Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - kotona, työssä ja virkistyskäytössä

1,185 views

Published on

26.4.2013 Sitrassa pidetyn Luonnon hyödyntämisen uudet -työpajan tulokset

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - kotona, työssä ja virkistyskäytössä

 1. 1. Luonnon hyödyntämisen uudet tavatVihreää hyvinvointia kotona, työssä ja virkistyskäytössä26.4. 2013 järjestetyn työpajan tulokset
 2. 2. © SitraSisältö1. Yhteenveto2. Taustaa3. Työpaja4. Uudet liiketoimintamahdollisuudet5. Liiketoimintaideoiden konseptointi6. JohtopäätöksetLiite 1. Työpajan ohjelmaLiite 2. Työpajassa kehitetyt ideatLiite 3. Kooste työpajan yhteydessä esiintyneistä hyvinvointisovelluksistaLiite 4. Esimerkkejä kansainvälisesti suosituista luontosovelluksista30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 2
 3. 3. © Sitra1 YhteenvetoLuonnon hyödyntämisen uudet tavat -työpaja järjestettiin 26. huhtikuuta 2013 Pöyry Management Consulting Oy:n jaSitran yhteistyönä. Tilaisuuteen osallistui yli 40 asiantuntijaa eri toimialoilta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.Työpajan tavoitteena oli pohtia, miten luonnon tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää erilaisissa palveluissa,hyvinvointiliiketoiminnassa sekä arjen ympäristöissä, ja millaisia teknologisia ratkaisuja näihin voisi jatkossa liittyä.Uusia luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia tunnistettiin yhteensä 60 kappaletta. Ylipuolet liikeideoista rakentui jo olemassa olevien teknisien ratkaisujen pohjalle. Suurempi osa ideoista keskittyiensisijaisesti arjen ympäristöihin kuin kertaluontoisiin elämyksiin. Ryhmien keskusteluista välittyi selkeä yksilön kaipuuluontoon ja tarve löytää keinoja integroida luonto jokapäiväiseen arkeen. Tässä raportissa esitellään yhteensä 16työpajassa kehitettyä liikeideaa, joista kuutta jalostettiin pidemmälle Business Model Canvas –mallin avulla.Luonnon hyvinvointivaikutukset yhdistävän liiketoiminnan tukemiseksi tarvittaisiin enemmän tietoa jo olemassaolevasta liiketoiminnasta ja alan aktiivisista pienyrityksistä. Työpajassa koettiin, että markkinointi, tuotteiden räätälöintihuolellisesti valitulle kohderyhmälle, asiakkaiden saavuttaminen, tuotteen helppokäyttöisyys, täydentävienlisäpalveluiden luonti sekä sovellusten tapauksessa koukuttavuus ovat tärkeimpiä edellytyksiä onnistuneenliiketoiminnan luomiseksi. Näihin kaivattiin tukea myös Sitralta ja/tai muilta suomalaista yritystoimintaa tukeviltatahoilta.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 3
 4. 4. © Sitra2 TaustaaSitran Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa –avainalueen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luontoympäristöjentodennetuista vaikutuksista fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä edistää uusien luonnon hyvinvointivaikutuksiinperustuvien tuote- ja palvelukokonaisuuksien sekä edelläkävijäyritysten syntymistä.Pöyry laati vuonna 2012 Sitran toimeksiannosta raportin ”Luonnon hyödyntämisen uudet tavat” . Raportissa kuvataan,miten luontoa voidaan hyödyntää uusin tavoin edistämään ihmisen hyvinvointia ja mitä toteuttamattomia liiketoiminta-mahdollisuuksia teeman ympärillä voisi olla.Raportin johtopäätöksissä todettiin, että hyvinvoinnin parantamiseen liittyvä liiketoiminta, erityisesti luontoonpohjautuva, on vielä melko pienimuotoista, eivätkä suuret olemassa olevat toimijat ole tuoneet sitä näkyvästi esiintarjoamissaan palveluissa. Nykyiset hyvinvointipalvelut keskittyvät pääosin nopeiden ratkaisujen ja välittömänmielihyvän tarjoamiseen, eivätkä niinkään pitkäkestoiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Erilaisiaolemassa olevia palveluja ja näkökulmia yhdistelemällä Suomeen voitaisiin luoda uutta elinvoimaista luontoonpohjautuvaa liiketoimintaa.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 4
 5. 5. © Sitra3 TyöpajaJatkona mielenkiintoa herättäneelle työlle luonnon hyvinvointivaikutusten mahdollisuuksista Sitra ideoi tilaisuuden,jossa pohdittaisiin miten luonnon tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää erilaisissa palveluissa,hyvinvointiliiketoiminnassa sekä arjen ympäristöissä, ja millaisia teknisiä ratkaisuja näihin voisi jatkossa liittyä. Lisäksiideoiden jalostus ajatuksesta kokonaisvaltaiseksi liiketoimintakonseptiksi oli koettu haasteeksi, johon kaivattiin toimiviatyökaluja.”Luonnon hyödyntämisen uudet tavat” –työpaja järjestettiin 26. huhtikuuta 2013 Pöyry Management Consulting Oy:nja Sitran yhteistyönä. Tilaisuuteen osallistui yli 40 asiantuntijaa eri toimialoilta sekä julkiselta että yksityiseltäsektorilta. Työpajassa ideoitiin uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia hyödyntäen mm. Alexander Osterwalderin BusinessModel Canvas -mallia. Työpajan tarkempi ohjelma löytyy tämän raportin liitteestä 1.Työpajan ideointia ja konseptointia tuki joukko loistavia alustuksia, joiden tiivistelmät on esitetty seuraavilla sivuilla.Esiintyjinä olivat Minna Huotilainen (Työterveyslaitos), Raija Laukkanen (Polar Electro Oy), Petri Vasara (PöyryManagement Consulting), Niko Järvinen (Fresh Effect), Tuomo Salovuori (Sininauhaliitto) sekä Niko Männikkö (Oulunseudun ammattikorkeakoulu). Itse esitykset ovat nähtävillä Sitran verkkosivuilla http://www.sitra.fi30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 5
