Resurssivirrat haltuun -seminaari: Hannu Onkila Jyväskylän Kaupunki

762 views

Published on

Hannu Onkilan esitys Jyväskylän kaupungin toteuttamasta massainfo kokeilusta. Esitys pidetty 26.11.2013 resurssivirrat haltuun -seminaarissa.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resurssivirrat haltuun -seminaari: Hannu Onkila Jyväskylän Kaupunki

 1. 1. MASSAINFO maa-aineshallinnan tietojärjestelmä Resurssivirrat haltuun –hankkeen aloitusseminaari Jyväskylä 26.11.2013 Hannu Onkila Projektipäällikkö Jyväskylän kaupunki Maankäyttö - Strateginen suunnittelu
 2. 2. Tietojärjestelmän tarve
 3. 3. Massanvaihto Infrarakentaminen Lähiöiden kehittäminen Tie- ja katuhankkeet Viherrakentaminen Asuntotuotanto Pientalorakentaminen Murskaus Esirakentaminen Virkistysreittien rakentaminen Rakentamisessa syntyy maa-aineksia …ja tarpeita maa-aineksille.
 4. 4. MAA-AINESTEN KYSYNTÄ JA TARJONTA KOHTAAVAT AJASSA JA TILASSA VAIN OSITTAIN K K K K K K K K T T T T K K K K K T T T T TK K K K T K T T T T T T K T T K T T K T K 2013 2014 2015 K
 5. 5. MAA-AINESTEN KYSYNTÄ JA TARJONTA KOHTAAVAT AJASSA JA TILASSA VAIN OSITTAIN K K K K K K T K K T K T T K K T T T T T K T K K K T T K T T T T K T K K T T K K T K T 2013 2014 2015 K
 6. 6. MAA-AINESTEN KYSYNTÄ JA TARJONTA KOHTAAVAT AJASSA JA TILASSA VAIN OSITTAIN K K K K K K K K T K K K T K K T T TK T T T T K K K K T K T T T T T T T T K T T T K K K Kysynnän ja tarjonnan sijainti, laatu, määrä ja ajankohta ovat alati muuttuvia. K 2013 2014 → Vain osassa tapauksista selvitään ilman pitkiä kuljetuksia ja ainesten hävikkiä. 2015 K
 7. 7. Maanomistajat YhdyskuntasuunMaanrakennusalan nittelijat yrittäjät Rakennuttajat Rakennusliikkeet Kuljetusyrittäjät Luvittaja • Lukuisia toimijoita • Tiedon kulku toimijoiden välillä on rajoittunutta ja satunnaista. - puskaradio - lehti- ja netti-ilmoittelu - sopimukset... • Ei keskitettyä kirjanpitoa. Osalta toimijoista löytyy ”omat rätingit” • Kuljetusmatkat ovat pitkiä ja loppusijoitukseen läjitettävän maan osuus on suhteellisen suuri. → Resurssitehokkuus voi toteutua korkeintaankin pienipiirteisesti (silloin tällöin ja paikoin). Läjitysalueiden haltijat Kaavoittajat Toimijat ja tiedon kulku Omakotirakentajat → Laajassa aika/tilamittakaavassa lienee paljonkin tehostamisen varaa.
 8. 8. Mitä tulisi tehdä?
 9. 9. Avainasemassa tieto Missä ja milloin maa-aineksia syntyy? Missä ja milloin niitä tarvitaan? Tieto kaikille toimijoille!
 10. 10. Läjitysalueiden haltijat Maanrakennusalan yrittäjät Kuljetusyrittäjät Yhdyskuntasuunnittelijat Kaavoittajat TIETOJÄRJESTELMÄ Rakennusliikkeet Maanomistajat Luvittaja Omakotirakentajat Rakennuttajat
 11. 11. Startti otettu
 12. 12. Tietojärjestelmää ideoitiin Resurssiviisas Jyväskylä -hankkeen Massainfo -kokeilussa.
 13. 13. Kokeilussa syntyi vaatimusmäärittely (esiaste) tietojärjestelmälle , joka - kokoaa, jäsentää ja visualisoi maa-ainesten hallintaan liittyvän resurssitiedon mm. aika, paikka, maalaji, määrä ja - toimii optimoinnin ”karvalakkityökaluna”.
 14. 14. - Web-pohjainen käyttöliittymä , jossa joitakin paikkatietojärjestelmän ominaisuuksia. - Kantava idea on helppokäyttöisyys ja toiminta lähes kaikilla päätelaitteilla. - Päämääränä on kirkastaa kullekin toimijalle maaainesten hallinnan kokonaiskuvaa. ← Yhdellä silmäyksellä nähdään kaikki tarpeellinen.
