht van kennis is moeizaam. Ervaring nl/nl/oplossin-in het vak en met de bewoners is cruciaal. gen/akoestische- bewaking ofMet Akoestische Bewaking 3e generatie maakt CLB de belt u met uwvolgende revolutionaire stap: het herkennen van gene- contactpersoonrieke en specifieke geluiden. Onder generieke geluiden op 0162-582900.vallen regen op lichtkoepels, een doortrekkend toilet ofeen voorbij rijdende auto. Onder specifieke geluiden,vallen alle geluiden die een individuele cliënt/bewonermaakt, bijvoorbeeld: snurken, tandenknarsen, huilen Smart Homes Magazine - november 2012  71
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingZes kandidaten voor KNXProfessionals Award 2012De KNX Professionals Award 2012, de prijs voor het meest bijzondere KNX-project in het afgelopen jaar,kent zes kandidaten. Op donderdagmiddag 22 november wordt tijdens de beurs Domotica & Slim Wo-nen, op de KNX Ring (ring 2) in het Evoluon de winnaar bekend gemaakt. Het beste project is geselec-teerd door collega-professionals en een vakjury. De variatie in projecten die zijn ingediend was grooten laat eens te meer zien dat KNX voor erg veel gebouwen en toepassingen te gebruiken is. Deze pagina’stonen een korte omschrijving van de zes kanshebbers op de KNX Professionals Award 2012. Totale integratie KNX en beveiliging in woonhuis en huis waarbij het verhogen van het wooncomfort voorop manege stond. Tijdens de oriënterende gesprekken bleek dat de familie ook wilde investeren in maatregelen om het KNX Professional: Wijnand van Maanen, Van Maanen Techniek - energieverbruik te minimaliseren. Domotica Design Domotica Solutions Opdrachtgever: Anoniem ontwierp en realiseerde daarop een installatie die niet alleen de verlichting en temperatuurregeling per ruimte De opdrachtgever wenste bij de regelt, maar maakte ook de koppelingen met warmte- nieuwbouw dat er een totale inte- pompen, zonnecollectoren en zonnepanelen. Ook de gratie zou ontstaan van alle tech- temperatuurregeling voor het water van de zwemvijver nische installaties die niet beperkt en de tuinbergingen werden aangesloten op de au- bleef tot de elektrotechnische instal- tomatisering op basis van KNX. Op die manier kon de latie, de verwarming, de zonwering eindgebruiker niet alleen alle installaties comfortabel en zelfs de dakramen. Omdat ook bedienen en regelen, maar ook het energiegebruik zeer de beveiligingsinstallatie tot een ge- nauwlettend monitoren. De opdracht is uitgevoerd in sa- heel is gesmeden, ontstond er veel menwerking met Niemeijer Installatie Techniek Emmen. gebruiksgemak. De IP-camera’s, de brandmeld- en alarminstallatie worden samen met alle Flexibele aansturing met KNX iPad in tijdelijk andere installaties aangestuurd via KNX. Omdat de op- operatiecomplex drachtgever veel in het buitenland verkeert, wilde hij zijn KNX Professional: Gerard Huijsmans, Alpha-X domotica installaties van over de hele wereld kunnen benaderen Opdrachtgever: Bussman Verhuur en bedienen. Hij kan zelfs de paarden in de manege op afstand bekijken maar ook ingrijpen in de instal- laties als bijvoorbeeld het klimaat in de manege of de woning erom vraagt. De integratie is optimaal omdat componenten van de beveiligingsinstallatie zijn gebruikt voor besturing van verlichting, verwarming maar ook de dakramen van Velux. De installatie kan via de iPhone en iPad vanaf elke plek worden bediend. Energiemonitoring in nieuwe villa op basis van KNX KNX Professional: Menno Beukers, Domo- tica Design Opdrachtgever: Familie Klopstra, Odoorn Tijdens de renovatie van de OK-afdeling van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is een tijdelijk operatiecomplex De Familie Klopstra te Odoorn gaf gebouwd, bestaande uit 6 operatiekamers en bijbeho- opdracht voor woningautomatise- rende ruimtes. Elektro Klessens en de Koning verzorgde ring in hun nieuw te bouwen woon- de Elektrotechnische installaties en realiseerde samen72  Smart Homes Magazine - november 2012
  • met Alpha-X domotica een voor ziekenhuizen revo- De KNX Professional berekende voor de opdrachtgeverlutionaire KNX-omgeving. De KNX Professional week dat de verwachte energiebesparing dankzij het KNXaf van de bekende paden en koos voor een flexibele lichtbesturingssysteem 25 tot 35% zal bedragen.KNX-installatie met een iPad als touchscreen. Daarmeekunnen de gebruikers de verlichting en het klimaat Totale integratie KNX-systemen in luxe villabedienen maar ook de diverse alarmen monitoren. DeiPad is ingebouwd in de wand van de OK met behulp KNX Professional: Mike van der Hulst, Domoticomvan een speciaal daarvoor ontworpen inbouwplaat. Ope- Opdrachtgever: Regio Service Electro Installatie BV, Panningenratiekamers maken doorgaans gebruik van standaard Via de integrale domotica-installatie in dezebedienpanelen met controlelampen, meters en scha- villa bedienen de bewoners de verlichting,kelaars, maar bij het flexibele, tijdelijke bouwconcept beveiliging, gordijnen, garagedeuren enpaste in dit geval ook een