 6. 6. © Sitra3.1 Työpajan alustukset 1/3Työpajan alustukset osoittivat kuinka yhdistelemällä uudella tavalla luontoa, moniaistisia palvelukokemuksia sekäteknologiaa, voidaan synnyttää aivan uusia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnalle.Professori Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta johdatti työpajan osallistujat aivojen toimintaan,aivotutkimusmenetelmiin sekä siihen miten aistit ja luonto vaikuttavat aivojen toimitilaan. Aivot prosessoivatärsykkeitä, allokoivat kapasiteettia sekä säätelevät toimintatilaa. Aivon toimintatilat voidaan jakaa kolmeen ääritilaan:pakene tai taistele, torkkuminen ja uni, sekä flow eli virtaustila. Pakene tai taistele –tilasta voidaan siirtyä flow-tilaanvain torkkumisen ja unen kautta, mutta voimme tietoisesti viedä itseämme kohti optimitilaa valitsemalla ympäristön jaärsykkeet oikein. Keinotekoiset ärsykkeet ovat vajaita ja pelkässä keinotekoisessa ärsykeympäristössä eläminenvastaakin vakavaa aistideprivaatiota. Tasapainoa keinotekoisten ja luonnollisten ärsykkeiden välillä voidaan edistääesim. lisäämällä arkiliikuntaa erilaisten mittareiden ja sosiaalisten sovellusten avulla, siirtämällä viihdettä ja pelaamistaenemmän ulkotiloihin sekä häivyttämällä sisä- ja ulkotilojen eroja sisustuksella. Luonnon lisääminen arkeen voisuoraan vähentää stressin riskiä.Dosentti Raija Laukkanen Polar Electro Oy:stä esitteli liikunnan yleisiä terveysvaikutuksia, luontosuhteen jamielipaikkojen yhteyttä, luontoliikunnan vaikutuksia terveyteen sekä esimerkkejä luontoliikuntaa edistävistäkäytännöistä kuten Metlan ja Tampereen yliopiston Voimametsä-konsepti sekä Suomen Ladun ja Metsähallituksenjärjestämät kansallispuistoretket. Vaikka vain 20% väestöstä on nk. luontoihmisiä ja 5% nk. aitoja kaupunkilaisia,kuitenkin 45%:lla mielipaikka sijaitsee metsä- tai luontoalueella, 23%:lla rakennetulla viheralueella ja 17% ranta-alueella. Laukkanen esitti luontoliikunnan monivaiheisena kokemuksena, joka sisältää kaiken suunnittelusta,odotuksesta ja matkustamisesta aina muisteluun ja kokemusten jakamiseen saakka. Erityisesti suunnittelua jakokemusten jakamista edistäviä sovelluksia on viime aikoina kehitetty runsaasti.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 6
 7. 7. © Sitra3.1 Työpajan alustukset 2/3Monet nykyajan kulttuuri- ja hyvinvointipalveluista keskittyvät palvelemaan yhtä tai useampaa ihmisen viidestäperusaistista: haju-, näkö-, kuulo-, tunto- tai makuaistia. Suuri osa hyvinvointiimme vaikuttavista asioista välittyykineri aistien kautta. Pöyry Management Consulting Oy:n toimialajohtaja Petri Vasara esitteli joukon erilaisia luonnostajohdettuja hyvinvointia edistäviä liiketoimintakonsepteja, jotka perustuvat joko yhteen tai useampaan perusaistiin.Esimerkkeihin kuuluivat mm. Eau de Finlande –parfyymi, bio-LEDit, WeBird-sovellus, rakennusten sisätilojenviheralueet, mehu- ja metsäterapia, New Yorkin pesusienipuisto, tunnekartta Lontoon aamuruuhkasta sekä erilaisetkehon signaalien mittarit. Erityisesti hyvinvointiin liittyvät ”mittaa, seuraa, jaa” –sovellukset kilpailevat seuraavasta”killer app” –tittelistä. Esimerkiksi Sports tracker -sovellukseen oli huhtikuussa kirjattu jo 229 miljoonaaliikuntakilometriä.Fresh Effect –kasvuyrityksen perustajiin kuuluva Niko Järvinen esitteli hyvin konkreettisen esimerkin kuinka luontoaja teknologiaa yhdistämällä voidaan sekä parantaa hyvinvointia että luoda uutta liiketoimintaa. Toimistotyötä tekevätviettävät lähes 90% ajastaan sisätiloissa. Noin 15% väestöstä kärsii huonon sisäilman vaikutuksista, joiden vuosittaisetkustannukset nousevat jopa 3 miljardiin euroon. Jyväskyläläinen Fresh Effect on kehittänyt viherseinän, joka sekäpuhdistaa sisäilmaa että tuo elävää luontoa sisätiloihin. Patentoidun kasvatusmenetelmän avulla viherseinä saavuttaajopa satakertaisen ilmanpuhdistustehon tavallisiin huonekasveihin verrattuna. Viherseinässä voidaan kasvattaa myösruokakasveja, ja sitä ollaankin viemässä mm. koulujen kotitalousluokkiin.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 7
 8. 8. © Sitra3.1 Työpajan alustukset 3/3Sininauhaliiton Tuomo Salovuori tutustutti työpajan osallistujat elvyttäviin puutarhaympäristöihin. Puutarhojenhyvinvointivaikutuksilla on pitkä historia aina luostaripuutarhoista japanilaisiin puutarhoihin, mutta vaikutuksia onviime aikoina hyödynnetty laajemmin mm. ”hiljaisuuden puutarhoissa”, Forest Wellness metsäjoogassa sekätukholmalaisessa Haga Hälsoträdgård:ssa, joka on stressistä ja työuupumuksesta kärsiville suunnattukuntoutuspuutarha. Myös näkövammaisille on istutettu omia puutarhoja, joissa värikkäiden kukkien sijaan keskitytäänihmisen muihin aisteihin: tuoksuihin, kosketukseen ja äänimaailmaan. Salovuori esitteli kuinka luonnonhyvinvointivaikutuksia voidaan vahvistaa konkreettisen tekemisen avulla. Hän mainitsi esimerkkeinä mm.ruisleipäkurssin sekä Metsähallituksen lammaspaimenet. Monet kuntoutujat hyötyvät erityisesti toiminnallisuudesta jaovat kokeneet luontokokemukset erittäin merkittävinä ja vahvoina elämyksinä.Digitaaliset videopelit voidaan jakaa ns. ”arkipeleihin” (casual games), hyötypeleihin (serious games) sekäliikuntapeleihin (exergames). Oulun seudun ammattikorkeakoulun Niko Männikkö alusti työpajan osallistujatdigitaalisten hyvinvointipelien (health e-games) maailmaan, joka sisältää esimerkkejä kaikista edellä mainituistakategorioista. Hyvinvointipelit edistävät tyypillisesti joko fyysistä aktiivisuutta, kognitiivisia taitoja, kroonistensairauksien hallintaa, terveellistä ravitsemusta tai terveydenhuollon ammattilaisten taitoja ja osaamista. Männikköesitteli esimerkkejä peleistä, joissa mm. liikutaan konsolin ohjauksella (WiiFit), opetellaan terveellisempiäruokavalintoja (Amazing food detective), kehitetään muistikapasiteettia (Uber brain), taistellaan syöpäsoluja vastaan(Re-Mission) sekä kehitetään terveydenhuollon henkilöstön ammatillista osaamista (Pulse). Kotimaisistahyvinvointipeleistä Männikkö mainitsi mm. Clans of Oulun, joka kannustaa nuoria aktiivisempaan elämäntyyliin jaJungle Racen, jota pelataan ulkona keräten kuvitteellisia hedelmiä nykyaikaisen matkapuhelimen avulla.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 8
