BiSL Op Maat GovUnited

2,760 views
2,682 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • BiSL Op Maat GovUnited

  1. 1. BiSL op maat! E-dienstverlening door en voor gemeenten
  2. 2. Agenda <ul><li>Achtergrond en aanleiding GovUnited </li></ul><ul><li>Aanbesteding Midoffice suite </li></ul><ul><li>Zaakgericht werken </li></ul><ul><li>Beheerorganisatie GovUnited </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>
  3. 3. Aanleiding GovUnited
  4. 4. Achtergrond <ul><li>E-dienstverlening door en voor gemeenten </li></ul><ul><li>GovUnited help tot stand komen van e-overheid door bundeling van kennis, het </li></ul><ul><li>organiseren van de inkoopvraag en het stimuleren van de innovatie. De focus ligt </li></ul><ul><li>op de uitvoering. Voor haar deelnemers laat GovUnited e-governmentdiensten </li></ul><ul><li>ontwikkelen, implementeren en beheren. </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>GovUnited wil om dit te bereiken een belangrijke rol spelen op het gebied van regie </li></ul><ul><li>van (gezamenlijke) ontwikkeling, implementatie en beheer van e-government voor </li></ul><ul><li>gemeenten. Gemeenten trekken samen op en staan sterk tegenover leveranciers; versterking </li></ul><ul><li>van het opdrachtgeverschap is één van de hoofddoelen. </li></ul>
  5. 5. Totstandkoming GovUnited <ul><li>Gestart met 9 gemeenten (100+), nu 75 gemeenten </li></ul><ul><li>ICTU-programma </li></ul><ul><li>Brede samenwerking: </li></ul><ul><ul><li>KING (Egem, benchmark) </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid heeft Antwoord </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn.Overheid (PIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>VROM (Omgevingsvergunning) </li></ul></ul><ul><ul><li>CBS (statistieken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnenlandse Zaken (NUP) </li></ul></ul>
  6. 6. Organisatie GovUnited <ul><li>Programmaraad: alle gemeenten </li></ul><ul><li>Dagelijks bestuur: Bestuurders en GS-en </li></ul><ul><li>Programmabureau </li></ul><ul><li>Van en voor gemeenten </li></ul><ul><li>Kennis van koplopers aan boord </li></ul>
  7. 7. Filosofie GovUnited <ul><li>Het gaat om de dienstverlening </li></ul><ul><ul><li>Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>GovUnited “koopt” de voorzieningen om (elektronische) diensten te leveren </li></ul></ul><ul><li>Publieke regie-organisatie </li></ul><ul><ul><li>Versterking opdrachtgeverschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgen voor standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleren innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen van marktwerking </li></ul></ul><ul><li>Gemeenschappelijke voorzieningen </li></ul><ul><ul><li>“ Software as a Service” </li></ul></ul><ul><ul><li>Schaalvoordelen in (door)ontwikkeling en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerd maatwerk </li></ul></ul>
  8. 8. Activiteiten GovUnited <ul><li>Kennisdeling </li></ul><ul><ul><li>Mijn.GovUnited: actieve community met 800 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces herontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkel- en innovatieagenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Regioclusters </li></ul></ul><ul><li>Samenwerking en schaalvoordelen </li></ul><ul><ul><li>Producten- en dienstencatalogus (incl. redactieraad en beheer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorontwikkeling E-diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemnet-aansluiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Testlocaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Convenanten met externe partners: CBS, VROM, ICTU, BZK </li></ul></ul><ul><li>Beheer en contractmanagement </li></ul><ul><ul><li>Releasemanagement, incidentmanagement, aansturing leveranciers </li></ul></ul>
  9. 9. Ketenpartners <ul><li>Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen </li></ul><ul><ul><li>BRIKS / Landelijke omgevingsvergunning / Wabo </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Machtiging- en Vertegenwoordigingvoorziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijnoverheid.nl </li></ul></ul>
  10. 10. Producten <ul><li>GovUnited regisseert op dit moment de ontwikkeling van een complete midofficesuite door Logica, inclusief: </li></ul><ul><li>Een digitaal loket met intelligente formulieren </li></ul><ul><li>Koppeling aan Digid en internetkassa </li></ul><ul><li>Systemen voor content- en document management, zaaksysteem, producten- en dienstencatalogus, kennisbank en geo-informatie. </li></ul>
