Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

1,205
-1

Published on

Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra
Esitys Sitran Ansiorekisteri-tilaisuudessa 18.9.2013

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,205
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

 1. 1. Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri, Ansiorekisteriseminaari 18.9.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra
 2. 2. © Sitra Asiointipalvelut ”ehyemmiksi” • Odotukset kaikille (viranomais)palveluille: - Aito helppokäyttöisyys tavoitteeksi - Omaehtoisen toimimisen mahdollistaminen – omatoimisuuden edistäminen ja luottamus asiakkaisiin ohjenuoraksi - Yritykset ja kansalaiset entistä paremmin palveluiden keskiöön, vähemmän organisaatiolähtöisyyttä ja professionaalisuutta palvelujen rakentamisessa - Yhteisten tietojen parempi käyttö – asiakkaan puolesta asioiden hoitaminen - Kustannustehokkuus - Palveluiden hajanaisuus ja sirpaloituneisuus hallintaan 2
 3. 3. © Sitra Asiointipalvelut paremmin yhteen -toimiviksi - Yhteentoimivuus tavoitteeksi eri järjestelmien välillä, jolloin palveluketjut ja automaatio sekä ajantasaisuus (reaaliaikaisuus) entistä paremmin mahdollisia, - ”luukutus” sähköisissä palveluissa minimiin - yhteistyö ja yhdessä tekeminen ”pakolliseksi” – Tietohallintolaki ja –asetus mahdollistavat tämän julkisessa hallinnossa 3
 4. 4. © Sitra Yhteisiä palveluita tehdään jo • Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 1.polku: - Rakennetaan yhtenäinen kansallinen palveluarkkitehtuuri - Kansallinen palveluväylä – hanke (omistaja on VM) julkiselle hallinnolle ja yrityksille yhteinen tietojen välittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen tarkoitettu integraatioalusta - Kansallinen tunnistamisratkaisu valtion kustannuksella kaikille – edellytys em. hankkeelle 4
 5. 5. © Sitra Onko varaa maksaa jokaisesta yhteydestä erikseen? 19.9.2013 Lähde: palveluväylähanke
 6. 6. © Sitra Hallituksen kannanotot • Hallituksen budjettiriihen Rakennepoliittinen ohjelma: kansallinen palveluarkkitehtuuri otetaan käyttöön viipymättä yhteistyössä Viron kanssa - Kansallinen palveluarkkitehtuuri = - Tunnistamisratkaisut - Uusi tiedonvälityskonsepti – kansallinen palveluväylä • Valtiovarainministeriössä on tehty perussuunnitelmat 6
 7. 7. © Sitra Suunnittelupöydällä maksuton kansalaisvarmenne • Valtio tuottaisi kansalaisvarmenteet (sähköisen identiteetin) kaikkien palveluntuottajien (myös yksityisten) saataville ja kansalaisille maksutta (huom. turvataso) • Alustat (välineet= kortit, mobiili, muistitikut, sovellukset jne.), joilla varmenteita käytettäisiin, olisivat markkinaehtoisia • Valtio tarjoaisi tunnistusportaalin maksutta • Tarvittaisiin myös nk.luottamusverkosto eri välineiden tuottajien välillä ( väline sovelluttava muidenkin kuin välineen antajan palveluihin) • Tarvitaan myös suostumuksen hallinta, valtuutus ja yritysten tunnistaminen 7
 8. 8. © Sitra Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • Palveluväylä - yhtenäinen tapa välittää tietoja • Tavoitteena on, että tieto on - laajasti, helposti ja turvallisesti – kansalaisten käytettävissä, – yritysten hyödynnettävissä nykyisen ja uuden liiketoiminnan vahvistamiseksi sekä – myös julkisessa hallinnossa entistä paremmin käytettävissä - saatavilla standardoitujen, avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville - sama tieto tallennetaan vain kerran ja tieto haetaan ao. tietovarannosta – ei viranomaisten omia tietovarastoja – ajantasaiset tiedot käytössä 8
