Cleantech - Global Opportunity for Business 7.11.2007, Palkintotiedote

791 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cleantech - Global Opportunity for Business 7.11.2007, Palkintotiedote

  1. 1. TIEDOTE 1 (5) Julkaisuvapaa 7.11.2007 klo 12.00Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille 2008 - kansallisen Cleantech Finland® -kilpailun pal-kinnot jaettiin Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille 2008 kansallisen kilpailun palkinnot jaettiin 7.11.2007 Sitran Ympäristöohjelman päätösseminaarissa. Kilpailussa palkittiin kaikkien kuusi yritystä kolmessa sarjassa. Kaikille luovutettiin kunniakirja ja kierrätysmetallista val- mistettu palkintolautanen. Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille Suomen kilpailussa pal- kitut yritykset osallistuvat myös joka toinen vuosi järjestettävään EU:n laajuiseen European Business Awards for the Environment 2008 -kilpailuun. Kilpailuehdotuksia oli yhteensä 11 kappaletta. Kilpailu oli laadultaan korkea ja tasainen. Ar- vioinnissa painotettiin erityisesti ehdotuksen ympäristömyötäisyyttä, innovatiivisuutta ja näyttöjä markkinoilta. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen avustajanaan Euroopan Ympäristöpalkinnot Yrityk- sille raadin puheenjohtaja, Sitran Ympäristöohjelman Senior Advisor Pekka Ketonen pal- kitsi kansallisen Cleantech Finland® -kilpailun sarjavoittajat: - Tuote-sarja: 1. palkinto: Neste Oil Oyj, Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL®- dieselpolttoaine 2. palkinto: UPM-Kymmene Oyj, UPM ProFi Deck 3. palkinto: Trans Veritas Oy, Kuljetusketjujen energiakatselmoinnit - Prosessi-sarja: 1. palkinto: Outotec Oyj, Ferrokromin tuotantoteknologia 2. palkinto: AkkuSer Oy, Akkujen kierrätysprosessi - Kansainvälinen yhteistyö -sarja 1. palkinto: Clean Globe International Oy, Uusi tehokas öljyntorjuntaratkaisuKilpailun tarkoitus Euroopan Ympäristöpalkinnot Yrityksille -kilpailu nostaa esille yrityksiä, joiden liiketoiminnat tukevat kestävää kehitystä. Palkinnot jaetaan yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä ympäris- töystävällisissä toiminnoissa, tuotteissa ja prosesseissa. Kilpailu oli kaksivaiheinen. Kansallista kilpailua koordinoi Suomen itsenäisyyden juhlarahas- to Sitra. Kansallisissa kilpailuissa menestyneet kilpailuehdotukset lähetetään Euroopan laa- juiseen kilpailuun, jonka pääjärjestäjänä on Euroopan komission ympäristöosasto. Kansain- välisen kilpailun voittajat julistetaan Brysselissä kesäkuussa 2008 Euroopan vihreän viikon yhteydessä.Kilpailun raati Suomen kilpailun ehdotukset arvioi kansallinen raati. Raadissa olivat mukana professori Ol- li Dahl (Teknillinen korkeakoulu), toimialajohtaja Janne Hietaniemi (Finpro), pääjohtaja Lea Kauppi (Suomen ympäristökeskus), teknologiajohtaja Kari Larjava (Valtion teknilli- nen tutkimuskeskus), professori Peter Lund (Teknillinen korkeakoulu), ohjelmajohtaja Jukka Noponen (Sitra), ohjelmajohtaja Mari Pantsar-Kallio (Kansallinen ympäristötek- nologiaklusteri), yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä (YTV), toimitusjohtaja Katri Penttinen (Ympäristöyritysten liitto), ohjelmapäällikkö Riku Vahala (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys) ja johtaja Martti Äijälä (Tekes). Raadin puheenjohtajana toimi Sitran Senior Advisor Pekka Ketonen.Lisätietoja Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Ympäristö-ohjelma, puh. (09) 6189 9430, jukka.noponen@sitra.fi Riina Loukola, projektipäällikkö, puh. (09) 6189 9468, riina.loukola@sitra.fi.
