• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Smart Homes Magazine - Januari 2011
 

Smart Homes Magazine - Januari 2011

on

 • 3,742 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,742
Views on SlideShare
3,584
Embed Views
158

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 158

http://www.smart-homes.nl 157
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Smart Homes Magazine - Januari 2011 Smart Homes Magazine - Januari 2011 Document Transcript

  • v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 1 / 2011Prijs: € 9,9531 maart 2011Evoluon, EindhovenCongres Domotica enEnergiemanagementSOR en Niko ProjectsStand van zaken naSmart Homes Award 2008Interview DO-iTRemco KlaassenSmart Homes Award 2010Deken Baekershof, SchijndelTestPhilips ‘Blade’LCD-monitorPartnerbijeenkomstHunter DouglasTestAtlantic TechnologyAT-1 H-PASVerslagCES 2011 Smart HomeS magazine - november 2009 1
  • Niko Home Control MADE architects - © Liesbet GoetschalckxLive it, love itNiko Home Control is de eerste elektrische installatie waarmee gezinnen actief energie kunnen besparen. Tegelijkertijd bedienen ze de installatietraditioneel of via smartphone en wonen ze comfortabeler en veiliger. Met het energiedisplay is deze installatie uniek en draagt ze bij aan budget enmilieu.De behoeften van de bewoner stonden centraal bij het ontwerp van Niko Home Control. Als projectontwikkelaar, architect en installateur hebt u metdeze installatie alles in handen om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen. Niko Home Control laat zich op unieke wijze snel en eenvoudiginstalleren, kan perfect afgestemd worden op de grootte van de installatie en is dankzij de modulaire opbouw altijd uitbreidbaar. Programmeren isrevolutionair eenvoudig. Niko Home Control biedt elk modern huis meerwaarde en rekent af met uit de tijd geraakte gewoonten.Interesse? Ons ervaren team van medewerkers ondersteunt u graag bij de uitwerking van uw project.www.nikohomecontrol.nl PA-271-03Niko Nederland • Stephensonweg 6-B, NL-4207 HB Gorinchem • Postbus 260, NL-4200 AG Gorinchem • sales@niko.nltel. +31 183 64 06 60 • fax +31 183 64 06 80 • www.niko.nl
  • sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 1 - MaaRt 2011 Congres DomotiCa & energiemanagement 6 31 maart 2011, Evoluon – Eindhoven DomotiCa op afstanD 1313 DomotiCapaviljoen op Zorg & iCt 16-18 maart, Jaarbeurs – Utrecht 17 Deken Baekershof, te sChijnDel 22 Winnaar Smart Homes Award 2011 ‘BlaDe’ lCD-monitor van philips 2522 partnerBijeenkomst hunter Douglas BeDrijfsBeZoek sor 26 30 interview remCo klaassen 42 Vakgroep Do-IT26 slimme Zorg – slimme oplossingen 44 atlantiC teChnology at-1 h-pas 46 Ces 2011 5442 advERtEERdERiNdEx AMX 60 HEyCop 31 ASSA Abloy 59 lEErToUWEr 40 bEDrIJfSprofIElEn 33 nIko HoME ConTrol 2 b.E.G. 36 polk AUDIo 5344 bUVA 24 SCHnEIDEr ElECTrIC 16 CES nEDErlAnD 28 VAn TIl DoMoTICA 50 D-ToUCH 32 VErCoMA 10 Elbo 24 VnU EXHIbITIonS 4 Smart HomeS magazine - maart 2011 3
  • 16 t/m 18 maart 2011 Jaarbeurs Utrecht nl org- en-ict. r www.z oegang. Ga naa r gratis t vooHét platform voor de laatste ontwikkelingen ophet gebied van ICT in de zorg.Zorg & ICT is gelijktijdig met:Smart Homes - Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim WonenDomotica Paviljoen • Domotica & Slim Wonen Route • Elke dag 5 boeiende lezingenStandnummer 09.A078Met medewerking van:Mediapartners: Mede mogelijk gemaakt door:
  • sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEEl NUMMER 1 - MaaRt 2011 Kennisoverdracht – juiste tool op het juiste moment Domotica is inmiddels een begrip waar we niet meer omheen kunnen. In menig vakbladSmart Homes Magazine verschijnen artikelen over dit onderwerp enderde jaargang, nummer 1 ook op diverse beurzen is er veel aandacht voor domoticatoepassingen. Een positieveSmart Homes Magazine is het vakmagazine voorDomotica & Slim Wonen. ontwikkeling! Je ziet domotica steeds meer terug in het dagelijkse leven.Uitgeverstichting smart homesnationaal Kenniscentrum domotica & slim Wonen Wie daadwerkelijk domotica wil toepassen in een woning, woonomge-duizelseweg 4a ving of zorgcomplex, wacht vaak een lange zoektocht naar een juiste in-5521 ac eerseltelefoon +31(0)497-514 984 vulling en krijgt te maken met verschillende partijen die uiteenlopendeinfo@smarthomesmagazine.nl eisen, wensen en belangen hebben.www.smarthomesmagazine.nl Bij ons als Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen ligt een belangrijke taak omverschijningsfrequentie 5x per jaar de markt te voorzien van de juiste informatie. Smart Homes biedt diverse diensten om kennis over te dragen. Natuurlijk ook met dit vakmagazine wat u nu in handenHoofdredacteurtheo Wubbolts heeft. Wilt u domotica beleven, bezoek dan De Slimste Woning van Nederland. Benttelefoon +31(0)6-2244 3587 u als professional op zoek naar meer diepgang, kennis en ervaring? Smart Homesredactie@smarthomesmagazine.nl organiseert ook speciale congressen en themabijeenkomsten. Daarnaast kunt u de Beurs Domotica & Slim Wonen (23 & 24 november!) bezoeken. Tijdens dit evene-Redactie ment ziet u alle mogelijkheden en komt u gemakkelijk in contact met het gewenstelonneke lepelaars, Yvonne van der ven entheo Wubbolts bedrijf.met bijdragen van Kernteam slimme Zorg /provincie noord-Brabant en martijn Kregting Momenteel is energiemanagement hot! Met elkaar onderkennen we ge-Advertentie acquisitie lukkig inmiddels het belang van de mogelijkheden om energieverbruiktimo van leent te meten en terug te koppelen naar de bewoner door middel van dom-telefoon +31(0)497-514 984sales@smarthomesmagazine.nl otica. Ook de noodzaak van het sterk reduceren van energieverbruik in woningen is voor iedereen een belangrijk aandachtspunt. Het gebruikLeveringsvoorwaarden van duurzame energiebronnen en het komen tot energieproducerendeovereenkomstig regelen advertentiewezen woning zijn steeds meer in beeld. Slimme netwerken zowel binnen alsVormgeving buiten de woning zijn hierdoor onontbeerlijk!harry Gijsbers Bno, hilversum Daarom op 31 maart het congres Domotica & Energiemanagement. Mis© copyright 2011 het niet.het auteursrecht op de redactionele inhoud van ditvakmagazine wordt voorbehouden.vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad Meer weten over de activiteiten die Smart Homes voor u organiseert?of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonder Kijk dan op onze vernieuwde website! www.smart-homes.nlschriftelijke toestemming van de directie is verboden.alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet Timo van Leentaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Marketing Manager Interessante site: www.electronichouse.com/article/3_ways_to_effortless_energy_savings?utm_ source=EHWeeklyNewsletter&utm_medium=email SMARt HoMeS MAgAzine - maart 2011 5
  • smart homes magazine congresCongres DomotiCa enenergiemanagement31 maart 2011, evoluon einDhovenin de beginjaren 90 leek domotica alleen ge- lerlei aspecten van het gebruik van domotica, het slim ongaan met licht en verlichting. Kortom,schikt om ramen automatisch te sluiten en de iCt en slimme netwerken. er wordt ingegaan op een aanrader voor diegenen die zich de komendethermostaat naar beneden te brengen, wanneer zowel lessen uit praktijkprojecten, de invoering jaren bezig willen houden met doorontwikkelingwe het huis uitgingen of de zonwering van zelf van de slimme meter en slimme netwerken, de en toepassing van domotica en iCt ten behoevenaar beneden te lieten gaan wanneer de zon integratie van W en e binnen de woningbouw als van energiemanagement in de woning.teveel scheen. maar heel lang was er nauwe-lijks of geen belangstelling voor deze relatiefdure oplossingen. nu, bijna 20 jaar later, heeft Prijs bezoekers Stichting Smart Homesde iCt zijn intrede gedaan in het managen en De kosten voor het congres bedragen € 295 nationaal Kenniscentrum vooronderhouden van Cv-ketels, warmteterugwin- per persoon. indien u meer collega’s aanmeldt, Domotica & slim Wonensystemen, betere en comfortabelere klimaatsy- dan krijgen deze € 45 korting! Partners van Duizelseweg 4a, 5521 aC eerselstemen, etc. maar ook ziet men nu eindelijk de smart homes ontvangen standaard korting: Postbus 8825, 5605 lv eindhovenmogelijkheden om energieverbruik te meten en zij betalen € 175. alle prijzen zijn per persoon www.smart-homes.nlterug te koppelen naar de bewoner. nu zien we en exclusief BtW, maar inclusief lunch, con-ook pas de noodzaak van het sterk reduceren gresmap, netwerkborrel en parkeren. u kuntvan energieverbruik door woningen, het gebruik zich aanmelden via het inschrijfformulier opvan duurzame energiebronnen en komt zelfs de de website:energieproducerende woning steeds meer in www.smart-homes.nlbeeld. om dan ook nog een naadloze symbiosemet de nabije elektrische auto mogelijk te maken, Contactgegevenszijn slimme netwerken zowel binnen als buiten Contactpersoon: de heer t. van leentde woning nodig. het verspreid over de dag ge- telefoon +31 (0)497 514 984bruiken van goedkopere duurzame energie, het t.vleent@smart-homes.nlleveren aan derden, etc. zijn nieuwe topics voor Contactpersoon: mevrouw Y. van der vende komende tijd. telefoon +31 (0)497 514 984 y.vdven@smart-homes.nlDit congres belicht de stand van zaken rond al-6 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • Plenair oCHtend Programma triciteitsbesparing: naar schatting kan in 2020 11.30 – 12.00 uur ruim 20% bespaard worden ten opzichte van de Slimme meter en domotiCa: Stand van09.30 – 10.00 uur de business-as-usual. De maatschappelijke be- zaken en appliCatieS aCHter de meter.ontvangSt met bezoek aan de informa- reidheid lijkt hiervoor ook aanwezig. maar ook andries van der meulen en mattijs van der Weg – liandertiemarkt de ontwikkeling van iCt biedt nieuwe kansen. Wat is de stand van zaken rond de invoering van Prof. Blok geeft als voorzitter van de Werkgroep de slimme meter. Zowel netbeheerders als ener-10.00 - 10.10 uur elektriciteitsbesparing van Creatieve energie gieleveranciers zijn stakeholders bij de slimmeopening door dagvoorzitter een uitvoerig overzicht van de urgentie en de meter, maar welke toepassingen komen en zijnHarry Crijns – Crijns Consultance mogelijkheden. er eigenlijk voor de consument beschikbaar inKorte inleiding: combinatie met die slimme meter?- integratie van verschillende disciplines en ap- 10.40 – 11.10 uur De consumenteninterface en haar toepassingen.plicaties in een domotica systeem. WaarSCHuWende lampen en verleidende- voorwaarden voor succes en de toegevoerde robotS: effeCtieve beïnvloeding van 12.00 – 12.30 uurwaarde voor de gebruikers. energiebeSparend gedrag door perSua- verandering iS nodig: energietranSitie in- standaardisatie van de communicatie, intuïtieve Sive teCHnology. de gebouWde omgevingbediening en informatie verstrekking. Jaap Ham – technische universiteit eindhoven Jan terlouw – platform energietransitie gebouw-- geïntegreerde professionele ondersteuning op in deze presentatie wordt een overzicht gegeven de omgevingafstand een voorwaarde. van een onderzoeksproject dat bestudeert hoe energietransitie is onontkoombaar. in de ge-- Decentrale energie opwekking met bijbeho- energiebesparend gedrag gestimuleerd kan wor- bouwde omgeving zullen we veel energierende smart grids een serieuze katalysator voor den door robots, avatars (mensachtige gezichten moeten besparen met betere isolatie, zuinigeredomotica systemen. op een beeldscherm), lampen die van rood naar apparaten, minder energieverspillend gedrag groen veranderen en andere persuasive techno- en veel duurzame energieopwekking. maar het10.10 – 10.40 uur logy. Dit project wordt uitgevoerd door de tech- kan, en we gaan het in gang zetten!elektriCiteitSbeSparing: urgent aCtion nische universiteit eindhoven, smart homes enrequired de universiteit van tilburg. Dit onderzoek maakt 12.30 – 12.40 uurkornelis blok – ecofys, hoogleraar duurzame gebruik van een combinatie van technieken uit afSluiting dagvoorzitter met aankondi-energie universiteit utrecht de kunstmatige intelligentie (agent-technologie) ging parallelSeSSieShet totale elektriciteitsgebruik in nederlandse en inzichten uit de sociale psychologie.huishoudens blijft maar stijgen, gemiddeld 12.40 – 13.30 uurongeveer 1,6 % per jaar. er moet dus echt wat 11.10 – 11.30 uur lunCH met bezoek aan de informatie-veranderen. er is een groot potentieel voor elek- pauze marktHarry Crijns, uw dagvoorzitter Parallelsessie 1, thema: Smart gridsmijn professionele loopbaan kent eenconstante en wel: energiebesparing ingebouwen. 13.30 – 13.40 uurDeze constante is in de loop der jaren, inleiding door de voorzitter Harrymaatschappelijk gezien, alleen maar CriJnS – CriJnS ConSultanCebelangrijker geworden. in het beginwas het vooral de techniek; hoe kun- 13.40 – 14.10 uurnen we onderdelen efficiënter maken. Smart gridS, tHe enabler of tHe energysnel werd al duidelijk dat het niet om tranSitionde onderdelen ging maar om het hele frits verheij – kemasysteem en dat het systeem ook niet te smart grids (of smart energy) is een essentieeleng moet worden ingekapseld. Door onderdeel van onze toekomstige energievoor-deze kennis, opgedaan eind jaren 80, ziening. het maakt de grootschalige inpassingis communicatie en niet techniek, de van duurzame energiebronnen mogelijk, zorgteerst prioriteit geworden. open communicatie systemen tussen de verschillende applicaties in het voor een betrouwbaar en betaalbaar gebruikgebouw, maakt het verschil, ook in de energiewereld. hiermee ben ik dan ook een groot deel van mijn van nieuwe technologische toepassingen zoalsprofessionele leven mee bezig geweest, in de industrie als wel in normalisatie en wettelijke regelge- de elektrische auto, en creëert mogelijkhedenving. als we het gebied energiebesparing en gebouwen nu overzien staat communicatie nog steeds voor het aanbieden van nieuwe diensten aanop nummer één. eindgebruikers en aan andere partijen in een ‘smart energy omgeving’. in de presentatie wor-Dit congres is daar een duidelijk voorbeeld van. iedere lezing gaat het om keuzes, keuzes die niet den enkele recente ontwikkelingen en ervaringeneenduidig zijn maar wel belangrijk voor de volgende kleine en of grote stap naar waar we heen willen gedeeld met de aanwezigen.met energiebesparing in gebouwen; een goed en aangenaam binnenklimaat verkregen met duurzameenergie, en voor zo laag mogelijke kosten. Smart HomeS magazine -maart 2011 7
  • 14.10 – 14.40 uur Parallelsessie 2, thema: aert swaens, waarin een toelichting zal wordenSmart gridS en Smart HomeS: tWee kan- lessen uit 0-woningen gegeven hoe dit kan worden bereikt en welketen van dezelfde medaille praktische ervaringen hiermee zijn opgedaan.Joris knigge – enexis 13.30 – 13.40 uurontwikkelingen in de energievoorziening leidden inleiding door de voorzitter erik bek – eb 14.40 – 15.00 uurtot behoefte aan meer flexibiliteit. Waar deze beHeer pauze met bezoek aan de informatie-flexibiliteit in het systeem toe te voegen of te markt – mogeliJkHeid voor tranSfervinden? in de techniek? Bij de consument? of een 13.40 – 14.10 uurcombinatie van beide? over deze onderwerpen nulWoning Wordt pluSWoning 15.00 – 15.30 uurzal Joris Knigge vanuit het perspectief van een ronald Serné – nulwoning.nl de Weg naar betaalbaar energieneu-regionale netbeheerder zijn presentatie houden een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: ’s traal bouWenen toekomstbeelden schetsen. zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie ad van rijsewijk – dubotechniek bedrijven teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet Dat we niet meer om duurzaamheid heen kunnen14.40 – 15.00 uur die ’s winters daaruit verbruikt wordt. in 2007 is een feit. De overheid wil naar energieneutraalpauze met bezoek aan de informatie- begon ronald serné met de bouw van zijn eigen bouwen in 2020. De ePC-eisen worden steedsmarkt – mogeliJkHeid voor tranSfer nulwoning. inmiddels is hij zo ver dat de nulwo- strenger. De eerste energieneutrale projecten ning een pluswoning wordt: de woning levert zijn al gerealiseerd. ad van rijsewijk zal een15.00 – 15.30 uur ook de energie om een auto 48.000 km/jaar te toelichting geven op het door DubotechniekCloud poWer: de implementatie van klein- laten rijden. ronald serné vertelt welke keuzes gerealiseerde project ‘De goede aarde’ te Boxtel.SCHalige energiebedriJven hij maakte om tot dit resultaat te komen. De doelstelling van Dubotechniek is betaalbaarHans vrinds – Capgemini energieneutraal bouwen.het concept van smart grids bestrijkt een breed 14.10 – 14.40 uurgebied met betrokken partijen uit alle sectoren de Stekker eruit? – energyHouSe plan de 15.30 – 16.00 uurvan de energie-industrie: producenten, netbe- mirre veldHoven duurzaam bouWen… Hoe doe Je dat?heerders, leveringsbedrijven en consumenten. ruud van Splunder – Woningstichting aert Swaens gerard van der duim – vdm WoningenDe kosten en baten van smart grids zijn echter er wordt een presentatie gehouden over een vanaf de jaren negentig houdt vDm zich bezigniet gelijkmatig verdeeld over de betrokkenen proef. energyhouse B.v., Woningstichting aert met energiezuinig bouwen. in de loop der jarenzodat het proces van implementatie langdurig swaens en de gemeente veldhoven streven er- heeft het bedrijf projecten gerealiseerd van ePCis en de uitkomst voor de diverse partijen on- naar om een huis los van het bestaande gas- en 0,8 tot - 0,12. Daarnaast heeft men ervaring metzeker. het Cloud Power concept verschilt van elektranet in zijn eigen energiebehoefte te laten de eerste passiefhuizen tot de eerste Cradle tosmart grids in de zin dat het sterk gericht is op voorzien. een presentatie door woningstichting Cradle wijk. in roosendaal wordt een duurzaamde consumenten. Cloud Power streeft naar hetrealiseren van de voordelen van smart grids voorconsumenten op de korte termijn. Cloud Power15.30 – 16.00 uur mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoor-Slimme netten in brabant ziening voor huishoudens zijn tot op heden beperkt. Dit komt door hogeJan roggeband – brainport development kosten en/of lange terugverdientijden voor investeringen. Capgemini ont-(spreker nog niet bekend) – provincie noord-bra- wikkelt in samenwerking met texel energie, de gemeente texel en allianderbant het Cloud Power model voor ‘energy communities’. Deze communitiesvanuit een ambitie bij betrokken gemeenten maken het mogelijk individuele en gemeenschappelijke doelstellingen open woningbouwcorporaties zet de regio breed het gebied van duurzaamheid te realiseren tegen elektriciteitsprijzen diein op energiebesparing en verduurzaming van overeenkomen met de huidige markt. De community maakt gebruik vanenergiegebruik. het uitgangspunt is de ener- individuele en gemeenschappelijke duurzame opwekcapaciteit waarbijgiebehoefte, de gewoonten en gebruiken van opgewekte energie binnen de community wordt uitgewisseld.individuele burgers en consumenten. verder streeft de community naar een verbruikspatroon dat zo nauw mogelijk aansluit bij de beschikbaarheid van energie uit16.00 – 16.15 uur eigen duurzame bronnen.afSluitende diSCuSSie het concept van Cloud Power onderscheidt zich op diverse manieren van soortgelijke initiatieven: deelname is vrijwillig16.15 – 17.30 uur terwijl deelnemers zelf invulling kunnen geven aan hun bijdragenetWerkborrel op de informatiemarkt op basis van economische en/of ecologische drijfveren. De operationele kosten van Cloud Power zijn laag terwijl de vaste kosten worden beperkt door ze over verschillende com- munities te verdelen. het Cloud Power model leent zich naast gebruik bij huishoudens ook voor andersoortige gemeenschap- pen zoals woningbouwverenigingen, gemeentes en afnemers met meerdere aansluitingen.8 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • renovatie project van 134 woningen uitgevoerd,waarbij een woning in 5 dagen van g-label naara++ wordt gerenoveerd en de bewoners in dewoning kunnen blijven wonen. De presentatiegeeft daardoor ook een kijk in de praktijk vanduurzaam bouwen.16.00 – 16.15 uurafSluitende diSCuSSie16.15 – 17.30 uurnetWerkborrel op de informatiemarktParallelsessie 3, thema domotica: markt – mogeliJkHeid voor tranSfer de W installaties in de moderne hedendaagsekoppeling e&W 15.00 – 15.30 uur gebouwen. integratie van duurzame energieSySte- men in de Huidige inStallatieS 16.00 – 16.15 uur13.30 – 13.40 uur Wim van der valk – ingenieursbureau Wv nieuwe afSluitende diSCuSSieinleiding door de voorzitter laurenS energietimmerS – breiJer groep De lezing gaat over de inpassing (integratie) van 16.15 – 17.30 uur duurzame energiesystemen in de werktuigbouw- netWerkborrel op de informatiemarkt13.40 – 14.10 uur kundige en elektrotechnische installaties voorSmart living geeft meerWaarde aan zowel de woningbouw, de utiliteit, de zorg, als deWoonComfort industrie. Door een goede inpassing c.q. afstem-Jan-dirk van de laar – mansveld projecten & Services ming van de duurzame energiesystemen met Parallelsessie 4, thema:het koppelen van installaties gaat verder dan de werktuigbouwkundige en elektrotechnischehet verbinden van systemen. laten we de ge- installaties kunnen de investerings- en exploita- Slim omgaan met lichtbruiker van de installatie niet vergeten. Per slot tiekosten worden verlaagd, de energie efficiëntievan rekening is hij/zij diegene die het gemak worden verhoogd en het beheer van de diverse 13.30 – 13.40 uurgaat ervaren. logische functionele bruikbare systemen worden verbeterd. een goed beheer van inleiding door de voorzitter baS gooS-koppelingen bieden een meerwaarde aan woon- duurzame installatie is verder in de praktijk van Sen – StiCHting Smart HomeScomfort. een gebruiker is leidend als het gaat om belang om de vooraf afgegeven systeempresta-de koppelingen en niet de techniek. op deze ties in de praktijk te verwezenlijken. verder zijn 13.40 - 14.10 uurmanier geeft de installatie een positieve impuls naast de technische aspecten ook de voorlichting, energiebeSparing met beter liCHt – tipS enaan het wooncomfort. de contractuele en financiële aspecten belangrijk valkuilen voor een succesvol duurzaam project. goede peter d’Herdt – Wetenschappelijk en technische14.10 – 14.40 uur overeenkomsten (over en weer) en de juiste (ener- Centrum voor het bouwbedrijfintelligente zonliCHtregulering voor gie) tarieven zijn mede bepalend. De verlichting vormt een belangrijk aandeel in hetComfort èn energiebeSparing energieverbruik van gebouwen. De druk vanuit deWouter beck – Hunter douglas europe 15.30 – 16.00 uur milieu- en energieproblematiek om dit verbruikhet slim gebruik in de gebouwde omgeving van Samen Werken, Samen SCoren verder te beperken, stijgt. anderzijds worden dezonne-energie in haar puurste vorm – als licht en robert Hendriks – volt elektro groep & de heer comforteisen voor verlichting steeds groter: ‘well-warmte, reduceert de hoeveelheid energie die menno richardson – van til domotica being’, sfeer en gezondheid worden steeds belang-nodig is voor verwarmen, koelen en verlichten. Zoveel mogelijkheden maar ook valkuilen. gaat rijker en daarbij speelt verlichting een cruciale rol.Dit kan door zonwering in combinatie met ver- u zelf de wensen van uw opdrachtgever invul- Deze presentatie gaat in op nieuwe lichtbronnenwarming, koeling en verlichting intelligent aan len of een offerte uitbrengen naar aanleiding van (leD’s), aangepaste externe optieken, intelligentete sturen. Dat de kwaliteit van het binnenklimaat een bestek? Probeert u alle valkuilen te omzeilen? sturing en optimaal gebruik maken van daglicht.daar niet onder hoeft te lijden en sterker nog maakt u door samenwerking met een ervaren col-prima hand in hand kan gaan met deze besparin- lega de wensen van uw opdrachtgever waar, houdt 14.10 – 14.40 uurgen, zal in deze presentatie worden toegelicht. u er ook nog een belegde boterham aan over? Hoe domotiCa Het liCHt in onS leven ver- volt elektro groep en van til Domotica tonen u de andert14.40 – 15.00 uur meerwaarde van een succesvolle samenwerking Wesly boom – Welvaarts elektro bvpauze met bezoek aan de informatie- op het gebied van koppelingen tussen de e en De gloeilamp heeft indertijd ons leven aanzienlijk Smart HomeS magazine -maart 2011 9
  • Deurcommunicatie 2.0Met het Golmar TCP/IP-deurvideosysteem optimaliseert u vandaagal de woning van morgen. Bij de entree zorgt de V-Touch voorzowel bewoners, bezoekers als beheerders voor ongekend veelmogelijkheden. Bewoners communiceren via de strak vormgegevenmonitor van Golmar.Nagenoeg alle nieuwe gebouwen zijn voorzien van TCP/IP-techniek. Golmar heeftdaarvoor een toekomstproof deurvideosysteem ontwikkeld. Gebruikers die hogeeisen stellen aan gemak en veiligheid worden hun wenken bediend:- berichtenservice- beeldgeheugen- basis domotica-applicatiesDit systeem maakt gebruik van het (aanwezige) breedband netwerk. Een separateinfrastructuur is dus niet nodig. Monitoren en panelen worden PoE gevoed.P2P communicatie tussen de units. Ultieme vorm van prestige en gebruiksgemak De V-Touch is design uit eigen huis en kan daardoor in vele uitvoeringen op maat geproduceerd worden. De grafische en technische mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Bijvoorbeeld lettertoevoeging in geval van optoppen of splitsen van woningen, het op afstand muteren via internetV-Touch/IP of de gratis MPEG-4 berichtenservice voor bewoners. FuturistischeTCP/IP-monitoren in toepassingen,minimalistisch design toegankelijkKlaar voor de toekomst metde nieuwe PoE monitoren van voor de M200 M201Golmar. De strak vormgegeven woningmarktmonitoren hebben standaard een tft-kleurenbeeldscherm,berichtenservice en beeldgeheugen. Ook zijn er domotica-applicaties beschikbaar. Alle communicatie gaat volgens hetTCP/IP-protocol, met alle voordelen van dien: het systeemmaakt gebruik van het (bestaande) breedband netwerk ofbijvoorbeeld een GSO-LAN kabel. Daarnaast is het ongekendflexibel: de uitbreidingsmogelijkheden zijn onbeperkt.De uitgebreide productspecificaties leest u op vercoma.nl.Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Wij zijn bereikbaar optelefoonnummer 075 – 621 76 28. De mogelijkheden zijn vaak verrassendinnovatief binnen de gestelde budgettaire en technische kaders. vercoma.nl …thinks outside the box!
