Wk 3 jaar

1,647 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wk 3 jaar

 1. 1. Jaren geleden is het allemaal begonnen met één man. Robert was zijn naam. Hij wasnog maar een klein jongentje toen hij naar het weeshuis werd gebracht. Hij wist danook niet beter dan dat hij was opgegroeid in een weeshuis waar erg strenge regelswerden gehanteerd.
 2. 2. Altijd was Robert het buitenbeentje. Niet alleen ‘thuis’, maar ook op school. Tot er eenmeisje in huis kwam dat op hem leek. Zij werd ook door anderen raar aangekeken endaardoor was er direct een klik. Net als hij was Willemijn een meisje die excentriekedingen kon. Dingen die normale Sims niet konden. Ze waren vrienden, niet meer dandat. Hij zou wel willen, maar hij wist dat het toch een verloren zaak was er meerachter te zoeken.Op school leerde hij Griselda kennen. Zij leerde Robert veel meer over de dingen diealleen bijzondere Sims konden. Sims zoals Willemijn, hemzelf en Griselda. Zij wistzoveel over magie dingen dat hij zich geïntrigeerde voor haar en ze werden verliefd.
 3. 3. Zodra Robert achttien werd en het weeshuis uit zou worden gezet, zouden ze met z’ntweeën een onderkomen zoeken. Daar zouden ze dan onderzoeken gaan doen metnaar de magie, zodat zijzelf en andere magiërs een beter leven zouden lijden. Robertzijn vertrek was echter eerder dan gepland.Hij werd aan het lijntje gehouden door de verzorgers in het weeshuis. Ook zij haddende pik op hem. Omdat hij anders was dan de anderen, voldeed hij niet aan de ver-wachtingen. Toen Griselda zwanger raakte, brak de hel los en besloten ze algauw datRobert weg moest daar. Vastbesloten om de verantwoordelijkheid op zich te nemen,ging hij ergens alleen wonen met Griselda.
 4. 4. Hun dochter Sophie werd geboren. Wegens de onderzoeken vond Griselda dat zeook Sophie erbij moesten betrekken. Robert wilde het liever niet hebben, maar zolang er niets ergs kon gebeuren met hen vond hij het goed. Griselda bleek zogedreven te zijn door de magische krachten dat ze op een gegeven moment eengevaar vormde voor haarzelf. Dat niet alleen, maar ook voor Robert en – nogbelangrijker, zo vond Robert – hun dochter. Op een nacht besloot hij dat het nietlanger zo door kon gaan en sloeg hij op de vlucht met hun dochter.Hij kreeg contact met Willemijn, die inmiddels ook uit het weeshuis was en op zichzelfwoonde. Omdat hij nergens anders heen kon, besloten ze hun armoe te delen en on-
 5. 5. der één dak te gaan wonen met zijn drieën. Hetgeen wat het meest cliché is dat erbestaat gebeurde: ze werden verliefd en opnieuw zou Robert vader worden. Dat hijgevlucht was met Sophie vanwege Griselda’s gekke kapriolen had hij Willemijn echternooit verteld. In volkomen van onwetendheid van dat alles werd Rosalinde geboren.Slechts voor korte tijd leefden ze als een gelukkig gezinnetje. Een gezinnetje waarinde meisjes niets werd verteld over hun verschillende moeders, waarin geen zorgenleken te bestaan.
 6. 6. Tot de een tijd kwam waarin Griselda hen vond. Met Robert ging ze hetgevecht aan en hij probeerde zichzelf, maar vooral zijn gezin te beschermen. Griseldasprak een vloek uit over Robert en de kinderen. Een vloek die ervoor zou zorgen datzij met elkaar herenigd zouden worden, goedschiks of kwaadschiks. Willemijnprobeerde Robert te beschermen tijdens het gevecht. Daarentegen was Robertvastbesloten het in zijn eentje op te nemen tegen Griselda en hij verzocht haar tevluchten nu het nog kon. In blinde paniek maakte Willemijn dat ze wegkwam. Robertwist Griselda te verslaan met de magie die hij had geleerd in de jaren dat hij samenmet haar was geweest. Hij wilde achter Willemijn aangaan, maar bedacht zich. Zezou altijd gevaar lopen. Met de kinderen sloeg hij opnieuw op de vlucht.