 15. 15. Toiminnallisuuksia: - listanäkymät - näytettävän tietosisällön rajaukset - ilmoitusten luonti - reitin optimointi lähtöpisteen ja päätepisteen valinnalla - karttanäkymä - viestit, jne.
 16. 16. MASSAINFO - Edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. - Auttaa ennakoimaan ja optimoimaan. - Korostaa paikallisten ratkaisujen etsimistä - Operoitavalle alueelle sijoittaminen, läheltä (-lle) ajaminen jne. → kuljetusmatkat lyhenevät, maa-ainesten käyttöaste kohenee → vähemmän neitseellisiä maaaineksia käyttöön - Materiaalien uusiokäytön tehostuminen rakennuspurkukohteissa
 17. 17. MASSAINFO - Luo edellytyksiä alue- ja yhdyskuntasuunnittelun nykyistä paremmalle koordinaatiolle ja säästöille talouden eri tasoilla Lisää tiedonvaihtoa, resurssitietoisuutta ja yhteistyötä - Järjestelmään kertyy indikaattoritietoa → Voi parantaa kuntien maa-ainesten käytön vertailtavuutta ja siten tehostaa materiaalitehokkuutta. Tietoa päätöksenteon tueksi (aikasarjat, alueelliset datat, hyödynnysasteet jne.) Massainfo auttaa toimijoita ”näkemään toisensa” ja vuorovaikuttamaan toistensa kanssa -> maa-aineshallinnan myönteinen kehitys nopeutuu .
 18. 18. MASSAINFO - Läpinäkyvyys tasavertaistaa yrittäjien kilpailuasetelmaa. - Luo välittömiä ja välillisiä liiketoimintamahdollisuuksia. - Tukee myös maa-aineshallintaan liittyviä haasteita, kuten maa-ainesinfran suunnittelua (käsittely-, varastointi- ja läjitysalueet – sijainti ja laajuus). → Hyötyjä monella saralla!
 19. 19. MASSAINFOn käytön laajuus määrittelee kokonaishyötyjen määrään. Jyväskylässä liikkuu maa-aineksia paljon, pääkaupunkiseudulla enemmän, valtakunnan tasolla valtavasti…
 20. 20. Haasteet - Kaikkia toimijoita mahdollisimman hyvin palvelevan järjestelmän rakentaminen, - - - Järjestelmän tulee olla vaivaton käyttää ja täyttää kaikkien käyttäjien odotukset. Järjestelmän käytöstä tulee olla selvää lisäarvoa työhön. Massainfon keskeisin tehtävä on yksinkertaistaa ja helpotta arkea, ei lisätä työkuormaa. …rahoitus, markkinointi, toimijoiden sitouttaminen avoimeen toimintatapaan, uudistuminen jne.
 21. 21. ”Vanha idea… …vastaavia järjestelmiä on kehitetty maailman sivu”
 22. 22. Totta! Maa-ainestietoa on yritetty purkittaa ennenkin. Järjestelmien menestys on ollut heikko.
 23. 23. Aina kannattaa yrittää! Nyt onnistumisen edellytyksiä parantavat muun muassa: - Maanrakennusalan (ja muun yhteiskunnan) digitalisoituminen → valmiuksia ja välineitä - Kohentunut resurssitietoisuus → vastaanottavuutta ja sitoutuneisuutta - Kuntatalouden ahdinko → pakottavaa tarvetta taloudellisuuteen
 24. 24. Kokeilussa tuotettu vaatimusmäärittely ja ”klikkailtava” käyttöliittymän demo löytyvät Controlan sivuilta osoitteesta: http://www.controla.fi/
 25. 25. Milloin? – Hankkeen aikataulu 2013 KESÄKUU KOKEILU MÄÄRITTELYVAIHE 1 JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Vaatimusmäärittely ja raportointi 4 KÄYTTÖÖNOT. JA MONISTAM. SYYSKUU Olemassa olevien järj. soveltuvuuden arviointi 3 ELOKUU Esisuunnittelu 2 HEINÄKUU 5 Liiketoimintamallien kartoittaminen Tarkentava järjestelmäsuunnittelu 6 Toteutus 7 Testaus 8 Käyttöönotto 9 Markkinointi ja ylläpito ?

×