  11. 11. Scope:Top 9 E-diensten <ul><li>Uittreksel GBA </li></ul><ul><li>Afspraak maken via 'Op Afspraak’ </li></ul><ul><li>Binnen- en intergemeentelijke verhuizing </li></ul><ul><li>Omgevingsvergunning </li></ul><ul><li>Evenementenvergunning </li></ul><ul><li>Generiek bezwaarschrift </li></ul><ul><li>Horecavergunning </li></ul><ul><li>Melding openbare ruimte </li></ul><ul><li>WMO-voorziening </li></ul>
  12. 12. Zaakgericht Werken
  13. 13. De kern van de zaak <ul><li>Verbeteren van de dienstverlening: </li></ul><ul><ul><li>Integratie van kanalen (aanvragen via post, balie, telefoon en website in één overzicht) </li></ul></ul><ul><ul><li>doorlooptijden worden bewaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>statussen aan de klant gemeld </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvragen en besluiten worden automatisch gepubliceerd </li></ul></ul><ul><li>Verbeteren van de bedrijfsvoering </li></ul><ul><ul><li>gemeentebrede managementrapportages </li></ul></ul><ul><li>Effectievere handhaving </li></ul><ul><ul><li>gemeentebreed alle informatie beschikbaar </li></ul></ul><ul><li>Integratie in de keten </li></ul><ul><ul><li>uitwisseling informatie met andere overheidsorganisaties kan vanuit één systeem </li></ul></ul>
  14. 14. Zaakgericht werken
  15. 15. Standaardisatie Status <ul><li>status 1: ontvangen (geregistreerd) </li></ul><ul><li>status 2: geaccepteerd (aan behandelende afdeling toegewezen) </li></ul><ul><li>status 3: in behandeling genomen </li></ul><ul><li>status … </li></ul><ul><li>status … </li></ul><ul><li>laatste status: afgehandeld </li></ul><ul><li>status 1, 2, 3 + laatste status generiek ! </li></ul>
  16. 16. 12 mei 2009 titel Sheet
  17. 17. Checklist (stappen)
  18. 18. GovUnited zaaktype catalogus <ul><li>Voorbeeld: aanlegvergunning aanvragen </li></ul><ul><li>Kenmerken: </li></ul><ul><ul><li>Documenttypen: aanvraag, ontvangstbevestiging, beschikking, .. </li></ul></ul><ul><ul><li>Statustype: ontvangen, geaccepteerd, in behandeling, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Besluittype: verleend, geweigerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewaren/vernietigen: verleend (b), geweigerd (3j) </li></ul></ul><ul><ul><li>Start vernietigingstermijn: na weigering </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerelateerde zaaktypen: bezwaar awb </li></ul></ul><ul><li>Incl. Archieffunctionaliteit </li></ul>
  19. 19. Kosten
  20. 20. Kosten tot op heden <ul><li>Alleen contributie, maar wel </li></ul><ul><ul><li>Aanbesteding (incl. rechtszaken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaarden (ZTC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansturing leveranciers: audit, testtraject </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorsorteren op NUP, o.a. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omgevingsloket/Wabo, WMO/regelhulp, dienstenrichtlijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheid heeft Antwoord (transparantieproducten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antwoord voor bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mijn Overheid(PIP) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webrichtlijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open source en open standaarden (NOiV) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DigID, BSN, OSB, … </li></ul></ul></ul>
  21. 21. Maar inclusief <ul><li>Hosting volledige infrastructuur </li></ul><ul><li>Technisch beheer infrastructuur </li></ul><ul><li>Koppelingen naar BO/GB-systemen (“mannetje”) </li></ul><ul><li>Standaardconfiguratie alle componenten </li></ul><ul><li>Standaardconfiguratie e-diensten </li></ul><ul><li>Migratie/conversie </li></ul><ul><li>Opleidingen </li></ul><ul><li>Implementatie bij gemeente </li></ul><ul><li>Servicedesk </li></ul><ul><li>Service Afspraken (SLA) </li></ul><ul><li>Regie GovUnited (contract- , beheer-, release- en incidentmanagement) </li></ul>
  22. 22. Ervaringen <ul><li>Organisatievraagstuk (met beetje ICT) </li></ul><ul><li>Verwachtingsmanagement: wat, wanneer, wie, hoe, wat </li></ul><ul><li>Communicatie, communicatie, communicatie </li></ul><ul><li>Goed opdrachtgeverschap is hard werken </li></ul><ul><li>De wil tot standaardiseren, maar .. </li></ul><ul><ul><li>Landelijke standaarden beperkt aanwezig (NUP) </li></ul></ul><ul><li>Veel kennis bij gemeenten: groot en klein </li></ul><ul><li>Bundeling van kennis en expertise </li></ul><ul><li>Integratie-problematiek wordt onderschat </li></ul><ul><li>DMS-implementaties vanuit workflow en uitzonderingen </li></ul><ul><li>Zaakgericht werken staat in de kinderschoenen </li></ul><ul><li>Zicht op de ijsberg </li></ul>
  23. 23. Vraag aan de zaal? Wie van u audit zijn/haar project door een onafhankelijke partij t.b.v. acceptatie?