 7. 7. Geen van de meisjes waren oud genoeg om te begrijpen wat er gaande was, waarhun moeders waren. Ze wisten van geen moeders, laat staan van één. Nooit sprakRobert erover. Rosalinde was degene die alles wilde weten, Sophie was degene dieniets met haar moeder te maken wilde hebben. Zij had hen in de steek had gelaten,zij wilde niets met hen te maken hebben. Robert had weleens wat verteld over hunmoeder, iets met krachten. Sophie hechtte er geen waarde aan: hun moeder bleefeen verraadster. Hij wilde hen een zo probleemloos mogelijk leven laten leiden, heneen jeugd geven die hij zelf nooit had gehad. Daarin slaagde hij aardig. De meisjeswerden ouder, gingen naar school, speelden, hadden uitjes, vriendjes en trouwdenallebei een man.
 8. 8. In het geheim experimenteerde Robert nog altijd. Hij deed er vaag over als zijndochters of schoonzoons ergens naar vroegen. Hij werd afgedaan tot ‘die gekkegeleerde uit Blauwwater’. Liever dat dan dat ze de waarheid zouden weten. Liever datdan dat ze in angst zouden leven, zouden moeten vrezen. Rosalinde en Han kregeneen dochter Evi. Sophie gaf geboorte aan twee zoons – Noah en Joey.Al bij de eerste ontmoeting met zijn tweede kleinkind Noah merkte Robert dat er watspeciaals aan het jongentje was. De magie straalde van hem af en Robert besloot ex-tra op hem te letten. In de tussentijd deed hij hard zijn best om goedjes uit te vindenwaardoor niemand te erg op zou vallen tussen de gewone samenleving. Niemand
 9. 9. mocht weten van de geheime wereld. Toch kwam Noah erachter dat zijn opa eenmagiër was. Robert was geneigd hem alles te vertellen. Dat zou niet juist zijn, maargevaarlijk. Dus kreeg Noah alleen het noodzakelijkste te horen. Zijn opa was eenmagiër, hij moest zijn mond houden en zijn moeder en tante bleken verschillendemoeders te hebben. Robert liet zijn kleinzoon teruggaan in het verleden. Noah zaghoe zijn opa werd wie hij was geworden, hoe hij achter zijn krachten was gekomen,wie zijn voorouders waren.Nieuwsgierig en jong als Noah was, wilde hij meer te weten komen over alles. Zelfbesloot hij op onderzoek uit te gaan.
 10. 10. Sophie kreeg er lucht van, was ziedend. Ze verbood haar vader het erover te hebben.In het geheim leerde hij Noah meer over het magische volk. Bij hem kwamen demagische krachten sterk tot ontwikkeling. Hij was anders dan Evi, bij wie hij hooptedat het een paar generaties over zou slaan.Robert bij Joey beveiligde Joey met spreuken, maar niet zonder dat iemand hetdoorhad. Nu was de maat vol voor Sophie. Ze was zo kwaad op haar vader dat zehem niet meer wilde zien. Robert had gedaan wat hij kon. Zijn beste tijd was geweesten hij wilde niet hetgeen verwoesten voor hen dat hij in al die jaren had opgebouwd:een veilig leven. Robert riep iets over zichzelf af waardoor hij oploste in het niets,precies zoals zijn dochter had gewild. Niemand heeft ooit nog wat hem vernomen.
 11. 11. Nu zijn opa er niet meer was, Noah probeerde alles zo goed mogelijk op zijn pootjesterecht te laten komen. Naar zijn gevoel stond hij alleen voor. Al wist hij niet wat ‘er’precies inhield. Noah had gezien hoe zijn opa’s geest was weggegaan. Echter werdzijn dood afgedaan als een hartaanval. Sophie wist er meer van en dat wist Noah.Toch werd er niet over gesproken. Door niemand niet. Net als het feit dat Han vreemdwas gegaan. Hij trok bij Maren en diens dochter in en niemand had nog echt contactmet hem. Door de tienerjaren heen ontdekte Noah iets geks; hij had gevoelens voorzijn half- nichtje Evi. Niemand wist ervan tot de liefde bleek wederzijds te zijn. Het feitdat Evi en Noah een koppel vormden maakte zorgde voor de nodige commotie. Metjaren van vallen en opstaan bleek dat de twee niet zonder elkaar konden.
