• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

data

 • 17,866 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
17,866
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Nkra Pendidikan kejayaan tahun 2010 Prasekolah dan LINUS Pada pertengahan tahun 2009, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan inisiatif-inisiatif Secara menyeluruh, rasional NKRA Pendidikan diperkenalkan adalah dalam 6 bidang keberhasilan utama sebagai sebahagian daripada Program Transformasi untuk meluaskan akses dan meningkatkan kualiti pendidikan asas. Kerajaan (GTP) dan juga pemangkin kepada peningkatan kehidupan rakyat yang lebih Hasrat murni inisiatif Prasekolah dan LINUS bertujuan menetapkan baik di seluruh negara. Kementerian Pelajaran sebagai peneraju Bidang Keberhasilan satu standard piawaian pendidikan negara bagi memastikan bahawa Utama Negara (NKRA) Pendidikan, telah menyelesaikan semua inisiatif dengan jayanya setiap kanak-kanak akan memperoleh pendidikan permulaan pada tahun ini dan hasilnya mampu meningkatkan taraf kehidupan ribuan kanak-kanak (headstart) yang berkualiti melalui pendidikan awal kanak-kanak dengan meluaskan akses kepada pendidikan asas. selain daripada mampu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Berikut adalah ringkasan inisiatif pendidikan pada tahun 2010: Inisiatif pertama ialah meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak prasekolah kepada 72% berbanding 67% pada tahun sebelumnya, di samping meningkatkan kualiti prasekolah di seluruh negara. NKRA Pendidikan juga melalui inisiatif kedua, menetapkan bahawa untuk meningkatkan kadar asas literasi dan numerasi di kalangan murid Tahun 1 kepada 90%, maka usaha mengenalpasti murid ialah dengan mengadakan saringan secara berkala terlebih dahulu. Sekiranya murid-murid tidak melepasi saringan tersebut maka kelas-kelas pemulihan akan diadakan untuk membantu mereka. Program Literasi dan Numerasi (LINUS) diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bertujuan untuk mencapai literasi dan numerasi sehingga 100% bagi semua kanak-kanak sekolah di Malaysia apabila mereka sampai ke Tahun 3. 1Contents - Primary School - BM.indd 1 6/10/2011 11:53:20 AM
 • 2. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru kepada Pengetua dan Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) Guru Besar Selain meningkatkan akauntibiliti Pengetua dan Guru Besar di seluruh negara, Dalam usaha melonjakkan tahap keseluruhan sistem, sebanyak 20 Sekolah penyenaraian kedudukan sekolah juga membantu Kementerian Pelajaran Berprestasi Tinggi telah dipilih sebagai penanda aras sekolah di peringkat mengenalpasti sekolah-sekolah yang memerlukan khidmat sokongan dan antarabangsa. Sekolah-sekolah “creme de la creme” ini terdiri daripada sekolah bantuan tambahan supaya sekolah-sekolah ini mampu mencapai objektif rendah dan menengah yang telah memenuhi kriteria yang ketat termasuklah memberi pendidikan berkualiti kepada semua kanak-kanak di Malaysia. pencapaian akademik yang cemerlang, sokongan alumni, pengiktirafan Khidmat sokongan ini hasil daripada program komprehensif iaitu Program antarabangsa, jalinan dengan Institusi Pengajian Tinggi serta jaringan kukuh Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) bertujuan untuk memberi bimbingan dengan sekolah tempatan dan luar negara. Sekolah-sekolah ini juga ditakrifkan kepada Pengetua dan Guru Besar dalam program Pembimbing Pembangunan sebagai sekolah yang memiliki etos, perwatakan dan identiti unik yang Sekolah dan membantu guru-guru meningkatkan pengajaran dalam bilik darjah membolehkannya cemerlang dalam semua aspek pendidikan. dalam Program Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah. Sepanjang tahun 2010 sebanyak 297 Pembimbing Pembangunan Sekolah dan seramai 144 Jurulatih Inisiatif Tawaran Baru bagi Pengetua dan Guru Besar diperkenalkan sebagai Pakar Pembangunan Sekolah telah dihantar ke 209 sekolah-sekolah rendah pendekatan baru penilaian berasaskan pencapaian untuk semua Pengetua dalam Band 6 dan 7 untuk meningkatkan pengajaran di sekolah Band yang dan Guru Besar dalam sistem pendidikan negara. Hasrat murni ini bertujuan sama. Impaknya, sebanyak 88 sekolah rendah telah berjaya keluar daripada memastikan bahawa sekurang-kurangnya 2% Pengetua dan Guru Besar Band 6 dan 7 menjelang akhir tahun 2010. melepasi sasaran dalam pencapaian murid bagi tahun penilaian 2010. Sebelum inisiatif Tawaran Baru, sistem penilaian Pengetua dan Guru Besar Di bawah inisiatif Tawaran Baru pada tahun 2010, sebanyak 9,814 sekolah telah tidak berasaskan pencapaian dengan menilai keberhasilan murid sebagai disenaraikan buat pertama kalinya dalam sejarah di Malaysia. Penyenaraian ini kayu pengukuran pencapaian. Ganjaran Tawaran Baru untuk Pengetua dan berasaskan keputusan peperiksaan awam dan skor Standard Kualiti Pendidikan Guru Besar dicadangkan kerana inisiatif ini bukan sahaja dapat meningkatkan Malaysia (SKPM) tahun 2009. Penyenaraian kedudukan sekolah telah motivasi mereka malahan guru-guru juga agar sentiasa berusaha lebih didokumenkan di dalam booklet yang telah diagihkan kepada semua Pengetua gigih dalam meningkatkan pencapaian murid. Inisiatif ini telah menerima dan Guru Besar di seluruh negara. maklumbalas positif daripada warga pendidik kerana melalui Tawaran Baru, guru-guru berpandangan usaha mereka akan dihargai. Pada tahun ini juga, penyenaraian kedudukan sekolah bukan sahaja boleh diperolehi dalam bentuk salinan cetak (hard copy), tetapi juga boleh diakses di internet (online) oleh semua Pengetua dan Guru Besar serta guru-guru di seluruh negara. 2Contents - Primary School - BM.indd 2 6/10/2011 11:53:20 AM
 • 3. Bagaimanakah kaedah Pelaksanaan Program Pembangunan Prestasi Sekolah? Band Prestasi Sekolah Toolkit Penambahbaikan Talian atau Khidmat Sekolah Sokongan Prestasi Pelan Kemudahan Tindakan Proses dan setiap asas dan Instrumen Gred Penambahbaikan protokol kelas Sekolah Infrastruktur penarafan Purata Beban kendiri Sekolah Prioriti Bahan dan tugas dan Pembangunan Pemimpin bantuan prestasi Kapasiti Sekolah sokongan guru Band prestasi sekolah bertujuan untuk memberi gambaran Toolkit Penambahbaikan Sekolah ialah instrumen Maklumat yang dijana daripada toolkit akan dapat kedudukan sebenar sekolah bagi membantu menyediakan yang mengumpul dan menganalisis data atas membantu pihak sekolah dan Kementerian mengetahui sasaran pencapaian yang perlu dicapai. Band Prestasi ini talian yang dapat memberi maklumat sebenar bagi keperluan khusus yang diperlukan oleh setiap sekolah. juga membantu Kementerian Pelajaran, mengenalpasti merancang pelan tindakan yang realistik untuk Perkara ini akan memudahkan kedua-dua pihak iaitu kategori sekolah yang perlu diberi bantuan sewajarnya menambaik prestasi sekolah masing-masing. Toolkit sekolah dan Kementerian mengenalpasti bentuk bantuan untuk meningkatkan prestasi sedia ada. menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap ( sekiranya perlu) untuk diberikan kepada sekolah bagi Band prestasi dihasilkan dengan mengumpulkan sekolah meningkatkan prestasi sekolah. Asas utama program ini yang diperlukan oleh sekolah dari aspek kepimpinan kepada tujuh kategori pencapaian berdasarkan kepada supaya pemimpin sekolah lebih akauntabel dan memainkan sekolah, prestasi guru, penglibatan ibu bapa dan keputusan peperiksaan awam dan skor penarafan kendiri peranan utama sebagai pemutus dasar dalam memacu murid serta keperluan infrastruktur. sekolah. Sekolah juga akan dikumpulkan berdasarkan peningkatan prestasi sekolah. Pemimpin sekolah Toolkit ini dibangunkan dengan mengambilkira perlu memahami keperluan sekolah yang dipimpin dan maklumat sedia ada dan digabungkan dalam data asas bersedia bertanggungjawab dalam merancang dan yang bersepadu dan analisis maklumat dipaparkan melaksanakan pelan tindakan bagi mencapai sasaran. Ranking sekolah diperkenalkan dalam Tawaran Baru kepada melalui carta atau graf yang mudah dibaca. Pengetua/Guru Besar sebagai asas untuk pemberian Walau bagaimana untuk sekolah-sekolah yang tiada ganjaran kepada pemimpin sekolah yang melepasi sasaran Paparan ini memudahkan pemimpin sekolah upaya untuk meningkat prestasi dan sering berada yang ditetapkan. Walau bagaimana pun, dalam Program melihat, memantau dan mengukur prestasi sekolah dalam band prestasi sekolah yang rendah, maka Talian ini ranking sekolah dikumpulkkan berdasarkan band bagi dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, atau Khidmat Sokongan (Service Lines) akan disediakan mengenalpasti intensiti bantuan yang perlu diberikan keberkesanan toolkit ini bergantung kepada dalam 4 perkara utama berikut iaitu Pengetua/Guru kepada sekolah untuk berjaya. kesahihan dan ketepatan maklumat yang dimasukkan Besar, Guru, Muird dan Ibu Bapa dan infrastruktur asas bagi menjana bantuan yang perlu diberikan kepada bagi memastikan sekolah mencapai sasaran. Talian Mulai sekarang, Band Prestasi Sekolah bagi Sekolah atau Khidmat sokongan merupakan bantuan yang akan Rendah dan Menengah di Malaysia akan diumumkan pada setiap sekolah. diberikan seperti Program Pembimbing Pembangunan umum setiap tahun. Sekolah dan Program Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah. Sokongan, penambaikan kemudahan asas dan infrastuktur serta amalan terbaik yang diperkenalkan dari sekolah-sekolah yang terbukti berjaya, nyata memberi impak terhadap pencapaian sekolah. 3Contents - Primary School - BM.indd 3 6/10/2011 11:53:21 AM
 • 4. Penyenaraian kedudukan Sekolah rendah Tahun 2010 keputusan Penyenaraian kedudukan Sekolah rendah Tahun 2010 Penyenaraian kedudukan sekolah rendah berdasarkan Skor Komposit yang terdiri daripada 70% Gred Purata Sekolah (GPS) dan 30% daripada penilaian menyeluruh sekolah dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Gred Purata Sekolah berasaskan pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam yang diperolehi daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Manakala SKPM ialah instrumen penarafan kendiri sekolah yang akan diverifikasi oleh Jemaah Nazir. Sekolah-sekolah juga akan dikategorikan kepada 7 pencapaian band berdasarkan Skor Komposit. Band 1 menunjukkan pencapaian band yang tertinggi manakala Band 7 adalah pencapaian band yang terendah. Sekolah- sekolah dalam Band 1 layak memohon untuk dipertimbangkan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi sekiranya memenuhi syarat-syarat Sekolah Berprestasi Tinggi. 4Contents - Primary School - BM.indd 4 6/10/2011 11:53:22 AM
 • 5. analisis Penyenaraian kedudukan Sekolah rendah Tahun 2010 Rajah 1 keputusan penyenaraian kedudukan mengikut pencapaian band Jumlah sekolah rendah Pencapaian Band Skor komposit 3,540 1,797 1 85.0% dan ke atas 2 75.0% ke 84.9% 1,573 3 65.0% ke 74.9% 407 4 55.0% ke 64.9% 178 113 5 45.0% ke 54.9% 27 6 35.0% ke 44.9% 7 6 5 4 3 2 1 Pencapaian band berdasarkan skor komposit 7 34.9% dan ke bawah Sebanyak 7,635 sekolah rendah telah dibuat penyenaraian kedudukan kepada Berdasarkan rajah 1, sebahagian besar sekolah rendah di Malaysia berada 7 band, merangkumi daripada pencapaian tertinggi (Band 1) sehinggalah ke dalam Band 1 hingga Band 3. Walau bagaimanapun, Kementerian Pelajaran pencapaian terendah (Band 7) yang memerlukan sokongan tambahan. prihatin terhadap sekolah-sekolah yang berada dalam Band 4 hingga Band 7. Peruntukan sumber yang lebih besar akan disalurkan kepada sekolah-sekolah yang lebih memerlukan untuk memastikan khidmat sokongan dan bantuan dapat diteruskan. 5Contents - Primary School - BM.indd 5 6/10/2011 11:53:22 AM
 • 6. Rajah 2 Pencapaian band mengikut geografi Band 1 Band 3 Band 5 Band 7 Band 2 Band 4 Band 6 Pengagihan pencapaian sekolah mengikut negeri Bilangan sekolah mengikut band Peratus Sekolah 7 6 5 4 3 2 1 Sabah 6% 23% 43% 23% 4% 1,060 5 62 243 455 248 43 4 Sarawak 7% 40% 41% 10% 1% 1,261 8 85 505 521 127 15 Perak 2% 2% 20% 53% 20% 2% 842 3 3 7 45 398 397 32 Pahang 2% 8% 44% 40% 4% 531 10 15 17 169 444 170 17 Selangor 0% 16% 54% 24% 3% 636 3 18 99 344 152 20 Kedah 2% 15% 61% 19% 2% 530 4 8 12 41 231 212 23 Johor 0% 5% 45% 45% 4% 885 3 11 82 322 103 9 Kelantan 10% 53% 32% 3% 409 2 6 2 41 217 130 11 N. Sembilan 2% 11% 50% 34% 2% 342 2 1 1 17 210 101 14 Terengganu 5% 61% 29% 4% 346 1 1 8 39 170 115 8 Pulau Pinang 13% 61% 22% 3% 264 2 1 33 162 59 7 Kuala Lumpur 10% 48% 37% 5% 198 1 9 120 96 5 Melaka 4% 52% 42% 2% 231 1 1 19 95 73 9 Perlis 22% 63% 12% 3% 73 16 46 9 2 Labuan 18% 71% 12% 17 3 12 2 Putrajaya 80% 20% 10 8 2 6Contents - Primary School - BM.indd 6 6/10/2011 11:53:24 AM
 • 7. Rajah 2 (mukasurat sebelah) menunjukkan penyenaraian kedudukan sekolah dalam Program Pembangunan Prestasi Sekolah terdiri daripada sekolah-sekolah mengikut negeri. Negeri Sabah dan Sarawak menunjukkan jumlah sekolah yang terletak di kawasan pedalaman dan kawasan terpencil di mana status yang terbesar tetapi juga mempunyai jumlah sekolah berprestasi rendah yang sosio ekonomi komunitinya rendah seperti mana yang dipaparkan di rajah 3. terbesar. Kebanyakan sekolah (73%) dalam Band 6 hingga 7 yang terlibat di Rajah 3 Pencapaian band mengikut geografi Band 1 Band 3 Band 5 Band 7 Band 2 Band 4 Band 6 Peratus sekolah mengikut band Bilangan sekolah mengikut band Peratus Sekolah 7 6 5 4 3 2 1 Luar Bandar 7% 24% 46% 20% 1% 5,544 26 100 366 1305 2560 1116 71 2% 1% Bandar 13% 47% 33% 5% 2,091 1 13 41 268 980 681 107 2% Kebanyakan sekolah di pedalaman memerlukan bantuan segera dan khusus secara sistematik bagi menjana sumber tenaga pengajar yang lebih komited untuk meningkatkan pencapaian murid-murid dan juga guru. Walaupun NKRA dan efisyen. Pendidikan telah menunjukkan impak dan kejayaan besar melalui inisiatif- inisiatifnya, namun sepertimana yang telah dijelaskan pada macapada buku Sekolah-sekolah boleh menggunakan Toolkit untuk penarafan kendiri dan ini, khidmat sokongan dan bantuan perlu ditingkatkan kepada sekolah Band 6 merancang program-program untuk menambahbaik prestasi mereka dan dan 7. Program Pembangunan Prestasi Sekolah akan terus memacu usaha dan murid-murid. Sekolah-sekolah mendapat inisiatif untuk menjalankan program- menambahkan sumber-sumber kepada sekolah-sekolah yang tidak melepasi program tersebut dengan kerjasama guru-guru, murid-murid, ibu bapa dan sasaran. Selain itu, pelbagai pihak akan terlibat untuk memperkasakan latihan komuniti. 7Contents - Primary School - BM.indd 7 6/10/2011 11:53:24 AM
 • 8. Pengkisahan Peningkatan Pencapaian Daripada Sekolah Berprestasi rendah kepada Sekolah Luar Biasa Dalam NKRA Pendidikan, Kementerian Pelajaran berhasrat untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti ke seluruh negara, dan pada masa yang sama menyediakan khidmat sokongan kepada sekolah-sekolah berprestasi rendah. Kejayaan Tawaran Baru Untuk Pengetua dan Guru Besar telah merungkai pelbagai kisah wira-wira yang tidak disanjung (‘the unsung heroes’) di sebalik kejayaan sekolah-sekolah tersebut. Jasa dan pengorbanan wira-wira ini wajar diberikan penghargaan tinggi kerana merekalah peneraju kepada kejayaan pencapaian murid waima sekalipun berhadapan dengan pelbagai rintangan. Berikut ialah dua kisah kecemerlangan sekolah, iaitu SK Bebangan di Kapit, Sarawak dan SJK(T) Ladang Semantan di Mentakab, Pahang yang telah berjaya dalam Tawaran Baru Untuk Pengetua dan Guru Besar. 1. Sk Bebangan, Pejabat Pelajaran Daerah kapit, Sarawak. SK Bebangan di Kapit ialah sekolah yang mendapat lonjakan kelima tertinggi untuk murid mudah faham dan ingat apa yang telah dipelajari”. Encik Kuji dalam penyenaraian kedudukan sekolah pada tahun 2010 dengan peningkatan mengatakan bahawa guru-guru mata pelajaran secara bergilir-gilir bertugas sebanyak 57.05% dari kedudukan tempat 2,406 (tahun 2009) ke tempat 1,738 mengajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Program ini juga dibantu oleh (tahun 2010). Gred Purata Sekolah (GPS) sekolah ini bertambah baik daripada pembantu murid dan warden asrama. 2.98 pada tahun 2009 ke 1.28 pada tahun 2010. Menurut Encik Kuji anak Ungop, Guru Penolong Kanan, sekolah telah mula menunjukkan peningkatan secara Selain daripada kelas ulang kaji, sekolah juga mengadakan program tambahan tekal sejak 2004, apabila pihak berkuasa sekolah memulakan program kelas untuk meningkatkan prestasi murid Tahun 6. Program peningkatan Prestasi ulang kaji pada awal pagi bermula jam 5 pagi setiap hari persekolahan. “Kelas UPSR dijalankan dalam dua fasa. Dalam fasa pertama, murid Tahun 6 diberi ini diwujudkan kerana guru-guru percaya waktu pagi merupakan waktu terbaik bimbingan pada waktu petang dan malam bermula dari bulan Januari hingga Februari. Dalam fasa kedua, murid Tahun 6 akan memulakan kelas pada awal pagi dari bulan Mac hinggalah masa peperiksaan UPSR. Bermula daripada bulan Ogos hingga September murid-murid Tahun 6 diminta tinggal di asrama untuk membiasakan diri dengan rutin belajar tanpa gangguan. Daripada pengkisahan pencapaian SK Bebangan, jelaslah bahawa peranan guru-guru sangat penting dalam menentukan kejayaan sekolah. Gabungan usaha guru muda dan guru berpengalaman saling lengkap-melengkapi. Guru- guru muda di SK Bembangan kerap menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya mencari bahan-bahan terkini di internet untuk menarik perhatian murid. Walaupun Guru Besar baharu sahaja bertugas di sekolah ini pada awal Januari namun beliau terharu apabila sekolah berjaya Seorang guru menyelia murid-murid di dalam kelas di SK Bebangan. menunjukkan lonjakan dalam penyenaraian kedudukan sekolah. 8Contents - Primary School - BM.indd 8 6/10/2011 11:53:24 AM
 • 9. 2. SJkT Ladang Semantan, Pahang SJK(T) Ladang Semantan, Pahang merupakan (PIBG) yang sering memberi bantuan kewangan murid dengan pendekatan rohaniah telah terbukti sebuah lagi sekolah yang menunjukkan pencapaian seperti membeli kertas untuk peperiksaan”. apabila seorang murid yang paling bermasalah di cemerlang pada tahun 2010 dalam penyenaraian sekolah ini telah dapat dipulihkan dan akhirnya kedudukan sekolah. Sekolah yang terletak dalam Selain sokongan ibu bapa, guru-guru SJKT Ladang beliau berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada estet di Pahang ini, berjaya menambahbaik Semantan sering meluangkan masa dengan murid tahun lepas. Gred Purata Sekolah daripada 2.46 pada tahun dan prihatin terhadap kebajikan murid. Guru- 2009 kepada 1.34 pada tahun 2010. Kejayaan ini guru membentuk hubungan mesra dengan murid “Saya percaya aspek pemantauan yang berterusan melonjakkan kedudukan sekolah daripada tempat menyebabkan murid rasa segan untuk berkelakuan terhadap pengajaran dan pembelajaran, hubungan ke 2507 pada tahun 2009 kepada tempat ke 746 tidak baik di sekolah. Selain itu, murid juga dapat rapat dengan guru, guru dengan murid dan pada tahun 2010, dengan peningkatan sebanyak meningkatkan kawalan diri sendiri sebelum murid perbincangan kerap bersama ibu bapa sebenarnya 45.63%. mula membentuk sikap terhadap pembelajaran. merupakan resipi kejayaan sekolah”, kata Puan Kejayaan Guru Besar dan guru dalam mendidik Isvaree. Guru Besar Puan Isvaree A/P Suppramaniam juga merupakan seorang guru Bahasa Inggeris mengajar murid Tahun 6 berpendapat terdapat dua faktor utama membantu peningkatan pencapaian sekolah; iaitu faktor kerjasama daripada ibu bapa dan komitmen guru-guru. “Ibu bapa murid-murid sering bekerjasama dengan guru-guru dalam penyediaan alat tulis dan bahan untuk latihan dan kertas peperiksaan. Selain itu, ibu bapa mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak” kata Puan Isvaree. “Ibu bapa sering berjumpa dengan guru-guru sebanyak empat kali setahun untuk membincangkan pencapaian murid. Pertemuan ini bukan sahaja merapatkan hubungan tetapi tindakan segera akan diambil sekiranya murid mula menunjukkan penurunan dalam prestasi. Kejayaan ini diperkuatkan lagi dengan kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Guru-guru dan murid-murid SJK(T) Ladang Semantan bergambar bersama. 9Contents - Primary School - BM.indd 9 6/10/2011 11:53:25 AM
 • 10. kedudukan PENCaPaIaN BaND 1 kEDaH Bandar Luar Bandar SK Bukit Senggeh (MBA1004) Sekolah JOHOr Bandar SK Air Merah (KBA5030) SK Convent (KBB2086) NEGErI SEMBILaN rendah SK (P) Sultan Ibrahim (JBB1008) SJK(C) Ai Chun 2 (JBC0002) SK Father Barre’s Convent (M) (KBB3039) SK Ibrahim (KBB3040) Bandar SK Puteri (NBB4038) pada SK Bandar Maharani (JBA5004) SJK(C) Keat Hwa (H) (KBC2116) SK Seremban 2A (NBA4046) SK Bandar Penawar 2 (JBA3063) SK St Anne’s Convent (M) (KBB5021) SK Bandar Uda 2 (JBA1065) SK Sultan Ahmad Tajuddin (KBB4033) Luar Bandar tahun SK Canossian Convent (M) (JBB2051) SK Convent (M) (JBB5035) SK Sultanah Asma (KBB2085) SJK(C) York Khoon (KBC9031) SK Chengkau (NBA3015) SK Dato’ Undang Kamat (NBA1019) 2010 SJK(C) Foon Yew 2 (JBC1004) SK Infant Jesus Convent (JBB1011) kELaNTaN SK Legong Ulu (NBA3021) SK Pulapah (NBA6021) SK Sri Skudai (JBA1036) Bandar SK Seliau (NBA4029) SK Sri Tebrau (JBA1054) SK Kubang Kerian 3 (DBA1444) SK Tapak (NBA1033) SK St. Joseph (JBB1005) SK Sultan Ismail (1) (DBB1115) SK Taman Desa Skudai (JBA1112) SK Zainab (1) (DBB1117) PaHaNG SK Taman Rinting 2 (JBA1080) SK Zainab 2 (DBB1118) Bandar SK Tengku Mariam (JBB0025) SK Assunta Convent (M) (CBB4029) SK Tunku Mahmood 1 (JBB2049) Luar Bandar SK Astana (CBA4105) SK Chicha Tinggi (DBA3204) SK Indera Mahkota Utama (CBA4094) Luar Bandar SK Datu’ Hashim (DBA1089) SK Jengka Pusat 2 (CBA9150) SK Kompleks Sultan Abu Bakar (JBA1086) SK Pangkal Nering (DBA2179) SK Perempuan Methodist (CBB4028) SJK(T) Ladang Ban Heng (JBD5087) SK Penggu (DBA3226) SK Perempuan Methodist (M) (CBB6025) SJK(T) Ladang Nordanal (JBD5085) SK Salor (DBA1097) SK Seri Biram (CBA5024) SJK(T) Ladang Rem (JBD3014) SK Seri Wakaf Baharu (DBB6355) SK St Thomas (CBB4027) SJK(T) Ladang Segamat (JBD7065) SK Sri Kiambang (DBA3231) SK Temin (CBA2050) SJK(T) Ladang Sg Muar (JBD7068) SK Ladang Tun Dr Ismail (JBA2030) MELaka Luar Bandar SJK(T) Ldg. Nam Heng (JBD3018) Bandar SK (Felda) Bt Tajau (CBA9004) SK Liang Batu (JBA5031) SK (P) Methodist 2 (M) (MBB2046) SK Chedong Jaya (CBA9152) SJK(C) Lok Yu(2) (JBC6012) SK Convent Of The Infant Jesus (2) SK Jenderak (CBA7025) SK Orangkaya Ali (JBA5084) (MBB2049) SK Kuala Dong (CBA6010) SK Parit Hj Adnan (JBA6026) SK Convent Of The Infant Jesus 1 (M) SK Kuala Telang (CBA3002) SK Penchu (JBA5059) (MBB2048) SK Langgar (CBA5018) SJK(C) Sayong (JBC2022) SJK(C) Yok Bin (MBC2058) SK Relong (CBA3020) SK Seri Sinaran Chokoh (JBA6014) SJK(T) Ringlet (CBD1019) SK Tanjung Pengelih (JBA3062) SK Sentosa (CBA9142) 10Contents - Primary School - BM.indd 10 6/10/2011 11:53:27 AM
 • 11. SK Serengkam (CBA9011) SJK(C) Kwang Hwa (PBC1063) SELaNGOr SK Kampung Fikri, Sungai Tong SK Tanjung Perang (CBA9042) SK Minden Height (PBA1014) Bandar (TBA6082) SK Temau (CBA6009) SJK(C) Perempuan China (PBC1045) SK Bukit Jelutong (BBA8264) SK Mangkok (TBA6016) SK Tempoyang (CBA3063) SKConvent (PBB0018) SK Convent (1) (M) (BBB0027) SK Rantau Petronas (TBA2047) SK Ulu Tembeling (CBA2025) SK Convent (2) (M) (BBB0028) SK Tengku Mahmud (TBB0061) Luar Bandar SK Convent (M) (BBB4028) SK Tengku Mahmud 2 (TBA0070) PErak SK Taman Senangan (PBA2029) SK Jalan 3 (BBA4032) Bandar SK Jalan Empat (BBA4045) WP kUaLa LUMPUr SK (P) Treacher Methodist (ABB6066) SaBaH SJK(C) Lick Hung (BBC8414) Bandar SJK(C) Ave Maria Convent (ABC2103) Bandar SK Raja Muda (Integ) (BBA8213) SK Bkt Damansara (WBA0037) SK Convent (ABB1042) SK St Francis Convent (M) (XCA4050) SK Saujana Impian (BBA4036) SJK(C) Chung Kwok (WBC0119) SK Convent (ABB2085) SK Seafield (BBA8227) SK Convent (1) Bukit Nanas (M) SK Convent Kota (ABB6068) Luar Bandar SK Seksyen 13 (BBA8256) (WBB0048) SK Kampung Jambu (ABA6056) SK Dalas, Kota Belud (XBA5306) SK Seksyen 9, Shah Alam (BBA8246) SK Seri Bintang Selatan (WBB0047) SK Klian Pauh (ABB6067) SK Lingga Baru (XBA4428) SK Seri Selangor (BBA8237) SK Seri Bintang Utara (WBB0046) SK Mahkota Sari (ABB7034) SK Natai Telipok (XBA4033) SK Sri Petaling (BBB8314) SK Setiawangsa (WBA0058) SK Marian Convent (ABB2086) SK Ss17 Subang Jaya (BBA8232) SK Taman Bukit Maluri (WBA0014) SK Perempuan Methodist (ABB2084) SaraWak SK Subang Jaya (BBA8212) SK Taman Tun Dr Ismail 1 (WBA0018) SK Raja Perempuan (ABB2083) Bandar SK Taman Megah (BBA8106) SK Wangsa Jaya (WBA0015) SK Sri Kerian (ABA3019) SK Agama (YCA4101) SK Usj 12 (BBA8252) SK Sultan Idris Ii (ABA4011) SK Agama (M.I.S), Bintulu (YCA9101) SK Usj 2 (BBA8247) WP PUTraJaYa SK Agama Sibu (YCA3101) Bandar Luar Bandar SK Green Road (YBB1207) Luar Bandar SK Putrajaya Presint 11(1) (WBA2004) SK Bandar (ABA8241) SK Madrasah Datuk Hj. Abdul Kadir SK Lembah Beringin (BBA5029) SK Putrajaya Presint 16 (2) (WBA2007) SK Haji Ramli (ABA3017) Hasan (YCA1303) SJK(T) Ladang Buloh Akar (ABD8453) SK St Teresa (M) (YCB1204) TErENGGaNU PENCaPaIaN BaND 2 SK Lumut (ABA1022) SJK(C) Tung Hua (YCC3103) Bandar SK Kampong Raja (TBA0001) JOHOr PErLIS Luar Bandar SK Seri Berang (TBA5049) Bandar Bandar SK All Saints Plaman Nyabet(M) SK Sultan Ismail (TBB2024) SJK(C) Cheng Siu 1 (JBC0004) SK Seri Indera (RBB0040) (YCB8217) SK Sultan Sulaiman 1 (TBB3088) SK (P) Bandar Tangkak (JBA5009) SK Kampung Kebuaw (YBA3202) SK Tengku Ampuan Intan (TBB5038) SK (P) Jln. Yahya Awal (JBB1009) Luar Bandar SK Limbang (YBA5125) SK Abdul Rahman Yassin (JBA2050) SK Paya (RBA0027) SK Paon/Temaga (YBB1411) Luar Bandar SJK(C) Ai Chun 1 (JBC0001) SK Pesang Begu (YCB1309) SK Bukit Tadok (TBA5025) SK Angkatan Tentera (JBA1011) PULaU PINaNG SJK(C) Sam Lam (YCC3221) SK Dusun (TBA5008) SK Bakri Batu 2 (JBA5006) Bandar SK Sembayang (YBB2139) SK Jenang (TBA4012) SK Bandar Mersing (JBA4001) SK Bertam Indah (PBA2034) SK Ulu Lubai (YBB5112) SK Kampong Tayor (TBA6115) SK Bandar Penawar (JBA3026) SK Convent Green Lane (PBB1015) 11Contents - Primary School - BM.indd 11 6/10/2011 11:53:27 AM
 • 12. SK Bandar Pontian (Integ) (JBA6021) SJK(T) Mersing (JBD4021) SK Taman Daya 2 (JBA1104) Luar Bandar SK Bandar Putra (JBA7049) SK Montfort (JBB0028) SK Taman Daya 3 (JBA1097) SJK(T) Ladang Elaeis (JBD2043) SK Bandar Putra (JBA8033) SJK(C) New Kota (JBC3007) SK Taman Desa Jaya (JBA1081) SK (Felda) Adela (JBA3044) SK Bandar Rengam (JBA2021) SK Nong Chik (JBA1057) SK Taman Impian Emas (JBA1113) SK (Felda) Air Tawar 1 (JBA3030) SJK(C) Bin Chong (JBC6001) SJK(C) Pa Yai (JBC2019) SK Taman Indahpura 2 (JBA8032) SK (Felda) Chemplak (JBA7031) SK Bukit Hampar (JBB7043) SK Parit Bakar Tengah (JBA5040) SK Taman Johor Jaya 2 (JBA1075) SK (Felda) Kahang Barat (JBA2039) SJK(C) Bukit Siput (JBC7016) SK Parit Raja (JBA5035) SK Taman Kota Jaya (JBA3061) SK (Felda) Kahang Timur (JBA2036) SK Canossian Convent (M) (JBB7045) SK Pasir Gudang (1) (JBA1019) SK Taman Megah Ria (JBA1091) SK (Felda) Kemelah (JBA7032) SJK(C) Cheng Siu 2 (JBC0005) SK Pasir Gudang 3 (JBA1039) SK Taman Mount Austin (JBA1122) SK (Felda) Layang-Layang (JBA2042) SJK(C) Chong Eng (JBC2007) SK Pasir Gudang 4 (JBA1083) SK Taman Muhibbah (JBA8028) SK (Felda) Linggiu (JBA3048) SJK(C) Chong Hwa I (JBC2008) SK Paya Mas (JBA5053) SK Taman Mutiara Rini (JBA1093) SK (Felda) Redong (JBA7035) SJK(C) Chong Hwa 3 (JBC2010) SJK(C) Pei Yang (JBC5039) SK Taman Pasir Putih (JBA1105) SK (Felda) Semenchu (JBA3038) SJK(C) Chung Hwa 1 B (JBC5013) SK Permas Jaya 1 (JBA1063) SK Taman Pelangi (JBA1059) SK (Felda) Sening (JBA3059) SJK(C) Chung Hwa Ketiga (JBC5016) SJK(C) Ping Ming (JBC2021) SK Taman Pelangi Indah (JBA1124) SK (Felda) Tenggaroh 1 (JBA4022) SJK(C) Chung Hwa Presbyterian SK Pontian Besar (JBA6028) SK Taman Rinting 3 (JBA1114) SK (Felda) Tenggaroh 5 (JBA4025) (JBC5017) SJK(C) Pu Sze (JBC1023) SK Taman Selesa Jaya (JBA1072) SK (Felda) Tenggaroh 6 (JBA4014) SK Convent (JBB0027) SJK(C) Seg Hwa (JBC7015) SK Taman Skudai Baru 2 (JBA1118) SK (Felda) Tenggaroh 7 (JBA4028) SK Dato’ Onn Jaafar (JBA2045) SK Segamat Baru (JBA7047) SK Taman Sri Pulai (JBA8024) SK (Felda) Ulu Penggeli (JBA2002) SK Datuk Usman Awang (JBA3057) SK Seri Bertam (JBA0091) SK Taman Suria (JBA1068) SK (Lktp) Nitar 2 (JBA4024) SJK(C) Foon Yew 1 (JBC1003) SK Seri Intan (JBA2044) SK Taman Tun Aminah 2 (JBA1074) SK Abdullah (JBB5040) SJK(C) Foon Yew 4 (JBC1006) SK Seri Jong (JBA5069) SK Taman Universiti 1 (JBA1078) SJK(C) Aik Ming (JBC5002) SJK(C) Foon Yew 5 (JBC1007) SK Seri Kenanga (JBA1037) SK Taman Universiti 2 (JBA1071) SK Air Hitam (JBA0081) SJK(C) Hwa Jin (JBC0017) SK Seri Kota Puteri 4 (JBA1108) SK Taman Universiti 3 (JBA1100) SK Air Papan (JBA4007) SJK(C) Jabi (JBC7008) SK Seri Melati (JBA1061) SK Taman Universiti 4 (JBA1096) SK Air Putih (JBA0096) SJK(T) Jalan Sialang (JBD5078) SJK(T) Seri Pelangi (JBD0051) SK Tasek Utara (JBA1119) SK Ayer Baloi (JBA6035) SK Kampong Jawa (JBA7004) SK Seri Perling 2 (JBA1069) SK Temenggong Abdul Rahman (Integ) SK Ayer Hitam Batu 18 (JBA5002) SK Kempas (JBA1049) SK Seri Taman Kluang Barat (JBA2055) (JBA7001) SK Bagan (JBA0005) SJK(C) Kempas Baru (JBC1036) SK Simpang Rengam (JBA2003) SK Temenggong Abdul Rahman 1 SK Bakri Batu 5 (JBA5007) SK Kluang Barat (JBA2048) SJK(C) Sin Hwa (JBC0028) (JBB1001) SK Bandar Mas (JBA3041) SK Kota Masai (JBA1117) SK Sri Mersing (JBB4014) SK Temenggong Abdul Rahman 2 SK Bandar Seri Alam (JBA1103) SK Kulai (JBA8003) SK Sri Tangkak (JBA5008) (JBB1002) SK Bandar T6 (JBA2053) SJK(C) Kuo Kuang 2 (JBC1037) SK St Andrew (M) (JBB5032) SK Temiang (JBA5090) SK Bandar Tenggara 1 (JBA8017) SK Labis (JBA7024) SK Sultan Abu Bakar (1) (JBB5033) SK Tengku Mahmood Iskandar 1 SK Bandar Tenggara 2 (JBA8023) SJK(C) Labis (JBC7014) SK Sultan Abu Bakar 2 (JBB5034) (JBB6018) SK Batu 24 (JBA6052) SK Laksamana (Integ) (JBB3013) SK Sultan Sir Ibrahim (JBA2032) SK Tmn Johor Jaya 3 (JBA1089) SK Batu Anam (JBA7012) SK Ledang (JBB5041) SJK(C) Tah Tong (JBC6022) SK Tunku Mahmood 2 (JBB2050) SJK(T) Batu Anam (JBD7070) SJK(C) Li Chi (JBC7010) SK Taman Anggerik (JBA1095) SK Yong Peng (JBB0048) SJK(C) Bekoh (JBC5003) SJK(C) Masai (JBC1032) SK Taman Damai Jaya (JBA1076) SJK(C) Yong Peng 1 (JBC0035) SJK(T) Bekok (JBD7057) SJK(T) Masai (JBD1008) SK Taman Daya (JBA1077) SK Belemang (JBA5014) 12Contents - Primary School - BM.indd 12 6/10/2011 11:53:27 AM