flexibele en moderne oplos- zelfs de gashaarden via KNX. Ook het zwem-sing, waarbij de wensen van de wisselende gebruikers bad is in het systeem opgenomen. Zo kansteeds op maat zijn in te stellen. Het is voor het eerst men de temperatuur van het water aflezendat consumentenelektronica - in dit geval iPads - wordt en de kwaliteit van het water controleren eningezet als essentieel bedienpaneel in een kritische natuurlijk het zwembaddek openen en slui-bedrijfsomgeving als een operatiekamer. Met de iPad ten. Het klimaat - verwarming, koeling enkan het opererend personeel op een eenvoudige en ventilatie - kan per ruimte worden geregeld.hygiënische manier de installaties bedienen. Ook zijn de camerasystemen geïntegreerd; de beelden zijn via de iPhone en iPad teBesparende lichtaansturing voor metaalbewerkings- volgen. Tevens is er een koppeling met hetbedrijf alarm. Op een plattegrond is zichtbaar waar in de woning een melding is. De intercomKNX Professional: Ties Burgmans, Burgmans en Alewijns Elektro- bij de voordeur is voorzien van een camera.techniek B.V.Opdrachtgever: Metaalbewerkingsbedrijf Wilvo in Bergeijk Bezoekers zijn op drie touchscreens in het huis te zien. De bezoeker kan ook inspre- ken als er niemand thuis is. De bewoners kunnen zelfs controleren of er post in de brievenbus ligt. KNX-gestuurde verlichting op nieuw golfterrein KNX Professional: Johan in ’t Veld van Visser Elektrotechniek Opdrachtgever: Loogman Groep Omvang van het project: Voor een nieuw, 20 hectare groot golfcentrum in Amstelveen metDe opdrachtgever wilde een installatie voor het slim verschillende trainingsfacilitei-aansturen van de verlichting in een bedrijfsgebouw ten, dat het hele jaar door zowelvan 8.000 m2. De installatie is voorzien van een 1600 overdag als ’s avonds in gebruikAmpère hoofdverdeler met daar achter tien onderver- is, zocht de opdrachtgever eendelers die de gehele installatie voeden. In totaal stuurt systeem dat de verlichting vande installatie bijna 400 armaturen aan, verdeeld over de banen en faciliteiten automa-een bedrijfshal, een kantoor, een cleanroom en een tisch aanstuurt. Voor het camera-opslagruimte. Voor het schakelen van de verlichting circuit op het terrein koos men alkoos de installateur voor een combinatie van daglicht voor een glasvezelnetwerk. Omdat KNX heel goed vanafhankelijke regelingen en bewegingsmelders. Zodra er deze infrastructuur gebruik kan maken, viel de keuzein de bedrijfshal daglicht binnenvalt, dimt de installatie op een KNX-besturing. Het tweeledige gebruik van dede armaturen automatisch. In delen die niet in gebruik glasvezelkabels zorgde in dit geval voor een kostenbe-zijn, kan de verlichting worden uitgeschakeld. Deze sparing ten opzichte een aparte infrastructuur voor dedelen gaan daardoor niet meer automatisch aan op de twee functies. Ook leverde het een technisch voordeelbewegingsmelder, om zo extra energie te besparen. In omdat er geen galvanische koppelingen nodig waren.de kantoren schakelt de verlichting deels op bewegings- De KNX-commando’s worden als IP-berichten over hetmelders en deels op KNX-bevelen, zodat bijvoorbeeld glasvezelnetwerk verzonden dat in totaal bijna vijf ki-bij het inschakelen van het alarm alle lichten uit gaan. lometer lang is. Smart Homes Magazine -november 2012  73
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingBUVA: Goede redenen omonze stand te bezoeken Toegangscontrole De BUVA-DORMA toegangscontrole systemen worden voortdurend verbeterd en uitgebreid. Enkele voorbeel- den zijn: S6-R lezers met verbeterde connectietechnologie, die het systeem nog meer betrouwbaar maken. In het begin van 2013 wordt de nieuwe XS-cilinder Pro geïntroduceerd. Woonhuis ventilatie Naast inbraakwerendheid biedt deze mogelijkheden Tijdens de vorige editie van de beurs Domotica en Slim tot zowel online, offline als ook Acces on Card bedrijf. Wonen heeft BUVA een model getoond van het woon- De XS-manager, de applicatie waarmee de XS-compo- huisventilatiesysteem: Vital Air System SMART. Dit sys- nenten geconfigureerd en beheerd kunnen worden, teem is een grote stap voorwaarts op het gebied van wordt sterk ver-beterd. Naast data-overdracht via IR kan woonhuisventilatie. De officiële introductie was op de dit ook via RF gedaan worden. VSK 2012, de beurs voor de installatiebranche. BUVA Hier valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen, ontving hiervoor de VSK Award in de categorie ‘Lucht’. daarom nodigt BUVA u graag uit op onze stand. Specifiek voor de woningbouw is inmiddels het BUVA Vluchtwegoplossingen Vital Air System uitgebreid met de Q-stream woonhuis- Graag willen zij u informeren over gecertificeerde vlucht- ventilator en zijn er drie besturingsvarianten: Picto, Time wegoplossingen. BUVA heeft in haar programma op- en Quali. Het is zeker de moeite waard om u hierover lossingen voor enkele en dubbele deuren met zowel tijdens de beurs te laten voorlichten. mechanische als elektro-mechanische bediening. De