 12. 12. Ook Joey kreeg een meisje in het vizier. Al vanaf de basisschool was hij verliefd ophaar – Cathelijn. Hun karakters waren bijna het recht tegenovergestelde van elkaar.Cathelijn was de roekeloze, Joey de verlegen het jongentje. Joey kon goed met Joey,terwijl Cathelijn niet met haar vader kon en een haat-liefdeverhouding had met haarzusje Isolde had. Haar moeder leefde niet meer.Joey en Cathelijn waren al vroeg een stelletje en Sophie en René waren blij hunzoontje zo gelukkig te zien. Als tiener die bijna zijn broer en schoonzus achterna zougaan naar de universiteit bleek dat Joey vader zou worden. Cathelijns vader Leo washet er totaal niet mee eens. Ze kregen zo’n heftige ruzie dat Cathelijn een paarmaanden bij Joey ging wonen. Een maandje voor het examen beviel Cathelijn.
 13. 13. Met liefdesbaby Lynn vertrokken ze naar de universiteit. Al ging het op en neer in derelatie van Noah en Evi; ze hielden erg veel van elkaar. In het laatste semester raakteCathelijn opnieuw zwanger, vrijwel tegelijkertijd met Evi. Afgestudeerd werdenCathelijn en Joey ouders van tweeling Nienke en Wietse. Evi beviel van een zoon:Sander. Lynn was inmiddels al kind. Ze leefde nogal een eigen leven, erg los van haarouders – die het altijd druk hadden met de andere kinderen en elkaar. Er werd vanhaar gehouden en ze ging ook graag naar haar opa en oma of ze speelde met San-der bij Noah en Evi thuis. Haar voorliefde voor de piano bleek des te meer toen Cath-elijn opnieuw in verwachting was van een tweeling. Al Lynns vrije tijd ging daarnaaruit. Het was haar favoriete tijdverdrijf sinds haar ouders geen tijd hadden voor haar.
 14. 14. Lynn zat nog maar net op de middelbare school toen ze bijles wist te regelen. Zekwam wekelijks op de zolder bij Joe, een jongen uit de derde. Cathelijns derdezwangerschap vorderde en het was bikkelen om met Joey alle kinderen te onder-houden. Lynn leek des te meer één te worden met de piano. Ze bleek een erg snelleleerlinge en vond het geweldig dat er iemand was met wie ze over alles kon praten.Joe was misschien een beetje mysterieus, maar dat vond ze juist zo leuk aan hem.Ze kregen wat samen. Cathelijn en Joey waren wat minder enthousiast om het vriend-je van hun dochter. Er was twee jaar verschil, maar hij leek veel ouder. Zij hechtten erweinig waarde aan en gingen lekker door met waarmee ze bezig waren.
 15. 15. Alles leek op rolletjes te lopen, tot haar grootouders Sophie en René onverwachtoverleden bij een vliegtuigongeluk. Kort voor Lynns veertiende verjaardag overleedook nog eens haar andere opa, Leo. Lynn merkte dat ze zijn geest kon zien en hadhet niet meer. Ze kwam erachter dat Joe alles doorhad. Lynn begon zich af te vragenwat er eigenlijk precies schuilging achter die mysterieusheid. Al die tijd had hij zichnogal afzijdig gehouden over zijn achtergrond. Nu dit was gebeurd, nam hij haar meenaar huis nam uit school om zijn familie te ontmoeten, waarover ze niks wist.Lynn ontdekte dat Joe bij zijn oma woonde en hij nog een veel jonger broertje had.Ouders hadden ze niet meer en hij moest hard werken om zijn oude oma teverzorgen en daarbij zijn broertje Daniël, die nog maar een peuter was. Hij vertelde
 16. 16. haar ook wel dingen over zijn krachten, zijn magische krachten, en over de wereldwaar hij soms heen ging door middel van spiegels. De wereld waar andere magiërskwamen en sommigen ook woonden. Daarentegen nam hij haar nooit mee daarheen,hoe graag ze ook wilde en hoe hard ze ook smeekte. Hij zei telkens dat ze er nog nietklaar voor was en dat ze geduld moest hebben.In de tussentijd was Cathelijn alweer bevallen van haar tweeling. De pasgeboren ba-by’s Justin en Dennis namen veel tijd in beslag. Nienke was een eigenwijze meid diealgauw een grote mond gaf. Wietse was daarentegen iemand waar je geen kind aanhad en veel buiten speelde. Lynn voelde zich net te oud om mee te doen met hunkinderlijke spelletjes en deed haar eigen ding. Alleen of samen met Joe.