  24. 24. Planning <ul><li>Maart: start audit met Go /Go mits (gele kaart)/No GO (rode kaart) </li></ul><ul><li>Juni: oplevering contractuele scope </li></ul><ul><li>Juni start Top20 gemeenten </li></ul><ul><ul><li>Voorbereiding implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>6 maanden doorlooptijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijk van componenten en diensten </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe releases 1/10 (o.a. wabo) </li></ul><ul><li>Snelheid wordt vanaf juni bepaald door gemeente </li></ul>
  25. 25. Beheer organisatie GovUnited Voor en namens gemeenten
  26. 26. Focus <ul><li>Regie, vraagbundeling en business/ICT alignment </li></ul><ul><li>Contractbeheer en servicemanagement </li></ul><ul><li>Afhandelen van (service)calls </li></ul><ul><li>Wijzigingenbeheer / doorontwikkeling </li></ul><ul><li>In beheer houden van de IV </li></ul>
  27. 27. Aanpak <ul><li>Waar zit de meeste ‘pijn’? </li></ul><ul><li>Van grofmazig naar fijnmazig </li></ul><ul><ul><li>Work your way up </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Centraal wat moet, lokaal wat kan’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie en afstemming tussen GU, gemeenten en Logica (TBV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Processen callbeheer, wijzigingenbeheer en beheren bedrijfsinformatie 1 e prioriteit </li></ul></ul><ul><li>Input: best practices van de foundation </li></ul><ul><ul><li>Rolbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Callbeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigingsformulier </li></ul></ul>
  28. 28. FB organisatie Dagelijks Bestuur directie GovUnited Change Advisory Board (CAB) Beheer CMS Zaak & dossier PDC Programmaraad Redactieraad E-diensten
  29. 29. Uitvoerende BiSL verdeling
  30. 30. Gebruiksbeheer <ul><li>Gebruiksbeheer en Transitie grotendeels bij gemeente </li></ul><ul><ul><li>Callbeheer tussen gemeente en Logica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1e -lijns functioneel beheer bij gemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2e -lijns bij Logica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennisbank voor veel voorkomende meldingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SNO tussen GovUnited en Logica als kader </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sturing vanuit GU op basis van rapportages en audits </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escalatieproces tussen Servicemanagers GU, Gemeenten en Logica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regie bij gemeente overstijgende incidenten </li></ul></ul></ul>
  31. 31. Call beheer
  32. 32. Beheren bedrijfsinformatie <ul><ul><li>Producten en Diensten Catalogus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generieke PDC content wordt optioneel centraal vastgesteld via redactieraad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeente specifieke invulling door gemeenten (o.a. lokale APV’s en andere verschillen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lokale configuratie vrijheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Content en vormgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaaktype configuratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formulieren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parametrisering (leges, leeftijden) </li></ul></ul></ul>
  33. 33. Wijzigingenbeheer
  34. 34. Functionaliteitenbeheer <ul><li>Wijzigingen- en functionaliteitenbeheer grotendeels via GovUnited </li></ul><ul><li>Gebruikersgroepen </li></ul><ul><ul><li>Meldingensysteem met status en kenmerken per wijziging </li></ul></ul><ul><ul><li>Specificeren (in samenwerking met Logica voor impactanalyse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vormgeven niet-geautomatiseerde IV </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen en testen (acceptatietesten op de moederomgeving) </li></ul></ul><ul><li>Change Advisory Board (CAB) </li></ul><ul><ul><li>Voor overkoepelende wijzigingen in onderling verband </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteiten stellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststellen releasekalender </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereiden Transitie </li></ul></ul>
  35. 35. GovUnited: moeder en kind
  36. 36. Toetsen en Testen
  37. 37. Onderlinge verdeling
  38. 38. Volwassenheidsniveau’s gemeenten Bron: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
  39. 39. Blauwdruk functioneel beheer <ul><li>Actief betrekken van gemeenten op alle niveau’s </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfsproces- en ketenontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoeftemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract- en servicemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Functionaliteitenbeheer </li></ul></ul><ul><li>Blauwdruk en checklist functioneel beheer </li></ul><ul><ul><li>Opleidingen en trainingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Handleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Checklist </li></ul></ul><ul><ul><li>Processen </li></ul></ul><ul><ul><li>TBV </li></ul></ul>
  40. 40. Groeiproces
  41. 41. Vragen Mo Jaber [email_address] 06-48585141 Arjan Schaeffer [email_address] 06-41501789

  ×