 9. 9. © Sitra Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti • kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa palveluväylän kautta • tietoja vaihdettaessa on huomioitava tietojen käyttöön liittyvät käyttöoikeudet ja -rajoitukset • palveluväylän lisäarvo tulee sen avulla saavutettavista tiedoista ja palveluista, ei väylästä itsestään 9
 10. 10. © Sitra Palveluväylän avulla tuotetaan lisäarvoa • Tieto tallennetaan yhteen kertaan ja haetaan (käytetään) tarvittaessa - ei enää tallenneta tuhansia päällekkäisiä kopioita samoista tiedoista tuhansiin eri tietojärjestelmiin, vaan tieto haetaan tarvittaessa suoraan tietovarannoista • Tieto välitetään yhdenmukaisella sovitulla tavalla - ei enää rakenneta tuhansia päällekkäisiä erillisratkaisuja tiedon välitykseen, vaan käytetään yhteistä ratkaisua • Tiedon käytöstä tulee helpompaa, nopeampaa, kustannustehokkaampaa pitkällä aikavälillä 10
 11. 11. © Sitra Palvelut rakennetaan julkiseen (avoimeen) verkkoon • Suunnitellussa mallissa palveluväylän ydin muodostuu Internetin päällä toimivasta autentikoidusta verkostomallista (vrt. Viron X-Road –ratkaisu) • Siihen yhdistetään jo olemassa olevat toimialakohtaiset väyläratkaisut, jotka perustuvat luotettuihin ympäristöihin - Mallissa perustietovarannot ja yksityissektori liitetään suoraan palveluväylän ytimeen - Olemassa oleviin toimialakohtaisiin väyliin rakennetaan tarpeellinen määrä kytkentäpisteitä, joiden kautta ne yhdistyvät palveluväylän ytimeen 11
 12. 12. © Sitra Virossa toimii X-Road 19.9.2013Lähde: palveluväylähanke
 13. 13. © Sitra Julk.ICT:n väyläkuvaus 13
 14. 14. © Sitra Palveluväylä etenee • Perussuunnitelma (viitearkkitehtuuri) on valmis • Toteuttaminen hankkeistetaan lokakuussa? • Määrärahavaraus vuosille 2014-2017 olemassa • Yhteistyö Viron kanssa käynnistynyt • Pilotit meneillään (Lahti, Espoo, cross - border–kokeilu Viron ja Suomen verohallintojen kesken) • Tarvitaan: - Väylän omistajuus ja hallinnointi - Liikennöinti (ensimmäiset tiedonvälitykset) - Lainsäädäntömuutoksia - Sitouttaminen, Viestintä - Väylälle liittyvien tahojen järjestelmämuutokset (liittymärajapinnat) • Migraatiovaihe ratkaiseva 14
 15. 15. © Sitra Palveluväylälle tehdään yhteisiä tietopalveluita • Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen - 2. polku: Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri - Rakennetaan rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, ansaintarekisteri (ansiorekisteri) ja kansalaistili - Rajapinta ALV –tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta - Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanotto strukturoidussa muodossa (XBRL = eXtensible Business Reporting Language; XML – pohjainen merkintäkieli - Pk-yritysten kirjanpidon automatisointi (kassapohjaisuus ALV- direktiivin sallimassa muodossa) 15
 16. 16. © Sitra Ansiorekisterin avulla kustannushyötyjä ja tuottavuutta myös palkkahallintoon • Palkkahallinnon raportoinnin eri tahoille on arvioitu aiheuttavan n. 900 milj. € lisäkustannuksen (hallinnollisen taakan) yrityksille, siksi on välttämätöntä suunnitella myös ICT:n tarjoamia uusia mahdollisuuksia prosessien muuttamiseksi ja taakan keventämiseksi palkkahallinnossa 16