 9. 9. © Sitra4 Uudet liiketoimintamahdollisuudet”Luonnon hyödyntämisen uudet tavat” –työpaja oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä keskityttiin uusienliiketoimintamahdollisuuksien ideointiin ja toisessa valikoitujen ideoiden jalostamiseen liiketoimintakonsepteiksi. Uusialuonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia tunnistettiin yhteensä 60 kappaletta.Suurimmassa osassa ideoita (39) hyödynnetään jo saatavilla olevaa teknologiaa ja/tai tuotteita joko arjenympäristöissä tai kertaluontoisissa elämyksissä tai harrastuksissa. Uuden teknisen sovelluksen kehittämistä vaati 21ideaa.Liiketoimintamahdollisuuksia pohdittiin kuudessa ryhmässä, joista kukin valitsi mielenkiintoisimman idean työpajantoiseen vaiheeseen, konseptointiin. Tässä raportissa nostamme esiin muutamia valikoituja ideoita, jotka jokosoveltavat uutta teknologiaa tai vaativat täysin teknologian kehittämistä. Lisäksi esittelemme tarkemmin jokaisenryhmän valitseman liiketoimintamahdollisuuden, jota työstettiin edelleen ryhmätyön toisessa vaiheessa. Kaikkityöpajassa kehitetyt ideat on esitelty lyhyesti liitteessä 2.Työpajassa ideoitiin yhteensä 60 liiketoimintamahdollisuutta, jotka onkuvattu seuraavassa kartassa.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 9
 10. 10. © Sitra30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 10Arjen ympäristöt,usein toistuva tai jatkuva toimintaVapaa-aika, matkat,kertaluontoinen elämysOlemassaolevienteknistenratkaisujenhyödyntäminenUusienteknistenratkaisujenkehittäminen1.2.3.4.5.53.6.7.8.9.54. 55.30.31. 32.33.34.36.35.37.38.39. 40.41. 42.56.14.15.43.16.10.17.18.19.20. 21.22.23.11.60.50. 58.28.44.49.48.27.47.59.12.24.25.45.46.29.26.57.13.52.51.Esille nostetut liiketoimintaideatKonseptointiin valitut liiketoimintaideat4 Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 11. 11. © Sitra4.1 Valikoituja esimerkkejä uusista ideoista 1/330.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 111. Metsän aarrekarttaMobiilisovellus, johon ihmiset saavat merkitä löytämiään pieniä luonnon ihmeitä kuten muurahaispesiä, kukkaketoja,puunkoloja ja linnunpesiä. Lähtökohtana voitaisiin käyttää olemassa olevia Metsähallituksen ja metsäyhtiöidentietoja. Aarrepaikkoja voisi lisätä sovellukseen itse ja myös nähdä muiden lisäämiä paikkoja. Näin voitaisiinmuodostaa omia suosikkireittejä. Sovellusta voitaisiin myös hyödyntää esim. biologian ja maantieteen opetuksessa.2. Ihmeiden bongausMobiilisovellus, jossa käytetään esim. Ilmatieteen laitoksen tuottamaa tietoa auringon aktiivisuudesta taitähdenlentojen todennäköisyydestä, auringon ja kuun pimennyksistä sekä revontulista. Sovellusta voisi markkinoidasekä turisteille että paikallisille.4. Ruuhkattomuus sovellusMobiilisovellus, joka kertoo missä paikoissa on vähän ihmisiä ja mistä täten voi löytää sopivan paikanrauhoittumiseen tai ruuhkattomaan liikkumiseen. Sovellus perustuisi olemassa olevaan satelliitti/GPS tietoonihmisten sijainnista. Sovellusta voisi laajentaa kattamaan mm. sähköttömyyden (sähköallergikoille), kentättömyyden,hiljaisuuden tai meluttomuuden.
 12. 12. © Sitra30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 125. Kasvit ja sienet tunnistava sovellusMobiilisovellus, jossa luonnossa liikkuja, marjastaja tai sienestäjä voisi ottaa kasvista/sienestä kuvan, ladataohjelmaan ja vastaanottaa tiedot siitä, mikä kasvi/sieni on kyseessä, mitkä ovat sen tärkeimmät tuntomerkit jaonko sitä mahdollista hyödyntää ravintona.6. Luonnon on-line seuraaminenLuonnon näkeminen ja luontoelämän seuraaminen nähtiin tärkeänä virkistymismuotona. ”Uudeksi” konsepteiksitunnistettiin esim. työpaikan kahvihuoneeseen tai kotiin sijoitettava suurikokoinen näyttö, jonka valikosta voisi valitakuvaa mielialaan sopivasta luontoon sijoitetuista web-kamerasta (esim. rannikon lintujen elämää, Lapin tuntureita,Tyynenmeren saaren rantoja, vuoristomaisemia, linnunpöntön asukkaiden elämää).54. Luonnon tunto kosketusnäyttöönIdeana oli yhdistää varsinkin nuoria tyttöjä koukuttavat virtuaalilemmikki-sovellukset ja luonnon koskettaminen.”Turkilta tuntuva kosketusnäyttö” voitaisiin yhdistää sovellukseen niin, että laitteessa, jolla ohjelmaa käytettäisiin,olisi turkilta tuntuva kosketusnäyttö, jolla voisi silittää virtuaalilemmikkiä.4.1 Valikoituja esimerkkejä uusista ideoista 2/3
 13. 13. © Sitra30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 1355. Sovellus erilaisten aistikokemusten kartoittamiseenGIS-pohjainen uusi sovellus, jonka avulla yksilöt voisivat jakaa omia erilaisia aistikokemuksia. Niitä yhdistelemällävoitaisiin luoda erilaisten aistikokemusten kartta alueesta. Palvelulla voitaisiin myös parantaa kaupunkisuunnitteluaja huomioida esim. näkö- tai kuulovammaiset matkailijat paremmin.57. Metsätuoksu tuotteisiinMetsän tuoksu voitaisiin yhdistää erilaisiin tuotteisiin, kuten metsäaiheisiin matkamuistoihin. Tällä tavalla ”metsään”voisi palata tuoksumaailman avulla arkipäivässä esimerkiksi käyttämällä metsän tuoksuista pesuainetta ja laittamallapäälle metsän tuoksuisen T-paidan.58. Ilmastointi luonnollisilla hajuärsykkeilläLuonnollisia hajuärsykkeitä voitaisiin käyttää ilmastoinnissa tuottamaan erilaisia ”ilmastoja”. Hajuilla voitaisiin luodamm. innostava, rentouttava tai altistava ilmapiiri riippuen tarpeesta ja tilanteesta. Hajuilla olisi mahdollistaesimerkiksi luoda pysyvämpi muistijälki ja helpottaa täten oppimista.60. Ärsykereseptori kännykkäänSovellus, jolla voisi mitata ja seurata luonnon hyvinvointivaikutuksia (esim. verenpaineen kehitys) omassakehossaan. Seuranta ohjaisi ihmisiä enemmän luonnonärsykkeiden pariin ja pois rakennetusta ympäristöstä sellaisiinympäristöihin, joissa ärsykkeet rentouttavat ja tuovat hyvää oloa.4.1 Valikoituja esimerkkejä uusista ideoista 3/3
 14. 14. © Sitra5 Liiketoimintaideoiden konseptointiRyhmätyön toisessa vaiheessa jokainen kuudesta ryhmästä valitsi omista liikeideoistaan yhden, jota lähdettiinkehittämään ja konseptoimaan eteenpäin. Konseptoinnin apuna käytettiin sovellettua Alexander OsterwalderinBusiness Model Canvas -mallia. Jokaisen ryhmän työstämä business model canvas on liitetty raporttiin.Valituissa liiketoimintaideoissa hyödynnettiin sekä olemassa olevaa teknologiaa että visioitiin uusien teknistenratkaisujen kehittämistä. Ideat liittyivät niin arjen ympäristöihin, kertaluontoisiin elämyksiin kuin harrastuksiinkin.Konseptoinnissa keskityttiin ensisijaisesti arvolupauksen määritykseen: mitä ideassa itse asiassa myydään. Lisäksipohdittiin muita liiketoiminnan osa-alueita niiltä osin kuin aikataulu antoi myöten. Tavoitteena oli laatia havainnollinenkuva kokonaiskonseptista, ei keskittyä idean yksityiskohtiin. Samalla työpajan osallistujat saivat tutustua businessmodel canvas – työkaluun yhtenä apuvälineenä liikeideoiden jalostamiseen.Seuraavassa jokainen liiketoimintaidea on kuvattu lyhyesti haasteineen ja mahdollisuuksineen, jonka jälkeen onesitetty liikeidean työpajassa hahmoteltu business model canvas.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 14