oplossingen hebben een CE-markering en zijn gecer- tificeerd volgens de NEN-EN 1125 of de NEN-EN 179. BUVA Bremen 5 2993 LJ Barendrecht T: +31 (0)180 697 580 F: +31 (0)180 697 505 E: info@buva.nl W: www.buva.nl74  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingBosch Security Systems: ‘Werkenaan uw gezondheid vanuit thuis’Bosch introduceert de ‘Health Buddy’ een webgebaseerde tool voor het ontzorgen en monitoren vanpatiënten met een chronische aandoening op afstand (telemonitoring). Het doel is om inzicht te krij-gen in de patiënt zijn gezondheidstoestand en hem of haar te helpen c.q. coachen bij een eventuelegedragsverandering. De voordelen van de Health Buddy op een rijtje: • 2% minder kans op klinische opname bij patiënten 4 met hartfalen • Aanzienlijke afname van ziekenhuisopnames en symp- tomen bij patiënten met COPD • etere kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige B Bosch Security Systems chronische aandoening B.V. • 86% van de patiënten begrijpt de behandelingen beter Postbus 80002 en is beter in staat de eigen gezondheidstoestand te 5600 JB Eindhoven beoordelen Torenallee 49 • Patiënten voelen zich geruster en daardoor veiliger 5617 BA Eindhoven • Verbeterde relatie tussen patiënt en zorgverlener door T: +31 (0) 40 257 7201 / +32 dagelijks virtueel contact (0) 56 200 240 • 96% van de patiënten is tevreden over telemonitoring F: +31 (0) 40 257 7202 / +32 • 2% van de patiënten is positiever over de zorg in 7 (0) 56 202 675 vergelijking met alleen de traditionele zorg zonder W: www.boschsecurity.nl / telemonitoring www.boschsecurity.beDagelijks wordt met behulp van de Health Buddy eenaantal vitale lichaamswaarden gemeten bijvoorbeeldbloeddruk, suikerspiegel et cetera. Daarnaast wordener een aantal vragen gesteld m.b.t. de gezondheid vande patiënt. Deze gegevens worden via een beveiligddatacenter beschikbaar gesteld aan zorgverleners enzorgverzekeraars. Zij kunnen proactief handelen wan-neer de gezondheidstoestand van de patiënt verslech-tert. De patiënt krijgt tevens antwoorden op tal vanvragen. Een geruststellend gevoel zonder daarbij ineerste instantie naar de huisarts te moeten. De adviezenwat betreft de levensstijl stellen de patiënt in staat zijngedrag te veranderen en zich een mogelijk gezonderelevensstijl aan te meten. Zo kunt de patiënt van thuis uitook nog eens aan zijn gezondheid werken. Smart Homes Magazine - november 2012  75
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingEnergie besparen met B.E.G. betekent kostenreduceren en bescherming van ons milieuB.E.G. werd opgericht in 1975 en fabriceerde aanvankelijk noodverlichting. In 1986 hebben zij hun activitei-ten uitgebreid met de ontwikkeling en productie van bewegingsmelders. Nu is B.E.G. een internationale on-derneming met wereldwijd verkoopkantoren. In Nederland heeft B.E.G. een verkoopkantoor te Bodegraven. Door hoge kwaliteitseisen heeft B.E.G. producten met (dag- en kunstlicht) over de mogelijkheid de totale aan- een innovatieve technologie, hoogwaardige eigenschap- wezigheid van licht te controleren. B.E.G. biedt in haar pen en een vooruitstrevend design ontwikkeld. Het be- programma aanwezigheidssensoren voor elke toepas- drijf is sinds 2009 gecertificeerd conform ISO 9001:2008 sing en elke speciale wens. (kwaliteitsmanagement) en sinds 2010 conform ISO 14001:2004 (milieumanagement). Bustoepassingen Dat betekent dat zij werken aan de hand van een ge- B.E.G. beschikt in haar programma over bewegingsmel- standaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het ders en aanwezigheidssensoren voor elke Bustoepassing: belangrijkste doel is daarbij de tevredenheid van de DALI, DSI, KNX/EIB, LON en speciale oplossingen voor klant. Tegelijkertijd wordt milieumanagement en mili- 24V. De nieuwe digitale melders als opvolger van de eubescherming systematisch in het systeem uitgevoerd. analoge bewegingsmelders met dimfunctie, laten de Bij alle processen, dat wil zeggen bij de planning, uit- gebruiker zowel het sturen van DSI- als van DALI-EVSA’s voering, controle en optimalisering wordt evenals bij toe. De keuze van de bedrijfsmodus gebeurt via de bedrijfspolitieke beslissingen rekening gehouden met afstandsbediening. Bij gebruik van de KNX/EIB-versies de milieuaspecten. staan vier verschillende bedrijfmodules ter beschikking: Het leveringsprogramma van B.E.G. omvat bewegingsmel- normaal bedrijf (schakelen), half- of volautomatisch ders, aanwezigheidssensoren, automatische armaturen, bedrijf met constante verlichtingsregeling (dimmen), nood- en veiligheidsverlichting en netwerkproducten. slave-bedrijf en alarmfunctie. LON-versies beschikken over zeven apparaatfuncties. KNX/EIB-en LON-aanwe- Bewegingsmelders zigheidssensoren hebben naast het sensordeel ook een De B.E.G. bewegingsmelders werken met de meest re- aangepaste BUS-koppeling. De software wordt meege- cente PIR-technologie op het principe van de infrarood- leverd of kan eenvoudig worden gedownload van de