 17. 17. Sander kwam ook bijna altijd over de vloer bij zijn oom en tante. Er liepen daar zoveelkinderen in en uit en ook iedereen was welkom. Hij wilde altijd graag gamen bij de tvmet Wietse, maar voor de rest was zijn oudste neef hem te serieus. Hij kon het af entoe nog beter met zijn neefjes Justin en Dennis vinden. Nienke deinsde niet echt terugvoor dingen die een uitdaging vormden en af en toe trapte zij weleens een balletjemet Sander. Net als ieder ander kind uit Blauwwater vond hij het heerlijk daar te zijn.Net als wanneer Lynn zijn leeftijd had gehad, was aandacht van je ouders nogalschaars voor Sander. Evi stopte veel tijd in haar werk en kwam vaak pas na etenstijdthuis. Noah maakte nooit echt een punt van dat avondeten. Hij werkte ook, maarminder buitenshuis dan Evi. Thuis schreef hij vaak tot middernacht aan zijn verhalen.
 18. 18. Evi begon meer en meer haar geduld te verliezen als Noah weer eens was vergetenSander naar bed te brengen of hij de zoveelste keer geen zin had om te koken.Cathelijn en Joey waren weer in het ziekenhuis en de verpleging aan de slag. Daarwas weer tijd voor nu er geen zwangerschap meer was. De kinderen groeidengeleidelijk aan op en na Wietse was Lynn die een vriendin kreeg. Sarah was eenbeetje stilletjes en vulde daarmee Wietses karakter feilloos aan. De drukte in huize DeBof vond ze helemaal geweldig. Zijzelf was enig kind en ze vond het te gek om af entoe dingetjes samen te doen met Wietse en zijn broertjes of zussen.
 19. 19. Lynn ging niet zo op in de menigte rondom haar broertjes en zusjes. Ze had nooitecht het gevoel gehad een hechte band te hebben door het grote leeftijdsverschil.Vond ze ook niet nodig, net als uitgaan en een grote vriendengroep hebben. Joe wasoverdag dan wel veel weg, maar hield Lynn toch van hem. Ze hadden elke dag weleven contact en hun band werd hechter dan Cathelijn en Joey lief zou zijn als ze datwisten. Lynn verzweeg dan ook een hoop voor haar ouders, zoals de nachtelijkebezoekjes die Joe haar bracht door het raam.Op een bepaald moment bleek dat het niet langer geheim te houden viel: Lynn waszwanger. Een kort moment zat ze er letterlijk en figuurlijk mee in de maag. Ze verteldehet Joe en ook dat ze niet van plan het kind weg te laten halen. Een kind krijgen op
 20. 20. op haar leeftijd was niet iets wat ze had gepland. Maar wat gebeurd dat gebeurd enwilde het kind het leven niet ontnemen. Angstig en in de war was Joe op het momentdat hij het nieuws voor zijn kiezen kreeg. Er ontstond ruzie en in een afscheid van ver-wijten over en weer namen de twee even afstand.Lynn zocht naar iemand om haar hart bij te luchten, haar ei kwijt te kunnen. Diepersoon was Sander. Ze hadden het een het ander gemeen en al waren ze niet perse beste vrienden, Sander bleek een geweldig luisterend oor. Hij was zo begripvol enaardig dat Lynn werd overspoeld door emoties. Uit een puur impuls zoende ze hem.Eerst verafschuwde hij het idee, maar een aantal dagen later was hij degene die haarzoende. Ze wilde het niet nog een keer. Ze was tot inkeer gekomen en had ingezien