 15. 15. © Sitra30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 151.2.3.4.5.53. Luonnon reittiopas6.7.9.54. 55.30.31. 32.33.34.36.37.38.39. 40.41. 42.56.14.15.43.16. Veden kaupallistaminen10.17.18.19.20. 21.23.11.60.50. 58.28.44.49.27.47.59.12.24.25.45.46.29.26.57.13.52.51.35. Luontoluovuus huoneet22. Ympäristöhoitotyöntuotteistaminen8. Lapsialiikuttavaluontopeli48.LuontoodotustiloihinEsille nostetut liiketoimintaideatKonseptointiin valitut liiketoimintaideatArjen ympäristöt,usein toistuva tai jatkuva toimintaVapaa-aika, matkat,kertaluontoinen elämysOlemassaolevienteknistenratkaisujenhyödyntäminenUusienteknistenratkaisujenkehittäminen5 Liiketoimintaideoiden konseptointi
 16. 16. © Sitra5.1 Luonnon reittiopasIdea• Erilaisia luonnon ja hyvinvoinnin yhdistäviä palveluja ja sovelluksia on jo markkinoilla, mutta niiden saavutettavuusja lähestyttävyys on heikko. Helppokäyttöinen luonto-opas toimisi kattopalveluna erilaisille jo olemassa olevillepalveluille. Luonnon reittiopas olisi sovellus, joka ehdottaa määritetyn reitin varrella sijaitsevia esim. luontokohteitaja viimeaikaisia eläinhavaintoja. Käyttäjä voisi myös etsiä esim. havaintoja muuttolintujen reiteistä tai tietojalähialueella sijaitsevista kalapaikoista. Lisämaksulla palveluun voisi sisällyttää mm. kasvien ja sienen tunnistuksen.Sovellus olisi interaktiivinen, jolloin jokainen käyttäjä voisi lisätä uusia havaintoja, kokemuksia ja nähtävyyksiäreittioppaaseen.• Liiketoimintaidean kantavimpana voimana nähtiin luonnon vahvempi läsnäolo arkielämässä, erityisesti niilläihmisillä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti ”luontoaktiiveja”.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 16Haasteet Mahdollisuudet• Käytettävyys• Oikean asiakaskunnan tavoittaminen ja motivointikokeilemaan• Markkinoilla olevien sovellusten tekninenyhteensopivuus• Luonnon vahvempi läsnäolo arkielämässä, erityisestiniillä ihmisillä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti”luontoaktiiveja”• Luonnon seuraamisen ja luontokohteidenintegroiminen kuluttajien luonnollisille kulkureiteilleja jokaisen saataville
 17. 17. © Sitra5.1 Luonnon reittiopas30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 17
 18. 18. © Sitra5.2 Lapsia liikuttava luontopeliIdea• Nuorten ja lasten motivointi ulkona liikkumiseen koukuttavalla ”Angry Birds”- tyyppisellä pelillä. Peli pyrkiiyhdistämään virtuaalisen pelimaailman sekä todellisen maailman tuomalla peliin erilaisia luontoaktiviteettejä. Pelinvirtuaaliseen osuuteen pitäisi pystyä liittämään luonnon tunto ja hajut niin että sekä virtuaalinen että todellinenmaailma tukisivat luontokokemusta. Todellisen maailman osuuteen voisi lisäksi liittää matkailu- jamajoituspalveluita.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 18Haasteet Mahdollisuudet• Koukuttavan pelin suunnittelu on haastavaa.• Miten yhdistää virtuaalimaailma todellisen maailmankanssa?• Miten saada tunto ja hajukokemus virtuaaliseenmaailmaan?• Mahdollisuus saada uusi sukupolvi liikkumaan ulosluontoon• Maailmanlaajuinen ilmiö toisi hyvin erilaisiamatkailijoita Suomeen
 19. 19. © Sitra5.2 Lapsia liikuttava luontopeli30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 19
 20. 20. © Sitra5.3 Luonto & luovuus -huoneetIdea• Ihmiset ”altistuvat” liian vähän luonnolle rakennetussa ympäristössä ja arjessa. Työpaikoille, kahviloihin,sairaaloihin ja vanhainkoteihin voitaisiin rakentaa luonto & luovuus -huoneita, eli tiloja joissa tarjotaanmahdollisuus kokea luonto sisätiloissa ja rakennetussa ympäristössä. Saman kokemuksen voisi tuodarakennettuun ympäristöön myös hyödyntämällä tyhjät katot ja terassit viherrakentamiseen. Näin ihmisilletarjottaisiin säännöllinen kosketus luontoon edistäen luovuutta, mielenrauhaa ja hyvää oloa. Huoneiden käytössäavustaisivat koulutetut ”luontokuntouttajat”.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 20Haasteet Mahdollisuudet• Miten saadaan perusteltua hankinnan järkevyystyöpaikoilla, vanhainkodeissa ja sairaaloissa myöstaloudellisesti?• Työhyvinvoinnin parantuminen ja lisääntyneetinnovaatiot• Parantunut työtyytyväisyys ja ilmapiiri• Vähentyneet krooniset sairaudet sekätyökyvyttömyys
 21. 21. © Sitra5.3 Luonto & luovuus -huoneet30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 21
 22. 22. © Sitra5.4 Veden kaupallistaminenIdea• Suomalaisen veden kaupallistamisessa olisi paljon enemmän potentiaalia kuin mitä tällä hetkellä hyödynnetään. Joroomalaiset kylpylät osasivat hyödyntää veden terveysvaikutuksia. Suomessa vettä voisi kaupallistaavoimakkaammin esimerkiksi markkinoimalla pullotettua terveysvettä, veden ääniä, veden tuoksua ja tuntua,veteen liittyviä harrastuksia (kalastus, vesiurheilu, sukellus) sekä kokonaisvaltaista hyvinvointi (wellness) vettä.Veden kaupallistamista tai brändäystä voisi hyödyntää erityisesti matkailussa tarjoten mm. vesiretriitti -matkailupaketteja.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 22Haasteet Mahdollisuudet• Veden brändäyksen onnistuminen• Markkinoinnin suuntaaminen maksukykyiselleasiakaskunnalle• Kilpailu muiden pitkät perinteet omaavien”terveysvesien” kanssa• Suomalaisesta meille hyvin saavutettavastaluonnonvarasta on mahdollisuus tehdä kannattavaaliiketoimintaa
 23. 23. © Sitra5.4 Veden kaupallistaminen30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 23