techniek. Ze detecteren bewegende warmtebronnen B.E.G. homepage www.beg-luxomat.com. en afhankelijk van de omgevingshelderheid schakelen ze de verlichting. Ze worden bij voorkeur gebruikt voor nieuwste ontwikkeling: LUXOMAT® SMARTHOME de buitenverlichting van een woning en dragen op die De individuele en flexibele oplossing voor (her)instal- manier bij tot energiebesparing, besparing van kosten latie van domotica op een bidirectioneel niveau. De en een maximale veiligheid. SMARTHOME producten zorgen voor een efficiënte Speciaal de nieuwe op afstand te bedienen LUXOMAT® controle over woonhuis en kantoor. Schakelen en dim- RC-plus next met zijn moderne sensoren en dynamische men van licht, schakelen van apparatuur, monitoren van nalooptijd zet nieuwe maatstaven in de bewegingsher- rookmelders, aflezen van het energieverbruik en aflezen kenning. Voor maximale veiligheid en comfort! van verwarmingsregelsystemen. Aanwezigheidssensoren B.E.G. Nederland B.V. De aanwezigheidssensoren van B.E.G. zorgen zowel Tjalk 42, 2411 NZ Bodegraven in lichtmanagement als bij het automatiseren van ge- T: +31 (0) 172 476 800 bouwen voor een opvallende bijdrage aan de energie- F: +31 (0) 172 470 030 besparing. I: info@beg-luxomat.nl De aanwezigheidssensor schakelt naast licht, ook ver- W: www.beg-luxomat.nl warming, ventilatie en airconditioning alleen in als dat werkelijk nodig is. De aanwezigheidssensor is speciaal voor plafondbevestiging en voor gebruik binnen ont- worpen met een detectiehoek van 360°. De sensor beschikt dankzij zijn gemengde lichtmeting76  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingAscom: Service at HomeBij de verkiezingen speelde het omlaag brengen van de zorgkosten een grote rol. Dan rijst de vraag: hoekunnen we mensen veilig langer thuis laten wonen zonder de kosten en de druk op de thuis- en mantel-zorg te verhogen? Ascom brengt met ‘Zorg op afstand’ mensen dichter bij elkaar. Uitgaande van indivi-duele behoeften kan onze oplossing, bestaande uit beeldcontact en welzijnsdiensten, uitkomst bieden. De oplossing kan zelfs helpen tegen vereenzaming, want contact met buren, vrienden en familie is eenvoudig te maken. Overal toegankelijk via ‘de cloud’ Het gebruik van tablets, vooral onder 55-plussers, groeit enorm. Tablets zijn namelijk eenvoudig, intuïtief en ge- bruiksvriendelijk. Met Zorg op afstand speelt Ascom in op deze ontwikkeling. De oplossing is namelijk overal toegankelijk. Of men nu gebruik maakt van een pc, laptop, smartphone of tablet, beeldcontact en de wel- zijnsdiensten zijn altijd voorhanden. En dat alles via ‘de cloud’, ofwel op aanvraag beschikbaar door middel van het internet. Zorgverleners, familie en vrienden kunnen zich gemakkelijk registreren. Zij laten bovendien een foto en naam achter die automatisch bij de oudere zichtbaar zijn. De software draait dus bij Ascom en ouderen zien alleen de functies die zij wensen. Veilige informatie-uitwisseling (NEN7510) Tijdens beeldcontact wordt er vertrouwelijke, vaak me- dische, informatie uitgewisseld. U wilt u er uiteraard wel zeker van zijn dat uw gegevens veilig zijn. Zorg op afstand van Ascom voldoet aan de norm voor informa- tiebeveiliging (NEN7510) in de zorg. Behoudt van de regie Zorg op afstand is onderdeel van het totaalpakket Ser- Nederland telt op dit moment 2,6 miljoen 65-plussers. vice at Home, waarmee we ondersteunen in het langer In 2040 zullen dat er 4,6 miljoen zijn. Hierdoor neemt zelfstandig thuis wonen. Service at Home bestaat uit de druk op de kosten van de gezondheidszorg toe. Zorg een infrastructuur, alarmeringsgateway, accessoires en op afstand kan belangrijke ondersteuning bieden aan diensten. Zorg op afstand is één van de modulen van een efficiënter zorgproces. Onze oplossing kan ouderen, ons totaalpakket. Ascom is er klaar voor om de trend zorgverleners en mantelzorgers namelijk dichter bij van extramuralisering op een klantvriendelijke manier elkaar brengen. Terwijl de oudere de regie behoudt, is te ondersteunen. Wij denken graag mee over de moge- hij of zij zeker van de juiste zorg- en hulpverlening, op lijkheden voor uw organisatie. elk moment van de dag. Meer informatie Beeldcontact en welzijnsdiensten Wilt u meer weten over ‘Service at Home’ van Ascom? U Zorg op afstand bestaat uit de modulen beeldcontact en kunt contact opnemen via (030) 240 92 75 of mail naar welzijnsdiensten. Dankzij beeldcontact helpt de zorg- info@ascom.nl. verlener of mantelzorger op afstand met de medicatie, zelfzorg of beantwoordt een andere vraag. Aanvullend U bent van harte welkom in de stand van Ascom op kunnen ouderen genieten van diverse informatieve en de Beurs Domotica en Slim Wonen 2012 op de begane leuke diensten, zoals spelletjes, films en sociale media. grond, stand nummer 0.08. Smart Homes Magazine - november 2012  77