 21. 21. dat het zo niet langer kon. Ze was nog steeds ietwat in de war vanwege haarzwangerschap maar wel iets bij positieven gekomen. Hoe langer ze zou wachten, hoemoeilijker ze het zou krijgen. Niet alleen zijzelf, maar ook Joe.Na een goed gesprek hadden Joe en Lynn besloten het samen aan Joey en Cathelijnte vertellen. Ze moesten er even van slikken. Cathelijn werd zelfs boos. Lynn hieldkoppig voet bij stuk en uiteindelijk kwam het balletje aan het rollen. Voor het eerstkreeg Lynn te horen dat haar moeder niet veel ouder dan zijzelf was geweest toen zezwanger was geweest van haar. Lynn wist wel van het grote leeftijdsverschil tussenhaar en haar broertjes en zusje maar had er nooit zo bij stilgestaan. Enige tijd laterhadden Cathelijn en Joey besloten dat het toch niet eerlijk was zo te handelen. Het
 22. 22. was onhandig dat Lynn zwanger was. Wie daar nu de schuld aan had, deed er nietmeer toe. Het was hun dochter en dat zou ze ook altijd blijven. Vastbesloten Lynnskeuze te steunen sloten Cathelijn en Joey een akkoord: het kindje zou er gewoonkomen. Dat Lynn daarvoor op school nagewezen werd, had ze er wel voorover.Net als in de periode van Cathelijns zwangerschap van Lynn was Joe erg veel overde vloer bij de De Bofjes. Joey en Cathelijn accepteerden hem ietsje meer nu ze hemmeer meemaakten dan eerst, maar de omgang ging nog niet van harte. Met nameCathelijn leek nogal uitgeput te raken van alle heisa. Het was haar al een aantal kerendoor het hoofd geschoten en uiteindelijk werd het bevestigd; ook zij was zwanger.
 23. 23. Alle plannen waren zo gesmeed dat het bijna niet mis kon gaan. Sinds Cathelijntegelijk zwanger bleek te zijn met Lynn had ze al uitgekeken naar het feit dat hunkinderen perfect samen zouden kunnen spelen omdat er geen leeftijdsverschil zouzijn. Nu bleek echter dat het drie kinderen zouden worden die met elkaar zoudenkunnen spelen. Er bleek toch iets te zijn wat niemand had zien aankomen: ze was inverwachting van een tweeling. Dat veranderde de zaak aangezien Lynn en Joe hiernanog altijd zouden gaan studeren en dat nog twee keer zo moeilijk was met twee ba-by’s. Cathelijn, Joey, Joe en Lynn gingen hiervoor rond de tafel zitten om te overleg-gen. Ze waren het er allemaal mee eens dat de kinderen het beste af waren bij Joeyen Cathelijn thuis, tenminste tot Lynn en Joe klaar waren met studeren.
 24. 24. Zowel Lynn en Joe als Cathelijn en Joey moesten wennen aan het hele idee – al washet dan nog steeds de beste oplossing voor hen allemaal. Negen maanden laterkwamen de baby’s. Niet alleen bij Lynn twee, maar ook bij Cathelijn. Het was des temeer ironisch nu ze op dezelfde dag waren geboren. De twee jongens van Cathelijnwaren het eerst geboren. Eén van hen had een niet te kunnen missen Friese naam:Auke. Hij was net iets jonger dan zijn broer Melvin. Lynn was bevallen van een jongenen een meisje, waarvan Iris het oudst was. Krijn was daarop gevolgd en daarmee dejongste van de vier. De hele familie was vol vreugde omwille van de kleintjes. VooralSarah vond het geweldig dat ze nu nog meer neefjes en nichtjes van Wietse had omte vertroetelen. Met alle familieleden kwam geen van de vier kindjes aandacht tekort.