 24. 24. © Sitra5.5 Ympäristöhoitotyön tuotteistaminenIdea• Idean lähtökohtana on palveluntarjoaja, joka tarjoaisi kokonaisvaltaisen mahdollisuuden ympäristöhoitotyöhönesim. työyhteisön yhteisten talkoiden muodossa. Yrityksille ja työyhteisöille palvelu tarjoaisi työhyvinvointiaparantavaa toimintaa ja yhteisöllistävää kokemusta, joka loisi kestävää luontosuhdetta. Toiminnan ympäristöäparantava tavoite loisi toiminnalle myös selkeää merkityksellisyyttä. Palvelun kautta osallistuville ihmisille luotaisiinmahdollisuus seurata kohteen kunnon edistymistä pitkällä tähtäimellä erilaisten seurantapalveluiden kautta.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 24Haasteet Mahdollisuudet• Miten saada yritykset innostumaan hiemanperinteisestä poikkeavastatyöhyvinvointitoiminnasta?• Työhyvinvointitoiminnan ja ympäristöhoitotyönyhdistäminen joka parhaimmillaan olisi työyhteisöillemerkityksellinen kokemus ja samallaluontoympäristöä aidosti kohentavaa toimintaa
 25. 25. © Sitra5.5 Ympäristöhoitotyön tuotteistaminen30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 25
 26. 26. © Sitra5.6 Luonto odotustiloihinIdea• Kaupungeissa on runsaasti erilaisia odotukseen tehtyjä tiloja linja-auto- ja juna-asemilla, sairaaloissa jaterveyskeskuksissa, lentokentillä, pankeissa ja virastoissa. Näitä tiloja voitaisiin hyödyntää viherrakentamiseen jaluontomaisen tilan luomiseen rakennettuun ympäristöön. Tiloihin voisi kasvillisuuden lisäksi tuoda liikkuvialuontomaisemia, 3D -luontoelementtejä, tuoksuja, kosketeltavia pintoja ja ääniä. Luontomaisilla odotustiloillavoitaisiin vähentää stressiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä varsinkin tilanteissa, joissa odotusajat ovat pitkiä taiodottaminen stressaavaa (esim. sairaaloissa). Tilat toimisivat living lab -periaatteella, eli yritykset jotka haluavattestata tai esitellä omia tuotteitaan, voivat vuokrata tilaa määräajaksi. Ympäristöä hyväksi käyttävät yrityksetkustantaisivat tilan ylläpidon. Lisäksi yleishyödyllisiin tiloihin voisi saada tukea esimerkiksi RAY:ltä.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 26Haasteet Mahdollisuudet• Miten perustella taloudellisesti sijoituksenhyödyllisyys esimerkiksi yrityksille, sairaaloille taijulkisiin tiloihin?• Stressin vähentäminen odottaessa• Parantunut asiakastyytyväisyys• Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen
 27. 27. © Sitra5.6 Luonto odotustiloihin30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 27
 28. 28. © Sitra6 Johtopäätökset 1/260 liikeideaa• Konseptointiin valitut ideat yhdistävät vaihtelevasti sekä kertaluontoisia elämyksiä että arjen ympäristöjä uusiin jaolemassa oleviin teknisiin ratkaisuihin. Kaiken kaikkiaan työpajassa tunnistettiin 60 liikeideaa, mutta vain harvatolivat täysin uusia. Useat ideat pohjautuivat joko työpajassa kuultuihin alustuksiin tai jo olemassa olevaanliiketoimintaan.Arki & luonto• Useat lupaavista sovelluksista liittyivät arjen ja luonnon yhdistämiseen. Ryhmätyöskentelyssä korostui osallistujienhalu yhdistää enemmän luontokokemuksia yksilön arkeen. Sen lisäksi että osallistujat olivat alansa asiantuntijoita,myös heidän omat henkilökohtaiset toiveensa kokea luontoa arjessa tulivat vahvasti esille. Aihetta kohtaanosoitettiin suurta kiinnostusta ja työpajaan olisi ollut enemmän tulijoita kun tilaisuuteen pystyttiin ottamaan.Työpajatyöskentelyssä ja alustuksissa tulleita ideoita ja aiheita oltaisiin myös haluttu pohtia pidempään kuinaikataulu antoi myöten.Työhyvinvointi• Toinen suuri ryhmä ideoita keskittyi luonnon ja työhyvinvoinnin yhdistämiseen. Tässä suurimmaksi yksittäiseksihaasteeksi koettiin työnantajien sitouttaminen työhyvinvoinnin ja luonnon yhdistämisen kehittämiseen. Avoimeksijäi, miten työnantaja saataisiin mukaan tukemaan kehitystä.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 28
 29. 29. © Sitra6 Johtopäätökset 2/2Nykytilanteen kartoitus• Työpajan keskusteluissa tunnistettiin tarve kartoittaa Suomessa jo olemassa olevia sovelluksia, palveluja ja niidentuottajia. Koettiin, että erilaista luonnon ja hyvinvoinnin yhdistävää liiketoimintaa, erityisesti mobiilisovelluksia, onjo olemassa runsain mitoin (liitteet 4 ja 5). Lisäksi uusien ideoiden keksiminen koettiin suhteellisen helpoksi, muttaniiden kaupallistamisessa nähtiin suuria haasteita. Uuden liiketoiminnan tukemiseksi suositeltiin selvitystäerilaisista hyväksi havaituista liiketoiminta- ja ansaintamalleista. Näin voitaisiin tarjota kattava käsitys olemassaolevista vaihtoehdoista jo liiketoiminnan aikaisessa kehitysvaiheessa.Avaimet onnistumiseen• Onnistunut markkinointi, sovelluksen helppokäyttöisyys ja koukuttavuus identifioitiin kriittisimmiksi tekijöiksisovellusten kaupallisessa onnistumisessa. Myös tukevien lisäpalvelujen merkitys nähtiin tärkeänä. Ryhmissäpohdittiin paljon sitä, miten jo olemassa olevat palvelut saataisiin tehokkaammin kaikkien kuluttajien taimääritetyn kohderyhmän ulottuville. Yhtenä ratkaisuna tunnistettiin palvelujen yhdistäminen samankattotoiminnon tai klusterin alle. Jos erilaiset sovellukset ja palvelut saadaan paremmin kuluttajien ulottuville, nesynnyttävät ympärilleen myös uutta liiketoimintaa – erityisesti matkailualalla. Eräs konkreettinen esille tullut tapatukea uuden sovellusliiketoiminnan kehitystä on tukea avoimen datan jakamista. Esimerkiksi Metsähallituksella,Suomen ympäristökeskuksella sekä metsäkeskuksilla on olemassa tietokantoja, jotka voisivat tukea uusienluontoon liittyvien sovellusten syntymistä.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 29
 30. 30. © SitraYhteystiedot30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 30Vantaa 30. toukokuuta 2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat -loppuraporttiPöyry Management Consulting OyJaakonkatu 3, 01621 Vantaasähköposti: petri.vasara@poyry.comPetri VasaraPuh. 010 33 22611Mob. 040 500 9553
 31. 31. LIITTEET30.5.2013 Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti
 32. 32. © SitraLiite 1.Työpajan ohjelma30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 3208:30 Aamiainen09:00 Tervetuloa ja työpajan avausLea Konttinen, SitraHyvinvointia aistien kautta aivoille ja keholleMinna Huotilainen, TyöterveyslaitosLuonto, liikunta ja terveysRaija Laukkanen, Polar Electro OyLuonnon hyödyntämisen uusia tapoja Suomessa jaulkomaillaPetri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy10:00 Ryhmätyöskentely IUusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen10:40 Vihreän hyvinvoinnin yritysesimerkitVihreää hyvinvointia sisätiloissa: viherseinienmahdollisuudetNiko Järvinen, Fresh EffectElvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenäTuomo Salovuori, SininauhaliittoDigitaaliset hyvinvointipelit ja virtuaalimaailmatNiko Männikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu11:15 Ryhmätyöskentely IILiiketoimintakonseptien eteenpäin kehittäminen (business modelcanvas)11:45 Ryhmätöiden purku12:15 Työpaja päättyy
 33. 33. © SitraLiite 2. Uudet ratkaisut ja vapaa-aika 1/21. Metsän aarrekartta: Mobiilisovellus, jossa ihmiset saavat merkitä pieniä luonnon ihmeitä kuten muurahaispesiä,kukkaketoja, puunkoloja, linnunpesiä tms. Apuna voitaisiin käyttää myös olemassa olevaa Metsähallituksen dataa.Aarrepaikkoja voisi lisätä itse ja etsiä muiden tunnistamia paikkoja.2. Ihmeiden bongaus: Mobiilisovellus, jossa käytetään esim. Ilmatieteen laitoksen tuottamaa tietoa auringonaktiivisuudesta tai tähdenlentojen todennäköisyydestä, auringon ja kuun pimennyksistä, revontulista tms. Sovellustavoisi markkinoida sekä matkailijoille että paikallisille.3. Luonto hoplop: Mobiilisovellus, jossa yhdistyy tasohyppelypeli ja pisteiden kerääminen todelliseen liikuntaansisätiloissa. Pelin edetessä ja taitojen karttuessa avautuvat edistyneemmät tasot vaatisivat liikkumista ulkona .4. Ruuhkattomuus sovellus: Mobiilisovellus, joka kertoo missä paikoissa on vähän ihmisiä. Sovellus perustuisi joolemassa olevaan tietoon ihmisten sijainnista. Sovellusta voisi laajentaa kattamaan mm. paikkoja jossa voi nauttiasähköttömyydestä, kentättömyydestä, hiljaisuudesta, meluttomuudesta tms.5. Kasvit ja sienet tunnistava sovellus: Viedään WeBird kasvi- ja sienimaailmaan. Tarjotaan mobiilisovellus, jollaluonnossa liikkuja , marjastaja tai sienestäjä voi ottaa kasvista/sienestä kuvan, ladata ohjelmaan ja vastaanottaatiedot siitä, mikä kasvi/sieni on kyseessä, mitkä ovat sen tärkeimmät tuntomerkit ja onko sitä mahdollistaahyödyntää ravintona.6. Luonnon on-line seuraaminen: Esim. työpaikan kahvihuoneeseen sijoitettava suurikokoinen näyttö, jonka kauttavoi seurata web-kameran välittämiä mielialaan sopivia luontoelämyksiä (esim. rannikon lintujen elämää, Lapintuntureita, Tyynenmeren saaren rantoja, vuoristomaisemia, linnunpöntön asukkaiden elämää).7. Suomalainen versio WeBird sovelluksesta: Mobiilipalvelu, joka tunnistaa linnunääntelystä lajin.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 33
 34. 34. © SitraLiite 2. Uudet ratkaisut ja vapaa-aika 2/28. Lapsia liikuttava luontopeli: Virtuaalinen peli, johon liitetään erilaisia luontoaktiviteetteja (esim. taimikonhoitotai polun rakentaminen). Peliin pitäisi pystyä liittämään luonnon tunto ja hajut. Lisäksi konseptiin voisi liittäämatkailu ja majoituspalveluita.9. Mobiililuontopolku: Mobiilisovellus luontopolkua kiertäville ihmisille esim. polun ympärillä olevista kasveista.Lisäksi palveluun voisi liittyä liiketoimintaideana esimerkiksi kanootin tai mökin vuokraus.10. Virtuaalimatka: Sovellus, jossa virtuaali- 3D luontokokemus tarjottaisiin ihmisille kotona11. Voimakas luontokokemus lapsille: Konsepti jossa luodaan lapsille voimakas luontokokemus, sellainen jostasyntyisi vahvoja muistoja. Muistojen avulla lapsille luotaisiin kiinteä side luontoon. Sidettä voitaisiin sitten ylläpitäämyöhemmin esim. kuvien avulla. Tätä voisi markkinoida esimerkiksi ulkomailla asuville kaupunkilaislapsille.12. Flow piste: Julkinen tila jossa rauhallinen tunnelma helpottaisi flow -tilan saavuttamisessa.13. Aistimotivaattori: Palvelu jossa testattaisiin yksilön omat aistikokemukset ja niiden vaikutukset sekä annettaisiintyökaluja käyttää erilaisia aistiärsykkeitä esim. rentoutumiseen.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 34
 35. 35. © SitraLiite 2. Olemassa olevat ratkaisut ja vapaa-aika 1/214. Marjanpoimintaretket: Yhteiset marjanpoimintaretket, joissa viedään ryhmä ensin metsään tunnistamaan japoimimaan marjoja, minkä jälkeen siirrytään opetuskeittiöön ja opetetaan osallistujia leipomaan itsepoimituistamarjoista herkullinen marjapiirakka. Palvelun kohderyhmänä olisi erityisesti nuoret lähiruoasta innostuneetkaupunkilaiset aikuiset, joille marjojen tunnistus ja poiminta on vierasta.15. Kummieläin perheille: Perheet voisivat ostaa kummieläimen ennen eläimen syntymää, olla mukanasynnytyksessä, syöttää vastasyntynyttä tuttipullolla, myöhemmin käydä tarkkailemassa eläimen elämän vaiheita jaolla mukana esim. kerimässä lampaan villaa. Kokemus olisi ensisijaisesti oppitunti maaseudusta vieraantuneillelapsille eläimien monimuotoisuudesta ja elämästä.16. Veden kaupallistaminen: Veden kaupallistamisessa olisi paljon enemmän potentiaalia kuin mitä tällä hetkellähyödynnetään. Jo roomalaiset kylpylät osasivat hyödyntää veden terveysvaikutuksia. Vettä voisi kaupallistaa (mm.pullotettu terveysvesi, veden ääni, veden vaihtelu sään mukaan, veden tuoksu ja tuntu, wellness vesi jatekopohjavesien rakentaminen).17. Islanninponi/koirasafari: Eläimiin liittyvää matkailua voisi markkinoida myös luonnollisen äänimaailman kautta.18. Luonnon kokeminen ilman moottoria: Kaupunkilaisille tai ulkomaalaisille suunnattu matkailutyyppi jossaluontokokemus tarjotaan ilman mitään moottoroituja kulkuvälineitä esim. kävellen, hiihtäen, hevosella, porolla tms.19. Adopt a tree palvelu: Palvelu, jossa voi adoptoida puun. Puun luona voi vierailla milloin vain ja palveluun voidaanliittää mm. kevään seurantaa, metsän tuoksua tms.20. Työkykykoulutuksia metsässä: Aslak-koulutukseen voisi lisätä konseptoituja metsäretkiä. Silloin koulutettavatvietäisiin todelliseen luontoon ja tutustuttaisiin luonnossa liikkumiseen.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 35