  • verbeterd. Dezelfde revolutie staat ons nu te wachten 15.30 – 16.00 uur 16.00 – 16.15 uurmet domotica & licht. Wesly Boom informeert u over ligHt management SyStemen zijn ….. afSluitende diScuSSiede laatste ontwikkelingen op het gebied van licht- rene driessen – osramsturingen met domotica. Hij heeft het niet meer over Het juiste licht – in de juiste hoeveelheid op de 16.15 – 17.30 uurhet inschakelen van een lamp maar over het afroepen juiste plaats – op het juiste moment netwerkborrel oP de informatiemarktvan sferen die onze gemoedsrust doen verbeterenen daarbij ook nog eens energie besparen.14.40 – 15.00 uur Gezond licht op de werkplek en tegelijk energie besparen?Pauze met bezoek aan de informatie- Onderzoek heeft bewezen dat mensen, die voornamelijk op hunmarkt – mogelijkHeid voor tranSfer werkplek met daglicht werken minder stress gevoelig zijn, alerter reageren en kwalitatief beter werk verrichten.15.00 – 15.30 uur Daarnaast is gebleken dat onder de geschetste werkomstandighedenenergie beSParen met licHt? – tegenStel- mensen met 50% daglicht, betere prestaties leveren als met 100%ling of fictie? verlichting gebaseerd op fluorescentieverlichting. Genoemd onder-meutzner – mld/mlo en bestuurder fitlicht.nl zoek is gedaan door Dr. Witting van het bekende lichtlaboratoriumEnergie efficiënt en duurzaam licht is een van de BBL te Aldrans. Daglicht is een lichtmedium dat tot een gezondemogelijkheden om binnen de bebouwde om- werksituatie leidt en de arbeidsproductiviteit verhoogt. De standaardgeving fossiele energie te besparen. Is dat een ramen laten geen UV-licht door; we worden immers niet bruin achterfictie of een realistisch uitgangspunt? Daglicht het glas. Er bestaat in bijzondere gevallen wel de mogelijkheidbestuurt bij de mens de biologische klok en zorgt UV-doorlatend glas (bacteriën dodend) in onze gevelstructurendat o.a. de vitamine-D-productie in het lichaam te integreren. Daglicht is voor de utiliteitsbouw een zeer interessant medium, het is ‘gratis’ verkrijgbaar.op gang blijft. Door moderne domotica kunnen Daglicht is nodig voor het functioneren van het menselijk bioritme, verlicht onze werkomgeving enwe binnen onze huis- en werkomgeving syste- bespaart fossiele energie. Om ook de ongemakken, verblindingen en warmteontwikkeling van het da-men toepassen die ervoor zorg dragen dat zo veel glicht te kunnen beheersen, zijn domotica systemen ontwikkeld welke door bestuurbare regeling vanmogelijk ‘goede’ energie efficiënte verlichting de helderheid en retro reflectie techniek ervoor zorg dragen dat er een aangenaam werkklimaat wordtaanwezig is en werknemers functioneel gebruik gewaarborgd. Door de inzet van daglicht systemen kan in de utiliteit meer dan 70% aan fossiele energiekunnen maken van het ‘gezonde’ licht. worden bespaard. Smart HomeS magazine -maart 2011 11
  • De slimme meter en domotica: stand van Energyhouse ‘de Mirre’ Veldhoven Hoe kijkt E&B, Engineering enzaken en applicaties achter de meter. Bouwbegeleiding, aan tegen een Energyhouse (www.energy-house.nl) is een aut-In Nederland is de voorbereiding voor kleinschali- arkisch energieconcept voor woningen, waarbij duurzame toekomst?ge uitrol in volle gang. Nederlandse netbeheerders deze los van zowel het gas- als elektriciteitsnet inhebben in verschillende pilots in de achterlig- hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Na De installatie- en bouwbranche is begonnen aangende jaren meer dan honderdduizend wonin- de ontwikkeling van de proof-of-principle van dit een veranderingsslag die zijn weerga niet kent.gen van slimme meters voorzien. Op Europese concept bracht Energyhouse B.V. samen met wo- De wereldbevolking kan niet doorgaan fossieleschaal voorziet het 3rd energy package in een ningstichting Aert Swaens (www.aertswaens.nl) brandstoffen te verspillen voor het verwarmenuitrol, waarbij 80% van de Europese huishoudens en Gemeente Veldhoven (www.veldhoven.nl) de van slecht geïsoleerde woningen. Naar verwach-in 2020 van een slimme meter voorzien zal zijn. middelen bijeen om een woning op ware schaal- ting zullen onze fossiele brandstoffen over eenVoor energieleveranciers en netbeheerders ko- grootte te realiseren. In nauwe samenwerking aantal decennia zijn uitgeput. De tijd dat oliemen nieuwe mogelijkheden binnen bereik. Zo met een aantal uitvoerende partijen werd het niet meer de belangrijkste bron van energie is,kan de leverancier energie aanbieden tegen een project in het voorjaar van 2010 opgeleverd. komt snel in zicht. Daarom is het nu tijd om deprijs die afhankelijk is van het aanbod, tijdens Sindsdien wordt er praktijkervaring opgedaan toekomst onder handen te nemen.We zullen metpiekmomenten een hogere prijs dan wanneer er met het decentraal opwekken, opslaan en om- elkaar duurzaamheid centraal moeten stellenoverschot is. Door de energievraag slimmer en zetten van energie uit zonlicht en aardwarmte. om de doelstellingen te gaan behalen. Duur-gelijkmatiger over de dag te verdelen hoeven de Allereerst is de woning heel goed geïsoleerd zaamheid is een begrip dat in onze samenlevingelektriciteit- en gasnetten van de netbeheerders én geventileerd en daarnaast voorzien van o.a. niet meer is weg te denken. Het besef groeit datminder snel verzwaard te worden. Zonder dat daar zonnepanelen, accu’s, een zonneboiler en een we zuinig moeten zijn met onze aarde. Er wordteen meteropnemer voor nodig is, wordt straks warmtepomp. Getest wordt of de woning 365 van ons allen verwacht dat wij als maatschappijzesmaal per jaar een overzicht van energieverbruik dagen los van het gas- en elektranet in de eigen invulling geven aan het begrip duurzaamheid.aan de consument verzorgd. energiebehoefte zou kunnen voorzien. De eerste Duurzaamheid is een kwestie van doen. De ‘knop’Maar waar zitten nu echt de voordelen voor de zes maanden zijn de energiesystemen ingeregeld moet om. We hebben al lang genoeg gepraat inconsument, welke nieuwe toepassingen mag de en getest. Vanaf het najaar 2010 worden de re- termen van problemen, faalkosten, opwarmingconsument verwachten? Zal de consumenten- sultaten ook objectief gemeten. van de aarde en nog vele andere zaken als hetinterface van de slimme meter de consument Inmiddels werkt Energyhouse aan de opscha- gaat om ons milieu, maar nu is het tijd voor oplos-helpen energie te besparen en de toepassing van ling van duurzame energieconcepten voor de singen. Hoe dan? Door gezamenlijk de handendomotica te faciliteren? woningbouw, onder meer in projecten in Cuijk ineen te slaan en verantwoordelijkheid te nemen.Displays die het verbruik op heldere wijze inzich- en Eindhoven. Ook mettelijk maken, mogelijk gecombineerd of als ver- Aert Swaens wordt geke- E&B: “De tijden van hobbyen en extra kostenvanging van de conventionele CV thermostaat. ken om gezamenlijk tot op de koop toe nemen zijn voorbij. DuurzameBesparingstips gebaseerd op het daadwerkelijke een opschaling te kunnen energie is rendabel.”gebruik van de consument, een energiecontract komen. Oplossing: We zullen met elkaar moeten zor-speciaal afgestemd op persoonlijk energiever- gen voor een professionele samenwerking. Ditbruik. Elektrische apparaten als wasdroger die door projectma-starten op het moment dat tig, integraal enenergie goedkoop is. conceptmatig teWe vertellen er graag meer gaan samenwer-over op 31 maart tijdens het ken over alle dis-congres Domotica. ciplines heen.Andries van der Meulenen Matthijs van der Weg –Lliander. Domotica en Smart Grids – Frits Verheij (KEMA) Duurzame energie staat al een aantal jaren op de agenda van overheden. Van oudsher in ‘Brussel’ en – in mindere mate – in ‘Den Haag’. Opvallend is echter het aantal lokale en regionale initiatieven in de laatste 1-2 jaar. Niet alleen gemeenten en provincies, maar ook kleine bedrijven, instellingen, coöperaties en individuen hebben dit onderwerp opgepakt en een breed scala aan projecten opgezet. ‘Small is beautifull’ uit 1973 van de Engelse econoom E.F. Schumacher lijkt wel helemaal terug van weggeweest. In de transitie naar een duurzame energievoorziening spelen de energiegebruikers een belangrijke rol, en niet alleen huis- bewoners maar ook beheerders van bedrijventerreinen, kantoren, etc. Een pro-actieve bijdrage aan bijvoorbeeld de eigen energievoorziening wordt niet alleen als een trend, maar ook als een noodzaak gezien. En Smart Grids – ik noem dit zelf liever Smart Energy – heeft daarin een faciliterende rol. Hiermee zal bijvoorbeeld de eindgebruiker in staat zijn om de regie te voeren over zijn eigen energiehuishouding. Domotica past in dit beeld.12 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • smart homes magazine martijn KregtingDOMOTICA OP AFSTAND:BRANCHE BEPERKT ZICHZELFDOMOTICA OP AFSTAND IS NIET NIEUW: ZORG OP AFSTAND, HET OP LOCATIES BUITENSHUIS BEDIENEN VAN DOMOTICA-APPARATUUR. DESNELLE OPKOMST VAN MOBIEL INTERNET EN DE ExPLOSIEVE GROEI VAN HET GEBRUIK VAN SMARTPHONES BIEDEN ECHTER VEEL NIEUWEMOGELIjKHEDEN OM DE MARKT VOOR DOMOTICA VERDER TE ONTGINNEN. VOORWAARDE IS WEL DAT DEZE MARKT VOLWASSEN WORDTIN DE BENADERING VAN KLANTEN. Vraag naar oVeral toegang Kortom: de doorbraak van snel vast en mobiel breedband en de nieuwe generatie ‘connected’ domoticaproducten (voor verbinding met IP) maken het steeds eenvoudiger om apparatuur in huis vanaf elke locatie te bedienen. De vraag ernaar groeit ook, want de gebruiker wil overal ‘in control’ zijn: vanaf kantoor, onderweg, op vakantie. Smartphones, mobiele websites en mobiele apps bieden die mogelijkheid. Ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels een data-abonnement voor de smartphone – los van mobiel internet voor de laptop. Voor deze gebruikers, of het nu een smart- phone (iPhone, Android-toestel, Blackberry, HTC et cetera) of een tablet-pc is: het doel dat zij los operatorS: geen belangStellingIT en domotica komen steeds verder samen. Domotica kan online via een website bediend worden, of via Operators lijken zich nog niet te interesserenspeciale apps. voor het aanbieden van domotica-dienstenH op basis van hun netwerk, of om hiervoor et locatie ongebonden bedienen apparatuur in huis te activeren en te bedienen, of samen te werken. KPN laat kort weten niets van domotica-apparatuur in huis of om videobeelden van (beveiligings)camera’s te met domotica te doen. Kabelaanbieder Ziggo kantoor, biedt grote voordelen. Het bekijken. Vast breedband internet biedt snelheden reageert uitgebreider. concept van domotica zelf verandert tot 120Mbps (kabel-Docsis 3.0) en glasvezel nog “Wij zelf doen niets op het gebied van dom-niet. Wat verandert is waar en hoe de bediening meer (tot 200Mbps). Zelfs met koper (xDSL) zijn otica op afstand en gaan dat ook niet doen.plaatsvindt. De tweede generatie domotica is al snelheden tot 40Mbps te bereiken. Het bedienen van slimme apparatuur in huisbijna standaard voorzien van een ethernetaanslui- Mobiel breedband internet staat aan de vooravond is primair iets van de gebruiker”, stelt Gradusting. Audio/video, verwarming-, airco-, alarm- en van de ‘volgende generatie’ netwerken. Zijn nu Vos, woordvoerder van Ziggo. “Wij leverenandere systemen kunnen worden gekoppeld met UMTS en HSPA (met snelheden tot 7,2Mbps) de bandbreedte en deze is zo groot dat het be-internet. Zo kan men onderweg of op kantoor het standaard in Nederland, in 2010 zijn en in 2011 dienen van apparatuur waar vandaan ookdomoticasysteem beheren via pc, smartphone worden licenties voor draadloos spectrum ver- geen enkel probleem is.”of tablet, camerabeelden volgen of een aanwe- kocht waarmee technologie mogelijk is zoals Bandbreedte is in Nederland volgens Vos nietzigheidssimulatie opstarten, zodat het lijkt alsof HSPA+, LTE en WiMax. Onder meer KPN en Tele2 de remmende factor in de ontwikkeling vanmen thuis is. hebben 2,6GHz-licenties verworven en zijn gaan domotica. Veel meer is dat de complexiteit proefdraaien met LTE, dat al tot 100Mbps biedt. In van deze apparatuur. “Het vergt kennis vantecHnologie faciliteert veel verstedelijkte gebieden, of op drukke locaties netwerken, routers, et cetera. Daarnaast is deDe technologie maakt ook steeds meer mogelijk (luchthavens, horeca), is het bovendien steeds domotica-standaard die ervoor zorgt dat allesvoor domotica op afstand. Snelheid en capaciteit vaker mogelijk om WiFi te gebruiken als alternatief met elkaar samenwerkt nog niet zo oud.”vormen geen belemmering meer om op afstand voor mobiel internet. Smart HomeS magazine -maart 2011 13
  • groeiende aandacht voor en gebruik van domo- tica op afstand. Leertouwer zelf leverde vier jaar geleden al een eerste zakelijk project uit en twee jaar terug de eerste particuliere toepassingen. Toch is mobiele technologie niet allesbepalend voor de verdere ontwikkeling van het gebruik van domotica. Functionaliteit en gebruiksgemak zijn belangrijker, benadrukt van der Boon. “Zo wil je bij een mobiele interface dezelfde look en feel als in het gebruik thuis. Nog belangrijker is de functionaliteit. je kunt je bad nu ook onderweg vol laten lopen. Alles is mogelijk, maar is het ook nuttig? Zaken zoals het bedienen van de klimaat- regeling, de verlichting, beveiligingssystemen of AV- en multimedia-apparatuur vallen daar wel onder. Voor de rest kunnen leveranciers en ontwik- kelaars leuke apps bedenken, maar meer dan eenDomotica op afstand: mobiele technologie en mobiele devices maken het mogelijk overal vandaan hype is dat niet.”domotica-apparatuur te bedienen meer partijenoveral toegang tot alles hebben. Tot informatie, vanuit Tokio bekijken wie er bij hem thuis voor De opkomst van de smartphone en bijbehorendetot muziek en video (content) – of tot domotica- de deur staat en bepalen of die persoon naar bin- apps zorgt voor een drempelverlaging in het ge-toepassingen. Een praktijkvoorbeeld is een ap- nen mag. Binnen de utiliteitsomgeving wordt bruik van domotica. Doordat apparatuur nu vanuitplicatie van UPC waarmee iPhone-gebruikers ook al gebruik gemaakt van communicatie via elke locatie te bedienen is, neemt het gebruiksge-hun hard-disc recorder kunnen programmeren. geïntegreerde simkaarten, machine-to-machine- mak toe. Datzelfde geldt voor het aantal partijen opSnelheid, capaciteit en ‘overal toegang tot alles’ communicatie, om zo zonder fysieke tussenkomst de markt. je ziet volgens René van Loon, directeurkomen zo bij elkaar. brandmeldsystemen te koppelen aan het centrale van domotica-specialist Entron, zelfs dat applica- gebouwbeheerssysteem.” tieontwikkelaars zoeken naar domoticasystemennieuwe toepaSSingen als afzetmarkt.Er bestaan al jaren zakelijke en particuliere moge- tecHnologie niet alleSbepalend Dat betekent wel dat bij integrale oplossingenlijkheden voor domotica op afstand – IP-security De explosieve ontwikkeling van mobiele tech- geen enkele partij meer alles in huis heeft om deis een veelgenoemd voorbeeld. De snelle ont- nologie en het gebruik van apps zorgt voor een gewenste oplossing te leveren. Van Loon: “ICT-wikkeling van mobiele technologie maakt veelnieuwe toepassingen mogelijk, stelt Maarten vander Boon, hoofd communicatie Leertouwer en NIEUWE OPLOSSINGENvoorzitter van de UNETO-VNI vakgroep Do-IT, diezich met domotica tussen installatiebranche en IT- de upc-applicatie Voor de ipHone/ipadsector bezighoudt. Van der Boon houdt zich zowel Opnemen op afstand is in een maand tijd 40.000 keer gedownload. Op 17 december 2010 lanceerde UPCvoor de branche als bij Leertouwer bezig met dom- de eerste versie, de tweede versie is er ook al. Met de app kunnen UPC-klanten met een abonnement opotica. Hij benadrukt dat nieuwe technologie – snel digitale televisie opnames op hun UPC Mediabox op afstand instellen. Zowel via een website als via eenmobiel internet – én nieuwe toestellen – smartp- iPhone/iPad app kan een gebruiker zijn mediabox met DVR op afstand programmeren via de EPG.hones zoals de iPhone en Android-toestellen en nuook tablet-pc’s –van invloed zijn op hoe domotica Netwerkleverancier netgear is onder meer actief op de (Amerikaanse) markt voor home security.ontwikkeld en verkocht wordt. Op de elektronicabeurs CES in Las Vegas in januari 2010 presenteerde Netgear zijn nieuwe IP-security“Nieuwe mobiele technologie betekent meer dan portfolio, voor consumenten en kleine bedrijven. Voornaamste USP is de mogelijkheid om alles viaalleen op elke locatie je verlichting, beveiliging internet vanaf elke locatie en met elk device te bedienen. Netgear mikt ook op service providers, dieof klimaatsysteem kunnen bedienen. Met name er nieuwe diensten mee kunnen ontwikkelen. Monitoring en alarmering op afstand biedt volgens deapps zorgen er voor dat mensen veel eenvoudiger producent veel voordelen. Dat is niet mogelijk via het oude dial-up netwerk waar een home securitybepaalde zaken kunnen aansturen in huis. Apps systeem tot nu toe vaak in hangt.zijn lichter in het laden op je smartphone daneen online interface, zodat de snelheid van het Hdi heeft op de IFA-beurs in september 2010 de Dune Pro aangekondigd, een high-end mediaspelergebruik hoger ligt. Video blijft zwaar in gebruik, met de nodige domotica-functies. Zo zou de Dune Pro opnames van beveilingscamera’s kunnen op-maar de capaciteit van netwerken wordt ook slaan en streamen. Via de Connected Home Services-interface kan domotica-apparatuur aangestuurdsteeds hoger.” worden, waaronder verlichting, airconditioning, het vergrendelen van deuren en ramen, het regelenMobiele technologie biedt dus een belangrijke van de verwarming. De Connected Home Services kunnen ook via een mobieltje aangestuurd kunnenaanvulling op het gebruik van domotica. Van der worden, terwijl systeem- en alarmmeldingen via sms verstuurd kunnen worden.Boon: “Zo kan, een praktijkvoorbeeld, iemand14 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • app is of online, of je nu IP als protocol gebruikt of ZORG OP AFSTAND KNx, voor de gebruiker geldt: het moet zo makkelijk domotica – telematica in Het HuiSHou- mogelijk werken en het moet overal op werken, den – rukt op in de zorgSector met dezelfde interface. Veel producenten werken Naar verwachting zal integratie van woon- en nog met gesloten systemen. Via IP en KNx hebben zorgtechnologie domotica goedkoper maken. we in 2010 de apparatuur van het met gesloten De komende jaren willen aanbieders zaken re- standaarden werkende Bang&Olufsen opgenomen aliseren zoals aansluitingen op het elektronisch in onze domotica-oplossing. Destijds uniek, nu patiëntendossier en telemonitoring, (zoals het niet meer. Dat is de belangrijkste nieuwe rol van op afstand meten van de bloeddruk). In de domotica-aanbieders: systemen, standaarden en zorg duiken er steeds meer toepassingen op. diensten integreren en dat afstemmen op de wens Een bedrijf als NGenius biedt al de mogelijkheid om De vergrijzing rukt op en er zijn straks minder van de klant.” zijn domotica-beheersoplossing te gebruiken via handen voor een groeiende groep ouderen. smartphones en tablets. Dankzij IP-technologie is integratie mogelijk grootSte drempel van zorgtechnologie, zoals het verpleegroep- Mobiele technologie neemt volgens Van Loon en systeem en val- en dwaaldetectie, en huis- of van der Boon de grootste drempel voor een ver- zijn te weinig professionele aanbieders met men- gebouwautomatisering (communicatie, bevei- dere groei van domotica in ieder geval niet weg, sen die zich echt inleven in gebruikersbehoeften liging en toegangscontrole). hoewel die de functionaliteit van domotica dichter in plaats van techniek, die kijken naar waarom bij een groter publiek brengt en de bediening iemand domotica wil toepassen thuis of op kan- integratie vereenvoudigt. Hoewel domotica qua concept toor. Er is een groeiende diversiteit in producten Een recente ontwikkeling is een touchscreen- hetzelfde blijft, neemt de complexiteit toe. Van en aanbieders, maar te weinig dienstverleners. bedieningsscherm dat draadloos (met WiFi) kan Loon hierover: “Niet de simpele apps die je samen Mobiele technologie biedt nog meer mogelijk- communiceren en is uitgerust met beeld-tot- met een ontvanger zelf kunt installeren om dan op heden, maar daar heb je weinig aan zonder de beeld telefonie, maar ook andere domotica- afstand je verlichting te bedienen. Dat zijn gadgets. juiste specialisten. Zo werken wij steeds meer toepassingen kan omvatten, op maat voor Maar kijk je naar gebieden zoals beveiliging en zorg samen met installateurs die bij ons het vraagstuk elke gebruiker. Daarnaast zijn voorbereidingen op afstand, daar zie je wel de groeiende complexi- neerleggen van welke infrastructuur past bij welke getroffen voor aansluiting op het EPD (elektro- teit die komt kijken bij de opkomst in domotica gebruikersbehoefte.” nisch patiëntendossier). Een volgende stap is van ICT en internet, datanetwerken en mobiele Van der Boon stelt dat nieuwkomers op de domoti- het aansluiten van apparatuur voor het meten technologie, online of app-interfaces.” camarkt, zoals ICT-bedrijven of webdesigners, niet van bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht en ‘sui- alleen als concurrenten moeten worden gezien. ker’. Zorgverleners kunnen deze gegevens op meer partijen “Het gaat om de juiste integratie van complemen- afstand uitlezen (telemonitoring). Domotica op afstand maakt het aantal partijen ook taire aanbieders. Ik denk niet dat straks nieuwe groter. Behalve installateurs, system integrators en partijen de strijd gaan winnen. De IT-wereld heeft varianten daartussen, domotica-dienstverleners en de kennis van de juiste marketingaanpak en eenaanbieders zien domotica als mooie nieuwe afzet- IT-aanbieders, komen nu ook ontwikkelaars van focus op diensten, de installatiebranche heeft demarkt, maar staan voor het kennisvraagstuk van applicaties en websites erbij voor de bedienings- kennis om gebruikerswensen om te zetten naar dewat gebruikers op domotica-gebied aan wensen interfaces. Weinig partijen hebben verstand van implementatie van de geïntegreerde technieken,hebben. Installateurs hebben kennis van de tech- alles, dus is het noodzakelijk om zeker bij meer software-ontwikkelaars kunnen de juiste interfacesniek, maar hebben moeite dat te vertalen naar wat complexe oplossingen samen te werken. maken. je hebt elkaars kennis nodig om de besteeen klant wil. Steeds meer installateurs groeien Van Loon: “Dat gebeurt al, maar nog te weinig. Er domotica-oplossing te blijven bieden.”wel door naar de dienstverlenende hoek of zoe-ken samenwerking met een specialist, waarbijmen ook aan system integrating doet en zelfs Voor wie kan domotica op afStand een intereSSante afzetmarkt betekenen?advies geeft over welke totaaloplossingen het • Ontwikkelaars van applicatiesbeste passen bij de wensen van een zakelijke of • Ontwikkelaars van (beheers-)oplossingenparticuliere gebruiker.” • Producenten en leveranciers van de hardware die devices verbindt met internet: netwerkap- paratuur zoals WiFi, routers/modems, simkaarteninStallatiebrancHe zoekende • Producenten van smartphones en tabletsDe installatiebranche is nog zoekende naar hoe • Producenten van domotica-apparatuur (met mogelijkheden voor connectie met internet, viaontwikkelingen op gebieden als ICT en mobiele WiFi of een simkaart)technologie in te passen in hun bestaande domo- • Netwerkoperators en internet service providers die bovenop hun netwerken ook domotica-tica-portfolio. Van der Boon: “Het gaat bij domotica diensten kunnen aanbiedenniet langer om installeren van techniek, maar om • ICT-aanbieders die geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden die hardware, software eneen optimale integratie van techniek en diensten. diensten verenigenDe vraag die centraal staat, is hoe je wensen van • Installateurs die zich op het snijvlak van ouderwets installatiewerk en ICT durven te begeven.gebruikers het beste vertaalt naar de meest toe-gankelijke beheerssystemen. Of dat nu via een Smart HomeS magazine -maart 2011 15
  • 100% LAGERE ENERGIEKOSTEN 60% LAGERE ENERGIEKOSTEN30% LAGEREENERGIEKOSTEN Bekijk zelf hoe hoog de energiebesparing is Probleemloos zonne-energieproducten in woningen en kleine gebouwen installeren die zowel de energiekosten als de CO2-uitstoot reduceren Wereldwijde partner voor zonne-energie De energiekosten stijgen voortdurend. Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer mensen kijken naar zonne-energie als betaalbaar alternatief voor traditionele energiebronnen. Hoeveel nieuwe klanten zou u kunnen winnen met een fotovoltaïsch 2 pakket (PV), dat snel en gemakkelijk te installeren is — een pakket dat 1 de energiekosten voor bestaande gebouwen met wel 30, 50 of zelfs 100 procent kan verlagen? Een efficiënt zonne-energiepakket voor woonhuizen Een hypermodern pakket voor woonhuizen PV-pakketten van Schneider Electric™ zijn kwalitatief hoogwaardig, zeer en kleine gebouwen, inclusief: efficiënt en overal verkrijgbaar. Dit garandeert een betrouwbare service en een concurrentievoordeel. 1 Geruisloos, transformatorloze omvormers met een Dankzij onze complete oplossingen, kunt u uw klanten hypermoderne groot aantal verschillende communicatiemogelijkheden; technologie bieden, met een omvormer, lastscheiders, overspannings- de SunEzy™ PV omvormer biedt een uitstekend beveiliging en innovatieve bewakings-, bedienings- en ontwerpsoftware. rendement en maximale energiebeveiliging. Productie van zonne-energie optimaliseren 2 Alle SunEzy DC- en AC-behuizingen zijn Lagere energiekosten; een lagere carbon footprint — Schneider Electric probleemloos te installeren en uitgevoerd voor de ontwikkelt innovatieve zonne-energiepakketten waarmee u beide doelen kunt beveiliging van uw installatie volgens de normen. bereiken. Lees meer over onze oplossingen voor zonne-energie! Download vandaag onze GRATIS zonne-energiegids en maak kans op een Lenovo® all-in-one touch screen PC! Ga naar SEreply.com Actiecode: 84620t ©2011 Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden. De merken Schneider Electric, Xantrex and Make the most of your energy zijn eigendom van Schneider Electric Industries SAS of de aan haar gelieerde ondernemingen. Alle overige merken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren. 6UG • 998-3234_NL