 25. 25. Er was nog iemand die ook geen aandacht tekort kwam: Lynn. In de weekendenkwam ze vaak met Joe thuis om de tweeling, haar ouders en broertjes en zusjes tezien. Midden in de nacht werd ze dan altijd wakker met een onrustig gevoel. Op eennacht ging ze voor het raam zitten om naar buiten te kijken en toen ontdekte ze San-der onder haar slaapkamerraam. Ze had hem duidelijk gemaakt dat het niets konworden tussen hen. Die ene kus was een bevlieging geweest en zou dan ook bij éénkus blijven. Ze had een man, twee kinderen en was hard op weg een toekomst op tebouwen. En wat voor één. Sander wist niets van haar magische gaven. Al hadden zehun verleden dan enigszins gemeen – er zat zo’n afstand tussen hen. Ze mocht hemgraag en ze zou misschien best met hem uit zijn gegaan als hij niet zoveel jonger was
 26. 26. en ze niet al samen met Joe was. Nee, hij moest zich niks in zijn hoofd halen.De kinderen leefden een leven als ieder ander. Ze werden door iedereen in de buurtal van begin af aan ‘de vierling’ genoemd. Ze waren altijd samen te vinden. Melvinwas een stoere durfal en eigenlijk leek Krijn betrof leek hij erg op zijn oom; ze hetroekeloze gemeen. Al was Krijn net meer iemand die de aandacht van anderenopeiste. Auke was wat meer in gedachten verzonken, maar tegelijkertijd toch ergaanwezig met zijn gedrag. Het ging hem niet om de aandacht en hij hield er net alsIris niet van om in de schijnwerpers te staan. Zij was net als Auke vrij verlegen en konhet dan ook erg goed vinden met Iris.
 27. 27. Daarentegen kreeg Iris ook erg veel aandacht van Justin. Het was al vroeg duidelijkdat hij erg hield van kleine kinderen en hij bracht dan ook graag tijd door met zijnbroertjes en neefje en nichtje. Iris was echt dol op hem en ze hadden een goede bandsamen. Justin speelde zelfs liever met zijn familieleden dan dat hij omging met leef-tijdsgenootjes. Zijn tweelingbroer Dennis daarentegen was een heel ander verhaal. Hijwas onbevangen en wild en stoer en begon vrij jong aan zijn eerste vriendinnetjes.
 28. 28. Eigenlijk had hij vrij veel gemeen met Sander, al was die dan net iets ouder dan hij-zelf. Noah en Evi ging het zo slecht dat ze hadden besloten uit elkaar te gaan enSander ging een lastige periode door. Gelukkig leerde hij via school Naomi de Jongkennen waardoor hij zijn gedachten een beetje kon afleiden van school, zijn oudersmaar vooral van Lynn. Al vond hij het niet erg om in de tussentijd even ervaring op tedoen met verschillende meisjes. Met zijn kleine privébalkon zat hij als gebakken.
 29. 29. Sander was niet de enige die op de leeftijd zat dat hij begon te experimenteren metdingen. Wietse was al een flinke tijd samen met Sarah, waardoor ze zo goed als on-afscheidelijk geworden waren. Nienke was zo ongeveer net zo’n tegenpool van haartweelingbroer geworden als Dennis en Justin. Zij had nooit echt belangstelling ge-toond voor het hebben van verkering. Toen de tijd van het voetballen en buiten begonaf te nemen kreeg ze dat wel. Algauw bleek dat ze niet achter de jongens aanzatmaar achter de meiden. Uitgerekend werd ze verliefd op Serena, een meisje dat bijhaar op school zat en wat had gehad met Sander. Nienke wist van hem dat Serenabiseksueel was en kwam er na een tijdje achter dat de blondine haar wel zag zitten.Haast had Nienke niet om haar ouders over haar liefdesleven te vertellen. Erg geslot-
 30. 30. -en was Nienke niet. Toch voelde geen de behoefte om met iemand haar liefdeslevente delen dan met Serena. Het ironische was dat niet zo lang in het geniep bleef als zeergens had gehoopt. Justin bleek een oogje te hebben op een jongen uit zijn klas enals er één iemand zoiets zou verzwijgen, was het Justin. Op school was er een plekwaar maar weinig Sims van wisten. Daar had Justin met Jim afgesproken op het-zelfde moment als Nienke en Serena elkaar hadden afgesproken daarheen te gaan.Daar aangekomen maakte Nienke Serena duidelijk zonder haar aan te kijken dat hunplekje al bezet was. Echter liepen Sander en Dennis net langs en toen waren de pop-pen aan het dansen. Een tijdje was er enige ophef over de plotselinge openbaringover Justin. Die was erg boos op zijn zus Nienke. Zij voelde zich op haar beurt weer
 31. 31. schuldig. Uiteraard was het per ongeluk gegaan dat Sander het wist. Ze wist niet eensdat hij daar in de buurt was geweest op het moment zelf tot hij zijn aanwezigheidverraadde met een luide ‘o mijn God moet je kijken’. Nienke wilde niets liever danJustin uitleggen hoe het echt zat. Dan zou ze moeten vertellen over Serena en haaren dat zou wat moed kosten.Ze was nog steeds bezig het zo ongeveer te overdenken hoe ze het zou brengen opde nacht dat ze ontdekte dat Justin weg wilde lopen. Hij had er genoeg van dat hij opschool werd nagewezen en zijn eigen tweelingbroer niet eens meer een slaapkamermet hem wilde delen, alleen omdat hij op jongens viel. Nienke wist dat ze in actiemoest komen en vertelde hem het hele verhaal om alles recht te zetten.
