• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sitra Kimmo Lylykangas 2012-6-7
 

Sitra Kimmo Lylykangas 2012-6-7

on

 • 937 views

Kimmo Lylykankaan esitys Sitran Energiaohjelman päätösseminarissa 7.6.2012

Kimmo Lylykankaan esitys Sitran Energiaohjelman päätösseminarissa 7.6.2012

Statistics

Views

Total Views
937
Views on SlideShare
936
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sitra Kimmo Lylykangas 2012-6-7 Sitra Kimmo Lylykangas 2012-6-7 Presentation Transcript

  • ILMASTOTAVOITTEITATOTETUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos
  • ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT• Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava Aalto-yliopiston koordinoima tutkimusosio• Rahoittajana Sitran Energiaohjelma ja Ympäristöministeriö• Päättyy lokakuussa 2012• Tavoitteena esittää kansallisesti sovellettavissa olevia malleja Skaftkärr-hankkeen kokemusten perusteella• Tarkastelee erityisesti asemakaavoitusta ja asuinalueiden suunnittelua• Tutkimusosiot: laskentamallit kaavoitusprosessin muutos malleja kaavoitukseen
  • MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS• Energia- ja päästönäkökulma huomioitava systemaattisesti maankäytön suunnittelussa• Kysymys ei ole ainoastaan määräysten minimitasoa vaativampien energiatehokkuustavoitteiden asettamisesta asemakaavan avulla• Kaavoitus voi huomioida paikalliset erityispiirteet, esimerkiksi sijainti ja ilmasto yhdyskuntarakenne, rakennuskannan uusiutuminen infrastruktuuri, energiaratkaisut ► rakennuskohtaiset vaatimukset voidaan suhteuttaa kokonaiskuvaan• Kaavoitusjärjestelmän kautta tapahtuva ohjaus voisi olla vaikuttavuudeltaan merkittävä keino kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseen ► ohjauksen tulisi perustua CO2-ekv-päästölaskentaan energiankulutuksen laskennan sijasta• Päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet rakentamismääräysten kautta tapahtuvan ohjauksen kanssa vältettävä• Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ei saa muodostua kohtuuttoman monimutkaiseksi
  • 109 mittayksikkönä8 CO2-ekv tn/as/a76543 ONE TONNE LIFE –kokeilu:2 1.5 tn CO2-ekv/as/a IPCC:n ilmastotavoite1 1.0 tn CO2-ekv/as/a0 Lähde: www.onetonnelife.se
  • KESKIMÄÄRÄISET CO2ekv -PÄÄSTÖTYLEISKAAVAASEMAKAAVARAKENNUSSUUNNITTELUKÄYTTÄJÄN VALINNATMATALAT KORKEATCO2ekv -PÄÄSTÖT CO2ekv -PÄÄSTÖT
  • KESKIMÄÄRÄISET CO2ekv -PÄÄSTÖTYLEISKAAVAASEMAKAAVARAKENNUSSUUNNITTELUKÄYTTÄJÄN VALINNATMATALAT KORKEATCO2ekv -PÄÄSTÖT CO2ekv -PÄÄSTÖT
  • RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEETASETTAVAT UUSIA VAATIMUKSIA KAAVOITUKSELLE• Energiatehokkuusdirektiivin tavoite ”lähes nollaenergiarakentamisesta” korostaa kiinteistökohtaisen uusiutuvan energiantuotannon merkitystä• Rakennuspaikkakohtainen uusiutuvan energian tuottopotentiaali määritellään kaavoituksessa• Energiatehokkuus alkaa kaavoituksestaILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS LUO PUITTEETVÄHÄPÄÄSTÖISELLE ASUMISELLE• Rakentamismääräykset vaativat, kaavoitus mahdollistaa
  • PÄÄSTÖLASKENTAMALLI• Malli kuvaa laskennan periaatteet ja määrittelee tarvittavat lähtötiedot Ei estä vaan ohjaa työkalukehitystä Tähtää vertailukelpoisiin laskentatuloksiin• Hyvän laskentamallin ominaisuuksia Läpinäkyvä, ymmärrettävä Kehittyvä, päivittyvä Kokonaisvaltainen Tuottaa tavoitteiden kannalta olennaisen ja vertailukelpoisen tunnusluvun Ohjaa laskentatuloksia hyödyntävään, vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin Mahdollistaa suunnitelman kehitysprosessin dokumentoinnin [perustelut]• Energiakaavan mallit –hanke esittää tunnusluvuksi CO2-ekv-päästöjä / asukas• Tutkimus tuottaa aluetason CO2-ekv-päästölaskentamallit Liikenteen päästöille Rakentamisen päästöille Rakennusten energiankäytön päästöille
  • Vainio, Tuukka: Asuinrakennusten energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskenta osanapäästöohjaavaa kaavoitusta. Jätetty tarkastettavaksi diplomityönä Aalto-yliopistossa, Insinööri-tieteiden korkeakoulussa, Energiatekniikan laitoksella 2011. Energiakaavoituksen mallit –hanke. SKAFTKÄRR KRUUNUVUORENRANTA HARMAAKALLIO SIIRLAAKSO PORVOO HELSINKI LOVIISA MÄNTYHARJU
  • SUUNNITTELUPROSESSI • Perustuu vaihtoehtoisten suunnitelmien laskennalliseen tarkasteluun miten vertailtavat vaihtoehdot valitaan? KUVA: Skaftkärrin kaavarunko, luonnos. Porvoon kaupunki ja Pöyry Oy 2010.
  • ENNAKOIVA SUUNNITTELU2011 2020 2030 2040 2050 ► EPBD Kansalliset päästötavoitteet Lähes [Netto]nolla- Vuodelle 2050 energiarakentaminen ► PÄÄSTÖTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS LUO PERUSTAN PITKÄJÄNTEISELLE TYÖLLE JA HYVÄLLE VAIKUTTAVUUDELLE 50 VUODEN ELINKAARI ► KAAVASUUNNITELMALLA PYRITTÄVÄ AIEMPAA ENEMMÄN OHJAAMAAN MYÖS RAKENNUSVAIHEEN JÄLKEISTÄ KEHITYSTÄ
  • YHTEENVETO• Ilmastotavoitteita toteuttava kaavoitus ohjaa vähäpäästöisempään rakennettuun ympäristöön johdonmukaisesti ja kaikilla kaavatasoilla• Tavoitteena luoda vähäpäästöisen elämän puitteet• Maankäytön suunnittelujärjestelmän kautta tapahtuva ohjaus on luonteeltaan erilaista kuin rakentamismääräysten ohjaus• Kaavoitus voi ohjata rakentamismääräyksiä hienojakoisemmin ja moniarvoisemmin, huomioiden alueelliset erityispiirteet• Luotavien uusien käytäntöjen ja toimintamallien tulee olla pitkäikäisiä, kehittyviä ja mukautuvia• Tarve alueiden kehityksen ohjaamiseen vastaamaan muuntuvia päästötavoitteita edellyttää ennakointia
  • EKOTEHOKKUUS MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA KIITOS MIELENKIINNOSTANNE