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingVan Diensten op afstandnaar User generated contentDe VieDome visie op de ont wikkeling van zorg op afstandDoor de dubbele vergrijzing en ontgroening waar Nederland op dit moment mee te maken heeft, moe-ten er nieuwe wegen gezocht worden waardoor steeds minder jonge mensen de zorg voor steeds gro-ter en ouder wordende groep ouderen kunnen regelen. Langer zelfstandig wonen en zorg op afstandzijn hierbij de laatste jaren sleutelwoorden geworden. Wat is er nodig om zelfstandig te blijven wonen. Dit betekent dat een project om mensen langer zelfstan- Uit ervaringen van de laatste jaren is gebleken dat een dig te laten wonen altijd invulling moet geven aan alle 8 goede oplossing voor de problematiek van dubbele peilers. Diensten kunnen binnen een peiler gelegen zijn vergrijzing en ontgroening gezocht moet worden in maar beter is het om de diensten zo vorm te geven dat een combinatie van langer zelfstandig wonen en zorg meer dan 1 peiler gediend wordt. Diensten die meerdere op afstand. peilers dienen zijn effectiever in zowel het resultaat dat ze te weeg brengen als in de mate waarin de deelnemers In eerdere publicaties is aangegeven dat er meer dan de dienst incorporeren in hun dagelijks levenspatroon. alleen zorg en techniek nodig is om er voor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Uit een Naast het feit dat het voor zelfstandig wonen nodig aantal projecten met zorg op afstand is geconcludeerd is dat alle peilers ingevuld worden, is het ook van het dat ouderen alleen zelfstandig blijven wonen als aan grootste belang dat de diensten geïncorporeerd worden hun totale behoefte van ondersteuning wordt voldaan. in de sociale context van de gebruikers. Dit betekent Hiervoor is door Frans Stravers (commercieel Directeur dat het niet alleen gaat om communicatie en diensten van Mextal) een ‘8-peiler’-model ontwikkeld. Per persoon van organisaties maar dat de communicatie en dienst-Het totaal aan in te vullen moet van elke peiler vastgesteld worden wat het eigen verlening van gebruikers onderling net zo belangrijk is.behoeften die de klant nodig zorgvermogen is en wat de ondersteuningsvraag is. Er Community denken doet hier zijn intreden. Gebruikersheeft om zelfstandig thuis te staat dan een persoonlijk profiel. Omdat dit geen statisch zijn niet alleen; ze moeten functioneren in een socialeblijven wonen. model is dient regelmatig een herijking plaats te vinden. context (community). Problemen als eenzaamheid en sociaal isolement zijn het gevolg van het ontbreken van de community waarin de gebruiker is ingebed. Binnen een community kunnen de verschillende rollen die iemand kan vervullen, gebruikt worden om nieuwe diensten te ontwikkelen die door gebruikers zelf vorm gegeven kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk opzetten van activiteiten, het delen van ervaringen, zorgen voor elkaar. Zo zijn er projecten waarbij de bewoners van een in aanbouw zijnd ap- partementencomplex vooraf al een community gaan vormen om gezamenlijk de bouw van het complex en de inrichting te begeleiden waarbij de community in het complex al gerealiseerd is voordat men fysiek bij elkaar woont. Betekenis voor techniek Wat betekent dit alles nu voor de ontwikkeling van de techniek. Meer dan ooit moet de techniek volgend zijn78  Smart Homes Magazine - november 2012
  • aan het dienstenconcept. De techniek moet dienstenmogelijk maken op een individuele manier. Als we deontwikkeling van veel platformen voor zorg op afstandbekijken in vergelijking met het 8-peiler-model danzien we dat de ontwikkelingen zich vaak beperken tot2 tot 3 peilers. Traditioneel zijn dit dan zorg, veiligheiden communicatie.Dit heeft te maken met het feit dat de historie van veelplatformen ligt in de intramurale zorg waarbij de syste-men ten dienste stonden van efficiënt werken. Ook inde thuiszorg was techniek hiervoor bedoeld. Het gaatdan om functies als de personenalarmering, zusterroep,akoestische bewaking, brandbeveiliging. Bij communi-catie gaat het dan voornamelijk om communicatie metde zorgcentrale of zorgverlener.Door VieDome zijn verschillende technieken ontwikkeldom gebruikers op alle peilers te kunnen ondersteunenwaarbij er ook tools zijn gemaakt om de gebruikers instaat te stellen om eigen content te maken. Een voor-beeld hiervan is dat men zelf gegevens en multimediamateriaal kan toevoegen. aanpasbaar aan de wensen en mogelijkheden van deEen andere trend waar de techniek als gevolg van het gebruiker en de dienstverlener.community denken mee te maken krijgt is de verande-ring van inhoud. Als de 8 peilers ingevuld worden dan Conclusiebetekent dit dat de focus gaat verschuiven van bewaking Van Diensten op afstand naar User generated contenten zorg naar lifestyle en comfort. Maar dit betekent dat in Intelligente woningen. Het betekent eigenlijk vanhet platform niet meer alleen voor ouderen bedoeld aanbod gerichte dienstverlening naar vraaggestuurdeis, maar ook voor de volgende generatie. Waarbij het diensten. Maar het betekent ook van een eendimensi-bekend is dat als men in een zo vroeg mogelijk stadium