 32. 32. Sommigen in de familie keken ervan op, anderen hadden het zien aankomen. Feitwas dat iedereen het vrij snel accepteren. Zo gauw Dennis er lucht van kreeg dat zijnfavoriete zus ook niet hetero was, was het snel gedaan met het gezeur om Justins re-latie met Jim. Nienke was nu eenmaal goed in er voor anderen zijn wanneer dat nodigwas maar kon ook haar vrienden bestraffend toespreken als ze de verkeerde kant opgingen. Ze was dan ook niet bang om openlijk met Serena te doen waar ze zin in had,mits het een beetje fatsoenlijk bleef natuurlijk. Zowel Jim als Serena werd goed opge-nomen door het gezin. Justin deelde nog steeds een kamer met Dennis, maar omdatNienke samen met Wietse de oudste was nu Lynn uit huis was, had zij een kamervoor zich alleen. Zij konden zich zonder problemen terugtrekken op haar slaapkamer.
 33. 33. Aangezien Nienke en Wietse binnenkort uit huis zouden gaan, waren Cathelijn enJoey van plan het huis te koop te zetten en iets nieuws te zoeken voor henzelf en devierling. Noah en Evi waren bezig hun spullen in te pakken. Ze zouden allebei in eenander huis gaan wonen. Sander wilde ook op kamers – het liefst zo snel mogelijk. Despanningen liepen hoog op. Zijn ‘relatie’ met Naomi ging uit omdat ze hem betrapthad op vreemdgaan en hij verveelde zich sierlijk. Meestal haalde hij rottigheid uit metDennis, die zijn oom helemaal te gek vond. Ze maakten zelfs plannen om samen tegaan studeren. Noah en Evi waren er geen van beiden op de avond dat Sander be-dacht even op te gaan groeien naar jongvolwassene. Met alleen Dennis op zijnverjaardag kaartten en rookten ze tot diep in de nacht. Het kon niet snel genoeg gaan.
 34. 34. Lynn en Joe deden het goed op de universiteit. Lynn werd door Joe ingewijd in demagie en er ging letterlijk en figuurlijk een nieuwe wereld voor haar open. Joe verteldehaar van de vloek die hen al tijden in de ban leek te houden en dat ze er in demagische wereld alles aan deden om dat tegen te gaan. Echter wisten ze niet doorwie of wat het werd veroorzaakt, alleen dat het gebeurde. Lynn moest direct denkenaan haar eigen gedoe met Sander en de relatie tussen Evi en Noah – dat verklaardeeen hoop. Ze was zo bevangen door het idee dat ze amper stilstond bij het idee dathet weleens opnieuw zou kunnen gebeuren. En nog wel onder haar neus.