  • smart homes magazineDOmOTICaPavIlJOEn OP ZOrG & ICT 2011ZOrG & ICT, 16 – 18 maarT2011, JaarbEUrs UTrEChTTIJDEns DE bEUrs ZOrG & ICT Zal smarT hOmEs ZICh PrEsEnTErEn mET EEn sPECIaal dere op domotica voor zorg-en welzijnsdiensten, toegangscontrole en hoe een domoticaproject‘DOmOTICa PavIlJOEn’. hIErmEE WIl smarT hOmEs hET OnDErWErP DOmOTICa TIJ- aan te pakken.DEns DEZE bEUrs ExTra bEnaDrUkkEn. hET PavIlJOEn fUnGEErT als EEn aansPrEEk- vanaf het Domotica Paviljoen kunt u een spe-PUnT vOOr allE bEZOEkErs DIE mEEr WIllEn WETEn van DOmOTICa. DOOr mIDDEl ciale route lopen, die u naar diverse domoticavan DIvErsE lEZInGEn OP DEZE sTanD WOrDEn vErsChIllEnDE ThEma’s bElIChT. leveranciers leidt.De beurs Het paviljoenDe beurs Zorg & ICT is uitgegroeid tot het jaarlijks Op het Domotica Paviljoen vindt u alles over Zorg & ICT 2011ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de zorg. De de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en Jaarbeurs Utrecht, hal 8 en 9vakbeurs Zorg & ICT richt zich op ICT toepassin- toegankelijke (meestal technologische) oplos- 10.00 - 17.00 uurgen en diensten in de zorgsector. Op de beurs singen en diensten in de persoonlijke woon- en woensdag 16 maart en donderdag 17zijn onder andere noviteiten en innovaties op het leefomgeving. Wat zijn bijvoorbeeld de moge- maart 2011gebied van ICT hardware, netwerken, infrastruc- lijkheden? En wat betekent dit voor de zorg? Op 10.00 - 16.00 uurtuur, beveiliging, opslag, beheer, outsourcing, het paviljoen vindt dagelijks een aantal lezingen vrijdag 18 maart 2011alarmsystemen en domotica te vinden. Gelijktij- plaats, die ingaan op de achtergronden van dom- Domoticapaviljoen Hal 9 stand A078dig vindt in hal 9 t/m 12 van Jaarbeurs Utrecht otica en waar u al uw vragen aan experts kunt www.zorg-en-ict.nlde vakbeurs ‘Zorgtotaal’ plaats. stellen. De presentaties richten zich onder an- smart Homes magazine -maart 2011 3
  • MEErDAN uW Huis vAN DE toEKoMst rEAlitEit Door EENvouDig bEDiENbArE Huis- AutoMAtisEriNgAuPiNg Als EErstE bEDDENProDuCENtvollEDig CrADlE to CrADlEFocuS op duurzaamHeid: ces wordt namelijk steeds groter, onder anderebedden voor vandaag en morgen door toenemende schaarste aan grondstoffenKoninklijke Auping bv kiest ervoor zijn bedrijfs- en materialen,” zegt Frank Auer, CEo van Auping.processen volledig in te richten volgens het “Auping kiest ervoor een stap verder te gaan en‘Cradle to Cradle’-principe (C2C). De Nederlandse volledig duurzaam te produceren. Niet omdat ‘Meerdan’ maakt uw leven makkelijker, veil-beddenfabrikant is daarmee de eerste binnen we denken dat anderen dat willen, maar omdat iger en efficiënter door eenvoudig bedienbarede beddenbranche die produceert binnen een we zelf vinden dat het moet. We willen bedden huisautomatisering die prachtig is vormge-gesloten cyclus. Het doel is om alle producten maken voor vandaag en morgen.” geven.de komende jaren 100% recyclebaar te maken stel u voor: u komt ’s avonds thuis, u houdten tegelijkertijd nog duurzamer en kwalitatief grondlegger uw tag voor de kaartlezer bij de voordeur, enhoogstaander te produceren. voor de implementatie van het C2C-principe automatisch gaat de deur van het slot, het werkt Auping samen met een van de grondleg- alarm schakelt uit, de sfeerverlichting gaatbedden voor vandaag en morgen gers hiervan, Michael braungart en zijn instituut aan, de muziek gaat aan en de open haardDe C2C-gedachte past bij de duurzame produc- Environmental Protection and Encouragement gaat branden. Meerdan huisautomatiseringten die Auping maakt. Auping investeert al langer Agency (EPEA). “voor de komende tijd hebben vervangt uw dagelijkse schakelrituelen doorin maatschappelijk verantwoord ondernemen. we een aantal concrete mijlpalen benoemd om voorgeprogrammeerde scènes. Maar metZo maakt de Nederlandse beddenfabrikant bij de filosofie onderdeel te maken van het DNA van Meerdan kunt u ook met één druk op de knophet vervaardigen van zijn producten gebruik onze organisatie,” zegt Auer. “Naast de nieuw- al uw camera’s bekijken, of de veiligheidssitu-van watergedragen lak, CFK-vrij schuim en bouw, zijn we bijvoorbeeld ook bezig met het atie in uw hele huis zien.PEFC-hout. “Het mes snijdt aan twee kanten. De ontwikkelen van een programma om gebruiktenoodzaak voor een verantwoord bedrijfspro- matrassen in te zamelen voor recycling.” Jorus Everaerd, directeur: “We krijgen ontzettend enthousiaste reacties op Meer- dan huisautomatisering, omdat ons systeem het mooiste en meest complete is dat menVoor meer informatie heeft gezien. Maar zeker zo belangrijk vindtwww.cradletocradle.nl/ men de gebruiksvriendelijkheid. Met Meerdanhome/513_cradle-to- kunt u alle elektrische installaties en apparatencradle.htm in uw huis centraal besturen en beheren. op een begrijpelijke manier. u bestuurt uw huis met (afstand)bediening, touchscreen, mobiele telefoon, (locale) PC of het vertrouwde wand- schakelmateriaal. Meerdan is een innovatie op bestaande zogenaamde domoticasystemen die maakt het leven makkelijker, veiliger en efficiënter maakt.” Voor meer informatie www.meerdan.nl18 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEvEElZiJDigE rotEErbAAr touCH-PANEliN toPDEsigN vAN CrEstroNuFo-4Er van Crestron, veelzijdige roteerbare dat gebruikt kan wordentouchpanels in een topdesign, bieden een onge- als tabletop toestel of alskende range van mogelijkheden. ontdek de toe- ingebouwde dockingkomst in touchpanel-technologie. Dit slimme toe- in de muur. uFo-4Er isstel kan gebruikt worden zowel in portrait als in programeerbaar via sy-landscape, in beide gevallen niet-inboetend aan stembuilder van Cres-topkwaliteit op de 4,3” actieve, met aanraking- tron, simpl Windows ofbediende kleurendisplay. u bedient niet enkel al Adagio Composer vanuw slim-wonen-toepassingen met het ufo-4Er Crestron.zoals klimaatcontrole, beveiliging en verlichting,het uFo-touchpanel kan ook gebruikt worden als Voor meer‘afstandsbediening’ voor het bekijken van film in informatieHD-kwaliteit of het beluisteren van uw favoriete www.crestron.commuziek. De graphics de uFo kunnen naar smaakgepersonaliseerd worden. u kan uw uFo-4Eropladen via het bijgeleverde dockingstation, bEDiEN uW CrEstroN-systEEM MEt uW APPlE iPHoNE oF APPlE iPAD Je woning in de gaten houden, was nooit zo het iP-adres van uw systeem in en bevestig met op en gordijnen dicht… met Crestron een aan- eenvoudig als met Crestron-technologie. Naast uw paswoord ter beveiliging. Er kunnen in één raking op het touch-panel verwijderd. de ‘gebruikelijke’ slim-wonentoepassingen zo- enkele iPhone verschillende locaties ingegeven P-idock-pad zoals het dockingstation noemt, is als verwarming, verlichting, energiebesparing worden en dus ook bediend worden. van zodra een stijlvol, glossy wit tablet op docking-stati- en het beheren van je home-entertainment- de ‘Connections-pagina’ op uw iPhone afgeslo- on dat uw iPad omtovert in een gemakkelijk systeem, biedt Crestron nu ook de mogelijkheid ten is, kan u aan de slag met dit fantastische hanteerbaar touchpanel. terwijl uw iPad in de om dankzij een gratis op itunes downloadbare stukje software. updates gebeuren automatisch P-idock-pad bevestigd is, laadt het op en kan applicatie, je woning vanop afstand te bedienen indien nodig, wanneer de ‘Crestron Control App’ u al uw multimedia-toepassingen en andere met de iPad of de iPhone van Apple. gestart werd. slim-wonen applicaties bedienen. indien u bijvoorbeeld tegen de avond zou mer- De ‘Crestron Control App’ kan gebruikt worden origineel is de P-idock-pad een nieuw ‘acces- ken dat het onbehaaglijk koud zou zijn voor de op de originele iPhone, iPhone 3g, de iPad en soire’ bij het innoverende Prodigy-systeem, tijd van het jaar, kan u via de ‘Crestron Control de iPod touch. maar uiteraard kan u dankzij de iPad al uw App’ via uw iPad of iPhone de verwarming op Crestron is al meer dan 30 jaar de wereldwijde Crestron-gestuurde slim-wonen-toepassingen afstand instellen. En passant ontsteekt u de referentie op het gebied van domotica. Cres- besturen. Klaar om te vertrekken? in één hand- lichten en sluit u de gordijnen een beetje zodat tron stelt de technologie tot uw beschikking: beweging glijdt uw iPad uit de P-idock-pad en een warme, huiselijke sfeer u toelacht wanneer verlichting, veiligheid, communicatie, klimaat, u bent weg. u thuiskomt. Deze applicatie werd ontworpen internet en zoveel meer. bedien de wereld met met de goedkeuring van Apple, deze applicatie een simpele aanraking van uw scherm Crestron- inbouw-dockingStation om uw ipad is dan ook gratis te downloaden via alle itunes- keywords: eenvoud, comfort, toekomstgericht- naadlooS één te laten worden met de stores wereldwijd. heid, veiligheid, besparing, sfeer, ontspannen, muur klimaatbeheersing en zelfstandigheid. indien u uw iPad liever op een discretere manier eenvoudig te inStalleren aanwezig laat zijn in uw woning, kan u tevens Download de ‘Crestron Control App’ van de creStron lanceert Het eerSte docking- opteren voor het “in Wall Dock for iPad” van itunes-store. lanceer de App met een simpele Station voor de ipad Prodigy, een handige frame waarin uw iPad, druk op het touchscreen van uw iPhone om Crestron staat al meer dan 40 jaar voor vooruitstre- net zoals bij de P-idock-pad oplaadt en als zo een link te leggen tussen uw iPhone en vende technologie en innovaties op het hoogst- basis kan dienen voor uw home-automation- uw Crestron Controle systeem in uw woning. mogelijke technische niveau. Zoals u weet, kan systemen. benoem simpelweg de naam van de locatie van u alle in uw woning aanwezige technologie via uw Crestron Controle systeem (bijvoorbeeld Crestron-processors besturen via uw iPhone of Voor meer informatie www.crestron.com thuis, appartement, werk, kantoor…), geef iPad. Filmpje starten, lichten dimmen, verwarming Smart HomeS magazine -maart 2011 19
  • House of tomorrow today eerste active House in nederlandENErgiElEvErENDE WoNiNg MEt CoMFortAbElEN HoogWAArDig biNNENKliMAAt tele gebouw worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek, zodat er snel inzicht is in de ervaringen van de bewoners en de gasten onder verschillende omstandigheden. Flexibele inricHting met Slimbouwen slimbouwen richt zich vooral op de processen rond een woning. Denk hierbij aan de voorbe- reiding, de bouw en het gebruik van de woning.in sterksel (gemeente Heeze-leende), nabij Eind- of de vochtigheidsgraad in de wasruimte te hoog Flexibiliteit is hierbij een sleutelbegrip. Daaromhoven, wordt de eerste energiezuinige woning in oploopt. of dakramen sluiten als het begint te worden de installaties losgekoppeld van bouw-Nederland met een hoog leefbaarheidniveau ge- regenen. kundige delen. Hierdoor loopt het bouwpro-bouwd. Het experimentele huis draagt de naam ces meer gestroomlijnd en zijn waterleidingen,House of tomorrow today (Hott). De ambitie van Hoge mate leeFbaarHeid stopcontactpunten en ventilatieroosters achterafHott is scherp: een energieleverende woning Dat het comfort van de gebruikers om meer dan eenvoudig te verleggen om aan veranderendeneerzetten zonder concessies aan wooncomfort. het binnenklimaat draait, bleek onder andere wensen van bewoners te voldoen. ook nieuweDe flexibiliteit van het project biedt de mogelijk- tijdens het eerste Active House experiment uit bewoners hoeven niet te beginnen aan ingrijpen-heid om in te spelen op verschillende omstandig- het Model Home 2020 project van de vEluX de verbouwingen om het huis van hun wensen teheden van de omgeving, die de ervaringen van groep. Daarom zijn de belangrijkste uitkomsten krijgen. Dat maakt de woning ook waardevaster.bewoners beïnvloeden. De woning zal voorjaar uit Home for life in Aarhus, Denemarken mee- bovendien zorgt deze manier van bouwen door2011 worden opgeleverd. genomen in het ontwerp van het Hott. Zo is minder gebruik van steeds schaarser wordende daglichtopbrengst aan de voorkant van het pand bouwmaterialen.in energiezuinige woningconcepten bleek een regelbaar in verband met privacy. Het is immersgrote energiebesparing soms ten koste te gaan niet prettig als voorbijgangers direct de keuken over Hottvan het binnenklimaat. Dergelijke woningen ge- of de woonkamer inkijken. op de bovenste ver- Hott is een initiatief van Prof. dr. ir. Jos lichten-bruiken weinig energie, maar er is ook gebrek aan dieping van de woning is met dakramen gekozen berg, hoogleraar productontwikkeling aan de tudaglicht en frisse lucht. Dit terwijl mensen tot voor maximale daglichttoetreding. Deze plekken Eindhoven, bedenker en voorzitter van de stich-wel 90 procent van hun leven binnen gebouwen zijn prima toegankelijk voor zonlicht, maar niet ting slimbouwen en mede-eigenaar van inno-door brengen, terwijl één op de drie gebouwen voor indringende blikken. De regelbaarheid van Experts dat innovatieve en duurzame ambitieseen slecht binnenklimaat heeft. Dit kan leiden ramen en rolluiken is ook belangrijk. Zo dragen van klanten omzet in projecten. Hij werkt hierbijtot allergieën, depressies en een verminderd daglichtopeningen ’s winters overdag bij aan samen met verschillende partijen, waarondervermogen om te leren. Daarom is het belangrijk energieopwekking, maar ’s avonds juist niet. Alle WvttK Architecten en vEluX Nederland, aan ditdat de gebruikers al tijdens het ontwerp centraal door sensoren aangestuurde systemen zijn door project. Het Hott combineert de uitgangspuntenstaan. de bewoners echter zelf te beheersen en hand- van Active House en slimbouwen. De bouw van matig bij te stellen. de woning zal begin 2011 starten en ongeveergebruiker centraal met Active House drie maanden in beslag nemen.Een dynamische schil van een gebouw kan hier Hott is naast een woonhuis ook een bed andeen belangrijke bijdrage aan leveren. sensoren breakfast. Na de ingebruikname van de woning Voor meer informatiemonitoren de binnen- en buitenkant van het worden de energieprestaties en leefbaarheid www.slimbouwen.nl /Hott. Als het nodig is openen ramen geleidelijk van de woning in de praktijk onderzocht. ook de www.actiefbouwen.eu /en traploos als de hoeveelheid Co2 in de kamer gasten die een tijdje verblijven in het experimen- www.wvttkarchitecten.nl20 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEiNFoCus litEsHoW iii;DrAADloZE ADAPtEr CoMFortCAMDe liteshow iii is te gebruiken in combinatie met ADvENturEelk merk projector, flatpanel of ander scherm met CAMErA lEgteen vgA-ingang. De adapter zorgt ervoor dat ge-gevens, audio en video via een beveiligde draad- AvoNturENloze verbinding met snelheden tot 150Mbps en EENvouDig vAstmet een bereik van 91 meter eenvoudig kunnenworden gedeeld. voor een eenvoudige integratiemet professionele Av-installaties, beschikken denieuwe modellen van inFocus projectoren overeen ingebouwde aansluiting voor liteshow iii.liteshow iii is compatibel met de nieuwste be-sturingssystemen, waaronder Windows 7, Mac,iPhone en Windows Mobile. Daarmee kunnendeelnemers aan bijeenkomsten met behulp vanhun smart phone gemakkelijk informatie delen paratuur van vier verschillende deelnemers kanop een groot projectiescherm. “De inFocus li- tegelijkertijd geprojecteerd worden. liteshowteshow iii biedt een krachtige oplossing voor iii kan gebruikt worden in drie veilige configu- trebs bv heeft een water- en schokbestendigedraadloze verbinding en interactieve samenwer- raties; alleen als draadloze display, als draadloze kleuren video camera op de markt gebracht.king”, aldus robert Detwiler, product manager bij display met een internetverbinding en tenslotte De hulpstukken voor bevestiging op eeninFocus. “Presentatoren kunnen extra dynamiek als draadloze display met een internetverbinding helm, aan de arm, aan het stuur of op hetaan vergaderingen of bijeenkomsten toe voegen en beveiligde toegang tot het netwerk. dashboard, maken de camera geschikt voordoor alle deelnemers, inclusief gebruikers van een video-opnamen van bijvoorbeeld auto- ensmart phone of tablet PC, eenvoudig aansluiting Wanneer een projector of een ander scherm met motorsport, mountainbiken, skaten, skiën,te bieden voor het projecteren van informatie liteshow iii is aangesloten op een netwerk, dan bergsport en snorkelen (tot 3m). De camera isuit hun apparatuur. Het draadloos verbinden kunnen de computers in dat netwerk – via lite- ook te gebruiken als webcam. Deze kleine envan een notebook of smart phone via liteshow show iii – worden verbonden met het presenta- handzame camera met een ruim gezichtsveldiii naar een projector is net zo eenvoudig als het tiescherm voor het delen van visuele informatie. van 80°, heeft een ingebouwde microfoonverbinden met een draadloze hotspot.” Het leggen van die verbinding is net zo eenvou- en is direct aan te sluiten op PC of tv voor dig als het verzenden van documenten naar een het bekijken van de avontuurlijke beelden.eenvoudig, veilig en Flexibel netwerkprinter. Met een intern geheugen van 64Mb en eenNieuwe functies voor samenwerking maken het Daarnaast kunnen de deelnemers aan een ver- meegeleverde sD kaart van 1gb heeft demogelijk om de apparatuur (zowel computers gadering direct actief deelnemen aan de presen- camera ruime opslagcapaciteit voor al uwals draadloze apparatuur) van alle deelnemers tatie door gebruik te maken van de liteshow iii avonturen!in een vergaderingruimte te verbinden aan één usb-drive. Zo verkrijgen ze een directe, draadloze De consumentenprijs van de Comfortcamenkel presentatiescherm. De informatie uit de ap- verbinding zonder de noodzaak daarvoor eerst Adventure Camera wordt € 129,95 en de ca- speciale software te moeten installeren. mera zal worden geleverd via onder andere liteshow iii zorgt voor een snelle on-board vi- Makro, Mediamarkt, saturn en verschillende deodecodering, zodat daarvoor niet de geheu- internetwinkels. gencapaciteit van de computer gebruikt hoeft te worden. Dit zorgt voor een snelle en onon- derbroken weergave van HD video en audio, ongeacht de snelheid van de verbinding of de verwerkingscapaciteit van de computer. De inFocus liteshow iii draadloze adapter kost € 195 excl. 19% btw. Smart HomeS magazine -maart 2011 21
  • smart homes magazine reportage Lonneke LepeLaarsKIjK jE BIj DE WInnAAr VAn DE SMArt HOMES AWArD 2010DEKEn BAEKErSHOfIn ScHIjnDElHEt jUryrAPPOrt: “HEt WInnEnDE PrOjEct IS EEn UnIEK cOncEPt OMDAt DE EInDgEBrUIKEr In HEt gE-HElE PrOcES cEntrAAl StAAt.” VOOr SMArt HOMES MAgAZInE EEn gOEDE rEDEn OM EEnS EEn KIjKjE tEnEMEn BIj BUUrtcOrPOrAtIE ‘HUIS & Erf’, SAMEnWErKIngSPArtnEr In HEt PrOjEct. moet van een huis, zijn of haar thuis kunnen maken en zelf kunnen bepalen wat belangrijk is voor het woongenot. Als vraaggestuurde dienstverlener krijgt de klant bij ons maximale keuzevrijheid.” Anita Vervenne (manager Wonen Huis & Erf ) haakt hier gelijk op in: “We gaan echt op zoek ‘D naar de vraag van de klant. Daarvoor zijn we met eken Baekershof’ is een proef- alle bewoners uit het project persoonlijk een project van in totaal 55 appar- gesprek aangegaan. We gaan hier heel open in tementen die zijn voorzien van en dragen geen lijstje aan met keuzemogelijk- domotica en beeldschermcom- heden maar gaan echt op zoek naar de behoefte municatie. Het woongebouw wordt in 3 fasen van de klant. Ook de (mantel)zorgers en zorg- gebouwd. 16 appartementen worden sinds verleners zijn bevraagd. Uit al deze gesprekken 2009 bewoond en onlangs werden nog eens 27 werd al snel duidelijk dat het belangrijk is dat appartementen opgeleverd. Het woongebouw we rustig beginnen, niet te veel in één keer ligt naast het zorgcentrum ‘Mgr. Bekkershuis’. In toepassen.” de appartementen zijn verschillende toepas- singen gerealiseerd, onder andere beeldbellen, Pilot Project zorgalarmering, toegangscontrolesysteem, loop- Deken Baekershof is een proefproject, waarin route verlichting, geïntegreerde branddetectie gekeken wordt hoe domotica bij kan dragen en verschillende bewegingsmelders. aan het wooncomfort van ouderen. Huis & Erf werkt hiervoor samen met Stichting Verenigde Volgens André Phiferons (directeur-bestuurder Zorgcentra Schijndel, Welvaarts bv en Stichting Huis & Erf ) is goed wonen heel belangrijk voor Smart Homes. Iedere partij brengt hierbij zijn ieders welzijn: “Wonen is persoonlijk, iemand eigen expertise van wonen, zorg, techniek en22 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • kennisdeling. De provincie noord-Brabant heeft Bewoonster Anna van Heeswijk (79) en haar Anita Vervenne: “Beeldbellen vergroot ook definanciële steun beschikbaar gesteld vanuit de man jos zijn erg enthousiast: “We beeldbellen contacten in de buurt. Door het beeldbellen metsubsidieregeling ‘Slimme Zorg’. De Provincie is regelmatig met de buren. We hadden het snel de buurt, liggen er al contacten. En dat maaktin 2008 gestart met het project Slimme Zorg onder de knie. Wat scheelt is dat we de techniek het weer eenvoudiger om fysieke ontmoetingenomdat er slimme oplossingen nodig zijn om de al konden leren in de modelwoning. Zo waren we of speciale themamiddagen te organiseren. Hetzorg in Brabant toekomstbestendig te maken. Zo goed voorbereid. De handigste techniek? Dat je gaat vereenzaming tegen.”wil de Provincie partijen bij elkaar brengen en een van de buren kunt bellen en ze tegelijkertijdprojecten stimuleren om de toepassing van Ict op een beeldscherm ziet.” vraaggeStuurd werkenin de zorg te versnellen en breder te verspreiden. Voor buurtcorporatie ‘Huis & Erf’ paste dit proef-In de toekomst kunnen bewoners van dit woon- Voor mevrouw Santegoeds (80) was het min- project perfect in de missie om klanten maximalegebouw kiezen uit steeds meer toepassingen en der eenvoudig, zo vertelt haar zoon. “toen mijn keuzevrijheid te geven en zo zelf te laten bepalendiensten. Ook voor de bestaande woningen van moeder net in haar appartement woonde, was wat belangrijk is voor hun woongenot. Anita‘Huis & Erf’ wordt nu gekeken met onder andere ze erg huiverig voor het beeldscherm. Ze dacht Vervenne: “De woning is geen doel meer maarde gemeente wat daar mogelijkheden zijn voor dat ze het nooit zou begrijpen. Samen met mijn een middel. Wij werken vraaggestuurd, wat dede toekomst. broer hebben we in een middag stap voor stap klant de regie geeft. Dat gaat veel verder dan de alles uitgelegd. nu begrijpt ze hoe het werkt en mogelijkheid de woning naar de zin te (laten)StaP voor StaP uitleggen en Proberen vindt ze het prachtig.” veranderen. In dit geval is de doelstelling om“In het begin was de nieuwe techniek wel span- mensen langer prettig thuis te laten wonen. Dit isnend voor de bewoners” aldus Anita Vervenne. ingegeven door de wens van die mensen én het“We hebben een modelwoning ingericht waar ie- maatschappelijke probleem waar we voor staan.dere bewoner individueel het systeem uitgelegd Het mooie aan dit project is de samenwerkingkreeg en kon oefenen. Soms moesten we een met verschillende partijen met ieder een eigenaantal keer terug komen voor uitleg in de woning. doelstelling en een gelijke investering. gezamen-Maar inmiddels willen ze niet meer zonder” lijk opzoek naar de werkelijke behoefte van de klant om de dienstverlening daar optimaal aan te kunnen aanpassen. Daar hoort natuurlijk ook de begeleiding van de verschillende doelgroepen bij. De volgende stap is deze kennis gebruiken voor toepassing in bestaande bouw.” Zo kon de redactie van Smart Homes Magazine met eigen ogen zien dat de ‘Smart Homes Award 2010’ terecht is verleend door de jury aan ‘Deken Baekershof’. Smart HomeS magazine -maart 2011 23
  • Controleop toegangBUVA-DORMA ToegangscontrolesystemenMet de exclusieve Toegangscontrolesystemen van BUVA-DORMA kan de veiligheid en het beheer vandeuren en toegangen van woningen, zorginstellingen, kantoor- en fabrieksgebouwen gewaarborgdworden. BUVA biedt oplossingen voor een toepassing met één deur, maar ook voor toepassingen waarbijvoorbeeld een centraal beheerd netwerk voor deuren, poorten, liften, toegang tot parkeerplaatsenof autorisaties om een machine te bedienen noodzakelijk zijn. Bremen 5De BUVA-DORMA Toegangscontrolesystemen zijn zeer flexibel en eenvoudig te installeren. De systemen 2993 LJ Barendrechtworden bestuurd door de voorgeconfigureerde ‘Ready to Run Box’. Per box kunnen maximaal 15 deuren Telefoon: 0180 69 75 00bestuurd worden en in een systeem kunnen meerdere Ready to Run Boxen toegepast worden. Email: info@buva.nlKijk voor meer informatie op www.buva.nl Integrale alleskunner met installatiegemak IPervoice IP Communicatie en Toegangsbeheer IPervoice brengt woongebouwen tot leven met een slim geïntegreerd communicatie- systeem. Bijna alles is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan deurvideo, toegangscontrole met elektronische sleutels, camerabewaking en paniek- en inbraakalarm. Of aan video en voicemail van bezoekers, intercomfunctie tussen de appartementen en berichten- dienst vanuit de beheerder. IP, CAT.5-bekabeling, veel gesprekskanalen... IPervoice is onbeperkt uitbreidbaar, leeft mee met de wensen van de bewoners en laat zich op afstand beheren. Op www.elbotechnology.nl vindt u meer informatie over een alleskunner met veel installatiegemak.Compleet in communicatie, comfort en beveiliging