 • 13. SJK(C) Bemban (JBC8002) SK Kampong Bahru (JBA5024) SK Lktp Bukit Batu (JBA8005) SJK(C) Pei Chiao (JBC6017) SK Benut (JBA6041) SK Kampong Chamek (JBA2027) SK Lktp Bukit Besar (JBA8015) SJK(C) Pei Hwa (JBC1021) SK Bugis Benut (JBA6043) SK Kampong Jawa (JBA6034) SK Lktp Bukit Ramun (JBA8016) SJK(C) Pei Hwa (JBC5038) SK Bukit Gambir (JBA5012) SK Kampong Raja (JBA5029) SK Lktp Maokil 1 (JBA7040) SJK(C) Pei Hwa (JBC6020) SK Bukit Kangkar (JBA5010) SK Kampong Tenang (JBA7026) SK Lktp Maokil 2 (JBA7046) SK Pekan Baharu (JBA5057) SK Bukit Kuari (JBA0083) SK Kampung Jawa (JBA0013) SK Lktp Medoi (JBA7005) SK Pekan Pagoh (JBA5056) SK Bukit Lintang (JBA3003) SK Kampung Paya Besar (JBA7044) SK Lktp Pasir Raja (JBA8013) SK Pendas Laut (JBA1034) SK Bukit Naning (JBA5001) SK Kampung Pulai (JBA1051) SK Lktp Pemanis 1 (JBA7036) SK Pengkalan Besar (JBA5058) SK Bukit Rahmat (JBA0036) SK Kangkar Pulai (JBA8010) SK Lktp Sungai Sayong (Integ) (JBA8014) SK Pengkalan Raja (JBA6017) SK Bukit Tongkat (JBA2054) SK Kangkar Pulai 2 (JBA8030) SK Lktp Tenggaroh Selatan (JBA3055) SK Permas Kelapa (JBA6013) SK Bukit Tunggal (JBA7020) SJK(C) Kasap (JBC7011) SJK(C) Lok Yu 3 (JBC6013) SK Pintas Puding (JBA0044) SK Buloh Kasap (JBA7008) SK Kayu Ara Pasong (JBA6031) SK Lubok (JBA0001) SK Pintas Raya (JBA0045) SJK(T) Cep.Niyor,Kluang (JBD2049) SK Kem Iskandar (JBA4032) SJK(C) Machap (JBC2017) SK Pogoh (JBA7022) SJK(C) Cha’Ah (JBC7004) SJK(C) Ken Boon (JBC6008) SJK(C) Malayan (JBC0023) SJK(C) Pu Nan (JBC5041) SJK(C) Chian Bee (JBC2003) SK Kesang (JBA5025) SJK(C) Mawai (JBC3006) SK Pulau Aur (JBA4017) SJK(C) Chian Kuo (JBC5008) SK Kg Dato Ibrahim Majid (JBA2038) SK Murni Jaya (JBA8021) SK Pusat Air Tawar (JBA4015) SJK(C) Chin Kwang Wahyu (JBC5009) SK Kg Melayu Niyor (JBA2035) SJK(C) Nan Ya (JBC3008) SK Rambah (JBA6004) SJK(C) Chong Hwa Sri Gading (JBC0007) SK Kopok (JBA1014) SJK(C) Paloh (JBC2018) SK Rawang (JBA5061) SJK(C) Chong Hwa Sri Medan (JBC0012) SJK(T) Ladang Fortrose (JBD7072) SK Panjang Sari (JBA5052) SK Rimba Terjun (JBA6001) SJK(C) Chung Hwa (JBC5020) SJK(T) Ladang Gomali (JBD7071) SK Parit Bulat (JBA5060) SK Rkt Sri Ledang (JBA5017) SJK(C) Chung Hwa (JBC6006) SJK(T) Ladang Lanadron (JBD5084) SK Parit Bunga (JBA5039) SK Sawah Bahru (JBA7027) SK Datuk Ismail Sa’adon (JBA3031) SK Ladang Mutiara (JBA2052) SK Parit Ju (JBA0021) SK Sawah Ring (JBA5066) SK Desa Temu Jodoh (JBA7041) SJK(T) Ladang Nagappa (JBD7073) SK Parit Kadir (JBA0063) SJK(C) Sedenak (JBC8004) SK Durian Chondong (JBA5019) SK Ladang Pamol (JBA2028) SK Parit Kasan (JBA5049) SK Sedili Besar (JBA3004) SK Felda Inas (JBA8020) SJK(T) Ladang Pamol (JBD2046) SK Parit Kemang (JBA0061) SK Sejagong (JBA0095) SK Felda Pengeli Timur (JBA8018) SJK(T) Ladang Sagil (JBD5075) SK Parit Keroma Darat (JBA5034) SK Semangar (JBA3014) SK Felda Sungai Sibol (JBA8019) SJK(T) Ladang Sedenak (JBD8007) SK Parit Kudus (JBA6022) SJK(C) Sentral Paloh (JBC2002) SK Gambut (JBA0007) SJK(T) Ladang Sembrong. (JBD2036) SK Parit Latiff (JBA5048) SK Sepakat Jaya (JBA0090) SK Gelang Chinchin (JBA7007) SJK(T) Ladang Simpang Rengam SK Parit Markom (JBA6051) SK Seri Al Ulum (JBA6049) SK Gemereh (JBA7016) (JBD2038) SK Parit Nawi (JBA5047) SK Seri Aman (JBA0048) SK Gombang (JBA5020) SJK(T) Ladang Temiang Renchong SK Parit No. 5 (JBA5071) SK Seri Bahagia (JBA6047) SK Jelotong (JBA0049) (JBD5088) SK Parit Patah (JBA6023) SK Seri Banang (JBA0056) SJK(C) Jemaluang (JBC4003) SJK(C) Lam Lee (JBC0021) SK Parit Pechah (JBA5046) SK Seri Bandan (JBA0085) SK Jementah (JBA7017) SJK(T) Ldg Pelepah (JBD3017) SK Parit Rambai (JBA6002) SK Seri Bekok (JBA7030) SJK(C) Jementah 1 (JBC7007) SJK(T) Ldg Teluk Sengat (JBD3019) SK Parit Sapran (JBA6032) SK Seri Bengkal (JBA0034) SK Jorak (JBA5023) SK Lembaga Endau (JBA4009) SK Parit Selangor (JBA6025) SK Seri Bulan (JBA0092) SJK(T) Kahang Batu 24 (JBD2047) SJK(C) Li Chun (JBC0022) SK Parit Setongkat (JBA5037) SK Seri Bunian (JBA6005) SK Kampong Awat (JBA7013) SJK(C) Lit Terk (JBC2016) SK Parit Zain (JBA5042) SK Seri Dayong (JBA0077) SK Kampong Baharu (JBA6009) SK Lktp Belitong (JBA2041) SK Paya Redan (JBA5054) SK Seri Gading (JBA0028) 13Contents - Primary School - BM.indd 13 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 14. SK Seri Idaman (JBA0042) SK Setia Jaya (JBA0047) SJK(C) Tua Ooh (JBC7020) SK Sri Jerai (KBA3011) SK Seri Jaya (JBA5088) SK Sikijang (JBA1032) SJK(C) Tuan Poon (JBC2027) SK Sri Kulim (KBA5008) SK Seri Jaya (JBA6045) SK Simpang 4 (JBA5074) SJK(C) Wee Sin (JBC5050) SK Sungai Pasir (KBA3034) SK Seri Kemajuan (JBA0050) SK Simpang 5 Darat (JBA5076) SJK(C) Yeong Chang (JBC0034) SK Taman Aman (KBA2094) SK Seri Kembar (JBA6048) SK Simpang 5 Pekan (JBA5075) SJK(C) Yok Poon (JBC3019) SK Taman Hi-Tech (KBA5029) SK Seri Kg Rengam (JBA2025) SK Simpang Jeram (JBA5067) SJK(C) Yu Ming (JBC6023) SK Taman Jelutong (KBA5031) SK Seri Ladang (JBA0068) SJK(C) Sin Hwa (JBC0029) SK Taman Rakyat (KBA2088) SK Seri Maamor (JBA0002) SK Sinar Bahagia (JBA8001) kEDaH SK Taman Ria (KBA3044) SK Seri Ma’amor (JBA5068) SK Spang Loi (JBA7010) Bandar SK Taman Uda (KBA2085) SK Seri Medan (JBA0074) SK Sri Belahan (JBA0072) SK Baling (KBA0008) SK Tasek Apong (KBA3049) SK Seri Mendapat (JBA0039) SK Sri Benut (JBB6021) SK Bandar Baru Darulaman (KBA4034) SJK(T) Thiruvalluvar (KBD2138) SK Seri Molek (JBA0057) SK Sri Bukit Pasir (JBB5037) SJK(C) Chong Cheng (KBC5035) SK Tunku Abdul Rahman Putra (KBB7016) SK Seri Mulia (JBA0094) SK Sri Comel (JBA0016) SJK(C) Chung Hwa (KBC4042) SK Tunku Ismail (KBA3043) SK Seri Pandan (JBA0052) SJK(T) Sri Gading (JBD0050) SJK(C) Chung Hwa (KBC6017) SK Tunku Putera (KBB0034) SK Seri Pasir Puteh (JBA0087) SK Sri Rengit (JBB0022) SJK(C) Chung Hwa (KBC8019) SK Tunku Raudzah (KBA2025) SK Seri Paya (JBA0088) SJK(C) Sulong (JBC0030) SJK(T) Darul Aman (KBD4052) SK Seri Pematang Rengas (JBA0080) SK Sungai Bunyi (JBA6006) SK Dato’ Haji Zainuddin (KBA1009) Luar Bandar SK Seri Perpat (JBA0067) SK Sungai Melayu (JBA1031) SK Hj Mohd Shariff (KBB2082) SJK(C) Aik Min (KBC9025) SK Seri Puleh (JBA0053) SJK(C) Tah Kang (JBC7006) SK Iskandar (KBB2081) SK Alor Besar (KBAA048) SK Seri Rejo Sari (JBA0062) SJK(C) Tai Sin (JBC3015) SK Jalan Datuk Kumbar (KBA2092) SK Ayer Puteh (KBA1001) SK Seri Sabak Uni (JBA0046) SK Taman Perling 3 (JBA1120) SK Jalan Pegawai (KBA2039) SK Ayer Puteh (KBAA067) SK Seri Sampurna (JBA0066) SK Taman Bukit Indah (JBA1115) SK Jitra (KBA4009) SK Bandar Baharu (KBA1002) SK Seri Saujana (JBA3064) SK Taman Nusa Perintis (JBA1111) SK Jitra 3 (KBA4061) SK Bandar Baru Sintok (KBA4059) SK Seri Sekawan Desa (JBA0006) SK Taman Perling (JBA1064) SJK(C) Keat Hwa (K) (KBC2115) SK Bendang Raja (KBAA083) SK Seri Semangat (JBA6044) SK Taman Sutera (JBA1109) SJK(C) Keat Hwa (S) (KBC2117) SK Binjal (KBA4005) SK Seri Senang Hati (JBA6050) SK Tambang (JBA7015) SJK(C) Kelang Lama (KBC5043) SK Bkt Raya Dalam (KBAA051) SK Seri Separap (JBA0020) SJK(C) Tambang (JBC7019) SK Kulim Bandar (KBA5023) SJK(C) Boon Hwa (KBC2109) SK Seri Setia (JBA6046) SK Tanjong Tohor (JBA5093) SJK(C) Min Terk (KBC3065) SJK(C) Boon Teik (KBCA110) SK Seri Tanjong (JBA0017) SK Tebing Tinggi (JBA7019) SJK(C) Pei Hwa (KBC2126) SK Bukit Tinggi (KBA4058) SK Seri Telok (JBA0032) SK Telok Kerang (JBA6007) SK Pendang (KBAA059) SK Charok Kudong (KBAA053) SK Seri Tengah (JBA0084) SK Telok Ramunia (JBA3019) SJK(C) Peng Min (KBC2125) SJK(C) Chee Nan (KBC4044) SK Seri Timbul (JBA0064) SK Tenaga Sepakat (JBA0033) SK Petani Jaya (KBA3041) SK Chemara (KBA8010) SK Seri Utama (JBA0004) SK Tenaga Setia (JBA0076) SK Seri Dusun (KBE8017) SJK(C) Ching Chong (KBC3058) SK Serkat (JBA6012) SJK(C) Tenang (JBC7018) SK Sg Tengas (KBA1014) SJK(C) Choong Hwa (KBC4043) SK Serom 4 (JBA5077) SK Tenglu (JBA4006) SJK(C) Sin Kwang (KBC3069) SJK(C) Chung Hwa (KBC9026) SK Serom 5 (JBA5078) SK Teriang (JBA4008) SJK(C) Sin Min ‘A’ (KBC3070) SJK(C) Eik Choon (KBC2113) SK Serom 6 (JBA5079) SK Tg Ayer Hitam (JBA6024) SJK(C) Sin Min ‘B’ (KBC3071) SK Gelong (KBA4008) SK Serom 8 (JBA5080) SK Tiram Duku (JBA1045) SJK(C) Soon Jian (KBC2128) SK Haji Hussin Dol (KBA9022) SK Setia Budi (JBA0097) SJK(C) Tongkang (JBC0031) SK Sri Gedong (KBA3024) SK Hakim Teh (KBA4019) 14Contents - Primary School - BM.indd 14 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 15. SJK(C) Hwa Min (KBC4045) kELaNTaN SK Bakong (DBA3193) SK Kemahang 1 (DBA5321) SK Kampong Pasir (KBA3046) Bandar SK Bandar (DBA2163) SK Kemahang 2 (DBA5326) SK Kampung Bandar (KBA0067) SK Bachok (DBA0002) SK Banggol Chicha (DBA3194) SK Kemahang 3 (DBA5325) SK Kampung Pulai Tokai (KBAA158) SK Banggol Guchil (DBA7365) SK Bechah Durian (DBA3198) SK Kg Sepulau (DBA4277) SK Keladi (KBA5006) SK Bunut Payong (DBA1047) SK Bekelam (DBA0005) SK Kor (DBA1433) SK Kem Lapangan Terbang (KBA3040) SJK(C) Chung Hwa (DBC1120) SK Belimbing (DBA5297) SK Kuala Tiga (DBA5310) SK Kepala Batas (KBA4031) SK Dato’ Abdul Hamid (1) (DBA3225) SK Bendang Pauh (DBA3199) SK Kubang Batang (DBA6338) SK Kota Rentang (KBA2011) SK Demit (DBA1050) SK Berangan (1) (DBA6328) SK Kubang Chenok (DBA3217) SK Kubang Teduh (KBA2022) SK Hamzah (1) (DBB2183) SK Beris Kubor Besar (DBA0007) SK Kubang Golok (DBA0017) SK Kurong Hitam (KBA7003) SK Hamzah (2) (DBA2184) SK Beta Hulu (DBA1045) SK Kubang Kiat (DBA1066) SJK(T) Ladang Bukit Jenun (KBDA140) SK Islah (DBB1106) SK Bukit Awang (DBA4253) SK Lalang Pepuyu (DBA5312) SK Ladang Harvard (KBA3009) SK Ismail Petra (1) (DBB1107) SK Bukit Jarum (DBA3439) SK Lemal (DBA3220) SJK(C) Lam Min (KBC4046) SK Ismail Petra (2) (DBA1441) SK Bukit Jawa (DBA4254) SK Mata Ayer (DBA2173) SJK(T) Ldg Batu Pekaka (KBD0055) SK Jeli (1) (DBA9005) SK Bukit Panau (DBA5301) SK Mekasar (DBA3222) SJK(T) Ldg Kim Seng (KBD0056) SK Kamil (1) (DBB4284) SK Bukit Tanah (DBA4256) SK Mentera (DBA1072) SJK(T) Ldg Kuala Ketil (KBD0054) SK Kamil (2) (DBB4413) SK Bunut Susu (DBA3201) SK Mulong (2) (DBA1442) SJK(C) Long Seong (KBC2119) SK Kamil (3) (DBA4285) SK Chabang Empat (DBA6330) SK Othman Talib (1) (DBA3230) SK Matang Paku (KBA4015) SK Kubang Kerian (1) (DBA1065) SK Chabang Tiga Chetok (DBA3202) SK Othman Talib (2) (DBA3237) SK Pida Tiga (KBA4018) SK Kubang Kerian (2) (DBA1436) SK Chenderong Batu (DBA6331) SK Padang Kala (DBA1078) SJK(C) Poi Chee (KBC0047) SK Langgar (DBA1069) SK Cherang Ruku (DBA4258) SK Padang Mokan (DBA1079) SK Rantau Panjang (KBA3031) SK Lundang (DBA1070) SK Chicha Menyabong (DBA1432) SK Padang Pak Amat (DBA4272) SK Seri Aman (KBB3038) SK Machang (1) (DBA2172) SK Dalam Ru (DBA4260) SK Paloh Pintu Gang (DBA1080) SK Seri Jemerli (KBA0031) SK Padang Garong 1 (DBA1438) SK Dato’ Abdul Hamid (2) (DBA3236) SK Panggong (DBA4273) SK Sidam Kiri (KBA3032) SK Pasir Puteh (P) (DBA4275) SK Desa Pahlawan (DBA1434) SK Pangkal Gong (DBA2183) SK Sik Dalam (KBA8018) SK Seri Kemudi (DBB0031) SK Gaal (DBA4261) SK Pangkal Kala (DBA3224) SK Simpang Tiga (KBA2018) SK Sri Bemban (DBA1086) SK Gelang Mas (DBA3205) SK Pangkal Mak Wan (DBA2177) SJK(C) Sin Teong Mahang (KBC5041) SK Sri Suria (1) (DBB5321) SK Gong Dermin (DBA1053) SK Pasir Dusun (DBA9015) SK Sri Gunong (KBB2079) SK Sri Suria (2) (DBA5324) SK Gong Manak (DBA4263) SK Pauh Sembilan (DBA0023) SK Sungai Baru (KBA2020) SK Sri Suria (3) (DBA5328) SK Gual Tinggi (DBA3438) SK Pendek (DBA1088) SJK(T) Sungai Tok Pawang (KBD3081) SK Sultan Ibrahim (1) (DBB3235) SK Jelawat (DBA0012) SK Pengkalan Chengal (DBA0024) SJK(C) Tai Tong (KBC3073) SK Sultan Ismail (2) (DBB1116) SK Kalai (DBA9006) SK Pengkalan Kubor (2) (DBA6355) SK Telok Malek (KBA4030) SK Sultan Yahya Petra(1) (DBB7399) SK Kampong Baru (DBA3209) SK Pengkalan Kubor Salor (DBA1090) SK Tikam Batu (KBA3037) SK Tanah Merah (2) (DBA5327) SK Kampong Chap (DBA0013) SK Perol (DBA1092) SK Toh Puan Sharifah Hanifah (KBA7004) SK Tanjong Mas (DBA1445) SK Kampong Chengal (DBA1055) SK Redang (DBB1114) SK Tunjang (KBE4024) SR Agama (SABK) Tengku Amalin A’Ishah SK Kampong Laut (DBA6334) SK Seberang Pasir Mas (DBA1098) SJK(C) Yang Kao (KBC9030) Putri (DCT1001) SK Kangkong (DBA3210) SK Seligi (DBA4276) SK Kebakat (DBA6335) SK Seri Kota (DBB1110) Luar Bandar SK Kedai Piah (DBA1060) SK Seri Aman (DBA4286) SK Alor Bakat (DBA0001) SK Kem (DBA1041) SK Seri Kampong Laut (DBB6353) 15Contents - Primary School - BM.indd 15 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 16. SK Seri Ketereh (DBB1109) (MCT0002) SR Agama (SABK) Jaim Selandar SK Sungai Siput (MBA0028) SK Sering (DBA1101) SR Agama (SABK) Jaim Tun Razak (MCT1001) SK Sungai Tuang (MBA0015) SK Sri Chiku (2) (DBA8023) (MCT2003) SK Kemendor (MBA1017) SK Tambak Paya (MBA2009) SK Sri Kelewek (DBA5309) SK Jasin (MBA1001) SJK(C) Kiow Min (MBC0051) SK Tehel (MBA1016) SK Sri Melor (DBB1111) SK Jln Datuk Palembang (MBB2043) SJK(C) Kuang Hwa (MBC1032) SK Telok Berembang (MBA0016) SK Sultan Ibrahim (2) (DBB3236) SJK(C) Keh Seng (MBC2069) SJK(T) Ldg Serkam (MBD1059) SK Terentang (MBA1014) SK Sultan Ibrahim (3) (DBA3238) SK Kem Terendak 1 (MBE0045) SK Lendu (MBA0032) SJK(C) Yu Ying (MBC2066) SK Sultan Ibrahim (4) (DBA3239) SK Kem Terendak Ii (MBA0042) SJK(C) Lendu (MBC0055) SK Sultan Ismail (4) (DBA1443) SJK(C) Malim (MBC2081) SK Lubok Redan (MBA0011) NEGErI SEMBILaN SK Sungai Petai (DBA4278) SJK(C) Notre Dame (MBC2063) SK Malim (MBA2043) Bandar SK Sungai Tapang (DBA6348) SJK(C) Pay Chee (MBC0046) SK Masjid Baru (MBA1008) SK (Felda) Serting 3 (NBA6026) SK Tanjong Jenera (DBA0028) SJK(C) Pay Fong 1 (MBC2053) SK Melaka Pindah (MBA0029) SK Ampang Tinggi (NBA1005) SK Tapang (DBA1102) SJK(C) Pay Fong 2 (MBC2054) SK Melekek (MBA0024) SK Ampangan (NBA4021) SK Tasek Pauh (DBA4279) SJK(C) Pay Teck (MBC2056) SK Menggong (MBA0039) SJK(C) Chan Wa (NBC4044) SK Tok Bok (DBA2186) SJK(C) Ping Ming (MBC2057) SK Merlimau 1 (MBB1031) SJK(C) Chi Hwa (NBC4043) SK Tualang Tinggi (DBA4282) SK Sacred Heart (MBB2051) SR Agama (SABK) Merlimau Pasir SJK(C) Chung Hua (NBC4042) SK Ulu Kusial (DBA5320) SK Sri Lanang (MBB1030) (MCT1002) SJK(C) Chung Hua Tampin (NBC5020) SK Wakaf Bharu (DBA6352) SK St Francis (MBB2047) SK Parit Gantong (MBA1071) SJK(T) Convent Seremban (Kompleks SK Tengkera 1 (MBB2040) SJK(C) Parit Keliling (MBC1044) Wawasan) (NBD4069) MELaka SK Tengkera Dua (MBB2041) SJK(C) Pay Hwa (MBC2073) SJK(C) Kg Baru Tampin (NBC5021) Bandar SJK(C) Yu Hsien (MBC1033) SJK(C) Pay Min (MBC1036) SK Kuala Klawang (NBA0003) SK (P) Durian Daun (MBB2042) SJK(C) Pay Yap (MBC1042) SK Kuala Pilah (NBA1011) SK (P) Methodist 1 (M) (MBB2045) Luar Bandar SK Paya Rumput (MBA2031) SJK(C) Kuo Min (NBC4047) SK Air Baruk (MBB1029) SK (Felda) Bkt Senggeh (MBA1075) SK Pegoh (MBA0030) SJK(T) Nilai (NBD4072) SJK(C) Alor Gajah (MBC0047) SR Agama (SABK) (Jaim) Al-Falah SJK(T) Pekan Tebong (MBD0097) SK Panchor (NBA4048) SK Alor Gajah 1 (MBB0041) (MCT0001) SK Pulai (MBA1018) SK Panglima Adnan (NBE2067) SK Ayer Keroh (MBA2040) SK Ayer Molek (MBA2010) SK Pulau Sebang (MBA0023) SJK(C) Pei Hua (NBC4046) SJK(C) Ayer Keroh (MBC2077) SK Batang Melaka (MBA1006) SJK(T) Rumbia (MBD0063) SK Port Dickson (NBB2014) SJK(C) Bachang (MBC2060) SK Berisu (MBA0031) SK Sempang (MBA1021) SK Rahang (NBA4019) SK Bandar Hilir (MBB2038) SK Chabau (MBA1010) SK Seri Duyong (MBA2041) SK Seremban 2B (NBA4047) SK Batu Berendam (MBA2016) SK Chenderah (MBA1011) SK Seri Machap (MBA1076) SK Seremban Jaya (NBA4050) SK Bukit Baru (MBA2014) SJK(C) Cheng (MBC2076) SK Seri Mendapat (MBA1027) SK Seri Kelana (NBA4020) SK Bukit Beringin (MBA0004) SJK(C) Chiao Chee (MBC1038) SK Serkam (MBA1019) SJK(C) Sin Hua (NBC4050) SK Bukit Beruang (MBA2013) SK Chohong (MBA1012) SK Serkam Darat (MBA1029) SK Si-Rusa (NBA2003) SJK(C) Bukit Beruang (MBC2075) SJK(C) Chung Hwa (MBC1034) SK Sg Rambai (MBA1024) SJK(C) St Leonards (NBC2029) SK Bukit China (MBA2001) SK Dato Demang Hussin (MBA2012) SK Simpang Empat (MBA0022) SK St Paul (M) (NBB4036) SK Dato’ Naning (MBB0042) SK Durian Daun ‘K’ (MBA0010) SK Sri Laksamana (MBB0044) SK Taman Paroi Jaya (NBA4033) SK Datuk Tambichik Karim (MBB0043) SK Hutan Percha (MBA0040) SJK(C) St Mary (MBC2074) SK Taman Semarak (NBA4041) SR Agama (SABK) Jaim Jelatang SR Agama (SABK) Jaim Pernu (MCT2001) SK Sungai Jernih (MBA0017) SK Taman Tasik Jaya (NBA4039) 16Contents - Primary School - BM.indd 16 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 17. SK Taman Tuanku Jaafar (NBA4037) SK Kampung Baru Sirusa (NBA2015) SK Sungala (NBA2004) SK Rompin (CBA8001) SK Taman Tuanku Jaafar 2 (NBA4045) SJK(T) Kem Askar Melayu (NBD2038) SK Tebong (NBA5002) SK Semambu (CBA4086) SK Tuanku Abdul Rahman (NBB5017) SK Keru (NBA5003) SK Teriang (NBA0005) SK Seri Keramat (CBA9151) SK Tunku Besar Tampin (NBB5019) SJK(C) Kg Baru Gedok (NBC5025) SK Titian Bintangor (NBA3023) SK Sg Marong (CBB0054) SK Tunku Kurshiah (NBB1043) SJK(C) Kg Baru Pertang (NBC0020) SK Tunku Laksamana Nasir (NBE1040) SK Sri Buntar (CBAA150) SK Tunku Muda Serting (NBA6030) SJK(C) Kg Baru Sg Nipah (NBC2024) SK Ulu Bendol (NBA1001) SK Sungai Isap (CBA4089) SK Tunku Munawir (Integ) (NBB1042) SJK(C) Kg Baru Tanah Merah ‘A’ (NBC2025) SK Ulu Sungai Dua (NBA1014) SJK(C) Tanah Rata (CBC1005) SK Undang Jelebu (NBB0015) SK Kompleks Klia (NBA4038) SK Undang Johol (NBA1018) SJK(T) Tanah Rata (CBD1012) SK Undang Rembau (NBE3042) SK Kota (NBA3016) SK Yamtuan Hitam (NBA1002) SK Temerloh Jaya (CBA7154) SK. King George V (NBB4031) SJK(T) Ladang Kombok (NBD4083) SK Yamtuan Lenggang (NBA1004) SK Teruntum (CBA4001) SJK(T) Ladang Kubang (NBD4075) SJK(C) Yuk Chai Johol (NBC1051) SK Tok Sera (CBA4092) Luar Bandar SJK(C) Ladang Middleton (NBC6008) SK Tuanku Fatimah (CBA0004) SK (Felda) Lui Muda (NBA6024) SJK(T) Ldg Sungala (NBD2040) PaHaNG SK Wan Ibrahim (CBA3019) SK (Felda) Palong 1 (NBA6009) SK Linggi (NBA2013) Bandar SK (Felda) Palong 12 (NBA6001) SJK(T) Mukundan (NBD2052) SK Ahmad (CBB5061) Luar Bandar SK (Felda) Palong 3 (NBA6013) SK Nyatoh (NBA4026) SK Air Putih (CBA4097) SK (Felda) Bukit Sagu 2 (CBA4083) SK (Felda) Pasoh 2 (NBA6011) SK Padang Lebar (NBA1034) SK Bandar Jerantut (CBA2001) SK (Felda) Jengka 10 (CBA9119) SK (Felda) Pasoh 3 (NBA6012) SK Pasir Ambor (NBA1028) SK Bandar Pusat (CBA9117) SK (Felda) Jengka 11 (CBA9120) SK (Felda) Serting (NBA6017) SK Pedas (NBA3001) SK Bandar Temerloh (CBA7032) SK (Felda) Jengka 15 (CBA9043) SJK(T) Air Kuning Selatan (NBD5032) SK Pelangai (NBA1024) SK Bukit Piatu (CBA0019) SK (Felda) Jengka 16 (CBA9136) SK Astana Raja (NBE3043) SK Penajis (NBA3014) SK Bukit Rangin (CBA4093) SK (Felda) Jengka 18 (CBA9138) SK Batu Kikir (NBE6001) SK Peradong (NBA0008) SK Bukit Ridan (CBA5077) SK (Felda) Jengka 19 (CBA9139) SK Bongek (NBA3011) SK Pilin (NBA3013) SK Bukit Sekilau (CBA4076) SK (Felda) Jengka 23 (CBA7144) SK Chuah (NBA2006) SK Rembang Panas (NBA1027) SK Bukit Setongkol (CBA4102) SK (Felda) Jengka 3 (CBA9105) SJK(C) Chuah (NBC2022) SK Rompin (NBA6005) SK Cenderawasih (CBA4084) SK (Felda) Jengka 4 (CBA9106) SJK(C) Chun Yin (NBC0018) SK Salak Nama (NBA3010) SK Clifford (CBB3036) SK (Felda) Jengka 8 (CBA9113) SK Dato’ Idris (NBB1044) SK Sawah Raja (NBA3019) SK Convent (CBB1002) SK (Felda) Kecau 1 (CBA3008) SK Dato’ Klana Putra (NBA4001) SK Seberang Batu Hampar (NBA3005) SK Desa Jaya (CBA9153) SK (Felda) Kemasul (CBA0016) SK Dato’ Raja Melana (NBB4041) SK Sega (NBA4027) SK Indera Mahkota (CBA4085) SK (Felda) Keratong 1 (CBA8015) SK Datuk Akhir Zaman (NBA4028) SK Semerbok (NBA3020) SK Inderapura (CBA2053) SK (Felda) Keratong 2 (CBA8020) SK Desa Jasmin (NBA4042) SK Senaling (NBA1012) SK Jalan Bahagia (CBB7066) SK (Felda) Keratong 6 (CBA8022) SK Durian Tipus (NBA0013) SK Sepri (NBA3003) SK Jerantut (CBB2031) SK (Felda) Kota Gelanggi 1 (CBA2042) SK Jempol (NBA6004) SK Serting Ilir (NBA6003) SK Kampong Kolam (CBA8035) SK (Felda) Kota Gelanggi 2 (CBA2045) SK Jijan (NBA4011) SK Simpang Durian (NBB0016) SJK(C) Khee Chee (CBC7074) SK (Felda) Krau 1 (CBA6023) SK Jimah Baru (NBA2009) SJK(C) Sin Min (NBC4061) SK Mahmud (CBB6024) SK (Felda) Lepar Hilir 3 (CBA4080) SK Kampai (NBA0007) SK Sungai Buloh (NBA0012) SK Muadzam Jaya (CBA8036) SK (Felda) Lepar Utara 8 (CBA4026) SK Kampong Batu (NBA3009) SK Sungai Dua (NBA1013) SK Muadzam Shah (CBA5083) SK (Felda) Mempaga 2 (CBA0017) SK Kampong Daching (NBA4005) SK Sungai Dua (NBA5009) SJK(C) Pei Chai (CBC4043) SK (Felda) Sebertak (CBAA145) SK Kampong Tanjong (NBA3017) SK Sungai Machang (NBA4002) SK Permatang Badak (CBA4012) SK (Felda) Selancar 2 (CBA5038) 17Contents - Primary School - BM.indd 17 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 18. SK (Felda) Sg Nerek (CBA9055) SJK(C) Cameron (CBC1004) SJK(T) Ldg Semantan (CBD7094) SK Pulau Tawar (CBA2013) SK (Felda) Sg Panching Selatan SK Chat (CBA3011) SJK(T) Ldg Sg Palas (CBD1015) SK Sanggang (CBA7015) (CBA4066) SK Chebong (CBA2020) SJK(T) Ldg Yeow Cheng Luan (CBD7095) SK Sanggang Seberang (CBA7016) SK (Felda) Sg Retang (CBA2044) SK Chenderawasih (CBA5039) SK Lebak (CBA7037) SK Sekara (CBA9049) SK (Felda) Sg Tekam (CBA2015) SK Chenor (CBA9040) SK Lentang (CBA0018) SK Senggora (CBA9009) SK (Lktp) Bukit Goh (CBA4021) SK Cherok Paloh (CBA4017) SK Lipat Kajang (CBA7021) SK Serandu (CBA5037) SK (Lktp) Chini Timur 2 (CBA5085) SK Desa Bakti (CBA7059) SK Lktp Jengka 25 (CBA2051) SK Seri Mahkota (CBA4095) SK (Lktp) Jengka 12 (CBA9124) SK Durian Hijau (CBA2011) SK Lktp Jengka 5 (CBA9110) SK Seri Makmur (CBA5072) SK (Lktp) Jengka 14 (CBA9125) SK Gali (CBA6003) SK Lubok Kulit (CBA3022) SK Seri Terentang (CBA5011) SK (Lktp) Jengka 7 (CBA9112) SK Ganchong (CBA5021) SK Lubok Terua (CBA7011) SK Seri Tualang (CBA7152) SK (Lktp) Keratong 3 (CBA8023) SK Gua (CBA3025) SJK(C) Mela (CBC3040) SJK(C) Sg Penjuring (CBK0026) SK (Lktp) Keratong 4 (CBA8018) SK Guai (CBA7054) SK Melati (CBA8027) SK Simpang Pelangai (CBA0010) SK (Lktp) Keratong 7 (CBA8034) SK Gunong Senyum (CBA7026) SK Mentakab ( Chatin ) (CBA7155) SK Sri Layang (CBA0003) SK (Lktp) Kg Awah (CBA9048) SK Jabor (CBA4067) SJK(C) Mentakab (1) (CBC7075) SK Sri Maulana (CBA5014) SK (Lktp) Kota Gelanggi 3 (CBA2046) SK Jambu Rias (CBA0008) SK Muhammad Jabar (CBA6008) SK Sungai Gau (CBA7153) SK (Lktp) Selancar 3 (CBA8026) SK Jengka Batu 13 (CBA9145) SK Nadak (CBA4020) SK Sungai Puteri (CBA8025) SK (Lktp) Selendang 4 (CBA8039) SK Jeram Landak (CBA3029) SK P. Penyelidikan Pertanian Tun Razak SK Sungai Soi (CBA4104) SK Abu Bakar (CBB7067) SK Kampong Padang (CBA4008) (CBA2047) SK Sungai Talam (CBA4096) SK Balok (CBA4006) SK Kampung Tengah (CBA7034) SK Pahang Tua (CBA5019) SK Tanah Puteh (CBA5036) SK Balok Baru (CBA4088) SK Karak (CBA0007) SK Paloh Hinai (CBA5032) SK Tanjong Gemok (CBA8003) SK Balok Makmur (CBA4101) SK Kerayong (CBAA038) SK Panching (CBA4009) SK Tanjung Agas (CBA5026) SK Bandar Mentakab (CBA7031) SK Kerdau (CBA7020) SK Pasir Panjang (CBA5025) SK Tanjung Besar (CBA3013) SK Bandar Tun Razak (CBA8033) SK Kg Acheh (CBA5028) SK Paya Ara (CBA7014) SK Tanjung Lalang (CBA7033) SK Bangau (CBA7030) SK Kg Baharu (CBA2002) SK Paya Bungor (CBA5004) SK Tanjung Putus (CBA6005) SK Batu 13 (CBA3055) SK Kg Shafie (CBA0011) SK Paya Pasir (CBA9012) SK Tanjung Raja (CBA6011) SK Batu 9 (CBA3062) SK Kinchir (CBA5035) SK Paya Pulai (CBA7046) SK Teh (CBA2017) SK Batu Kapor (CBA7008) SJK(C) Kong Min (CBC4046) SK Pedah (CBA2005) SK Telok Ira (CBA7056) SK Batu Papan (CBAA040) SK Kuala Bera (CBAA041) SK Pekan Jaya (CBA5088) SK Temai (CBA5029) SK Belimbing (CBA5010) SK Kuala Kenong (CBA3030) SK Pelabuhan (CBA4098) SJK(C) Tringkap (CBC1010) SK Benta (CBA3009) SK Kuala Krau (CBA7027) SK Pelak (CBA5033) SK Ubai (CBA4018) SJK(C) Bertam Valley (CBC1008) SK Kuala Tekal (CBA7022) SK Pelangai (CBA0009) SK Ulu Atok (CBA6015) SK Bintang (CBA7017) SK Kuala Tembeling (CBA2018) SK Pengkalan Tentera (CBB4030) SK Ulu Dong (CBA6007) SK Brinchang (CBA1006) SJK(T) Kuala Terla (CBD1020) SK Penjom (CBA3007) SK Ulu Gali (CBA6002) SK Bukit Bota (CBA9046) SJK(C) Kuala Terla (CBK1009) SK Peramu Jaya (CBA5084) SK Wira (CBA4090) SK Bukit Fraser (CBA6025) SK Kuala Triang (CBAA039) SK Perian (CBA2014) SK( Felda ) Jengka 6 (CBA9111) SK Bukit Kuin (CBA4077) SK Kuala Wau (CBA9010) SK Pulau Manis (CBA5022) SK Bukit Lada (CBA9045) SJK(T) Ladang Jeram (CBD4052) SK Pulau Mansok (CBA2016) PErak SK Bukit Mat Daling (CBA2026) SK Ladang Kota Bahagia (CBA8014) SK Pulau Pasir Mandi (CBA7023) Bandar SK Bukit Nikmat (CBA2012) SK Lanchang (CBA7158) SK Pulau Rusa (CBA5020) SK Asam Kumbang (ABA6002) 18Contents - Primary School - BM.indd 18 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 19. SK Baru Parit Buntar (ABA3040) SK Seri Selamat (ABA1015) SK Bota Kiri (ABA8210) SJK(T) Ladang Serapoh (ABD8452) SK Cator Avenue (ABB2076) SK Seri Sitiawan (ABA1033) SK Bukit Balai (ABB7035) SJK(T) Ladang Temerloh (ABD6118) SJK(C) Chung Huah (ABC2153) SK Silibin (ABA2060) SK Bukit Merah (ABA3003) SJK(T) Ladang Yam Seng (ABD3058) SK Convent (ABB5078) SK Sri Adika Raja (ABA7019) SK Bukit Pekan (ABA2027) SK Laksamana (ABA6003) SK Dato’ Laksamana Raja Mahkota SJK(T) St Philomena Convent (ABD2160) SK Bukit Sapi (ABA7011) SK Lasah (ABA4034) (ABA5009) SK St. Bernadette’s Convent (ABB2091) SK Chegar Galah (ABA4041) SK Layang-Layang Kiri (ABA8208) SK Datuk Kelana (ABB0046) SK Sultan Abdul Aziz (ABB5075) SK Chikus (ABA5062) SK Lempor (ABA4020) SJK(T) Gerik (ABD7048) SK Sungai Rapat (ABA2002) SK Chopin (ABA8219) SK Lenggong (ABA7008) SK Ho Seng Ong Methodist (ABB2079) SK Sungai Rokam (ABA2003) SJK(C) Chung Sun (ABC2133) SK Lengkuas (ABA8217) SJK(C) Hua Lian (2) (ABC6075) SK Sungai Siput (U) (ABA4032) SK Dato’ Alaudin (ABA3031) SK Lintang (ABA4042) SJK(C) Hua Lian (3) (ABC6076) SK Sungai Star (ABA3024) SK Dato’ Mas’Ud (ABA3005) SK Lubok Kawah (ABA7015) SK Jalan Matang Buluh (ABB3047) SK Tanjong Malim (ABA0027) SK Dato’ Sagor (ABA8228) SK Matang Gelugur (ABA6006) SK Jalan Panglima Bukit Gantang SK Tanjung Tualang (ABA2034) SK Degong (ABA5069) SJK(T) Natesa Pillay (ABD5109) (ABA2011) SK Tarcisian Convent (ABB2088) SK Felcra Nasaruddin (ABA8252) SJK(C) New Kopisan (ABC2144) SK Jalan Pegoh (ABA2051) SK Tasek Damai (ABA2071) SK Ganda Temengor (ABA7030) SJK(C) Ngai Seng (ABC6089) SK Jelapang (ABA2045) SJK(C) Thung Hon (ABC2138) SK Gopeng (ABA2018) SK Padang Ampang (ABA4003) SK Kampong Kedah (ABA3018) SK Toh Tandewa Sakti (ABA0001) SK Gugusan Lekir (ABA1030) SK Padang Asam (ABA4026) SK King Edward Vii (1) (ABB6062) SK Wawasan (ABA3041) SK Haji Hasan (ABA0010) SK Pangkalan Tldm (ABA1027) SK La Salle (ABB2082) SJK(C) Yuh Hua (ABC2104) SJK(C) Hua Hsia (ABC5097) SJK(T) Pangkor (ABD1075) SJK(T) Ladang Dovenby (ABD4120) SJK(C) Yuk Choy (ABC2100) SK Hutan Melintang (ABA5035) SK Parit Hj Wahab (ABA3020) SK Methodist (ABB0049) SK Iskandar Shah (ABB8301) SK Parit Tok Ngah (ABA3021) SK Methodist (ABB2099) Luar Bandar SK Jalan Baharu (ABA3016) SK Paya Salak (ABA4028) SK Methodist (Acs) (ABB1039) SK (Felda) Lepang Nenering (ABA7035) SK Jalong (ABA4039) SJK(T) Pengkalan Hulu (ABD7047) SK Methodist (Acs) (ABB1040) SK All Saints’ (ABB6070) SK Kampong Lalang (ABA7026) SK Perempuan (ABA4030) SK Methodist (Acs) (ABB2078) SK Aminudin Baki (ABA0021) SK Kampong Selamat (ABA3036) SK Pulau Juar (ABA8235) SK Methodist Parit Buntar (ABB3046) SK Ara Panjang (ABA4022) SK Kampong Tua (ABA3035) SK Selekoh (ABA5054) SJK(C) Pei Yuan (ABC2151) SK Ayer Panas (ABA7007) SK Kampung Bahagia (ABA5073) SK Seri Bayu (ABA1034) SK Proton City (ABA0131) SK Ayer Puteh (ABA6054) SK Kampung Baharu (ABA5037) SK Seri Besout (ABA0120) SK Raja Perempuan Muzwin (ABA4012) SK Bagan Pasir (ABA5031) SK Kampung Kota (ABA1003) SK Seri Bidor (ABB0047) SK Rapat Setia (ABA2068) SK Bagan Serai (ABA3002) SJK(C) Kampung Nalla (ABC2135) SK Seri Tronoh (ABB2093) SJK(C) Sam Tet (ABC2102) SK Bakong (ABA8212) SK Kampung Nasib (ABA4058) SK Serikaya (ABA8211) SJK(C) San Min 1 (ABC5085) SK Balun Bidai (ABA8202) SK Karai (ABA4031) SK Simpang Tiga (ABA5049) SJK(C) San Min 2 (ABC5086) SJK(C) Batu Duabelas (ABC5083) SK Khir Johari (ABB5080) SJK(C) Siu Sin (ABC6088) SK Satu (ABB0045) SK Bekuai (ABA7004) SK Kota Lama Kanan (ABA4002) SK Slim River (ABB0048) SK Selama (ABB6071) SK Belanja (ABA8206) SK Kota Setia (ABA8243) SK Sri Siakap (ABA3012) SK Sentosa (ABA2054) SK Beng (ABA7017) SK Kuala Kurau (Baru) (ABA3039) SK Sungai Balai (ABA5050) SK Seri Ampang (ABA2050) SK Besout 5 (ABA0122) SJK(T) Ladang Getah Taiping (ABD6116) SK Sungai Batang (ABA5055) SK Seri Iskandar (ABA8251) SJK(T) Bharathy (ABD0076) SJK(T) Ladang Kamatchy (ABD5146) SK Sungai Burong (ABA3023) SK Seri Manjung (ABA1028) SK Bota Kanan (ABA8223) SJK(T) Ladang Kota Bahroe (ABD2184) SK Sungai Durian (ABA5008) 19Contents - Primary School - BM.indd 19 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 20. SK Sungai Pulau (ABA5033) SJK(C) Chong Cheng (PBC3019) SJK(C) Chung Hwa 3 (PBC2079) Luar Bandar SK Sungai Tukang Sidin (ABA5065) SJK(C) Chong Teik (PBC3020) SJK(C) Kai Chee (PBC2040) SK Andrassy (XBA3003) SK Syeikh Mohd. Idris Al-Marbawi SJK(C) Chung Hwa 1 (PBC2038) SJK(C) Keng Koon (PBC4018) SK Bundu Tuhan (XBA5403) (ABA4014) SJK(C) Chung Hwa Confucian ‘A’ SJK(C) Kuang Yu (PBC2041) SK Giok (XBA4407) SK Taman Jana (ABA6059) (PBC1051) SK Lahar Yooi (PBA2031) SK Guakon Baru (XBA4427) SK Tan Sri Ghazali Jawi (ABA7020) SJK(C) Chung Hwa Pusat (PBC2037) SJK(T) Ldg Changkat (PBD4025) SK Kapa (XBA4429) SK Tanah Kebun (ABA3025) SK Convent 1 (M) (PBB2029) SK Pasir Gebu (PBA2013) SK Kelawat (XBA4409) SK Tanjong Bayan (ABA5034) SJK(C) Convent Datuk Keramat SK Pauh Jaya (PBA0027) SK Kemburongoh (XBA5406) SK Tebing Tinggi (ABA6037) (PBC1053) SK Penaga (PBA2015) SK Keranaan (XBA5408) SK Teluk Buloh (ABA5041) SK Convent Pulau Tikus (PBB1019) SK Permatang Buloh (PBA2018) SK Kg Brunei (XBA6104) SK Teluk Kepayang (ABA8215) SJK(C) Han Chiang (PBC1055) SK Permatang To’Jaya (PBA2021) SK Koporingan (XBA4432) SK Temin (ABA4038) SJK(C) Hun Bin (PBC1057) SK Permatang Tok Kandu (PBA0014) SK Ladang Binuang (XBA3215) SK Temoh (ABA0004) SK Jawi (PBA4013) SK Permatang Tok Mahat (PBA4004) SK Laputong (XBA4410) SK Tepus (ABA8203) SJK(C) Jelutong (PBC1050) SJK(C) Poi Eng (PBC3023) SK Lubok Darat (XBA6209) SK Titi Gantong (ABA8250) SJK(C) Jit Sin ‘A’ (PBC0026) SK Pokok Sena (PBA2035) SK Pangalat (XBA1353) SK Tok Pelita (ABA8234) SJK(C) Jit Sin ‘B’ (PBC0027) SK Seberang Jaya (PBA0018) SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu SK Tualang Sekah (ABA2022) SJK(C) Keong Hoe (PBC1058) SK Sg Bakau (PBA4012) (XBA4090) SK Ulu Piol (ABA4024) SK Kepala Batas (PBA2033) SK St Mark (M) (PBB2078) SK Pengiran Jaya Pimping (XBA6110) SJK(C) Kim Sen (PBC0030) SK Sungai Acheh (PBA4006) SK Poring (XBA4334) PErLIS SJK(C) Kong Min Cawangan Kedua SK Sungai Dua (PBA2024) SK Ratau (XBA5438) Bandar (PBC1062) SK Taman Inderawasih (PBA0020) SK Saga-Saga (XBA6118) SK Dato Wan Ahmad (RBA0015) SK Kongsi (PBA3004) SK Sapagaya (XBA2233) SK Sena (RBA0084) SK Methodist (PBB4012) SaBaH SK St Anthony (M) (XCA1333) SKK Putera (RBB0041) SJK(C) Min Sin (PBC1067) Bandar SK Stella Maris (M) (XCA4057) SKK Stella Maris (M) (RBB0042) SK Perempuan Methodist (PBB1032) SK Bahagia (XBA3077) SK Taginambur (XBA4418) SK Permatang Bertam (PBA2016) SK Bombalai (M) (XCA3007) SK Taginambur (XCA5342) Luar Bandar SK Saujana Indah (PBA4015) SJK(C) Chung Hwa Kg Air K Kinabalu SK Tambulaong (XBA4359) SR Agama (SABK) Islam 1 (RCT0004) SK Seri Sentosa (PBA4014) (XCC4006) SK Tamu Darat (XBA5347) SK Kayang (RBA0017) SK Sg Gelugor (PBA1009) SJK(C) Chung Hwa Likas (XCC4001) SK Togop (XBA4423) SK Oran (RBA0020) SJK(C) Shang Wu (PBC1044) SK Mutiara Kota Kinabalu (XBA4098) SK Tomis (XBA4424) SK Titi To’ Bandar (RBA0036) SJK(C) Shih Chung Cawangan (PBC1075) SJK(C) Sin Hwa (XCC3041) SK.Kilimu (XBA5466) SKK Tengku Budriah (RBA0002) SK Stowell (PBB0019) SK Sri Gaya (XBA4095) SK Don Bosco (XCA5441) SJK(T) Subramaniya Barathee (PBD1088) SK St Monica (XCA2047) PULaU PINaNG SJK(C) Union (PBC1080) SK St Edmund (M) (XCA5339) SaraWak Bandar SJK(C) Wen Khai (PBC3027) SJK(C) St James Kota Kinabalu (XCC4052) Bandar SK Bagan Jermal (PBA2003) SK St Patrick (XCA3043) SK Abang Ali (YBE3101) SK Batu Lanchang (PBB1014) Luar Bandar SK Taman Rimba (XBA2086) SK Catholic English (M) (YCB1206) SK Bukit Gambir (PBA1017) SK Bandar Baru Perda (PBA0026) SKK St Agnes (XCA4047) SJK(C) Chung Hua 3 (YCC1204) SK Bukit Gelugor (PBB1023) SJK(C) Chin Hwa (PBC2035) SJK(C) Chung Hua Krokop (YCC4102) 20Contents - Primary School - BM.indd 20 6/10/2011 11:53:28 AM
 • 21. SJK(C) Chung Hua Miri (YCC4101) SK Engkudu (YBB2207) SK Pangkalan Kuud (YCB1306) SK Terasi (YBB8316) SJK(C) Chung Hua No.4,Kuching SK Gadong (YBA5109) SK Pedaun Bawah (YBB1119) SK To’ Eman (YBA2201) (YCC1205) SK Haji Bollah (YBA2210) SK Pengkalan Jawa (YBA5116) SJK(C) Tung Kiew (YCC3210) SJK(C) Ing Guong (YCC3223) SK Iban Union (YBE3413) SK Pulau Seduku (YBA2105) SJK(C) Tung Kwong (YCC6307) SK Jalan Deshon (YBA3103) SK Jaong (YBB2109) SK Rebak (YBE8107) SK Ulu Awik (YBB2234) SK Jln.Ong Tiang Swee (YBB1206) SJK(C) Kai Ming (YCC6301) SK Rentap (YBB6108) SK Ulu Daro (YBE6404) SK Kg. Luak (YBA4107) SJK(C) Kai Nang (YCC3214) SK Sampun Tebun (YBB8103) SK Ulu Sg Sengan (YBB3215) SK Matang Jaya (YBA1206) SK Kampung Igan (YBA3203) SK Sbangki (YBB2313) SK Ulu Stras (YBB6312) SJK(C) Methodist (M) (YCH3101) SK Kem Pakit (YBA2114) SK Sematan (YBB1401) SK Ulu Sungai Siong (YBB3218) SK Rakyat (YCA1201) SK Keranggas (YBB2113) SK Semop (YBB6309) SJK(C) Yong Kwong (YCC6304) SK Rancangan Perumahan Rakyat ‘Rpr’ SK Kg Balan (YBE3503) SK Sengayan (YBA3301) (YBA1202) SK Kg Bungan (YBB3224) SK Serayan/Keranji (YBB1420) SELaNGOr SK Satria Jaya (YBA1203) SK Kg Emplam (YBA2202) SK Serian (YBE8201) Bandar SK Sg Aup (YBB3201) SK Kg Gumpey (YBA8307) SK Sg Entebu (YBB2222) SK (1) Simpang Lima (BBB0037) SK St Faith Sekama (M) (YCB1336) SK Kg Paloh (YBA2205) SK Sg Kawi (YBB6318) SK (2) Simpang Lima (BBB0038) SK St Joseph (YCB4101) SK Kg Seberang (YBA5209) SK Sg Sebintek (YBB3233) SK Alam Megah Dua (BBA8242) SK St Joseph (M) (YCB1203) SK Kg Tanam (YBE3502) SK Sg Siong (YBB3210) SK Assunta Satu (BBB8301) SK St Mary (M) (YCB1202) SK Kpg Teh (YBB3501) SK Sg Ud (YBE3504) SK Assunta (2) (M) (BBB8302) SK St Rita (M) (YCB3101) SK Kpg. Angus (YBA4403) SK Sg. Bakas (YBB4419) SK Bandar Anggerik (BBA8238) SK St. Anthony(M) (YCB9101) SK Kpg. Masjid (YBA4404) SK Sg. Entulang (YBB4321) SK Bandar Baru Bangi (BBA4025) SK St. Mary (YCB3103) SK Kpg. Selanyau (YBA4411) SK St Anne (YCB6101) SK Bandar Baru Rawang (BBA7237) SJK(C) Su Lai (YCC3215) SK Kpg. Tarikan (YBB4411) SK St Augustine (M) (YCB6301) SK Bandar Baru Salak Tinggi (BBA9217) SK Kuala Lawas (YBA5201) SK St Stephen ( M ) (YCB1103) SJK(T) Bandar Baru Salak Tinggi Luar Bandar SK Lepong Gaat (YBB7116) SK St. Jude (M) (YCB3504) (BBD9454) SK Abang Abdul Kadir (YBA2408) SK Long Atip (YBB4319) SK Stass (YBE1102) SK Bandar Baru Selayang (2) (BBA7241) SK Abang Abdul Rahman (YBA2209) SK Long Pelutan (YBA4304) SK Stoh (YBA1403) SK Bandar Baru Sri Damansara (BBA8241) SK Abang Kadir Gedong (YBA8305) SK Long Tengoa (YBB5206) SJK(C) Su Hing (YCC6104) SK Bandar Seri Putra (BBA4058) SK Agama (Mis) Lawas (YCA5201) SK Mendas (YBB2218) SJK(C) Su Ming (YCC6106) SK Bandar Sri Damansara 1 (BBA8265) SK Agama Sri Aman (YCA2101) SK Meranek (YBA8101) SK Suba Buan (YBB1118) SK Bandar Sri Damansara 3 (BBA8259) SK Ba Kelalan (YBB5204) SK Meritam (YBA5122) SK Sungai Pinang (YBB8308) SK Bandar Tun Hussein Onn (BBA4034) SK Batu Danau (YBA5110) SJK(C) Ming Lu (YCC6303) SK Sungan (YBB8247) SK Bandar Tun Hussein Onn 2 (BBA4055) SK Batu Empat (YBA5103) SJK(C) Ming Shing (YCC6309) SK Sungei Antu (YBB2206) SK Bandar Utama Damansara (4) SK Bau (YBB1115) SJK(C) Ming Tak (YCC6115) SK Tambak (YBA2416) (BBA8260) SK Bebangan (YBA7102) SJK(C) Ming Tee (YCC6311) SK Tanjong (YBA5120) SK Bukit Beruntung 2 (BBA5032) SK Beliau Ahad (YBA4405) SK Mohamad Redeh, Saai (YBB6402) SK Tanjung Assam (YBA2412) SK Bukit Kemuning 2 (BBA0037) SK Bokah (YBB1422) SK Mukah (YBA3400) SK Tedungan (Bambangan) (YBA5107) SK Bukit Rahman Putra (BBA7233) SK Bukit Luba (YBA5101) SK Ng Bena (YBB7107) SK Tegelam (YBB8328) SK Bukit Rawang Jaya (BBA7231) SJK(C) Chung Hua Asajaya (YCC8103) SK Ng Drau (YBB2208) SK Telok Gelam (YBB6322) SK Bukit Raya (BBA4041) SK Dato Sharif Hamid (YBE4301) SK Ng Peraran (YBA7101) SK Temala Kem Plywood (YBA4305) SK Bukit Rimau (BBA0043) 21Contents - Primary School - BM.indd 21 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 22. SJK(C) Chee Wen (BBC8417) SK Saujana Impian (2) (BBA4049) SK Taman Selasih (BBA7221) SK Sg Tengi (BBA5020) SJK(C) Chen Moh (BBC8401) SK Seafield 3 (BBA8243) SK Taman Seri Gombak (BBA7216) SK Sijangkang Jaya (BBA1035) SK Cheras Indah (BBA4040) SK Seksyen 1 Bandar Kinrara (BBA8255) SK Taman Seroja (BBA9220) SK Simpang Lima (BBA6003) SK Cheras Jaya (BBA4050) SK Seksyen 18 (BBA8224) SK Taman Sri Andalas (BBA0034) SJK(C) Soo Jin (BBC0054) SK Cyberjaya (BBA9226) SK Seksyen 19 (BBA8222) SK Taman Tun Dr Ismail Jaya (BBA8240) SK Sri Tiram (BBA3017) SJK(C) Damansara (BBC8402) SK Seksyen 2 Bandar Kinrara (BBA8262) SK Tudm Subang (BBA8233) SJK(C) Subang (BBC8407) SK Damansara Utama (BBA8208) SK Seksyen 27 (2) (BBA8273) SJK(T) Tun Sambanthan (BBD8470) SK Subang Bestari (BBA8268) SK Dato’ Onn Jaafar (BBA8266) SK Seksyen 27(1) (BBA8267) SJK(C) Tun Tan Cheng Lock (BBC8416) SK Sungai Kapar Indah (BBA0039) SJK(C) Desa Jaya 2 (BBC8418) SK Seksyen 7 (BBA4047) SK Usj 20 (BBA8251) SK Taman Bukit Indah (BBA7232) SK Doktor Abdul Latiff (BBA6013) SK Seksyen 7 (BBA8272) SJK(C) Yak Chee (BBC8410) SK Taman Putra Perdana (BBA9224) SK Gombak Setia (BBA7203) SK Seksyen Enam (BBA8216) SJK(C) Yuk Chai (BBC8411) SK Teluk Ru (BBA6026) SJK(C) Han Ming (BBC8404) SJK(C) Serdang Baru (2) (BBC8406) SK Tun Doktor Ismail (BBA6016) SJK(C) Hin Hua (BBC0043) SK Seri Sekamat (BBA4004) Luar Bandar SK Ulu Yam Lama (BBA5007) SK Jalan Enam (BBA4002) SK Sg Choh (BBA5004) SK Bandar Rinching (BBA4052) SK Jalan Semenyih ‘2’(Integ) (BBB4032) SK Sinaran Budi (BBB7306) SK Bandar Sungai Buaya (BBA5026) TErENGGaNU SK Kajang (BBA4015) SK Sri Damai (BBA8209) SK Bandar Tasik Kesuma (BBA4051) Bandar SK Kajang Utama (BBA4037) SK Sri Kelana (BBA8221) SJK(C) Batang Kali (BBC5023) SK Batu 48 (TBA1025) SK Kampung Tunku (BBB8305) SK Sri Langat (Integ) (BBB1032) SK Bukit Beruntung (BBA5023) SK Batu 7 (TBA1041) SK Kantan Permai (BBA4046) SK Sri Subang Jaya (BBA8217) SJK(C) Cheong Hua (BBC6030) SK Beladau Kolam (TBA3064) SK Kelana Jaya (1) (BBA8211) SK Ss 19 Subang Jaya (BBA8104) SK Dato’ Abu Bakar Baginda (BBA9213) SK Bukit Mentok Ii (TBA2050) SK Kelana Jaya (2) (BBA8102) SK St Anne’s Convent (BBB0039) SK Desa Putra (BBA9212) SK Bukit Tumbuh (TBA3097) SK Kepong (BBA7206) SK Sungai Kantan (BBA4027) SK Kalumpang (BBA5011) SJK(C) Chung Hwa Wei Sin (TBC3094) SK Klia (BBA9227) SK Sungai Ramal Dalam (BBA4013) SK Kota Warisan (BBA9225) SK Gong Badak (TBA3088) SK Kuala Kubu Bharu Dua (BBB5023) SK Taman Alam Megah (BBA8230) SJK(T) Ldg Sg Rambai (BBD3071) SK Gong Kapas (TBA3008) SK La Salle (BBB0029) SK Taman Bukit Subang (BBA8275) SK Morib (BBA1026) SK Kampong Tengah (TBA3060) SJK(T) Ldg Glenmarie (BBD8462) SK Taman Bukit Teratai (BBA4056) SK Parit 13 (BBA6011) SK Kerteh (TBA2017) SK Leftenan Adnan (BBA4012) SK Taman Cuepacs (BBA4029) SJK(C) Pin Hwa (1) (BBC0051) SK Kg Baru Kerteh (TBA2052) SK Lembah Keramat (BBA7217) SK Taman Desa (BBA7230) SK Puncak Alam 2 (BBA3035) SK Kg Chabang (TBA2019) SJK(C) Lum Hua (BBC6032) SK Taman Desa 2 (BBA7236) SK Rasa (BBA5003) SK Kuala Berang (TBA5001) SK Pandan Jaya (BBA4035) SK Taman Ehsan (BBA7213) SK Rtb Bukit Changgang (BBA1036) SK Lembah Jaya (TBA6091) SK Perempuan Bukit Kuda (BBB0036) SK Taman Jasmin (BBA4044) SK Salak (BBA9204) SK Losong (TBA3017) SK Perempuan Methodist (BBB0033) SK Taman Kosas (BBA4030) SK Saujana Utama Ijok (BBA3034) SK Marang (TBA4001) SJK(C) Puay Chai (BBC8413) SK Taman Melawati (BBA7214) SK Seri Cempaka (BBA6027) SK Padang Luas (TBA0043) SJK(C) Puay Chai 2 (BBC8415) SK Taman Melawati 2 (BBA7224) SK Seri Fajar (BBA5027) SK Paka 2 (TBA1040) SK Puchong Jaya (BBA8229) SK Taman Permata (BBA7222) SK Seri Makmur (BBA6001) SK Paka Iii (TBA1044) SK Puchong Jaya 2 (BBA8274) SK Taman Puteri (BBA4057) SK Seri Mawar (BBA6021) SK Pelagat (TBA0077) SK Puchong Utama 2 (BBA8254) SK Taman Rakan (BBA4038) SK Sg Kelambu (BBA1031) SK Pengkalan Nyireh (TBA0022) SK Pusat Bandar Puchong 2 (BBA8269) SJK(C) Taman Rashna (BBC0060) SK Sg Limau (BBA6005) SK Pulau Rusa (TBA3016) SK Satu Sultan Alam Shah (BBB8312) SK Taman Sea (BBA8214) SK Sg Pelek (BBA9203) SK Pusat (TBA2002) 22Contents - Primary School - BM.indd 22 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 23. SK Pusat Bukit Besar (TBA3004) SK Kampung Baharu (TBA0017) SK Tok Motong (TBA0046) SK Jalan Pasar 1 (WBA0003) SK Pusat Chabang Tiga (TBA3018) SK Kampung Baru Tok Dor (TBA0033) SK Tok Raja (TBA0019) SK Jalan Pasar 2 (WBA0004) SK Seberang Jerteh (TBA0075) SK Kampung Nangka (TBA0007) SK Tok Randok (TBA5050) SJK(C) Kepong 2 (WBC0150) SK Seri Budiman (TBA3086) SK Kampung Wa (TBA1015) SJK(C) Kepong 3 (WBC0172) SK Seri Nilam (TBA3015) SK Kerandang (TBA0004) WP kUaLa LUMPUr SK Kg Selayang (WBA0020) SK Seri Paka (TBA1034) SK Kg. Rahmat (TBA6040) Bandar SJK(C) Khai Chee (WBC0123) SK Sultan Omar (TBB1030) SK Kuala Besut (TBA0005) SK (L) Jalan Pasar 1 (WBB0075) SK Kiaramas (WBA0089) SK Sultan Sulaiman 2 (TBB3089) SK Kuala Kubang (TBA0055) SK (P) Jalan Batu (WBB0041) SJK(C) Kuen Cheng 1 (WBC0125) SK Sura (TBA1009) SK Kubu (TBA4013) SK (P) Methodist (2) Brickfields (M) SJK(C) Kuen Cheng 2 (WBC0170) SK Telok Pasu (TBA3022) SK Ladang Gajah Mati (TBA1030) (WBB0213) SJK(C) Lai Meng (WBC0128) SK Teluk Menara (TBA3099) SK Langgar (TBA5009) SK (P) Pudu 1 (WBB0078) SK Marian Convent Setapak (M) SK Tengku Ampuan Mariam (TBA3001) SK Langkap (TBA6070) SK (P) Pudu 2 (WBB0079) (WBB0055) SK Tengku Bariah (TBB3090) SK Lerek (TBA5029) SK Alam Damai (WBA0084) SK Menjalara (WBA0064) SK Tok Jembal (TBA3058) SK Lubok Teras (TBA6006) SK Au Keramat (WBA0053) SK Methodist (L) Jln Hang Jebat (M) SK Tok Jiring (TBA3059) SK Maktab Perguruan Kuala Terengganu SK Bandar Baru Seri Petaling (WBA0043) (WBB0071) (TBA3103) SK Bandar Baru Seri Petaling 2 SJK(C) Mun Choong (WBC0154) Luar Bandar SK Medan Jaya (TBA4026) (WBA0075) SJK(C) Nan Yik ‘Lee Rubber’ (WBC0155) SK (Felda) Chalok Barat (TBA6066) SK Menerong (TBA5014) SK Bukit Bandaraya (WBA0011) SK Padang Tembak 2 (WBB0074) SK (Felda) Kerteh 1 (TBA1029) SK Minda Talong (TBA1019) SK Bukit Jalil (WBA0083) SK Polis Depot (WBA0008) SK (Felda) Selasih (TBA0067) SK Pak Ba (TBA6080) SJK(C) Chi Man (WBC0113) SK Puteri Pandan 1 (WBB0063) SK (Felda) Tenang (TBA0051) SK Panchor Merah (TBA6087) SJK(C) Chong Hwa (WBC0116) SK Puteri Pandan 2 (WBB0064) SK Alor Lintah (TBA0003) SK Pasir Puteh (TBA4006) SJK(C) Choong Wen (WBC0144) SK Sentul 1 (WBA0009) SK Amer (TBA0002) SK Pasir Tinggi (TBA5048) SJK(C) Chung Hwa ‘P’ (WBC0117) SK Sentul Utama (WBA0094) SK Anak Ikan (TBA0078) SK Pauh (TBA5006) SJK(C) Chung Kwo (WBC0118) SK Seri Anggerik (WBA0092) SK Ayer Jerneh (TBA2016) SK Pulau Kerengga (TBA4003) SK Cochrane (WBA0088) SK Seri Hartamas (WBA0074) SK Bari (TBA6021) SK Renek (TBA0028) SJK(C) Confucian (WBC0120) SK Seri Indah (WBA0078) SK Bari ( Sg Tong) (TBA6116) SK Ru Rendang (TBA4022) SK Convent (2) Bukit Nanas (WBB0049) SK Seri Mega (WBA0036) SK Binjai Kertas (TBA5043) SK Santong (TBA1024) SK Convent Jln Peel (M) (WBB0052) SK Seri Saujana (WBA0087) SK Bukit Gemuroh (TBA5011) SK Sentol Patah (TBA4008) SK Convent Sentul 1 (M) (WBB0053) SK St. John 1 (M) (WBB0083) SK Bukit Jerok (TBA0031) SK Seri Buluh (TBA5052) SK Convent Sentul 2 (M) (WBB0054) SK St. John 2 (M) (WBB0084) SK Bukit Tempurong (TBA0015) SK Seri Langkap (TBA6119) SK Danau Kota (WBA0070) SK St. Mary (WBB0085) SK Bukit Wan (TBA3054) SK Sungai Las (TBA6084) SK Danau Perdana (WBA0082) SK Sultan Hisamuddin Alam Shah SK Cheneh Baru (TBA2023) SK Sungai Lerek (TBA6089) SK Dato Abu Bakar (WBB0056) (WBA0002) SK Dendang (TBA1017) SK Tanggol (TBA5004) SK Desa Pandan (WBA0071) SJK(C) Taman Connaught (WBC0171) SK Felda Tersat (TBA5045) SK Telok Kalong (TBA2012) SK Desa Setapak (WBA0067) SK Taman Desa (WBA0051) SK Gong Bayor (TBA0013) SK Tepus (TBA1018) SJK(C) Jalan Davidson (WBC0121) SK Taman Kepong (WBA0059) SK Guntong Luar (TBA6056) SK Teris (TBA5031) SK Jalan Gurney 1 (WBB0058) SK Taman Melati (WBA0090) SK Jabi (TBA0027) SK Tok Dor (TBA0032) SK Jalan Gurney 2 (WBB0059) SK Taman Midah (WBA0017) SK Kampong Jaya (TBA6113) SK Tok Kah (TBA1026) SK Jalan Kuantan 1 (WBB0061) SK Taman Tun Dr. Ismail (2) (WBA0057) 23Contents - Primary School - BM.indd 23 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 24. SK Tiara Permai (WBA0097) SJK(C) Chee Tong (JBC1031) SJK(T) Ladang Mengkibol (JBD2045) SK Sri Amar (JBA1056) SJK(C) Tsun Jin (WBC0140) SJK(C) Cheow Min (JBC6002) SK Larkin 1 (JBB1003) SK Sri Labis (JBB7046) SK Wangsa Maju Seksyen 2 (WBA0047) SJK(C) Chern Hwa Bukit Pasir (JBC0006) SK Larkin 2 (JBB1004) SJK(C) St Joseph (JBC1012) SK Wangsa Maju Zon R10 (WBA0066) SJK(C) Chi Ming (2) (JBC5006) SK Limpoon 1 (JBB0023) SK Sungai Abong (JBA5095) SK Wangsa Melawati (WBA0062) SJK(C) Chi Ming 1 (JBC5005) SK Limpoon 2 (JBB0024) SK Sungai Linau (JBA2037) SJK(C) Yoke Nam (WBC0141) SJK(C) Chiau Min (JBC2004) SK Majidi Baru (JBA1012) SK Taman Bukit Kempas (JBA1094) SJK(C) Chien Chi (JBC1030) SK Masai (JBA1016) SK Taman Bukit Mewah (JBA1102) WP LaBUaN SJK(C) Chong Hwa 2 (JBC2009) SK Mersing Kanan (JBA4027) SK Taman Bukit Tiram (JBA1121) Bandar SJK(C) Chung Hwa 1 A (JBC5012) SJK(C) Ming Chih (JBC0024) SK Taman Cempaka (JBA1082) SK Kerupang (WBA1007) SJK(C) Chung Hwa 2A (JBC5014) SK Mohd Khir Johari (JBA1010) SK Taman Cendana (JBA1107) SKK St Anne’s Convent (WCA1020) SJK(C) Chung Hwa 2B (JBC5015) SJK(C) Nam Heng Baru (JBC1038) SK Taman Indahpura 1 (JBA8031) SK Desa Cemerlang (JBA1079) SJK(C) Pai Chee (JBC4004) SK Taman Johor Jaya 1 (JBA1067) WP PUTraJaYa SK Dumpar (JBA5018) SJK(C) Pandan (JBC1033) SK Taman Johor Jaya 5 (JBA1099) Bandar SJK(C) Foon Yew 3 (JBC1005) SK Parit Bilal (JBA0031) SK Taman Kota Kulai (JBA8026) SK Putrajaya Presint 11 (3) (WBA2008) SJK(C) Gau San (JBC6007) SK Parit Kadzi (JBA5032) SK Taman Kota Kulai 2 (JBA8029) SK Putrajaya Presint 14(1) (WBA2009) SJK(C) Hua Min (JBC0016) SK Parit Keroma (JBA5033) SK Taman Molek (JBA1088) SK Putrajaya Presint 16(1) (WBA2003) SJK(C) Hwa Nan (JBC0018) SK Parit Lapis (JBA0029) SK Taman Permas Jaya 2 (JBA1073) SK Putrajaya Presint 18(1) (WBA2011) SK Ismail Satu (JBB5030) SJK(T) Pasir Gudang (JBD1009) SK Taman Permas Jaya 3 (JBA1092) SK Putrajaya Presint 8(1) (WBA2002) SK Ismail (2) (JBB5031) SK Pasir Gudang (2) (JBA1038) SK Taman Puteri Wangsa (JBA1090) SK Putrajaya Presint 8(2) (WBA2005) SJK(C) Jagoh (JBC7009) SK Pasir Puteh (JBA1017) SK Taman Seri Kota (JBA0098) SK Putrajaya Presint 9 (2) (WBA2006) SJK(T) Jalan Haji Manan (JBD2044) SJK(C) Pei Chun (2) (JBC6019) SK Taman Skudai Baru (JBA1084) SK Putrajaya Presint 9(1) (WBA2001) SJK(T) Jalan Khalidi (JBD5080) SJK(C) Pei Chun 1 (JBC6018) SK Taman Tampoi Utama (JBA1123) SJK(T) Jalan Parit Ibrahim (JBD6027) SJK(C) Pei Hwa (JBC3012) SK Taman Tun Aminah (JBA1060) PENCaPaIaN BaND 3 SJK(T) Jalan Tajul (JBD3015) SK Pekan Nanas (JBA6019) SJK(T) Taman Tun Aminah (JBD8002) SJK(T) Jalan Yahya Awal (JBD1001) SK Pengkalan Rinting (JBA1003) SJK(C) Tampoi (JBC1013) JOHOr SJK(C) Johor Jaya (JBC1039) SJK(T) Permas Jaya (JBD1006) SK Tanjong Langsat (JBA1020) Bandar SK Kampong Melayu (JBA2019) SK Permas Jaya 4 (JBA1110) SK Tanjung Puteri (JBA1004) SK (L) Bandar Kluang (JBA2018) SK Kangka Tebrau (JBA1028) SK Permas Jaya 5 (JBA1101) SK Tebrau Bakar Batu (JBA1026) SK (P) Bandar Kluang (Integ) (JBA2022) SK Kg Pasir (JBA1035) SK Perumahan Tampoi 2 (JBA1070) SK Temenggong Ibrahim Penggaram SK (P) Bandar Tinggi (JBA1008) SK Kompleks Uda (JBA1055) SJK(C) Saleng (JBC8012) (JBA0024) SK Ayer Molek (JBA1001) SK Kongkong Laut (JBA1018) SK Sekudai Bt 10 (JBA1030) SK Tengku Mahmood Iskandar 2 SK Banang Jaya (JBA0099) SK Kota Masai 2 (JBA1128) SK Senai (JBA8011) (JBB6019) SK Bandar (JBA0022) SK Kulai 1 (JBB8001) SJK(C) Senai (JBC8014) SK Tg Puteri Resort (JBA1125) SK Bandar (JBA3001) SJK(C) Kulai 1 (JBC8009) SK Seri Beroleh (JBA0027) SJK(C) Tiram (JBC1035) SJK(T) Bandar Segamat (JBD7067) SJK(C) Kulai 2 (JBC8010) SK Seri Kg Tengah (JBA2024) SJK(C) Yong Peng 2 (JBC0036) SK Batu 3 (JBB2052) SJK(C) Kulai Besar (JBC8015) SK Seri Kota Puteri (JBA1085) SJK(C) Yu Ming 1 (JBC6024) SK Bukit Mutiara (JBA1116) SJK(C) Kuo Kuang (JBC1008) SK Sialang (JBA5082) SJK(C) Yu Ming 2 (JBC6025) SK Bukit Soga (JBA0026) SJK(T) Labis (JBD7061) SJK(C) Sing Hwa (JBC5046) SK Cahaya Baru (JBA1015) SJK(T) Ladang Kulai Besar (JBD8004) SJK(C) Soon Cheng (JBC5048) 24Contents - Primary School - BM.indd 24 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 25. Luar Bandar SJK(C) Chin Ju (JBC5010) SJK(C) Kepong (JBC5028) SK Ladang Welch (JBA7018) SJK(C) Hwa Ming (JBC5027) SJK(C) Chong Hwa Rengit (JBC0013) SK Kesang Tasek (JBA5026) SK Ladang Yong Peng (JBA0089) SJK(T) Kangkar Pulai (JBD8003) SJK(C) Chong Hwa Kangkar Senanggar SK Kg Bahru (JBA0060) SJK(C) Layang (JBC2015) SK (Felda ) Ulu Tebrau (JBA1027) (JBC0014) SJK(C) Kg Hubong (JBC4002) SJK(T) Ldg Sg Senarut (JBD7069) SK (Felda) Air Tawar 4 (JBA3033) SJK(C) Chong Hwa Pt Kadir (JBC0011) SJK(C) Kg. Gajah (JBC2011) SJK(C) Lee Ming (JBC6009) SK (Felda) Air Tawar 5 (JBA3034) SJK(C) Chong Hwa Segenting (JBC0008) SK Kg. Maju Jaya (JBA1024) SK Lenga (JBA5030) SK (Felda) Bukit Waha (JBA3002) SJK(C) Chong Hwa Senggarang SK Kg.Baru Pasir Gogok (JBA3021) SJK(C) Lenga (JBC5034) SK (Felda) Lok Heng (JBA3049) (JBC0010) SJK(C) Khay Hian (JBC5029) SJK(C) Lian Hwa (JBC5058) SK (Felda) Lok Heng Selatan (JBA3052) SJK(C) Chung Cheng (JBC0015) SJK(C) Kok Beng (JBC5031) SJK(C) Limbong (JBC5026) SK (Felda) Pemanis 2 (JBA7038) SJK(C) Chung Hwa (JBC5018) SJK(C) Kong Nan (JBC0019) SK Lktp Ayer Hitam (JBA2034) SK (Felda) Tenggaroh 2 (JBA4003) SJK(C) Chung Hwa (JBC5019) SK Koris (JBA0058) SK Lktp Batu 27 (JBA5028) SK (Felda) Tenggaroh 3 (JBA4026) SJK(C) Chung Hwa (JBC5021) SK Kota Dalam (JBA0086) SK Lktp Bukit Permai (JBA8006) SK (Felda) Tenggaroh 4 (JBA4013) SJK(C) Chung Hwa (JBC5022) SK Kota Raja (JBB5038) SK Lktp Kledang (JBA3046) SJK(C) Ai Chun (JBC7001) SK Dato Seri Maharaja Lela (JBA7006) SK Kuala Paya (JBA7009) SK Lktp Nitar 1 (JBA4002) SJK(C) Ai Hwa (JBC5001) SK Datuk Wan Idris (JBB7044) SK Kundang Ulu (JBA5027) SK Lktp Palong Timur (JBA7039) SK Andek Mori (JBB6017) SK Felcra Bukit Kepong (JBA5096) SJK(C) Kung Yu (JBC5032) SK Lktp Sungai Mas (JBA3040) SK Api Api (JBA6030) SK Felcra Sungai Ara (JBA3050) SJK(T) Ladang Bekoh (JBD5079) SK Lktp Tenang (JBA7028) SK Ayer Manis (JBA8004) SK Gelang Patah (JBA1029) SK Ladang Bukit Benut (JBA2029) SK Lktp Ulu Dengar (JBA2043) SJK(C) Ban Foo (JBC1029) SJK(T) Gelang Patah (JBD1025) SJK(T) Ladang Bukit Benut (JBD2041) SJK(C) Lok York (JBC6010) SK Bandar Easter (JBA3047) SK Gembut (JBA3051) SJK(T) Ladang Bukit Serampang SJK(C) Lok Yu 1 (JBC6011) SK Bandar Endau (JBA4012) SK Gersek (JBA5021) (JBD5076) SJK(C) Lok Yu 6 (JBC6015) SK Bandar Paloh (JBA2033) SJK(C) Hau Lim (JBC5025) SK Ladang Fraser (JBA8007) SK Mawai (JBA3005) SJK(C) Batu (JBC8001) SJK(C) Hwa Nan (JBC7003) SJK(T) Ladang Kelan (JBD8005) SK Melayu Raya (JBA6029) SK Bekoh (JBA5015) SJK(T) Jalan Bukit Rengam (JBD2037) SJK(T) Ladang Kulai Oil Palm (JBD8006) SK Melayu Raya (JBA7023) SJK(C) Bekok (JBC7002) SK Jalan Yusuf (JBA5022) SJK(T) Ladang Lambak (JBD2042) SK Mensudut Lama (JBA7033) SK Belokok (JBA6011) SK Jaya Mulia (JBA6040) SJK(T) Ladang Mount Austin (JBD1005) SK Mensudut Pindah (JBA7014) SK Bindu (JBA0035) SJK(C) Jementah (2) (JBC7022) SJK(T) Ladang Pasak (JBD3016) SK Merlong (JBA0071) SJK(C) Boon Lim (JBC5004) SK Jeram Batu (JBA6016) SJK(C) Ladang Pengkalan Bukit SJK(C) Ming Terk (JBC1020) SK Bukit Banjar (JBA5011) SK Johor Kampong (JBA3006) (JBC5040) SK Minyak Beku (JBA0054) SK Bukit Kenangan (JBA2014) SK Jubli Intan (JBB2053) SJK(T) Ladang Rini (JBD1022) SK Morni Pok (JBA1047) SK Bukit Kepong (JBA5013) SK Kahang (JBA2020) SJK(T) Ladang Southern Malay (JBD2039) SK Muzaffar Syah (JBA3032) SK Bukit Mahkota (JBA3036) SJK(C) Kahang (JBC2012) SJK(T) Ladang Tanah Merah (JBD5077) SJK(C) Nan Hwa (JBC5035) SK Bukit Paloh (JBA2012) SK (Asli) Kampong Layau (JBA3056) SJK(T) Ladang Tangkah (JBD5074) SJK(C) Nan Mah (JBC6016) SK Bukit Rahmat (JBA5016) SK Kampong Sawah (JBA6018) SJK(T) Ladang Tebrau (JBD1004) SK Nusantara (JBA1127) SJK(T) Cantuman Chaah (JBD7074) SK Kampong Tengah (JBA7003) SK Ladang Tereh (JBA2040) SK Paloh (2) (JBB2047) SJK(C) Chi Mang (JBC6004) SJK(C) Kampung Tengah (JBC7017) SJK(T) Ladang Tun Dr Ismail (JBD2035) SK Panchor (JBA3007) SJK(C) Chi Sin (JBC5007) SJK(C) Kangkar Bahru (JBC0020) SK Ladang Ulu Remis (JBA2031) SK Panchor (JBA5051) SJK(C) Chiao Ching (JBC4001) SJK(C) Karas (JBC7012) SJK(T) Ladang Ulu Tiram (JBD1011) SJK(C) Panchor (JBC0025) SJK(C) Chin Chiang (JBC2006) SK Kemedak (JBA7048) SJK(T) Ladang Voules (JBD7063) SK Pantai Layang (JBA5050) 25Contents - Primary School - BM.indd 25 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 26. SK Parit Bakar Darat (JBA5041) SK Sawah Dato’ (JBA4005) SK Seri Yong Peng (JBA0082) SJK(C) Yu Hwa (JBC3018) SK Parit Bingan (JBA0051) SJK(C) Sawit (JBC8003) SK Serom 3 (JBA5073) SJK(C) Yu Jern (JBC5054) SK Parit Jawa (JBA5043) SK Sedenak (JBA8008) SK Sg Kajang (JBA0008) SJK(C) Yu Ming (JBC2029) SK Parit Pinang Seribu (JBA5036) SJK(C) Seelong (JBC8013) SK Sg Suloh (JBA0055) SJK(C) Yu Ming (JBC5055) SK Parit Raja (JBA0100) SK Semaseh (JBA5087) SJK(C) Sin Ming (JBC5047) SJK(C)) Thorburn (JBC2026) SK Parit Samsu (JBA5044) SK Senggarang (JBA0059) SJK(C) Siu Woon (JBC6021) SK Parit Sulaiman (JBA6003) SK Sengkang (JBA5081) SJK(C) Soon Mong (JBC5049) kEDaH SK Parit Sulong (JBA0073) SJK(C) Sengkang (JBC8005) SJK(C) South Malaya (JBC2024) Bandar SK Paya Jakas (JBA7021) SK Sepinang (JBA7011) SK Sri Gunung Pulai (JBA8025) SK Alor Mengkudu (KBA2024) SK Paya Panjang (JBA5055) SK Seri Alam 2 (JBA1106) SK Sri Jamil (JBB5036) SK Bakar Arang (KBA3050) SJK(C) Peay Min (JBC3014) SK Seri Aman (JBA3035) SJK(C) Sri Lalang (JBC0038) SJK(T) Barathy (KBD2137) SJK(C) Pei Chai (JBC5036) SK Seri Anom (JBA6039) SK Sri Perani (JBA3058) SJK(C) Chio Min ‘A’ (KBC5033) SJK(C) Pei Chun (JBC0026) SK Seri Bali (JBA7029) SK Sungai Boh (JBA6010) SJK(C) Chio Min ‘B’ (KBC5034) SJK(C) Pei Eng (JBC5037) SK Seri Binjai (JBA0037) SK Sungai Durian (JBA6015) SJK(C) Choong Hwa (KBC3060) SK Pekan Air Panas (JBA7025) SK Seri Bukit Batu (JBA5070) SK Sungai Kapal (JBA3017) SK Dato’ Wan Mohd Saman (KBA2042) SK Pekan Layang-Layang (JBA2026) SK Seri Bukit Panjang (JBA6027) SK Sungai Raya (JBA5083) SK Gerigis (KBA2029) SK Penerok (JBA6020) SK Seri Bunut (JBA0043) SK Sungai Rengit (JBA3018) SK Gurun (Pusat) (KBA3001) SK Pengerang (JBA3016) SK Seri Chantek (JBA0010) SK Sungai Telor (JBA3042) SK Haji Ismail (KBA2038) SK Penghulu Salleh (JBA0019) SK Seri Jasa Sepakat (JBA0018) SK Sungai Tiram (JBA1021) SK Hj Nyak Gam (KBA9014) SK Penyabong (JBA4023) SK Seri Kencana (JBA2015) SK Sungai Tongkang (JBA0065) SK Hutan Kampong (KBA2026) SK Peserai (JBA0009) SK Seri Laksana (JBA0012) SK Taman Mutiara Rini 2 (JBA1126) SJK(C) Hwa Min (KBC5037) SK Peserian (JBB0029) SK Seri Lalang (JBA2023) SK Taman Rinting 1 (JBA1066) SK Jalan Paya Besar (KBA5028) SK Petri Jaya (JBA3060) SK Seri Macap (JBA2009) SK Tanjong Adang (JBA1046) SK Jalan Selama (KBB1016) SJK(C) Ping Ming (JBC0027) SK Seri Maimon (JBA0011) SK Tanjong Gading (JBA5089) SK Jitra 2 (KBA4033) SJK(C) Ping Ming (JBC1022) SK Seri Maju Jaya (JBA2051) SK Tanjung Resang (JBA4011) SJK(C) Kee Chee (KBC2118) SK Polis Kem (JBA8009) SK Seri Manggis (JBA0041) SK Telok Lipat (JBA4016) SK Khir Johari (KBA3035) SJK(C) Pui Nan (JBC5042) SK Seri Menanti (JBA5072) SK Telok Rimba (JBA5092) SK Kuala Kedah (KBA2031) SJK(C) Pulai (JBC8011) SK Seri Merlong (JBA0070) SK Telok Sengat (JBA3015) SK Kuala Nerang (KBA7002) SK Pulai Sebatang (JBA6033) SK Seri Nasib Baik (JBA0040) SK Tenang Stesen (JBA7037) SK Kulim (KBA5007) SK (Asli) Punan (JBA2049) SK Seri Pantai (JBA4004) SK Tg Kupang (JBA1048) SJK(T) Kulim (KBD5053) SK Punggai (JBA3053) SK Seri Pasir (JBA0075) SK Tg Semberong (JBA0038) SK Langkasuka (KBA9010) SK Puteri Ledang (JBA5064) SK Seri Pdg Sari (JBA0014) SJK(C) Thai Hong (JBC3017) SK Langkawi (KBA6013) SK Renchong (JBA5062) SK Seri Pengkalan (JBA0003) SK Tun Dr Syed Nasir (JBA3025) SJK(T) Ldg Paya Kamunting (KBD4051) SJK(C) Renchong (JBC5043) SK Seri Pulai (JBA6036) SJK(C) Tung