Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:

591 views
468 views

Published on

Kansallinen resurssiviisaus -foorumi 4.12.:
Tutkimusjohtaja Laura Höijer,ympäristöministeriö:
"Resurssiviisaus auttaa kuntataloutta. Uuden Life-rahoituksen kunnille tuomat mahdollisuudet"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:

  1. 1. Resurssiviisaus auttaa kuntataloutta. Uuden Life-rahoituksen kunnille tuomat mahdollisuudet Kansallinen resurssiviisaus –foorumi 4.12 Laura Höijer, tutkimusjohtaja, YM
  2. 2. Life-rahoitusvälineen ns. integroidut hankkeet; taustaa: - EU:n ympäristöalan rahoitusvälineen Life- hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristönsuojeluhankkeita. - Ne ovat olleet suomalaiselle ympäristön- ja luonnonsuojelulle merkittävä panostus jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. - Kunkin Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus. - Seuraavalla asetuskaudella 2014-20 Life –rahoitusvälineen budjetti kasvaa merkittävästi ja samalla asetukseen lanseerataan sisällytetään perinteisten hankkeiden rinnalle aivan uusi hankemuoto - integroidut, eli yhdistetyt, hankkeet. 2
  3. 3. Life-rahoitusvälineen ns. integroidut hankkeet - Integroidaan kansallisia rahoituslähteitä tai toisia EUrahoituslähteitä hankkeen aikana - TOP-DOWN instrumentti – YM määrittää hankkeen, yhteistyö sidosryhmien kanssa tärkeää. Tavoitteena on siirtyminen perinteisestä alhaalta ylöspäin etenevästä hankesuunnittelusta ylhäältä alaspäin etenevään lähestymistapaan - Jäsenvaltioille taataan 3 hanketta: Lifen rahoitusosuus 60%, ei budjettikattoa, ei pituussuositusta (esim. 15-20 M€ ja 5-8 vuotta, mutta komission Life-osuuden rahoitusmaksimi on n. 8-12M€) - Hankkeet voivat olla täysin kansallisia - Keskustelullinen hankearviointi –ja valintaprosessi. - Läpimenotodennäköisyys ainakin 50%! Kierroksella 2014 se on poikkeuksellisen suuri, tasaantuu varmasti myöhemmin. Aikainen lintu nappaa nyt! 3
  4. 4. Esimerkki mahdollisesta hankekuviosta LIFE EAKR:n TEKES/SITRA:n
  5. 5. YM:n linjaukset Life Integroiduista hankkeista • Ulkopuolisen konsultin (Trans-Mond Environment Oy) selvitystyön suositusten mukaisesti valittiin seuraavat kaksi hankeaihiota valmisteltavaksi 2014 Life IP-hakuun: LIFE Resource efficiency Alueellinen resurssitehokkuus LIFE Nature Habitaatti-, lintu- ja vesipuitedirektiivien kombinaatio sisä- ja rannikkovesialueillamme • koordinoija toiv.osallistujia yhteys EU-tavoitteisiin SYKE TEKES, SITRA, TEM, YM, EU:n 2011 Eurooppa 2020 -strategian ”Resurssitehokas Aluekeh.rahasto, Eurooppa” Maaseudun kehitysrahasto,UUMAtyöryhmä Metsähallitu s aluekehitys- ja maaseuturahastoista? WWF, ELY-keskuksia, MMM, YM Ko.direktiivit ja EU:n oma ohjelma (working paper), ”Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC) ”no guidance so far has addressed the specific questions related to the implementation of WFD in Nat2000 sites” ilmastonmuutos –puolen hankeaihiota kehitellään 2015 Life-hakuun.
  6. 6. Luonnosehdotus: Alueellisilla resurssitehokkuustoimilla kohti vihreää taloutta - - - - Tavoite: Kehitetään paikallisia toimia (tavoitteita, ohjelmia, kokeiluja, julkisia hankkeita jne.) joiden tarkoitus aikaansaada merkittäviä parannuksia resurssitehokkuudessa. Toimien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Toteutus: SYKE koordinoi ja arvioi toteutettuja toimia ja toimenpiteitä sekä esittää mahdollisia uudenlaisia toimintatapoja. Keskeisimmät tahot: alueelliset toimijat kuten kunnat jotka ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimet. Hankkeen yhtenä tehtävänä: edistää eri toimijoiden keskinäistä oppimista. Hanke perustuu vahvasti ideaan tiedon yhteistuotannosta: ideointi, toteutuksen suunnittelu ja toimien arviointi tapahtuu alueellisten toimijoiden ja tiedontuottajien (SYKE ja muut tutkimusosapuolet) tiiviissä vuorovaikutuksessa. Hankkeen suunnittelusta vastaavat: Jyri Seppälä ja Petrus Kautto / SYKE. Vaiheet: Hankkeen täsmentäminen YM:n ja muiden rahoittajien kanssa, hankkeen konsortion kokoaminen & sisällön täsmentäminen yhdessä partnerien kanssa. Huom! Suunnittelu avoin prosessi: huolehditaan potentiaalisten kumppaneiden riittävästä informoinnista (seminaarit/workshopit ja aiheeseen liittyvä kirjallinen materiaali) ja mahdollistetaan heille osallistuminen neuvottelemalla hankkeen koordinaattorin kanssa. 6
  7. 7. Aikataulu 15.1.2014: Todennäköisiä toteuttajatahoja (SYKE, MH) pyydetään valmistelemaan hankkeitaan ja toimittamaan 15.1. mennessä ensimmäisen luonnoksen hankkeen sisällöksi. 1/2014: YM tarkistaa hankeaihioiden tilanteen ja päättää jatkotoimista 2/2014: avoin neuvotteluprosessi koordinaattorin kanssa käynnistyy HUOM! Tässä vaiheessa myös mahdollista esittää YM:lle uusia ehdotuksia integroiduksi hankkeiksi 5/2014: komissio avaa 2014 hakukierroksen 5/2014: Life 2014 infoseminaari ja työpaja hakemusten tekijöille 10/2014: hakemusaihioiden ideat tulee esittää komissioon 11/2014: komission arviointi ehdotetuista hakemusaihioista 11/2014-3/2015: neuvottelut komission kanssa 4/2015: varsinainen hakemus komissioon 9/2015: sopimusten allekirjoitus ja hankkeet voivat alkaa 7
  8. 8. Kuntien rooli 1. Mieti mitä sopivia innovatiivisia toimia, jotka edistävät resurssitehokkuutta alueellanne, ja sopivat tähän kokonaisuuteen. Tarvitaan positiivisia ympäristövaikutuksia, näyttävyyttä & konkretiaa! 2. Ota yhteyttä: Jyri Seppälä, Petrus Kautto / SYKE 3. Budjettipuolen asia: huomioi Life maksaa 60% koko hankkeesta 4. Seuraa ym.fi/Life sivuja 8

×