  • test smart homes magazine theo WubboltsMMD LANCEERT uLTRADuNNE PHILIPS LCD-MoNIToRNIEuwE ‘BLADE’ MoNIToR CoMBI-NEERT DESIGN MET PRESTATIESMMD, DE oNDERNEMING ACHTER PHILIPS LCD-MoNIToREN, koNDIGDE oN-LANGS EEN NIEuwE LED-MoNIToR AAN: DE 234CL2SB. DEzE GLoSSy zwARTEEN uLTRADuNNE 23” LED-MoNIToR PAST MET zIJN MoDERNE EN LuxuEuzEDESIGN PERfECT IN IEDER INTERIEuR. VooRzIEN VAN VooRuITSTREVENDEPHILIPS MoNIToR-TECHNoLoGIEëN BRENGT DE ‘BLADE’ SuPERIEuRE BEELD-SCHERMPRESTATIES EN EEN STRAk uITERLIJk.M et een dikte van slechts 12,9 mm, is de Philips 234CL2SB dun te noe- men. De LED-monitor beschikt over SmartTouch-toetsen. Dezetoetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pic-togrammen en vervangen traditionele knoppen.Bij een lichte aanraking, schakelen ze de monitoraan of maken ze het beeldscherm helderder ofscherper – om slechts een paar mogelijkhedente noemen. Bij activering lichten de SmartTouch- contrast met een uitstekend zwart niveau en praktijk. Eenmaal aangesloten op mijn MacBookiconen op om aan te geven dat de gewenste precieze weergave van schaduwen en kleuren. – inmiddels zo’n vier jaar oud – moest ik eerstopdracht wordt uitgevoerd. Het garandeert een helder beeld met levendige even wennen aan de nieuwe werkhouding.Daarnaast kan extra apparatuur aan de onder- kleuren. Nu ik niet meer naar voren hoefde te buigenzijde van het voetstuk verbonden worden en zijn 4) 16:9 aspect ratio voor superieure game en om datgene te volgen wat de programmatuurhangende kabels uit het zicht verdwenen. video weergave zonder balken aan de bovenkant voorschreef, ontstond ook de mogelijkheid om of onderkant van het scherm, maar nog steeds bijvoorbeeld twee A4-pagina’s naast elkaar opUitStekende diSplay preStatieS met hoge kwaliteit. het scherm te zetten of om welke vensters danNaast het gestroomlijnde design heeft de Philips ook te bekijken. In combinatie met het vergroten234CL2SB nog andere voordelen. De Blade be- groen van teksten en dergelijke ontstond een meerschikt over witte LED-lampen die sneller op volle De Blade sluit aan met de visie van Philips op het ergonomisch verantwoorde houding. Verder issterkte licht geven en gedimd kunnen worden. Met gebied van milieu en duurzaamheid. De monitor de Blade eenvoudig te installeren en overtrof deLED’s kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker wordt gefabriceerd volgens strikte milieunor- beeldkwaliteit die van mijn MacBook, hetgeenworden gedimd, waardoor de contrastverhouding men waaronder de RoHs standaarden, de plastic vooral met foto’s goed te zien was. Juist met hetsuper hoog is. Dankzij de consistente helderheid behuizing van de Blade, de metalen chassis en oog op deze grote voordelen, is de Blade eenop het scherm leveren de LED’s een nauwkeu- verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar ‘koopje’ te noemen.rige kleurenweergave. Bovendien bevat de Philips en alle gevaarlijke materialen zijn verwijderd.Blade alle eigenschappen om optimale visie en Gebruik makend van LED-technologie, heeft desuperieure home-entertainment te garanderen: Blade geen kwik in zijn lampen. De 234CL2SB is Prijs en beschikbaarheid1) VGA en HDMI input en audio output om hoofd- gecertificeerd op EPEAT Silver niveau en draagt De Philips 234CL2SB is beschikbaar voortelefoon of subwoofer aan te sluiten. de Energy Star 5.0, die verzekert dat de monitor de adviesprijs van € 219 (incl. BTW)2) 2ms response tijd voor een nauwkeurige weer- voldoet aan de meest recente energie-efficiëntegave en snel bewegende beelden, om films en standaarden. Bezoek voor meer informatie:fast-gaming ervaringen naar een hoger niveau www.philips.nl/c/computer-monitor/te brengen. gebrUik brilliance-blade-23-inch-58.4-cm-c-line-3) SmartContrast van 20,000,000:1 verhoogt het Tot zover in grote lijnen het persbericht, nu de 234cl2sb_00/prd/nl/ Smart HomeS magazine -maart 2011 25
  • smart homes magazine Verslag theo WubboltsPARTNER BIJEENKoMST BIJHEBT u ooIT STILgESTAAN BIJ HET fEIT DAT 95% VAN HET ALuMINIuM DAT WoRDT gEBRuIKT VooR DE fABRICAgE VAN DE JALoEzIEëN DIE uDAgELIJKS oPTREKT EN WEER NEERLAAT – LEES LuXAfLEX – WoRDT VERVAARDIgD VAN gERECyCLED MATERIAAL? DIT EN oM MEER TE WETENTE KoMEN oVER DEzE MARKTLEIDER oP HET TERREIN VAN gEVELBEKLEDINg EN RAAMDECoRATIE oRgANISEERDE DE STICHTINg SMART HoMESoP 20 JANuARI 2011 EEN PARTNER BIJEENKoMST AAN DE PIEKSTRAAT TE RoTTERDAM, ALWAAR HuNTER DougLAS EuRoPE IS gEVESTIgD.A ls inleiding op Smart Homes Magazine te bieden heeft – dat men naar de VS. Daar eenmaal aangekomen nam het programma inmiddels de tweede jaargang is ingegaan – kon- hij de naam Douglas aan door zomaar ergens in opende Timo digde hij de gastheren van de dag aan: Michiel het telefoonboek te ‘prikken’ en vervolgens de van Leent, Mar- Tonino en Wouter Beck van Hunter Douglas en Douglas Machinery Company op te zetten. Sa-keting Manager bij Smart de gastsprekers Maarten van der Boon en Henk men met Joe Hunter – het technische brein in deHomes deze partnerdag Hazeleger van Leertouwer BV, die de KNX Award joint venture – werd in 1946 Hunter Douglas eenmet een ‘stand van zaken’, 2010 in de wacht wisten te slepen. feit. De Company richtte zich op de verwerkingen daarmee een terugblik en fabricage van aluminium, wat een goudengevend op de zeer succesvol verlopen – alweer In de presentatie van Michiel Tonino werd inge- greep bleek…vijfde – ‘Beurs Domotica en Slim Wonen’ gehou- gaan op de ontstaansgeschiedenis. Van origineden in het Evoluon te Eindhoven op 18 en 19 winkelier in fournituren in Düsseldorf, richtte BlindSnovember 2010. Henry Sonnenberg in 1933 zijn fabriek op aan Alras werden de jaloezieën een eclatant succesNaast enkele mededelingen van huishoudelijke de Piekstraat te Rotterdam – vluchtend voor het en ontwikkelde het bedrijf als eerste ter wereldaard, als het aangeven van de mogelijkheden die opkomende Nazisme – om in 1940 de wijk te ne- het licentie-model, tot de heren vanwege verschil26 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • HuNTER DougLAS EuRoPEvan zakelijk inzicht uit elkaar gingen. Het hoofd- Silhoutte, Luminette, Vignette, Sunflex, Turnils in wat er met maatregelen te bereiken valt opkantoor werd naar Montreal verplaatst, terwijl en Comfortex. besparingen van het energiegebruik. En dat ishet Europese machinepark zich ging toeleggen Tijdens de rondleiding door de fabriek, met koude veel, heel veel! Doet men dat op een intelligenteop de productie van gevelbekleding; we hebben en warme walserijen, de grondstoffenvoorraad – manier, dan is dat gauw 25%.het inmiddels over de periode van 1956-1980 en lees de alu-schroothoop – en de afwerkinglijnenzijn zwevende plafonds en architecturale produc- raakt het deelnemersveld geïmponeerd. fotografe- knX awardten aan het pakket toegevoegd. In 1971 wordt ren is echter om begrijpelijke redenen niet toege- Met als thema ‘De basis van doordachte domotica’het hoofdkantoor naar Rotterdam verplaatst en staan, het dragen van een veiligheidsbril wel… neemt Maarten van der Boon van de firma Leer-worden aandelen in Amsterdam en in Montreal touwer de toehoorders mee naar het project waarop de beurs verhandeld. Het aantal werknemers meer comfort en minder energiegeBruik… de KNX Award mee in de wacht werd gesleeptis gegroeid naar 17.500, is het bedrijf actief in …met intelligente zonlichtregulering. zo geeft tijdens de ‘Beurs Domotica en Slim Wonen’ van100 landen en telt het 169 bedrijven. zowel in Wouter Beck inhoud aan het gedeelte na de afgelopen november. zijn meer theoretische be-Europa als in de VS wordt in elk 40% van de omzet rondleiding. Hij heeft het over de grootste vrije schouwing over hoe je je op moet stellen bij eengerealiseerd. energiebron op aarde: het zonlicht. En over de nieuw project – die basis is vertrouwen – wordtMaar hierbij blijft het niet. Hunter Douglas invloed hiervan op comfort, productiviteit, ge- technisch onderbouwd door zijn collega Henkgroeit ook uit tot marktleider op het gebied zondheid en op de energiebalans van gebouwen. Hazeleger. Het geeft aanleiding tot een levendigevan producten die de invloed van de zon op Het hoeft nauwelijks betoog dat hierover veel te discussie, en terecht.het licht en op de warmte inpandig reguleren. vertellen is en dat Hunter Douglas daar een schatDe bedrijfsfilosofie ‘Maximum accountability van kennis over heeft opgebouwd in de loop vanwith minimum interference’ leidt er toe dat de historie. zo voert Beck de toehoorders door De volgende partnerdag zal bij Entron inHunter Douglas sterke merken wereldwijd middel van een pp-presentatie langs berekenin- Dongen zijn op19 mei.vertegenwoordigt: Luxaflex, Luxalon, Duette, gen en stellingen met als doel inzicht te geven Zet alvast in uw agenda! Smart HomeS magazine -maart 2011 27
  • Het nieuwe CES OMEGA Mifare De Omega Mifare apparaten zijn toegangscontrolesysteem is bij tal onafhankelijk van het computernetwerk te gebruiken. Daarnaast zijn de Omega van organisaties toepasbaar. Het Mifare cilinders, beslag en wandlezer ook beheer en de programmering gaat bij uitval van het computersysteem te online met de PC en draadloos via de gebruiken (de cilinder en het beslag zelfs Omega Mifare Access Points en bij een complete spanningsuitval). Repeaters naar de apparaten bij Hierdoor wordt de veiligheid van de de deur. Dit zijn de Omega Mifare deuren optimaal gewaarborgd. elektronische cilinders, beslag en wandlezers. De AccessPoints worden Voor meer informatie of een demonstratie gekoppeld in het aanwezige TCP/ van het CES OMEGA Mifare toegangs- controlesysteem, verwelkomen wij u IP-computernetwerk. De kabelloos graag op onze stand 11.601 op de te installeren OMEGA Mifare elektro- Safety & Security beurs, 15 t/m 17 maart in nische cilinder en het elektronische Amsterdam RAI. beslag, passen in elk PC slot en kunnen zonder bouwkundige aanpassingen worden geïnstalleerd. Door deze mogelijkheid kunt u online, flexibel vanachter uw buro de toegang van uw organisatie beheren.CESnederland B.V. Tel.: 055-5266890 Website: www.CES.eu/nl Email: info@nl.ces.eu
  • smart homes magazine ingezonden mededelinguNIVERSEEL? RTIDE NAAM REMOTE TECHNOLOgIES INC. LAAT WAARSCHIJNLIJk AL EEN BELLETJE RINkELEN. digde kennisgebieden om dergelijke complexe systemen net zo betrouwbaar en eenvoudig teDIT AMERIkAANSE BEDRIJF, kORTWEg RTI gENOEMD, IS SINDS 1992 gESpECIALISEERD IN bedienen als hun universele afstandsbedieningHET ONTWIkkELEN EN FABRICEREN VAN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINgEN. OF LIEVER van weleer. RTI maakt op dit moment alles wat benodigd is voor complexe tweeweg bedienings-HOME CONTROL pRODuCTS. systemen. De bediening geschiedt middels een universele afstandsbediening, een touchscreen muurpaneel of zelfs een smartphone of tablet-Het bedrijf heeft gepionierd in de totstandkoming één universele RTI afstandsbediening. Het bedrijf computer. Niet alleen worden vele apparatenvan betaalbare, zelf te programmeren, draadloze streeft ernaar dit te doen met zo min mogelijk bediend, vaak is er onderlinge samenhang inremotes die veelal uitgerust zijn met zogenaamde rompslomp. Dat betekent onder meer een over- bediening, terugkoppeling naar derden (bijv.touchscreens. Het merk is groot geworden door zichtelijke lay-out, een heldere menustructuur beveiligingsdiensten en zelfs boodschappen-OEM productie voor partnerondernemingen, en een ergonomische vormgeving. Vele jaren centrales) en altijd een intuïtieve interface. Zeermaar heeft er recent voor gekozen onder eigen research & development zijn besteed aan het complexe zaken worden in een oogwenk en metnaam de producten aan de man te brengen. perfectioneren van juist deze zaken. En dat één enkele knop bediend.Hoewel de afstandsbediening al meer dan heeft vooral de afgelopen vijf jaar zijn vruchten En het houdt niet op bij de bediening van ap-zestig jaar ons leven makkelijker maakt, vinden meer dan afgeworpen. Sinds internet in ieder paraten in en om huis. Ook in conferentiezalen ende grootste veranderingen nu pas plaats. In de huishouden gemeengoed is geworden en daar- trainingslokalen is er behoefte aan eenvoudigejaren ’50 kwamen de eerste modellen met tref- door de aanwezigheid van een thuisnetwerk bediening van complexe systemen. Het laatstefende namen als ‘Lazy Bones’ en ‘Flashmatic’. Waar meer regel dan uitzondering, is een nieuw ti- waar je je mee bezig wilt houden tijdens eenmen eerst nog het einde vreesde van de televi- jdperk van bedienen op afstand aangebroken. presentatie is hoe de apparatuur precies werkt.siereclame door de introductie van het fenomeen Niet alleen worden apparaten op het internet RTI zorgt ervoor dat de bediening van het AV‘zappen’, maakte deze angst al snel plaats voor aangesloten, tevens kunnen ze commando’s op systeem, de verlichting en de verduistering doorhet genot van deze luxe. Verdere R&D deed de afstand ontvangen. middel van één intuïtieve interface probleem-remote afstand nemen van de draad en bracht de Zo is in en om het huis het home cinemasys- loos en snel kan geschieden. De touchscreenoverdracht van ultrasoon naar radiografisch en teem te bedienen, het multiroom AV systeem en muurpanelen vinden overigens ook gretig af-uiteindelijk naar infrarood. De weg lag nu vrij om uiteraard alle TV’s en radio’s. Maar wat gedacht trek bij hotels, in de jachtbouw, in motorhomes,los te breken van TV en radio. Overige apparaten van Home Automation? AV wordt tezamen be- in limousines en zelfs in vliegtuigen. Allemaalals de VCR, CD- en later de DVD-speler, verlicht- diend met zaken als verlichting, verduistering, plaatsen waar het wenselijk is om het startening, centrale deurvergrendeling, garagedeur en HVAC (heating ventilation air conditioning) en van een muziekstuk of film onder een knop tede computer lieten zich op afstand bedienen. uitgebreide security systemen. Centrale bedien- hebben. Entertainment, wooncomfort, veiligheidAllemaal met een eigen remote. ing zorgt hier voor inzichten die zelfs leiden tot en vergadering is slechts één klik verwijderd vanRTI beheerst al jaren de kunst van het op af- grote besparingen. Jarenlange ervaring heeft een efficiënte bediening.stand bedienen van meerdere apparaten met ervoor gezorgd dat RTI bekend is met alle beno- Voor meer informatie www.viertron.nl Smart HomeS magazine -maart 2011 29
  • smart homes magazine BedrijfsBezoek Lonneke LepeLaarsOMGaaN MEt DE VERGRIJzING WOIN 2008 KONDIGDE DE StICHtING OuDERENHuISVEStING ROttERDaM,SOR (PER 2011 DEOffICIëlE NaaM), aaN OM IN tOtaal 1000 WONINGEN, zOWEl NIEuWBOuW alS RENO-VatIEPROJECtEN DOMOtICa tOE tE PaSSEN. Nu 3 JaaR latER EEN GOEDE GElEGENHEIDVOOR SMaRt HOMES MaGazINE OM IN GESPREK tE GaaN MEt SOR EN NIKO PROJECtS, DElEVERaNCIER VaN HEt DOMOtICaSyStEEM, OM tE zIEN Wat HuN ERVaRINGEN zIJN.D e SOR is een middelgrote (caterorale) vereenzamen of in een isolement raken. We sti- woningcorporatie, werkzaam in de muleren de sociale binding door het ‘screen to regio Rijmond. De SOR heeft een vari- screen’ contact maar ook door de organisatie van atie aan huurwoningen voor 55-plus- activiteiten of een praatje met de huismeester.sers in diverse prijsklassen in haar bezit. Dick van Daarnaast is het gevoel van veiligheid van groteder Meyden, directeur Wonen legt uit: waarde voor onze bewoners. Men kan zien wie“We willen woningen inrichten waar senioren er aan de deur staat door de video-intercom ende rest van hun leven kunnen wonen en zelf de zelf bepalen voor wie je de deur openmaakt.regie in eigen hand houden. Daarom hebben we Er kan direct contact worden gelegd met eengekozen voor domoticatoepassingen van Niko alarmcentrale en dat is een veilige gedachte.Projects. Voor ons is het ‘screen to screen’ contact Het draait natuurlijk niet alleen om domotica om Projects: “Ook wij nemen onze verantwoorde-één van de belangrijkste toepassingen.” mogelijkheden te creëren langer zelfstandig te lijkheid hierin. We evalueren regelmatig onze blijven wonen. De badkamer moet bijvoorbeeld handleidingen en bekijken of we nieuwe optiesBewoners kunnen binnen het complex commu- zo ingericht zijn dat deze ook te betreden is met toe kunnen voegen. De relatie met de bewoner,niceren via een beeld/spraak verbinding naar een rolstoel. En voorzieningen in de omgeving woningcorporatie en zorginstelling is eigenlijkde alarmcentrale, de voordeur, eventueel zelfs zijn een belangrijke voorwaarde voor ouderen net als een huwelijk… daar moet je aan blijvenonderling als buren maar ook het contact met om voor zichzelf te zorgen, denk aan winkels en werken.”de kleinkinderen, zorgverleners kan via deze openbaar vervoer.”verbinding verlopen. FinancieringSvraagStuK grootSte Strui-Dick van der Meyden: KlantgericHt werKen KelbloK“Sociale contacten zijn erg belangrijk vooral bij De SOR biedt verschillende pakketten aan zodat Dick van der Meyden: “Het grootste probleemalleenstaanden, we moeten voorkomen dat ze bewoners zelf bepalen van welke diensten ze waar we tegen aan lopen is het financierings- gebruik willen maken. vraagstuk. Een complex inrichten met domotica Dick van der Meyden: “We werken graag klant- is een extra investering boven op het normale gericht. Een goede relatie tussen verhuurder en programma van eisen. Je krijgt te maken met huurder is essentieel. We merken dat er bij een aanloopverliezen, we zijn bereid om deze te aan- bepaalde doelgroep een drempel is om gebruik vaarden omdat we geloven in de ontwikkeling te maken van de techniek. In het eerste complex maar we worden wel erg geremd. Het is vaak niet met woningautomatisering hebben we dit ook duidelijk welke partij dergelijke toepassingen kan niet goed aangepakt. De techniek was aange- vergoeden, de zorgverzekeraar of de overheid bracht en we schonken te weinig aandacht aan vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning de interactie met de bewoner. Daar hebben we (WMO). We willen onze verantwoordelijkheid van geleerd. Nu betrekken we vanaf het begin nemen om oplossingen te creëren om de sterk de bewoners in het proces en zorgen voor een vergrijzende bevolking te ondersteunen maar er duidelijke uitleg, in meerdere talen. Maar dan is veel tegenwind. We zijn bereid om verliezen nog begrijpt niet iedereen wat de bedoeling te dragen omdat we vertrouwen hebben dat het is en dat betekent continue herhalen. Dit ge- echt een meerwaarde is voor de toekomst. beurt vanuit onze organisatie maar ook vanuit de zorgpartijen en de leverancier. Het is een soort Coen Kijk in de Vegt: “De techniek ontwikkelt zich wisselwerking. in een enorm versneld tempo, dit geeft meer keuzevrijheid en vrije markwerking maar dan Coen Kijk in de Vegt, General manager Niko moet dit wel overal doorgevoerd worden. Denk30 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • ORDt JE NIEt MaKKElIJK GEMaaKt bijvoorbeeld aan alarmcentrales die niet goed zing komt hoog op de agenda te staan dat het ingericht zijn om hier op in te spelen. Minder zorgaanbod niet gewaarborgd kan blijven. Er fysiek contact levert veel besparing op, een moet binnen een paar jaar iets gebeuren. toepas- beeldspraakverbinding scheelt toch weer een singen op het gebied van domotica bieden echt ritje met de taxi naar de dokter. Waarom is het meerwaarde, het is van overkoepelend belang. voor zorgverzekeraars dan zo ingewikkeld om Ook in de bouw moet hier veel beter naar geke- daar een vergoeding aan te koppelen? ken worden. In het bouwbesluit zou meegeno- In principe zijn er vijf woonvormen te onder- men moeten worden dat er voor iedere woning scheiden: een basis wordt aangebracht. afhankelijk van de persoon en situatie kan men zelf bepalen van traditioneel wonen welke toepassing gebruik wordt gemaakt.” levensloopgeschikt wonen Verpleeg- en verzorgingshuizen Voor SOR is het dit jaar een speciaal jaar omdat ze ziekenhuizen hun 25-jarig jubileum vieren. In deze 25 jaar is er Combinaties van de eerste drie al veel bereikt op het gebied van toekomstgericht wonen. Maar ook de komende jaren heeft de SOR, Maatschappelijk gezien moet het verblijf in de kijkend naar de demografische ontwikkelingen, verpleeg/verzorgingshuizen en ziekenhuizen nog genoeg ideeën om uit te werken. zo lang mogelijk uitgesteld worden. De vergrij- www.sor.nl Climasmart® M O D U L - A I R De kunst van snel schakelen Archimedesbaan 12-14, 3439 ME Nieuwegein Postbus 1447, 3430 BK Nieuwegein Tel: 030 - 63 54 916, Fax: 030 - 63 54 911 www.heycop.nl Smart HomeS magazine -maart 2011 31
  • smarT Homes magaZIne - agendaBeurS 0497-514984, t.vleent@smart-homes.nl Meer informatie: www.energievakbeurs.nl16 t/m 18 maart 2011 CongreS BeurSBeurs Zorg & ICT 23 juni 2011 3 t/m 7 oktober 2011Organisatie: VNU ExhibitionsLocatie: Jaarbeurs Utrecht domoTICa & Zorg Beurs eLekTroTeCHnIekMeer informatie: www.zorg-en-ict.nl Organisatie: Stichting Smart Homes Organisatie: VNU Exhibitions Locatie: Evoluon Eindhoven Locatie: Jaarbeurs UtrechtCongreS Meer informatie: www.smart-homes.nl, 0497- Meer informatie:31 maart 2011 514984, t.vleent@smart-homes.nl www.elektrotechniek-online.nlCongres domoTICa & BeurS BeurSenergIemanagemenT 22 en 23 september 2011 23 en 24 november 2011Organisatie: Stichting Smart HomesLocatie: Evoluon Eindhoven HVaC/ eCL de Beurs domoTICa & sLImMeer informatie: www.smart-homes.nl, 0497- Organisatie: Easyfairs Wonen514984, t.vleent@smart-homes.nl Locatie: Brussel Organisatie: Stichting Smart Homes Meer informatie: www.easyfairs.com Locatie: Evoluon, EindhovenPartnerdag Meer informatie:19 mei 2011 BeurS www.beursdomoticaenslimwonen.nl, 4 t/m 6 oktober 2011 0497-514984ParTnerdag t.vleent@smart-homes.nlOrganisatie: Stichting Smart Homes energIe 2011Locatie: Entron Slim wonen en werken, Organisatie: VNU ExhibitionsDongen Locatie: Brabanthallen Den BoschMeer informatie: www.smart-homes.nl,32 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEVAn HEESWIjk ELEkTRoTECHnIEk DEFInITIEF BREIjER TECHnIEkVanaf januari 2011 opereren de installatietech- de diverse technische diensten geïntegreerd te ing, lichtbakken op de gevels tot huisstijldruk-nische onderdelen van Breijer, te weten Van leveren. In aanloop naar de definitieve naams- werk. Zelfs de lopende contracten hebben weHeeswijk Elektrotechniek, Breijer Installatietech- verandering, verhuisde Breijer Installatietechniek aangepast”niek en Breijer Elektrotechniek, voortaan onder in 2008 al van Tilburg naar Schijndel. Vervolgens “Het is belangrijk dat klanten langzaam kun-één naam: Breijer Techniek. Hiermee verdwijnt werd het samengevoegd met Van Heeswijk Elek- nen wennen aan onze nieuwe naam. om diede vertrouwde naam Van Heeswijk uit het straat- trotechniek. Van Heeswijk was op dat moment al reden zijn we een jaar of drie geleden gestartbeeld. Met het samenvoegen presenteert Breijer onderdeel geworden van Breijer Bouw en Instal- met de eerste voorbereidingen. Zo hebbenTechniek zichzelf naar de markt als een full service latie, maar opereerde nog volledig onder eigen we eerst de ‘gele busjes’ van Van Heeswijk dedienstverlener voor integrale projecten en tech- naam. Per 1 januari is ook de afdeling Technisch kleur gegeven van de auto’s van Breijer. Daarnanisch beheer. Het nieuwe bedrijfsonderdeel oper- Beheer verplaatst naar Schijndel. hebben we de lay-out van het briefpapier eneert vanuit drie locaties: Rotterdam, Woerden en De nieuwe naam Breijer Techniek was er niet de visitekaartjes aangepast en daarop vermeld:Schijndel. Bij het nieuwe Breijer Techniek werken zomaar. Dat had volgens algemeen directeur onderdeel van Breijer Techniek. Vanaf 1 januariin totaal een kleine 300 werknemers. van Breijer Tokunbo Weststeijn best wat voeten voert de naam Breijer Techniek de boventoon”,Breijer voorziet de servicegraad te verhogen en in de aarde: “Alles hebben we aangepast. Van aldus Weststeijn.efficiënter te kunnen werken door op elke locatie de naamgeving op bedrijfsauto’s, bedrijfskled- BUVA-DORMA: Bremen 5 controle op toegang 2993 LJ Barendrecht Domutron BUVA: rationele T: 0180 697 500 Elbo Technology biedt integrale oplossingen A. Plesmanstraat 38 voor Communicatie, Comfort en Beveiliging bouwproducten F: 0180 697 505 3770 AA Barneveld E: info@buva.nl T: 0342 425 142 W: www.buva.nl Elbo Technology B.V. T: +31 (0)40 2679 876 E: info@domutron.nl Science Park F: +31 (0)40 2679 870 W: www.domutron.nl Eindhoven 5707 W: www.elbotechnology.nl 5692 EP Son Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouw- en Easy-Lock elektronische deurcilinder met 6 technieken woningautomatisering, van comfort tot zorg. BIO – PIN – REMOTE – TAG – GSM – KEY – LAN Van enkele deur tot projectoplossing Goelst Nederland B.V. Toepassing: Elektrische gordijn- Niko Projects BV Pro-ID Lorentzstraat 11 railsystemen Schorsweg 4 De Stappert 85 6716 AD Ede 8171 ME Vaassen 5066 ME MOERGESTEL T: 0318 648 100 T: +31 (0)578 578 600 T: +31(0)13 513 6111 F: 0318 648 109 F: +31 (0)578 578 601 F: +31(0)84 730 4977 E: info@goelst.nl E: info@nikoprojects.nl E: sales@pro-id.nl W: www.goelst.com W: www.nikoprojects.nl W: www.pro-id.nl W: www.easy-lock.nl Stichting Smart Homes Duizelseweg 4A Meer comfort en veiligheid met geavanceerde 5521 AC Eersel RTI, Novasonar, Abitana, Smart-e, Mozaex elektrotechniek Postbus 8825 Viertron BV FF 0180 619 967 Welvaarts 5605 LV Eindhoven Zuideinde 2 E: info@viertron.nl De Schakel 3 2991 LK Barendrecht W: www.viertron.nl 5261 LL Vught T: +31(0)73 658 9000 T +31(0) 497 514 984 T: 0180 618 355 F +31(0) 497 518 542 F: +31(0)73 658 9001 I: info@welvaarts.nl E info@smart-homes.nl W: www.welvaarts.nl www.smart-homes.nl Smart HomeS magazine -maart 2011 33