  2. 2. TIEDOTE 2 (5) Julkaisuvapaa 7.11.2007 klo 12.00Euroopan ympäristöpalkinnot yrityksille 2006Suomen Cleantech Finland -osakilpailun tuloksetTuote-sarjan voittajaNeste Oil OyjUusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL®-dieselpolttoaine Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL®-dieselpolttoaine on maailman ensimmäinen kaupallinen toisen sukupolven biodiesel. Neste Oil Oyj on kehittänyt dieselpolttoaineen, jonka raaka-aineena voidaan käyttää laaja- alaisesti niin kasviöljyjä kuin eläinrasvojakin. Tuote on maailman ensimmäinen kaupallinen toi- sen sukupolven biodiesel. Sen laatuominaisuudet ovat erinomaiset ja se soveltuu olemassa oleviin dieselmoottoreihin. Sen aiheuttamat koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 40-60 % pienemmät, kuin perinteisten rikittömien dieselpolttoaineiden. Polttoaineen käy- tön aiheuttamat hiukkas- ja typenoksidipäästöt ovat myös pienemmät, mikä parantaa ilman- laatua. Tuotteen taustalla on yli kymmenen vuoden kehitystyö. Neste Oililla arvioidaan olevan tekno- logisesti useamman vuoden etumatka. Neste Oilin jo käytössä oleva Porvoon laitos on maail- man ensimmäinen jalostamomittakaavan ratkaisu toisen sukupolven biodieseltuotannossa. NExBTL®:n valmistuksessa voidaan käyttää useita raaka-aineita, ja yritys etsii jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä raaka-aineina käytetään palmu- ja rypsiöljyä sekä eläinrasvoja. Neste Oil edellyttää kaikilta raaka-ainetoimittajiltaan kestävän kehityksen periaatteiden nou- dattamista. Neste Oil on osallistunut aktiivisesti palmuöljyn tuotannon kansainvälisen sertifi- ointijärjestelmän luomiseen. Järjestelmän odotetaan tulevan yleisesti käyttöön vuonna 2008. Neste Oilin liikeidea on toimittaa puhtaamman liikenteen tuotteita. Sen kilpailukyky perustuu pitkäjänteiseen panostukseen ympäristön kannalta suotuisampien polttoaineiden kehittämi- seen ja valmistamiseen. Neste Oil on osoittanut, että globaalissa mittakaavassa pieni öljy-yhtiö voi menestyä keskittämällä osaamisensa tarkasti valitulle alueelle. Lisätietoja: Osmo Kammonen, Senior Vice President, Neste Oil Oyj, Osmo.kammonen@nesteoil.com Tiina Tuominen, HSE Manager, Neste Oil Oyj, puh. + 358 (0)10 45811, tii- na.tuominen@nesteoil.com www.nesteoil.comTuote-sarjan toinen palkintoUPM-Kymmene OyjUPM ProFi Deck UPM ProFi Deck on täysin uudenlainen pääosin kierrätysmateriaaleista tehty tuoteinnovaatio, joka yhdistää puukuidun ja muovin parhaat ominaisuudet. Se on erinomainen osoitus materi- aalitekniikan ja kierrätyksen yhdistämisestä. UPM ProFi Deck -patiolankku on UPM:n uudesta puumuovikomposiitista tehty ensimmäinen kaupallinen tuote. Sitä voidaan käyttää mm. terasseissa, leikkikentillä ja laitureissa.