onale klant leverancier verhouding naar een multidi-kennis maakt met deze platforms men er in een latere mensionaal gebruikersnetwerk.fase van het leven meer profijt van zal hebben. Dit alles Dit soort concepten moeten daarom aangebodenvergt een andere kijk op de ontwikkeling van techniek. worden in een community concept waarin meerdereWat geldt voor dienstverleners geldt ook voor tech- organisaties actief zijn, zowel op het gebied van denologieleveranciers. Het platform wordt zo breed dat dienstverlening als van de technologie.men het niet mee alleen af kan. Binnen een platformmoeten daarom diensten en expertise van verschil- Deze concepten werken alleen als de klant ze vollediglende leveranciers gecombineerd worden. Binnen het integreert in zijn levenspatroon en daarom moeten zijVieDome platform zijn daarom verschillende technolo- een positieve uitstraling hebben, individueel gericht engieleveranciers actief. door de klant te besturen zijn. Het blijkt daarom goed te werken om de klant in een veel eerder stadium bijRichting de gebruiker moet de technologie optimale deze platformen te betrekken. Niet wachten tot er eenkeuzeruimte laten. Dit betekent dat alle interfaces indivi- probleem ontstaat maar er voor zorgen dat het als eendueel ingesteld moet kunnen worden. Maar dit betekent positieve aanvulling wordt beschouwd.ook dat een platform op verschillende media beschik-baar moet zijn. Binnen het VieDome platform kan er voor Tenslotte de vergrijzing is in volle hevigheid gaande.elke gebruiker een eigen interface ingericht worden die De tijd voor experimenten en subsidies is voorbij. Zorgbruikbaar is op PC, Touch-PC, Televisie en tablet. en dienstverlening op afstand in communities is ‘seri- ous business’ die haalbaar en betaalbaar is. Onlangs isKortom de technologie van VieDome is open zijn ver- het VieDome concept door de Europese Commissie inschillende technologieleveranciers op één platform kun- het kader van het programma TechnolAGE: ‘Study onnen samenwerken. Daarnaast is het VieDome platform business and financing models related to ICT for ageingdaar waar dat kan hardware onafhankelijk en zijn de well’ genomineerd als één van de vijf meest interessanteverschillende interfaces en technologieën individueel businesscases in Europa. Smart Homes Magazine -november 2012  79
  • smart homes magazine Ingezonden mededelingxComfort-huisautomatisering van Eaton:comfortabel maar ook energiebesparendxComfort is het zeer eenvoudig toepasbare huisautomatiseringssysteem van Eaton.Het systeem is snel zonder hak- en breekwerk te monteren en eenvoudig uit te breiden. Universele wandschakelaar Deze nieuwe universele batterijgevoede wandschakelaar is door zijn standaard 55 x 55 mm-systeem te combineren met meer dan 30 afdekraamdesigns van diverse scha- kelaarfabrikanten (o.a. Busch Jaeger, Gira, Jung, Merten, Berker en Siemens). Montage is eenvoudig, evenals de functionaliteit. Door het zeer vlakke model van de wandschakelaar is er ook geen inbouwdoos nodig. De Ethernet Communicatie Interface (ECI) Met de ECI is het mogelijk om individuele xComfort-De basis bestaat uit een draadloze zender en actoren componenten en/of -toepassingen in een gebouw via(kleine ontvangers) die onzichtbaar decentraal in een de reeds bestaande Ethernetverbinding (LAN) met elkaarinbouwdoos, boven een verlaagd plafond of in een aan te te verbinden. Omdat ethernet een wereldwijd geaccep-sturen apparaat ingebouwd worden. Deze actoren scha- teerde standaard is er nu ook geen beperking meer omkelen of besturen elektrische apparaten zoals lampen xComfort in de grotere utiliteitsgebouwen toe te passen.of rolluiken. Met een beperkt aantal sensoren en (dim) Er wordt gebruik gemaakt van het reeds aanwezigeactoren kan al een compleet verlichtingsplan worden ethernet, zodoende kan er veel bespaard worden opgerealiseerd, de temperatuur of ventilatie in huis gere- (bedradings)werkzaamheden en kan er zo ook veelgeld worden of een inbraak-waarschuwingsinstallatie sneller en schoner gewerkt worden. Een ander grootgerealiseerd worden. voordeel is dat de ECI’s volledig zelfstandig werken en erDe gebruiker kan het xComfort-systeem zeer eenvoudig geen centrale regeleenheid nodig is om te functioneren.bedienen met een wandschakelaar of een afstandsbe- In een xComfort-installatie is het mogelijk om maxi-diening. Wandschakelaars kunnen op iedere gewenste maal 255 ECI’s tegelijkertijd toe te passen. Individueleplaats gemonteerd worden, uiteraard zonder het nodige xComfort-componenten en/of toepassingen wordenhak- en breekwerk. Het is zelfs mogelijk dat de xComfort in een groter gebouw samengevoegd tot één groteinstallatie het energieverbruik inzichtelijk maakt en zo xComfort-installatie.helpt energie te besparen. De ECI is verkrijgbaar in de uitvoering LAN en LAN-PoE;Het xComfort assortiment van Eaton wordt regelmatig meer info hierover staat op de website www.eatone-aangevuld met nieuwe producten die het energiever- lectric.nl.bruik