  • SUCCES VOOr AMX OP DE ISE VIVITEK, A GLOBAL LEADEr IN In het kader van eenvoudige installatie voor de dealer is de nieuwe IS-XPT-2000 signage player VISUAL DISPLAy AND gemakkelijk, vanwege het formaat, naast het PrESENTATION PrODUCTS display te installeren en vervangt daarmee de bestaande rack Mount oplossing. Deze nieuwe player wordt gekoppeld aan de vernieuwde ver- sie van Inspired Xpert Composer Content Ma- nagement Software. Met de 1080p IS-XPT-2000 levert Inspired Xpert HD multimedia content door een gebouw, een campus of over de ge- hele wereld. Professioneel ontwikkelde, kant en klare templates zorgen ervoor dat gebruikers berichten bestaande uit verschillende lagen met Vivitek is a leading manufacturer of award win-De iSe 2011 heeft qua bezoekersregistratie video, afbeeldingen, animaties, online content, ning digital projection and display devices,een nieuw record gevestigd en was een enorm newsfeeds en advertenties eenvoudig kunnen incorporating the latest innovations and tech-succes. ook amX kan terugkijken op een zeer weergeven. De templates maken het mogelijk nologies. The extensive line-up consists of pro-succesvolle beurs waar is gebleken dat de dat gebruikers video, tekst and afbeeldingen jectors for home cinema, education, large ven-amX productgroepen Besturing & automa- onafhankelijk van elkaar op iedere willekeurige ue and data projectors. Vivitek was the first totion, analoge & Digitale Switching, audio & plek op het scherm kunnen plaatsen. In aanvul- launch a full high-definition LED home cinemaVideo Signaaldistributie, Digital Signage en ling op het gebruiksgemak gaat Inspired Xpert projector and was among the first to offer Full(gebouw) Beheer- & Planningssoftware erg zelfs verder dan conventionele Digital Signage HD projectors to the mass market consumer,populair zijn onder de europese bezoekers. door de gebruiker de mogelijkheid te bieden as well as 3D-ready digital projectors featuring verlichting, audio en andere aanstuurbare events DLP link® from Texas Instruments.De AMX medewerkers waren ruim vertegen- via AMX NetLinx ® besturing met onze signage The company believes in the active responsi-woordigd op dit driedaagse evenement om aan te integreren. bility in both its manufacturing and businessde hand van de uitgebreide mogelijkheden van De hardware- en software oplossingen van AMX processes and programs. All products have ande AMX oplossingen te demonstreren dat dit vereenvoudigen de manier waarop wij mensen ecology-conscious design, such as lead-freebedrijf de toonaangevende leverancier van omgaan met techniek. Met steeds meer techniek soldering, intelligent cooling systems and high-Unified Control is. ISE is altijd een belangrijke om ons heen biedt AMX middels betrouwbare efficiency power systems and are manufacturedbeurs voor ons geweest maar dit jaar overtreft en modulaire systemen de oplossing om deze in ‘green’ factories.het zelfs onze eigen verwachtingen legt Kevin complexiteit met touchscreens, remotes en key- In general, the company’s goal is a commit-Morrison, Managing Director en Vice President pads eenvoudig te besturen en via het netwerk ment to delivering high-quality products toAMX Europe, uit. 2010 mag dan wel het jaar zijn te beheren. AMX apparatuur voorziet in bestu- the marketplace that meet customer demandvan de turbulente marktomstandigheden in Eu- ring, automatisering, switching, distributie (audio as well as provide a high level of satisfactionropa maar de kwaliteit en kwantiteit van de aan- en video) en beheer van toegepaste techniek. and enjoyment.wezige beursbezoekers toont aan dat de markt Daarnaast bieden we digital signage en IPTV Vivitek is part of the most renowned electronicsveerkrachtig is en weer kansen biedt. Vorig jaar oplossingen die zeer breed kunnen worden toe- manufacturer in the world, headquartered inis AMX in Europa spectaculair gegroeid. Ook dit gepast en tevens met besturing kunnen worden Taiwan and brings products to the market thatjaar hebben we onze doelstellingen vergelijkbaar gecombineerd. are built on more than 10 years of designing,gedefinieerd en zijn we dan ook tevreden met De AMX oplossingen worden wereldwijd ingezet manufacturing and engineering experience.het huidige platform van waaruit we sterk willen in vergaderzalen, woningen, klaslokalen, control The vast engineering know-how that is behinddoorgroeien. rooms, ziekenhuizen, winkels, jachten, kerken, Vivitek supports its objective to position itselfBezoekers van de AMX stand op de ISE 2011 hotels, entertainment centers, theaters en broad- as a global technology leader in the projectorkonden uit eerste hand de verschillende AMX cast facilities. business.oplossingen leren kennen die de laatste 28 jaar AMX producten zijn toekomst voorbereid omdat Vivitek has global sales and marketing op-onze wereld hebben vereenvoudigd. Hier maakt ze zijn ontwikkeld met een open architectuur. erations in North America, Europe and Asia.ook het nieuwe Inspired Xpert platform voor Hierdoor beschermen wij de investeringen ge- The company’s r&D team is based in Taiwan,grootschalige digitale Signage installaties deel daan in technologie door de klant en verhogen manufacturing plants are in China. Productsvan uit. Met nieuwe hardware en verbeterde soft- wij zijn return on investment. AMX is in 1982 are sold worldwide through authorized deal-ware biedt deze Award Winning digital signage opgericht en is lid van de Duchossois Group of ers, distributors, resellers, retailers, e-tailers andoplossing een zeer compacte player met moge- Companies. system integrators.lijkheden voor verschillende bestandsformaten Voor meer informatie www.amx.com For more information visit: www.vivitek-en ondersteuning bij omvangrijke commerciële corp.comapplicaties34 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEHOTELGrOEP CITIZENM BASEErT IP-NETWErKEN IN HOTELS OP3COM-APPArATUUrCOMBINATIE MET PHILIPS-TECHNOLOGIE VOOr VIDEO-ON-DEMAND, IPT V EN VOIP OP HOTELKAMEr bindingen. Ook bieden ze geavanceerde, voor gelijk ruimte te besparen. Daarnaast vergroot dit spraak geoptimaliseerde functionaliteit, zoals de flexibiliteit doordat alle stapelbare switches Power over Ethernet (PoE) en auto-voice VLAN- te beheren zijn vanuit één IP-beheeromgeving. ondersteuning. Door deze unieke eigenschap- Het citizenM-netwerk is eveneens klaar voor pen detecteert de 3Com Switch 4500 aanwe- de toekomst doordat de hotelketen nu meer zige IP-telefoons en wijst hieraan automatisch switches aan de bestaande stapelbare units kan switchpoorten voor spraak-VLAN toe. Daardoor toevoegen op het moment dat het nodig is – is het systeem zo geconfigureerd, dat VoIP-ver- zonder dat de beheerbaarheid vermindert en keer voorrang krijgt. Dit zorgt voor een stabiele de beheerkosten stijgen.citizenm is een uniek hotelconcept. De visie kwaliteit van telefonieverkeer en minimaliseert Dankzij de 3Com Wireless LAN Controllers en Ac-van deze keten, die in 2008 zijn eerste hotel de kosten en complexiteit die normaal gesproken cess Points kunnen gebruikers veilig verbindingopende, is dat de moderne reiziger betaal- het gevolg zijn van het verplaatsen en toevoegen maken met het WLAN. Ook profiteren ze vanbare luxe wenst. De hotelkamers hebben van IP-telefoons. Dit was een belangrijke voor- roaming-functionaliteit, terwijl de 3Com X506 hetniet alleen een stijlvol design, maar zijn waarde voor de keuze van citizenM voor 3Com. netwerk beveiligt tegen aanvallen en misbruik.ook voorzien van de nieuwste technologi- De 3Com Switch 5500G-EI en 4500 ondersteunen Daarbij bieden de LAN Controllers policygeba-sche snufjes. zo krijgt iedere gast – ‘citizen gedistribueerde, flexibele 3Com XrN® Stacking seerde VoIP-connectiviteit.mobile’ genoemd – een speciale afstands- Technology. Door acht stapelbare units in één Zie ook: www.hotel-online.com/News/bediening om onder andere de lichten, chassisachtige omgeving te plaatsen, is het mo- PR2007_3rd/Sept07_CitizenM.htmltemperatuur, jaloezieën, televisie en mu-ziekinstallatie te bedienen. met dit zoge-naamde moodpad, dat citizenm samen metPhilips ontwikkelde, kan de gast zelf exact BASALTE MET NIEUWE BEWEGINGSMELDErbepalen hoe hij de aanwezige technologie AUrOgebruikt. citizenm biedt de gast ook gratisWiFi-internet op de hotelkamer. auro is alles wat een bewegingsmelder moet zijn: intelligent, snel en bijna onzicht-Ook het bouwproces van de citizenM-hotels is baar. met zijn volledig vlakke lens en uiterstonderscheidend. Vanuit de ‘Industrial Flexible geringe opbouwhoogte (1mm) voldoet hijDemountable’-aanpak bouwt citizenM de ho- aan de vraag om een detector zo subtiel entelkamers in een eigen fabriek en zet deze ver- discreet mogelijk in het interieur te integre-volgens op locatie modulair in elkaar. Dit proces ren. auro is, met zijn diameter van slechtszorgt voor maximale efficiëntie, een consistente 52 mm, één van de kleinste bewegingsmel-kwaliteit en een snelle bouw, waardoor de keten ders op de markt. auro werd ontwikkeldde prijzen laag kan houden. Ter vergelijking: de voor gebruik met KnX domotica systemen.bouw van een ‘gewoon’ hotel neemt gemiddeldachttien tot twintig maanden in beslag. CitizenM Auro beschikt over een ingebouwde lichtsensor.doet het in de helft van de tijd. Naargelang de situatie, kan Auro verschillendePhilips raadde 3Com aan als leverancier voor sferen aansturen, het licht voor een verschil-de netwerkcomponenten, en 3Com-partner IN- lende tijdsduur aansturen, of het lichtpunt opNBUSS voor de implementatie. citizenM koos verschillende waarden dimmen. Zo kan Aurovoor een 3Com draadloos IP-netwerk met de dus geprogrammeerd worden om bij voorbeeldstapelbare 5500G en 4500 3Com Switches, 3Com ‘s nachts de verlichting gedimd te laten werken. tuur een bepaalde drempel overschrijdt.Wireless LAN Controllers en Access Points, en Door zijn geïntegreerde LED is Auro ook ‘s nachts Zowel voor de architect als voor de consument3Com X506 Unified Security Platforms. te gebruiken als orientatieverlichting. is Auro goed nieuws. Het erg vlakke design zorgtHet hart van elk hotelnetwerk wordt gevormd Los van de verlichting kan de bewegingsmelder ervoor dat hij niet opvalt en heel mooi past indoor twee stapelbare 10/100/1000 3Com Switch ook de ventilatie van de ruimte aansturen. elk interieur.5500G-EI 48-poorten met Enhanced Image-soft- Auro bevat een ingebouwde temperatuursensor, Auro past perfect in basalte’s filosofie van een-ware (EI). Dit systeem staat garant voor maximale zodat er geen aparte sensor dient geplaatst te voud, kwaliteit en subtiele klasse.netwerkuptime. Aan de rand van elk hotelnet- worden om de temperatuur in een ruimte te me- Contact:werk zorgen de stapelbare 3Com Switch 4500 ten. De bewegingsmelder kan ook als hitte alarm www.basalte.be T+32-9-3857838met 28 poorten voor veilige, flexibele LAN-ver- gebruikt worden wanneer de gemeten tempera- F+32-9-3296695 info@basalte.be Smart HomeS magazine -maart 2011 35
  • KLEINE INBOUWrADIO VErVANGT STErEO-INSTALLATIE zoeken naar zenders. Dankzij de timer- en sleep- functies is de radio Touch ook te gebruiken als wekker. “Deze handige toepassing sluit aan op de trend waarbij bewoners hun huis voorzien van slimme technologieën om het woongenot te vergroten,” zegt Berker’s Managing Director roger Claessen. “De radio Touch maakt ruimte- verslindende stereo-installaties en een slordig netwerk van snoeren en stekkers overbodig. Het is bovendien een sieraad aan de wand.” Nederlanders zijn dol op de radio. We luisteren nradio kan worden uitgebreid met een iPhone Passend design tijdens het opstaan, douchen en koken. De tal- docking station of multimedia aansluiting voor Het touchscreen en de luidsprekers kunnen rijke radio’s in een huishouden nemen echter mp3-spelers. De FM-variant biedt plaats aan acht afzonderlijk van elkaar in een inbouwdoos ge- veel ruimte in beslag, verstoren het interieur voorkeurzenders, de IP-variant heeft een Wifi in- monteerd worden, waardoor de luidsprekers met kabels en stekkers en vormen een sta-in- ternetverbinding waarmee meer dan vierduizend op verscheidene plaatsen in een ruimte kunnen deweg bij het schoonmaken. Met de nieuwe zenders beluisterd kunnen worden. worden geplaatst. De intelligente designradio is radio Touch van schakelfabrikant Berker zijn deze verkrijgbaar in polarwit of edelstaal en daardoor nadelen verleden tijd. De kleine inbouwradio BEG-Logo_LUXOMAT_CYMK_300_130608Page 1 02.11.2009 11:03:31 aangenaam ontwaken toepasbaar in nagenoeg elke woonstijl. kan gemonteerd worden op de plek van een De radio Touch kan parallel geschakeld worden Vanaf februari 2011 is de radio Touch voor 160 lichtknop of stopcontact, en is daardoor geschikt aan de lichtknop, zodat je iedere dag ontwaakt euro verkrijgbaar bij webshops en plaatselijke voor elke ruimte. met je favoriete ochtendprogramma zodra je het installateurs. De prijs van de radio Touch IP be- Berker radio Touch bestaat uit een touchscreen licht aan doet. Via het touchscreen met tijd- en draagt 380 euro. met één of meerdere luidsprekers. Deze desig- datumnotatie kan je automatisch of handmatig Voor meer informatie www.Berker.nl C M YCMMYCYCMY K BEwEgingsmEldErs AAnwEzighEidssEnsorEn AutomAtischE ArmAturEn hAlogEEn- En lEd schijnwErpErs schEmErschAkElAArs Voor de toekomst Van ons milieu! Energie besparen met B.E.G. betekent kosten reduceren en bescherming van ons milieu www.beg-luxomat.com 36 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEGEZE INSPIrEErT ! efficiënte automaat voor een uitstekende prijs/ kwaliteit verhouding. Tevens lieten wij de Power- voor de woningbouw. ECturn is toepasbaar voor een deurbreedte tot maximaal 1100 mm drive zien, een krachtige automaat geschikt voor en-of deurgewicht tot 125 kg en kan op tweemet passie, gedrevenheid en hoogwaardige het moeiteloos en geruisloos openen en sluiten bedrijfsmodi ingesteld worden, low-energy oftechniek werken wij dagelijks aan de tech- van zware deuren tot 200 kg. in de automatische modus.niek van morgen. op de bouwbeurs presen-teerden wij u onze innovatieve producten rWaen systeemoplossingen, die de modernstetechnologie, functionaliteit en design metelkaar verbinden.Slimdrive SL, WK 2, tevens SKg** gecertifi-ceerd tS 5000 eCline Behalve bovengenoemde producten biedt GEZE u ook de nieuwste innovatie: het deursluitersy- steem GEZE TS 5000 ECline. De eisen, die aan producten gesteld worden zijn steeds hoger en gecompliceerder. De normen voor barrièrevrij bouwen vragen het licht openen van deuren. Bij brand moet een zeker sluiten bescherming bieden en levens redden. Natuurlijk moet een GEZE is helder & duidelijk: om rampen te voorko- deursluiter ook beschermen tegen moedwillige men hebben wij een rWA-systeem ontwikkeld beschadiging en onderhoudsarm zijn en passenHet nieuwe inbraakwerende automatische line- dat zich kenmerkt door gemak, compacte vorm, in het design van het gebouw. Zo’n allround-air schuivend systeem Slimdrive SL WK2/SKG** snelheid en doeltreffende werking. Bij brand zor- genie is de nieuwe TS 5000 ECline. Bovendienen de vluchtwegvariant SL-Fr WK2 van GEZE gen de GEZE rook- en warmteafvoerinstallaties kan men kiezen om met de ECline techniek dezijn precies zo slank/filigraan als de bestaande samen met de producten van onze raamtechniek deur lichter te laten openen of bij met dezelfdeSlimdrive SL-standaard-varianten. Toch zijn ze snel en doeltreffend voor een overzichtelijke deurdranger een zwaarder sluiten in te stellennog robuuster. De inbraakbescherming is on- situatie binnen het gebouw. In geval van brand doormiddel van de Safety Close Technik. Dit isopvallend en werkt geheel automatisch. Met worden door de aandrijvings- en besturings- bijvoorbeeld bij onder en overdruk en bij buiten-een opbouwhoogte van slechts 7 cm zijn de systemen van de rWA ramen automatisch of deuren noodzakelijk. Al deze zaken zorgen datongeëvenaarde aandrijvingen van de Slimdrive handmatig geopend. Een kwestie van levensred- de ECline zonder extra onderhoud of montageSL WK-2 schuifdeur-systemen geschapen voor dend minutenwerk. presteert.glasfaçades met slanke profielen en voor de toe-passing op vliesgevels. Het Slimdrive SL WK2 eCturn barrièrevij GEZE is wereldwijd actief als producent van deur-,design-schuifdeur-systeem wordt ontwikkelt Binnendeuren worden in een handomdraai raam- en veiligheidstechnieken. Vanuit het hoofd-voor entrees van gebouwen, waar verhoogde barrièrevrij en openen zich stil en comfortabel kantoor en het GEZE Technologie Centrum in Le-eisen gesteld worden aan inbraak-preventie en automatisch of handmatig en sluiten automa- onberg, Duitsland, vinden innovatieve ideeën enbescherming tegen vandalisme. Het systeem tisch. Speciaal voor niet brandwerende binnen- ontwerpen hun weg naar vestigingen, partnerskomt uitstekend tot zijn recht bij onder andere deuren is de ECturn de ideale oplossing voor en uiteindelijk klanten in alle werelddelen.apotheken, juweliers en tankstations. GEZE com- zowel ziekenhuizen, verpleeg- instellingen als GEZE Benelux B.V. is opgericht in 2000 en on-bineert veiligheid en optisch design. derdeel van GEZE GmbH te Leonberg (ISO 9001 gecertificeerd). Alle producten voldoen aan deSterke combinatie schuifdeuren internationale normen op gebied van kwaliteitDe automatische deursystemen van GEZE be- en veiligheid. In totaal heeft GEZE 1200 mede-schikken over zeer geavanceerde techniek zoals werkers in dienst.intelligente aansturing en micro-processorge-stuurde aandrijving. Daarbij kunt u kiezen uit Voor meer informatie: GEZE Benelux BVeen breed productprogramma van enkele of Leemkuil 1, Industrieterrein Kapelbeemddubbele draai- of schuifdeuren. Op de Bouw- 5626 EA EindhovenBeurs kon u onder andere kennismaken met de tel: +31 (0)40 262 9080ECdrive schuifdeurautomaat, een functionele en e-mail: m.salens@geze.com Smart HomeS magazine -maart 2011 37
  • Ingezonden mededelingUNIEK IN DE WErELD: CANTON INTrODUCEErT INBOUW-TrIPLy ENTry LUIDSPrEKErS METSySTEEM VAN MAGNEETBEVESTIGING VAN DE GrILLEANKErSLOT In de categorie ProHouse vervaardigt CantonDrIE IN ééN = GrENZELOOS sinds jaar en dag robuuste in- en opbouwluid- sprekers voor individuele geluidsoplossingen in en om het huis. Vooral de plaatsbesparende inbouwluidsprekers voor wand en plafond vor- men de trend. reden genoeg voor Canton om het bestaande productassortiment van InWall- en InCeiling luidsprekers uit te breiden. De nieuwe 800 serie werd speciaal ontwik- keld om zo onzichtbaar mogelijk in wanden enSinds kort leverbaar in heel nederland: tri- plafonds te worden geïntegreerd. Een uiterlijkply entry. Dit revolutionaire systeem van kenmerk van deze hoogwaardige serie is deankerslot combineert de drie meest gang- grille met praktische magnetische bevestigingbare toegangssystemen – keyless, remote en de zeer slanke afwerking van de buitenrand.en mechanisch – in slechts één sleutel. Deze grille dekt luidspreker en inbouwraamDaarmee worden de mogelijkheden voor volledig af. Bij eventueel spuitwerk is dit eenarchitecten, projectontwikkelaars, bedrij- groot voordeel omdat niet de traditionele twee van 7 tot 10 cm en de praktische vleugelklemmenven en instellingen grenzeloos. delen (inbouwraam en grille) gespoten dienen verloopt de montage zeer eenvoudig. te worden, maar slechts de grille. Een ander De serie omvat vier verschillende InCeiling en“De mechanische sleutel bestaat al sinds de voordeel is dat het risico op beschadigingen vijf verschillende InWall luidsprekers. Met dezeEgyptenaren en het remote-systeem sinds de tijdens de montage nihil is. modellen biedt Canton oplossingen voor zowelkomst van de televisie. Ook keyless entry bestaat Daarachter zit geheel in Canton traditie de als stereo als home-cinema gebruik.al een tijd”, licht directeur Marijn van der Wal toe. tweewegsysteem ontworpen inbouwluidspre- De 800 InWall / InCeiling serie is vanaf maart 2011“Al deze systemen zijn prima los van elkaar te kers met een draaibaar hogetonensysteem met via de geautoriseerde vakhandel beschikbaar. Deverkrijgen. Maar een combinatie van deze drie aluminium dome en een woofer met alumini- gemiddelde verkoopprijs bedraagt tussen 300systemen in één sleutel, dat is uniek.” umconus. Voor akoestische aanpassing is het en 600 € per paar.Ankerslot is er als eerste in de wereld in geslaagd hoog in drie stappen regelbaar. Het scheidings- Voor meer informatie www.servi-q.nldit drie-in-één systeem te ontwikkelen. Triply filter valt op door degelijkheid en de gebruikteEntry is gemakkelijk te integreren in bestaande kwaliteitscomponenten en is voorzien van ver-systemen. Bovendien vereist de installatie geen gulde easy-link klemcontacten. Het resultaat isbouwkundige aanpassingen, dankzij de draadloze een ruimtelijk en gedetailleerd geluidsbeeldrouter. De gebruiksvriendelijke software zorgt met een weergavebereik tot 40kHz.voor een eenvoudig beheer van de sleutels. Van Dat perfect geluid en een gemakkelijke instal-slagboom tot personeelsingang, van lift tot slu- latie elkaar niet uitsluiten is eveneens zichtbaarisdeur en van magazijn tot directiekamer; dankzij in de nieuwe 800 serie. Met een inbouwdiepteTriply Entry wordt de toegangscontrole effectiefen veilig geregeld. Technische gegevens van deSinds 1946 opent Ankerslot deuren – en met Triple Canton 800 InWall / InCeiling Serie:Entry gaat dit eenvoudiger dan ooit. Bovendien InCeiling 845 / Diameter 19,0 cm / Inbouwdiepte 7,5 cmstaat de deur bij het Enschedese familiebedrijf al- InCeiling 865 / Diameter 24,5 cm / Inbouwdiepte 9,0 cmtijd open, benadrukt directeur Marijn van der Wal. InCeiling 865 DT / Diameter 24,5 cm / Inbouwdiepte 9,0 cmMisschien wil een klant Triple Entry niet meteen in InCeiling 880 / Diameter 28,5 cm / Inbouwdiepte 9,5 cmeen heel project toepassen, maar in een deel vanhet gebouw. Alles is mogelijk. Elk project heeft InWall 845 SQ / Afmetingen 19x19 cm / Inbouwdiepte 8,5 cmzijn eigen eisen en vraagstukken. Wij kijken samen InWall 845 LCR / Afmetingen 40x19 cm / Inbouwdiepte 7,0 cmmet de klant naar een passende oplossing. InWall 845 / Afmetingen 19x27 cm / Inbouwdiepte 7,0 cmMeer weten of een afspraak maken? InWall 865 / Afmetingen 19x29 cm / Inbouwdiepte 8,5 cmNeem contact op via tel. 053 428 4949 of InWall 880 / Afmetingen 27x37 cm / Inbouwdiepte 10,0 cmsales@ankerslot.nl.Voor meer informatie www.ankerslot38 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINEMET CLIMASMArT MODUL-AIr® SNEL SCHAKELENenergiezuinig ventileren met het unieke trale sturing. Met deClimasmart modul-air® ventilatiesysteem. handzender kan eenopnieuw heeft Heycop Systemen BV uit rooster onafhankelijknieuwegein een primeur. Het Climasmart van het systeem bediendmodul-air® ventilatiesysteem is een vraag- worden. Energiezuiniggestuurd systeem dat in twee varianten be- ventileren met het un-schikbaar is; de sensorgestuurde variant en ieke Climasmart Modul-de tijdgestuurde. Air® sensorgestuurde ventilatiesysteem levertDe sensorgestuurde variant houdt in, dat de to- een aanzienlijke energie-evoer en afvoer van lucht in de woning op basis besparing op.van luchtkwaliteit geregeld wordt. Belangrijk- De centrale sturing stuurtste meetwaarden zijn CO2, luchtvochtigheid en de systeemcomponen-temperatuur. De nieuwe sensor die in samen- ten draadloos aan zo-werking met Honeywell is ontwikkeld commu- als de ClimaModul-Air®niceert draadloos met de centrale sturing. De ventilatieroosters entijdgestuurde variant houdt in, dat de toevoer en de woonhuisventilator.afvoer van lucht in de woning op basis van tijdin- Op de instellingen in destellingen geregeld wordt. Dag/nacht ventilatie centrale sturing reagerenbetekent comfort en energiezuinigheid. de systeemcomponentenUniek in dit systeem zijn de nieuwe modulair om de toevoer van luchtgeschakelde ClimaModul-Air® ventilatieroost- daarmee onzichtbaar van buiten. De kunst van en de afvoer te regelen.ers (EPC-reductie 0,12). Het bijzondere aan deze het snel schakelen. Bouwkundige voordelen Met een EPC-reductie tot 0,26 sluit dit systeemroosters is dat ze bestaan uit zelfregelende roos- van efficiënt bouwen door standaardisatie en goed aan op de recente aanscherping van determodules. De geschakelde modules worden gemakkelijke draadloze montage kunnen goed EPC voor woningen.‘blind’ opgenomen in de gevel, boven het koz- samengaan met esthetische voordelen. Heycop Systemen B.V.ijn. Het verborgen rooster ClimaModul-Air® is De roosters reageren op signalen van de cen- www.heycop.nl SAHArA KOMT MET BETAALBArE IPAD VAN 2 METEr Tot op heden was interactieve touch technologie tieoplossingen kan worden bevestigd op een op groot formaat displays alleen toegankelijk voor verrijdbare standaard waardoor wandmon- de happy few die zich de aanzienlijke aanschaf- tage niet nodig is en het systeem desgewenst prijs konden veroorloven. Met de komst van de eenvoudig van de ene naar de andere ruimte CTOUCH 82” is daar inmiddels verandering in getransporteerd kan worden. Door het interac- gekomen. 82 inch staat gelijk aan 208 cm oftewel tieve, mobiele en Plug & Play karakter is deze 2,5 keer een 32 inch huiskamer flat screen. De technologie ook zeer geschikt om te integreren veelzijdige toepassingen van deze interactieve in het ‘Nieuwe Werken’, waarbij men niet gebon- touch technologie zijn nu voor het eerst ook den is aan een bepaalde werkplek of tijdstip. in groot formaat betaalbaar geworden omdat Sahara Interactive, mede als gevolg van haar Bediening met vinger of pen marktleiderschap, de prijs-kwaliteitverhouding Ook dit groot formaat systeem werkt met een vele mogelijkheden. De CTOUCH producten zijn sterk heeft weten te verbeteren. Optical Sensing technologie. Daartoe bevinden Plug & Play, volledig compatible met Windows zich in de rand van het scherm camera’s die de 7 en hebben geen aparte installatiesoftware of Brede toepassing bewegingen van de vinger of pen bij aanraking licenties nodig. Elke computer met een USB-aan- Bij het inzetten van dit soort grote interactieve op het scherm uiterst nauwkeurig registreren, sluiting kan eenvoudig worden aangesloten. systemen denkt Sahara onder andere aan toepas- zelfs de aanraking van meerdere vingers of pen- De displays worden standaard geleverd met sing in het onderwijs, bedrijfsleven, beurzen en nen tegelijkertijd. drie jaar garantie (optioneel vijf jaar). De nieuwe tentoonstellingen, digital signage, ziekenhuizen, CTOUCH 82inch LCD All in One is inmiddels le- televisie omroepen, overheid, reizen/openbaar De CTOUCH 82” is standaard voorzien van anti- verbaar. vervoer, retail, et cetera. Dit onderhoudsvrije in- reflectie glas zodat ook in ruimtes met veel licht Voor meer informatie teractieve alternatief voor alle andere presenta- optimaal gebruik kan worden gemaakt van de www.sahara-interactive.nl Smart HomeS magazine -maart 2011 39