  3. 3. TIEDOTE 3 (5) Julkaisuvapaa 7.11.2007 klo 12.00 UPM ProFi Deckin perusraaka-aineena käytetään UPM:n tarramateriaalituotannosta hyödyntä- mättä jäävä paperi ja muovi. Valmistuksessa käytettävän kierrätysmateriaalin osuus raaka- aineesta on kaksi kolmasosaa. Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen on ainutlaatuista muihin markkinoilla oleviin puumuovikomposiittituotteisiin verrattuna. Patiolankku on osoittautunut erittäin lujaksi ja helposti käsiteltäväksi, ja sitä voidaan työstää kuten puuta. Se on helppo asentaa, eikä se vaadi erillisiä kemikaaleja pintakäsittelyyn. Tuote voidaan hävittää joko polttamalla, kierrättämällä takaisin tuotantoprosessiin tai laittamalla ta- lous- tai energiajätteen joukkoon. Siten puumuovikomposiitti on aidosti ympäristöystävällinen materiaali. Lisätietoja: Markku Koivisto, johtaja, UPM ProFi, puh. 040 861 2852 Aleksi Pekkanen, myyntipäällikkö, UPM ProFi, puh. 040 775 0075 www.upm-kymmene.fi, www.profi.fiTuote-sarjan kolmas palkintoTrans Veritas OyKuljetusketjujen energiakatselmoinnit Energiakatselmointien laajentaminen kuljetusketjuihin on uusi sovellusalue, jossa on paljon potentiaalia. Kuljetusketjujen katselmoinnilla voidaan vähentää yritykselle koituvia kustannuk- sia samalla kun energian kulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kuljetusketjujen energiakatselmoinnit on palvelutuote, jonka avulla yritykset voivat vähentää kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Katselmointi kohdistuu kolmessa vaiheessa niin logistiikkasuunnitteluun ja kuljetusmuotoon, energiatehok- kuuteen, kuljetuslaitteistoon ja teknologiaan kuin henkilöstöönkin. Katselmoinnin tuloksena yritykselle annetaan suositukset kehitystoimenpiteiksi sekä laskelma kustannuksista ja hyö- dyistä ja takaisinmaksuajasta. Katselmointituote soveltuu lukuisille toimialoille, joten sillä on laaja hyödyntämispotentiaali. Logistiikkaketjujen suunnitteluun ei myöskään ole kiinnitetty riittävästi huomiota aiemmin. Lii- kennemäärien ja sen aiheuttamien ongelmien myötä tuotteelle lienee myös kansainvälistä ky- syntää. Lisätietoja: Ari Arposalo, toimitusjohtaja, Trans Veritas Oy, puh. (09) 5259 1995, ari.arposalo@transveritas.fi www.transveritas.fiProsessi-sarjan ensimmäinen palkintoOutotec OyjFerrokromin tuotantoteknologia Ferrokromi on tärkeä raaka-aine ruostumattoman teräksen tuotannossa. Outotecin ferrokromi- teknologiassa on innovatiivisesti hyödynnetty prosessin itsensä tuottaman kaasun lämpöener- gia. Suljetun prosessin ansiosta ferrokromitehtaan energiankulutus pienenee merkittävästi se- kä hiilidioksidipäästöt vähenevät.
  4. 4. TIEDOTE 4 (5) Julkaisuvapaa 7.11.2007 klo 12.00 Alun perin Outokumpu Oyj:n Tornion tehtaalla ja Outotec Oyj:n Porin tutkimuslaitoksella kehi- tettyä prosessia tutkitaan ja parannetaan jatkuvasti. Kun teknologia myydään uudelle asiak- kaalle, prosessi muokataan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Energian ja metallien korkeiden maailmanmarkkinahintojen sekä tiukentuvien ympäristövaati- musten seurauksena teknologia on hyvin ajankohtainen. Prosessin ansiosta Tornion tehtaan hiilidioksidipäästöjä on pystytty vähentämään arviolta kuusi miljoonaa tonnia ja vastaavasti Etelä-Afrikan tehtaiden viisi miljoona tonnia. Prosessin sisältä- män esikuumennusuunin ansiosta sähköenergiaa säästyy merkittävästi perinteisiin teknologi- oihin nähden. Lisätietoja: Kari Knuutila, teknologiajohtaja, Outotec Oyj, puh. 020 529 2009, kari.knuutila@outotec.com www.outotec.comProsessi-sarjan toinen palkintoAkkuSer OyAkkujen kierrätysprosessi, vastaus akku/paristodirektiiviin Uudentyyppisessä kuivaprosessissa käytetyt akut ja paristot käsitellään