Cheng (JBC0032) SJK(C) Long Chuan (KBC2121) SK Rengit (JBA0069) SK Seri Sejati (JBA0079) SK Ulu Tiram (JBA1023) SK Lunas Jaya (KBA5011) SK Sagil Kampong (JBA5065) SK Seri Sekawan Desa (JBA6038) SJK(C) Woon Hwa (JBC2028) SK Mergong (KBA2016) SJK(C) San Chai (JBC5044) SK Seri Setia Jaya (JBA3012) SJK(C) Yani (JBC0033) SJK(C) Pei Shih (KBC2127) SJK(C) San Yu (JBC5045) SK Seri Sinaran (JBA6042) SJK(C) Yok Eng (JBC5052) SJK(C) Pekan Lama (KBC3104) SK Sanglang (JBA6037) SK Seri Tiga Serangkai (JBA0078) SJK(C) York Chai (JBC0037) SK Peremba (KBA2091) 26Contents - Primary School - BM.indd 26 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 27. SJK(C) Pumpong (KBC2124) SK Alor Janggus (KBA2007) SK Darul Hikmah (KBA2066) SK Kampong Gelam (KBA2028) SJK(T) Saraswathy (KBD3094) SK Aman Jaya (KBA3006) SK Datin Fatimah (KBA7011) SK Kampong Jawa (KBA2073) SK Seberang Nyonya (KBA2096) SK Anak-Anak Tentera (KBA4025) SK Dato’ Shaari (KBA2014) SK Kampong Keda (KBA0073) SK Seberang Perak (KBA2037) SK Ayer Hitam (KBA4001) SK Dato’ Sri Syed Ahmad (KBA4011) SK Kampong Pauh (KBA9008) SK Seberang Perak Baru (KBA2036) SK Badang (KBA0004) SK Dato’ Syed Nahar (KBA4004) SK Kampong Setar (KBA9009) SJK(C) Serdang (KBC1023) SK Bandar Baru Beris Jaya (KBA8015) SK Dato’ Wan Kemara (KBA4007) SK Kampung Kuala Sin (KBA3028) SK Seri Amar Diraja (KBA2008) SK Bandar Baru Sungai Lalang (KBA3047) SK Dulang (KBA9007) SJK(C) Kampung Lalang (KBC0042) SK Seri Negeri (KBA6006) SK Bandar Bukit Kayu Hitam (KBA4023) SK Guar Chempedak (KBA9001) SK Kampung Padang (KBA0014) SK Seri Perdana (KBA2090) SK Batu 8 Changlun (KBA4003) SK Guar Kepayang (KBAA054) SK Kampung Sadek (KBA0013) SK Sg Korok Lama (KBA2040) SK Batu Empat (KBA3038) SK Guar Lobak (KBA5004) SK Kampung Sera (KBA0015) SK Sg Menghulu (KBA6023) SK Batu Hampar (KBA3003) SK Guar Napai (KBA4006) SK Kangkong (KBA2055) SK Sik (KBA8014) SK Batu Lima (KBA8001) SK Gulau (KBA8003) SK Kebun Pinang (KBA2093) SJK(C) Sin Min (KBC2130) SK Batu Pekaka (KBB0033) SK Gunong (KBA2010) SK Kedawang (KBA6004) SK Sri Limau (KBA5010) SK Bedong (KBA3008) SK Gunung Bongsu (KBA5021) SK Kg Betong (KBA8006) SK Sri Taman (KBA2030) SJK(T) Bedong (KBD3074) SK Haji Abdul Rahman (KBAA052) SK Kg Chegar (KBAA057) SK St Theresa (M) (KBB3041) SK Berapit (KBA3039) SK Haji Abu Bakar (KBA2033) SK Kg Kota Bukit (KBA8008) SK Suka Menanti (KBA2019) SJK(T) Binjol (KBD0050) SK Haji Kassim Jasin (KBA9005) SK Kg Rambai (KBAA056) SK Sungai Layar (KBA3045) SK Binjul (KBA0066) SK Haji Sulaiman (KBA3023) SJK(C) Khai Min (KBC5038) SK Sungai Pasir Kechil (KBA3052) SK Binjul Dalam (KBA0071) SK Haji Wahab (KBA2065) SK Kodiang (KBA4010) SK Sungai Petani (KBA3036) SK Bkt Selambau (KBA3007) SK Haji Wan Yahya (KBA4002) SJK(C) Kong Min (KBC0041) SJK(T) Sungai Tukang (KBD3093) SK Bohor (KBB2080) SJK(T) Harvard Bhg I (KBD3075) SK Kota Kuala Muda (KBA3025) SK Sungai Ular (KBA5018) SK Bukit Besar (KBA9016) SK Hj Abdullah Sadun (KBA2013) SK Kuala Ketil (KBA0030) SK Taman Awana (KBA2098) SK Bukit Genting (KBAA071) SK Hj Hassan Itam (KBA2061) SJK(C) Kuala Ketil (KBC0043) SK Taman Bersatu (KBA2095) SK Bukit Hijau (KBAB011) SK Hj Hussain (KBA8007) SK Kuala Kuang (KBA0018) SK Taman Intan (KBA3051) SK Bukit Kechil (KBA3020) SK Hj Idris Tajar (KBA2041) SK Kuala Kupang (KBA0016) SK Taman Kenari (KBA5026) SK Bukit Meriam (KBA3022) SK Hj Mohamad Ariff (KBAA068) SK Kuala Lanjut (KBAB003) SK Taman Selasih (KBA5025) SK Bukit Pak Kiau (KBAB015) SK Hosba (KBA4012) SK Kuala Merah (KBA0019) SK Taman Seri Wang (KBA3048) SK Bukit Payong (KBAB010) SJK(C) Hua Min (KBC5036) SK Kuala Pegang (KBA0017) SK Tanah Merah (KBAA063) SK Bukit Pinang (KBA2084) SK Hujong Bandar (KBA8004) SK Kuala Rimau (KBAA075) SK Telok Kechai (KBA2045) SK Bukit Selarong (KBA5001) SK Hujung Keton (KBAA160) SK Kuala Samak (KBA0020) SK Tuan Syed Jan Al-Jaffri (KBE3043) SK Bukit Tampoi (KBAB004) SK Jabi (KBAB005) SK Kuala Teriang (KBA6007) SK Tunku Abdul Halim (KBB2083) SK Bukit Tembaga (KBA7001) SK Jeneri (KBA8005) SK Kubang Leret (KBAB013) SK Tunku Abdul Malik (KBB5023) SK Buluh Lima (KBA2049) SJK(C) Jeniang (KBC3064) SK Kubor Panjang (KBAA004) SK Wan Sulaiman Sidiq (KBA2012) SJK(T) Changlun (KBD4050) SK Jeniang (Pusat) (KBA3002) SJK(C) Kwang Hwa (KBC1021) SJK(C) Yeang Cheng (KBCA134) SJK(C) Cheng Yu (KBC2112) SK Jerlun (KBA4026) SJK(C) Kwang Hwa Ski (KBC1020) SJK(C) Cheong Chen (KBC1019) SK Junjong (KBA5005) SK Labu Besar (KBA5009) Luar Bandar SJK(C) Chung Hwa (KBC3061) SK Kalai (KBA8011) SJK(T) Ladang Bukit Mertajam (KBD5051) SK (Felda) Bkt Tangga (KBA4057) SJK(C) Chung Hwa (KBCB001) SJK(T) Kalaivaani (KBD3106) SJK(T) Ladang Bukit Selarong (KBD5043) SK (Felda) Laka Selatan (KBA4024) SK Darul Aman (KBA3021) SK Kampong Belukar (KBA7013) SJK(T) Ladang Bukit Sidim (KBD5052) 27Contents - Primary School - BM.indd 27 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 28. SJK(T) Ladang Dublin Bhg 5 (KBD5056) SK Padang Perahu (KBA4016) SK Seri Pinang (KBA3029) SK Tiak (KBA0026) SJK(T) Ladang Harvard Bhg 3 (KBD3077) SK Padang Pusing (KBAA078) SK Seri Wangsa (KBA3004) SK Titi Gajah (KBA2021) SJK(T) Ladang Henrietta (KBD5044) SK Padang Sanai (KBA7008) SK Sg Kechil Ilir (KBA1011) SK Titi Gantong (KBA0027) SJK(T) Ladang Jabi (KBDB001) SK Padang Terap (KBA7009) SJK(C) Shang Cheng (KBC5042) SK Tok Kepak (KBA4022) SJK(T) Ladang Malakoff (KBD0057) SK Panglima Awang (KBA7006) SK Simpang Tiga Sg Daun (KBA9019) SK Tok Mat Salleh (KBA9011) SJK(T) Ladang Padang Meiha (KBD5046) SK Pantai Prai (KBA3012) SK Simpor (KBA3033) SJK(C) Tong Yuh (KBCB002) SJK(T) Ladang Sungai Raya (KBD6019) SK Patani Para (KBA3014) SJK(C) Sin Kuo Min (KBC3067) SK Tualak (KBA7014) SK Lahar Budi (KBA2058) SK Paya Besar (KBA0065) SJK(C) Sin Min (KBC5040) SK Tualang (KBAB009) SK Lanai (KBA0021) SK Paya Mak Insun (KBAA161) SK Singkir (KBA9021) SK Tunku Bendahara (KBE4023) SK Langgar (KBA2032) SK Paya Mengkuang (KBAA159) SK Siputeh (KBA4021) SK Tunku Puan Habsah (KBA0010) SJK(T) Ldg Badenoch (KBD0048) SK Paya Terendam (KBA8012) SK Slt Bagan Nyior (KBA6020) SK Ulu Bakai (KBA0069) SJK(T) Ldg Katumba (KBD0053) SJK(C) Pei Hwa (KBC9028) SK Sultan Mudzaffar Shah (KBA3005) SK Ulu Sedaka (KBA9006) SJK(T) Ldg Kuala Muda Bhg Home SJK(C) Pei Min (KBC4047) SK Sungai Batu (KBA1010) SK Ulu Tawar (KBA0068) (KBD3088) SJK(C) Peng Min (KBC3068) SK Sungai Daun Tengah (KBA9020) SK Wan Abdul Samad (KBAB001) SJK(T) Ldg Kupang (KBD0058) SK Penghulu Abu Bakar (KBA0007) SK Sungai Dedap (KBA9018) SJK(C) Yih Choon (KBC2135) SJK(T) Ldg Pelam (KBD0059) SK Penghulu Ahmad (KBE6001) SK Sungai Karangan (KBA5014) SJK(C) Yih Min (KBC2133) SJK(T) Ldg Sg Batu (KBD3078) SK Penghulu Jusoh (KBAA046) SK Sungai Kechil Ulu (KBA1012) SJK(C) Yit Min (KBC4048) SJK(T) Ldg Sungai Bongkok (KBD3079) SK Perik (KBA7016) SK Sungai Kering (KBA9003) SJK(C) Yuh Min (KBC4049) SJK(T) Ldg Sungai Puntar (KBD3080) SK Permatang Buloh (KBA9017) SK Sungai Kob (KBA5016) SJK(C) Yuk Min (KBC9029) SK Ldg Sungai Raya (KBA6010) SK Permatang Gunung (KBA2017) SK Sungai Lalang (KBA3016) SK. Kampong Baru (KBAA060) SJK(T) Ldg Tupah (KBD3082) SK Permatang Pasir (KBB1015) SK Sungai Limau (KBA9004) SK.Permatang Kerat Telunjuk (KBA1006) SK Lengkuas (KBA2015) SK Permatang Tiong (KBA5024) SK Sungai Salleh (KBA1004) SJK(C) Lin Khay (KBC3105) SK Permatang Tok Dik (KBA5015) SK Sungai Seluang (KBA5017) kELaNTaN SK Lubok Buntar (KBA1005) SK Pinang Tunggal (KBA3030) SK Sungai Taka (KBA1013) Bandar SK Lubuk Merbau (KBA7015) SJK(C) Poay Chai (KBC1022) SK Sungai Tiang (KBAA062) SJK(C) Chung Cheng (DBC1119) SJK(C) Mah Wah (KBC3066) SK Pokok Sena (KBAB014) SK Sungai Tok Pawang (KBA3018) SK Jeli (2) (DBA9013) SK Mahang (KBA5013) SK Pokok Tai (KBAA076) SK Sungkap Para (KBA3017) SJK(C) Kai Chih (DBC4285) SK Malau (KBA0063) SK Pulai (KBA0022) SK Syed Sheh (KBA0012) SK Kampung Sireh (DBA1057) SK Malau (KBA4029) SK Pulau Nyior (KBA4060) SK Taman Ria (KBA5027) SK Kelaburan (DBA6350) SK Manggol Bongor (KBA4014) SK Relau (KBA1007) SK Tandop Besar (KBA7010) SK Kuala Krai (DBA7382) SK Megat Dewa (KBA4013) SK Sanglang (KBA4020) SK Tanjung Pari (KBA0024) SK Machang (2) (DBA2185) SK Merbau Pulas (KBA5012) SK Selama (KBA1008) SK Tebengau (KBA2064) SK Merbau (DBA1074) SK Merbok (Pusat) (KBE3011) SK Semeling (KBA3015) SK Telaga Mas (KBAB007) SK Padang Garong 2 (DBA1076) SJK(C) Min Sin (KBC2122) SK Seri Bakti (KBA7020) SK Teloi Kanan (KBA0002) SK Pasir Puteh (L) (DBA4274) SJK(C) Nan Kwang (KBC2123) SK Seri Banai (KBA4027) SK Teloi Timur (KBA0072) SJK(C) Pei Hwa (DBC2185) SK Nawa (KBAB006) SK Seri Bayu (KBA0029) SK Telok Teduri (KBA0062) SJK(C) Peir Chih (DBC1121) SK Padang Chichak (KBA8013) SK Seri Kuala (KBA3027) SK Teluk Jamat (KBAB008) SK Penambang (DBA1087) SK Padang Lumat (KBA9002) SK Seri Lindungan Raja (KBA5019) SK Tembak (KBA0003) SK Seri Chempaka (DBA1095) SK Padang Matsirat (KBA6008) SK Seri Muda (KBA4032) SK Terap (KBA5020) SK Sri Tumpat (2) (DBA6357) 28Contents - Primary School - BM.indd 28 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 29. SK Sri Wangi (DBA8022) SK Beris Panchor (DBA0008) SK Jelor (DBA4264) SK Kuchelong (DBA0019) SK Sultan Ismail (3) (DBB1412) SK Bertam (DBA8001) SK Jeram (DBA4265) SK Kulim (DBA4270) SK Sultan Yahya Petra (2) (DBA7433) SK Biak (DBA7434) SK Jeram Tekoh (DBA8003) SK Kulim (DBA5311) SK Tanah Merah (1) (DBA5317) SK Bukit Abal (DBA4252) SK Jerek (DBA8010) SK Kutan (DBA6339) SK Tengku Indera Petra (DBB1112) SK Bukit Gading (DBA5300) SK Kadok (DBA1054) SK Labok (DBA2171) SK Tumpat (DBA6351) SK Bukit Jawa (2) (DBA4284) SK Kampong Bedal (DBA7375) SJK(T) Ladang Pasir Gajah (DBD7404) SK Tumpat (1) (DBB6354) SK Bukit Jering (DBA9003) SK Kampong Berangan (DBA4266) SK Ladang Taku (DBA7361) SJK(C) Yok Eng (DBC3238) SK Bukit Marak (DBA0009) SK Kampong Delima (DBA6333) SK Lati (DBA3219) SJK(C) Yuk Chai (DBC7401) SK Bukit Merbau (DBA4255) SK Kampong Kandis (DBA4267) SK Limau Kasturi 2 (DBA8021) SJK(C) Yuk Cheng (DBC5322) SK Bukit Perah (DBA3200) SK Kampong Keling (DBA1056) SK Long Gafar (DBA1064) SJK(C) Yuk Tze (DBC6356) SK Bukit Tiu (DBA2165) SK Kampong Nara (DBA4271) SK Lubok Bongor (DBA9010) SK Buloh Poh (DBA1046) SK Kampong Panjang (DBA5308) SK Lubok Setol (DBA3221) Luar Bandar SK Bunohan (DBA6329) SK Kampong Pek (DBA2168) SK Manek Urai (DBA7390) SK Abdul Hadi (DBA1040) SK Chalil (DBA8009) SK Kampong Raja (DBA4268) SK Manek Urai Baru (DBA7369) SK Alor Pasir (DBA5291) SK Changgai (DBA4257) SK Kampong Tasek (DBA4269) SK Melor (DBA1071) SK Aring (DBA8018) SK Chantum (DBA0010) SK Kampong Tengah (DBA7414) SK Mempelam Jelawang (DBA7432) SK Ayer Chanal (DBA5322) SK Che Deris (DBA1048) SK Kampung Kerilla (DBA2169) SK Mentuan (DBA1073) SK Ayer Lanas (DBA9001) SK Che Latiff (DBA1049) SK Kandis (DBA0014) SK Meranti (DBA3223) SK Ayer Merah (DBA2162) SK Chenulang (DBA7370) SK Kedai Buloh 1 (DBA1058) SK Morak (DBA6340) SK Badak (DBA0003) SK Chetok (DBA3203) SK Kedai Tanjong (DBA3211) SK Mulong (DBA1075) SK Bakong (DBA0004) SK Chiku 7 (DBA8020) SK Kedondong (DBA3212) SK Nik Daud (DBA5302) SK Banggol Pa’ Esah (DBA4251) SK Ciku Tiga (DBA8017) SK Kelar (DBA3213) SK Pa’ Pura (DBA0021) SK Banggol Petai (DBA3195) SK Danan (DBA4259) SK Kelaweh (DBA2170) SK Padang Mandol (DBA6341) SK Banggol Saman (DBA1042) SK Dato’ Hashim (2) (DBA1439) SK Kemubu (DBA7378) SK Padang Pohon Tanjung (DBA6342) SK Banggu (DBA1043) SK Demit (2) (DBA1446) SK Kepas (DBA3215) SK Pahi (DBA7391) SK Baroh Pial (DBA3196) SK Dewan Besar (DBA2166) SK Ketereh (DBA1062) SK Pak Badol (DBA0020) SK Batu Gajah (DBA5294) SK Dewan Beta (DBA1051) SK Keting (DBA0015) SK Pak Roman (DBA2174) SK Batu Jong (DBA7366) SK Gemang (DBA9004) SK Kok Keli (DBA6336) SK Palekbang (DBA6343) SK Batu Melintang (DBA9002) SK Geting (1) (DBA6332) SK Kok Lanas (DBA1067) SK Pangkal Jenereh (DBA2176) SK Batu Mengkebang (DBA7367) SK Gondang (DBA1052) SK Kok Pasir (DBA6337) SK Pangkal Kalong (DBA1081) SK Bayu Lalang (DBA3197) SK Gong Garu (DBA4262) SK Kok Pauh (DBA3216) SK Pangkal Meleret (DBA2178) SK Bechah Kelubi (DBA3214) SK Gual Jedok (DBA5304) SK Kolam (DBA0016) SK Panji (DBA1082) SK Bechah Keranji (DBA1044) SK Gual Periok (DBA3206) SK Kota (DBA1068) SK Pantai Senak (DBA0022) SK Bechah Laut (DBA5296) SK Gual Sitok (DBA3207) SK Kota Jembal (DBA1059) SK Parang Putting (DBA1083) SK Belukar (DBA2164) SK Gual To’ Deh (DBA3208) SK Kuala Balah (DBA9007) SK Pasir Gajah (DBA7392) SK Bendang Nyior (DBA5298) SK Gunong (DBA0011) SK Kuala Nal (DBA7383) SK Pasir Hor (DBA1084) SK Bendang Pa’ Yong (DBA6327) SK Ipoh (DBA5305) SK Kubang Kuau (DBA3218) SK Pasir Pekan (DBA6344) SK Berangan (2) (DBA6356) SK Jambu Lawar (DBA2167) SK Kubang Telaga (DBA0018) SK Pasir Tumbuh (DBA8013) SK Beris Lalang (DBA0031) SK Jelawat 2 (DBA0033) SK Kubor Datu (DBA9008) SK Pauh Lima (DBA1085) 29Contents - Primary School - BM.indd 29 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 30. SK Pendok (DBA9011) SK Telosan (DBA4280) SK Ayer Pa’ Abas (MBA0021) SJK(T) Ldg Bukit Asahan (MBD1054) SK Pengkalan Chepa (DBA1435) SK Temangan (DBA2182) SJK(T) Batang Melaka (MBD1051) SJK(T) Ldg Bukit Kajang (MBD1055) SK Pengkalan Kubor (1) (DBA6345) SK Tiong (DBA1104) SR Agama (SABK) Batang Tiga Timur SJK(T) Ldg Diamond Jubilee (MBD1056) SK Peralla (DBA5323) SK To’ Uban (DBA3233) (MCT2002) SJK(T) Ldg Jasin Lalang (MBD1057) SK Peria (DBA7394) SK To’Bali (DBA4281) SK Batu Gajah (MBA1025) SJK(T) Ldg Kemuning Kru Division SK Peringat (DBA1091) SK Tok Che Dol (DBA5319) SK Belimbing Dalam (MBA0033) (MBD0067) SK Perupok (DBA0025) SK Tok Sangkut (DBA3232) SK Bendahara Seri Maharaja (MBA2005) SJK(T) Ldg Sg Baru (H/D) (MBD0069) SJK(C) Poey Sit (DBC2186) SK Wakaf Raja (DBA4283) SK Bertam Hulu (MBA2032) SJK(T) Ldg Tebong (MBD0070) SK Pulai Chondong (DBA2180) SK Wakaf Stan (DBA1105) SJK(C) Bertam Ulu (MBC2079) SK Lereh (MBA2024) SK Pulau Beluru (DBA6346) SK Bukit Lintang (MBA2006) SJK(C) Lih Jen (MBC2071) SK Pulau Gajah (DBA1093) MELaka SJK(T) Bukit Lintang (MBD2084) SK Limbongan (MBA2021) SK Pulau Kundor (DBA1094) Bandar SK Bukit Rambai (MBA2023) SJK(C) Machap Baru (MBC0052) SK Rahmat (DBA3235) SK Bachang (MBA2020) SK Bukit Tembakau (MBA1078) SJK(C) Machap Umboo (MBC0053) SK Raja Abdullah (DBA1077) SK Batu Berendam 2 (MBA2044) SJK(C) Chabau (MBC0061) SK Merlimau (MBA1022) SK Raja Bahar (DBB1108) SJK(C) Chung Kuo (MBC2059) SK Cheng (MBA2029) SJK(C) Merlimau (MBC1037) SK Rantau Panjang (DBA3227) SJK(T) Jasin (MBD1052) SK Cherana Puteh (MBA0036) SJK(T) Merlimau (MBD1058) SK Sabak (DBA1096) SJK(C) Katholik (MBC2061) SK Chinchin (MBA1013) SK Merlimau Dua (MBB1074) SK Semut Api (DBA1099) SK Kem Gerakhas (MBA2038) SK Datuk Hj Baginda (MBA1077) SK Nyalas (MBA1007) SK Seri Mahligai (DBA7435) SK Kubu (MBA2019) SK Durian Tunggal (MBA0041) SJK(C) On Lok (MBC1041) SK Seribong (DBA1100) SJK(C) Masjid Tanah (MBC0057) SJK(T) Durian Tunggal (MBD0062) SK Othman Syawal (MBA0003) SK Sg Sam (DBA7431) SK Masjid Tanah (Integ) (MBA0001) SK Duyong (MBA2011) SK Padang Sebang (MBA0020) SK Simpangan (DBA6353) SJK(T) Melaka (Kubu) (MBD2083) SJK(C) Ek Te (MBC2064) SK Padang Temu (MBA2003) SK Sri Rantau Panjang (2) (DBA3240) SK Methodist Acs (M) (MBB2044) SK Gangsa (MBA0043) SK Parit Melana (MBA0026) SK Sri Kemunting (DBA0006) SK Pantai Kundor (MBA2028) SK Ganun (MBA0025) SK Parit Penghulu (MBA1026) SK Sri Neting (DBA6354) SJK(C) Pay Fong 3 (MBC2055) SJK(C) Jasin Lalang (MBC1039) SJK(C) Pay Hsien (MBC1050) SK Sri Rantau Panjang (1) (DBB3234) SK Peringgit (MBA2015) SK Jeram (MBA0012) SK Paya Dalam (MBA2007) SK Sungai Bagan (DBA2181) SK Seri Bandar (MBB2039) SK Jus (MBA1005) SJK(C) Paya Mengkuang (MBC0059) SK Sungai Mengkuang (DBA7430) SJK(C) Siang Lin (MBC2062) SK Kampong Gelam (MBA2025) SK Paya Redan (MBA2008) SK Sungai Pinang (DBA6347) SK Sungai Udang (MBA2027) SK Kampung Tengah (MBA0014) SJK(T) Paya Rumput (MBD2085) SK Sungai Sok (DBA7363) SJK(C) Sungai Udang (MBC2080) SK Kelebang Besar (MBA2022) SJK(C) Peng Min (MBC0049) SK Sungai Terah (DBA8008) SK Ujong Pasir (MBA2002) SK Kemuning (MBA0038) SK Pengkalan Balak (MBA0009) SK Tangok (DBA0032) SJK(C) Wen Hua (MBC2068) SK Kerubong (MBA2030) SK Pernu (MBA2035) SK Tanjong Bunga (DBA3228) SJK(C) Yu Hwa (MBC2082) SK Kesang Tua (MBA1002) SJK(C) Poh Lan (MBC2070) SK Tanjong Chenak (DBA3229) SJK(C) Khiak Yew (MBC0056) SK Ramuan China Besar (MBA0005) SK Tawang (DBA0029) Luar Bandar SJK(C) Kiow Nam (MBC1035) SK Ramuan China Kechil (MBA0006) SK Tebing Tinggi (DBA5318) SK Air Jernih (MBA0013) SK Kuala Linggi (MBA0008) SK Rantau Panjang (MBA0018) SK Tegayong (DBA1103) SK Alai (MBA2033) SJK(C) Kuang Yah (MBC2072) SK Rumbia (MBA0034) SK Telaga Ara (DBA0030) SK Asahan (MBA1009) SJK(T) Ladang Gadek (MBD0064) SJK(C) Sann Yuh (MBC0048) SK Telkong (DBA7397) SK Ayer Limau (MBA0007) SK Sebatu (MBA1023) 30Contents - Primary School - BM.indd 30 6/10/2011 11:53:29 AM
 • 31. SK Selandar (MBA1003) SK Jelai 1 (F) (NBA5051) SK (Felda) Palong 7 (NBA6019) SK Kayu Ara (NBA3006) SK Semabok (MBA2004) SK Kampong Gelam (NBA2001) SK (Felda) Palong 9 (NBA6020) SK Kem Gemas (NBA5054) SK Seri Bemban (MBA1015) SJK(C) Kelpin Seremban (NBC4069) SK (Felda) Pasir Besar (NBA5011) SK Kepis (NBA1022) SJK(C) Shuh Yen (MBC1049) SJK(C) Kg Baru Gemas (NBC5023) SK (Felda) Pasoh 4 (NBA1106) SJK(C) Kg Baru Bkt Gelugor (NBC1052) SJK(C) Simpang Bekoh (MBC1046) SJK(C) Kg Baru Mambau (NBC4054) SK (Felda) Serting Hilir 2 (NBA6023) SJK(C) Kg Baru Broga (NBC4065) SJK(C) Sin Min (MBC0060) SJK(C) Kg Baru Paroi (NBC4059) SK Air Kuning Selatan (NBA5010) SJK(C) Kg Baru Pajam (NBC4064) SJK(C) Sin Wah (MBC0050) SJK(C) Kg Baru Rahang (NBC4052) SJK(C) Air Kuning Selatan (NBC5026) SJK(C) Kg Baru Sungai Muntoh SK Sungai Buloh (MBA0035) SJK(C) Kg Seri Sikamat (NBC4053) SK Amar Penghulu (NBA0002) (NBC0022) SK Sungai Petai (MBA0027) SJK(C) Kuo Min Gemas (NBC5022) SK Ayer Hitam (NBA6006) SJK(C) Kg Mahsan (NBC6005) SK Taman Bukit Rambai (MBA2042) SJK(T) Ladang Senawang (NBD4080) SJK(T) Bandar Spring Hill (NBD2045) SK Kg Sawah (NBA2007) SK Tangga Batu (MBA2026) SJK(T) Ldg St Leonard (NBD2035) SJK(C) Bandar Springhill (NBC2033) SJK(C) Kg. Baru Petaling (NBC0019) SK Tanjung Bidara (MBA0002) SJK(T) Lorong Java (NBD4070) SK Batang Benar (NBA4009) SK Kuala Kepis (NBA1023) SK Tanjung Minyak (MBA2045) SJK(C) Ma Hwa, Kg. Baru Rasah SK Bukit Rokan (Lktp) (NBA5008) SK Kundor (NBA3002) SK Tebong (MBA0037) (NBC4051) SK Bukit Rokan Barat (F) (NBA6022) SJK(C) Kuo Min (NBC4058) SK Tedong (MBA1020) SK Mambau (NBA4025) SK Bukit Rokan Utara (F) (NBA5050) SK L B Johnson (NBA4017) SK Telok Mas (MBA2034) SK Paroi (NBA4022) SJK(C) Chung Hua (NBC6004) SK Labu (NBA4014) SJK(C) Tiang Dua (MBC2078) SJK(T) Port Dickson (NBD2034) SJK(C) Chung Hua Lukut (NBC2017) SJK(T) Labu Bhg 1 (NBD4078) SJK(C) Ting Hwa (MBC2067) SJK(C) San Min (NBC4045) SJK(C) Chung Hua Mantin (NBC4062) SK Labu Ulu (NBA4013) SJK(C) Ying Chye (MBC2065) SK Senawang (NBA4031) SJK(C) Chung Hua Pasir Panjang SJK(T) Ladang Air Hitam (NBD6002) SJK(C) Yok Sin (MBC0058) SK Seremban Jaya 2 (NBA4051) (NBC2019) SJK(T) Ladang Atherton (NBD2043) SK Sikamat (NBA4043) SJK(C) Chung Hua Rantau (NBC4067) SJK(T) Ladang Batu Hampar (NBD3031) NEGErI SEMBILaN SJK(C) Sino English (NBC4048) SJK(C) Chung Hua Tg Ipoh (NBC1049) SJK(T) Ladang Kirby (NBD4074) Bandar SK St Aidan (M) (NBB6001) SJK(C) Chung Pin (NBC2020) SJK(T) Ladang Labu Bhg 4 (NBD4079) SK (Felda) Bandar Baru Serting SK Taman Dusun Nyior (NBA4035) SK Dangi (NBA1015) SJK(T) Ladang Lenggeng (NBD4087) (NBA6025) SK Taman Rasah Jaya (NBA4034) SK Dato’ Ahmad Manaf (NBA4010) SJK(T) Ladang Regent (NBD5031) SK (Felda) Lui Selatan (NBA6018) SK Taman Seri Pagi (NBA4044) SK Dato’ Inas (NBA1016) SJK(T) Ladang Repah (NBD5030) SJK(C) Bahau (NBC6003) SK Taman Sri Mawar (NBA4036) SK Dato’ Shah Bandar Abu Bakar Labu SJK(T) Ladang Sg Baru (NBD5036) SK Chembong (NBE3024) SK Tampin (NBA5001) Hilir (NBE4143) SJK(T) Ladang Sg Kelamah (NBD5035) SJK(C) Chi Wen (NBC6002) SJK(T) Tampin (NBD5029) SK Datuk Abdullah (NBA5004) SJK(C) Ladang Siliau (NBC2030) SJK(C) Chung Hua Kuala Pilah (NBC1047) SK Temiang (NBA4018) SJK(C) Durian Tipus (NBC0023) SJK(C) Ladang Sua Betong (NBC2028) SJK(C) Chung Hua Port Dickson SK Wawasan (NBA4049) SK Gadong Jaya (NBA4016) SJK(T) Ladang Tampin Linggi (NBD2051) (NBC2016) SJK(C) Yuk Hua (NBC0017) SK Gedok (NBA5005) SJK(T) Ladang Tanah Merah (NBD2042) SK Dato Klana Maamor (NBB4032) SK Gelang Terusan (NBA0009) SJK(T) Ldg Bahau (NBD6001) SK Dato’ Bandar Rasah (NBA4024) Luar Bandar SK Inas (NBA1017) SJK(T) Ldg Bradwall (NBD2044) SK Dato Shah Bandar Rembau (NBA3022) SK (Felda) Bukit Jalor (NBA5016) SK Jelai 2 (Felda) (NBA5017) SJK(T) Ldg Cairo (NBD4077) SK Desa Cempaka (NBA4040) SK (Felda) Kepis (NBA1110) SK Jelai 3 (Felda) (NBA5052) SJK(T) Ldg Sagga (NBD2047) SK Dr. Sulaiman (NBA5053) SK (Felda) Palong 2 (NBA6010) SK Jimah (NBA2008) SJK(T) Ldg Sialang (NBD6008) SK Gemas (NBA5014) SK (Felda) Palong 4 (NBA6015) SK Juaseh Tengah (NBA1026) SJK(T) Ldg Siliau (NBD2048) SJK(T) Gemas (NBD5034) SK (Felda) Palong 5 (NBA6016) SK Kampong Ladang (NBA5013) SJK(T) Ldg Sua Betong (NBD2041) 31Contents - Primary School - BM.indd 31 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 32. SJK(T) Ldg. Sungai Salak (NBD2046) SK Yamtuan Antah,Gunung Pasir SK Tanah Rata (CBA1001) SK (Felda) Rentam (CBAA146) SK Londah (NBA5012) (NBA1008) SK Tanjung Lumpur (CBA4014) SK (Felda) Selendang 01 (CBA8011) SK Lui Timor (NBA6014) SJK(C) Yik Chiao (NBC2021) SJK(C) Triang (1) (CBCA079) SK (Felda) Sg Kemahal (CBA7107) SK Lukut (NBA2014) SJK(C) Yik Hwa (NBC2023) SJK(C) Triang (2) (CBCA080) SK (Felda) Sg Koyan (CBA3052) SK Mantin (NBE4136) SJK(C) Yoke Hua Air Mawang (NBC1057) SJK(C) Yuh Hwa (CBC6034) SK (Felda) Sg Panching Timur (CBA4075) SK Mendum (NBA4006) SJK(C) Yuk Hua Juasseh (NBC1058) SJK(T)(Tamil) Jerantut (CBD2037) SK (Felda) Sungai Panching Utara SJK(C) Min Shing (NBC4057) SJK(C) Yuk Hua Rembau (NBC3027) SKK Sultan Abdullah (CBB4026) (CBA4065) SK Nuri (NBA1020) SK (Felda) Tementi (CBAA135) SK Palong 14 (F) (NBA6027) PaHaNG Luar Bandar SK (Felda) Tersang 3 (CBA6024) SK Palong 8 (Felda) (NBA6029) Bandar SK (Felda) Bt Puchong (CBAA058) SK (Felda) Triang 3 (CBAA045) SK Pantai (NBA4023) SJK(T) Bandar Indera Mahkota (CBD4051) SK (Felda) Bt Kepayang (CBAA109) SK (Lktp) Bukit Sagu 1 (CBA4022) SJK(C) Parit Tinggi (NBC1056) SK Bandar Raub (CBA6001) SK (Felda) Bt Kuantan (CBA4072) SK (Lktp) Keratong 8 (CBA8024) SK Pasir Panjang (NBA2010) SK Batu Tiga (CBA4011) SK (Felda) Bt Mendi (CBAA057) SK (Lktp) Kg New Zealand (CBA9003) SK Pasoh Satu (NBA0033) SJK(T) Bentong (CBD0038) SK (Felda) Bukit Damar (CBA7141) SK (Lktp) Lepar Hilir 1 (CBA4078) SJK(C) Pei Hwa Pedas (NBC3028) SJK(C) Brinchang (CBC1006) SK (Felda) Chegar Perah (CBA3054) SK (Lktp) Tembangau 1 (CBAA009) SK Permatang Pasir (NBA2012) SK Bunut Rendang (CBA4106) SK (Felda) Chemomoi (CBA7108) SK Aur Gading (CBA3005) SK Petaseh (NBA0010) SJK(C) Chung Ching (CBC4041) SK (Felda) Chini 1 & 4 (CBA5078) SR Model Khas Komprehensif K9 Bandar SK Pulau Besar (NBA3012) SJK(C) Chung Ching (CBC6031) SK (Felda) Chini 2 (CBA5080) 2 (CBA5087) SK Pusat Juasseh (NBA1025) SJK(C) Chung Hwa (CBC3041) SK (Felda) Chini 3 & 5 (CBA5081) SK Batu Balai (CBA2048) SK (Asli) Putra (NBA0014) SK Fakeh Abd. Samad (CBA4013) SK (Felda) Chini Timur 1 (CBA5017) SJK(C) Batu Balai (CBC2034) SJK(T) Rantau (NBD4084) SK Galing (CBA4002) SK (Felda) Jenderak Utara (CBA7122) SK Batu Bor (CBA7053) SK Rokan (NBA5007) SK Jerantut Jaya (CBA2052) SK (Felda) Jengka 1 (CBA9006) SK Batu Sawar (CBA7024) SK Sendayan (NBA4030) SK Kempadang (CBA4015) SK (Felda) Jengka 13 (CBA9132) SK Batu Talam (CBA6018) SK Sepri Tengah (NBA0006) SJK(C) Kerayong (CBCA082) SK (Felda) Jengka 17 (CBA9137) SK Batu Yon (CBA3003) SK Serting Hilir Kompleks (NBA6028) SJK(C) Ketari (CBC0027) SK (Felda) Jengka 2 (CBA9007) SK Bebar (CBA5044) SK Serting Ulu (NBA6002) SJK(C) Khai Mun Chamang (CBC0025) SK (Felda) Jengka 20 (CBA9143) SK Belengu (CBA7035) SJK(C) Simpang Pertang (NBC0021) SJK(C) Khai Mun Pagi (CBC0023) SK (Felda) Jengka 21 (CBA9047) SJK(C) Benta (CBC3045) SJK(C) Sin Min Gemencheh (NBC5024) SJK(T) Kuala Lipis (CBD3047) SK (Felda) Jengka 22 (CBA9149) SK Berchang (CBA3021) SK Sungai Jai (NBA4004) SJK(C) Kuang Hwa (CBC4042) SK (Felda) Jengka 24 (CBA2010) SK Beserah (CBA4003) SK Sungai Jerneh (NBA5006) SJK(T) Ldg Menteri (CBDA097) SK (Felda) Jengka 9 (CBA9118) SK Bohor Baharu (CBAA123) SK Sungai Kelamah ‘Rktp’ (NBA5015) SK Maran (CBA9001) SK (Felda) Kumai (CBAA148) SK Bolok (CBA7012) SK Talang (NBA1007) SK Pandan (CBA4091) SK (Felda) Lakum (CBA0014) SK Budu (CBA3010) SK Tanah Melintang (NBA1010) SJK(C) Perting (CBC0028) SK (Felda) Lembah Klau (CBA6021) SK Bukit Cermin (CBA7157) SJK(C) Tanah Merah Site C (NBC2026) SJK(C) Semambu (CBC4040) SK (Felda) Lepar Hilir 2 (CBA4023) SK Bukit Dinding (CBA2008) SK Tanjong Agas (NBA2011) SJK(C) Sempalit (CBC6032) SK (Felda) Lepar Utara 1 (CBA4024) SJK(T) Bukit Fraser (CBD6043) SK Telok Kemang (NBA2005) SJK(C) Sg Jan (CBC2033) SK (Felda) Mayam (CBAA121) SK Bukit Ibam (CBA8008) SK Tengkek (NBA1032) SJK(C) Sg Lui (CBC6035) SK (Felda) Mempaga 1 (CBA0015) SK Bukit Segumpal (CBA9044) SJK(T) Tun Sambanthan (NBD4086) SK Sulaiman (CBB0015) SK (Felda) Padang Piol (CBA2039) SJK(C) Bukit Tinggi (CBC0035) SK Ulu Beranang (NBA4003) SK Tanah Putih Baru (CBA4079) SK (Felda) Purun (CBAA130) SK Charuk Puting (CBA7131) 32Contents - Primary School - BM.indd 32 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 33. SK Chegar Perah (CBA3053) SJK(C) Kuala Krau (CBC7087) SJK(C) Mentakab (2) (CBC7076) SK Tanjung Gahai (CBA3017) SK Cherating (CBA4007) SK Kuala Mai Bharu (CBA7029) SK Merapoh (CBA3006) SK Tanjung Medang (CBA5027) SJK(C) Cheroh (CBC6036) SK Kuala Medang (CBA3018) SK Merting (CBA2021) SK Tebing Tinggi (CBA2007) SK Damak (CBA2003) SK Kuala Penor (CBA4016) SK Mukut (CBA8031) SK Telok Sentang (CBA7018) SK Durian Tawar (CBAA036) SK Kuala Tahan (CBA2022) SK Nenasi (CBA5012) SK Teluk Gunung (CBA3064) SK Felda Kg. Sertik (CBA0005) SK Kundang Patah (CBA6017) SK Padang Rumbia (CBA5030) SK Tersang (CBA6019) SK Felda Lurah Bilut (CBA0001) SJK(T) Ladang Benta (CBD3049) SK Padang Tengku (CBA3023) SJK(C) Tras (CBC6037) SK Gambang (CBA4081) SJK(T) Ladang Blue Valley (CBD1016) SK Pagar Sasak (CBA3016) SK Ulu Luit (CBA9002) SJK(C) Gambang (CBC4044) SJK(T) Ladang Budu (CBD3048) SK Pamah Kulat (CBA6006) SK Ulu Sungai (CBA6020) SK Gintong (CBA2009) SJK(T) Ladang Cheroh (CBD6042) SK Pasir Durian (CBA2019) SJK(C) Yoke Shian (CBC4045) SK Gusai (CBA2027) SJK(T) Ladang Kuala Reman (CBD4053) SK Pawang Nong (CBA2004) SK.Lktp Selancar 1 (CBA8021) SK Indera Shahbandar (CBA5016) SJK(T) Ladang Renjok (CBD0040) SK Paya Luas (CBA7028) SKKolah Kebangsaan Kampung Raja SR Agama (SABK) Islam At Takwa SJK(T) Ladang Selborne (CBD3050) SK Paya Taram (CBA7019) (CBA1008) (CCT7001) SJK(T) Ladang Telemong (CBD0039) SK (Asli) Penderas(Jheoa) (CBA7151) SK Janda Baik (CBA0013) SJK(T) Ldg Bee Yong (CBD7093) SJK(C) Penjom (CBC3044) PErak SK Janglau (CBA8038) SJK(T) Ldg Boh (1) (CBD1013) SK Perantau Damai (CBA8010) Bandar SK Jaya Gading (CBA4019) SJK(T) Ldg Karmen (CBDA098) SK (Asli) Permatang Keledang (CBA5023) SJK(C) Aulong (ABC6078) SK Jeram Bungor (CBA3028) SJK(T) Ldg Kawang (CBD0043) SJK(C) Pooi Ming (CBC4050) SK Bakap (ABA2038) SK Jeransang (CBA3014) SJK(T) Ldg Kemayan (CBDA099) SK Pulau Serai (CBA5089) SK Bandar Baru Putera (ABA2059) SJK(C) Jeransong (CBC2035) SJK(T) Ldg Lanchang (CBD7096) SK Rtp Bukit Goh (CBA4100) SK Batu 4 (ABA7040) SJK(C) Jerik (CBK9073) SJK(T) Ldg Mentakab (CBD7091) SK Sarang Tiong (CBA8005) SJK(C) Bercham (ABC2115) SJK(C) Jerkoh (CBC3043) SJK(T) Ldg Tekal (CBD7092) SK Sega (CBA6013) SJK(C) Changkat Kinding (ABC2119) SK Juara (CBA8032) SK Leban Chondong (CBA8006) SK Semantan Ulu (CBA6016) SK Changkat Larut (ABA6011) SJK(C) Karak (CBC0030) SK Lebu (CBA0002) SK Serambi (CBA5031) SJK(C) Chong Min (ABC5088) SJK(T) Karak (CBD0041) SK Lepar (CBA5074) SK Seri Songsang (CBA7060) SJK(C) Chung Cheng (ABC1052) SJK(C) Kea Farm (CBC1011) SK Lktp Tekam Utara (CBA2040) SJK(C) Sg Klau (CBC6040) SJK(C) Chung Shan (ABC2107) SK Kemahang (CBA3012) SK Lktp Tembangau 3 (CBAA010) SK (Asli) Sg. Mok (Jheoa) (CBA8030) SJK(C) Chung Sin (ABC0072) SJK(C) Kemayan (CBKA081) SK Lktp Tersang Satu (CBA6022) SK Sinar Mutiara (CBA5015) SJK(C) Chung Tack (ABC2114) SK Kerambit (CBA3032) SK Lktp Triang 2 (CBAA149) SK Sungai Baging (CBA4103) SJK(C) Chung Wa (ABC7040) SK Keratong 10 (CBA8037) SK Lktp Ulu Jempol (CBA9005) SJK(C) Sungai Dua (CBC0029) SK Clifford (ABB4086) SK Kerayong Jaya (CBAA152) SJK(T) Lurah Bilut (CBD0042) SK Sungai Karang (CBA4004) SK Datin Khadijah (ABB4087) SJK(C) Kerdau (CBC7085) SK Mambang (CBA5034) SJK(C) Sungai Kawang (CBC0022) SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SK Kertau (CBA9041) SJK(C) Manchis (CBC0034) SK Sungai Lembing (CBA4010) (ABA2046) SK Kg Keledek (CBA3004) SK Mat Kilau (CBA4099) SJK(C) Sungai Ruan (CBC6033) SJK(C) Eng Ling (ABC1048) SK Kg Pagi (CBA2023) SK Mela (CBA3001) SK Sungai Ular (CBA4005) SJK(T) Gandhi Memorial (ABD4109) SJK(C) Kg Raja (CBC1007) SJK(C) Mengkarak (CBCA084) SJK(C) Taman Tas (CBC4051) SJK(C) Gunong Rapat (ABC2142) SK Kota Perdana (CBA5079) SK Mengkuang (CBAA151) SK Tanah Rom (CBA2006) SJK(C) Guntong (ABC2111) SK Kuala Atok (CBA6014) SJK(C) Mengkuang (CBCA083) SK Tanjung Batu (CBA5013) SJK(C) Ho Pin (ABC0068) SK Kuala Kaung (CBA7013) SJK(T) Mentakab (CBD7089) SK Tanjung Batu (CBA7156) SK Horley Methodist (ABB5076) 33Contents - Primary School - BM.indd 33 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 34. SJK(C) Hua Lian (1) (ABC6074) SK Raja Chulan (ABA2055) SJK(C) Tsung Wah (ABC4095) SK Bukit Jana (ABA6055) SK Jati (ABA2058) SK Raja Muda Musa (ABA5075) SJK(C) Wan Hwa (1) (ABC2112) SJK(C) Bukit Merah (ABC2127) SK Jelapang Jaya (ABA2065) SK Rapat Jaya (ABA2063) SJK(C) Wan Hwa (2) (ABC2113) SK Changkat Banjar (ABA8214) SK Kampar (ABA2026) SJK(C) Rimba Panjang (ABC4108) SK Wira Jaya (ABA2069) SK Changkat Chermin (ABA1005) SJK(T) Kampar (ABD2187) SJK(T) Saint Mary’S (ABD3062) SJK(C) Yuk Kwan (ABC2136) SK Changkat Ibul (ABA6021) SJK(C) Kampar Girls (ABC2152) SJK(C) Sam Chai (ABC2108) SK Changkat Jering (ABA6018) SK Kampung Boyan (ABA6060) SK Seri Aman (ABA6010) Luar Bandar SK Changkat Jong (ABA5005) SK Kampung Pasir Puteh (ABA2014) SK Seri Intan (ABA5003) SK (Felda) Lawin Utara (ABA7032) SK Changkat Lada 2 (ABA8249) SJK(C) Kampung Tawas (ABC2121) SK Seri Mutiara (ABA2070) SK (Felda) Papulut (ABA7031) SK Changkat Lada 3 (ABA8253) SJK(T) Kerajaan (ABD2159) SK Seri Setia (ABA5074) SK Air Hitam Labu (ABA2028) SK Changkat Lobak (ABA3004) SK Kg. Seri Rahmat (ABA2033) SJK(C) Shing Chung (ABC4104) SK Alor Pongsu (ABA3001) SK Changkat Sulaiman (ABA0024) SJK(C) Kheung Wa (ABC0054) SK Simpang Empat (ABB1043) SR Agama (SABK) Ar-Ridhwaniah SK Changkat Tin (ABA2036) SK King Edward Vii (2) (ABB6063) SK Simpang Pulai (ABA2062) (ACT3002) SK Changkat Tualang (ABA2020) SK Kpg. Dato’ Seri Kamaruddin SK Simpang Tiga (ABA8205) SJK(T) Arumugam Pillai (ABD3070) SK Cheh (ABA4016) (ABA1032) SJK(C) Sin Hwa (ABC3048) SR Agama (SABK) Asshariff (ACT3001) SJK(C) Chenderiang (ABC0053) SK Kuala Pari (ABA2015) SJK(T) Sithambaram Pillay (ABD5103) SK Ayer Hitam (ABA5006) SK Chepor (ABA2007) SJK(T) Ladang Kinta Valley (ABD2178) SK Sri Kinta (ABB2075) SK Ayer Kuning (ABA0016) SK Chepor (ABA7013) SJK(C) Mambang Diawan (ABC2155) SK St Anthony (ABB5077) SK Ayer Papan (ABA2035) SJK(C) Chi Sheng (1) (ABC6095) SK Manjoi (Dua) (ABA2043) SK St George 1 (ABB6064) SK Ayer Tawar (ABA1006) SJK(C) Chien Hua (ABC1056) SK Manjoi (Satu) (ABA2041) SK St Michael 1 (ABB2080) SJK(C) Ayer Tawar (ABC1061) SJK(C) Chinese National (ABC1054) SJK(T) Menglembu (ABD2168) SK St Michael 2 (ABB2081) SK Bagan Datoh (ABA5045) SJK(C) Chong Hwa (ABC2125) SJK(T) Methodist (ABD2163) SJK(T) St Teresa’S Convent (ABD6102) SJK(C) Bagan Pasir Laut (ABC5100) SJK(C) Chong San (ABC5095) SK Methodist (Acs) (ABB2095) SK St. Francis (ABB1044) SK Balun (ABA0022) SJK(C) Chong Wah (ABC3054) SJK(C) Min Sin (ABC2116) SK Sultan Idris 2 (ABA5002) SK Bandar Tua (ABA8236) SJK(C) Choong Hua (2) (ABC0061) SK Pakatan Jaya (ABA2072) SK Sultan Yussuf (ABB2090) SK Banggol Belimbing (ABA7014) SJK(C) Chui Chak (ABC5084) SJK(C) Pasir Pinji (1) (ABC2109) SK Sultan Yussuf Amdr (ABA6008) SK Banggol Jas (ABA6042) SJK(C) Chung Hwa (ABC5089) SJK(C) Pasir Pinji (2) (ABC2110) SK Sungai Raya (ABA2001) SJK(T) Barathi (ABD5105) SK Dato’ Ishak (ABA1021) SK Pengkalan (ABA2057) SK Taiping (ABA6009) SK Batu Kurau (ABB6072) SK Dato’ Kamaruddin (ABA0030) SK Pengkalan Aur (ABA6053) SK Talang (ABA4025) SK Batu Masjid (ABA0017) SK Dato’ Panglima Bkt Gantang SK Pengkalan Baharu (ABA2017) SK Taman Bersatu (ABA2056) SK Batu Sepuluh (ABA1019) (ABA6020) SK Pengkalan Pegoh (ABA2016) SK Taman Panglima (ABA6058) SK Batu Tiga (ABA0008) SJK(T) Dato Sithambaram Pillay SJK(C) Perak (ABC2101) SK Tambun (ABA2004) SK Beluru (ABA4004) (ABD5107) SJK(T) Perak Sangeetha Sabah SK Tanjong Rambutan (ABA2005) SK Bendang Kering (ABA4005) SK Dato’ Yahya Subban (ABA5060) (ABD2161) SJK(T) Tanjong Rambutan (ABD2158) SK Bendang Siam (ABA6012) SK Dendang (ABA1001) SK Perpaduan (ABA2053) SJK(T) Tapah (ABD0073) SK Beruas (ABA1002) SK Gangga (ABB1045) SJK(C) Phui Ying (ABC2143) SK Tasek (ABA2006) SJK(T) Beruas (ABD1093) SK Gelok (ABA7009) SK Pinji (ABA2064) SK Tasek Dermawan (ABA2061) SK Besout 3 (ABA0035) SK Gelong Gajah (ABA1004) SJK(C) Poi Lam (ABC2105) SJK(C) Tat Choi (ABC2118) SK Besout 4 (ABA0121) SK Gopeng (ABB2094) SJK(C) Pokok Assam (ABC6077) SJK(T) Thiruvalluvar (ABD5102) SK Bukit Chupak (ABA8220) SJK(C) Gunong Hijau (ABC2131) 34Contents - Primary School - BM.indd 34 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 35. SK Gunong Semanggol (ABA3029) SK Kerunai (ABA7024) SJK(T) Ladang Kuala Bernam (ABD5126) SJK(C) Min Te (ABC1062) SK Gunung Panjang (ABA2019) SJK(C) Kg Coldstream (ABC0063) SJK(T) Ladang Lauderdale (ABD6112) SK Muhammad Saman (ABA1018) SK Haji Dahlan (ABA3037) SJK(C) Kg. Baharu Batu Dua (ABC7038) SJK(T) Ladang Matang (ABD6113) SK Nakhoda Muhammad Taib (ABA1012) SK Haji Mahmud (ABA2008) SJK(C) Khai Chee (ABC4093) SJK(T) Ladang Perak River Valley SJK(C) Nam Hua (ABC3050) SK Haji Wan Jaafar (ABA6033) SJK(C) Khay Beng (ABC7046) (ABD4114) SK Padang Gajah (ABA6015) SJK(C) Hing Wa (ABC4102) SJK(C) Khay Hwa (ABC6092) SJK(T) Ladang Rubana 1 (ABD5117) SK Padang Tenggala (ABA8222) SJK(C) Hwa Lian (1) (ABC1046) SJK(C) Khea Wah (ABC6084) SJK(T) Ladang Sabrang (ABD5112) SK Panchor (ABA1007) SJK(C) Hwa Min (ABC0051) SJK(C) Khiu Min (ABC4094) SJK(T) Ladang Selaba (ABD5106) SK Pangkalan Tldm Ii (ABA1031) SJK(C) Hwa Nan (ABC5096) SJK(C) Khuen Hean (ABC1066) SJK(T) Ladang Sg Wangi Ii (ABD1087) SK Pantai Besar (ABA6030) SK Jelai (ABA6029) SJK(T) Klebang (ABD2175) SJK(T) Ladang Sin Wah (ABD6110) SK Pantai Remis (ABA1029) SK Jeliang (ABA4021) SK Kota Baharu (ABA2021) SJK(T) Ladang Stoughton (ABD6120) SJK(C) Papan (ABC2129) SK Jelutong (ABA6019) SK Kuak Hulu (ABA7002) SJK(T) Ladang Sungai Samak (ABD5145) SK Parit (ABA8216) SK Jenalik (ABA4046) SK Kuak Luar (ABA7003) SJK(T) Ladang Teluk Bharu (ABD5125) SK Parit Haji Aman (ABA3010) SJK(C) Jeram (ABC2148) SJK(T) Kuala Kurau (ABD3059) SJK(T) Ladang Teluk Buloh (ABD5122) SK Parit Haji Taib (ABA3009) SK Jeram Mengkuang (ABA0014) SK Kuala Dipang (ABA2024) SJK(T) Ladang Tong Wah (ABD0081) SK Pasir Gajah (ABA8207) SJK(C) Jerlun (ABC4096) SK Kuala Gula (ABA3038) SJK(T) Ladang Walbrook (ABD1086) SK Pasir Panjang Ulu (ABA8237) SK Kampong Dew (ABA3030) SJK(C) Kuala Kuang (ABC2123) SK Lambor Kanan (ABA8225) SJK(C) Pei Cheng (ABC2122) SJK(C) Kampong Merbau (ABC1065) SK Kuala Kurau (ABA3006) SK Lambor Kiri (ABA8213) SK Pekan Rabu (ABA5067) SK Kampong Pahang (ABA0012) SK Kuala Slim (ABA0026) SK Laneh (ABA4029) SJK(C) Pelawan (ABC5082) SK Kampong Poh (ABA0007) SJK(C) Kur Seng (ABC1051) SK Layang-Layang Kanan (ABA8221) SK Pendita Za’Ba (ABA0002) SJK(T) Kampong Tun Sambanthan SJK(C) Kwong Man (ABC6082) SK Lekir (ABA1017) SK Perempuan Methodist (ABB5079) (ABD1083) SJK(T) Ladang Allagar (ABD6117) SJK(C) Liman (ABC4092) SK Perlop 1 (ABA4048) SK Kampung Baharu (ABA1025) SJK(T) Ladang Ayer Tawar (ABD1082) SJK(C) Lintang (ABC4106) SK Permatang (ABA5063) SK Kampung Baharu Redang Ponggor SJK(T) Ladang Batak Rabit (ABD5113) SK Long Jaafar (ABA6001) SK Permatang Pelandok (ABA5068) (ABA5072) SJK(T) Ladang Bikam (ABD0083) SK Luat (ABA7016) SK Permatang Raja (ABA6057) SK Kampung Gudang (ABA6025) SJK(T) Ladang Changkat Salak SJK(T) Maha Ganesa Viddyasalai SK Perwira (ABA5077) SJK(C) Kampung Jering (ABC1063) (ABD4116) (ABD1073) SJK(C) Pheng Lok (ABC0050) SJK(T) Kampung Kayan (ABD1091) SJK(T) Ladang Gedong (ABD3072) SK Malim Nawar (ABA2023) SJK(C) Ping Min (ABC1049) SK Kampung Maamor (ABA4043) SJK(T) Ladang Glenealy (ABD8451) SJK(T) Mambang Diawan (ABD2186) SJK(T) Pondok Tanjung (ABD6106) SK Kampung Muhibah (ABA4057) SJK(T) Ladang Huntly (ABD1078) SJK(C) Man Ming (ABC2145) SJK(C) Pooi Aing (ABC5092) SK Kampung Repoh (ABA6026) SJK(T) Ladang Jendarata 1 (ABD5119) SK Manong (ABA4023) SJK(C) Pooi Seng (ABC5091) SK Kampung Yaman (ABA6027) SJK(T) Ladang Jendarata Bahagian Alpha SJK(C) Manong (ABC4097) SK Pulau Padang (ABA8209) SK Kamunting (ABA6051) Bernam (ABD5123) SK Matang Gerdu (ABA3007) SK Pusing (ABB2092) SJK(T) Kamunting (ABD6099) SJK(T) Ladang Jendarata Bhg 3 SK Matang Jelutong (ABA3008) SK Raban (ABA7018) SK Kati (ABA4015) (ABD5121) SK Matang Kunda (ABA5047) SK Raja Chulan (ABA8231) SK Kayan (ABA1026) SJK(T) Ladang Jin Seng (ABD3068) SK Menora (ABA4006) SK Raja Muda Musa (ABA4056) SK Kenayat (ABA7022) SJK(T) Ladang Kalumpong (ABD3071) SK Methodist (ABB1041) SK Rambai Tujuh (ABA4010) SJK(C) Keow Min (ABC5093) SJK(T) Ladang Kampar (ABD2188) SK Methodist (ABB2097) SK Rkt Bersia (ABA7027) SK Keroh (ABA7001) SJK(T) Ladang Kota Lima (ABD7049) SJK(T) Methodist (ABD2172) SK Rkt Lasah (ABA4035) 35Contents - Primary School - BM.indd 35 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 36. SK Rungkup (ABA5051) SK Sungai Batu (ABA1009) SK Tanjong Belanja (ABA8204) SJK(C) Wah Keow (ABC5081) SK Sama Gagah (ABA3032) SJK(C) Sungai Batu (ABC1067) SK Tanjong Bidara (ABA8230) SJK(C) Yeong Hwa (ABC7044) SK Sauk (ABA4017) SK Sungai Bayor (ABA6043) SK Tanjong Piandang (ABA3026) SJK(C) Yeong Seng (ABC5090) SJK(C) Sauk (ABC4091) SK Sungai Behrang (ABA0032) SK Tebing Rebak (ABA5040) SJK(C) Ying Sing (ABC2149) SK Sayong (ABA4001) SK Sungai Bogak (ABA3011) SK Tebok Banjar (ABA5007) SJK(C) Yit Chee (ABC2130) SK Segari (ABA1011) SK Sungai Buloh (ABA5016) SK Tebuk Pancur (ABA3013) SJK(C) Yu Ying (ABC2156) SK Selabak (ABA5004) SK Sungai Dendang (ABA6038) SK Telaga Nenas (ABA1024) SJK(T)Ladang Strathmashie (ABD5137) SK Senggang (ABA4009) SK Sungai Dulang Dalam (ABA5039) SK Telok Perang (ABA8218) SJK(T)Te) Bagan Datoh (ABD5136) SK Seri Baru (ABA5011) SJK(C) Sungai Durian (ABC2140) SK Telok Bakong (ABA8226) SK Seri Cempaka (ABA8246) SK Sungai Haji Muhammad (ABA5056) SK Telok Pial (ABA3015) PErLIS SK Seri Jaya (ABA2067) SK Sungai Jejawi (ABA5015) SK Teluk Birah (ABA5012) Bandar SK Seri Kelebang (ABA2052) SK Sungai Jernih (ABA6034) SK Teluk Medan (ABA3014) SK Arau (RBA0082) SK Seri Langkap (ABA5066) SK Sungai Keli (ABA5042) SK Temelok (ABA6014) SK Bukit Keteri (RBA0089) SK Seri Pangkor (ABA1023) SK Sungai Kepar (ABA3033) SK Temelong (ABA7012) SJK(C) Choon Siew (RBC0044) SK Seri Pinang (ABA3034) SK Sungai Kerawai (ABA5071) SK Temong (ABA4040) SK Jalan Raja Syed Alwi (RBA0083) SK Seri Tawai (ABA7021) SJK(C) Sungai Kroh (ABC0052) SJK(C) Thung Hon (ABC2139) SK Jejawi (RBA0011) SK Seroli (ABA4045) SK Sungai Lesong (ABA0015) SJK(C) Tit Bin (ABC1069) SK Kampong Salang (RBA0013) SJK(C) Sey Wah (ABC4100) SK Sungai Megat Aris (ABA3028) SK Titi Serong (ABA3027) SJK(T) Kangar (RBD0053) SK Sg Lampam (ABA5064) SK Sungai Nipah (ABA5046) SK Toh Indera Wangsa Ahmad (ABA2030) SJK(C) Khay Beng (RBC0046) SK Simpang (ABA6007) SK Sungai Pergam (ABA5048) SK Toh Johan (ABA6013) SJK(C) Khoon Aik (RBC0047) SK Simpang Empat (ABA5076) SK Sungai Ramai (ABA1013) SK Toh Paduka Raja (ABA8233) SK Seberang Ramai (RBA0086) SJK(C) Simpang Lima (ABC1058) SK Sungai Ranggam (ABA8227) SK Toh Rakna Sakti (ABA6044) SK Seri Perlis (RBA0016) SJK(C) Sin Hua (ABC6093) SK Sungai Rusa (ABA5014) SK Toh Sajak (ABA6023) SK Seri Tunjong (RBA0037) SJK(C) Sin Min (ABC2150) SK Sungai Samak (ABA5043) SJK(C) Tong Wah (ABC3055) SK Siputeh (ABA2031) SK Sungai Sumun (ABA5032) SJK(T) Trolak (ABD0088) Luar Bandar SK Sitiawan (ABA1016) SJK(C) Sungai Terap (ABC6098) SK Trolak Selatan (ABA0118) SK (Felda) Chuping (RBA0076) SK Slim Village (ABA0029) SK Sungai Tiang Darat (ABA5053) SK Trolak Timur (ABA0033) SK (Felda) Mata Air (RBA0078) SJK(T) Slim Village (ABD0079) SK Sungai Tinggi (ABA6016) SK Trolak Utara (ABA0110) SK Abi (RBA0001) SK Sri Changkat (ABA8245) SK Sungai Tiram (ABA1020) SK Tronoh (ABA2032) SR Agama (SABK) Al-Islahiyah (Rendah) SK Sri Kurau (ABA6035) SK Sungai Tungku (ABA5061) SJK(T) Tronoh (ABD2170) (RCT0001) SK Sri Selama (ABA6036) SK Sungai Wangi (ABA1014) SK Trosor (ABA4033) SK Behor Empiang (RBA0088) SK St. Paul (ABB2098) SK Sungkai (ABA0018) SK Tun Dr Ismail (ABA4027) SK Beseri (RBA0003) SK Sultan Abdul Aziz (ABA4018) SJK(T) Sungkai (ABD0077) SJK(T) Tun Sambanthan (ABD4117) SK Bintong (RBA0004) SK Sultan Abdullah (ABA6022) SK Syed Idrus (ABA2009) SJK(C) Uk Dih (ABC1055) SK Bohor Mali (RBA0005) SK Sultan Idris Ii (ABA6046) SJK(T) Tan Sri Dato’ Manickavasagam SJK(C) Uk Ing (ABC1053) SK Changkat Jawi (RBA0040) SK Sumpitan (ABA7010) (ABD0080) SK Ulu Bernam (ABA5044) SJK(C) Chin Hun (RBC0043) SK Sungai Besar (ABA8242) SJK(C) Tanah Hitam (ABC2124) SK Ulu Kenas (ABA4019) SK Chuping (RBA0007) SK Sungai Ara (ABA6049) SK Tanah Lalang (ABA5038) SK Ulu Mengkuang (ABA6041) SK Dato Ahmad Musa (RBA0033) SK Sungai Baharu (ABA3022) SK Tanah Merah (ABA4013) SK Ulu Slim (ABA0025) SK Dato Kayaman (RBA0009) 36Contents - Primary School - BM.indd 36 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 37. SK Guar Jentik (RBA0087) SK Dato Kramat (PBA1003) SJK(T) Ramakrishna (PBD1085) SK Bukit Indera Muda (PBA0021) SK Guar Nangka (RBA0010) SJK(C) Eng Chuan (PBC1054) SJK(C) Sacred Heart (PBC3024) SK Bukit Minyak (PBA0022) SR Agama (SABK) Islam Ii (RCT0003) SK Francis Light (PBB1021) SK Seri Indah (PBA1018) SK Bumbong Lima (PBA2005) SR Agama (SABK) Islam Iii (RCT0002) SK Genting (PBA3003) SK Seri Permai (PBB3014) SJK(C) Eok Hua (PBC3022) SK Jelempok (RBA0012) SK Hashim Awang (PBB2031) SK Seri Relau (PBA3015) SK Guar Perahu (PBA0003) SK Kampong Serdang (RBA0014) SJK(C) Heng Ee (PBC1056) SK Sg Nibong (PBA1010) SK Jalan Baharu, Perai (PBA0005) SK Kubang Gajah (RBA0085) SJK(C) Hu Yew Seah (PBC1081) SJK(C) Shih Chung Pusat (PBC1074) SK Juara (PBA0006) SK Long Boh (RBA0077) SR Agama (SABK) Islam Al Masriyah SJK(C) Sin Kang (PBC1076) SK Kampong To’Bedor (PBA2007) SK Padang Besar Selatan (RBA0022) (PCT0002) SK Sri Aman (PBB1013) SK Kampung Selamat (PBA2028) SJK(C) Padang Besar Utara (RBC0048) SK Jalan Hamilton (PBA1016) SK St Mark (M) (PBB2032) SJK(C) Kampung Valdor (PBC4015) SK Padang Keria (RBA0023) SK Jalan Residensi (PBB1030) SK St Xavier (PBB1034) SJK(C) Kay Sin (PBC0028) SK Padang Kota (RBA0019) SK Jelutong (PBA1005) SK St Xavier Cawangan (PBB1035) SK Kebun Sireh (PBA0008) SK Padang Melangit (RBA0024) SJK(C) Kampung Jawi (PBC4017) SJK(C) Sum Min (PBC1077) SK Keledang Jaya (PBA4002) SK Panggau (RBA0090) SJK(C) Keow Kuang (PBC0029) SJK(C) Sum Sun (PBC1078) SJK(C) Kg. Sg. Lembu (PBC0024) SK Pauh (RBA0026) SK Kg Baru (PBB0021) SK Sungai Ara (PBA3007) SK Kuala Muda (PBA2008) SK Santan (RBA0029) SK Khir Johari (PBA0009) SJK(T) Sungai Ara (PBD3032) SJK(C) Kubang Semang (PBC0023) SJK(C) Simpang Empat (RBC0051) SJK(C) Kong Min Cawangan Satu SK Sungai Bakap (PBA4007) SK Lahar Kepar (PBA2011) SK Sungai Baru (RBA0031) (PBC1061) SK Sungai Nyior (PBA2030) SJK(C) Lay Keow (PBC0031) SK Tambun Tulang (RBA0034) SJK(C) Kong Min Pusat (PBC1060) SK Sungai Rambai (PBA0016) SJK(T) Ldg Alma (PBD0037) SK Ujong Batu (RBA0038) SJK(C) Kwang Hwa (PBC2042) SK Tanah Liat (PBA0017) SJK(T) Ldg Byram (PBD4023) SK Utan Aji (RBA0039) SJK(C) Li Hwa (PBC2044) SK Tanjong Tokong (PBA1012) SJK(T) Ldg Krian (PBD4028) SJK(C) Li Tek ‘A’ (PBC1064) SK Tanjung Bunga (PBA1011) SJK(T) Ldg Malakoff (PBD2048) PULaU PINaNG SJK(C) Li Tek ‘B’ (PBC1065) SJK(C) Tar Thong (PBC3026) SJK(T) Ldg Mayfield (PBD2049) Bandar SJK(C) Li Tek Cawangan (PBC1066) SK Titi Teras (PBA3013) SJK(C) Lee Chee (PBC2043) SJK(C) Aik Hua (PBC1046) SK Mak Mandin (PBB2075) SJK(C) Tong Sian (PBC1079) SK Macang Bubok (PBA0010) SK Ayer Itam (PBA1001) SJK(C) Mak Mandin (PBC2032) SK Wellesley (PBB1037) SK Machang Bubok Ii (PBA0029) SK Bagan Ajam (PBA2002) SJK(C) Moh Ghee (Pusat) (PBC1068) SJK(C) Mah Hua (PBC2045) SK Bagan Tuan Kechil (PBA2004) SJK(C) Moh Ghee Cawangan (PBC1069) Luar Bandar SK Mengkuang (PBA0011) SK Balik Pulau (PBA3018) SK Mutiara Perdana (PBA3017) SJK(C) Aik Keow (PBC2033) SK Mohd Shah (PBA2006) SK Bayan Baru (PBA3014) SK Nibong Tebal (PBA4003) SJK(C) Aik Keow (PBC2034) SK Padang Menora (PBA2012) SK Bayan Lepas (PBA3002) SJK(C) Pai Teik (PBC4019) SK Alma (PBA0001) SK Paya Keladi (PBA2014) SJK(T) Bkt Mertajam (PBD0036) SJK(T) Palaniandy (PBD2050) SK Alma Jaya (PBA0023) SJK(C) Peng Bin (PBC0032) SJK(C) Chiao Nan (PBC1049) SJK(C) Pei Yu (PBC2036) SK Ara Rendang (PBA2001) SK Pengkalan Jaya (PBA2032) SJK(C) Chong Kuang (PBC4016) SK Perempuan Island (PBB1025) SK Bandar Tasek Mutiara (PBA4019) SJK(T) Perai (PBD2080) SJK(C) Chung Hwa 2 (PBC2039) SJK(C) Perkampungan Berapit (PBC0022) SK Batu Feringghi (PBA1002) SK Permai Indah (PBA0028) SJK(C) Chung Hwa Confucian ‘B’ SJK(C) Phei Shin (PBC1071) SK Batu Kawan (PBA4017) SK Permatang Binjai (PBA2017) (PBC1052) SJK(C) Phor Tay (PBC1072) SK Batu Maung (PBA3001) SK Permatang Damar Laut (PBA3005) SJK(C) Chung Shan (PBC3021) SJK(C) Poay Wah (PBC1073) SK Bkt Tambun (PBA4001) SK Permatang Janggus (PBA2019) SK Convent Lebuh Light (PBB1017) SK Pykett Methodist (PBB1033) SJK(C) Boon Beng (PBC4013) SK Permatang Pasir (PBA0012) 37Contents - Primary School - BM.indd 37 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 38. SK Permatang Pauh (PBA0013) SK Bahang (XBA4128) SK St Anthony (XCA4115) SK Buang Sayang (XBA4258) SK Permatang Sintok (PBA2020) SK Bandar Tawau (XBA3051) SK St Benedict (M) (XCA5440) SK Bukit Quoin (XBA3007) SJK(C) Permatang Tinggi (PBC0021) SK Batu 6 1/2 Segama (XBA3119) SK St Dominic (XCA3126) SK Bundu Apin-Apin (XBA1010) SJK(T) Permatang Tinggi (PBD0034) SK Binaong (XBA1006) SK St Joseph (M) (XCA4252) SK Bundutahuri (XBA4404) SK Pinang Tunggal (PBA2022) SJK(C) Chi Hwa (XCC2006) SK St Mary Convent (XCA2041) SK Bungalio (XBA4308) SK Pulau Betong (PBA3006) SJK(C) Chung Hwa (XCC3012) SK St Peter, Kudat (XCA5064) SK Bunsit (XBA1011) SK Pulau Mertajam (PBA2023) SJK(C) Good Shepherd Menggatal SK St Theresa Inobong (XCA4119) SJK(C) Chung Hwa (XCC1305) SK Seberang Jaya 2 (PBA0019) (XCC4009) SK Sung Siew (XCA2053) SJK(C) Chung Hwa Mesapol (XCC6203) SJK(C) Seng Keow (PBC0033) SJK(C) Hing Hwa (XCC3014) SJK(C) Syn Hua (XCC2056) SK Desa Subur (XBA3002) SK Seri Bayu (PBA3016) SK Holy Trinity (XCA3016) SK Taman Tawau (XBA3070) SK Entabuan (XBA1308) SK Seri Impian (PBA0025) SJK(C) Hwa Lian (XCC5012) SK Tanjung Aru 1 (XBA4061) SK Gana-Gana (XBA5404) SK Seri Penanti (PBA0015) SK Kem Kabota (XBA3020) SK Tanjung Aru Ii (XBA4096) SK Geras (XBA1201) SK Seri Tasek (PBA4011) SK Kem Lok Kawi (XBA4106) SK Tansau (XBA4109) SK Gontung (XBA4405) SJK(C) Sin Chung (PBC2047) SK Kepayan (XBA4014) SK Tobobon (XBA4093) SK Holy Cross (XCA2105) SJK(C) Sin Min (PBC3025) SK Kg Titingan (XBA3068) SK Tombovo (XBA4122) SJK(C) Hwa Shiong (XCC4104) SJK(C) Sin Ya (PBC0034) SK Kimondou (XBA5409) SJK(C) Yue Min (XCC4124) SK Jaya Baru (XBA1021) SK Sungai Duri (PBA4008) SK Kolombong Kota Kinabalu (XBA4020) SJK(C) Yuk Chin (XCC3057) SK Jeroco (XBA3143) SK Sungai Kechil (PBA4009) SJK(C) Kung Ming (XCC3026) SJK(C) Yuk Choi (XCC2063) SK Kampong Libang (XBA5405) SK Sungai Korok (PBA3008) SK Lahad Datu Ii (XBA3108) SK.St.Francis Xavier, Keningau (XCA1043) SK Karangan (XBA6064) SK Sungai Pinang (PBA3009) SK Lohan (XBA5416) SK Kauluan (XBA4317) SK Sungai Puyu (PBA2025) SK Lok Yuk Inanam (XCA4024) Luar Bandar SK Kauluan (XBA5460) SK Sungai Rusa (PBA3010) SK Lok Yuk Likas (XCA4026) SK Abaka (XCA3001) SK Kebayau (XBA5312) SK Sungai Setar (PBA4010) SJK(C) Lok Yuk Likas (XCC4025) SK Ambual (XBA1001) SK Kebayau Telipok (XBA4013) SK Taman Merak (PBA4016) SK Mawar (XBA2091) SK Ansip (XBA1052) SK Kelatuan (XBA4218) SK Tasek Gelugor (PBA2026) SK Melodi (XBA3074) SK Babagon Toki (XBA4003) SK Kelawat (XBA5313) SK Tasek Permai (PBA4018) SJK(C) Ming Chung (XCC2016) SK Badukan (XBA5401) SK Kepangian (XBA5458) SJK(T) Tasek Permai (PBD4030) SK Muhibbah Raya (XBA3065) SK Balung (XBA3004) SK Kerokot (XBA1203) SK Telok Ayer Tawar (PBA2027) SK Pasir Puteh (XBA1035) SK Bambangan (XBA1213) SK Keronggu (XBA4017) SK Telok Bahang (PBA3011) SK Pasir Putih (XBA3066) SK Bangkahak Baru (XBA5303) SK Kiawayan (XBA1204) SK Telok Kumbar (PBA3012) SJK(C) Pea Wha (XCC2020) SK Bantayan (XBA4401) SK Kinirasan (XBA5451) SJK(C) True Light (PBC0035) SK Pekan Beaufort (XBA6062) SK Batu Payong (XBA3005) SK Kipovo (XBA4105) SJK(C) Yang Cheng (PBC3028) SK Pekan Putatan (XBA4126) SK Batu Tiningkang (XBA1302) SK Kituntul (XBA5410) SJK(C) Yeok Hua (PBC3029) SK Perdana (XBA3073) SK Bawang Pitas (XBA5219) SJK(C) Kok Wah Talibong (XCC4323) SJK(C) Yok Eng (PBC4021) SJK(C) Pui Gin (XCC2023) SK Belatik (XBA4203) SK Kokol (XBA4019) SJK(C) Yu Chye (PBC3030) SK Puun Tunoh (XBA4113) SK Benoni (XBA4204) SJK(C) Kong Min (XCC1315) SK Sacred Heart (M) (XCA4039) SK Berangkok (XBA6302) SK Kopuron (XBA2248) SaBaH SJK(C) Shan Tao (XCC4044) SK Blok 31 (XBA3008) SK Kota Kinabatangan (XBA2236) Bandar SJK(C) Siew Ching (XCC3124) SK Bongol (XBA4403) SK Kuala Merotai (XBA3023) SJK(C) Anglo-Chinese (XBC4002) SK St Aloysius Limbanak (XCA4114) SK Brumas (XCA3010) SK Kulambai (XBA5320) 38Contents - Primary School - BM.indd 38 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 39. SK Kumawanan (XBA1205) SK Narawang (XBA5425) SK Sodomon (XBA1040) SK Tinompok Liwan (XBA1225) SK Kundasang (XBA5412) SK Nukahan (XBA6042) SK St Catherine (M) (XCA4048) SK Tiong Perungusan (XBA4422) SK Kungkular (XBA1304) SK Nyaris-Nyaris (XBA6119) SK St James Apin-Apin (M) (XCA1046) SK Toboh (XBA5446) SK Ladang Tiger (XCA3053) SK Padawan Besar (XBA4236) SK St John (M) (XCA4352) SK Tombongon (XBA4064) SK Ladang-Lumadan (XBA6035) SK Pahu (XBA4332) SK St Joseph (XCA4116) SK Tombongon (XCA4369) SK Lagud (XBA1318) SK Pahu Himbaan (XBA5457) SK St Mary (M) (XCA4254) SK Tongou (XBA5448) SK Lajong (XCA5022) SK Pangi (XBA1325) SK St Paul Kolopis (XCA4118) SK Topokon (XBA4425) SK Lasau Tintapon (XBA5360) SK Pangkalan Abai (XBA5363) SK St Pius Pamilaan (M) (XCA1335) SJK(C) Tsi Sin (XCC1346) SK Laya-Laya (XBA4384) SK Pekan Dua (XBA5463) SK St. Augustine (XCA6320) SK Tudan (XBA5449) SK Liau Apin-Apin (XBA1027) SK Pekan Keningau Ii (XBA1076) SK St. Peter Bundu (XCA6322) SK Ulu Tomani (XBA1340) SK Linungkuan (XBA4411) SK Pekan Kiulu (XBA4321) SK St. Stephen (XCA6324) SK Unico Desa (XBA3150) SK Lipasu (XBA5415) SK Pekan Pitas Ii (XBA5232) SK Suangpai (XBA5067) SK Wallace Bay (XCA3055) SK Lok Yuk Sikuati (XCA5030) SK Pekan Ranau (XBA5434) SK Sugud (XBA4120) SK Wangkod (XBA4426) SK Lokos Tamparuli (XBA4412) SK Pekan Tamparuli (XBA4419) SK Sungai Hj Matahir (XBA3046) SK Weston (XBA6060) SK Lokub (XBA4324) SK (Khas) Pekan Tuaran (XBA4385) SK Sungai Sapi (XBA2123) SKK St James Tenghilan Tamparuli (M) SK Longut (XBA5413) SK Perancangan (XBA5430) SK Sunsuron (XBA1217) (XCA4401) SK Lotong (XBA1214) SK Permai (XBA3148) SK Tagaroh (XBA5110) SKK St Theresa (XCA1216) SK Lubok (XBA6033) SK Piasau (XBA5330) SK Tagudon Lama (XBA5442) SK Malangang Baru (XBA4328) SK Pinolobu (XBA5365) SK Tahak (XBA6108) SaraWak SK Mangaris (XBA5121) SK Pituru (XBA5331) SJK(C) Tai Tong (XCC2058) Bandar SK Mangin (XBA5126) SK Podos (XBA5362) SK Talungan Telipok (XBA4059) SK Anchi (YBA4103) SK Mansud (XBA6311) SK Poring (XBA5433) SK Tambatuan (XBA5344) SK Asyakirin (YBA9113) SK Mantailang (XBA1322) SK Pukak (XBA4335) SK Tambulian (XBA5345) SK Batu Lintang (YBB1203) SK Mantob (XBA4329) SK Pulau Libaran (XBA2024) SK Tampasak Togudon (XBA4125) SJK(C) Chung Hua (YCC3105) SK Maraba (XBA6037) SK Rampazan (XBA4244) SK Tampios (XBA5443) SJK(C) Chung Hua 2 (YCC1203) SK Marakau (XBA5419) SK Ranau (XBA5130) SK Tanaki (XBA4257) SJK(C) Chung Hua No. 5 (YCC1301) SK Marak-Parak (XBA5104) SK Rancangan Belia Tiulon (XBA1068) SK Tandek (XBA5111) SJK(C) Chung Hua 1 (YCC1202) SK Maukab (XBA5418) SK Rangalau Baru (XBA4336) SK Tangkungon (XBA2139) SJK(C) Chung Hua Batu 4 1/2 (YCC1322) SK Melalap (XBA1323) SK Rangalau Lama (XBA4337) SK Tanjong Pisau (XBA2066) SJK(C) Chung Hua Batu 7 (YCC1331) SK Melalia (XBA6212) SK Ranggu (XBA3037) SK Tanjung Manawali (XBA5017) SJK(C) Chung Hua Batu 8 1/2 (YCC1303) SK Menawo (XBA1032) SK Rimbaan (XBA6330) SK Taun Gusi (XBA5350) SJK(C) Chung Hua Bintulu 2 (YCC9104) SK Mengkulat (XBA5323) SK Rungus (XBA4413) SK Telupid (XBA2127) SJK(C) Chung Hua Bt Kawa (YCC1314) SK Menumpang (XBA6315) SK Sampir (XBA5107) SK Tengkurus (XBA5348) SJK(C) Chung Hua No.6 (YCC1207) SK Merotai Kecil (XCA3031) SK Saradan (XBA4415) SK Terian (XBA4121) SJK(C) Chung Hua Pujut (YCC4104) SK Mohimboyon (XBA5421) SK Seri Pagi (XBA2150) SK Tikolod (XBA1220) SJK(C) Chung Hua, Bintulu (YCC9101) SK Monopod (XBA2159) SK Sindumin (XBA6219) SK Tilis (XBA1303) SJK(C) Chung San Miri (YCC4106) SK Moynod (XBA2149) SK Singgah Manis (XBA2246) SK Tinaduk (XBA1125) SJK(C) Chung Sing (YCC3111) SK Moyog (XBA4108) SK Sinulihan (XBA4417) SK Tinambak (XBA4431) SJK(C) Do Nang (YCC3205) SK Nahaba (XBA5324) SK Skim Kokos (XBA3209) SK Tinangol (XCA5078) SJK(C) Ek Thei (YCC3110) 39Contents - Primary School - BM.indd 39 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 40. SK Garland (YCB1335) SJK(C) Song Kheng Hai (YBH1202) SK Bario (YBB4331) SK Dato Mohd Musa (YBA8120) SK Gersik (YBA1313) SK South (YBB4102) SK Batang Maro (YBA2415) SK Dato Traoh Muara Tuang (YBA8107) SK Gita (YBA1321) SK St Columba (YCB4102) SK Batu 36 (YBA3501) SK Datu Pengiran Mohamad (YBE3501) SK Gita 2 (YBA1212) SK St David (YCB1330) SK Batu Luking (YBB3315) SK Desa Lavang (YBA9112) SJK(C) Guong Ann (YCC3104) SJK(C) St Paul(M) (YCC1201) SK Bekenu (YBA4407) SK Dua Sungai (YBA3403) SJK(C) Guong Ming (YCC3206) SK St Theresa, Padungan (YCB1205) SK Beliau Isa (YBB4401) SJK(C) Ek Hua (YCC3402) SK Jalan Arang (YBA1208) SK St Thomas (M) (YCB1201) SK Beliong (YBE1327) SK Emplam (YBB2320) SK Jalan Bintang (YBA4101) SJK(C) Stampin (YBC1302) SK Bengoh (YBB1305) SK Endap (YBA8109) SK Kg Baru (YBA9104) SJK(C) Sung Sang (YCC3219) SJK(C) Beratok (YBC1304) SK Engkabang (YBB2205) SK Kidurong (YBA9109) SJK(C) Taman Rajang (YBC3101) SJK(C) Boi Ing (YCC3231) SK Engkilili No. 1 (YBB2301) SK Kidurong Ii (YBA9111) SK Temenggong Datuk Muip (YBA4110) SK Bruan Mapal (YBB6414) SK Engkranji (YBA2116) SJK(C) Kiew Nang (YCC3112) SJK(C) Thai Kwang (YCC3107) SK Bukit Nibong (YBB6321) SK Entayan (YBB8241) SJK(C) Kwong Hua (YCC3222) SJK(C) Tiong Hin (YCC3109) SK Bukit Papit (YBB6315) SK Gahat Mawang (YBB8233) SK Laksamana (YBA1204) SK Wira Jaya (YBA1349) SK Bulan Jeragam (YBB8334) SK Gawang Empili (YBA8316) SK Lambir Village (YBE4107) SK Bumiputera (YBE1401) SK Gemuan (YBB6320) SK Maj Gen Datu Ibrahim (YBA1353) Luar Bandar SK Bungin (YBA2419) SK Good Shepherd (YCB4303) SK Merbau (YBA4113) SK Abang Aing (YBA2109) SK Buso (YBB1101) SK Grogo (YBB1107) SK Merpati Jepang (YBA1201) SK Abang Buyuk (YBA6101) SJK(C) Camporan (YBC6401) SK Gunong Ngeli (YBB8325) SJK(C) Nang Sang (YCC3220) SK Abang Galau (YBA6106) SK Cardinal Vaughan (YCB7301) SJK(C) Hin Hua (YCC7301) SK Ng Salim (YBB3228) SK Abang Leman (YBA2208) SJK(C) Chee Mung (YCC4402) SK Holy Name (YCB1401) SJK(C) North (YBC4101) SK Abang Man (YBE8307) SJK(C) Cheng Hua (YCC3311) SJK(C) Hua Nam (YBC6109) SK Orang Kaya Mohammad (YBA9101) SK Abg. Moh, Sessang (YBA2206) SJK(C) Chong Boon (YCC3403) SK Iboi/Pelanduk (YBA8304) SJK(C) Perbandaran Sibu No. 4 (YBH3102) SK Abun Matu (YBB7202) SJK(C) Chung Hua Batu 29 (YCC8202) SK Issu/Bangat (YBB2116) SK Petra Jaya (YBA1352) SK Adin (YBB6102) SJK(C) Chung Hua Bau (YCC1108) SK Jagoi (YBB1105) SK Pulau Melayu (YBA4108) SK Agama Sarikei (YCA6101) SJK(C) Chung Hua Beliong (YCC1323) SK Ja’Ie (YBE8305) SK Pulo (YBA1322) SK Apar (YBA1101) SJK(C) Chung Hua Betong (YCC2401) SK Jalan Muara Tuang (YBB8105) SK Riam Batu Dua (YBA4102) SK Aping (YBA2117) SJK(C) Chung Hua Buso (YCC1106) SK Jemukan (YBA8302) SK Rpr Batu Kawa (YBA1207) SK Asajaya Laut (YBE8108) SJK(C) Chung Hua Debak (YCC2402) SJK(C) Kai Chung (YCC6310) SK Sacred Heart (M) (YCB3102) SK Assan Nunggang (YBB3225) SJK(C) Chung Hua Roban (YCC2201) SK Kalaka Central (YBB2238) SJK(C) Sacred Heart Chinese (M) SK Assun (YBB6107) SJK(C) Chung Hua Sematan (YCC1401) SK Kalok (YBA2422) (YCC3101) SK Atas (YBB1103) SJK(C) Chung Hua Semera (YCC8302) SK Kampung Bakong Terus (YBB3507) SK Sayed Othman (YBE4104) SK Awat-Awat (YBA5204) SJK(C) Chung Hua Sg Jernang (YCC8101) SK Kampung Nyalau (YBB4420) SK Sedc (YBA3104) SK Babang (YBB2209) SJK(C) Chung Hua Sg Lumut (YCC4404) SK Kampung Pahlawan (YBA5104) SK Sejijak (YBB1322) SK Bakerkong (YBB6313) SJK(C) Chung Hua Sg Tapang Bt Kawa SK Kampung Rembus (YCB8110) SK Semenggok (YBA1326) SK Balai Ringin (YBB8211) (YCC1330) SJK(C) Kee Tee (YCC4303) SK Sentosa Sibu (YBA3105) SK Balingan (YBA2401) SJK(C) Chung Hua Sibuti (YCC4401) SK Kelapa Sawit No. 3 (YBB4427) SJK(C) Sibu Bandaran No 2 (YBH3101) SK Bandar Bintangor (YBB6319) SJK(C) Chung Hua Spaoh (YCC2403) SK Kelapa Sawit No. 4 (YBA4402) SK Sibu Bandaran No 3 (YBE3102) SK Bandar Limbang (YBA5123) SJK(C) Chung Hua Tondong (YCC1103) SK Keluru Tengah (YBA4417) SK Siol Kanan (YBA1209) SK Baoh Ulu (YBB3503) SJK(C) Chung Hwa Lawas (YCC5202) SK Kem Skrang (YBB2132) 40Contents - Primary School - BM.indd 40 6/10/2011 11:53:30 AM