 17. 17. © Sitra Nykytilassa tietoa välitetään kahdenvälisesti ja samaa tietoa useampaan kertaan 1 7 Deloite Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset Tiedon tuottajat Palkanlaskenta ja tilitoimistot Työnantaja Eläkkeenmaksajat Kela Vakuutusyhtiöt Sosiaaliviranomainen Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Pankit Kunnat Tiedon lataaminen ja tarkastelu Tiedon kuluttajat Palkansaaja Verohallinto Kela Sosiaaliviranomainen TyEL-vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutusyhti öt Työttömyyskassat Työttömyysvakuutus- rahastot EK Tilastokeskus Ammattiyhdistykset Pankit Ulosottovirastot Poliisi ja oikeuslaitos Viitteellinen kuva nykytilanteesta
 18. 18. © Sitra Reaaliaikainen ansiorekisteri: mitä se on ? • Ansiorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen yhdistämistä yhteen kansalliseen rekisteriin, johon maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot • Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa • Organisaatiot, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä • Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä mm. palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan 18
 19. 19. © Sitra Ansiorekisteri Ansiorekisterin avulla tieto ilmoitetaan ja vastaanotetaan kertaalleen 1 9 Deloite Vastaanotto ja välitys Kansallinen palvelu- väylä Tietovarasto Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset Tiedon tuottajat Palkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Sidosryhmä- kohtaisten tietopalvelujen tuottama (ja valtuutettu) tulotietoPalkanmaksutieto (rakenteellinen tieto) Käyttöliittymä (tiedon haku, korjaus ja syöttö) Tulotieto (raakadata) Palkanlaskenta ja tilitoimistot Työnantaja Eläkkeenmaksajat Kela Vakuutusyhtiöt Sosiaaliviranomainen Muut: • Työttömyyskassat • Osingon- ja koron maksajat • Tekijänoikeuskorvauksien maksajat • Apurahojen maksajat • Metsänostajat • Ammattiyhdistykset Pankit Kunnat Tiedon lataaminen ja tarkastelu Tiedon kuluttajat Palkansaaja Verohallinto Kela Sosiaaliviranomainen TyEL-vakuutusyhtiöt Tapaturmavakuutusyhti öt Työttömyyskassat Työttömyysvakuutus- rahastot EK Tilastokeskus Ammattiyhdistykset Pankit Ulosottovirastot Poliisi ja oikeuslaitos Ansiorekisteri ja palveluväylä poistavat saman tiedon moninkertaisen ilmoittamisen
 20. 20. © Sitra Ansiorekisteristä syntyy hyötyjä • Palkkakoodisto ja palveluväylän käyttö mahdollistaa palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen sekä ilmoittamisen ja tietojen käytön automatisoinnin, mistä seuraa kaikille palkkatietoja lähettäville ja käyttäville osapuolille • manuaalinen työ vähenee, • työn tuottavuus paranee, • prosessien luotettavuus kasvaa, • tiedon laatu ja ajantasaisuus paranevat, • korjausten määrä vähenee, • asioinnista tulee vaivattomampaa, • tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyys paranevat • harmaan talouden torjunta tehostuu 20
 21. 21. © Sitra Kansalaisen hyöty moninkertaistuu • Erityisesti kansalaisen asiointi ja palvelu paranevat • Reaaliaikainen verotuskin mahdollistuu 21
 22. 22. © Sitra Milloin ansiorekisteri voisi olla käytössä • Ansiorekisterin selvitystyö käynnistyy hankkeella, jonka hankepäällikkö tulee VM:stä, hankkeeseen mukaan kaikki keskeiset osapuolet; hankkeen omistajuus on auki - Työn edistämiseksi on jo tehty paljon esitöitä ja haastatteluja mm. Verohallinnossa - Käyttöönottovaihe liian aikaista ennakoida, tavoitevuosi liikkeelle lähdölle tulisi kuitenkin kiinnittää • Työryhmän 21 polkua kitkattomaan Suomeen ICT-2015 raportin etenemistä seurataan ja hankkeita edistetään myös valtioneuvoston kanslian asettamassa seurantaryhmässä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

×