  • NIEUWS Smart homES magazINEAPP VOOr IPHONE MAAKTVIDEO CONFErENCING NOG EENVOUDIGErVisionsConnected, TANDBErG Platinum partner bruiksgemak voor video conferencing staat bijop het gebied van telepresence en video confe- onze dienstverlening voorop. Met de VC Dialer apprencing, introduceert een uiterst gebruiksvrien- gaan we weer een stapje verder. Zo is het gebruikdelijke iPhone app voor video conferencing: de van de huidige afstandsbediening nog wel eensVC Dialer. Met deze app kan ieder TANDBErG lastig voor gebruikers, bijvoorbeeld bij het invoerensysteem via de Apple iPhone en iPad worden van een eindbestemming die een naam heeft in debediend, waardoor communicatie via video con- vorm van een e-mailadres. Dankzij de iPhone is ditferencing nog eenvoudiger wordt. nu heel eenvoudig. De app heeft dezelfde look &Gebruikers die op verschillende locaties werk- feel als gebruikers gewend zijn bij de huidige ge-zaam zijn, hebben met deze iPhone app altijd neratie TANDBErG systemen. In twee eenvoudigede video conferencing adressen van hun per- stappen kan een gebruiker zijn eigen contactper-soonlijke contactpersonen bij de hand. Deze sonen toevoegen, zodat hij niet meer afhankelijk iscontactgegevens kunnen samen met de gege- van het adresboek dat op het video conferencingvens van de verschillende TANDBErG systemen systeem in de meetingroom is opgeslagen. Boven-binnen het bedrijf in de app worden ingevoerd dien kunnen alle TANDBErG systemen binnen hetom direct een video conferencing gesprek te bedrijf eenvoudig worden ingevoerd, zodat je altijdbeginnen. De gebruiker selecteert het systeem gebruik kunt maken van een systeem dat bij jouwaarvandaan het gesprek opgezet moet worden in de buurt is. De toepassingsmogelijkheden van Beschikbaarheiden kiest eenvoudig het te bellen nummer uit de de VC Dialer zijn onbeperkt. De ontwikkelingen De VC Dialer app, exclusief voor TANDBErG sy-lijst van persoonlijke contactpersonen of maakt zijn dan ook in volle gang.” stemen, is vanaf vandaag voor € 5 te downloa-gebruik van het toetsenbord van de iPhone/iPad De applicatie werkt op de huidige en eerdere den via de App store van Apple. De eerste 1000om het direct in te voeren. generaties van Tandberg video systemen, TAND- downloads zijn gratis. BErG Profile, EX90, C90, C60, C40, C20, E20, en http://itunes.apple.com/nl/app/vc-dialer/rené Fleer, CTO bij VisionsConnected: “Het ge- de MXP serie. id396871337?mt=8 Méér dan installateur Werken aan doordachte oplossingen Vanuit onze disciplines Elektrotechniek, Procesbesturing, Telematica, Beveiliging en Dankzij een vergaande integratie is er in de elektrotechniek steeds meer onze discipline Domotica kunnen we steeds vaker binnen één projectteam opereren en mogelijk. Systemen worden gekoppeld, bestaande technieken in ‘nieuwe’ vakgebieden dat heeft een duidelijke meerwaarde. U hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen. toegepast. Met als resultaat meer comfort, veiligheid, efficiëntie en rendement. Maar U kunt op één adres terecht. En u bent verzekerd van een totaaloplossing op maat. zulke doordachte oplossingen ontstaan niet zomaar. Daar is een basis voor nodig. Waar ons brede portfolio tekort schiet, schakelen we graag externe specialisten voor u Expertise en ervaring. Innovatief denken. Kennisontwikkeling. En vooral: de grenzen in. Ook wanneer het gaat om een aanverwant vakgebied als werktuigbouwkunde. tussen disciplines overschrijden. Precies waar Leertouwer zich op richt • Elektrotechniek • Procesbesturing • Telematica • Beveiliging Leertouwer b.v. Albert Plesmanstraat 38 Barneveld Telefoon: 0342 42 51 51 www.leertouwer.nl40 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • smart homes magazine ingezonden mededelingCrESTrON VErOVErT DE TOEkOMSTMET DIGITAlMEDIATWEE jAAr GElEDEN lANCEErDE CrESTrON HET MEEST rEVOlUTIONAIrECONTrOlE- EN VErDElINGSSySTEEM VOOr AV: DIGITAlMEDIA. DIGITAlMEDIA IS HET HArT VAN UW ENTErTAINMENTBElEVING VAN DE TOEkOMST.HET SySTEEM VErDEElT rAZENDSNEl AllE AANGESlOTEN AV BrONNENNAAr GElIjk WElkE lOCATIE IN EEN GEBOUW Of WONING. DIGITAlMEDIAZENDT Elk SOOrT SIGNAAl, ANAlOOG Of DIGITAAl ZOWEl OVEr kOrTEAlS lANGE AfSTANDEN. ren. En omdat alle data en data-transmissie door TV heeft een HDMI-poort en laptops hebben nu slechts één enkele kabel gaat, wordt de kostprijs ook een ingebouwde Blu-ray speler. iPods, iPads van DigitalMedia in de toekomst enorm gedrukt. en MacBooks nemen de plaats in van platenspe- Het installeren van DigitalMedia neemt minder lers, CD-spelers en DVD-spelers… DigitalMedia arbeidsuren in beslag en de kosten van kabels en stelt al uw AV-bronnen en outputkanalen met bekabeling worden gevoelig verlaagd. elkaar in verbinding op een op deze planeet niet-te-evenaren manier. U geniet op gelijk welk Een andere vooruitstrevende nieuwigheid bin- moment van de dag op gelijk welke locatie inD eze exclusieve Crestron-technologie, die nen het Crestron DigitalMedia verhaal is de DM- uw netwerk (uw woning, uw werkomgeving, ondertussen al in meer dan 4.100 zeer TX-200-2G ‘wall plate transmitter’, die een nog …) van een directe toegang tot al uw digitale succesvolle installaties in luxe woningen eenvoudigere en snellere aansluiting van uw bronnen. U wenst een film te zien in de biblio-en kantoren kent, blijft twee jaar later nog steeds computers, laptops en andere, nieuwere digitale theek? DigitalMedia tovert hem op uw schermvooruitstrevend. Niet alleen particulieren, maar bronnen verzekert. Zo kan u bijvoorbeeld Blu-ray, in minder dan een oogwenk. Even pauzeren metook grote organisaties zoals Microsoft, Ogilvy & PS3, MacBooks en andere digitale bronnen aan- het opzoeken van een vakantiebestemming? EénMather en het Vancouver Winter Olympics Com- sturen vanuit eender welke locatie in uw netwerk, klik op de knop, een aanraking met uw touchpa-plex rekenen op de onfeilbare kwaliteiten van tot op een afstand van niet minder dan 135 meter, nel verder, browst u over het internet, terwijl uDigitalMedia, een product dat steeds meer een zelfs bronnen die aangezien worden als HDCP directe toegang hebt tot uw favoriete muziek. Ditstandaard aan het worden is binnen de markt (High Definition Content Protected). en nog 1000den andere mogelijkheden liggenvan audio visuele automatisation. op een fractie van een seconde verwijderd vanWaarom? Omdat de gespecialiseerde installa- abStract? uw wensen. Omdat kwaliteit van groot belangteurs merken dat DigitalMedia blijft vernieuwen. Er bestaat geen twijfel dat de digitale tijd is aan- is voor het Crestron-team, besteedden zij eenZo lanceerde Crestron onlangs het nieuwe Digi- gebroken. Analoge TV wordt vervangen door groot deel van hun tijd aan het onderzoekentalMedia 8G, het snelste en meest-betrouwbare digitale TV, elk apparaat dat je koppelt met je van HDMI/HDCP om zo de meest kwaliteitsvolleAV-netwerk dat ooit werd ontwikkeld. DigitalM- DM-technologie te leveren. Dat bewijzen ze nuedia 8G voorziet in een nooit eerder geziene met de DigitalMedia-lijn.hogesnelheidstransmissie van alle data, etherneten controle over alle analoge en digitale AV-signa- Voor meer informatie www.crestron.com /len… en dit zelfs over extreem lange afstand. Alle www.crestron.com/products/digitalme-signalen worden gecontroleerd door middel van dia_analog_digital_audio_video_av_dis-een enkelvoudig beschermde Cat5 kabel of door tribution/middel van een multimode glasvezelkabel en ditzonder hulp van compresseren of repeaters. Daar-bovenop komt dat de installatie nu nog sneller,goedkoper en gemakkelijker kan dan ooit tevo- Smart HomeS magazine -maart 2011 41
  • smart homes magazine interview theo wubboltsDO-IT: LOgISCh gEVOLg een relatief klein deel. Als je op deze groep in- zoomt dan zie je grote en kleine bedrijven door elkaar heen, ieder bezig op het terrein van dom- otica en ict. Een aantal is echt gespecialiseerd, maar ook breed actief als installateur en tot slot is er een derde groep met de ambitie om zich te ontwikkelen, zich te oriënteren en kennis op te doen, waarbij wij natuurlijk helpen met dieIN SEpTEMBEr 2010 WErD DE VAKgrOEp DO-IT OpgErIChT. SMArT hOMES MAgAZINE kennis.SprAK MET DE MANAgEr VAN DE VAKgrOEp DO-IT rEMCO KLAASSEN NADEr OVEr DE Met cursussen, documentatie, voorlichtingsavon-ONTWIKKELINgEN IN DE DOMOTICA EN DE rOL DIE UNETO-VNI hEEfT OpgEpAKT OM DE den?LEDEN TE BINDEN DIE ZICh Op DIT VLAK WILLEN ONDErSChEIDEN. Als Vakgroep zijn we een soort community, waar bedrijven elkaar tegenkomen – fysiek, in eenB gezamenlijk optreden naar buiten toe, bijvoor- elangrijkste reden voor de oprichting Klaassen: ik zal eerst even aangeven waarom beeld bij De Beurs Domotica & Slim Wonen – van de vakgroep Do-IT is de toenemen- wij er zijn. Voor een vereniging als UNETO-VNI maar ook via onze media. Zo hebben we een de integratie van technologie in de ge- – de ondernemersorganisatie voor de installa- LinkedIn-groep, een ledensite waarop informatie bouwde omgeving. Vakgroepvoorzitter tiebranche en de technische detailhandel – is te vinden is en zijn we een ‘doorverwijzer’, eenMaarten van der Boon: “De vraag naar intelligent het terrein van belangenbehartiging heel breed. soort makelaar van opleidingen.werkende systemen in de woningbouw, utiliteit Er zijn thema’s die voor alle leden relevant zijn,en in de zorgsector neemt steeds verder toe. ICT- maar afhankelijk van de technische specialisatie Dan werkt u samen met overheid, dan wel semi-netwerken zijn daarbij onmisbaar. Vandaar dat de of het marktsegment waarin een bedrijf actief overheid en instellingen of universiteiten?integratie van de bestaande vakgroep Domotica is, zijn er ook specifieke thema’s. Kijk je naar de Ja, we willen een spin in het web zijn en juist dieSystem Integrator en de vakgroep ICT voor de Vakgroep Do-IT dan richt deze zich heel specifiek dingen doen die je als collectief beter kunt op-hand lag. De leden van beide vakgroepen heb- naar de installateurs, die zich actief bezig houden pakken dan als individueel bedrijf. Ook richtenben dan ook unaniem met de fusie ingestemd.” met domotica en ict. Als vakgroep ondersteunen wij ons op zaken waarin de leden zelf niet goedEn verderop in het persbericht: “Domotica en we de leden om succesvol te opereren in deze in zijn of niet goed voor toegerust zijn. Onzegebouwautomatisering staan nog maar aan het groeiende markt. toegevoegde waarde is het geven van een bredebegin van de productlevenscyclus, de echte groei blik op de markt en we hebben een uitgebreidkomt er nog aan…” aldus Van der Boon. Die hebben een smallere scope, maar wellicht voort- ‘kennissen’-gebied zoals bijvoorbeeld TNO, die komend uit een heel brede achtergrond? veel onderzoek voor en met ons doen. Bij deAan Remco Klaassen de vraag: wat is volgens u de Ja, er zijn nu ruim 200 bedrijven – terwijl UNETO- overheid lobbyen wij om te zorgen voor de juistemissie of de doelstelling van de Vakgroep Do-IT? VNI er bijna 5.300 telt – lid van de Vakgroep, dus randvoorwaarden, zoals regelgeving.42 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • Geeft de Vakgroep zelf ook opdrachten tot onder- sorteren. Bij vergrijzing moet je eens zien hoezoek? we daar vijf tot tien jaar geleden naar keken. AlsNee, nog niet, mede ook omdat we nog een Vakgroep kunnen wij met technische oplossin-jonge Vakgroep zijn, maar als UNETO-VNI ge- gen komen voor de demografische ontwikkelin-beurt dat vrij veel. Zo is er onderzoek gedaan gen. Mensen kunnen langer zelfstandig blijvennaar duurzaamheid, vergrijzing en daar zie je wonen en er zijn minder zorgverleners nodig.dan ook raakvlakken met oplossingen die veelal heel praktisch zou dat kunnen betekenen datin domotica en ict zitten. Dan hoeft de opdracht er geen drie zorgverleners nodig zijn voor eenniet direct uit de Vakgroep te komen om het toch bepaald takenpakket, maar dat met behulp vante laten gebeuren. Zo is nu net een onderzoek domotica en ict er slechts één nodig is. hoe gagestart met TU Delft, waar we met TNO en KpN je dat faciliteren en wellicht op een hoger niveausamen een tweetal promovendi begeleiden, die brengen, met minder menskracht.dan vragen stellen aan onze ondernemers met Vanuit de ervaring met automatisering van geïnteresseerd zijn – de wereld is veel groterbetrekking tot domotica. Daarnaast werken we – gebouwen ligt er een hele grote uitdaging om dan alleen installateurs. Neem bijvoorbeeld dewanneer er aansluiting is - veel samen met andere dit ook in de particuliere en zorgsector door te domotica-architecten, die fantastische dingenorganisaties die onderzoek doen. voeren. het is een pure noodzaak en er liggen kunnen bedenken, die wij dan kunnen maken. hele grote kansen. Daarmee moet je ook veel meer samenwerken.Is de Vakgroep simpel gezegd ontstaan om van Opdrachtgevers zijn geïnteresseerd. Zo wordentwee deurtjes er één te maken, of wordt er ook naar Hoe hoog is de drempel voor de leden? Is het honger het kleine markplaatsen. Wij hebben als bran-de toekomst gekeken, want ict wordt bijvoorbeeld naar kennis, of nee, wij móeten? cheorganisatie geen commercieel doel in de zinvoornamelijk door de (Amerikaanse) industrie ge- Daar is niet zomaar één antwoord op te geven. Ik van dat we iets willen verkopen, maar het doel isstuurd. kan mij voorstellen dat er ondernemers zijn die de kennis bij elkaar te brengen. Vraag en aanbod bijDe vakgroep is nog jong. De samenvoeging was een complexiteit als bedreigend zien en hulp zoeken elkaar te brengen en een beweging in gang telogisch gevolg van de toenemende integratie van bij de Vakgroep. Maar ik denk dat het merendeel zetten die een sneeuwbaleffect genereert.technologie in de gebouwde omgeving. De vraag van de leden ambitie heeft zich te ontwikkelennaar intelligent werkende systemen in de woning- en (gebouw-)automatisering als toekomst zien Is er een certificering op komst?bouw, utiliteit en in de zorg neemt steeds verder waarin zij zich willen specialiseren. Noem dat De pay-off van de Vakgroep is: vakmensen intoe. ICT-netwerken zijn daarbij onmisbaar. inderdaad gerust honger naar kennis. gebouwautomatisering. het creëren, borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van ons werkMaar nog even die Amerikaanse markt. Die loopt Vervult de Vakgroep Do-IT een pioniersrol binnen is een van onze belangrijkste doelen. Nu nog, invoorop, mede ook door hun manier van huizen- de Uneto-VNI? deze fase, in de vorm van kennisdistributie enbouw, maar zij zijn toch veelal de motor en aanjager Je doet binnen de Vakgroep niet hetzelfde als -deling. Maar in de toekomst mogelijk ook opvan vele ontwikkelingen. Hoe volgen jullie dat? de gemiddelde installateur, je bent met andere ‘meer bindende’ wijze.Voorop gesteld: de Amerikaanse markt is anders zaken bezig. Als het succesvol wordt of is, zul jedan de Nederlandse, een één op één vergelijk is zien dat het een magneetwerking zal krijgen De techniek is er al, nu moet het ‘aan de man ge-niet te maken. Dat neemt niet weg dat we heel binnen de hele organisatie. Anders gezegd, ja, we bracht’ en dat is vaak lastig. Voorzichtig geformu-erg geïnteresseerd zijn in wat er om ons heen kunnen een voorloper in de branche zijn. leerd: er is ‘weerstand’ vanuit het mens-denken? Jegebeurt. We zitten hier in Nederland, en dus met praat niet graag over voorzieningen die pas in deeen klein gebied, waarbij we merken dat er veel Wat doet Do-IT aan innovatie, of anders gezegd: toekomst gaan spelen, pas als je ze nodig hebt. Van-uit het buitenland – vergeet daarbij ook niet Ja- waar komt de kennis vandaan en hoe gaat Do-IT uit de fun-factor – lees audio en video – en internetpan – op ons afkomt en het zou dom zijn er niet dit overbrengen/communiceren? Hoe gaat de Vak- op je TV maakt je het gemakkelijker mogelijk.naar te kijken. Overigens, in Europees opzicht is groep te werk, hoe benaderen ze leden/markt? We willen onze leden helpen. Onze leden zijn veel-Nederland in domotica zelfs een koploper, zeker heel veel kennis zit intern. Leden – groot, klein al technische mensen. De doelgroepen, of dat nuop het zorgterrein. En vlak ook de Nederlandse al dan niet specialist – hebben heel veel kennis is vanuit een woon- dan wel zorg- of utiliteitsom-innovatiekracht niet uit in ICT-vraagstukken. op het terrein van domotica en ict. Binnen de geving – zeg maar de potentiële opdrachtgeversWe analyseren voortdurend de markt en zijn Vakgroep bieden wij gelegenheid, sterker nog – zijn dat vaak niet. Die hebben een behoefte dienieuwsgierig naar hoe zaken gaan. Wij denken stimuleren wij het om kennis te brengen en te wij mogelijk in kunnen vullen. Wij willen en kun-vanuit thema’s en vanuit marktvensters. Dit zijn halen. Om kennisdeling te realiseren zijn er onder nen onze leden helpen om efficiënt met de marktdeelmarkten waarop kennis en themarelevantie andere ledenbijeenkomsten en discussiegroepen te communiceren, zodat opdrachtgever en uit-op afgestemd worden. Denk bijvoorbeeld aan dan wel workshops of monteursdagen waarbij voerder elkaar echt begrijpen en de klantwensenthema energiebesparing, voor wonen (consu- een specialist ‘les’ geeft. Maar sinds kort zetten kunnen worden vertaald in passende technischement) heeft dat een andere aanpak nodig dan wij ook ‘social media’ in. We willen graag een oplossingen. Wetende dat de consument bladenrichting utiliteit (bedrijfsleven). moderne interactieve vakgroep zijn: voor en door leest, kijkt op internet en zich laat voorlichten. En leden. Maar ook onze omgeving in dit proces dus weet wat hij wil. het feit dat systeemintegratieKunt u nog een voorbeeld geven? betrekken. Als voorbeeld hebben we al enige in de ‘fun en mediahoek’ flink aan het doorbreken…gezondheid, vergrijzing. Daarin zien we markt- tijd een LinkedIn-groep, niet alleen voor leden is, zal de klantbehoefte aan integratie op de anderekansen en daar moet je de maatschappij op voor- maar ook voor andere partijen die in domotica vlakken aanwakkeren. Smart HomeS magazine -maart 2011 43
  • smart homes magazine Verslag Congres tekst: kernteam slimme zorg / ProVinCie noord BraBant“SlIMME ZOrg– SlIMME OPlOSOP dOnderdag 20 januari OnTmOeTTen ruim 250 mensen uiT HeT bedrijfsleVen, OrganisaTies VOOr zOrg, welzijn en wOnen,belangengrOePen, OVerHeid en Onderwijs- en kennisinsTellingen elkaar OP HeT cOngres ‘slimme zOrg – slimme OPlOssin-gen, nieuwe cOmbinaTies’ in HeT PrOVincieHuis in ’s-HerTOgenbOscH. HeT cOngres markeerde de sTarT Van HeT laaTsTe jaarslimme zOrg: waT is er bereikT en HOe kan de slag wOrden gemaakT naar bredere en grOOTscHalige TOePassing Van slimmezOrg in brabanT? OOk smarT HOmes, ParTiciPerend in Twee slimme zOrg PrOjecTen, was Van de ParTij.I n 2008 startte de provincie het project Slim- eindgebruiker. Niet zozeer technologische inno- dere en grootschaliger toepassing van slimme me Zorg. Met als doel de toepassing van vatie, maar sociale innovatie vormt de uitdaging. ICT-diensten om in Brabant langer zelfstandig ICT-diensten op het gebied van zorg, gemak In drie jaar Slimme Zorg is veel geleerd: door de thuis te kunnen wonen én de druk op de zorg en comfort in huis te stimuleren. Maar ook zestien projecten, de onderlinge kennisuitwisse- te verminderen”. Zij introduceerde daarna hetals kans voor ouderen en chronisch zieken om ling en de netwerkvorming met andere regionale, programma en de twee keynote speakers vanzelfstandig thuis te blijven wonen en mee te doen landelijke en Europese initiatieven. het congres, Constantijn van Oranje en Philipaan de samenleving. Daarnaast is het, gelet op Idenburg.de toenemende druk op de zorg, noodzakelijk. DaaDkracHtSlimme Zorg speelt in op de innovatiekracht en In haar welkomsttoespraak van het congres stel- DiScuSSie aan De tHematafelSde kunst van het samenwerken in Brabant. de Brigite van Haaften, verantwoordelijk gedepu- Aan de thematafels en op de netwerkmarkt heb-Slimme oplossingen, nieuwe combinaties teerde voor het project Slimme Zorg: “Wij kunnen ben de deelnemers bestaande relaties verstevigdzestien samenwerkingsprojecten verspreid over er samen trots op zijn wat we in drie jaar Slimme en nieuwe inzichten en contacten opgedaan. InBrabant passen de slimme ICT-oplossingen nu Zorg hebben bereikt. We staan nu aan de start van het slotstuk van het congres bracht een aantaltoe, met financiële steun van de provincie. Part- formeel het laatste jaar Slimme Zorg. U weet het, ‘stakeholders’ de volgende acties voor 2011 naarners uit het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsor- het project Slimme Zorg is een tijdelijke impuls voren:ganisaties, overheid, belangenorganisaties en van ons als provincie in de periode 2007-2011.onderwijs- en kennisinstellingen werken hierin En het is u vast niet ontgaan dat ook wij stevig • Truus Houtepen van de Provinciale Vrouwen-samen. De inbedding van deze slimme oplos- moeten bezuinigen en er dus geen nieuwe pot raad gaat door met activiteiten om ouderen insingen in de samenleving vraagt namelijk om met subsidiegeld klaar staat. Maar de draadkracht Brabant bewust te maken van het belang zelfnieuwe combinaties. In samenwerking, werk- én de daadkracht binnen het netwerk Slimme de regie te nemen over je ‘oude dag’. En om deprocessen, de inzet van technologie, de wijze Zorg zijn volgens mij stevig genoeg. Zo stevig, kansen te laten zien die ICT hen biedt. Zij roeptvan financiering en de betrokkenheid van de dat we samen door kunnen pakken naar bre- partners binnen Slimme Zorg op om het vooral44 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • SINgEN, NIEUWE COMBINATIES” ‘leuk’ te maken, niet zorgelijk. ‘Want mensen zijn Op de ochtend van het congres werd bekend Zorg. In 2011 zet de provincie met partners vanuit altijd in voor leuke dingen’. dat de regio Eindhoven is uitgeroepen tot een Slimme Zorg ook de kennisdeling in Europees • Toon van de looy van zuidzorg meldt dat het van de zeven intelligentste regio’s ter wereld. De verband voort, via o.a. het Innovation Partnership ministerie van Vws op 3 maart het programma organisator van deze competitie, het Intelligent en het nieuwe netwerk COrAl (Noord-Brabant, ‘In voor de zorg’ bekend maakt. ZuidZorg par- Community Forum (ICF), roemde de regio omdat Vlaanderen en kent). ticipeert in dat programma door hun kennis zij erin slaagt op brede schaal innovatieve, maat- • marjo drent geeft aan dat de wijze van werken over zorg op afstand landelijk beschikbaar te schappelijk relevante toepassingen te realiseren binnen Slimme Zorg door de provincie als voor- stellen voor zorgprofessionals in andere or- op het gebied van breedband en ICT binnen o.a. beeld wordt gezien voor een aanpak rondom ganisaties. de gezondheidszorg. “We moeten het Slimme andere thema’s met maatschappelijke urgentie • ad van berlo van de stichting smart Homes Zorgprogramma koesteren”, stelt Peter Portheine en economische potentie. Zij benadrukt dat het kondigt aan dat een aantal stakeholders uit van Brainport Health Innovation. Hij kondigt aan netwerk Slimme Zorg een dynamisch netwerk het netwerk Slimme Zorg eind januari samen dat op 16 februari de visie ‘Brainport 2020’ wordt moet zijn, dat open staat voor nieuwe participan- hun kennis inbrengen in de consultatieronde aangeboden aan de minister van Economische ten en nieuwe creatieve ideeën. Cross-sectorale van het zogenaamde Innovation Partnerschip Zaken. Deze visie benoemt de ontwikkeling en verbindingen met netwerken op het gebied van voor ‘Active and Healthy Aging’ van de Europese toepassing van technologie in de gezondheids- bijvoorbeeld wonen en energie kunnen nieuwe Commissie. Naast Smart Homes zijn dat de ken- zorg, en in het bijzonder zorg in huis, als één van impulsen geven om opschaling van slimme zorg- nisnetwerken Seed linqs, Brainport en de Ideale de sterke troeven voor de economische ontwik- toepassingen te versnellen. Connectie, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, keling van de regio. • de sprekers van het congres, constantijn van Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond, Zorg- Oranje en Philip Idenburg, benadrukten in het belang Brabant, de Brabantse Ontwikkelings- • marjo drent, projectleider slimme zorg, geeft persgesprek dat de provincie haar regierol moet maatschappij, de kamer van koophandel en aan dat de provincie zich in 2011 blijft inzetten op blijven houden op het thema Slimme Zorg. De de provincie Noord-Brabant. Ook het netwerk het actief volgen van de 16 investeringsprojecten, verbindende rol van de provincie is in hun ogen eHealthNu is hierbij betrokken. Door deze geza- de onderlinge kennisdeling en de bewustwor- cruciaal in dit type innovatieve processen, die tijd menlijke inbreng wordt de ‘draadkracht’ verste- ding bij eindgebruikers. Om slagen te maken op nodig hebben. Na de Provinciale Statenverkiezin- vigd met ‘Brussel’ en worden kansen gecreëerd cruciale thema’s als financiering richt de provincie gen van 2 maart a.s. zal duidelijk worden hoe het voor de toekomst. zich nadrukkelijk op ‘agendasetting’ bij het minis- nieuwe provinciebestuur hier tegenover staat. • marie-josé brandel van surplus benadrukt dat terie van Vws en zorgverzekeraars, in samenwer- we in de dagelijkse praktijk ‘met de voeten in de king met partners uit het netwerk Slimme Zorg Meer informatie op klei’ verdere slagen moeten maken met Slimme en met andere ‘koploper’-regio’s. Op 25 februari www.brabant.nl/slimmezorg Zorg in Brabant en met de sociale innovatie die brengt directeur- generaal Boereboom van het daar onlosmakelijk mee samenhangt. ministerie van Vws een werkbezoek aan slimme Smart HomeS magazine -maart 2011 45