 • 41. SK Kendaie (YBB1418) SK Lichok (YBB2203) SJK(C) Ming Chiang (YCC6308) SK Nanga Tebat (YBB2123) SK Keniong (YBB8313) SK Limpaki (YBA5111) SJK(C) Ming Ching (YCC6314) SK Nanga Tutus (YBB3216) SK Kepayang (YBB8312) SK Long Anap (YBB4314) SJK(C) Ming Wok (YCC3304) SK Nanga Wak (YBB6205) SK Kerangan (YBA5210) SK Long Loyang (YBB4326) SK Muara Tebas (YBA1317) SK Nangar (YBE6406) SK Kg Bobak/Sejinjang (YBA1103) SK Long Makabar (YBB4357) SK Mubok Berawan (YBA8202) SJK(C) Neng Shing (YCC3235) SK Kg Jebungan (YBE3403) SK Long Miri (YBB4333) SK Muding (YBB8332) SK Ng Antaroh (YBB7121) SK Kg Klid/Plajau (YBE3507) SK Long Naah (YBB4335) SK Mudong (YBB2220) SK Ng Atoi (YBB2214) SK Kg Pangtray (YBB6410) SK Long Panai (YBB4309) SK Mupong (YBB6310) SK Ng Balang (YBB7127) SK Kg Seberang (YBE3409) SK Long Pillah (YBB4330) SK Mupong Ulin (YBA6302) SK Ng Balingiau (YBB3314) SK Kg Senau (YBE3506) SK Long Segaham (YBB7205) SJK(C) Nang Hua (YCC6315) SK Ng Bangkit (YBB7304) SK Kg Tanjung Tuang (YBA8117) SK Long Sepiling (YBB4360) SK Nanga Aup (YBB2311) SK Ng Bawai (YBA7109) SK Kg Tebaang (YBE6405) SK Long Tukon (YBB5203) SK Nanga Bon (YBB3219) SK Ng Beguang (YBB7302) SK Kg Tellian (YBE3402) SK Long Tuma (YBB5202) SK Nanga Dayu (YBB6230) SK Ng Budu (YBB2211) SK Kita (YBA4406) SK Long Wat (YBB4362) SK Nanga Entaih (YBB6206) SK Ng Embuau (YBB7312) SK Klua (YBB2237) SK Luagan (YBA5211) SK Nanga Entuloh (YCB7104) SK Ng Ensiring (YBB6221) SK Koran (YBB8219) SK Lubok Antu (YBB2302) SK Nanga Jambu (YBB6225) SK Ng Entalau (YBB2129) SK Kpg Alit (YBA2207) SK Lubok Antu Reban (YBB8252) SK Nanga Jih (YBB3306) SK Ng Ibau (YBB7105) SK Kpg Banyok (YBB3227) SK Lubok Assam (YBB6220) SK Nanga Kara (YBB6219) SK Ng Ibun (YBB7111) SK Kpg Penasu Daro (YBB6311) SK Lubok Buntin (YBA8301) SK Nanga Kedup (YBB6212) SK Ng Kain (YBB7122) SK Kpg. Buda (YBA2404) SK Lubok Ipoh (YBB7308) SK Nanga Kua (YBB3405) SK Ng Kebiaw (YBB7114) SK Kpg. Bungai (YBB4406) SK Lubok Nibong (YBB2231) SK Nanga Kumpang (YBB2306) SK Ng Klassen (YBB2117) SK Kpg. Kuala Sibuti (YBB4416) SK Lubok Pelaie (YBB3231) SK Nanga Luau (YBB6215) SK Ng Malong (YBB2230) SK Krangan (YBB8240) SK Lubok Punggor (YBE8310) SK Nanga Machan (YBB3310) SK Ng Mujong (YCB7106) SK Krusen (YBB8206) SK Lubok Tekurok (YBA5121) SK Nanga Maong (YBB6211) SK Ng Pelagus (YBB7102) SK Kuala Annau (YBB9206) SK Lunying (YBB8335) SK Nanga Medamit (YBB5103) SK Ng Sama (YBB7113) SK Kuala Baram (YBA4104) SK Mandor Aris (YBA6107) SK Nanga Meluan (YBB6203) SK Ng Segenok (YBB7118) SK Kuala Bok (YBB4364) SK Mang (YBA8102) SK Nanga Menalun (YBB3319) SK Ng Selibut (YBB7314) SK Kuala Kebulu (YBB9108) SK Mata Parang (YBA8104) SK Nanga Merit (YBB5107) SK Ng Serau (YBB6201) SK Kuala Kenyana (YBB3401) SK Mawang Taup (YBB8239) SK Nanga Ngemah (YBB3324) SK Ng Temalat (YBB7313) SK Kuala Matu (YBE6402) SK Melayu Pusat (YBA5108) SK Nanga Ngungun (YBB3311) SK Ng Trusa (YBB7115) SK Kuala Medalam (YBB5109) SK Mentu (YBB8331) SK Nanga Nyimoh (YBB7307) SK Ng Yong (YBB7109) SK Kuala Nyalau (YBA4401) SK Mentu Tapu (YBB8256) SK Nanga Pak (YBB3221) SK Ng. Ajau (YBB2402) SK Kuala Tatau (YBA9201) SK Menuang (YBB5104) SK Nanga Pedai (YBB3323) SK Ng. Enteban (YBB2128) SK Kubong (YBA5102) SK Merapok (YBA5202) SK Nanga Poi (YBB3304) SK Ng. Gayau (YBB2409) SJK(C) Kwang Chien (YCC6103) SK Merbong (YBB2318) SK Nanga Semah (YBB6301) SK Ng. Spak (YBA2421) SK Ladang Baru (YBE5210) SK Methodist (YCB7101) SK Nanga Semawang (YBB6216) SK O K Selair (YBE6408) SK Landeh (YBE1308) SJK(C) Methodist Anglo-Chinese SK Nanga Stras (YBB6317) SK O K Sergunim (YBB6401) SK Lbk Mawang (YCB7108) (YCH6101) SK Nanga Tada (YBB3317) SK Orang Kaya Muda (YBA6104) SK Lempa (YBB2223) SJK(C) Min Daik (YCC6313) SK Nanga Tajam (YBB3502) SK Orang Kaya Temenggong Tanduk 41Contents - Primary School - BM.indd 41 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 42. (YBB2213) SK Samarahan Estate (YBB8201) SK Sg Naman (YBB3204) SK St Gile (YCB1333) SK Padang Pedalai (YBB8310) SK Sambir (YBA8110) SK Sg Pasir (YBA2212) SK St Gregory (M) (YCB1329) SK Paku (YBB2131) SK Sampadi (YBB1409) SK Sg Pinang (YBB3222) SK St James Rayang (YCB1327) SK Pangkalan Ampat (YBB1319) SJK(C) San Ming (YCC6114) SK Sg Rimu (YBB8225) SK St John (M) (YCB8111) SK Pangkalan Sorah (YBB8251) SK Sangai (YBB8229) SK Sg Sameran (YBB8217) SK St John Kg Medong (M) (YCB3506) SK Pantu (YBB2103) SK Sangan Iban (YBB9205) SK Sg Sebungan (YBB9104) SK St John Mantung (M) (YCB8203) SK Paya Mebi (YBA1308) SK Sarikei (YBA6111) SK Sg Setapang (YBB4344) SK St John Taee (M) (YCB8214) SK Pendam (YBE8313) SK Sebako (YBB1423) SK Sg Silas (YBB9109) SK St Jude Bunan (M) (YCB8207) SK Pengelayan (YBB4359) SK Sebako (YBB6116) SK Sg Tau (YBB3410) SK St Kevin Sg Kut (M) (YCB3507) SK Penghulu Imban (YBB3506) SK Sebanban (YBB8234) SJK(C) Sg Tengah (YBC1303) SK St Leo Gayau (M) (YCB2106) SK Penom (YBB2408) SK Sebandi (YBB1417) SK Sg. Bagian (YBB9209) SK St Luke Ng Baoh (M) (YCB3502) SK Perpat (YBA2203) SK Sebandi Matang (YBA8113) SK Sg. Biar (YBB4350) SK St Matthew (YCB1320) SK Pinang (YBA8106) SK Sebandi Ulu (YBA8119) SK Sg. Liam (YBB4323) SK St Michael (M) (YCB8112) SK Plaman Baki / Menaul (YBB8257) SK Sebangkoi/Mawang (YBB8326) SK Sg. Sengian Labang (YBB9106) SK St Michael Plassu (M) (YCB2203) SK Podam (YBE1101) SK Sebat (YBB1413) SK Sg. Setulan (YBB9211) SK St Norbert Paun Gahat (M) (YCB8211) SK Poyut (YBB4305) SK Sebiris (YBB1403) SJK(C) Shing Hua (YCC3309) SK St Paul (M) (YCB2103) SK Praja (YBB2229) SK Sebobok (YBB1116) SK Siang-Siang (YBB5212) SK St Peter Saratok (M) (YCB2201) SK Puak (YBA1102) SK Segong (YBB1110) SK Siar Campuran (YBB1424) SK St Philip (YCB1317) SK Pueh (YBB1402) SK Segubang (YBB1113) SK Sibu Laut (YBB1315) SK St Teresa Serian (M) (YCB8201) SK Pugu (YBB1415) SK Sekaan Kechil (YBB6415) SK Simpang Kuda (YBB1104) SK St. Peter & St. Paul (YCB2403) SK Punan Ba (YBB7213) SK Sekendu (YBB8317) SJK(C) Sing Ming (YCC6111) SK St. Mark (YCB2410) SK Punang (YBA5203) SK Semarang (YBA2414) SJK(C) Sing Shing (YCC3302) SK St. Patrick (YCB3401) SK Puruh Karu (YBB1306) SK Senadin (YBA4115) SK Singat (YBA3204) SK Stalon (YBA6110) SK R C Kubong (YCB5102) SK Serabang (YBA2417) SJK(C) Siung Hua (YCC6108) SK Stunggang Melayu (YBA1401) SK Raba (YBA8317) SK Serumbu (YBB1109) SK Skibang (YBB1114) SK Stunggang/Temelan (YBB1425) SK Rajau Ensika (YBB8301) SK Sg Amang (YCB7105) SK Skitong/Meranti (YBB8319) SJK(C) Su Kwong (YCC6105) SK Rambungan (YBE1402) SK Sg Apin (YBA8309) SK Sldb No. 1 (YBE3415) SJK(C) Su Lee (YCC6112) SK Rantau Kemiding (YBB3303) SK Sg Arang (YBB4340) SK Sok (YBE6401) SK Sumpas (YBB8253) SK Rantau Panjang (YBA1346) SK Sg Bong (YBB4332) SK Sri Aman (YBA2118) SK Sundar (YBA5205) SK Raso (YBB1416) SK Sg Brit (YBB4337) SK St Alban (M) (YCB1312) SK Sungai Arus Lumut (YBB8304) SK Rayang (YBB8210) SK Sg Bukit Balai (YBE9108) SK St Alban ,Duras (YCB1322) SK Sungai Ba (YBB8320) SK Reteh (YBB8216) SK Sg Genaan (YBB9105) SK St Alban Ampungan (M) (YCB8210) SK Sungai Bain (YBB4324) SK Riih Daso (YBB8238) SK Sg Ilas (YBB3229) SK St Ambrose Panchor (M) (YCB8216) SK Sungai Kut Tengah Dalat (YBE3505) SK Rituh (YBB8223) SJK(C) Sg Jaong Chinese (YBC4302) SK St Barnabas Baru (M) (YCB8213) SK Sungai Pakoh (YBB3505) SK Rumah Barat (YBB4404) SK Sg Kemena (YBA3405) SK St Bernard (M) (YCB3505) SK Sungai Pinang (YBB1121) SK Rumah Barrau (YBB9204) SK Sg Lingkau (YBB8315) SK St Dominic Pichin (M) (YCB8205) SK Sungai Poyan (YBA5113) SK Rumah Mentali (YBA4415) SK Sg Mador (YBB6303) SK St Dunstan (M) (YCB2105) SK Sungai Sugai (YBB6224) SK Sageng (YBE8312) SK Sg Menuan (YCB7107) SK St Edmund (M) (YCB5101) SK Sungai Tuah (YBB3305) SK Saka (YBB2405) SK Sg Menyan (YBE3201) SK St Francis Xavier (M) (YCB3301) SK Supok (YBB2224) 42Contents - Primary School - BM.indd 42 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 43. SJK(C) Sze Lu (YBC6103) SJK(C) Yok Ming (YCC3308) SJK(T) Batu Caves (BBD7451) SJK(C) Kong Hoe (BBC0047) SK Tanah Merah (YBB8205) SK Batu Sembilan (BBA4005) SK Kuala Kubu Baru Satu (BBB5021) SK Tanah Putih (YBB6114) SELaNGOr SK Batu Unjur (BBA0044) SK Kuala Kubu Bharu (BBA5009) SK Tang Lapadan (YBB5209) Bandar SJK(T) Bukit Darah (BBD7454) SJK(C) Kung Man (BBC8403) SK Tanjong Apong (YBA8111) SK (1) Gombak (BBB7301) SK Bukit Kuchai (BBA8239) SK La Salle, Pj (BBB8306) SK Tanjong Manis (YBA6112) SK (1) Jalan Batu Tiga (BBB0025) SK Bukit Kuda (BBA0015) SJK(T) Ldg Kinrara (BBD8455) SK Tanjung Bekakap (YBB3213) SK (1) Jalan Meru (BBB0030) SK (Asli) Bukit Lanjan (BBA8206) SJK(T) Ldg West Country ‘Timur’ SK Tanjung Bundung (YBB6307) SK (1) Kuala Ampang (BBB7303) SK Bukit Naga (BBA0005) (BBD4063) SK Tanjung Latap (YBB3235) SK (1) Petaling Jaya (BBB8308) SJK(C) Choong Hua (BBC1035) SK Lembah Jaya (BBA4020) SK Tanjung Pisang Selangking (YBA8310) SK (1) Selayang Baru (BBB7305) SJK(C) Chuen Min (BBC0041) SK Methodist (BBB1031) SJK(C) Tapah (YBC1305) SK (2) Gombak (BBB7302) SJK(C) Chung Hua (BBC0042) SK Methodist (M) (BBB0032) SK Tebakang (YBB8202) SK (2) Jalan Batu Tiga (BBB0026) SJK(C) Chung Hwa Damansara (BBC8420) SK Methodist Acs (BBB0024) SK Tebelu (YBA8320) SK (2) Jalan Bukit (BBB4030) SJK(C) Connaught (2) (BBC4048) SK Methodist,Pj (BBB8307) SK Telahak (YBA5112) SK (2) Jalan Meru (BBB0031) SK Damansara Damai 1 (BBA8271) SJK(C) On Pong (BBC4047) SK Temenggong Koh (YBB7103) SK (2) Jalan Selangor (BBB8311) SK Damansara Jaya (1) (BBA8215) SJK(C) On Pong 2 (BBC4049) SK Temiang (YBB8305) SK (2) Kuala Ampang (BBB7304) SK Damansara Jaya (2) (BBA8103) SK Padang Jawa (BBA8203) SK Temudok Kem (YBB2136) SK (2) Petaling Jaya (BBB8309) SK Desa Amanpuri (BBA7239) SJK(C) Pandamaran ‘A’ (BBC0049) SK Tesu (YBB8213) SK (2) Sultan Alam Shah (BBB8313) SK Desa Baiduri (BBA4043) SJK(C) Pandamaran ‘B’ (BBC0050) SK Tiga Kampung (YBA5118) SK (2) Taman Keramat (BBA7103) SJK(C) Desa Jaya (BBC7407) SK Pandan Indah (BBA4033) SJK(C) Tiong Ho (YBC6102) SK (2) Taman Selayang (BBA7102) SK Gombak Utara (BBA7204) SK Pandan Perdana (BBA4048) SJK(C) Tong Hua (YCC6305) SJK(C) Aik Thee (BBC3034) SK Hicom (BBA8223) SK Pelabuhan Kelang (BBA0003) SK Tuba (YBB8333) SK Alam Megah (3) (BBA8261) SK Hulu Kelang (BBA7201) SJK(C) Peng Ming (BBC1038) SK Tulai (YBB6306) SK Ampang (BBA4024) SK Jalan Bukit Satu (BBB4029) SJK(C) Perempuan (BBC0040) SK Ulu Bawan (YBB3313) SJK(T) Ampang (BBD4064) SK Jalan Kebun (BBA0006) SJK(T) Persiaran Raja Muda Musa SK Ulu Binatang (YBB6302) SK Ampang Pecah (BBA5024) SK Jalan Selangor (Satu) (BBB8310) (BBD0077) SK Ulu Budu (YBB2216) SJK(C) Balakong (BBC4034) SJK(T) Kajang (BBD4055) SK Petaling Jaya (BBA8201) SK Ulu Durin Kiba (YBB3239) SK Bandar Banting (BBA1038) SK Kampung Idaman (BBA0031) SJK(C) Pin Hwa (2) (BBC0059) SK Ulu Kakus (YBA9203) SK Bandar Baru (BBA3031) SK Kampung Jawa 2 (BBA0041) SJK(T) Puchong (BBD8454) SK Ulu Machan (YBB3318) SK Bandar Baru Selayang (BBA7220) SK Kampung Lindungan (BBA8281) SK Puchong Indah (BBA8257) SK Ulu Manding (YBB6207) SK Bandar Baru Sri Damansara 2 SK Kg Cheras Baru (BBA4019) SK Puchong Perdana (BBA8235) SK Ulu Meradong (YBB6314) (BBA8253) SK Kg Johan Setia (BBA0018) SK Puchong Utama (BBA8249) SK Ulu Poi (YBB3307) SK Bandar Sunway (BBA8234) SK Kg Pendamar (BBA0021) SK Puchong Utama 3 (BBA8279) SK Ulu Roban (YBB2239) SK Bandar Utama Damansara 2 SK Kg Raja Uda (BBA0016) SJK(C) Pui Ying (BBC0052) SK Ulu Segan (YBB9113) (BBA8248) SJK(C) Khe Beng (BBC0046) SK Pusat Bandar Puchong (1) (BBA8258) SK Ulu Sg Arip (YBE3414) SK Bangi (BBA4018) SJK(C) Kheow Bin (BBC7402) SK Rawang (BBA7207) SK Ulu Sg Naman (YBB3232) SJK(C) Batu 11 (BBC4036) SJK(C) Khing Ming (BBC5032) SK Rinching Hilir (BBA4023) SK Uma Bawang (YBA4307) SJK(C) Batu 9 Cheras (BBC4035) SK Khir Johari (BBB6028) SJK(C) San Yuk (BBC7405) SJK(C) Wah Man (YCC6110) SK Batu 9, Jalan Bomba (BBB3033) SK Klang (BBA0001) SJK(T) Saraswathy (BBD8457) SJK(C) Yak Tee (YCC3501) SK Batu Belah (BBA0007) SK Klang Gate (BBA7202) SK Seksyen 11 Kota Damansara 43Contents - Primary School - BM.indd 43 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 44. (BBA8277) SK Taman Setia (BBA7229) SJK(C) Batu 14 (BBC4043) SK Jugra (BBA1037) SK Seksyen 17 Shah Alam (BBA8219) SK Taman Sri Muda (BBA0024) SK Batu 38 (BBA6014) SJK(C) Kalumpang (BBC5029) SK Seksyen 20 (BBA8225) SK Taman Sri Muda 2 (BBA8231) SK Batu Arang (BBB7307) SK Kampong Banting (BBA6024) SK Seksyen 24 (BBA8105) SK Taman Sungai Besi Indah (BBA8280) SK Batu Laut (BBA1024) SK Kampong Endah (BBA1025) SK Seksyen 6 Kota Damansara (BBA8250) SK Taman Tasik (BBA4026) SK Beranang (BBA4016) SJK(C) Kampung Gurney (BBC5030) SK Seksyen 7 Sg. Buloh. (BBA8236) SK Taman Universiti (BBA8228) SK Bkt Badong (BBA3002) SK Kampung Medan (BBA1032) SK Seksyen 9 Kota Damansara (BBA8270) SK Taming Jaya (BBA4031) SK (Asli) Bkt Bangkong (BBA9202) SK Kampung Soeharto (BBA5015) SJK(C) Selayang Baru (BBC7406) SK Tanjong Karang (BBA3015) SK Bkt Belimbing (BBA3013) SK Kanchong Darat (BBA1027) SK Selayang Jaya (BBA7219) SJK(C) Tanjong Karang (BBC3044) SK Bkt Changgang (BBA1007) SK Kanchong Tengah (BBA1034) SK Selayang Utama (BBA7225) SK Tanjung Keramat (BBA3012) SK Bkt Kerayong (BBA3003) SK Kebun Baharu (BBA1010) SK Serdang (BBA8205) SK Tasek Permai (BBA4042) SK Bukit Ceraka (BBA3030) SK Kerling (BBA5010) SJK(C) Serdang Baru (1) (BBC8405) SK Telok Gadong (BBA0002) SJK(C) Bukit Fraser (BBC5028) SJK(C) Kerling (BBC5031) SK Serendah (BBA5022) SK Telok Menegon (BBA0004) SK Bukit Kapar (BBA0011) SK Kg Baharu (BBA6015) SJK(C) Serendah (BBC5037) SK Telok Panglima Garang (BBA1009) SK Bukit Kemuning (BBA0040) SK Kg Baharu Lanjut (BBA9205) SK Seri Utama (BBB6029) SK Telok Pulai (BBA0025) SK Bukit Sentosa (BBA5030) SJK(C) Kg Baru Semenyih (BBC4039) SJK(T) Sg Renggam (BBD8468) SK Tengku Bendahara Azman (1) SK Bukit Tinggi (BBA0036) SK Kg Kuala Pajam (BBA4017) SK Sg Buluh (BBA7212) (BBB0034) SJK(C) Chap Khuan (BBC7401) SK Kg Kuantan (BBA5012) SK Sg Tua Baharu (BBA7205) SK Tengku Bendahara Azman (2) SJK(C) Chio Chiao (BBC9401) SK Kg Rincing (BBA4022) SK Shah Alam (BBB8315) (BBB0035) SJK(C) Choon Hwa (BBC4037) SJK(C) Kian Sit (BBC6039) SJK(T) Simpang Lima (BBD0084) SJK(C) Tiong Hua Kok Bin (BBC0055) SJK(C) Chung Wah (BBC3036) SK Kuala Selangor (BBA3014) SK Sri Jelok (BBA4039) SK Tropicana (BBA8263) SK Dato’ Maharaja Lela (BBA3004) SK Kuang (BBA7208) SK Sri Serdang (BBA8218) SJK(C) Tshing Nian (BBC0056) SK Dato’ Manan (Integ) (BBA3018) SJK(C) Kuang (BBC7403) SK Subang (BBA8202) SJK(T) Vageesar (BBD3073) SK Dengkil (BBA9210) SJK(C) Kundang (BBC7404) SK Sungai Binjai (BBA0012) SJK(C) Yoke Min (BBC4044) SJK(C) Dengkil (BBC9402) SK Labohan Dagang (BBA1006) SJK(C) Sungai Buloh (BBC8409) SJK(C) Yu Hua (BBC4045) SJK(T) Dengkil (BBD9455) SJK(T) Ladang Minyak (BBD5052) SJK(C) Sungai Chua (BBC4041) SJK(C) Yuk Chyun (BBC8412) SK Dusun Nanding (BBA4054) SJK(T) Ladang Sg Tinggi (BBD5062) SK Sungai Pusu (BBA7228) SK Dusun Tua (BBA4009) SJK(T) Ladang Tumbuk (BBD1065) SK Sungai Udang (BBA0026) Luar Bandar SK Gedangsa (BBA5013) SJK(T) Ldg Bkt Ijok (BBD3052) SJK(C) Sungai Way (BBC8408) SK Antara Gapi (BBA5031) SK Gesir Tengah (BBA5018) SJK(T) Ldg Changkat Asa (BBD5043) SK Taman Dato Harun (2) (BBA8101) SK Assam Jawa (Integ) (BBA3001) SJK(T) Ghandiji (BBD3056) SJK(T) Ldg Coalfields (BBD3055) SK Taman Gembira (BBA0035) SJK(C) Bagan Pasir (BBC3035) SK Hulu Bernam (BBA5008) SJK(T) Ldg Dominion (BBD4053) SK Taman Keramat (1) (BBA7211) SK Bagan Terap (BBA6010) SK Ijok (BBA3011) SJK(T) Ldg Gadong (BBD1053) SK Taman Klang Jaya (BBA0023) SK Bandar (BBA1003) SK Jalan Raja Musa (BBA3024) SJK(T) Ldg Hopeful (BBD3057) SK Taman Klang Utama (BBA0032) SK Bandar Baru Batang Kali (BBA5025) SK Jalan Tanjung (BBA1033) SJK(T) Ldg Lima Belas (BBD5051) SK Taman Muda (BBA4028) SK Bandar Baru Sungai Buloh (BBA8226) SK Jaya Setia (BBA3008) SJK(T) Ldg Raja Musa (BBD3064) SK Taman Nirwana (BBA4014) SK Bandar Tasik Puteri (BBA7238) SK Jenderam Hilir (BBA9209) SJK(T) Ldg Riverside (BBD3066) SK Taman Prima Selayang (BBA7240) SK Bandar Teknologi (BBA4053) SK Jenjarom (BBA1008) SJK(T) Ldg Sg Choh (BBD5058) SK Taman Samudra (BBA7227) SK Batang Berjuntai (BBA3032) SJK(C) Jenjarom (BBC1036) SJK(C) Liat Choon (BBC3040) SK Taman Seri Gombak 2 (BBA7235) SK Batang Kali (BBA5002) SK Jeram Bt 20 (BBA3007) SK Lobok Pusing (BBA6012) 44Contents - Primary School - BM.indd 44 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 45. SK Lubok Kelubi (BBA4010) SK Sg Pelong (BBA7210) SK Ulu Semenyih (BBA4021) SK Kompleks Seberang Takir (TBA3101) SK Merbau Sempak (BBA8207) SK Sg Selisek (BBA5005) SK Ulu Yam Bharu (BBA5006) SK Kuala Dungun (TBA1001) SK Meru (BBA0030) SK Sg Serai (BBA7209) SJK(C) Wah Lian (BBC9406) SJK(C) Kwang Hwa (TBC1032) SK Meru (2) (BBA0038) SK Sg Tekali (BBA4007) SJK(C) Ying Wah (BBC0058) SK Ladang (TBA3007) SK Methodist (Integ) (M) (BBB9301) SK Sijangkang (BBA1011) SJK(C) Yoke Kuan (BBC6038) SK Lubuk Kawah (TBA0072) SJK(C) Ming Tee (BBC3041) SK Simpang 4 Bno (BBA6018) SJK(C) Yuk Chih (BBC3047) SK Manir (TBA3021) SK Olak Lempit (BBA1005) SJK(C) Simpang Morib (BBC1040) SK Padang Air (TBA3100) SK Panchang Pedena (BBA6004) SJK(C) Sin Bin (BBC0053) TERENGGANU SK Padang Hiliran (TBA3092) SK Parit 4 (BBA6006) SJK(C) Sin Min (BBC6036) Bandar SK Padang Midin (TBA3032) SK Parit 6 (BBA6007) SJK(C) Sin Ming (BBC4040) SK Atas Tol (TBA3036) SK Paka (TBA1008) SK Parit 9 (BBA6029) SJK(C) Sin Ming (BBC9404) SK Balai Besar (TBA1035) SK Paloh (TBA3019) SK Parit Baharu (BBA6019) SK Sri Keledang (BBA5021) SK Bandar Dungun (TBA1004) SK Pasir Panjang (TBA3009) SK Parit Empat (BBA3021) SK Sultan Abdul Aziz (BBB3030) SK Banggol Peradong (TBA3061) SK Paya Bunga (TBA3003) SK Parit Mahang (BBA3022) SK Sungai Buaya (BBA1002) SK Bukit Bayas (TBA3095) SK Paya Resak (TBA4025) SK Parit Serong (BBA3026) SK Sungai Buaya (BBA5014) SK Bukit Losong (TBA3094) SK Permaisuri (TBA6088) SK Pasangan (BBA3009) SK Sungai Manggis (BBA1004) SK Bukit Mentok (TBA2004) SK Permaisuri Nur Zahirah (TBA0076) SK Pasir Panjang (BBA6030) SK Sungai Nibong (BBA6031) SK Bukit Petiti (TBA3062) SK Pulau Bahagia (TBA3079) SK Permatang Pasir (BBA1030) SK Sungai Rawang (BBA9201) SK Bukit Tok Beng (TBA3081) SK Pulau Manis (TBA3066) SJK(T) Pulau Carey Barat (BBD1067) SK Sungai Serai (BBA4001) SK Bukit Tunggal (TBA3043) SK Pusat Dungun (TBA1003) SJK(T) Pulau Carey Selatan (BBD1066) SK Sungai Serdang (BBA0019) SJK(C) Chee Mong (TBC1034) SK Pusat Jerteh (TBA0023) SK Pulau Indah (BBA0013) SK Sungai Tengar (BBA6020) SK Chendering (TBA3011) SK Pusat Kuala Ibai (TBA3005) SK Pulau Indah (2) (BBA0042) SK Sungai Terap (BBA3025) SK Chukai (TBA2001) SK Rengas Bekah (TBA3020) SK Pulau Meranti (BBA9214) SK Taman Bunga Raya (1) (BBA5028) SJK(C) Chukai (TBC2027) SK Serada (TBA3028) SK Puncak Alam (BBA3033) SK Taman Pantai Sepang Putra (BBA9221) SK Durian Burung (TBA3089) SK Seri Budiman 2 (TBA3093) SK Rantau Panjang (BBA0008) SJK(T) Taman Permata (BBD9457) SK Durian Mas (TBA3085) SK Seri Gelugor (TBA2055) SJK(C) Rasa (BBC5035) SK Tambak Jawa (BBA3005) SK Durian Mas 1 (TBA1002) SK Seri Iman (TBA2044) SK Sapintas (BBA6023) SK Tanjong Jawa (BBA6025) SK Durian Mas 2 (TBA1033) SK Seri Kemaman (TBA2041) SK Sekendi (BBA6017) SJK(C) Tanjong Sepat (BBC1041) SK Duyong (TBA3010) SJK(C) Sin Chone (TBC1033) SK Sementa (BBA0009) SK Tasik Puteri 2 (BBA7242) SK Gelugor (TBA3025) SK Tanjung Gelam (TBA3098) SK Semenyih (BBB4033) SJK(C) Tche Min (BBC9405) SK Gong Nangka (TBA4028) SK Telaga (TBA5002) SK Seri Bahagia (BBA6008) SK Tebok Jawa (BBA6022) SK Gong Tok Nasek (TBA3014) SK Teluk Ketapang (TBA3091) SK Seri Cheding (BBA1015) SJK(T) Teluk Merbau (BBD9460) SK Kampung Baharu Serada (TBA3027) SK Wakaf Mempelam (TBA3023) SK Seri Kundang (BBA7234) SK Tg Sepat (BBA1023) SK Kampung Buloh (TBA6036) SK Seri Sekinchan (BBB6030) SJK(C) Tiong Nam (BBC1043) SK Kebor Ayer (TBA3077) Luar Bandar SK Sg Hj Dorani (BBA6002) SK Tok Khalifah (BBA6009) SK Kebor Besar (TBA3063) SK (Felda) Cherul (TBA2040) SK Sg Lang (BBA1028) SK Tok Muda (BBA0014) SK Keluang (TBA0014) SK Ajil (TBA5053) SK Sg Leman (BBA6028) SJK(C) Ton Fah (BBC4042) SK Kepong (TBA3026) SK Alor Keladi (TBA0073) SJK(T) Sg Manggis (BBD1047) SK Tun Abd Aziz Majid (BBA4006) SK Kesom (TBA3065) SK Alor Peroi (TBA0018) SK Sg Merab Luar (BBA9211) SK (Asli) Tun Abdul Razak (BBA5016) SK Kompleks Gong Badak (TBA3096) SK Apal (TBA0026) 45Contents - Primary School - BM.indd 45 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 46. SK Ayer Puteh (TBA2009) SK Gong Balai (TBA4005) SK Kuala Setiu (TBA6010) SK Peroh (TBA5022) SK Ayer Terjun (TBA0045) SK Guntong (TBA6035) SK Kuala Telemong (TBA5047) SK Pulau Serai (TBA1012) SK Banggol (TBA6086) SK Ibok (TBA2010) SK Kubang Ikan (TBA3090) SK Putera Jaya (TBA6038) SK Banggol Katong (TBA3029) SJK(C) Jabor (TBC2029) SK Landas (TBA5051) SK Rasau Kerteh Bandar B1 (TBA1037) SK Batangan (TBA4009) SK Jambu Bongkok (TBA4007) SK Lembah Bidong (TBA6090) SK Rhu Sepuluh (TBA6085) SK Batu 29 (TBA6069) SK Jerangau (TBA1016) SK Lembah Jabor (TBA2039) SK Rkt Seberang Tayor (TBA2008) SK Batu Rakit (TBA3050) SK Jerong (TBA4018) SK Lintang (TBA1028) SK Rusila (TBA4021) SK Beting Lintang (TBA0012) SK Jongok Batu (TBA1021) SK Lktp Bukit Bading (TBA5041) SK Saujana (TBA6118) SK Betong (TBA5034) SK Kampong Baharu Felda Neram I SK Lktp Belara (TBA3078) SK Seberang Dungun (TBA1010) SK Binjai (TBA2005) (TBA2038) SK Lktp Jerangau (TBA1038) SK Seberang Marang (TBA4002) SK Bukit Anak Dara (TBA2053) SK Kampong Besut (TBA6037) SJK(C) Lok Khoon (TBC2026) SK Seberang Tayor (TBA2007) SK Bukit Apit (TBA5007) SK Kampong Bukit Chendering SK Mak Lagam (TBA2051) SK Serdang (TBA1032) SK Bukit Besi (TBA1005) (TBA3037) SK Maras (TBA3051) SK Seri Bandi (TBA2037) SK Bukit Chempaka (TBA3053) SK Kampung Baru Kuala Abang SK Matang (TBA5012) SK Seri Bandi 2 (TBA2054) SK Bukit Diman (TBA5005) (TBA1031) SK Mengabang Telipot (TBA3047) SK Seri Geliga (TBA2003) SK Bukit Gasing (TBA4027) SK Kampung Fikri (TBA6009) SK Meraga Beris (TBA2014) SK Seri Payong (TBA0050) SK Bukit Guntong (TBA3049) SK Kampung Gemuroh (TBA3067) SK Merang (TBA6058) SK Sg Buloh (TBA5015) SK Bukit Jejulong (TBA4011) SK Kampung La (TBA0053) SK Merbau Menyusut (TBA6073) SK Simpang Rawai (TBA4019) SK Bukit Kenak (TBA0024) SK Kampung Nail (TBA0074) SK Merchang (TBA4004) SK Sungai Tong (TBA6068) SK Bukit Kuang (TBA2011) SK Kampung Nyior (TBA1007) SK Nibong (TBA5023) SK Tanah Merah (TBA0025) SK Bukit Mundok (TBA6074) SK Kelulut (TBA4023) SK Oh (TBA0029) SK Tanjung Pati (TBA1039) SK Bukit Nanas (TBA3055) SK Kemasek (TBA2015) SK Padang Kubu (TBA2021) SK Tapah (TBA5032) SK Bukit Payong (TBA4016) SK Kemat (TBA5027) SK Padang Mengkuang (TBA4024) SK Tapu (TBA5017) SK Bukit Perah (TBA5003) SK Keruak (TBA0054) SK Padang Setar (TBA5019) SK Tasek (TBA4020) SK Bukit Putera (TBA6042) SK Ketengah Jaya (TBA2048) SK Padang Setebu (TBA5018) SK Tebing Tembah (TBA1006) SK Bukit Puteri (TBA0044) SK Ketengah Jaya Ii (TBA1042) SK Pagar Besi (TBA3052) SK Tembila (TBA0006) SK Bukit Sawa (TBA4014) SK Kg Bukit Ulu Nerus (TBA6075) SK Panchor (TBA0052) SK Tempinis (TBA0030) SK Chalok (TBA6041) SK Kg. Baru Rasau Kerteh 5 (TBA2049) SK Pasir Akar (TBA0049) SK Tengkawang (TBA5013) SK Cheneh Baru 2 (TBA2043) SK Kijal (TBA2013) SK Pasir Gajah (TBA2006) SK Undang (TBA3038) SK Cheting (TBA5035) SK Kompleks Mengabang Telipot SK Pasir Nering (TBA5021) SK Wakaf Tapai (TBA4015) SJK(C) Chong Hwa (TBC4014) (TBA3083) SK Pasir Raja (TBA1022) SK Darat Batu Rakit (TBA3002) SK Kompleks Rantau Abang (TBA1043) SK Payong Baru (TBA6114) WP kUaLa LUMPUr SK Darau (TBA0048) SK Kua (TBA5020) SK Pechah Rotan (TBA3057) Bandar SK Delong (TBA1013) SK Kuala Besut 2 (TBA0069) SK Pelong (TBA6071) SK (1) Batu 4 Jalan Ipoh (WBB0097) SK Durian Mentangau (TBA1027) SK Kuala Dura (TBA5024) SK Penarek (TBA6011) SK (2) Batu 4 Jalan Ipoh (WBB0215) SK Felda Jerangau Barat (TBA5042) SK Kuala Jenderis (TBA5033) SK Pengadang Baru (TBA3104) SK (L) Jalan Batu (WBB0039) SK Felda Mengkawang (TBA5044) SK Kuala Jengal (TBA1020) SK Pengkalan Berangan (TBA4010) SK (L) Jalan Pasar 2 (WBB0076) SK Felda Neram Satu (TBA2035) SJK(C) Kuala Kemaman (TBC2028) SK Pengkalan Ranggon (TBA2018) SK (L) Methodist Sentul (WBB0072) SK Getang (TBA5010) SK Kuala Ping (TBA5016) SK Pereh (TBA5030) SK (P) Methodist (1) Brickfields 46Contents - Primary School - BM.indd 46 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 47. (WBB0060) SJK(C) Kung Min (WBC0124) SK St. Teresa Brickfields 2 (M) (WBB0051) Luar Bandar SJK(T) Appar (WBD0168) SJK(C) Kwong Hon (WBC0153) SJK(C) Tai Thung (WBC0139) SK Balai Badang (JBA7034) SK Bandar Baru Sentul (WBA0046) SK La Salle (1) Sentul (WBB0069) SK Taman Koperasi Polis (WBA0056) SJK(C) Buloh (JBC0003) SK Bandar Tasik Selatan (WBA0080) SK La Salle (2) Brickfields (M) (WBB0066) SK Taman Maluri (WBA0052) SJK(C) Chee Chuin (JBC5057) SK Bandar Tun Razak 1 (WBA0039) SK La Salle Sentul 2 (M) (WBB0070) SK Taman Midah 2 (WBA0069) SJK(C) Chi Chih (JBC6003) SK Bandar Tun Razak 2 (WBA0040) SJK(T) Ladang Edinburgh (WBD0184) SK Taman Segar (WBA0055) SJK(C) Chien Hwa (JBC6005) SK Batu Muda (WBA0095) SJK(C) Lai Chee (WBC0127) SK Taman Seri Rampai (WBA0060) SJK(C) Chin Terh (JBC5011) SK Brickfields 2 (WBB0045) SJK(C) Mun Yee (WBC0130) SK Taman Seri Sinar (WBA0065) SJK(C) Ching Yeh (JBC8007) SK Bukit Pantai (WBA0038) SJK(C) Naam Kheung (WBC0131) SJK(T) Thamboosamy Pillai (WBD0177) SJK(C) Chong Hwa Sg.Ayam (JBC0009) SJK(C) Chiao Nan (WBC0114) SJK(C) Nan Kai (WBC0132) SK Tun Hussein Onn (WBA0005) SJK(C) Chung Sun (JBC5023) SJK(C) Chin Woo (WBC0115) SK Padang Tembak 1 (WBB0073) SJK(T) Vivekananda (WBD0178) SJK(C) Gogok (JBC3005) SJK(C) Chong Fah Phit Chee (WBC0133) SK Pengkalan Tentera Darat (WBA0032) SK Wangsa Maju Seksyen 1 (WBA0016) SJK(T) Jalan Setesyen Paloh (JBD2053) SK Cochrane Perkasa (WBA0093) SK Petaling 1 (WBA0033) SK (Asli) Kampong Kudung (JBA7043) SK Danau Kota 2 (WBA0096) SK Petaling 2 (WBA0042) WP LaBUaN SJK(C) Kebun Bahru (JBC5060) SK Datok Keramat 1 (WBA0006) SK Salak South (WBB0107) Bandar SK (Asli) Labung (JBA4031) SK Datok Keramat 2 (WBA0007) SJK(C) Salak South (WBC0158) SK Bebuloh (WBA1001) SJK(T) Ladang Sg Plentong (JBD1007) SK Desa Petaling (WBA0081) SJK(C) Sam Yoke (WBC0135) SK Bukit Kallam (WBA1003) SK Ladang Air Manis (JBA5003) SK Desa Tasik (WBA0076) SK Segambut (WBA0022) SJK(C) Chi Wen (WCC1005) SJK(C) Ladang Grisek (JBC5024) SK Desa Tun Hussein Onn (WBA0061) SK Segambut Makmur (WBA0091) SK Layang-Layangan (WBA1012) SJK(T) Ladang Layang (JBD2033) SJK(T) Fletcher (WBD0171) SJK(C) Sentul (WBC0136) SK Lubok Temiang (WBA1013) SJK(T) Ladang Mados (JBD1013) SK Intan Baiduri (WBA0086) SJK(T) Sentul (WBD0175) SK Membedai (WBA1024) SJK(T) Ladang Ulu Remis (JBD2034) SK Jalan Air Panas (WBB0038) SK Sentul 2 (WBA0041) SK Pekan 1 Wp Labuan (WBA1008) SK Lepau (JBA3020) SK Jalan Bellamy (WBB0043) SJK(C) Sentul Pasar (WBC0137) SK Pekan Ii Wp Labuan (WBA1010) SK Lktp Palong Timur 2 (JBA7045) SK Jalan Hang Tuah 1 (WBB0086) SK Seri Delima (WBB0098) SK Rancha-Rancha (WBA1017) SJK(C) Lok Yu 4 (JBC6014) SK Jalan Hang Tuah 2 (WBB0087) SK Seri Kepong (WBA0079) SK Sungai Bedaun (WBA1002) SK Nam Heng (JBA3013) SJK(C) Jalan Imbi (WBC0122) SK Seri Murni (WBA0072) SK Sungai Lada (WBA1023) SJK(C) Pei Chai (JBC5056) SK Jalan Kuantan 2 (WBB0062) SK Seri Nilam (WBA0077) SK Tanjung Aru (WBA1025) SK (Asli) Pengkalan Tereh (JBA2047) SK Jalan Peel (WBB0077) SK Seri Perak (WBA0054) SK (Asli) Peta (JBA4030) SK Jalan Raja Muda (WBA0063) SK Seri Setia (WBB0101) PENCaPaIaN BaND 4 SK Pulau Sibu (JBA4019) SK Jalan Sungei Besi 1 (WBB0089) SK Seri Tasik (WBA0085) SK Sedili Kecil (JBA3008) SJK(C) Jinjang Selatan (WBC0148) SK Setapak (WBA0010) JOHOr SK Sempang (JBA3009) SJK(C) Jinjang Tengah 1 (WBC0146) SK Setapak Indah (WBA0068) Bandar SK Sg Balang Darat (JBA5085) SJK(C) Jinjang Tengah 2 (WBC0168) SK Sg Besi (WBA0031) SJK(T) Desa Cemerlang (JBD1010) SK Sungai Papan (JBA3024) SJK(C) Jinjang Utara (WBC0147) SK Sg Penchala (WBA0035) SK Ngee Heng (JBB1006) SK (Asli) Tanah Abang (JBA4029) SK Kampung Bharu (WBA0013) SK Sri Dhandayuthapani (WBB0088) SK Perigi Acheh (JBA1087) SK Tanjong Buai (JBA3023) SJK(C) Kepong 1 (WBC0149) SK St. Gabriel (M) (WBB0082) SK Senibong (JBA1013) SK Tanjung Surat (JBA3022) SK Kepong Baru (WBB0113) SJK(T) St. Joseph (WBD0176) SK Sungai Danga (JBA1050) SK Telok Hutan Lesong (JBA3010) SK Kg Batu (WBA0021) SJK(C) St. Teresa Brickfields (WBC0138) SK Tunjuk Laut (JBA3054) SJK(T) Kg Pandan (WBD0172) SK St. Teresa