 36. 36. © SitraLiite 2. Olemassa olevat ratkaisut ja vapaa-aika 2/221. Disconnect yourself: Liiketoimintaideana on tarjota sellaista luontomatkailua, jossa matkailijan on mahdollistapäästä irti teknologiasta, esim. siten että mahdollisissa infopisteissä tms. ei ole näyttöjä eikä kaikkea liikuntaamitata.22. Ympäristöhoitotyön tuotteistaminen: Ideana tarjota kokonaisvaltaista ympäristön hoitotyötä esimerkiksiyrityksille tai yhteisöille työyhteisötoimintana. Ympäristöhoitotöitä voisivat olla esimerkiksi perinnemaisemienkunnostus tai soiden ennallistaminen. Toiminnalla voisi olla yrityksille sekä työyhteisöä virkistävä vaikutus ettämarkkinoinnillista hyötyä.23. Luontokokemusketjun tuotteistaminen: Ideana koko kokemusketjun tuotteistaminen: suunnittelu,matkustaminen, varsinainen luontokokemus, muistelu, seuranta, kokemuksen jakaminen.24. Seikkailukonsepti pimeä metsä: Seikkailupeli tai –palvelu suomalaisessa metsässä turisteille, lapsille, nuorille taiosana TYKY -toimintaa.25. Kaikki aistit yhdistävä palvelu: Palvelukonsepti joka yhdistää kaikki aistit suomalaisin keinoin. Esimerkiksiyhdistämällä saunan, maiseman, liikunnan, luonnon äänet ja maut.26. Yksinäisyyden ehkäisy: Osana luontopalveluja yhteisöllisyys esim. luontoliikunnan kautta . Palvelua voisi tarjotaihmisille jotka kokevat yksinäisyyttä.27. Klapin pilkonta28. Tuntoluonto tila: Kilpailu-tuntopolku jonka voisi viedä tapahtumiin. Tuntoaistin avulla kilpailussa pääsee eteenpäin.29. Retkihiihtokonsepti: Helsingin rantoja pitkin etenevä retkihiihtoreitti, joka yhdistää maiseman ja kulttuurin.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 36
 37. 37. © SitraLiite 2. Olemassa olevat ratkaisut ja arki 1/330. Luontovanhainkoti: Ideana luoda vanhainkoti, jossa asiakkailla on pääsy luonnon lähelle. Tähän voisi liittyäesimerkiksi puutarhanhoitoa, siten että olisi otettu huomioon pyörätuolilla liikkuvat ihmiset. Luontoaspektin lisäksiotettiin esille kulttuuri. Vanhainkotia ei kannata viedä metsään koska vanhainkodin asukkaat haluavat olla myöslähellä kulttuuritarjontaa. Luontovanhainkodin lisäksi mietittiin luontopäiväkotia.31. Aistiohjattu liikuntakokemus: Ideana yhdistää henkilökohtainen vahva aistikokemus liikuntaan, esimerkiksikuntopyörällä pyöräily siten, että seinille olisi heijastettu maisema ja mukana olisi hajuja ja ääntä. Ideaa voisisoveltaa myös esimerkiksi soutulaitteella siten, että ympärillä olisi jokimaisema.32. Virtuaalinen luontotila: Ideana luoda esimerkiksi ostoskeskukseen luonnonomainen tila, jossa voisi rauhoittua jahiljentyä. Tilaan voisi liittyä esimerkiksi takkatulen ääntä.33. Virtuaalinen luontoliikuntatila: Virtuaaliseen luontotilaan liittyvä ajatus, johon yhdistetään liikkuminen.Esimerkkinä esitettiin ideaa, jossa ostoskeskuksessa olisi rauhallinen tila, jossa voisi kävellä juoksumatolla seinilleheijastettavien maisemien muuttuessa.34. Välitilojen vihertäminen: Miksi välitiloja (esimerkiksi lentokenttien loputtomia käytäviä) ei voisi käyttääviherrakentamiseen? Rakennetuista ympäristöistä löytyy paljon muitakin tiloja, joita voisi ottaa näin”virkistyskäyttöön”.35. Luonto&luovuus -huoneet: Työpaikoille, kahviloihin ja vanhainkoteihin voitaisiin rakentaa luonto&luovuus -huoneita eli tiloja jossa tarjotaan mahdollisuus kokea luonto toimitiloissa. Ideaa voisi soveltaa myös hyödyntämälläkatot ja terassit.36. Luontopäiväkotien konseptointi: Onnistuneiden luontopäiväkotien konseptointi ja vienti ulkomaille muunkoulutusviennin mukana. Luontopäiväkodit voisivat myös olla ratkaisu homerakennuksiin.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 37
 38. 38. © SitraLiite 2. Olemassa olevat ratkaisut ja arki 2/337. Luonnon aistimistila julkisiin tiloihin: Tila jossa luonnon voi kokea haistamalla, maistamalla, kuulemalla jatuntemalla ja joka olisi saavutettavissa toreilla, lentokentillä, kauppakeskuksissa tai voitaisiin viedä ulkomaille. Tilatarjoaisi hetken rentoutuksen keskellä kiirettä ja rakennettua ympäristöä.38. Kaupunkisuunnittelu työkaluna: Kaupunkisuunnittelun rooli ihmisten jokapäiväisessä hyvinvoinnissa jaliikkumisessa on erittäin tärkeää. Mietittiin pitkään keinoja lisätä 5min liikuntaa ei-liikkuvien työikäisten arkeen.Esimerkkeinä mainittiin mm. pysäköintitilojen ja juna-asemien sijoittaminen kauemmas toimistorakennuksestapuistoalueen viereen, jolloin työntekijät kävelisivät aamuin illoin edes hetken rauhallisen viheralueen läpi.39. Suomalaisen ruoan terveysvaikutuksien voimakkaampi kaupallistaminen: Esimerkiksi ruoan suutuntumaon kaupallistamisessa ja markkinoinnissa jäänyt vähälle huomiolle. Esimerkiksi suomalaisia yrttejä voisi markkinoidaenemmän makujen ja tuntuman kautta. Kaupallistamiseen tarvittaisiin myös kehittynyttä keruuteknologiaa.40. Sovellus johon tallentaa omat mielipaikat kävelyreitteihin: Sovellus jonka avulla voit tallentaa itselle tietytreitit ja sen varrella koetut asiat esim. kahvilat, hyvä ruoka, omat kuvat ja elämykset.41. Vanhuspalvelu: Vanhustenhoidossa voitaisiin siirtyä makuutuksesta luonnon piiriin. Muutokseen liittyisihoitohenkilökunnan sitoutuminen 2-3 vanhuksen hyvinvoinnin takaamiseen.42. Luonnonmukaisesti paketoidut tuotteet : Luontoa pitäisi hyödyntää enemmän pakkaamisessa.43. Luonnon ja puistojen brändäys: Puhtaasti liike-elämän ja markkinoinnin keinoin jokin keskustan puistoistavoitaisiin brändätä ”design”-puistoksi, ”hiljaisuuden”-puistoksi etc. Ryhmän mielestä jopa puistot ovat viimeaikoinamuuttuneet hyvin ankeiksi ja harmaiksi. Puistojen brändäyksellä muistutettaisiin asukkaita lähialueiden viher-mahdollisuuksista ja viestitettäisiin luonnon hyvinvointivaikutuksista. Vastaavaa ajattelumallia ehdotettiin myösSuomen turismille. Suomen luontoa voisi kaupallistaa ja markkinoida tehokkaammin erityisesti aasialaisille turisteilleja kuluttajille, jotka eivät kaipaa erityisiä luontosovelluksia, vaan näkevät pelkän puhtaan ilman, veden ja metsäteksoottisena luontokokemuksena ja hyvinvointipalveluna.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 38