helpen te verminderen en toch meer comfortgeven. Onlangs zijn onderstaande nieuwe producten xComfort USB-programmeerinterfacebeschikbaar gekomen: De xComfort RS-232 interface (CRSZ-00/01) is vervangen door een zeer handige USB- versie (CKOZ-00/13). HetDe batterijgevoede thermostaatkraan grootste voordeel is dat deze eenvoudig in de USB- Met deze thermostaatkraan kan elke ruim- poort van de laptop wordt geplaatst, waardoor geen te individueel geregeld worden, maar als accu en/of externe voeding meer nodig is. De USB- de ruimte even of voor langere tijd niet programmeerinterface is te gebruiken samen met de gebruikt wordt, dan kan er zelfs energie draadloos schakelsoftware vanaf versie 2.15. Deze is bespaard worden. gratis te downloaden via www.eatonelectric.nl. De thermostaatkraan kan samen met een centrale regelunit uit het xComfort-pro- Voor meer informatie neemt u contact op met gramma, zoals de Room Manager of de Ingmar de Winter, Product Manager,Home Manager, toegepast worden. Ook kan het apparaat telefoon; 0418-570 200prima als ‘stand-alone’, zonder koppeling met xComfort,ingezet worden en dan werkt deze volledig zelfstandig.80  Smart Homes Magazine - november 2012
  • smart homes magazine susan verheijPartners kunnen aansluitenVNU Exhibitions en SmartHomes gaan samenwerkenSmart Homes zoekt continu naar instrumenten om de aandacht voor domotica en slim wonen nogverder te vergroten. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met VNU Exhibitions om haar part-ners beter te ondersteunen. Partnerskunnen nu ook gebruik maken van eenzeer gunstig aanbod om zich mét SmartHomes te presenteren in een domotica-paviljoen. In gezamenlijkheid zullenSmart Homes en VNU Exhibitions name-lijk tijdens meerdere nationale beurzeneen eenduidig domotica-paviljoen re-aliseren. Dit paviljoen zal herkenbaarzijn voor bezoekers en toch telkensverschillen.M arloes van den Berg is corporate develop- eerder goede ervaringen mee opgedaan bij onder an- ment manager bij VNU Exhibitions Europe, dere de beurs voor Zorg & ICT en trekken dat concept Het domotica-paviljoen is te bezoeken tijdens en verantwoordelijk voor diverse beurzen nu in een samenwerking met VNU Exhibitions door -de Internationale die in de Jaarbeurs in Utrecht worden naar andere beurzen. Feitelijk een bestendiging van Bouwbeurs 4 tot en met 9gehouden. Zij zegt over de samenwerking: “Domotica goede resultaten. Bezoekers komen met vragen naar februari 2013komt als thema bij een aantal van onze titels terug. Het ons paviljoen en wij zorgen voor het juiste antwoord en -Zorg & ICT: 13, 14 en 15is een onderwerp dat wij graag verder willen uitbouwen verwijzen ze door naar partners die er staan. Ook zorgen maart 2013om de bezoekers van de beurzen een beter beeld te we voor een zogeheten noviteitenroute, waarbij we -Elektrotechniek: 30geven over wat er speelt in hun branche op het vlak van bezoekers laten zien bij welke standhouders ze nieuwe september tot en met 4domotica. Voor leden van Smart Homes ontwikkelen we domoticaproducten kunnen vinden.” oktober 2013 -Energie: 24 tot met 26samen een goede propositie door het (her)introduceren Marloes van den Berg vervolgt: “Het valt ons als orga- september 2013van een domotica-paviljoen,” Daarnaast zullen we ook de nisatoren op dat steeds meer exposanten te maken -VSK (verwarming, sanitairnadruk leggen op de inhoud via het domotica-congres of hebben met domotica en het zelf ook aanbieden. In alle en klimaatbeheersing), 3-seminar en worden domotica-deelnemers extra onder branches zijn er ontwikkelingen gaande waarbij ict en tot en met 7 februari 2014de aandacht gebracht via de noviteitenroute. De Stich- innovatie worden geïntegreerd in dagelijkse processen, -Renovatie, 8, 9 en 10 aprilting Smart Homes, VNU Exhibitions én de partners van of dat nu in de zorg is of in de bouw.” 2014Smart Homes hebben immers een gezamenlijk belang; Overigens zijn al deze beurzen gratis voordomotica onder de aandacht brengen van velen. Gezamenlijke presentatie bezoekers, na registratie.De Stichting Smart Homes presenteert zich ruim op De uitstraling van het paviljoen zal op de beurzen na- Promoot deze beurzen ookhet Domotica-paviljoen als het kenniscentrum voor genoeg gelijk zijn, echter wat het paviljoen juist zo op de site van uw bedrijf ofdomotica en slim wonen. De partners van Smart Homes interessant maakt is dat er wordt samengewerkt met instelling.kunnen daar direct bij komen staan met zogeheten partners die passen bij de betreffende beurs. Corientable points en hun diensten tonen. Corien van Berlo, van Berlo legt uit: “Bij de beurs Elektrotechniek kun-directeur van Smart Homes, legt uit: “We hebben hier nen installateurs laten zien en vooral ook vertellen wat Smart Homes Magazine -november 2012  81