  • smart homes magazine test atlantic technology at-1 h-Pas theo WubboltsAl HET gOEDE In één?ATlAnTIC TECHnOlOgy IS nIET METEEn EEn MErKnAAM DIE jE VAAK TEgEnKOMT. TOCH HEEFT HET In DE VS EEn zEEr gOEDE rEPuTATIEEn BEgEEFT HET zICH VOOrAl OP DE MArKT VAn CuSTOM InSTAllATIOn En HOME CInEMA. MET DE AT-1 H-PAS MAAKT DEzE FABrIKAnTECHTEr EEn BIjzOnDEr OnTWErP VOOr WEErgAVE VAn ‘gEWOOn’ STErEO.A tlantic Technology, opgericht in 1989, kwam ik tegen op de CES in januari 2010 in een van de etages van het Venetian. In een demonstratieruimtewerd de première verzorgd van de AT-1 H-PAS, diewerd aangestuurd door Parasound versterking.De demo was dermate overtuigend dat ik vroegwie de vertegenwoordiging voor ons land had.Daarop bleef de standbemanning het antwoordschuldig, tot ik toevallig Willem Bok van BMBtegen het lijf liep, die diezelfde demo bij bleekte wonen: het kan verkeren. Met hem werd deafspraak gemaakt dat zodra de luidspreker voortest beschikbaar zou komen ik de eerste zou zijn.En zo geschiedde.Dat het even geduurd heeft lag voornamelijk aande Amerikanen. Fabrikanten zijn soms geneigdproducten tentoon te stellen vóór de productiefeitelijk helemaal gepland is. Enerzijds geeft hethen zodoende een boel informatie uit de markt,anderzijds kunnen de distributeurs helpen eenprognose mee te bepalen en daarvoor is eenbeurs als de CES natuurlijk dé plaats om zo’npremière te houden.De demo was overtuigend en of de luidsprekerna zoveel maanden nog evenveel indruk op mijzou maken, was natuurlijk maar de vraag. Veelinformatie over deze luidspreker was er op desite overigens niet te vinden, behalve dan wat– typisch Amerikaans – schurkerig gewauwelover hoe geweldig alles wel niet is, kijk daarvoormaar eens op www.atlantictechnology.com. (Datwoord schurkerig is afkomstig van een van mijnvroegere werkgevers de heer Van Hessen – inkarakter en handelen beter aan te duiden methet wat ouderwetse begrip ‘patroon’ – die taal- staat voor ‘Hybrid Pressure Acceleration System’ wat een fenomenaal mooi laag kwam er uit dezegebruik in folders en dergelijke vergeleek met en dat behoeft nadere uitleg. Allereerst claimen luidspreker!)de kat die langs je benen schurkt; om zichzelf de beide ontwikkelaars van dit systeem, Atlan- Dan rijst natuurlijk de vraag hóe dat te realiseren.te behagen…) tic Technology en Solus/Clements, dat bij een Kort gezegd komt het er op neer dat drie tech- beoogde weergave van het laag, dit bereikt kan nieken worden gecombineerd: bas-reflex (meerH-PaS worden met een 50% kleinere kast, kleinere units laag door een poort), berekende hoorn (zie ookDe letters AT in de typeaanduiding moge wel en lagere kosten. (Onbevangen luisterend op de de interessante conversatie op forum.zelfbouw-duidelijk zijn, evenals het nummer, maar H-PASTM CES deed voornoemd verschijnsel al vermoeden: audio.nl/viewtopic.php?t=2933) en transmissielijn46 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • (op de site van Atlantic Technology is een leuke schakelaartje dat naar wens het hoog neutraalanimatie te zien). dan wel plus 1dB of min 1dB kan laten weergeven.w w w. a t l a n t i c t e c h n o l o g y. c o m / d e f a u l t . Mij beviel de neutrale stand het best, maar zijnasp?IsDev=False&nodeId=158. Daarbij worden er er condities mogelijk die een van beide anderegeen speciale eisen gesteld aan de versterking. De standen wenselijk is.ontwerper achter deze techniek is Philip Clements,die het bij AT als eerste heeft ‘neergelegd’ om LuiSterentoe te passen in de AT-1 luidspreker en daarnaast Behept met een brede muzieksmaak, gaandeexclusief de licentierechten aan AT heeft gegeven van Middeleeuws tot hedendaags, klassiek, popom deze te verlenen aan derde partijen. en jazz heb ik vele uren achter de MacBook om eindredactiewerk te doen, maar ook gewoonat-1 voor de ontspanning en tijdens andere werk-Qua uiterlijk is de AT-1 allerminst spectaculair zaamheden.te noemen: twee 5¼” woofers, met een 1 1/8 ” Wat heen en weer schuiven was er ook wel bij,softdome-tweeter in hun midden, met onder maar echt grote invloeden op de positioneringin de iets meer dan één meter hoge kast een heb ik niet ondervonden.rechthoekige poort. De luidsprekeraansluitingen Wat een absolute pré is voor deze H-PAS is even-zitten ongeveer halverwege aan de achterzijde wichtigheid juist ook op lage luisterniveaus. Ik zouen zijn dubbel uitgevoerd. De afwerking is fraai in dit als een van de belangrijkste eigenschappenhoogglans zwart en er kan gekozen worden om willen aanmerken. je hoort dat de luidsprekerde units met een metalen gebogen rooster tegen een weldadige rust uitstraalt op huiskamerni-beschadiging te beschermen. Als accessoires veau, met een sophisticated gemak. natuurlijk,wordt een glazen bovenplaat geleverd, alsmede de AT-1’en kunnen ook hard – volgens opgaafrobuuste massieve voetjes die met spikes toe- 107dB – en gaan gerekend naar het formaat vangerust kunnen worden. Alles voelt heel degelijk de kast erg diep – wederom volgens opgaaf 29Hzen solide aan. (-3dB) – maar daarmee is het geen ‘geweldenaar’Voor wat betreft het wisselfilter moet ik Atlantic noch ‘krachtpatser’ maar eerder een muziekweer-Technology maar geloven, net als dat het in- gever zoals je eigenlijk maar zelden hoort, oftewelwendige van de kast met speciale technieken zonder beperking(en).is toegerust om resonanties te voorkomen; ATnoemt dit CDFFTM (Cross Design Free Flow). Voor ConCLuSiede specificaties verwijs ik naar het kader. luidsprekers zijn er in alle maten en gewichten, afmetingen en dimensies. Bij de Atlantic Techno-tuning logy AT-1’en heb ik een luidspreker mogen testenTijdens het tamelijk langdurige verblijf van zo’n die ten eerste veel groter klinkt dan hij er uit ziet,vijf weken in mijn werkkamer – ruim 25 meter, maar bovenal geen beperkingen heeft naar hetmet vloerbedekking en laag plafond, daarnaast te beluisteren repertoire noch naar de opstelling.rijk gemeubileerd – heb ik de eerste week de Mede dankzij H-PAS staat de techniek in dienstAT-1’en in standaard-versie beluisterd. Daartoe van de muziek en niet andersom. naar het schijntwerden de elektrostaten ontkoppeld van mijn is er binnenkort ook een kleiner model beschik-HiFi, bestaande uit een QuAD ‘system 66’, Tascam baar; ik kan er nauwelijks op wachten…CD-rW900 CD-speler en Philips SACD1000, Ken-wood KD-5100 draatafel met Clearaudio ‘Sigma’element alsook de Argon DAB-tuner en de AT- Atlantic Technology Model: AT-1 H-PAS1’en met de OCOS luidsprekerkabel verbonden. Frequentiebereik: 29Hz-20kHz (+/-3dB)Toch bekroop me het gevoel dat het ietsje beter Nom. impedantie: 6 ohmkon. Van nordOst importeur Hifinesse had ik Wisselfrequentie: 2.000Hznog twee paar ‘norse’ jumpers liggen. En al was Gevoeligheid: 89dBhet maar voor mijn gemoedsrust, die ‘vergulde’ Aanbevolen versterker: 20 tot 200 wattverbindingsplaatjes tussen de aansluitingen voor Afmetingen: 1041x227x348 mm (hxbxd)de luidspreker moesten en zouden er tussenuit Gewicht: 24,6 kg Prijs: € 2.990 per setgehaald… èn met duidelijk hoorbaar verschil! Importeur/distributeur: www.bmbelectronics.euluister, op zo’n set heeft dit wel degelijk zin.uiteindelijk is de keten zo sterk als de zwakste Noot: Atlantic Technology heeft ook een uitgebreid pakketschakel en die werd nu juist vervangen door deze inbouwluidsprekers in het assortiment, ziebetrekkelijk eenvoudige ingreep. -www.atlantictechnology.com/default.asp?NodeId=23Vlak boven die luidsprekeraansluitingen zit een Smart HomeS magazine -maart 2011 47
  • VENTOluTION INTRODuCEERT EEN REVOluTIE IN VENTIlERENOp de Internationale Bouwbeurs in utrecht werd eenvoudig de ventilatieoplossing laat configure-met het nieuwe merk Ventolution een baanbre- ren. Prijzen, EPC-effecten en bestekteksten zijnkend ventilatieconcept geïntroduceerd. Internet direct beschikbaar.speelt daarin een belangrijke rol. Het concept Voor projecten die nu vaak over meerdere par-leent zich om online ventilatieoplossingen te tijen lopen, kan men met Ventolution voortaanontwerpen, te configureren en te bestellen. Voor terecht bij één leverancier voor een modulair pak-vrijwel elke ventilatievraag is maatwerk mogelijk, ket van diensten en producten. Daarbij bepalenwaarbij Ventolution desgewenst de totale eind- afnemers zelf wat ze nodig hebben.verantwoordelijkheid overneemt. Ventolutionbiedt architecten, adviseurs en installateurs de maatwerkzekerheid van een kwalitatieve oplossing zonder Het is belangrijk om bewoners op ieder momentzich druk te hoeven maken over componenten van de dag verse en gezonde lucht te kunnenen systemen. garanderen. Anderzijds gelden er strenge nor- men voor energieverbruik en duurzaamheid. garantiesDoelmatig Bij Ventolution zijn vele vormen van maatwerk Optimale prestaties zijn afhankelijk van het cor-Ventolution is een samenhangend en uitgeba- mogelijk. Er is een aantal basisconfiguraties die rect inregelen van de ventilatieoplossing. Dit kanlanceerd pakket van ventilatieoplossingen dat met opties uit te breiden zijn. Om de bandbreedte eventueel door Ventolution verzorgd worden.toegankelijk is via een website. De concepten aan te geven: van vraaggestuurd regelen op tijd, Desgewenst garandeert Ventolution de installatievariëren van heel eenvoudig tot geavanceerd. CO2, H2O, optimale prijs/EPC-verhouding tot door de complete eindverantwoordelijkheid overDaarnaast kunnen aanvullend systeemgaranties extra comfort. Afnemers zijn altijd zeker van een te nemen. woonconsumenten kunnen rekenenen diensten worden geselecteerd. Het program- kwaliteitsoplossing, ongeacht de wens van de op gegarandeerde prestaties. Deze zekerhedenma reikt referentiewoningen aan van waaruit zich opdrachtgever. scheppen duidelijkheid naar alle partijen. DraadloosDORMA PORTEO VERNIEuwD Een oplossing van Ventolution heeft minimaal één controlepaneel dat opvalt door zijn design en uitblinkt in gebruiksgemak. Deze regelunit isPorteo – de deuraandrijving met obsta- deze procedure tot twee keer toe herhaald. Na het brein voor elke configuratie die in een woningkelherkenning de derde poging keert de PORTEO terug in ‘deur- wordt geïnstalleerd. Het paneel laat zich eenvou- dicht’-positie. Hetzelfde gebeurt bij de sluitbe- dig bedienen, intuïtief bijna. De unit is draadloosDe PORTEO deurassistent van DORMA is de com- weging. Signaleert de deur drie keer na elkaar een wat weer gemak biedt bij het installeren en kanfortabele plug & play wijze om binnendeuren obstakel, dan blijft de PORTEO in de stop-positie dus overal in huis geplaatst worden.moeiteloos te openen en veilig automatisch te staan en keert niet terug in de open-positie. Voor meer informatiesluiten. Nieuw aan deze geluidsarme en betrouw- Eveneens nieuw is de mogelijkheid van in- en www.ventolution.nlbare deurdranger is de obstakelherkenning. Zodra uitschakelen van de eindslag met behulp van eeneen met de PORTEO uitgeruste deur tijdens het DIP-schakelaar en de automatische herkenningopenen op een hindernis stuit, stopt deze onmid- van de aanwezigheid van een elektrische sluitp-dellijk. Daarna volgt een behoedzame herstart. laat. Een interessante bijzonderheid is bovendienIs het obstakel nog steeds aanwezig, dan wordt de herkenning van een vergrendelde deur, die tot uitschakeling van de deurassistent leidt. PORTEO heeft vier opties. ‘Push & Go’ waarbij de deur aan een klein duwtje genoeg heeft om van- zelf helemaal open te zwaaien en na ingestelde tijd weer dicht te gaan. ‘Powerless’ waarbij je de deur opent alsof er geen dranger is waarna hij worden bestuurd met een afstandsbediening, automatisch weer sluit of ‘volautomatisch open een drukschakelaar of een sensor. en dicht’ met behulp van een drukknop of een Daarnaast is een PORTEO deurassistent bijzonder afstandsbediening, genaamd Power Motion. Met eenvoudig te installeren, dankzij de goed door- de optie Permanent Open houdt PORTEO de deur dachte ‘Plug & Go’ technologie. De PORTEO is net zo lang open als u wilt. ontwikkeld volgens de laatste veiligheidseisen en De PORTEO is geschikt voor toepassing op draai- voldoet standaard, dankzij de lage (loop)snelheid, deuren met een breedte tot 1.100 mm en een aan de meest strenge internationale normen, deurgewicht tot 100 kg. Het elegante DORMA waardoor de PORTEO een betaalbare, veilige en Contur design van de deurassistent past bij nag- betrouwbare oplossing is. enoeg alle moderne interieurs. De PORTEO kan Voor meer informatie www.dorma.nl48 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINENEMEf RADARIS EVOluTION® Nu OOk IN 600 SERIE uITVOERINGDRAADlOOS TOEGANGSBEHEER faalkosten, doordat niet het juiste type slot voor Het nieuwe beslag is verkrijgbaar in de volgende handen is, vrijwel uitgesloten. uitvoeringen: • nkelzijdig gecontroleerd (lezer aan de bui- E Kwaliteit en duurzaamheid tenzijde). De El600 serie sloten zijn door Nemef in Ne- • ubbelzijdig gecontroleerd (lezer aan de bin- D derland ontwikkelde en geproduceerde sloten, nen- en buitenzijde). welke voldoen aan de hoge en strenge kwaliteits- eisen, zoals u die van Nemef gewend bent. De combinatie met het nieuwe El600 slot biedt nieuwe mogelijkheden zoals: nieuw type radaris evolution® beslag • ggle functie (schakelen tussen ontgrendeld o Voor het El600 slot is in verband met de maat- en vergrendeld). voering een nieuw type Radaris Evolution® be- • Schoot- en deurstand detectie. slag aan het assortiment toegevoegd. Dit beslag • Detectie van bediening door cilinder. beschikt over dezelfde innovatieve eigenschap- • Externe deurstandsensor. pen en mogelijkheden als de bestaande Radaris Voor meer informatie www.nemef.nl Evolution® beslagen.Waar nemef enkele jaren geleden het ra-daris evolution® concept voor buitendeuren ASSA ABlOY DEuRSluITERS:introduceerde had nemef op de BouwBeurseen primeur. Het apeldoornse bedrijf pre- HET COMPlETE ASSORTIMENT VOORsenteerde namelijk de binnendeur-variant HET SluITEN VAN DEuRENeL600. aSSa aBLoY nederland introduceert eenHet nieuwe Nemef El600 solenoïdeslot is een uni- veelzijdige en nieuwe serie deursluiters,verseel inzetbaar en uiterst energiezuinig elektro- geschikt voor alle deurfuncties in zowelmechanisch binnendeurslot. Radaris Evolution® is de utiliteits- als woningbouw. naast uit-de naam voor een compleet universeel inzetbaar stekende functionaliteiten en slimmetoegangscontroleconcept. Radaris Evolution® is installatiemogelijkheden onderscheidenals stand-alone systeem eenvoudig toe te passen de aSSa aBLoY deur-en heeft offline of online onbegrensde mogelijk- sluiters zich door hunheden binnen de utiliteitsbouw en zorg. moderne design.Het universele karakter van dit slot wordt ge- Met een nieuwe serievormd door het samenspel van de volgende deursluiters optimali-eigenschappen: seert ASSA ABlOY Ne-• aatvoering gelijk aan de Nemef 600 serie M derland haar omvangrijke projectsloten. assortiment producten rondom de deur. Het nemende openingsweerstand) en zijn ze geschikt• echanisch gelijk aan de standaard 600 serie M complete assortiment deursluiters voorziet in voor montage op branddeuren. sloten. totaaloplossingen voor vele deurfuncties en• Instelbare paniekzijde. loopt uiteen van betrouwbare deurdrangers modern design• Draairichting instelbaar. met schaararm tot comfortabele deurdrangers Het design van de producten sluit perfect aan op• Verwisselbare voorplaat. met glijarm en van deurdrangers met vrijloop- alle architectonische bouwstijlen en draagt bij• eschikt voor batterijvoeding vanuit het Ra- G functie tot draaideurautomaten. De hoogwaar- aan een uniforme uitstraling van het gebouw. De daris Evolution® beslag. dige kwaliteit van deze totale productlijn is ASSA ABlOY deursluiters worden al wereldwijd• iterst laag stroomverbruik. Tot 45.000 ope- U afgestemd op de eisen van de utiliteits- en toegepast in vele ziekenhuizen, openbare gebou- ningen op 1 set AA batterijen. woningbouw en biedt een uitstekende prijs- wen, kantoren, winkels en woningcomplexen. DeEenvoudig te bedienen d.m.v. een afstandsbe- kwaliteitverhouding. Tevens voldoen de ASSA ASSA ABlOY Groep is niet voor niets ’s wereldsdiening, toegangskaart of keyfob ABlOY deursluiters aan de nieuwste Europese grootste producent van deursluiters!Dankzij deze eigenschappen heeft de verwerker richtlijn CEN TR 15897/DIN Spec 1104 (snel af- Voor meer informatie www.assaabloy.nlaltijd het juiste slot voor handen en kan veel ef-ficiënter worden gewerkt en worden mogelijke Smart HomeS magazine -maart 2011 49
  • PHIlIPS HOME CONTROl uNVEIlS DuAl, A uNIquE DOuBlE-SIDED kEYBOARDSamen voor controle, REMOTE veiligheid & comfort Philips Home Control is launching DUaL; a keyboard remote; a must-see product at this year’s Consumer electronics Show. this innovative business-to-business solution is ideal to tackle the growing need for interactive devices allowing for text input. with its DuAl double-sided keyboard remote, Philips Home Control shows that sophistication and innovation can go hand in hand. The product is a remote and a keyboard in one, with the top side featuring a remote control, and the bottom side featuring a keyboard. By simply turning the remote, a keyboard is available allowing text input as needed in media search, instant messaging and web browsing purposes. NEN3140 inspecties The appliance is equipped with alternate input methods like pointing, Thermografisch onderzoek touchpad, or optical sensor, allowing user interfaces to implement free Inspectie arbeidsmiddelen cursor, gesturing and moving highlight mechanisms thereby making browsing a better experience than the traditional 4 directional keys. Energieweg 17M 4143HK te Leerdam Previously web access and interaction has been restricted to PC devices. Tel. (0345) 712 424 Now, Broadcast Service providers, Consumer Electronics manufacturers inspecties@volt.nl as well as PC manufacturers are looking into offering two-way enabled www.volt.nl connected devices for the living room. Research confirms that almost 75% of the TV viewers would like the opportunity to interact with TV programs, advertising and online contents using the remote control. In addition, social networking at local TV stations has gained considerable significance over the past year, as broadcasters integrate this feature into their online presence and storytelling. “we are delighted to announce our outstanding capabilities in the de- velopment and manufacturing of business-to business control devices Van Til Domotica ook uw partner voor: here at CES” says Rick Siu, Director Product Management, Philips Home advies, ontwerp, programmatie en Control. “It was challenging to develop the DuAl keyboard remote to projectbegeleiding cater for all these new features, while at the same time we wanted the design to be slim, easy to operate and modern looking. The enormous Showroom: Ropjeskuil 22 interest after the launch in Europe, resulting already in the commercia- 1815 HM te Alkmaar lisation with different parties worldwide, proves we offer a solution the Tel. (072) 511 66 93 market was anxiously waiting for.” info@vantil-domotica.nl Philips Home Control, Ans Tambuyzer, Tel: + 32 16 394 943 www.vantil-domotica.nl ans.tambuyzer@philips.com50 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINElIPS - ASSA ABlOY OP BOuwBEuRS 2011Het was dé ontmoetingsplaats waar controlesysteem. Aperio is een kostenefficiëntebouwend nederland bij elkaar komt! manier om het veiligheidsniveau en het gebrui-Van maandag 7 februari tot en met zaterdag kerscomfort van een gebouw te verhogen.12 februari 2011 bood de Bouwbeurs methaar vele exposanten oplossingen in rele- LiPS Smarthandlevante thema’s zoals: renovatie, veiligheid, lIPS Smarthandle verandert gewone deurenduurzaamheid en meer. ook LiPS – aSSa in deuren met toegangscontrole. De kern vanaBLoY was van de partij en presenteerde het systeem bestaat uit een beslagset die in 10een aantal spectaculaire producten met als minuten op een deur kan worden gemonteerdhoogtepunt de nieuwe reeks deursluiters. (bekabeling is niet nodig) en werkt in combinatie met het al aanwezige slot. In het beslag is eenaSSa aBLoY deursluiters lezer geïntegreerd en zijn de autorisatiegegevensDeze veelzijdige en nieuwe serie deursluiters is opgeslagen.geschikt voor alle deurfuncties in zowel de utili-teits- als woningbouw. Het design sluit perfect aan LiPS Codekrukop alle architectonische bouwstijlen en draagt bij Een doeltreffende oplossing voor het eenvoudigaan een uniforme uitstraling van het gebouw. controleren van individuele binnendeuren. Deze lIPS SMARTHANDlE elektromechanische deurkruk wordt, zonder be-aSSa aBLoY aperio kabeling, op het bestaande slot aangebracht. VERANDERT GEwONE DEuRENDit systeem maakt het mogelijk om (bestaande) Gebruikers kunnen de deur met een krukbewe- IN DEuREN MET TOEGANGS-deuren eenvoudig en zonder kostbare bekabe- ging openen door het intoetsen van de juisteling te integreren in een bestaand toegangs- code op de deurkruk. CONTROlE aSSa aBLoY nederland introduceert een inno-ASSA ABlOY APERIO: MAAkT ZóNDER vatie op het gebied van toegangscontrole: de LiPSBEDRADING VAN EEN GEwOON SlOT Smarthandle. een flexibel systeem dat heel eenvoudigEEN INTEllIGENT SlOT toegangscontrole per deur mogelijk maakt.ASSA ABlOY biedt met Aperio de mogelijkheidom bestaande deuren eenvoudig en zonder kost- montage in 10 minutenbare bekabeling te integreren in een bestaand De kern van het systeem bestaattoegangscontrolesysteem. Zelfs de vertrouwde uit een beslagset die in 10 minutentoegangspasjes kunnen worden blijven gebruikt. op een deur kan worden gemonteerd (bekabe-Aperio is een kostenefficiënte manier om het ling is niet nodig) en werkt in combinatie metveiligheidsniveau en het gebruikerscomfort van het al aanwezige slot. In het beslag is een lezereen gebouw te verhogen. geïntegreerd en zijn de autorisatiegegevens op- geslagen. wanneer een toegangspas wordt ‘her-Het principe van het Aperio-concept is simpel. kend’, kan de gebruiker de deur met de deurkrukHet bestaande deurbeslag of de cilinder wordt openen. Het wijzigen of opheffen van autorisatiesvervangen door een elektronisch Aperio-sy- is zowel offline (met een portable programmer)steem, dat gevoed wordt door een batterij en als online mogelijk.past op elk standaard (mechanisch) insteekslot.Aperio staat draadloos in verbinding met de eenvoudige controlecommunicatiehub die in de omgeving van de ASSA ABlOY is wereldmarktleider in ‘door ope-deuren komt te hangen en gekoppeld wordt ning solutions’. Met de lIPS Smarthandle richt hetaan het bestaande toegangscontrolesysteem. Op bedrijf zich met name op organisaties die geendeze manier is het mogelijk bestaande deuren uitgebreid, kostbaar systeem wensen, maar weldraadloos ‘online’ te zetten, zonder dat er sleuven de toegang tot bepaalde binnendeuren willenhoeven worden gefreesd en dure kabels moeten controleren.worden aangelegd. Voor meer informatie www.assaabloy.nlVoor meer informatie www.assaabloy.nl Smart HomeS magazine -maart 2011 51
  • VERCOMA GOlMAR TCP/IPnieuwe gebouwen zijn standaard uitge- gevoed. De voeding komt via dezelfde kabel.rust met een snelle breedbandverbinding. Aparte voedingen voor panelen* en monitorenHuishoudens en bedrijven profiteren van zijn niet nodig. uitzondering is de V-Touch/IP diede veelzijdige mogelijkheden die de iP- ook 230V gevoed wordt. Alle units zijn compati-technologie biedt. naast applicaties zoals bel met de wereldwijde IEEE802.3Af standaard.internet, telefonie en televisie wordt deze wanneer er geen PoE switch aanwezig is, daninfrastructuur nu ook gebruikt voor deur- kunnen de betreffende uitgangen van een switchcommunicatiesystemen. Vercoma biedt PoE gemaakt worden door toevoeging van eenmet het goLmar tCP/iP deurvideosysteem power injector. De nieuwe V-Touch heeft nu een 16:9 capacatiefeen hoogwaardige en duurzame oplossing. touchscreen en een bewegingsmelder die het geen server scherm uit de stand by modus haalt zodra eenEen IP-infrastructuur is vaak al aanwezig bij ople- Een centrale server voor het systeem ontbreekt. bezoeker voor het paneel staat. De grafischevering van een complex en zit daardoor al in de Dit is een echt Peer to Peer systeem! Software interface is opgefrist, met een knipoog naar destichtingskosten van het gebouw. Daardoor wordt en messenger applicatie: Panelen en monito- touch screen smartphones die momenteel debespaard op een infrastructuur die alleen voor ren worden compleet voorgeprogrammeerd wereld veroveren. Tot slot is de messenger ap-een deurvideosysteem zou worden aangelegd. geleverd. Met de gratis meegeleverde software plicatie nu standaard door de nieuwe geïnte-Ook op de lange termijn biedt de IP-standaard kunnen te allen tijde, ook van afstand en indien greerde krachtigere PC. De V-Touch is leverbaarvoordelen: bijvoorbeeld wanneer de installatie een internet aansluiting aanwezig is, parameters in AllE door Vercoma gevoerde technieken; deuitgebreid dient te worden. Met een separate en instellingen gewijzigd worden. Messenger serie conventioneel, de serie V2Plus, de seriebus infrastructuur is dat doorgaans complex en service berichten kunnen (van afstand) daarmee Plus en TCP/IP.alleen tegen hoge kosten realiseerbaar. naar de monitoren gestuurd worden. De V-Touch is door de organisatie van de recent gehouden Internationale Bouwbeurs opgeno-Hoogwaardige techniek Futureproof men in de GREENBuIlD selection. De greenbuildDoor Peer to Peer (P2P) communicatie van de Met in de toekomst te ontwikkelen software aan- selection is een speciale online catalogus metunits zijn servers niet nodig en is het aantal aan passingen kan het systeem up to date gehouden alle groene en duurzame initiatieven van expo-te sluiten monitoren en buitendeurpanelen haast worden. Hier aan zijn geen kosten verbonden. santen van die beurs. De V-Touch valt binnen deonbeperkt. Daarnaast is de benodigde band- Eén van de meest succesvolle, in eigen beheer thema’s Energie (verlaging gebruik van primairebreedte voor een systeem erg laag. Een groot ontwikkelde producten is de V-Touch. Het duur- energie), Gezondheid (geluid, luchtkwaliteit) enaantal monitoren en buitendeurpanelen kan zame touchscreen buitendeurpaneel heeft on- Materiaal (vermindering primaire grondstoffen).dus binnen één systeem worden aangesloten eindig veel technisch en grafische mogelijkhe- Het op afstand kunnen benaderen en muterenzonder andere systemen te beperken. Alle on- den en is bovendien spectaculair vormgegeven. van de V-Touch zal zeker bij de beslissing van dederdelen van de installatie maken gebruik van Binnenkort is de opgewaardeerde V-Touch 2.0 organisatie hebben meegeteld.