 39. 39. © SitraLiite 2. Olemassa olevat ratkaisut ja arki 3/344. Lähi- ja luomuruoka: Lähi ja luomuruoka konsepteja voisi kehittää lisäämällä erilaisia take-away tuotteitakauppoihin.45. Ulkoilureitit ja teknologia-sovelluksien yhdistäminen: Olemassa olevia ulkoilureittejä ja sovelluksia voisiyhdistää tarjoamalla räätälöityjä liikuntareitteijä/palveluita edistämään ihmisten liikkumista.46. Liikuntainnostus ”kauppa”: Esim. kauppakeskukseen sijoitettu konseptipiste, joka innostaa ihmisiä liikkumaanlisää.47. Muuttuva sisustuskuva: Muuttuva luonto-aiheinen sisustuskuva sistustuselementtinä toisi luonnon sisälle.Muuttuva kuva tuo tilaan variointimahdollisuutta ja tilan ilmettä voi muokata haluttaessa.48. Luonto odotustiloihin: Luontoelementtejä (myös 3D) tuotaisiin osaksi työympäristöjä, odotustiloja tms.49. Kulissimetsä: Rakennettu metsä kaupunkeihin, kauppakeskuksiin, odotustiloihin.50. Luonnon elementtejä rakennettuihin ympäristöihin: Luonto sisään materiaalien muodossa varsinkin oppimis-ja terveysympäristöihin.51. Hyvinvointihuone: Rauhoittumishuone, jossa luontoa käytetään apuvälineenä. Konsepti sopisi vanhainkoteihin jahoitokoteihin.52. Löydä sisäinen liikkuja palvelu: Palvelu, jossa kannustetaan ihmisiä löytämään itselleen sopiva liikuntamuoto.Voisi olla osa Tyky-toimintaa tai kuntoutusta. Erilaisia kartoituksia tarpeista, toiveista, mahdollisuuksista,mielihaluista joiden avulla tunnistetaan jokaisen ”sisäinen liikkuja”.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 39
 40. 40. © SitraLiite 2. Uudet ratkaisut ja arki 1/153. Luonnon ”reittiopas” sovellus: Ajatuksena erilaisten luontosovellusten ja –palvelujen yhdistäminen jasaattaminen jokaisen käyttäjän saataville. Luonnon seuraamisen ja luontokohteiden integroiminen kuluttajienluonnollisille kulkureiteille.54. Luonnon tunto kosketusnäyttöön: ”Turkilta tuntuva kosketusnäyttö”: Ideana oli tietokoneella tai puhelimessatoimiva ohjelma, jossa voisi hoitaa virtuaalilemmikkiä. Laitteessa, jolla ohjelmaa käytettäisiin, olisi turkilta tuntuvakosketusnäyttö, jolla voisi silittää virtuaalilemmikkiä.55. Sovellus erilaisten aistikokemusten kartoittamiseen: GIS-pohjaisia sovelluksia hyödyntävä uusi sovellus,jonka avulla voitaisiin luoda erilaisten aistikokemusten kartta.56. Suomalaisen luonnon hyväksikäyttö jätevesien puhdistuksessa: Jätevesien puhdistamisessa voitaisiinsoveltaa umpinaista pajuihin perustuvaa puhdistajaa.57. Metsätuoksu tuotteisiin: Metsän tuoksu tuotteisiin, esim. T-paitoihin tai ostettavaksi tuoksuksi.58. Ilmastointi luonnollisilla hajuärsykkeillä: Innostava, rentouttava, altistava.59. Reseptorit kertomaan aistiärsykkeiden riittävyys60. Ärsykereseptori kännykkään: Puhelimeen yhdistettävä sovellus, jolla voi mitata ja seurata ärsykkeidenvaikutusta aivoihin ja muuhun kehoon.30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 40
 41. 41. © SitraLiite 3. Kooste työpajan yhteydessä esiintyneistähyvinvointisovelluksista30.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 41http://biomapping.net/BioMapping-tunnekarttahttp://www.fitbrains.com/brain-games/Uber brainhttp://www.re-mission.net/Re-Missionhttp://www.junglerace.net/suomeksi.phpJungle racehttps://itunes.apple.com/us/appCustom Sounds of Naturehttp://www.sports-tracker.com/Sports trackerhttp://www.ludocraft.com/education/clans/Clans of Ouluhttp://64.239.241.166/en/Clients--Titles/Visual-Simulation-and-Serious-Games/Pulse//Pulsehttp://wiifit.com/WiiFithttp://www.vitadock.com/vitadock.htmlVitadockhttp://www.ida.liu.se/~matar/stoneagetrail.pdfStone Age trailhttps://itunes.apple.com/us/appSleep machinehttp://www.primarygames.comAmazing food detective
 42. 42. © SitraLiite 4. Esimerkkejä kansainvälisesti suosituistaluontosovelluksista 1/230.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 42Sovellus kertoo lähimpien vaellusreittien sijainnit ja pituudet sekä jakaa valokuvia ja vinkkejä reitin varrelta. Sovellus hyödyntääpaikkatietoja. http://www.everytrail.com/mobile/trailheadTrailheadTrailheadin tapaan NatureFind löytää lähimmät luontopolut, mutta myös puistot, eläintarhat, luontokeskukset, eläinten turvakoditjne. https://itunes.apple.com/us/app/naturefind/id335373871?mt=8&ls=1NatureFindMobiilitietokirja sisältää 100 Pohjois-Amerikan yleisintä puulajia. Sovelluksesta löytyy sekä piirros- että valokuvakuvitus, puulajienkuvaukste ja levinneisyyskartat. https://itunes.apple.com/us/app/treebook/id340811192?mt=8&ls=1TreeBookKäyttäjä voi kuvata puun lehden kännykkäkamerallaan ja sovellus tunnistaa mikä puulaji on kyseessä.https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap/id430649829?mt=8&ls=1LeafSnapHelppokäyttöinen opas yleisimpien eläinten jälkien tunnistamiseen. https://itunes.apple.com/us/app/backyard-scat-tracks/id353499165?mt=8&ls=1Backyard Scat and TracksLähteet: Reader’s Digest, Natural Wildlife Federation
 43. 43. © SitraLiite 4. Esimerkkejä kansainvälisesti suosituistaluontosovelluksista 2/230.5.2013Luonnon hyödyntämisen uudet tavat - Loppuraportti 43Mobiileja lintuoppaita, jotka sisältävät valokuvien lisäksi myös äänitteet lintujen laulusta sekä levinneisyyskartat. http://ibird.com/,https://itunes.apple.com/us/app/birdwatch/id367841493?mt=8&ls=1BirdWatch / iBirdOhjelmat tunnistavat tähdet, planeetat ja satelliitit reaaliaikaisesti kännykkäkameran avulla.https://itunes.apple.com/us/app/skyview-free-explore-universe/id413936865?mt=8&ls=1, http://starwalk.mobi/Skyview Free / StarWalkLintuoppaiden kaltainen tunnistussovellus perhosille. Käyttäjä voi merkitä tunnistamansa perhoset omaan kokoelmaansa.https://itunes.apple.com/en/app/butterfly-collection/id296394541?mt=8Butterfly CollectionSovellus piirtää reaaliaikaisen reitin käyttäjän kulkemasta vaellus-, juoksu-, pyöräily- tai purjehdusreitistä. Käyttäjä voi jakaakokemuksiaan sosiaalisessa verkostossa. http://www.everytrail.com/Every TrailLisää applikaatioesimerkkejä löytyy mm. sivulta http://blog.nwf.org/2011/08/the-best-wildlife-and-nature-iphone-and-android-apps/Lähteet: Reader’s Digest, Natural Wildlife Federation

×