  • Voordelen partnerschap:• ebruikmaking van naamsbekendheid van Smart g zij kunnen, bij de Bouwbeurs is graag zelf een grote stand huurt. Van den Berg: “Het is Homes een fabrikant van installatiesys- natuurlijk aan de klant zelf om te bepalen waar hij vindt• ennisuitwisseling tussen Smart Homes en bedrijf k temen passend bij onze stand, dat ie zelf het beste past.” Door zich in het paviljoen te• itwisseling kennis en ervaringen en netwerken u bij ICT& Zorg kan een leveran- presenteren, liëren zij zich aan een onafhankelijk ken- met andere partners uit de community cier van projectieschermen zich nisinstituut van naam dat tijdens de beurzen diverse• ijwonen van de partnerdagen 4 x per jaar b presenteren op het paviljoen. lezingen organiseert over domotica-ontwikkelingen in• ogelijkheid tot presentatie productinnovaties m Door de gezamenlijke presen- het betreffende vakgebied. “We versterken elkaar dus• orting op congressen van Smart Homes k tatie, bovendien op gerenom- alleen maar,” besluit Corien van Berlo.• ratis entree op de beurs Domotica & Slim wonen g meerde beurzen met een his-• ogo vermelding en doorlink op website Smart l torie, zorgen we voor een zoals Beurs Domotica & Slim Wonen Homes ze in het Engels zo mooi zeggen Tijdens de Beurs Domotica & Slim Wonen op 21 en 22• pname in Handboek voor partners o ‘joint effort’. Partners van Smart november in het Evoluon in Eindhoven, presenteert• bonnement op Smart Homes magazine a Homes kunnen voor een sterk VNU Exhibitions zich in een stand. Daar geven zij uitleg• inke korting als standhouder fl gereduceerd tarief op een pro- over de beurzen die zij organiseren in 2013 en 2014 en minente plek op de beurs tonen over de rol van domotica tijdens deze evenementen. wat voor rol domotica-ontwikkelingen spelen bij hun De voordelen die partners van Smart Homes genieten producten of diensten.” worden ook toegelicht. Zo zijn de kernbegrippen van de Internationale Bouwbeurs duurzaam, innovatief en Gunstig voor partners ambitieus. Projectmanager Martijn Carlier van VNU Ex- Het paviljoen kan een springplank zijn voor bedrijven hibitions zegt in Bouwformatie: “Je hebt iets gemist als om te ervaren hoe het is om zich te presenteren op je de Bouwbeurs niet hebt bezocht.” Partners van Smart een beurs en om eventueel bij een volgende editie een Homes die actief zijn in de bouw, en vooral zij die zich grotere plek te huren. Ook kan het zijn dat een bedrijf er vinden in (een van) de drie begrippen kunnen er dus voor voor kiest bij de ene beurs zich als partner te verbinden zorgen dat de bezoeker hun product niet mist en zich aan het domotica-paviljoen en bij een andere beurs bijvoorbeeld aan het Domotica-paviljoen verbinden.” De T24 deurcamera van Mobotix is uitgerust met een lens die een openingshoek heeft van 180°. De deurcamera registreert daardoor het gehele gebied rondom, zodat er niet alleen zicht is op gebeurtenissen recht voor de camera, maar ook naast de camera en bijvoorbeeld op tassen op de grond. De T24 beschikt over een ingebouwde computer die bij bewegingen binnen het beeld automatisch start met het opnemen van video met geluid en tegelijkertijd de bewoners of een bewakingsdienst waarschuwt via een geluidsignaal, pushbericht op een iPhone/iPad of e-mail. Er kan via verschillende systemen, thuis of via het internet, gecommuniceerd worden met de T24, zoals een IP telefoon, computer, tablet of de iTender (welke begin 2013 op de markt komt). Er kan gesproken worden met de bezoeker en desgewenst op afstand de deur openen. Tevens is de T24 deurcamera te integreren met bestaande KNX systemen. Dit alles verhoogt het gevoel van veiligheid! telefoon: 078-6186899 www.cnieurope.nl info@cnieurope.nl 82  Smart Homes Magazine - november 2012
  • Nu eindelijk een echt onzichtbare luidspreker!0% invloed op uw interieurAmina is dé specialist in ‘onzichtbare’ luidsprekers; deluidsprekers worden namelijk in de muur weggewerkt.Daar wordt overheen gestuct en vervolgens kan eroverheen geschilderd en behangen worden. Meten en Snijden BorenKortom: wel de voordelen van goed geluid, maar geeninvloed op uw zorgvuldig gekozen interieur. ® Vastzetten Stucen Waar te gebruiken? De luidsprekers zijn overal plaatsbaar, bijvoorbeeld in de: - woonkamer - badkamer - keuken - home theater Maar ook bij commerciële instellingen waar een luidspreker visueel geen impact op de omgeving mag hebben, zoals: - kantoorpanden ®dsedigital.com - universiteiten en scholen - museums - kerken - monumentale panden - zwembadenOveral te verbergenDe luidsprekers zijn niet alleen weg te stucen in de muur of hetplafond, maar u kunt een Amina luidspreker plaatsen achtervrijwel elk soort materiaal. Bijvoorbeeld in een TV kast (zie deafbeelding hierboven) of onder een boardroomtafel.Kijk voor meer informatie over deze onzichtbare luidsprekers opde vernieuwde BMB website, www.bmbelectronics.eu. Scan deze code met uw telefoon om de installatie video te zien! LEADING BRANDS IN CUSTOM INSTALL AND HOME ELECTRONICS Uit voorraad BMB Electronics B.V. www.bmbelectronics.eu +31 416 315 710Amina producten worden uitsluitend verkocht aan installateurs en hifi-dealers. leverbaar WE KNOW HOW