één netwerk waardoor de betrouwbaarheid en leverbaar. Voor meer informatie www.vercoma.nlstabiliteit gegarandeerd zijn. Daarnaast zijn delaatste technieken op het gebied van digitalevideo en audio verwerkt in dit TCP/IP deurvi-deosysteem. Dankzij toepassing van de meest lIPS CODEkRuk:moderne compressietechniek is de eindgebruikerverzekerd van een perfect streaming videobeeld TOEGANGSCONTROlE MET EEN DEuRkRuken een helder geluid. ASSA ABlOY Nederland introduceert een doel- treffende oplossing voor het eenvoudig con-Bediening vanaf elke gewenste plek troleren van individuele binnendeuren: de lIPSHet systeem biedt grote voordelen wanneer deze Codekruk. Deze elektromechanische deurkrukaangesloten wordt op een wAN. Diverse syste- wordt, zonder bekabeling, op het bestaande slotmen kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld aangebracht. Gebruikers kunnen de deur metworden met glasvezel, draadloos (wlAN) of zelfs een krukbeweging openen door het intoetsenover het internet. Beheerders kunnen het systeem van de juiste code op de deurkruk. toepassingendan van afstand benaderen en beheren. ASSA ABlOY is wereldmarktleider in ‘door ope- Vluchtveilig ning solutions’. Met de lIPS Codekruk biedt hetBekabeling De lIPS Codekruk is voorzien van vijf toetsen. Eén bedrijf particulieren en bedrijven een praktischeSlechts één kabel, minimaal Cat5, is nodig voor toets om de deur mee te vergrendelen, vier toetsen vorm van toegangscontrole. Bijvoorbeeld voorde overdracht van data, audio, video én voor het om een gebruikerscode mee in te voeren. Per deur een studeerkamer of praktijkruimte in een wo-voeden van de units. Simpel en goedkoop. Swit- zijn negen verschillende gebruikerscodes mogelijk. ning, het magazijn van een winkel of specifiekeches Alle units worden PoE (Power over Ethernet) De kruk aan de binnenzijde van de deur is altijd vrij ruimtes of afdelingen in een kantoor. te bedienen, met het oog op de vluchtveiligheid. Voor meer informatie www.assaabloy.nl52 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • NIEUWS Smart homES magazINENIkO lANCEERT EERSTE ElEkTRISCHE INSTAllATIE OM ACTIEfENERGIE TE BESPAREN18/01/2011, gorinchem – niko introduceert in elke ruimte. Het ecodisplay geeft de bewonersde nieuwste generatie elektrische instal- op elk moment feedback over het energie-, gas-latie om actief energie te besparen in huis. en waterverbruik in de woning. Om het verbruikeen ecodisplay geeft op elk moment aan direct te verminderen, volstaat een druk op dehoeveel elektriciteit, water en gas de be- ecotoets. Bovendien verbruiken de componen-woners verbruiken. De componenten van ten van Niko Home Control zelf een minimumde installatie hebben zelf slechts een mini- aan energie.mum aan energie nodig. gebruiksvriendelijk voor de installateur “Met net zoveel werk als bij een klassieke installa- tie kan de installateur uit Niko Home Control een hogere omzet halen, terwijl hij tegelijk een gro- tere meerwaarde creëert voor de bewoners”, legt Peter watteeuw uit. “Niko Home Control biedt elk modern huis meerwaarde en rekent af met uit de tijd geraakte gewoonten. Bovendien is deze in- de afwerkingsfase kiezen tussen enkelvoudige stallatie ook voor middenklasse woningen uiterst of meervoudige muurprints. Daardoor hoeven geschikt.” De behoeften van de bewoner stonden de bewoners pas tijdens de eindfase te beslissen centraal bij het ontwerp van Niko Home Control. hoeveel knoppen er op elke plaats nodig zijn, en Een projectontwikkelaar, architect en installateur kunnen achteraf extra bedieningen toegevoegd heeft met deze installatie alles in handen om aan worden zonder kap- of breekwerk. de wensen van de opdrachtgever te voldoen.“Dankzij de inzet van Niko op innovatieve oplos- Niko Home Control laat zich op unieke wijze snel Flexibel voor bewonerssingen krijgen zowel installateurs als bewoners nu en eenvoudig installeren, kan perfect afgestemd De bewoners kiezen zelf welke functionaliteiteneen installatie met een maximum aan gebruiks- worden op de grootte van de installatie en is ze in huis halen, afhankelijk van hun levensbe-vriendelijkheid en flexibiliteit”, aldus Peter wat- dankzij de modulaire opbouw altijd uitbreid- hoeften, en behouden zo de volledige controleteeuw, Managing Director van Niko. “Bovendien baar. Dankzij de tweedraads niet-gepolariseerde over hun installatie en woning. Niko Home Con-maakt Niko Home Control extra comfort, meer bekabeling is er geen risico om kabels verkeerd trol biedt onder meer inbraakbeveiliging via aan-veiligheid en het besparen van energie ook toe- aan te sluiten. Bovendien heeft de elektriciteits- wezigheidssimulatie en bewegingsmelders, engankelijk voor middenklasse woningen.” Internet, kast slechts een beperkte bekabeling nodig: alle zoneverwarming om de ruimten op verschillendemobiele telefoons, smartphones: de voorbije de- modules op één DIN-rail worden via een speciale tijdstippen anders te benutten. “Dankzij onze eco-cennia hebben de technologie en de opkomende schuifbrug met elkaar verbonden. Programmeren logische functionaliteiten, zoals het ecodisplay endigitalisering de wereld om ons heen sterk veran- is revolutionair eenvoudig. De programmering de ecotoets, kunnen bewoners bewust omgaanderd. “Alleen de mogelijkheden van de elektrische van Niko Home Control gebeurt zeer intuïtief. met hun energieverbruik”, besluit watteeuw. “Stu-installatie in huis zijn de laatste dertig jaar groten- In de software zit een grafische voorstelling van dies tonen aan dat ze daardoor tot 10% aan ener-deels onveranderd gebleven”, aldus Patrick Van de installatie, en alle functionaliteiten hebben gie kunnen besparen.” De functies van Niko HomeSteelandt, directeur Marketing bij Niko. een eigen module. Bovendien omvat de pro- Control passen binnen de bestaande designs grammeersoftware een bibliotheek aan vooraf van de Niko schakelaars. De strakke en tijdlozeBediening met smartphone geprogrammeerde acties. bedieningen van Niko Home Control integrerenBewoners bedienen de installatie centraal via Door het unieke muurprintconcept is Niko Home stijlvol in elke woning. Bovendien is er dankzij deeen touchscreen of zelfs via hun smartphone. De Control gemakkelijk te installeren. Het volstaat compacte modules slechts beperkte ruimte in deinstallatiesoftware biedt tijdsgestuurde functies om op alle bedieningspunten slechts één in- elektriciteitskast nodig.en instellingen voor de verlichting en verwarming bouwdoos te voorzien. De installateur kan in Voor meer informatie www.niko.nl importeur voor Nederland audioplus Blackstone TL Serie big sound, without the big speakers www.audioplus.nl 070 - 3 68 56 02 Smart HomeS magazine -maart 2011 53
  • smart homes magazine verslag theo WubboltsCES 2011BEurZEN, BEurZEN EN NOG EENS BEurZEN. JE ‘LOOPT’ Er ALS VAKJOurNALIST, NAAST DE onder andere JVC, Panasonic en Sony – en ander- zijds de verkrijgbaarheid van 3D-films. DaaromrEGuLIErE MEETINGS, HEEL WAT Af PEr JAAr… OM TE BEGINNEN IS Er DE CES DIE IK TrA- de hamvraag: zal 2011 het 3D-Blu-ray-filmjaarDITIEGETrOuW BEZOEK, INMIDDELS VOOr DE TWAALfDE KEEr, EN GEHOuDEN WOrDT IN worden? Als het aan Disney ligt wel. Titels als ‘Alice in Wonderland’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Tangled’,DE EErSTE WEEK VAN JANuArI. ‘A Christmas Carol’, ‘Lion King’ (herfst), en ‘Step upD 3D’ zijn aangekondigd, komt Sony Pictures met e CES vindt plaats in Las Vegas, want succesvolle iPad – met 7,5 miljoen verkopen in het ‘Green Hornet’. So far, so good. welke andere stad in de Verenigde afgelopen half jaar – was echter dé grote afwezige Staten is zó op entertainment gericht op de CES… Maar ook veel 3D en slimme TV’s die LG als ‘Sinn City’, maar bovendien, welke hun content van het internet halen.andere stad kan er zo’n show herbergen (Las Ve- LG deed traditiegetrouw de aftrap met een pers-gas heeft 125.000 hotelbedden)? Naar het schijnt Om met dit laatste te beginnen, leert de geschie- conferentie in het immens grote ‘Venetian’. Onder‘pompt’ de CEA met de organisatie van de CES, denis van de consumentenelektronica ons dat de LG-noemer van Smart Technologies, de ver-een slordige 200 miljoen dollar in de plaatselijke er geen systeem kan bestaan zonder de bijbe- zamelnaam voor slimme en gebruiksvriendelijkeeconomie; dus welke stad zou een dergelijke bron horende software, oftewel in dit geval Blu-ray’s technologieën, vallen onder meer de LW6500van inkomsten willen missen? opgenomen in 3D. En hiermee is het nog wel CINEMA 3D™ TV, LG Smart TV, de Optimus 2X povertjes gesteld, de toegezegde 20 titels voor Speed, ’s werelds eerste smartphone met dual-Om het verslag te beginnen wil ik eerst even kwijt 2010 zijn er inderdaad gekomen. Maar ook de core processor en de Optimus Black, een smart-dat de bezoekersaantallen me niet tegen vielen. 3D-televisie zelf wordt nog maar schoorvoetend phone met zeer helder 4-inch NOVA-display. LGBeter gezegd méé vielen. Een goed teken. Terwijl geaccepteerd, zelfs in de VS. De penetratie van onthulde ook zijn ambitieuze doelstelling om in2010 al beter was dan 2009 – de economische 3D-televisie in de Amerikaanse huishoudingen 2011 40 miljoen flat panel televisies – waarondercrisis begon in 2008, weet u nog? – en dit jaar is nog geen 1%, hoewel de verkoop van 14 mil- Smart TV’s, 3D TV’s en LED-backlight LCD-TV’s –wéér beter dan 2010. Met 140.000 bezoekers op joen exemplaren voor dit jaar is voorspeld en te verkopen.de teller werd die stijgende lijn van 2010 voortge- het percentage drastisch omhoog zal gaan, ze-zet; een positief signaal! Zo kon je op donderdag ker ook omdat een televisie in de VS eens in deen vrijdag bijna over de koppen lopen en was vijf jaar wordt vervangen. Tot opluchting van dede zaterdag nog goed te noemen en de laatste televisiefabrikanten wijst onderzoek uit dat eendag, zondag 9 januari weliswaar toch weer wat kwart van de ondervraagden het 3D-beeld metaan de slappe kant. een rapportcijfer 10 kwalificeert. Wat natuurlijkWat was er te zien op deze editie van de CES? Ta- ook bijdraagt aan het succes van 3D, is enerzijdsblets, vooral heel veel tablets. Zo’n tachtig aankon- de mogelijkheid om zelf 3D-video’s te maken –digingen, maar Apple de maker van de immens en daarin wordt voorzien door camcorders van54 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • Ces 2011 ‘Smart TV upgrader ST600’ eenvoudig en betaal- SegWay. En dan druk ik baar om een gewone televisie te transformeren in mij zachtjes uit: zie de foto een Smart TV. Met alle voordelen van een inter- hiernaast van deze Audi ter netverbinding stelt de ST600 u in staat om met promotie van Tron, een se-“De wereldwijde televisiemarkt staat middenin een gewone tv toch te genieten van alle Smart rie producten die in een sa-een revolutie, waarin Smart TV’s een veelbelo- TV-mogelijkheden, zoals online video’s, muziek, menwerkingsverband metvende manier vormen om alle programma’s, films surfen op het internet en andere diensten. Disney (zie ook http://www.en on-line content onder één knop zitten,” zegt LG introduceert met de Optimus Black ook Wi-fi tronbymonster.com/) op deHavis Kwon, President en CEO van LG Electronics Direct™ voor het snel en eenvoudig delen van markt worden gebracht.Home Entertainment Company. “Innovatie is de content tussen mobiele toestellen, zelfs zonder Daarnaast biedt Monstermotor achter de televisie-industrie van LG. We zijn Wi-fi-hotspots in de buurt. Het gebruik van deze een hoofdtelefoon met vol-ervan overtuigd dat we in 2011 een leider zijn op technologie op een mobiele telefoon werd in ledige surround-ervaring.zowel het gebied van Smart TV’s als 3D TV’s.” première getoond tijdens de CES-demonstratie. Het concert met ‘Earth, Wind & fire’ was trouwensDe CINEMA 3D™-tv tilt 3D-televisie naar een ho- Met zijn recentste 3D-innovatie, een 3D-scherm bijzonder de moeite waard: een spetterende mu-ger niveau van helderheid, dankzij 3D-techno- van 4,3 inch zonder bril voor mobiele toestel- ziek-show met prima zaalversterking! Een dinglogie en een polarized 3D-bril die overeenkomt len, zet LG de toon voor mobiele 3D-displays moet je Noel zeker nageven: hij brengt wel sfeermet die in bioscopen. De LW6500 komt tevens en verstevigt zijn positie als vooruitstrevende en stemming met zijn concerten!met comfortabele, betaalbare 3D-brillen zonder technologische leider in de mobiele markt. Hetelektrische onderdelen, waardoor opladen niet 3D-scherm van LG maakt een bril overbodig Sharpnodig is. Het unieke LG Smart TV platform geeft dankzij de ‘Applied Parallax Barrier’-technologie.toegang tot duizenden films, apps die zelf aan In nauwe samenwerking met LG Display heeft LGte passen zijn, video’s en de mogelijkheid om ook de crosstalk (vreemd woord eigenlijk in ditmet een overzichtelijke interface en eenvoudige verband) drastisch verlaagd.‘point and click’-navigatie over het internet te In een rondleiding over de stand, die overigenssurfen. Een simpel dashboard is de toegang tot niet alleen fraai maar ook bijzonder overzichte-de LG SmartTV ervaring. Met slechts vier hoofd- lijk was, kreeg ik de indruk dat LG de gesteldemenu’s – TV Live, Premium Content, TV Apps doelen van de Amerikaanse CEO wel eens zouen de Launch Bar – zijn kijkers binnen een paar kunnen halen.klikken bij hun favoriete content. Tegenwoordiglijken vele afstandsbedieningen op heuse toet- Ook Sharp blijft niet achter, hoewel het bedrijf Monstersenborden, maar LG bekijkt het anders: alleen de vanuit het bedrijfs-DNA alleen met innovatieshoogst noodzakelijke knoppen zijn behouden, De grootste noviteit bij het beroemde grote komt als deze er toe doen, anders gezegd meer-voor meer gebruiksgemak. Je hoeft enkel maar kabelmerk Monster was wel dat Noel Lee aan- waarde te bieden hebben. Zo werd er wel eende LG Magic Motion-afstandsbediening naar het kondigde ook autopoets te gaan opnemen in tablet aangekondigd – 10.8 inch schermgroottescherm te richten om de cursor te bewegen naar het leveringspakket. Niet zo verwonderlijk als – onder de veelzeggende naam ‘Galapagos’, maareen optie en die met een enkele klik te activeren. je weet dat de ‘Head Monster’ een liefhebber is komt deze pas in de tweede helft van dit jaarEen toetsenbord is niet nodig, maar een QWErTY- van dit vervoermiddel, naast zijn noodzakelijke op de Amerikaanse markt, in – heel opmerkelijktoetsenbord app kan op een Android smartp- 16:9 – en is daarmee de eerste. Ook de XV-Z17000hone of een iPhone gedownload worden. mag er zijn omdat deze projector 3D is en daar-LG biedt een groot aantal diensten: in samen- naast nog heel betaalbaar, wellicht onder dewerking met YouTube, Picasa, Videoland en rTL drieduizend dollar. De HT-SL70 en -50 zijn deuitzending Gemist, levert de Smart TV van LG nieuwe soundbars. In deze kolommen komeneen ruimer gamma aan diensten die gericht zijn we graag op een later tijdstip terug – als de voor-op life-style. Bovendien ontwikkelt LG een reeks jaarsshow van Sharp Benelux is geweest – metapplicaties die nuttig, educatief en heel plezierig de nieuwe producten die op de Nederlandsezijn. Met de Smart Share-functie kunt u – gewoon markt komen.door een paar knoppen in te drukken – films, mu- Bij de volgende persconferenties had de organi-ziek en foto’s van uw andere digitale apparaten satie duidelijk geen rekening gehouden met deoverzetten naar de televisie en er op het grote te verwachten aantallen: bij Samsung ging descherm van genieten. De internetbrowser van de deur dicht toen de helft net binnen was, en bijLG Smart TV biedt u toegang tot uiteenlopende Panasonic van hetzelfde laken een pak.leuke diensten, want u kunt er websites meeopzoeken en bekijken, net als op een pc. SamsungDe functies van de LG Smart TV zullen wijdver-spreid aanwezig zijn, zoals op de LZ9700 full LED Maar… wel gaf Samsung direct na de perscon-3D-tv, de LW6500 Cinema 3D-tv en de plasma- ferentie een mediakit uit, waaruit wij dan ook3D-tv PZ950. Bovendien wordt het dankzij de LG graag putten. De nadruk hier lag sterk op de Smart HomeS magazine -maart 2011 55
  • Ces 2011Samsung Smart TV, die TV-kijken, Video on De- toegepast in toekomstige Europese modellen. nodigden weet te respecteren, het ‘gewicht’ vanmand, internet en entertainment naar het hart De Panasonic VIErA TC-P42S30 beschikt over de spreker of de gastheer daarvoor een goedevan de woonkamer brengt. In Samsung Apps snelle fosforen die een belangrijke bijdrage leve- graadmeter is.) “Sony will be the leader in pro-vind je content die toegang geeft tot betaalde ren aan een scherpe “artefact-vrije” hoge resolutie viding content”, aldus Sir Howard. Maar daarbijen gratis apps. bij bewegende beelden; 600Hz Sub-field Drive; hoort natuurlijk de hardware gelijke tred te hou-TV-kijken, Samsung heeft in zijn Smart TV de drie HDMI-aansluitingen; twee uSB-poorten; Easy den en biedt ook Sony, als grote 3D leverancier,beeldkwaliteit voor 2D, 3D, HD en streaming IPTV; VIErA Image Viewer voor gemakkelijke toe- 3D-handycams, -VIAO’s, -Bloggy’s, -Bravia’s encontent verbeterd. Dankzij paneltechnologie en gang tot foto’s en films op een SD geheugenkaart, -Blu-ray-spelers.Samsung’s technieken voor beeldverbetering zijn DLNA, VIErA Link en een Game Mode. Behoud Sony introduceerde tijdens CES 2011 veel nieuwede 3D beelden opvallend helder. De Smart TV producten, waarbij de nadruk ligt op uitgebreideconfigureert automatisch de content. mogelijkheden met betrekking tot internettele-Ook kwam Samsung met Home Theater Systems visie binnen het BrAVIA-assortiment onder deen Blu-ray spelers die een stijlvol design com- noemer ‘TV redefined’. Daarnaast biedt Sonybineren met een superieure beeld- en geluids- nieuwe 3D-ervaringen qua weergave en opna-kwaliteit. Bij de Home Theater Systems springen memogelijkheden met onder andere ’s wereldsde kubistische HT-D7100 en de HT-D7200 met eerste Double full HD 3D camcorder en 3D Blog-de waterdrop design speakers in het oog. De gie zakcamera, 3D VAIO notebook en Cyber-shots met 3D Sweep Panorama. Een trailer van de nieuw uit te brengen ‘Green Hornet’ – uiteraard in 3D – bracht enige hilari- teit teweeg toen Sir Howard zelf in de auto uit van het milieu was een belangrijk uitgangspuntlaatste set bevat bovendien ’s werelds dunste 3D bij de ontwikkeling van de TC-P42S30. Zo werdenBlu-ray speler BD-D7500, die als een kunstwerk loodvrije voor- en achterpanelen toegepast enaan de muur gehangen kan worden. Wie van is gebruik gemaakt van loodvrije elektroden eneen minimalistisch design houdt, kiest voor de beschermende coatings. Dit levert een bijdrage3D Blu-ray speler BD-D7000. aan het voldoen aan de roHS-richtlijn voor de beperking van het gebruik van potentieel ge- vaarlijke stoffen.Panasonic Voor wat betreft de verdere informatie van Pa- deze film het podium op kwam. uiteraard metPanasonic ontving de ECO Award voor de VIErA nasonic geen nood: midden februari gaat de een 3D-bril op. Een spetterende bossanova-actTC-P42S30 full HD Plasma tv, voluit de CES Inno- redactie naar de Europese persmeeting die dit besloot de dag.vations 2011 Award in de categorie Eco Design jaar in Londen wordt gehouden. Zie ook: www.youtube.com/en Duurzame Technologie. watch?v=xN0NOZk2P9YDe TC-P42S30 combineert duurzaamheid met Sonykwalitatief hoogstaande prestaties en uitge- De CES van 2012 zal gehouden worden vanbreide netwerkmogelijkheden in een slank en Met veel bravoure betrad de grote baas Sir Ho- 10 tot en met 13 januari.oogstrelend design. De TC-P42S30 is vooralsnog ward Stringer het podium. (Ik moet hier wel op-alleen leverbaar op de Amerikaanse markt. De in merken dat wanneer een fabrikant of importeurdit model gebruikte technologie zal ook worden de bijeenkomst van enig belang acht en de ge-56 Smart HomeS magazine - maart 2011
  • smart homes magazine ingezonden mededelingMINIStERIE VAN VROM ERKENt PEFC INtERNAtIONAALALS DUURZAAM CERtIFICERINgSyStEEMgROEN LICHt VOOR PEFC gECERtI-FICEERDE VELUX DAKRAMENPEFC INtERNAtIONAAL IS DOOR HEt MINIStERIE VAN VROM ERKEND ALS CERtIFICAtIESy-StEEM VOOR HEt INKOOPBELEID VAN DUURZAAM HOUt VAN DE OVERHEID. DOOR DIt BE-SLUIt WORDt HEt AANBOD VAN PRODUCtEN DIE VOORZIEN ZIjN VAN DUURZAAM HOUtVOOR CONSUMENtEN gROtER. VELUX NEDERLAND B.V. IS DE ENIgE DAKRAAMLEVERAN-CIER IN NEDERLAND WAARVAN 100% VAN HAAR PRODUCtPROgRAMMA VOLDOEt AANHEt DUURZAAM INKOOPBELEID VAN DE OVERHEID.In 2008 heeft VELUX Nederland het PEFC certifi- en welk certificaat dit hout heeft, is minder re-caat verkregen op al haar producten, waarmee levant. Wanneer gefocust wordt op slechts éénde herkomst van al het toegepaste hout in kaart duurzaamheidkeurmerk hebben consumentenis gebracht. Zo is al het hout dat VELUX in haar minder keuzevrijheid voor producten en toepas-producten toepast van kap (in het bos) tot kap singen en stagneert de toename van het aantal(in het dak) gegarandeerd oké. Zelfs het onder- duurzaam beheerde bossen. En dat is het pro-houdsarme dakraam van VELUX wordt geleverd bleem dat we zouden moeten aanpakken, wantmet een PEFC keurmerk. De buitenkant heeft ruim 92 procent van de bossen in de wereld is opeen onderhoudsarme afwerklaag, maar de kern dit moment nog helemaal niet gecertificeerd.”bestaat uit duurzaam PEFC hout. over peFcmeer productkeuze PEFC is een internationale, non-profit organisatiePEFC Internationaal was met 225 miljoen hectare die als doel heeft een wereld te creëren waarin dige en deskundige certificeerder stelt in het bosbos in 20 landen al het grootste certificeringsy- mensen het bos op een duurzame manier behe- vast of het bosbeheer voldoet aan de eisen vansteem voor duurzaam bosbeheer, maar is vanaf ren. PEFC staat voor Programme for Endorsement PEFC. Indien dit het geval is wordt een Forestnu ook officieel erkend in Nederland. Door de of Forest Certification schemes, ofwel Progamma Management certificaat uitgereikt.erkenning van PEFC Internationaal door het Mi- voor Erkenning van Bos Certificeringsystemen.nisterie van VROM is er eindelijk duidelijkheid PEFC erkent nationale certificeringsystemen die Het PEFC logo maakt producten uit duurzaamvoor consumenten. PEFC Internationaal is nu zijn opgesteld in overleg tussen boseigenaren, beheerd bos eenvoudig herkenbaar voor consu-het tweede erkende certificeringsysteem in Ne- industrie, milieu-, maatschappelijke- en consu- menten en inkopers. Een bedrijf mag het PEFCderland en gelijkwaardig aan FSC Internationaal mentenorganisaties en wetenschappers. PEFC logo op producten alleen gebruiken wanneer hetals het gaat om houtproducten die aantoonbaar is opgericht in 1999 en kent inmiddels 35 deel- over een controlesysteem beschikt om het gecer-afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos. nemende landen en meer dan 200 miljoen ha tificeerde hout door het hele bedrijf van inkoop gecertificeerd bos, waarmee PEFC het grootste tot verkoop te volgen. Deze Chain of Custody-Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX certificeringsysteem ter wereld is. certificering wordt ook door een onafhankelijkeNederland ondersteunt de boodschap van onder certificeerder uitgevoerd. Als alle bedrijven in deandere voormalig Minister Cramer dat de hout- In bos dat PEFC gecertificeerd is, vindt duurzaam keten van oogst tot eindproduct hun schakelcertificatie een belangrijk middel is om duurzaam bosbeheer plaats volgens de eisen van PEFC. Deze laten certificeren is de koper verzekerd van debosbeheer te garanderen. “Mede daarom ben ik eisen zijn opgesteld in samenwerkingverbanden herkomst uit een duurzaam beheerd bos. Metzeer verheugd dat naast FSC Internationaal ook van 149 overheden wereldwijd, waaronder de de aanschaf van producten met het PEFC logoPEFC Internationaal nu officieel is erkend. Het Nederlandse overheid, en experts op het gebied ondersteunt de koper duurzaam bosbeheerbelangrijkste gemeenschappelijke doel van beide van duurzaam bosbeheer. PEFC garandeert dat wereldwijd.certificeringsystemen is dat fout hout op alle het bos, waaruit houtproducten afkomstig zijn, Voor meer informatie:mogelijke manieren uit de markt moet worden wordt beheerd op een manier waarbij economi- www.pefcnederland.nl of www.pefc.org.geweerd. Daarom moet er zoveel mogelijk hout sche, ecologische en sociale aspecten met elkaar Voor meer informatie over Velux:uit duurzaam beheerde bossen worden gebruikt in evenwicht zijn. Een onafhankelijke, onpartij- www.velux.nl. Smart HomeS magazine -maart 2011 57
  • Neem een jaarabonnement voor maar €45,- info@smarthomesmagazine.nl
  • Het completeassortiment voorhet sluiten van deurenASSA ABLOY Deurautomaten; voor optimaal bedieningscomforten veiligheidASSA ABLOY biedt een nieuwe serie deurauto- wandschakelaar of detectiesensor. De serie ismaten, die elk type draaideur, in combinatie toe te passen op enkele én dubbele deuren,met de juiste vergrendelingsystemen, volledig met lage én hoge gebruiksfrequentie. De ASSAautomatisch kan laten openen en sluiten. ABLOY deurautomaten zijn bij uitstek geschiktDe deurautomaten hebben een zeer stille voor zorginstellingen, aangepaste woningenwerking en kunnen geactiveerd worden door en het toegankelijk maken van gebouwen eneen lichte handdruk, afstandsbediening, kantoren voor mindervalide personen. ASSA ABLOY, the global leaderT: 088 639 46 00 | WWW.ASSAABLOY.NL in door opening solutions
  • * * * * ** * * * * * * ** De techniek in uw huis * Overal. AMX maakt het eenvoudig om alle techniek in uw woning met elkaar te verbinden. Verlichting, Climate Control verduistering, verwarming, airconditioning, audio, video, beveiliging en meer – stelt u zich eens voor Lighting Automation deze technieken met elkaar te verbinden en ze vervolgens aan te sturen middels een gebruiksvriendelijk Security Access touch screen. AMX vereenvoudigt uw lifestyle, uw wereld. Home Theater * HDMI. Bijvoorbeeld onze oplossing om uw HDMI signalen afkomstig van uw DVD- en harddiskspelers Multi-room Audio & Video middels een matrix switch naar 8 verschillende displays in uw woning te distribueren. Hierbij kan elke Intercom & Telephone Systems kabelrun 100 meter lang zijn en wordt over deze enkele CAT kabel uw display voorzien van maximaal 1080P HDTV (PC resolutie tot 1920 x 1200). Naast HDMI video en audio kan ook de besturing voor uw Shade Control display over deze enkele kabel worden meegestuurd. Energy Management Onderscheiden voor design, engineering en gebruiksgemak door consumentenelektronica fabrikanten en vooraanstaande organisaties uit technische vakgebieden. Gevormd door 27 jaar innovatie, kwaliteit en klantondersteuning. AMX is de leider op het gebied van residentiële besturingsoplossingen die op klantwens kunnen worden aangepast om ze zo te laten aansluiten bij specifieke gebruikerswensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkoop@amxeurope.com www.amx.com/eu © 2010 AMX