ilman vettä tai kemi- kaaleja, minkä johdosta jätevesiä ei synny ja kiinteiden jätteiden muodostuminen on minimoi- tu. Prosessi on edullinen ja ekotehokas tapa täyttää akkujen ja paristojen kierrätystä koskevan EU-direktiivin vaatimukset. AkkuSer Oy:n kehittämässä käytettyjen kuiva-akkujen ja paristojen käsittelyprosessissa arvo- metallit otetaan talteen raaka-aineeksi ja muut osat kuten muovi ja pahvi hyödynnetään ener- giana. Käsittelyketju sisältää akkujen vastaanoton, välivarastoinnin, alkuainepohjaisen lajitte- lun sekä varsinaisen paristojen käsittelyvaiheen. Automatisoidussa, kuivassa käsittelyvaiheessa metallisisältönsä mukaan lajitellut paristot murskataan ja jauhetaan, syntyvä pöly ja kaasut käsitellään ja metallit otetaan talteen. Uuden tyyppinen kuivaprosessi ei käytä vettä eikä kemi- kaaleja. Näin ollen jätevesiä ei prosessissa muodostu ja kiinteiden jätteiden määrä on minimoi- tu. Lisäksi energian kulutus on suhteellisen alhainen verrattuna sulattotekniikoihin. Prosessin kierrätystehokkuus on hyvä. Käsittelyketjun kehitys on edellyttänyt edelläkävijän roolia paristojen erotteluun, tunnistukseen ja jäljitettävyyteen sekä prosessin turvallisuuteen liittyvien teknologioiden soveltamisessa. Pro- sessin täysimittainen hyödyntäminen edellyttää, että Suomessa akkujen ja paristojen keräämi- sen infrastruktuuria parannetaan. EU:n direktiivi paristoista ja akuista edellyttää jatkossa paristojen kierrättämistä. Tähän perus- tuva laki tulee Suomessa voimaan 2008, joten tämän tyyppisille prosesseille on tulevaisuudes- sa tarvetta. Lisäksi riittävällä ja riittävän edullisella kierrätyskapasiteetilla varmistetaan, että käytetyt akut ja paristot eivät päädy loppusijoitettaviksi kaatopaikoille tai kehitysmaihin. Lisätietoja: Jarmo Pudas, toimitusjohtaja, AkkuSer Oy, puh. 050 312 0591, jarmo.pudas@akkuser.fi www.akkuser.fi
  5. 5. TIEDOTE 5 (5) Julkaisuvapaa 7.11.2007 klo 12.00Kansainvälinen yhteistyö -sarjan ensimmäinen palkintoClean Globe International OyUusi tehokas öljyntorjuntaratkaisu Merkittävä uusi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuva ratkaisu öljyntorjuntaan, joka avaa uusia mahdollisuuksia maiden väliselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Clean Globe International Oy:n luoma uusi liiketoimintamalli tehostaa öljyntorjuntaa ja täydentää olemassa olevia toimintavalmiuksia. Clean Globe International Oy:n öljyntorjuntaratkaisu perustuu öljytankkereihin rakennettavaan torjuntavalmiuteen. Yrityksellä on sopimukset öljyntorjuntavalmiuden rakentamisesta laivan- omistajien kanssa – normaalisti öljyä kuljettavat tankkerit ovat öljyonnettomuuden sattuessa valmiudessa varustettaviksi öljyntorjuntalaitteilla. Tällöin tankkerit tyhjentävät lastinsa väliva- rastoon ja samalla ne varustetaan öljynkeräyslaitteistolla. Itämerellä, jossa ensimmäinen järjestelmä on käytössä, on kaksi varastopistettä ja laivat ehti- vät onnettomuuspaikalle alle 15 tunnissa. Konseptissa öljyntorjuntavalmius, torjuntatoimien johto ja torjuntatiimi ovat käytössä ja valmiina merialueen omistuksesta riippumatta. Clean Globe International on tehnyt järjestelmästä hallintasopimuksen Euroopan meriturvallisuusvi- raston kanssa (European Maritime Safety Agency, EMSA) Itämeren osalta 2005 ja Atlantin rannikkoalueelle 2006. Lisäksi yritys on tarjonnut EMSA:lle samanlaista ratkaisua Välimeren, Mustan Meren ja Atlantin öljyntorjunnan tehostamiseksi. Lisätietoja: Pekka Eskelinen, Vice President, Clean Globe International Oy, puh. 020 765 0160, pek- ka.eskelinen@cleanglobe.eu Lasse Parvinen, President, CEO, Clean Globe International Oy, puh. 020 765 0160, lasse.parvinen@cleanglobe.eu www.cleanglobe.eu

×