Brickfields 1 (M) (WBB0050) SJK(C) Yih Chiau (JBC5051) 47Contents - Primary School - BM.indd 47 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 48. SJK(C) Yu Eng (JBC5053) SK Kg Paya (KBAB012) SJK(T) Sungai Getah (KBD3095) SK Paloh Rawa (DBA2175) SJK(T)) Ladang Yong Peng (JBD0058) SK Kota Aur (KBA8019) SJK(C) Tai Chong (KBC2132) SK Paloh Tiga (DBA8012) SK Kubang Palas (KBA7019) SK Tanjong Dawai (KBA3019) SK Pasir Kelang (DBA7372) kEDaH SJK(T) Ladang Anak Kulim (KBD5049) SK Tawar (KBA0025) SK Pemberian (DBA7393) Bandar SJK(T) Ladang Bagan Sena (KBD5050) SK Teloi Tua (KBA8016) SK Perasu (DBA8016) SK Alor Setar (KBB2084) SK Ladang Dublin (KBA5003) SK Temonyong (KBA6011) SJK(C) Poy Hwa (DBC3239) SJK(T) Ganesar (KBD1026) SJK(T) Ladang Sungai Dingin (KBD5055) SK Teroi (KBA9012) SK Renok Baru (DBA8006) SJK(T) Kalaimagal (KBD3086) SJK(T) Ladang Sungai Ular (KBD5054) SJK(T) Tun Sambanthan (KBD3085) SK Seneng (DBA0026) SK Kelibang (KBE6005) SJK(T) Ladang Sungkap Para (KBD3083) SK Tunku Laksamana (KBA4017) SK Slow Temiang (DBA7362) SJK(T) Ladang Perbadanan (KBD3084) SJK(T) Ladang Victoria (KBD5047) SK Ulu Melaka (KBA6012) SK Sokor (DBA5316) SJK(T) Ladang Wellesley (KBD5048) SK Lamdin (KBA7018) SJK(C) Yeok Kheong (KBC1024) SK Star (DBA8007) SJK(T) Mahajothi (Integ) (KBD3087) SJK(T) Ldg Bukit Sembilan (KBD0052) SK Sungai Dua (DBA0027) SK Seri Pantai (KBA2089) SK Ldg Bukit Sidim (KBA5002) kELaNTaN SK Sungai Embak (DBA7426) SK Yan Kechil (KBA9013) SJK(T) Ldg Lubok Segintah (KBD3097) Bandar SK Sungai Long (DBA9012) SJK(C) Yeok Chee (KBC0046) SJK(T) Ldg Patani Para (KBD3090) SK Gua Musang (DBA8002) SK Sungai Pas (DBA7427) SK Mohd Ariff Abdullah (KBA0001) SJK(C) Gua Musang (DBC8001) SK Teluk Jering (DBA6349) Luar Bandar SK Naka (KBA7005) SK Sri Wangi (2) (DBA8036) SK Temalir (DBA7398) SK Alor Melintang (KBA2023) SK Nami (KBA7007) SK Tengku Muhammad Fakhry Petra SK Asam Jawa/Carok Kelian (KBA0005) SK Nyior Chabang (KBA6021) Luar Bandar (DBA8024) SK Bayas (KBA6002) SK Padang Durian (KBAA005) SK Bahagia (DBA7429) SK Bkt Choras (KBAA050) SK Pagar Musih (KBA5022) SK Batang Merbau (DBA5293) MELaka SK Bukit Jambul (KBAA070) SJK(T) Palanisamy Kumaran (KBD3096) SK Bukit Durian (DBA5299) Bandar SK Bukit Jenun (KBAA069) SK Paya Rawa (KBAA035) SK Chuchoh Puteri (DBA7428) SJK(T) Alor Gajah (MBD0061) SK Chepir (KBA8002) SK Pedu (KBA7012) SJK(C) Chung Hwa (DBC2184) SJK(C) Chin Hwa (KBC0040) SJK(C) Peng Min (KBC0044) SK Dabong (DBA7371) Luar Bandar SJK(C) Choong Cheng (KBC3059) SK Penghulu Hj Darus (KBA4028) SK Kampong Karangan (DBA7376) SJK(C) Kemendor (MBC1051) SK Dalam Wang (KBA0009) SJK(C) Poay Chai (KBC9032) SK Kedai Buloh (2) (DBA1440) SJK(T) Kemuning (H/D) (MBD0066) SK Danglau (KBA8017) SK Pokok Asam (KBAA006) SK Kemumin (DBA1061) SJK(C) Pay Chiao (MBC1040) SK Dataran Muda (KBA3010) SK Pulau Chapa (KBA4056) SK Kuala Geris (DBA7381) SJK(C) Pay Chuin (MBC1043) SK Ewa (KBA6003) SK Pulau Tuba (KBA6009) SK Ladang Kerilla (DBA5290) SJK(C) Pondok Batang (MBC1045) SJK(C) Fuh Sun (KBC3062) SK Rambong Pulai (KBA0028) SK Laloh (DBA7386) SJK(T) Pulau Sebang (MBD0068) SK Haji Mat Dahan (KBAA077) SK Seberang Ketil (KBA0070) SK Lata Rek (DBA7368) SJK(C) Taboh Naning (MBC0054) SJK(T) Harvard 2 (KBD3076) SJK(C) Seng Yok (KBC0045) SK Lawang (DBA5313) SJK(C) Toon Hua (MBC1048) SK Hj. Omar Tahir (KBA3013) SK Seri Ampang Muda (KBA8009) SK Legeh (DBA9009) SJK(C) Hoon Bong (KBC3063) SK Seri Inas (KBA0006) SK Lela Jasa (DBA7364) NEGErI SEMBILaN SK Iboi (KBA0011) SJK(C) Sin Hwa (KBC3072) SK Lepan Jaya (DBA8035) Bandar SJK(C) Junun (KBCA114) SK Siong (KBA0023) SK Limau Kasturi 1 (DBA8004) SJK(T) Jalan Lobak (NBD4071) SK Kampong Bukit (KBAB002) SJK(C) Soon Cheng (KBC2129) SK Meranto (DBA8034) SJK(T) Kuala Pilah (NBD1066) SK Kampung Selarong (KBA0032) SK Sri Mahawangsa (KBA2074) SK Paloh 1 & 2 (DBA8005) SJK(T) Ladang Chembong (NBD3032) 48Contents - Primary School - BM.indd 48 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 49. SJK(T) Ladang Seremban (NBD4081) SJK(T)(Tamil & Telugu) Ladang Geddes SK Rantau Panjang (CBA7010) SJK(T) Ymha (ABD6101) SK Methodist (Acs) Seremban (NBB4037) (NBD6003) SK (Asli) Runchang (CBA5082) SJK(C)Phooi Yong (ABC5087) SJK(C) Sang Lee (CBC6039) Luar Bandar PaHaNG SJK(C) Sg Chetang (CBC6038) Luar Bandar SJK(C) Chi Chi Mantin (NBC4063) Bandar SK (Asli) Sg. Kiol (Jheoa) (CBA2049) SK (Felda) Lawin Selatan (ABA7033) SJK(C) Chi Sin (NBC6001) SJK(C) Khai Mun Repas (CBC0024) SK (Asli) Tasik Cini, Pekan (Jheoa) SK (Rtbk) Pondok Tanjong (ABA6050) SJK(C) Chung Hua, Senaling (NBC1048) SJK(C) Maran (CBC9068) (CBA5086) SJK(C) )Phui Choi (ABC6079) SJK(C) Chung Hwa Telok Kemang SJK(C) Pekan (CBC5064) SK Tekek (CBA8009) SJK(C) Aik Hwa (ABC3058) (NBC2018) SJK(T) Raub (CBD6041) SJK(C) Telemong (CBC0033) SJK(C) Ayer Kala (ABC7041) SJK(C) Chung San (NBC6009) SJK(C) Rompin (CBC8016) SJK(C) Yeow Cheng Luan (CBC7078) SJK(T) Ayer Tawar (ABD1092) SK Datuk Undang Abdullah (NBA0011) SK Bagan Baharu (ABA6039) SJK(C) Kg Baru Bt 8 Labu (NBC4056) Luar Bandar PErak SJK(T) Bagan Serai (ABD3061) SJK(C) Kg Baru Kepis (NBC1054) SK (Felda) Jenderak Selatan (CBA7140) Bandar SK Banir (ABA0003) SJK(C) Kg Baru Pantai (NBC4060) SK (Asli) Bt Rok (CBAA042) SJK(C) Bemban (ABC2137) SK Basia Lama (ABA7028) SJK(T) Ladang Batang Benar (NBD4073) SK (Asli) Bt Serok (CBA8013) SJK(C) Bukit Pagar (ABC0055) SK Batu Hampar (ABA6017) SJK(T) Ladang Bukit Bertam (NBD3033) SK Chenua (CBA6012) SK Buntong (ABA2066) SK Batu Melintang (ABA0009) SJK(C) Ladang Bukit Kledek (NBC5028) SJK(C) Damak (CBC2036) SJK(T) Changkat (ABD2169) SK Behrang (ABA0028) SJK(T) Ladang Bukit Kledek (NBD5033) SK (Asli) Iskandar (CBAA002) SJK(T) Chettiars (ABD2164) SJK(C) Behrang Ulu (ABC0071) SJK(C) Ladang Hillside (NBC4055) SK Kampong Aur (CBA8007) SK Convent Aulong (ABB6069) SK Bekor (ABA4007) SJK(C) Ladang Regent (NBC5027) SK Kechor Tui (CBA3024) SK Coronation Park (ABB2089) SK Bidor (ABA0006) SJK(T) Ladang Sendayan (NBD2037) SJK(C) Kee Wha (CBC5065) SK Dato’ Panglima Kinta (ABA2010) SK Bidor 2 (ABA0130) SJK(T) Ladang Sengkang (NBD2039) SK Kemayan (CBAA147) SJK(T) Gunong Rapat (ABD2167) SK Bikam (ABA0020) SJK(T) Ladang Sg Sebaling (NBD6004) SK Kuala Lanar (CBA3026) SK Guru Kalgidhar (ABA2042) SJK(C) Bin Sin (ABC3049) SJK(T) Ladang Shanghai Seremban SK Kuala Sat (CBA2024) SJK(C) Hing Hwa (ABC2117) SK Bongor (ABA7029) (NBD4085) SK Kuala Sentol (CBA9008) SJK(C) Jelapang (ABC2126) SK Bukit Bertam (ABA6047) SJK(T) Ladang St Helier (NBD6007) SJK(T) Ladang Gali (CBD6044) SJK(T) Kg.Simee (ABD2166) SK (Asli) Chenderong Kelubi (ABA8247) SJK(T) Ladang Tanah Panjis (NBD6010) SJK(C) Lanchang (CBC7077) SJK(T) Mahathma Gandhi Kalasalai SJK(C) Chin Hua (ABC0069) SJK(C) Ldg Glendale (NBC6006) SJK(T) Ldg Edensor (CBD7090) (ABD4110) SJK(C) Choong Hua (1) (ABC0060) SJK(T) Ldg Juasseh (NBD1067) SJK(C) Lembing (CBC4047) SK Methodist (ABB4088) SJK(C) Chung Hwa (ABC8401) SJK(T) Ldg Kelpin (NBD6005) SK Limau Purut (CBA2028) SK Methodist (ABB6073) SK Datuk Nan Kaya (ABA0023) SJK(T) Ldg Middleton (NBD6011) SK Lktp Tembangau 6 (CBAA011) SJK(C) Min Tet (ABC2106) SK De La Salle (ABB2096) SJK(T) Ldg Perhentian Tinggi (NBD4082) SJK(C) Lurah Bilut (CBC0036) SK (Khas) Pendidikan Khas Taiping (P) SJK(T) Enggor (ABD4115) SJK(T) Ldg Pertang (NBD0024) SJK(C) Menteri (CBCA088) (ABA6052) SJK(C) Eok Kwan (ABC7036) SJK(T) Ldg Senama (NBD6006) SJK(C) Padang Tengku (CBC3042) SJK(C) Phui Chen (ABC0057) SK Felda Sungai Kelah (ABA0031) SJK(C) Pei Chun Dangi (NBC1053) SJK(C) Panching (CBC4048) SK Raja Dihilir Ekram (ABB2077) SJK(T) Gopeng (ABD2171) SJK(C) Pei Teck Kota (NBC3029) SJK(C) Pei Min (CBC9063) SK Seri Kepayang (ABA2012) SJK(C) Hwa Lian (ABC0059) SK (Asli) Senibai (NBA1021) SK Pesagi (CBA9013) SJK(C) Simpang Jalong (ABC4105) SK Jawang (ABA4036) SK Seri Pilah (NBA1009) SK Pianggu (CBA8004) SJK(C) St Michael & All Angels (ABC2120) SJK(T) Kampong Baru Batu Matang SJK(C) Yu Chai Ulu Beranang (NBC4066) SK Pontian (CBA8002) SJK(C) Sungai Buloh (ABC4103) (ABD6115) 49Contents - Primary School - BM.indd 49 6/10/2011 11:53:31 AM
 • 50. SJK(C) Kampong Pahang (ABC0058) SJK(T) Ladang Sungai Biong (ABD4111) SJK(T) Selama (ABD6104) SK Kampong Perak (ABA6024) SJK(T) Ladang Sungai Bogak (ABD3064) SJK(C) Selat Pagar (ABC7042) Luar Bandar SJK(C) Kampong Timah (ABC2141) SJK(T) Ladang Sungai Kruit (ABD0084) SK Selat Pulau (ABA8229) SK (Felda) Rimba Mas (RBA0081) SJK(C) Kampung Bali (ABC2134) SJK(T) Ladang Sungai Reyla (ABD4119) SJK(T) Simpang Lima (ABD3060) SK Batu Bertangkup (RBA0075) SK Kampung Relang (ABA6028) SJK(T) Ladang Sungkai (ABD0086) SJK(C) Simpang Tiga (ABC5099) SJK(C) Hwa Aik (RBC0045) SK Kenering (ABA7023) SJK(T) Ladang Sussex (ABD5108) SJK(C) Sin Min (ABC2157) SJK(C) Kong Aik (RBC0049) SJK(T) Kg Jebong Lama (ABD6114) SJK(T) Ladang Ulu Bernam 2 (ABD5141) SJK(C) Sin Min (ABC5094) SJK(C) Kong Hwa (RBC0050) SJK(C) Khai Meng (ABC0067) SJK(C) Lahat (ABC2128) SJK(C) Sin Min (ABC6080) SK Lubuk Sireh (RBA0080) SJK(T) Khir Johari (ABD0074) SJK(C) Lasah (ABC4107) SJK(C) Siputeh (ABC2132) SK Padang Besar Utara (RBA0021) SK Klian Intan (ABA7006) SJK(C) Lawan Kuda Baru (ABC2146) SJK(T) Slim River (ABD0078) SK Panggas (RBA0025) SJK(C) Kok Ming (ABC1059) SK Matang (ABA6004) SK (Asli) Suak Padi (ABA8238) SK Raja Perempuan Budriah (RBA0006) SJK(C) Kota Tampan (ABC7045) SJK(T) Mukim Pundut (ABD1089) SK Sungai Betul (ABA5013) SK Sanglang (RBA0028) SJK(C) Kuala Bikam (ABC0066) SK Ngah Ibrahim (ABA6005) SK Sungai Galah (ABA8201) SK Simpang Ampat (RBA0030) SK Kuala Kenas (ABA4008) SK Padang Changkat (ABA8224) SK Sungai Itek (ABA2029) SK Sungai Berembang (RBA0032) SJK(C) Kuala Rui (ABC7039) SJK(C) Padang Grus (ABC7043) SJK(C) Sungai Rotan (ABC6091) SK Titi Tinggi (RBA0035) SJK(T) Ladang Banopdane (ABD0106) SK Pahit (ABA7034) SK Sungai Siputeh (ABA6045) SJK(T) Ladang Behrang River (ABD0107) SK Pasir Kubu (ABA8239) SK Sungai Tiang Baroh (ABA5052) PULaU PINaNG SJK(T) Ladang Bidor Tahan (ABD0082) SK Pasukan Polis Hutan (ABA2039) SJK(T) Taman Desa Pinji (ABD2189) Bandar SJK(T) Ladang Cashwood (ABD1084) SJK(C) Pei Ching (ABC1070) SJK(C) Tanah Mas (ABC0064) SK (Khas) Alma (Penglihatan) (PBA0024) SJK(T) Ladang Changkat Kinding SJK(C) Pei Min (ABC1064) SK Tapak Semenang (ABA5010) SK Assumption (PBB2028) (ABD2174) SJK(C) Pei Min (ABC1068) SK Tasek (ABA7005) SJK(T) Bayan Lepas (PBD3031) SJK(T) Ladang Chemor (ABD2173) SJK(C) Pekan Getah (ABC0056) SJK(T) Tun Sambanthan (ABD0075) SJK(C) Beng Teik (Pusat) (PBC1047) SJK(T) Ladang Chersonese (ABD3067) SJK(C) Pekan Gurney (ABC1057) SJK(T) Tun Sambanthan (ABD5147) SJK(C) Beng Teik Cawangan (PBC1048) SJK(T) Ladang Cluny (ABD0090) SJK(C) Pekan Pasir (ABC0065) SK Ulu Ribu (ABA4044) SK Hutchings (PBB1024) SJK(T) Ladang Elphil (ABD4118) SK Pengkalan Ara (ABA5070) SK Ulu Sepetang (ABA6032) SJK(T) Jalan Sungai (PBD1086) SJK(T) Ladang Gapis (ABD4113) SK Pengkalan Baharu (ABA1008) SJK(T) Ulu Sepetang (ABD6103) SK Jelutong Barat (PBB1026) SJK(T) Ladang Gula (ABD3066) SJK(T) Pengkalan Baru (ABD1077) SJK(C) Wai Sin (ABC3051) SK Kampong Jawa (PBA1006) SJK(T) Ladang Holyrood (ABD6107) SK Periang (ABA4037) SJK(C) Yen Min (ABC1071) SJK(C) Kheng Tean (PBC1059) SK Ladang Huntly (ABA1010) SK Perlok (ABA0019) SJK(C) Yu Chai (ABC3052) SK Kuala Perai (PBA2009) SJK(T) Ladang Kati (ABD4112) SJK(C) Phin Min (ABC0070) SJK(C) Yuk Chuen (ABC6087) SJK(T) Ladang Jawi (PBD4026) SJK(T) Ladang Katoyang (ABD0092) SJK(C) Phooi Wah (ABC6083) SJK(C) Yuk Hwa (ABC3053) SJK(T) Ldg Juru (PBD0035) SJK(T) Ladang Kelapa Bali (ABD0089) SJK(C) Pin Min (ABC0062) SJK(T)Ladang Flemington (ABD5124) SJK(T) Ldg Transkrian (PBD4031) SJK(T) Ladang Malaya (ABD6108) SK Plang (ABA7025) SJK(T) Mak Mandin (PBD2076) SJK(T) Ladang New Coconut (ABD5139) SJK(C) Poay Eng (ABC6085) PErLIS SK Padang Tembak (PBB1039) SJK(T) Ladang Nova Scotia (2) (ABD5115) SK Pondok Tanjong (ABA6031) Bandar SJK(T) Rajaji (PBD1084) SJK(T) Ladang Nova Scotia 1 (ABD5114) SK Pulau Tiga Kiri (ABA8232) SK Kuala Perlis (RBA0018) SK Sri Tanjung (PBA1008) SJK(T) Ladang Selinsing (ABD3057) SK Rantau Panjang (ABA6040) SK (Khas) Pendidikan Khas Perlis SK St George Balik Pulau (PBB3016) SJK(T) Ladang Sogomana (ABD1079) SJK(C) Salak Bahru (ABC4101) (RBA0079) SJK(T) Sungai Bakap (PBD4034) SJK(T) Ladang Strathisla (ABD2176) SK Seberang Perak (ABA8244) SJK(C) Sin Min (RBC0052) 50Contents - Primary School - BM.indd 50 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 51. Luar Bandar SK Kinabutan Besar (XBA3021) SJK(C) Yick Nam (XCC4066) SK Bukau (XBA6007) SJK(T) Batu Kawan (PBD4022) SK Klias Baru (XBA6022) SJK(C) Yuk Choi (XCC3134) SK Bukit Balacon (XBA3137) SK Bukit Teh (PBA0002) SK Kukusan (XBA3079) SJK(C) Yuk Yin (XCC1050) SK Bukit Besi (XBA2136) SJK(C) Chin Hwa (Pantai Acheh) SK Kunak Jaya (XBA3210) SK Bukit Garam Ii (XBA2249) (PBC3017) SJK(C) Kuok Ming (XCC3027) Luar Bandar SK Bukit Lalang (XBA3340) SK Juru (PBA0007) SK Lahad Datu Iv (XBA3151) SK Abai (XBA2201) SK Bulu Silou (XBA1009) SJK(T) Ladang Prye (PBD0038) SJK(C) Lok Yuk Batu 1 Kudat (XCC5034) SK Amalania (XBA3107) SK Bunang Sook (XBA1070) SJK(T) Ladang Valdor (PBD4032) SK Lok Yuk Batu 1, Kudat. (XCA5023) SK Apin-Apin (XBA1002) SK Bundung (XBA4306) SJK(T) Ldg Sempah (PBD4029) SJK(C) Lok Yuk Menggatal (XCC4030) SK Babagon (XBA4101) SK Bunga Raya (XBA1061) SJK(T) Nibong Tebal (PBD4024) SK Luagan (XBA1028) SK Bakuku (XBA1355) SJK(C) Chen Sin (XCC4309) SJK(C) Nung Min (PBC2046) SK Luyang Kota Kinabalu (XBA4099) SK Balaban Jaya (XBA2143) SJK(C) Cheng Hwa (XCC4211) SJK(C) Pai Chai (PBC1070) SK Menunggui (XBA5364) SK Balat (XBA2202) SJK(C) Cheng Ming (XBC1012) SK Pulau Aman (PBA4005) SK Merpati (XBA2089) SK Bangau, Kudat (XBA5005) SJK(C) Cheng Ming (XCC4212) SJK(C) Pulau Betong (PBC3018) SK Muhibbah (XBA2084) SK Banting (XBA6201) SK Chinta Mata (XBA1307) SK Sungai Batu (PBA3019) SJK(C) Nyuk Hwa (XCC3311) SK Basai Baru (XBA2118) SJK(C) Chung Hwa (XCC6303) SJK(C) Pai Sheng (XCC3201) SK Batandok (XBA6003) SJK(C) Chung Hwa Sipitang (XCC6202) SaBaH SJK(C) Pai Wen (XCC5429) SK Batu 16 Gum-Gum (XBA2008) SJK(C) Chung Hwa Tamparuli (XCC4404) Bandar SK Pantai Manis Papar (XBA4259) SK Batu 22 Balung (XBA3001) SJK(C) Chung Hwa Tenghilan (XCC4412) SK Bandar Tawau Ii (XBA3069) SJK(C) Pei Ying (XCC2022) SK Batu 60 (XBA6041) SK Dalit (XBA1013) SK Banjar (XBA1003) SK Pekan (XBA3115) SK Batu Lunguyan (XBA1004) SK Dallas, Pitas (XBA5226) SK Bantayan (XBA4004) SK Pekan Keningau (XBA1022) SK Bawang (XBA4402) SK Dampirit (XBA5098) SK Batu 4 Jalan Apas (XBA3067) SK Pekan Kinarut (XBA4226) SK Beringis (XBA4205) SK Dandun (XBA5202) SK Batu Putih Baru (XBA2077) SK Pekan Kota Belud (XBA5317) SK Berungis Tuaran (XBA4303) SK Delayan Tulid (XBA1014) SK Binuang (XBA3103) SK Pekan Kudat Ii (XBA5007) SK Biah Batu 65 (XBA6017) SK Dualog (XBA5088) SK Bubul (XBA3302) SK Pekan Papar (XBA4237) SK Bikang (XBA3102) SK Fajar Harapan (XBA3146) SK Buit Hill (XBA4103) SK Penampang (XBA4131) SK Bilit (XBA2204) SK Gading-Gading (XBA3207) SK Bukit Padang (XBA4092) SK Petagas (XBA4111) SK Binakaan (XBA1069) SK Gadong (XBA6010) SJK(C) Chee Vun (XCC3104) SK Rangalau (XBA5334) SK Binanon (XBA1074) SK Garama (XBA6012) SJK(C) Cheng Min (XBC2004) SK Sembulan (XBA4042) SK Bingkor (XBA1007) SK Gaulan (XBA1065) SJK(C) Chung Hwa (XCC5305) SK Sepagaya (XBA3123) SK Bingolon, Kudat (XBA5096) SK Gayaratau (XBA4406) SK Darau (XBA4007) SK Sri Tanjung Papat 1 (XBA2002) SK Bintang Mas (XBA2152) SK Gensurai (XBA5308) SK Inanam Ii (XBA4097) SJK(C) St Joseph (M) (XCC4251) SK Bintasan (XBA5131) SJK(C) Hwa Yin Rampazan (XCC4216) SK Inanam Laut (XBA4091) SK St Mary Bandar (M) (XCA2042) SK Binuwou Tengah (XBA1067) SK Indersabah (XBA3018) SK Jambatan Putih (XBA3078) SJK(C) St Peter (M) (XCC5065) SK Bolong (XBA4304) SK Jabang (XBA6067) SK Kem Tentera (XBA2050) SK Sungai Anib Iii (XBA2093) SJK(C) Bong Hwa (XCC6102) SK Jambongan (XBA2106) SK Kg Contoh (XBA4130) SK Sungai Kayu (XBA2079) SK Bongkud (XBA5402) SK Janang (XBA6304) SK Kg Jawa (XBA3063) SK Tanjong Batu (XBA3050) SK Brantian (XBA3076) SK Jawa Sumbiling (XBA1348) SK Kibabaig (XBA4129) SK Terusan (XBA3142) SK Bugaya (XBA3303) SK Jawi-Jawi (XBA5333) SJK(C) Kin Kiau (XCC4225) SK Tg Batu Keramat (XBA3072) SK Buis (XBA2130) SK Jaya Bakti (XBA2153) 51Contents - Primary School - BM.indd 51 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 52. SK Jaya Baru (XBA2234) SK Kiau I (XBA5315) SK Langkawit (XBA4229) SK Melati (XCA3011) SK Kabajang (XBA6013) SK Kilugus (XBA6307) SK Langkon (XBA5103) SK Melikai (XBA6312) SK Kabogan (XBA3306) SK Kimanis (XBA6115) SK Langsat (XBA5414) SK Membulu (XBA1031) SK Kaiduan (XBA4217) SK Kinabaan (XBA1206) SK Lapasan (XBA4094) SK Mempagar (XBA6040) SK Kaingaran (XBA1202) SK Kinaluan (XBA1226) SK Layon (XBA1121) SK Menanam (XBA2217) SK Kalabakan (XBA3019) SK Kinasaraban, Kota Belud (XBA5316) SK Lembah Poring (XBA6105) SK Meninipir (XBA1059) SK Kalang Kanar (XBA1312) SK Kindu (XBA4320) SK Lidong (XBA2111) SK Mentadak Baru (XBA3030) SK Kalumpang (XBA3332) SK Kionsom Inanam (XBA4016) SK Limau-Limauan (XBA5024) SK Merampong (XBA1033) SK Kambizaan (XBA4222) SK Kipaku (XBA1223) SK Limputong (XBA4230) SK Merintaman (XBA6214) SK Kampung Baru (XBA2016) SK Kirokot (XBA5452) SK Lingan (XBA4231) SK Merotai Besar (XBA3032) SK Kananapon (XBA5407) SK Kironggu (XBA2245) SK Lingkungan (XBA6031) SK Mesapol (XBA6215) SK Kandawayon (XBA5455) SK Kitapol (XBA4383) SK Lintuhun Baru (XBA1071) SK Miruru (XBA5420) SK Kanibongan (XBA5203) SK Kitobu (XBA4018) SK Lodung , Kudat (XCA5027) SK Monsok Tengah (XBA1208) SK Kapayan Baru (XBA1025) SK Kitou (XBA1229) SJK(C) Lok Yuk (XCC2013) SK Mook (XBA4234) SK Kapulu (XBA1351) SK Klias Kecil (XBA6023) SJK(C) Lok Yuk Pinangsoo,Kudat SK Mostyn (XBA3205) SK Kaung (XBA5311) SK Kota Klias (XBA6020) (XCC5031) SK Nalapak (XBA5422) SK Kawakaan (XBA1012) SK Kota Marudu Ii (XBA5132) SK Lok Yuk Telipok (XCA4351) SK Nambayan (XCA1214) SK Kawang (XBA4219) SK Kuala Apas (XBA3022) SK Long Pasia (XBA6207) SK Nandagan (XBA1073) SK Kawang (XBA6205) SK Kuala Kahaba (XBA1037) SK Luagan (XBA6032) SK Nangka Kudat (XBA5041) SK Kayangat (XBA4408) SK Kuala Namadan Tambunan (XBA1207) SK Luasong (XCA3029) SK Nangoh (XBA2142) SK Kayau (XBA4220) SK Kuala Papar (XBA4228) SK Lubang Buaya (XBA6208) SK Napong (XBA5424) SK Kebulu (XBA6015) SK Kuala Tomani (XBA1317) SK Lumat (XBA6034) SK Naradan (Nawanon) (XBA5462) SK Keguraan (XBA5309) SK Kukuro (XBA6025) SK Lung Manis (XCA2040) SK Narinang (XBA5326) SK Kelanahan (XBA4221) SK Kunak I (XBA3202) SK Lupak (XBA6036) SK Nongkolud (XBA4331) SK Kenang-Kenangan (XBA2220) SJK(C) Kung Ming (1) (XCC6027) SK Magatang (XBA1029) SK Nukakatan (XBA1209) SK Keniogan (XBA2108) SK Kusilad (XBA5204) SK Maidan (XBA2133) SK Nukakatan (XBA5468) SK Kennedy Bay (XCA3107) SK Labuan (XBA5310) SK Malawa (XBA4031) SK Nunuk Ragang (XBA5453) SK Kepawa (XBA6019) SK Labuan Haji (XBA3335) SK Maliau (XBA2230) SK Nunuyan Laut (XBA2019) SK Kerukan (XBA6305) SK Ladang Giram (XBA3208) SK Malima (XBA1054) SK Ongkilan (XBA5117) SK Kesapang (XBA5314) SK Ladang Sandak (XBA2029) SK Mamagun (XBA1034) SK Our Lady (M) (XCA4235) SK Kg Bambangan (XBA6103) SK Ladang Sapong (XBA1332) SK Mandahan (XBA6117) SJK(C) Our Lady Immaculate,Kudat. SK Kg Beriawa Ulu (XBA1024) SK Ladang Segaria (XCA3304) SK Mandurian (XBA5223) (XCC5042) SK Kg Keningau (XBA1019) SK Ladang Tomanggong (XCA2044) SK Mangkapon Pitas (XBA5217) SK Padang Berampah (XBA6224) SK Kg Minyak (XBA5013) SK Lago (XBA6028) SK Masalog (XBA5105) SK Padas Damit (XBA6043) SK Kg Pertanian (XBA2090) SK Lajau (XBA6063) SK Masanoi (XBA1321) SK Paginatan (XBA5427) SK Kg Silam (XBA3136) SK Lambidan (XBA6308) SK Matunggong (XBA5040) SK Paguokon (XBA1349) SJK(C) Khoi Ming (XCC5122) SK Lampada (XBA5127) SK Melamam (XBA6210) SK Pamaguan (XBA2080) SK Kiabau (XBA2109) SK Lampaki Kudat (XBA5091) SK Melangkap (XBA5119) SK Panaitan (XBA5122) SK Kiandongo (XBA2238) SK Lanas (XBA1026) SK Melangkap, Kbelud (XBA5322) SK Pangas (XBA1075) 52Contents - Primary School - BM.indd 52 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 53. SK Pantai (XBA6216) SK Pomotodon (XBA4073) SK Sinapokan (XBA6319) SK Tampulan (XBA4060) SK Pantai Boring (XBA2148) SK Popok (XBA5106) SK Sinoko (XBA6107) SK Tangkarason (XBA2156) SK Parapat Darat (XBA5089) SK Poring-Poring (XBA4034) SK Sintuong-Tuong (XBA1227) SK Tanjong Aru (XBA2060) SK Paris (XBA2228) SK Pulau Lubukan (XBA2014) SK Sinulihan Baru (XBA1062) SK Tanjung Aru (XBA6325) SK Paris 3 (XBA2241) SK Pulau Pababag (XBA3330) SK Sipinong (XBA2069) SK Tarawas (XBA5465) SK Pata (XBA5008) SK Pulong (XBA1328) SK Sook (XBA1041) SK Tarintidon (XBA5349) SK Patau (XBA1210) SK Putaton Inobong (XBA4112) SK Sri Darun (XBA3135) SK Taritipan (XBA5113) SK Patikang Laut Keningau (XBA1066) SK Ragkam (XBA1228) SK Sri Pantai (XBA3139) SK Telaga (XBA5212) SK Paus (XBA5428) SK Rampayan Ulu (XBA5358) SK St Joseph (XCA6321) SK Telisai (XBA3129) SK Pegalan Kusob (XBA1211) SK Rancangan Klias (XBA6047) SK St Patrick (XCA6101) SK Tempurong (XBA6326) SJK(C) Pei Yin (XCC6101) SK Rancangan Lubuh (XBA2018) SK St Paul (M) (XCA6055) SK Tenambak (XBA6327) SK Pekan Beluran (XBA2102) SK Randagong (XBA5437) SJK(C) St Peter Telipok (M) (XCC4054) SK Termunong (XBA4365) SK Pekan Bongawan (XBA6111) SK Rompon (XBA1212) SJK(C) St Phillip (M) (XCC4403) SK Tiang (XBA5456) SK Pekan Kimanis (XCC6103) SK Rosob (XBA5211) SK St Stephens (XCA3128) SK Tibabar (XBA5454) SK Pekan Kota Marudu (XBA5101) SK Rosok/Bengkahak Lama (XBA5302) SK St.John (XCA6050) SK Tigaman (XBA5114) SK Pekan Kuala Penyu (XBA6309) SK Ruminding (XBA4037) SK Suang Punggor (XBA5340) SK Timbang (XBA5352) SK Pekan Membakut (XBA6106) SK Sabah Cocoa (XBA3106) SK Suasa (XBA6057) SK Timbang Dayang (XBA5353) SK Pekan Menumbok (XBA6313) SK Sabandil (XBA4245) SK Sumambu (XBA1352) SK Timbou (XBA1221) SK Pekan Sipitang (XBA6220) SK Sacred Heart Kg Biau (M) (XCA4246) SK Sumbiling (XBA6112) SK Timbua (XBA5444) SK Pekan Tambunan (XBA1218) SK Sagiban (XBA5461) SK Sungai Api (XBA1336) SK Tiong Baru (XBA6101) SK Pekan Telipok (XBA4363) SK Sagindai (XBA5439) SK Sungai Damit (XBA4310) SK Tiong Wido (XBA1224) SK Pekan Tenghilan (XBA4420) SK Sahabat 16 (XBA3141) SK Sungai Imam (XBA3047) SK Togop Darat (XBA5447) SK Pekan Tenom (XBA1337) SK Sambah (XBA4416) SK Sungai Lokan (XBA2219) SK Tuarid Taud (XBA1047) SK Pekan Tuaran (XBA4372) SK Samparita (XBA5108) SK Sungai Manila (XBA2051) SK Tudan (XBA4375) SK Peladok (XBA5329) SK Sandau (XBA2237) SK Sungai Nangka (XBA2122) SK Tuguson (XBA5354) SK Pelakat (XBA6217) SK Sangkabok (XBA6328) SK Sungai Tiram (XBA2073) SK Tumunda Salimandut (XBA5124) SK Pementerian (XBA1113) SK Sayap (XBA5335) SK Sungoi (XBA4386) SK Tun Fuad (XBA3201) SK Penagatan (XBA1056) SK Segaliud (XBA2033) SK Sunsui (XBA5116) SJK(C) Tung Shan (XCC4258) SK Pengalat Besar (XBA4241) SK Selupoh (XBA4341) SK Surati (XBA4260) SK Tungku (XBA3132) SK Pengalat Kecil (XBA4242) SK Sembirai (XBA5336) SK Taburan (XBA5341) SK Ulu Dusun (XBA2062) SK Pengiran Siti Hafsah Karambunai SJK(C) Sen Ming (XCC4248) SK Tagas-Tagas (XBA2125) SK Ulu Liawan (XBA1051) (XBA4011) SK Senagang (XBA1038) SK Takuli (XBA6059) SK Ulu Mosopoh (XBA1115) SK Perancangan (XBA2117) SK Sentosa Jaya (XBA2242) SK Talantang (XBA5125) SK Ulu Muanad (XBA2115) SJK(C) Phui Ying (XCC1327) SK Sepulot (XBA1108) SK Tamalang (XBA6109) SK Ulu Senagang (XBA1064) SJK(C) Phui Yuk (XCC3034) SK Seri Manis (XBA2087) SK Tambalang (XBA4358) SK Ulu Sipitang (XBA6223) SK Pinangkau (XBA2154) SK Serusup (XBA4343) SK Tampasak (XBA4256) SK Umas-Umas (XBA3009) SK Pinausuk (XBA5431) SK Sikuati (XBA5061) SK Tampasuk I (XBA5346) SK Unggun Menggatal (XBA4072) SK Pinawantai Kudat (XBA5047) SK Silabukan (XBA3140) SK Tampasuk Ii (XBA5355) SK Viging Ulu (XBA6113) SK Pinawantai Ranau (XBA5432) SK Simbuan Tulid (XBA1063) SK Tampat (XBA2132) SK Wasai (XBA4376) 53Contents - Primary School - BM.indd 53 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 54. SJK(C) Yuh Min (XCC1222) SK Goebilt (YBA1324) SJK(C) Tukau (YBC4103) SK Bukit Kinyau (YBA6109) SJK(C) Yuk Hwa (XCC1304) SK Hua Hin English (YCB3105) SK Ulu Sg Merah (YBB3240) SK Bukit Mawang (YBA9107) SJK(C) Yuk Kong (XCC1049) SK Jalan Haji Baki (YBE1342) SJK(C) Ung Nang (YCC3226) SJK(C) Bulat (YCC6102) SJK(C) Yuk Nam (XCC1342) SK Kampung Jepak (YBA9102) SJK(C)C Nang Kiang (YCC3211) SK Buntal (YBE1301) SJK(C) Yuk Syn (XCC1343) SJK(C) Keng Nang (YCC3208) SJK(C) Chih Mong (YCC3301) SK. Kebatu (XBA6014) SJK(C) Kenyalang (YBH1301) Luar Bandar SJK(C) Chin Hua (YCC3502) SK.Cenderawasih (XBA3147) SK Kg Bahagia Jaya (YBA3101) SK Abang Amin (YBE6301) SJK(C) Chin Nam (YCC4403) SK.Kinasaraban (XBA5467) SJK(C) Kiang Hin (YCC3234) SK Abang Gesa (YBA6103) SJK(C) Chung Cheng (YCC3236) SKK St David Toboh (M) (XCA1213) SK Kpg Senari (YBE1324) SK Abang Haji Matahir (YBA6105) SJK(C) Chung Hien (YBC6101) SKSasandukon (XBA1126) SK Lumba Kuda (YBE1202) SK Abok (YBB2105) SJK(C) Chung Hua (YCC4302) SK Lutong (YBE4105) SK Airport (YBB7210) SJK(C) Chung Hua (YCC6401) SaraWak SK Matang (YBA1311) SK Aru Baru (YBA5212) SJK(C) Chung Hua Bakam (YCC4105) Bandar SK Pajar Sejingkat (YBE1313) SK Asajaya Ulu (YBE8109) SJK(C) Chung Hua Balingian (YCC3404) SK Astana (YBA1332) SK Pujut Corner (YBA4106) SK Bajong (YBB8330) SJK(C) Chung Hua Batu 32 (YCC8205) SK Bandar Samariang (YBA1211) SK Rakyat Tupong (YCA1301) SK Bako (YBE1304) SJK(C) Chung Hua Batu 35 (YCC8204) SK Batu 10 Jalan Oya (YBA3201) SJK(C) Sam Hap Hin (YCC1306) SK Bakong (YBA2111) SJK(C) Chung Hua Buntal (YCC1321) SK Batu 15 (YBE3203) SJK(C) Sebiew Chinese (YBC9101) SK Balong (YBB6103) SJK(C) Chung Hua Engkilili (YCC2301) SK Batu Kitang (YBA1304) SK Semariang (YBA1339) SK Basi (YBB2310) SJK(C) Chung Hua Jemukan (YCC8304) SJK(C) Bintawa (YBC1202) SK Semerah Padi (YBA1350) SK Batang Ai (YBA2301) SJK(C) Chung Hua Kabong (YCC2203) SK Bintulu (YBA9110) SJK(C) Sg Apong (YBC1201) SK Batang Lassa (YBB3220) SJK(C) Chung Hua Kranji (YCC1109) SJK(C) Chung Hua Bt Kitang (YCC1312) SK Sg Kem Batu 18 (YBB9111) SK Batu Bungan (YBA4310) SJK(C) Chung Hua Lundu (YCC1402) SJK(C) Chung Hua Batu 10 (YCC1327) SK Sg. Maong Hilir Kuching (YBA1205) SK Batu Keling (YBB7209) SJK(C) Chung Hua Meludam (YCC2102) SJK(C) Chung Hua Batu 15 (YCC1310) SK Sg. Tisang (YBB9110) SK Batu Lima (YBA5208) SJK(C) Chung Hua Paku (YCC1102) SJK(C) Chung Hua Kim Choo Seng SK Sibu Jaya (YBA3205) SK Batu Lintang (YBB2102) SJK(C) Chung Hua Rantau Panjang (YCC1317) SJK(C) Sing Ming (YCC3225) SK Batu Niah (YBB4412) (YCC1318) SJK(C) Chung Hua Lutong (YCC4103) SJK(C) Siong Boon (YCC9103) SK Batu Tellingai (YBB4408) SJK(C) Chung Hua Sambir (YCC8104) SJK(C) Chung Hua Pangkalan Baru SK St Andrew (M) (YCB1207) SK Batu Wong (YBB3205) SJK(C) Chung Hua Sebangan (YCC8303) (YCC1324) SK Stapok (YBE1321) SK Bawang Assan (YBB3208) SJK(C) Chung Hua Sebuku (YCC1104) SJK(C) Chung Hua Pending (YCC1206) SK Tabuan (YBA1325) SK Bawang Tian (YBB6409) SJK(C) Chung Hua Sebuyau (YCC8306) SJK(C) Chung Hua Sejijak (YCC1308) SK Tabuan Hilir (YBA1210) SK Bayang (YBB6110) SJK(C) Chung Hua Serayan/Selarat SJK(C) Chung Hua Sg Tengah (YCC1302) SK Tabuan Jaya (YBA1343) SK Bedup (YBB8228) (YCC1404) SJK(C) Chung Hua Sg. Lubak (YCC1315) SK Tabuan Ulu (YBA1336) SK Beladin (YBA2409) SJK(C) Chung Hua Serian (YCC8201) SJK(C) Chung Hua Sg.Tapang (YCC1305) SJK(C) Tai Tung 2 (YCC3232) SK Beluru Central (YBB4302) SJK(C) Chung Hua Sg Buda (YCC1311) SJK(C) Chung Hua Siburan (YCC1334) SK Tan Sri Datuk Haji Mohamed SK Berayang (YBB2219) SJK(C) Chung Hua Sg Moyan (YCC1313) SJK(C) Chung Hua Stampin (YCC1319) (YBA1347) SK Biawak (YBB1410) SJK(C) Chung Hua Simanggang SJK(C) Chung Hua Stapok (YCC1316) SK Tanjung Batu (YBA9114) SK Binyu (YBE1341) (YCC2103) SK Combined (YBE1203) SJK(C) Thian Chin (YCC3201) SK Bukit Arip (YBA3206) SJK(C) Chung Hua Simunjan (YCC8301) SJK(C) Dung Sang (YCC3106) SJK(C) Ting Sing (YCC3217) SK Bukit Batu (YBB5114) SJK(C) Chung Hua Siniawan (YCC1107) SK Encik Buyong (YBA1312) SK Tudan (YBA4111) SK Bukit Inkerbai (YBE3404) SJK(C) Chung Hua Syn-San-Tu (YCC1329) 54Contents - Primary School - BM.indd 54 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 55. SJK(C) Chung Hua Taiton (YCC1101) SK Kelapa Sawit No. 2 (YBB4426) SK Lebai Mentali (YBB1406) SK Melugu (YBB2104) SJK(C) Chung Hua Tambirat (YCC8102) SK Kelapa Sawit No. 5 (YBB4429) SK Lebur / Remun (YBB8207) SK Merakai (YBB8244) SJK(C) Chung Hua Undop (YCC2105) SK Kelawit (YBA9204) SK Lela Pahlawan (YBA2106) SK Merambut (YBA5117) SJK(C) Chung Hwa Limbang (YCC5101) SK Kg Baru (YBA8108) SK Lepong Ajai (YBA4302) SK Merbau (YBB8242) SJK(C) Chung San (YCC9102) SK Kg Baru (YBB7123) SK Lepong Emplas (YBB8329) SJK(C) Min Syn Saratok (YCC2202) SJK(C) Chung Ung (YCC3209) SK Kg Betanak (YBB6411) SK Limpaku Pinang (YBA5105) SK Morek (YBB4320) SK Datuk Awang Udin (YBE3401) SK Kg Bruit (YBE6407) SK Lio Mato (YBB4315) SK Moyan Laut (YBA8118) SK Dijih (YBA3408) SK Kg Gayu (YCB1311) SK Lobang Batu (YBB8222) SK Muara Payang (YBB6118) SK Dit (YBB2403) SK Kg Kupang (YBA2211) SK Long Teran Kanan (YBA4303) SK Mujong Tengah (YBB7110) SK Emperoh Jambu (YCB1301) SK Kg Kut (YBB6408) SK Long Apu (YBB4351) SK Munggu Bringin (YBA2103) SK Engkaroh (YBB8231) SK Kg Lintang (YBB5208) SK Long Banga (YBB4338) SK Munggu Lallang (YBB8314) SK Engkilili No.2 (YBB2319) SK Kg Melayu (YBA8112) SK Long Bedian (YBB4313) SJK(C) Nam Hua (YCC3307) SK Entubuh (YBB8254) SK Kg Pergau (YBB6405) SK Long Bemang (YBB4316) SJK(C) Nam Kiew (YBC6105) SK George (YCB1319) SK Kg Petanak (YBA3402) SK Long Busang (YBB7212) SJK(C) Nan Chiew (YCC6306) SK Gran/Stumbin (YBB2101) SK Kg Sawai (YBE3205) SK Long Ikang (YBB4303) SK Nanga Assan (YBB3217) SK Gumbang (YBB1111) SK Kg Serdeng (YBA6301) SK Long Jeeh (YBB4334) SK Nanga Buku (YBB6228) SK Haji Bujang Rangawan Putin SK Kg Tekajong (YBB6407) SK Long Jegan (YBB4317) SK Nanga Dap (YBB3309) (YBE8303) SK Kg. Bakam (YBA4105) SK Long Kesseh (YBB4329) SK Nanga Ju (YBB6229) SK Haji Kelali Semera (YBA8311) SK Kg. Beraya (YBB4101) SK Long Lapok (YBA4308) SK Nanga Kelangas (YBB6231) SJK(C) Hang Kwong (YCC3212) SJK(C) Kiew Mang (YBC6107) SK Long Laput (YBB4310) SK Nanga Kesit (YBB2317) SK Hermanus Assan (YBB9107) SK Klait (YBA8321) SK Long Lenei (YBB4367) SK Nanga Lipus (YBB3302) SK Hijrah Badong (YBA6402) SK Kpg. Bulau (YBB4418) SK Long Luping (YBB5207) SK Nanga Merurun (YBB6208) SJK(C) Hing Ung (YCC3233) SK Kpg. Iran (YBB4403) SK Long Sebangan (YBB5210) SK Nanga Nirok Ngemah (YBB3316) SK Hj Bujang Sebangan (YBA8308) SK Kpg. Tegageng (YBB4422) SK Long Semadoh (YBB5201) SK Nanga Pedanum (YBB6209) SK Hj Junid (YBA2204) SK Kuala Balingian (YBB3411) SK Long Seridan (YBB4328) SK Nanga Selangau (YBE3408) SJK(C) Hock Lam (YCC7101) SK Kuala Baram Ii (YBA4114) SK Long Sobeng (YBB4352) SK Nanga Sikat (YBB3402) SJK(C) Hua Kee (YBC6108) SK Kuala Binyo (YBB9102) SK Long Sukang (YBB5205) SK Nanga Tibu (YBB2308) SJK(C) Hua Nam (YCC4305) SK Kuala Lemai (YBE3412) SK Long Teru (YBB4306) SK Ng Abu (YBB2228) SK Ijok (YBB2304) SK Kuala Muput (YBB9207) SK Long Urun (YBA7203) SK Ng Assam (YBB2221) SK Jangkar (YBB1407) SK Kuala Pelugau (YBB3412) SK Lubok Baya (YBA7107) SK Ng Dalai (YBB7305) SK Kabo Hilir (YBB2212) SK Kuala Penganan (YBB5105) SK Lubok Bemban (YBB3403) SK Ng Delok (YBA2302) SJK(C) Kai Dee (YCC3237) SK Kuala Serupai (YBB9202) SK Lubok Kepayang (YBB2204) SK Ng Encheremin (YBB7117) SJK(C) Kai Sing (YCC6317) SK Kuala Sigu (YBB9114) SK Lubok Nibong (YBB4304) SK Ng Grenjang (YBB2202) SK Kambug (YBB1318) SK Kuala Tutoh (YBB4343) SK Maludam (YBA2108) SK Ng Jagau (YBB3325) SK Kampung Sau (YBA3401) SK Kujang Mawang (YBB8249) SK Mapu (YBB8218) SK Ng Jagoi (YBB3308) SK Kampung Teh (YBE3405) SK Kujang Sain (YBB8246) SK Medang (YBA2420) SK Ng Janan (YBB7309) SK Kapit (YBA7110) SJK(C) Kung Cheng (YCC6302) SK Melaban (YBB2305) SK Ng Menjuau (YBB2125) SK Kedumpai (YBA8319) SJK(C) Kwong Kok (YCC3228) SK Melaban (YBB5113) SK Ng Menyebat (YBB2321) SK Kelapa Sawit No. 1 (YBB4423) SK Labang (YBB9101) SK Melansai (YBB8215) SK Ng Musah (YBB7311) 55Contents - Primary School - BM.indd 55 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 56. SK Ng Penyarai (YBA9202) SK Rumah Gudang (YBB4361) SK Sg Lengan (YBB3211) SK St Anthony Kawan (M) (YCB8206) SK Ng Stapang (YBB7104) SK Rumah Keseng (YBB9203) SK Sg Liuk (YBA3404) SK St Augustine (YCB1318) SK Ng Tau (YBB9210) SK Rumah Ranggong (YBB4413) SJK(C) Sg Menyan (YBC8201) SK St Bernard (YCB1331) SK Ng Telawan (YBA7201) SK Rumah Tinggi (YBB4405) SK Sg Nibong (YBB3230) SK St Dunstan (YCB1328) SK Ng Tiau (YCB7102) SK Rumah Undi (YBA4413) SK Sg Nyiar (YBB2235) SK St Edward,Belimbing (YCB1332) SK Ng. Lawih/Lesu (YBB2412) SK Sabena (YBB6323) SK Sg Paku (YBA7103) SK St Elizabeth (YCB1303) SK Ng. Lidong (YBB2142) SK Sacred Heart (YCB1305) SK Sg Paoh (YBB6112) SK St Francis Xavier, Seratau (YCB1302) SK Ng. Passa (YBA2423) SK Salah Kechil (YBA6401) SK Sg Passai (YBB3202) SK St Henry Slabi (M) (YCB8209) SK Niup (YBA8116) SK Salak (YBA1337) SK Sg Penipah (YBE3410) SK St James Quop (YCB1321) SK Nyelitak (YBB8307) SJK(C) San San (YCC3503) SK Sg Petai (YBB6113) SK St John (M) (YCB1105) SK Opar (YBB1102) SJK(C) Sang Ming (YBC3201) SK Sg Rasau (YBB3212) SK St Lawrence (M) (YCB2102) SK Oyan Tengah (YBA7104) SK Santubong (YBA1314) SK Sg Salim (YBB3206) SK St Luke (M) (YCE2101) SK Pa ‘ Dallih (YBB4347) SK Sebauh (YBA9106) SK Sg Selidap (YBB6304) SK St Mark (M) (YCB3503) SK Pandan (YBA9105) SK Sebemban (YBA2405) SK Sg Sentebu (YBA6102) SK St Martin (M) (YCB2101) SJK(C) Pangkalan Bedup (YBC8202) SK Sebuyau/Ensenggei (YBB8302) SK Sg Sepiring/Sg Tepus (YBB3416) SK St Martin (M) (YCB8113) SK Parish (YBE3411) SK Segali (YBA8314) SK Sg Setiam (YBB9208) SJK(C) St Martin (M) (YCC6117) SK Parun Suan (YBB8220) SK Sejijag (YBB8236) SK Sg Sian (YBA6303) SK St Mathew Lanchang (M) (YCB8215) SK Pasir Pandak (YBA1319) SK Selampit (YBB1404) SK Sg Tunoh (YBA7108) SK St Matthew Sekuau (M) (YCB3501) SK Pasir Tengah (YBB1414) SK Selanjan (YBB2112) SK Sg. Bakas (YBB4358) SK St Michael Mongkos (YCB8204) SK Pati (YBB8227) SK Selepong (YBB2108) SK Sg. Buri (YBB4365) SK St Patrick (YCB1324) SK Patung (YBB1317) SK Semada (YBB8245) SK Sg. Kelabit (YBB4355) SK St Patrick (M) (YCB1101) SK Payau (YBB8224) SK Semalatong (YBB8309) SK Sg. Lamaus (YBB4415) SK St Patrick Tangga (M) (YCB8208) SK Pelaman Sigandar (YBB1304) SK Semban (YBB1321) SK Sg. Laong (YBB4353) SK St Paul (YCB1325) SK Penakup Ulu (YBA3409) SK Semukoi (YBB8214) SK Sg. Manong (YBB4409) SK St Paul Roban (M) (YCB2202) SK Pengarah Enteri (YBB4301) SK Senibong (YBB1120) SK Sg. Selepin (YBB4336) SK St Peter (YCB1304) SK Penghulu Andin (YBB6104) SK Senibong Sejerin (YBB1419) SK Sg. Seputi (YBB4345) SK St Philip Bugu (M) (YCB8202) SK Penghulu Baya Mallang (YBB4349) SK Serabak (YBB1112) SK Sg. Siong Tengah (YBB3223) SK St Pius Long San (YCB4302) SK Pengkalan Lobang (YBB3414) SK Serasot (YBE1103) SK Sg. Tangap (YBB4410) SK St Swithun (YCB1334) SK Plaie D C (YBB8101) SK Serembang (YBA2403) SJK(C) Shing Kok (YCC3306) SK St Teresa (M) (YCB1102) SJK(C) Poi Yuk (YCC3504) SK Serpan (YBA8103) SK Siburan Batu (YBB1310) SK St. Andrew (YBB6106) SK Pusa (YBA2410) SK Seruyuk (YBA8315) SK Siniawan (YBB1106) SK St. Augustine (M) (YCB2409) SK Pusat Lawas (YBE5203) SK Sg Anak (YBB3415) SK Sira/Krian (YCB1308) SK St. Barnabas (YCB2407) SK Rampangi (YBA1351) SK Sg Arau (YBB3406) SK Sitang Petag (YBB1316) SK St. Bartholomew (M) (YCB2405) SK Rancangan Sepupok (YBA4412) SK Sg Aur (YBA1341) SK Sldb Ladang 3 (YBA3407) SK St. Christopher Debak (M) (YCB2402) SK Rantau Dilang (YBB3312) SK Sg Badengan (YBB3404) SJK(C) Soon Hwa Sundar (YCC5203) SK St. John (YCB2408) SK Rantau Panjai (YBA7105) SK Sg Bawang (YBB3408) SK Spaoh (YBA2407) SK Stengin/Sedarat (YBB2324) SK Rantau Panjang (YBB3226) SK Sg Buloh (YBB3409) SK Spinang (YBA2406) SK Stungkor (YBB1412) SK Ridan (YBB2303) SK Sg Durin (YBB3203) SK St Alphonsus (M) (YCB6201) SJK(C) Su Dok (YCC6113) SK Rumah Essau (YBB4430) SK Sg Ladong (YBA8306) SK St Andrew (YBA8313) SJK(C) Su Lok (YBC6106) 56Contents - Primary School - BM.indd 56 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 57. SK Subang (YCB1307) SK Ukong (YBB5102) SJK(T) Ladang Ebor (BBD8461) SJK(C) Kah Wah (BBC1037) SK Sungai Bulu/Senangeh (YBB8311) SK Ulu Engkari (YBB2325) SJK(T) Ladang Emerald (BBD0072) SK Kapar (BBA0010) SK Sungai Kapit (YBB7124) SK Ulu Entabai (YBB6223) SJK(T) Ladang Midlands (BBD8463) SJK(C) Keng Chee (BBC0045) SK Sungai Klampai (YBB2201) SK Ulu Entaih (YBB6222) SJK(T) Ldg Effingham (BBD8452) SJK(C) Khai Tee (BBC3038) SK Sungai Sebatu (YBB4339) SK Ulu Kabo (YBB2217) SJK(T) Ldg Seafield (BBD8469) SK Kuala Pomson (BBA4008) SK Sungei Passin (YBB3214) SK Ulu Lemanak (YBB2322) SJK(C) Lee Min (BBC0048) SJK(T) Kuang (BBD7453) SK Supa (YBA2418) SK Ulu Majau (YBB3322) SK Pandamaran Jaya (BBA0017) SJK(T) Ladang Ampar Tenang (BBD9452) SK Suri (YBB2407) SK Ulu Melipis (YBB7315) SK Pelabuhan Utara (BBA0028) SJK(T) Ladang Batang Kali (BBD5041) SK Taba Sait (YBB1320) SK Ulu Merapok (YBA5207) SK Ppr Lembah Subang (BBA8276) SJK(T) Ladang Brafferton (BBD0061) SK Tambay (YBA8114) SK Ulu Pedanum (YBA6201) SK Puchong (BBA8204) SJK(T) Ladang Bute (BBD9453) SK Tambirat (YBA8105) SK Ulu Ranan (YBB3320) SJK(T) Pusat Telok Datok (BBD1063) SJK(T) Ladang Jalan Acob (BBD0075) SK Tan Sri Datuk Temenggong Jugah SK Ulu Satap (YBA4410) SJK(T) Rawang (BBD7455) SJK(T) Ladang Kalumpang (BBD5048) (YBB7306) SK Ulu Sebetan (YBA2213) SK Selayang Baru (2) (BBA7101) SJK(T) Ladang Kerling (BBD5047) SK Tanjung Penasu (YBB3207) SK Ulu Sungai Salim (YBB3209) SK Sungai Kertas (BBA7226) SJK(T) Ladang Sabak Bernam (BBD6040) SK Tapang Punggu (YBB6218) SK Ulu Yong (YBB7128) SK Sungei Way (BBB8316) SJK(T) Ladang Semenyih (BBD4060) SK Tarat (YBB8209) SK Wong Besi (YBB2232) SK Taman Dato’ Harun (Satu) (BBA8210) SJK(T) Ladang Sungai Bernam (BBD6039) SK Tatau (YBE9207) SJK(C) Yee Ting (YCC3303) SK Taman Medan (BBA8220) SJK(T) Ladang Tuan Mee (BBD3072) SK Tawakal Satap (YBA4408) SJK(C) Yong Cheng (YCC3203) SJK(T) Taman Melawati (BBD7456) SJK(T) Ldg Braunston (BBD3049) SK Tebedu (YBB8203) SJK(C) Yong Shing (YCC3213) SK Telok Gong (BBA0022) SJK(T) Ldg Bukit Cheraka (BBD3051) SK Telaga Air (YBA1348) SJK(C) Yuk Chai (YCC3238) SJK(T) Telok Panglima Garang (BBD1062) SJK(T) Ldg Escot (BBD5044) SK Telagus/Jerok (YBB8327) SJK(C) Yuk Kung (YCC6201) SJK(T) Vivekananda (BBD8458) SJK(T) Ldg Kg Baru (BBD3058) SK Telok Melano (YBA1402) SJK(C) Wu Teck (BBC0057) SJK(T) Ldg Kuala Selangor (BBD3061) SK Tema (YBB8204) SELaNGOr SJK(T) Ldg Nigel Gardner (BBD5055) SK Tembawang (YBB1108) Bandar Luar Bandar SJK(T) Ldg Rinching (BBD4057) SK Temenggong (YBA1333) SK (1) Taman Selayang (BBA7215) SK Abdul Samat (BBA0029) SJK(T) Ldg Sg Buloh (BBD3069) SK Temong (YBB8221) SK (L) Bukit Bintang (1) (BBB8303) SJK(T) Batang Berjuntai (BBD3048) SJK(T) Ldg Vallambrosa (BBD0092) SK Temudok, Awik (YBB2225) SK (L) Bukit Bintang (2) (BBB8304) SJK(T) Batu Arang (BBD7452) SJK(T) Ldg West Country ‘Barat’ SK Tepoi (YBA8201) SK Ampang Campuran (BBA4003) SK Berjaya (BBA3029) (BBD9461) SK Tg Bako (YBA1334) SK Bandar Utama Damansara (BBA8244) SK Binjai Jaya (BBA6032) SJK(T) Methodist (BBD0079) SK Tg Bijat (YBB2111) SJK(T) Bangi (BBD4051) SJK(T) Bukit Rotan Baru (BBD3065) SJK(C) Moon Teck (BBC6033) SJK(C) Thian Hua (YCC3113) SJK(T) Bukit Beruntung (BBD5059) SK (Asli) Bukit Tadom (BBA1014) SJK(C) Phooi Min (BBC6037) SK Tian Murud (YBB8212) SJK(T) Castlefield (BBD8451) SJK(C) Choong Chee (BBC5027) SJK(C) Phooi Tee (BBC6034) SK Tringgus (YBB1117) SJK(T) F E S Serdang (BBD8453) SJK(C) Hai Ping (BBC6031) SJK(C) Pui Chi (BBC3042) SK Trusan (YBA5206) SJK(T) Hicom (BBD8459) SJK(C) Ijok (BBC3037) SJK(C) Pui Teh (BBC3043) SK Tuanku Bagus (YBA8318) SJK(T) Jalan Meru (BBD0078) SK Jenderam (BBA9208) SJK(T) Pulau Carey Timur (BBD1068) SK Tui (YBA2413) SK Jalan Semenyih ‘1’(Integ) (BBB4031) SJK(T) Jenjarom (BBD1055) SK Rantau Panjang (BBA3010) SK Tungkah Dayak (YBB8303) SK Kampung Jawa (BBA0033) SK Jeram (BBA3006) SJK(T) Rri Sungai Buloh (BBD8456) SK Tungkah Melayu (YBA8303) SJK(C) Kg Baru Ampang (BBC4046) SK Ubong Imang (YBB4322) SJK(T) Kuala Kubu Bharu (BBD5045) 57Contents - Primary School - BM.indd 57 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 58. SK Sawah Sempadan (BBA3028) SK Brickfields 1 (WBB0044) SK (Asli) Seri Sedohok (JBA2046) SK (Asli) Tekir (NBA4015) SJK(C) Sepang (BBC9403) SJK(T) Cheras (WBD0170) SJK(C) Tung Hua Ladang Tanah Merah SJK(T) Sepang (BBD9458) SJK(T) Jalan Bangsar (WBD0169) kEDaH (NBC2027) SK Seri Gambut (BBA3019) SK Jalan Sungai Besi 2 (WBB0090) Bandar SK Seri Lanang (BBA1029) SJK(T) Jln San Peng (WBD0174) SJK(C) Kou Hua (KBC7019) PaHaNG SJK(T) Simpang Morib (BBD1058) SK La Salle (1) Brickfields (WBB0065) Bandar SJK(T) Sungai Buaya (BBD1061) SK La Salle 1 Jinjang (WBB0103) Luar Bandar SK (Khas) Pendidikan Khas Kuantan SK Sungai Burong (BBA3016) SK La Salle 2 Jinjang (M) (WBB0217) SJK(C) Aik Chee (KBC5032) (CBA4082) SK (Asli) Sungai Judah (BBA1013) SJK(C) La Salle, Brickfields (WBC0126) SK Kilim (KBA6022) SK Sungai Lui (BBA4011) SJK(T) Ladang Bukit Jalil (WBD0181) SJK(C) Kong Min (KBC5039) Luar Bandar SJK(T) Sungai Sedu (BBD1060) SK (Khas) Pendidikan Khas Jln Peel (P) SJK(T) Ladang Buntar (KBD1025) SK (Asli) Bukit Gemuruh (Jheoa) SK Sungai Sireh (BBA3020) (WBA0050) SJK(T) Ladang Dublin Bhg. 7 (KBD5058) (CBAA001) SJK(C) Yit Khwan (BBC3045) SJK(T) Saraswathy (WBD0191) SJK(T) Ladang Somme (KBD5060) SK (Asli) Buluh Nipis (CBA8028) SJK(T) Segambut (WBD0192) SJK(T) Ldg Scarboro Bhg 2 (KBD3091) SK (Asli) Denai (CBA8029) TErENGGaNU SK Seri Cheras (WBA0045) SK Lubuk Chempedak (KBA6001) SK (Asli) Kedaik (CBA8012) Bandar SK Seri Suria (WBA0073) SJK(C) Min Nam (KBC6018) SJK(C) Kheng Chee (CBC0031) SJK(C) Chung Hwa (TBC0063) SJK(T) Sg Besi (WBD0193) SK Sungai Siput (KBA7017) SJK(T) Ladang Boh (2) (CBD1014) SK Seberang Takir (TBA3045) SK Yaacob Latif 1 (WBB0067) SK Ringlet (CBA1007) SK Yaacob Latif 2 (WBB0068) kELaNTaN SK (Asli) Rps Terisu (Jheoa) (CBA1005) Luar Bandar Luar Bandar SK (Asli) Sg. Mas (Jheoa) (CBA4087) SK Alur Lek Kasar (TBA6092) WP LaBUaN SJK(C) Khay Boon (DBC3237) SJK(T) Shum Yip Leong (CBD1017) SK Bintang (TBA6034) Bandar SK (Khas) Pendidikan Khas Kelantan SK (Asli) Sungai Dua (CBA0006) SK Gondang (TBA4017) SJK(C) Chung Hwa (WCC1006) (DBA3437) SK Jelapang (TBA6117) SK Pantai (WBA1026) PErak SK Kampong Tengah (TBA2045) SK Patau-Patau (WBA1016) MELaka Bandar SK Kampung Shukor (TBA1023) Luar Bandar SK Tapah (ABA0129) SK Kedai Buloh (TBA3102) PENCaPaIaN BaND 5 SK (Khas) Pendidikan Khas (MBA2039) SK Kuala Abang (TBA1011) Luar Bandar SK Lubuk Periok (TBA5028) JOHOr NEGErI SEMBILaN SJK(C) Alor Pongsu (ABC3056) SK Padang Pulut (TBA1014) Bandar Bandar SK (Asli) Ayer Denak (ABA2040) SK Payoh (TBA2042) SK (Khas) Pendidikan Khas Princess SJK(T) Desa Cempaka (NBD4076) SK Chenderiang (ABA0005) SK Pulau Perhentian (TBA0008) Elizabeth (JCB1001) SK (Khas) Pendidikan Khas Seremban SJK(C) Chi Sheng (2) (ABC6096) SK Pulau Redang (TBA3072) (NBA4032) SJK(T) Kampung Columbia (ABD1085) SK Telaga Papan (TBA6020) Luar Bandar SK Kumpulan Ganda (ABA5001) SK Tok Dir (TBA3041) SJK(C) Kim Kee (JBC5030) Luar Bandar SJK(T) Ladang Jendarata Bhg 2 SJK(C) Pei Cheng (JBC3011) SJK(T) Ladang Linsum (NBD2049) (ABD5120) WP kUaLa LUMPUr SK Pulau Tinggi (JBA4021) SJK(T) Ldg Jeram Padang (NBD6009) SJK(T) Ladang Soon Lee (ABD3069) Bandar SK (Asli) Sayong Pinang (JBA8022) SK Sungai Lui (NBA6007) SJK(T) Ladang Sungai Timah (ABD5111) SK Bangsar (WBA0012) SK (Asli) Segamat Kecil (JBA7042) SK (Asli) Sungai Sampo (NBA6008) SJK(C) Poay Chee (ABC6086) 58Contents - Primary School - BM.indd 58 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 59. SK (Asli) Pos Dipang (ABA2048) SK Bakapit (XCA3106) SK Gumisi (XBA1309) SK Ladang Sabapalm (XCA2132) SJK(C) Redang Panjang (ABC6097) SK Bamban (XBA1301) SK Gusi (XBA5470) SK Ladang Sungai Bendera (XBA2231) SK Sahom (ABA2025) SK Bambangan (XBA2001) SK Imbak (XBA2244) SK Laksian (XBA5003) SK Sri Kinjang (ABA0011) SK Bandau (XBA6116) SK Inandung (XBA1023) SK Langkabong (XBA2209) SK (Asli) Sungai Perah (ABA8248) SK Bangkalalak (XBA6002) SK Inubai (XBA1310) SK Lasau Podi (XBA5321) SK (Asli) Ulu Geruntum (ABA2037) SK Bangkau-Bangkau (XBA5230) SK Kabatang Baru (XBA1015) SK Lihak-Lihak (XBA3308) SK Barambangon (XBA5006) SK Kabuluh (XBA2131) SK Limau-Limau (XBA2157) PULaU PINaNG SK Baru-Baru (XBA4309) SK Kaingaran (XBA2107) SK Linayukan (XBA2229) Bandar SK Batu Layar (XBA5016) SK Kalampun (XBA1016) SK Lingkabau (XBA2112) SJK(T) Azad (PBD1082) SK Batu Linting (XBA6301) SK Kampong Baru (XBA1017) SK Liu (XBA5205) SK Batu Puteh (XBA2203) SK Kampong Biah (XBA1018) SK Lok Buani (XBA3138) SaBaH SK Bawang (XBA2101) SK Kampung Simunul (XBA3329) SK Lok Yuk Tamalang, Kudat (XCA5029) Bandar SK Bawing (XBA5201) SK Kampung Suan Lamba (XBA2048) SK Lokoton (XBA5028) SJK(C) Anglo Chinese (XCC4202) SK Bengkongan (XBA5102) SK Karagasan (XBA2141) SK Lormalong (XBA3204) SK Bandar (XBA2004) SK Bentuka (XBA6005) SK Karakit Banggi (XBA5015) SK Lotong (XBA1111) SK Bandar Dua (XBA2092) SK Bergosong (XBA3006) SK Karamatoi (XBA1020) SK Lotong (XBA5092) SK Bubul Ii (XBA3339) SK Binsulok (XBA6102) SK Kasagaan (XBA5220) SK Lubang Buaya (XBA2113) SK Gas (XBA2010) SK Binsulung (XBA2158) SK Kawiyan Sugut (XBA2135) SK Madai (XBA3211) SK Gudon Menggatal (XBA4010) SK Bongon Besar (XBA2003) SK Kebawang (XBA6204) SK Magandai (XBA5228) SK Kampung Selamat (XBA3214) SK Bonor (XBA1008) SK Kebu Baru (XBA1117) SK Malalin (XBA2120) SK Karamunting (XBA2011) SK Buang Sayang (XBA2225) SK Kebulu (XBA1042) SK Malinsau (XBA2114) SJK(C) Kiau Shing (XCC3109) SK Buayan (XBA4102) SK Kekapor (XBA6329) SK Malubang (XBA5207) SK Kunak 2 (XBA3203) SK Bukit Garam (XBA2210) SK Kelangsat (XBA6227) SK Mandalom Lama (XBA1320) SK Lahad Datu Iii (XBA3144) SJK(C) Chi Vun Entabuan (XCC1303) SK Kemabong (XBA1314) SK Manggis/Mongkubou (XBA5222) SK Landung Ayang (XBA5099) SK Daingin (XBA4214) SK Keramuak (XBA2207) SK Mangkapoh (XBA2140) SK Likas (XBA4023) SK Datong (XBA5229) SK Kg Bahagia (XBA1110) SK Mansiat (XBA1030) SK Payang (XBA3149) SK Dudar (XBA5307) SK Kg Baru Jumpa (XBA1313) SK Mapan-Mapan (XBA5206) SK Pekan Semporna (XBA3317) SK Egang-Egang (XBA3328) SK Kibubuk / Sahabat Satu (XBA5224) SK Maringgan Pitas (XBA5221) SK Pekan Semporna Ii (XBA3338) SK Entilibon (XBA2221) SK Kinapulidan (XBA5464) SK Masaum (XBA2211) SK Rampayan Menggatal (XBA4036) SK Gabungan (XBA2137) SK Kogopon (XBA4227) SK Matupang (XBA5417) SK Sri Tanjung Papat 2 (XBA2083) SK Gana (XBA4215) SK Kolapis (XBA2110) SK Meligan (XBA6213) SK St James (M) (XCA5063) SK Gana (XBA5129) SK Koromoko (XBA5128) SK Mendulong (XBA6211) SK St Mary Labuk (M) (XCA2043) SK Gantisan (XBA4001) SK Kuala Abai (XBA5361) SK Mengkabong (XBA4330) SK Tun Datu Hj Mustapha (XBA5018) SK Garau Kudat (XBA5094) SK Kuala Salong (XBA1109) SK Menunggang (XBA6316) SK Gayang (XBA4314) SK Kuala Suan Lamba (XBA2007) SK Mesilou (XBA5471) Luar Bandar SK Gelam-Gelam (XBA3304) SK Kuamut (XBA2208) SK Minusuh (XBA2212) SK Ambong (XBA5301) SK Golong (XBA2104) SK Labang (XBA1114) SK Mumiang (XBA2017) SK Ansuan (XBA2103) SK Gumandang (XBA5010) SK Labuk Subur (XBA2030) SK Nampasan (XBA5423) SK Babalitan (XBA1120) SK Gum-Gum Kecil (XBA2009) SK Ladang Bode Kretam (XCA2201) SK Nanamun (XBA5325) 59Contents - Primary School - BM.indd 59 6/10/2011 11:53:32 AM
 • 60. SK Nangkawangan (XBA1072) SK Saliku (XBA1124) SK Tawaiyari (XBA3104) SK Benawa (YBB4354) SK Nibang (XBA5225) SK Salimpodon Darat (XBA5216) SK Temuno Teringai Darat (XBA5118) SK Beradek (YBA1302) SK Obah (XBA2134) SK Salinatan (XBA1122) SK Terusan Baru (XBA2085) SJK(C) Chao Su (YCC3230) SJK(C) Pada (XCC1324) SK Sangau (XBA2222) SK Terusan Baru (XBA3325) SJK(C) Chiaw Nan (YCC4301) SK Palu-Palu (XBA6317) SK Sarang (XBA5356) SK Terusan Sugut (XBA2128) SJK(C) Chung Hua Bangkong (YCC2104) SK Pamol (XBA2116) SK Sebayan (XBA5055) SK Terusan Tengah (XBA3326) SJK(C) Chung Hua Lingga (YCC2107) SK Pandan Mandamai (XBA5213) SK Semawang (XBA2034) SK Tidung/Tabin (XBA2243) SJK(C) Chung Hua Musi (YCC1105) SK Pandasan (XBA5328) SK Senaja (XBA5215) SK Tiga Papan, Kudat (XBA5076) SJK(C) Chung Hua Pantu (YCC2106) SK Pangi (XBA3206) SK Sentosa (XBA3075) SK Timbang Batu (XBA5115) SJK(C) Chung Hua Pusa (YCC2404) SK Panglima Habibullah (XBA3048) SK Serudong Baru (XBA3039) SK Tinanom (XBA5445) SJK(C) Chung Hua Tatau (YCC9201) SK Pantai (XBA5208) SK Sg Anib 2 (XBA2082) SK Tongkalloh (XBA3337) SJK(C) Chung Hua Trusan (YCC5201) SK Panudahan (XBA5093) SK Sibangali (XBA1101) SK Tulid (XBA1048) SK Daha (YBB8232) SK Pegagau (XBA3312) SK Sibugal Besar (XBA2036) SK Tundun Bohangin (XBA2218) SK Datuk Bandar (YBA2411) SK Pekan Nabawan (XBA1112) SK Simatuoh (XBA1127) SK Ulu Bole (XBA6226) SK Gemang (YBB8237) SK Pekan Pitas (XBA5210) SK Simpang (XBA1354) SK Ulu Entabuan (XBA1350) SJK(C) Hua Kwong (YBC4303) SK Pekan Telupid (XBA2151) SK Simpangan (XBA2119) SK Ulu Kukut (XBA5366) SK Jawa (YBB6111) SK Penangah (XBA2213) SK Simpangan (XBA5109) SK Ulu Lumagar (XBA6114) SK Kg Empila (YBA8115) SK Pengaraan (XBA1123) SJK(C) Sin Wah (XCC3125) SK Ulu Sapi (XBA2144) SK Kg Penibong (YBB6413) SK Perapat Laut (XBA5046) SK Sinar Jaya (XBA2239) SJK(C) Vun Shin (XCC1341) SK Kg Penipah (YBB6406) SK Pinggan-Pinggan (XBA5209) SK Sinaron Tengah (XBA1039) SK Waang (XBA5450) SK Kpg. Subak (YBB4421) SK Pintas (XBA6068) SK Sinua (XBA1058) SK Wakuba (XBA3054) SK Krait (YBB8243) SK Pitas (XBA2081) SK Sosop (XBA5231) SK Wonod (XBA2105) SK Lepong Balleh (YBB7119) SJK(C) Pui Hwa (XCC6318) SK St Gabriel (XCA2039) SJK(C) Yuk Hwa Temalang (XCC5080) SJK(C) Liang Hua (YCC3305) SK Pulau Bait (XBA3313) SK Sualok (XBA2121) SK. Mandalipau (XBA4233) SK Long Aton (YBB4308) SK Pulau Gaya (XBA4035) SK Sukau (XBA2215) SKK Pekan Tongod (XCA2205) SK Long Gang (YBB7207) SK Pulau Mabul (XBA3333) SK Sungai Anib 1 (XBA2049) SK Long Kevok (YBA4309) SK Pulau Sanghai (XBA2025) SK Sungai Madang (XBA2021) SaraWak SK Long Lellang (YBB4311) SK Pulau Timbang (XBA2026) SK Sungai Nafas (XBA2155) Bandar SK Long Moh (YBB4307) SK Rancangan Suan Lamba (XBA2006) SK Sungai Padas (XBA2005) SJK(C) Chung Hua Batu 11 (YCC1307) SK Long Napir (YBB5106) SK Rugading (XBA4382) SK Sungai Tongkang (XBA3049) SJK(C) Chung Hua Tudan (YCC4107) SK Long Palai (YBB4348) SK Rukom (XBA5227) SK Sungai Tuhok (XBA3322) SK Matu Baru (YBE1345) SK Long Tungan (YBB4356) SK Rundum (XBA1330) SK Tagasan (XBA3323) SK (Khas) Pendidikan Khas (B) Kuching SK Lubok Bedil (YBB7310) SK Rungus Nahaba (XBA4414) SK Tagibang (XBA5120) (YBB1205) SK Mangut (YBA2402) SJK(C) Sacred Heart,Tajau,Kudat SK Tamau (XBA5343) SK (Khas) Pendidikan Khas (P) (YBA4112) SJK(C) Minar (YBC6104) (XCC5052) SK Tampasak (XBA2216) SK Sg Stutong (YBB1301) SK Muhibbah (YBA1307) SK Saga (XBA1331) SK Tanjong Batu (XBA2076) SJK(C) Uk Daik (YCC3108) SK Muton (YBB2410) SK Sahabat 4 (XBA3105) SK Tanjung Batu (XBA5112) SK Nanga Babai (YBB6210) SK Sahabat Ii (XBA3145) SK Tanjung Kapor (XBA3318) Luar Bandar SK Nanga Engkamop (YBB6226) SK Sakilan Desa (XBA2013) SK Tanjung Labian (XBA3130) SK Belipat (YBE5212) SK Nanga Entabai (YBB6213) 60Contents - Primary School - BM.indd 60 6/10/2011 11:53:33 AM
 • 61. SK Nanga Kota (YBB6214) SELaNGOr SK (Khas) Pendidikan Khas Muar (P) PErak SK Nanga Lasi (YBB6202) Bandar (JBA5094) Bandar SK Nanga Pakan (YBB6204) SJK(T) Jalan Tepi Sungai (BBD0076) SK (Asli) Pos Raya (ABA2047) SK Nanga Sengaih (YBB6217) SJK(T) Ladang Batu Ampat (BBD0060) Luar Bandar SK (Asli) Seri Tanjung (ABA2049) SK Ng Engkuah (YBB7301) SJK(T) Ladang Highlands (BBD0074) SJK(T) Ladang Niyor (JBD2048) SK Ng Meluan (YCB7103) SJK(T) Ldg Rasak (BBD8466) Luar Bandar SK Ng Merit (YBB7101) SJK(T) Seaport (BBD8467) kEDaH SJK(C) Aik Hua (ABC6094) SK Ng Metah (YBB7129) Bandar SK (Asli) Batu 14 (ABA0034) SK Ng Nansang (YBB7303) Luar Bandar SK (Khas) Pendidikan Khas Alor Setar SK (Asli) Batu Tujuh (ABA0013) SK Ng Oyan (YBB7108) SK (Asli) Bkt Cheding (BBA1016) (KBA2087) SK (Asli) Chenein (ABA4047) SK Ng Sempili (YBB7112) SK (Asli) Bkt Tampoi (BBA9216) SK (Khas) Pendidikan Khas Sungai Patani SK (Asli) Kampung Kenang (ABA4053) SK Ng Skrang (YBB2124) SJK(C) Bkt Tangga (BBC5024) (P) (KBA3042) SK (Asli) Kampung Senta (ABA0126) SK Paku Central (YBB2406) SK (Asli) Bukit Kemandol (BBA0020) SJK(C) Kung Li (ABC7037) SK Pelaman Sidunuk (YBB1314) SJK(C) Hwa Lien (BBC0044) Luar Bandar SK (Khas) Pendidikan Khas Ipoh SK Pridan (YBB8255) SK (Asli) Kampong Busut Asli (BBA9207) SJK(C) Pei Eng (KBC9027) (ABA2044) SK Puru Sia (YBA5213) SJK(T) Ladang Bukit Rajah (BBD0062) SK (Asli) Pos Gedong (ABA0125) SK Rh Tayai (YBB9201) SJK(T) Ladang Sungai Terap (BBD3060) kELaNTaN SK (Asli) Pos Perwor (ABA4050) SK Rumah Goyang (YBB4407) SJK(T) Ldg Jugra (BBD1054) Luar Bandar SK (Asli) Pos Poi (ABA4049) SK Sampun (YBB8102) SJK(T) Ldg Mary (BBD5061) SK (Asli) Balar (DBA8025) SK (Asli) Pos Sungai Pelantok (ABA4055) SK San Semanju (YBB2323) SJK(T) Ldg Selangor River (BBD3068) SK (Asli) Blau (DBA8032) SJK(C) Yee Hwa (ABC5098) SK Selangan (YBB6115) SJK(C) Poay Chneh (BBC6035) SK (Asli) Kuala Betis (DBA8015) SK Sg Bayan (YBA3410) SK (Asli) Sg Melut (BBA9215) SK (Asli) Pos Brooke (DBA8031) PULaU PINaNG SK Sg Kenyah (YBB8230) SK (Asli) Sri Permai (Jheoa) (DBA8028) Bandar SK Sg Peking (YBB4325) TErENGGaNU SK (Asli) Sungai Rual (DBA9014) SK (Khas) Jalan Hutton (P) (PBA1015) SK Sg Selad (YBB9112) Luar Bandar SK (Khas) Persekutuan (P) (PBE1040) SK Sg. Saeh (YBB4414) SK (Khas) Pendidikan Khas Besut (P) NEGErI SEMBILaN SK Sg. Sebatu (YBB4425) (TBA0068) Luar Bandar SaBaH SK Skarok (YBB2312) SJK(C) Ldg Bradwall (NBC2031) Bandar SK St Raymond Mujat (M) (YCB8212) WP kUaLa LUMPUr SK Kg Bahagia (XBA2088) SK Suai 1 (YBA4414) Bandar PaHaNG SK Muhibbah (XBA5019) SK Sungai Duan (YBA3406) SK (Khas) Pendidikan Khas Jln Batu (B) Luar Bandar SK Tabut (YBB2120) (WBA0049) SJK(C) Kemasul (CBCA086) Luar Bandar SK Tanah Puteh (YBB8226) SK (Asli) Kuala Koyan (Jheoa) (CBA3056) SK Abuan (XBA2147) SK Tanjung Belipat (YBA4416) PENCaPaIaN BaND 6 SK (Asli) Lemoi (Jheoa) (CBA1003) SK Balimbang (XBA3301) SJK(C) Tong Ah (YCC3405) SK (Asli) Menson (Jheoa) (CBA1004) SK Bangau-Bangau (XBA3334) SK Udin (YBB6101) JOHOr SK (Asli) Rps Betau (Jheoa) (CBA3059) SK Bangingod (XBA3101) SK Ulu Pelagus (YBB7126) Bandar SK (Asli) Satak (CBA6026) SK Bongkol Pitas (XBA5218) SK Uma Sambop (YBB7203) SK (Khas) Pendidikan Khas Johor Bahru SK (Asli) Telanok (Jheoa) (CBA1002) SK Botition (XBA2138) (JBA1062) SJK(C) Yoke Hwa (CBC5066) SK Desa Permai (XBA2226) 61Contents - Primary School - BM.indd 61 6/10/2011 11:53:33 AM
 • 62. SK Inarad (XBA2206) SK Sungai-Sungai (XBA2124) TErENGGaNU PErak SK Indarason Laut (XBA5009) SK Tambisan (XBA2059) Luar Bandar Luar Bandar SK Kampung Pokas (XBA3319) SK Tampi-Tampi (XBA3324) SK (Khas) Pendidikan Khas Kuala SK (Asli) Jernang (ABA0128) SK Kapitangan (XBA5014) SK Tampusison (XBA1116) Terengganu (P) (TBA3087) SK (Asli) Pos Bersih (ABA0123) SK Kebagu (XBA4012) SK Tanjong Paras (XBA3131) SK (Asli) Pos Kuala Mu (ABA4054) SK Kg Enam (XBA1119) SK Tanjung Keramat (XBA3213) WP kUaLa LUMPUr SK (Asli) Pos Legap (ABA4051) SK Kolorok (XBA1356) SK Tanjung Nipis (XBA2126) Bandar SK (Asli) Pos Piah (ABA4052) SK Kuala Mengalong (XBA6206) SK Terongkongan (XBA5074) SK (Khas) Pendidikan Khas Kg Baharu SK (Asli) Pos Tenau (ABA0124) SK Kubang Pinang (XBA3331) SK Tetabuan (XBA2129) (WBA0048) SK (Asli) Rps Banun (ABA7037) SK Limbuak (XBA5025) SK Tetagas (XBA1118) SK (Asli) Rps Dala (ABA7038) SK Litang (XBA2240) SK Ulu Ansuan (XBA2247) PENCaPaIaN BaND 7 SK (Asli) Rps Pos Kemar (ABA7036) SK Loktohog, Banggi (XBA5083) SK Ulu Kalabakan (XBA3071) SK (Asli) Sungai Tiang (ABA7039) SK Longkogungon (XBA4107) SK Ulu Tungku (XBA3133) JOHOr SK Longongon (XBA1102) SK.Semayan Banggi (XBA5011) Bandar SaBaH SK Malaing (XBA1060) SK (Khas) Pendidikan Khas Batu Pahat (P) Luar Bandar SK Mengkawago (XBA2214) SaraWak (JBA0093) SK Balambangan Banggi (XBA5002) SK Padang (XBA5043) Bandar SK Dogoton (XBA5004) SK Palak (XBA5071) SK (Khas) Pendidikan Khas (Cacat Luar Bandar SK (Khas) K.Kinabalu (XBA4327) SK Pandiwan (XBA1103) Pendengaran) (YBA3102) SJK(C) Central Site (JBC7005) SK Pulau Mantanani (XBA5332) SK Pekan Pensiangan (XBA1104) SK Ladang Pendas (JBA1033) SK.Hampalan (XBA3305) SK Penimbawan (XBA4333) Luar Bandar SK Penontomon (XBA1105) SK Long Jekitan (YBA4311) kELaNTaN TErENGGaNU SK Pinapak (XBA5214) SK Long Lamei (YBB4327) Luar Bandar Luar Bandar SK Pohon Batu (XBA1036) SK Long Luteng (YBA4306) SK (Asli) Kuala Lah (DBA8029) SK (Asli) Sg Berua (TBA5046) SK Pulau Bum-Bum (XBA3314) SK Long Sait (YBA4301) SK (Asli) Tohoi (DBA8026) SK (Asli) Sungai Pergam (TBA2046) SK Pulau Sepanggar (XBA4041) SK Lp Menuan (YBB7120) SK Pulau Sumandi (XBA3336) SK Lusong Laku (YBA7204) NEGErI SEMBILaN SK Pulau Tigabu (XBA5097) SK (Khas) Pendidikan Khas Kuching (P) Luar Bandar SK Rancangan Biah (XBA1005) (YBB1204) SJK(C) Ladang Ulu Kanchong (NBC4068) SK Sabur (XBA5095) SK Saguon (XBA2232) SELaNGOr PaHaNG SK Salarom (XBA1106) Bandar Luar Bandar SK Salilaran (XBA1107) SK (Khas) Pendidikan Khas Selangor SK (Asli) Lanai (Jheoa) (CBA3061) SK Sisipan (XBA3320) (BBA8245) SK (Asli) Lenjang(Jheoa) (CBA3058) SK Sogo-Sogo (XBA2227) SK (Asli) Senderut(Jheoa) (CBA3060) SK Solob (XBA6225) Luar Bandar SK (Asli) Titom (Jheoa) (CBA3057) SK Sri Gabungan (XBA5469) SJK(T) Ladang North Hummock SK Sri Ganda (XBA2205) (BBD8464) SK Sulabayan (XBA3321) SK (Asli) Sg Bumbun (A) (BBA1012) 62Contents - Primary School - BM.indd 62 6/10/2011 11:53:33 AM
 • 63. 63Contents - Primary School - BM.indd 63 6/10/2011 11:53:33 AM
 • 64. 64Contents - Primary School - BM.indd 64 6/10/2011 11:53:33 AM