T4 KÕA hindamiskriteeriumid_slaidid_03.10

552 views
501 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T4 KÕA hindamiskriteeriumid_slaidid_03.10

 1. 1. Kutseõppeasutuse tegevuse hindamise kriteeriumid erinevates tulemusvaldkondades Sirje Rekkor Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste Instituut Kutsepedagoogika osakond
 2. 2. Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind.
 3. 3. Kutseõppeasutuse tegevuse hindamisvaldkonnad 1 Eestvedamine: Kuidas tippjuhtkond ja kõik teised liidrid oma isikliku eeskujuga innustavad ja toetavad kutseõppeasutuse kultuuri Poliitika ja strateegia: Kuidas organisatsioon töötab välja, viib ellu ja vaatab üle strateegiat ning muudab selle plaanideks ja tegevusteks Töötajad: Kuidas organisatsioon juhib, arendab ja kasutab oma inimeste teadmisi ja kogupotentsiaali individuaalsel, meeskondlikul ja organisatsiooni tasandil 3
 4. 4. Kutseõppeasutuse tegevuse hindamisvaldkonnad 2 Partnerlus ja ressursid: Kuidas organisatsioon mõjusalt ja tõhusalt juhib oma ressursse Õppekorraldus ja sellega seonduvad protsessid: Kuidas organisatsioon kavandab, juhib ja parendab oma kvaliteedijuhtimissüsteemi ja protsesse klientide täielikuks rahuldamiseks ja neile suureneva väärtuse loomiseks Klientidega seonduvad tulemused. Milliseid tulemusi on organisatsioon saavutanud seoses oma (väliste) klientidega
 5. 5. Kutseõppeasutuse tegevuse hindamisvaldkonnad 3 Töötajatega seonduvad tulemused. Milliseid tulemusi on organisatsioon saavutanud seoses oma töötajate rahuloluga. Ühiskonnaga seonduvad tulemused. Milliseid asjakohaseid tulemusi on organisatsioon saavutanud seoses panusega ühiskonna arengusse. Toimivuse võtmetulemused. Milliseid tulemusi on organisatsioon oma toimimisega saavutanud võrreldes planeerituga.
 6. 6. Kutseõppeasutuste sisehindamise kriteeriumid
 7. 7. Õpilastega seotud tulemused: Kutseeksami sooritanute osakaal Kutseõpingud katkestanute osakaal Edasiõppijate osakaal Tööle rakendunud
 8. 8. Personaliga seotud tulemused: Pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile Täienduskoolitus Vanuseline struktuur Pedagoogide liikumine
 9. 9. Õppeasutuse tulemused: Õpilaste arv õpetaja kohta Arvutitega varustatus RKT täitmine Ühiselamu
 10. 10. Õppeasutuse hindamiskriteeriumid 1 1) Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine; 2) Personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud statistika;
 11. 11. Õppeasutuse hindamiskriteeriumid 2 3) Koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas hoolekogu (nõukogu), lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu;
 12. 12. Õppeasutuse hindamiskriteeriumid 3 4) Ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid; 5) Õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase (lapse) areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja eetika; õpilastega (lastega) seotud tulemused, sealhulgas hariduslike erivajadustega õpilastega (lastega) arvestamine, huvitegevus, tervisedendus, õpilastega (lastega) seotud statistika, õpilaste (laste) rahulolu ning põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse puhul ka õpijõudlus. 12
 13. 13. Kutseõppeasutuste akrediteerimise hindamiskriteeriumid
 14. 14. Tähtsad asjad 1 Põhinäitajad ehk hindamisvaldkonnad (3) Pedagoogiline protsess Ressursid Kaasamine ja koostöö
 15. 15. Tähtsad asjad 2 Toetavad näitajad ehk hindamisindikaatorid (5) Tööturul rakendumine RKT täitmine ja katkestamine Koolituse pakkumine Edasiõppimine Õppe tulemuslikkus
 16. 16. Kasutatud allikad Eesti Hariduse Infosüsteem http://www.ehis.ee Haridus- ja teadusministeerium http://www.hm.ee Haridus- ja teadusministri määrus nr 62, 13.08.2009 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213220) Innove. Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind http://www.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id =2662/2008_kriteeriumid.doc Innove. Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind. http://www.innove.ee/kvaliteet/kvaliteediauhind/2008/koo litusmaterjalid

×