 35. 35. Iris sliep ‘s nachts weinig. Dan ging ze naar buiten om een luchtje te scheppen ofbeneden een boek lezen. Per toeval kwam Auke daarachter. Sindsdien zaten ze vaakmet zijn tweeën bij het zwembad. In hun pyjama, wijzend naar de sterren. Iris verteldehoe geïntrigeerd ze raakte bij het aanzicht van die glinsterende juwelen en dat zehaar kind later Sterre zou noemen als ze groot was. Auke vond het allang best zijn tijddaar door te brengen, want hij had nu eenmaal altijd al weinig slaap nodig gehad. Dekamer die hij met zijn broer en neefje deelde was niet altijd even gezellig, zeker nietals de jongens van die onstuimige lolletjes trapten waar Auke de lol niet van in zag.
 36. 36. Auke zijn ouders wisten dat hij ietwat autistische trekjes had. Volgens de schoolartsniets om je echt zorgen om te maken. Iris maakte het niets uit dat haar oom ietsanders was dan de rest. Ze vond het juist leuker zo en ze ging steeds meer met Aukeom. De rest van de familie merkte het ook op en ze vonden het alleen maar schattig.Al vielen ze beiden een beetje uit de toon bij de rest van de kinderen, ze warengewoon hoe ze waren en als ze daar gelukkig van werden, waren zij ook gelukkig.Terwijl andere kinderen buiten speelden, waren Auke en Iris aan het schaken. Terwijlandere kinderen voor de tv hingen, waren Auke en Iris aan het lezen. Dat leek alle-maal ook goed te gaan.
 37. 37. Ze begonnen ouder en ouder te worden en Iris merkte toen pas hoe erg ze verschildemet haar leeftijdsgenoten. Dat wat eerst niet had gehinderd, maakte nu ineens dat zefel afstak tegenover de andere kinderen van haar leeftijd. Ze deed wel of het haar nikskon schelen, maar er vielen ook dingen voor die erger waren dan dat. Dingen die zeniet verborgen kon houden voor haar ouders of grootouders.Iris was gewoon aan het spelen toen ze opeens licht in haar hoofd werd en ze tegende vlakte ging. Iedereen was enorm schrok toen het gebeurde. Het was echter na eenweekje weer vergeten, maar toen het vaker voorviel gingen Cathelijn en Joey met Irisnaar de huisarts. Die constateerde dat Iris een zwak hart had. Ze zou dat de rest vanhaar leven houden en zou niet al te inspannende dingen mogen doen. Lynn en Joe
 38. 38. kregen hier lucht van en wisten exact wat er aan de hand was. Wie van de twee ergerschrok, was niet te zeggen. Joe had het niet zien aankomen; Lynn leek de vloekovergedragen te hebben aan Iris. Lynn schrok eveneens, want ze wist niet dat dit hadkunnen gebeuren door de vloek. Ze kon niet anders dan uitleggen wat er in hetverleden met Sander was voorgevallen. Joe was uiteraard niet blij, maar tijd om daarverder over in te zitten was er niet.Iris moest in de gaten gehouden worden. Van al haar broers en zussen had LynnNienke altijd het meest vertrouwt van allemaal. Zij had pit, maar kon ook dingen voorelkaar krijgen als het eenmaal nodig was. Dat was exact de reden waarom LynnNienke had gevraagd een oogje in het zeil te houden.
 39. 39. Nienke was niet van plan zo vroeg aan kinderen te beginnen als haar zus en zeker nunog niet. Hoe ze dat later zou gaan doen, was iets waar ze eigenlijk nog niet echt bijstilstond. De dingetjes die ze samen met Iris deed maakte dat ze een steeds hechtereband gingen. Iris was nog altijd erg op zichzelf of met Auke samen, maar Nienke hadzeker het gevoel dat ze verantwoording droeg over wat haar nichtje deed. Lynn hadhaar immers als peettante gevraagd en ze voelde zich steeds vereerder. Dat ze allesmet haar nichtje deelde, kon je natuurlijk niet zeggen. Het was Iris heel gewoon datNienke met Serena was en ze maakte echt geen verschil tussen bijvoorbeeld Wietseen Sarah en haar. Ze deden ook weleens wat met zijn drieën samen en als dat niethet geval was, hield Nienke vanaf een afstandje haar nichtje in de gaten.
 40. 40. Door de jaren heen groeiden Iris en Auke meer en meer naar elkaar toe. Ze haddengeen idee wat er eigenlijk aan de hand was tot de hormonen hun parten begonnen tespelen. Op een dag waarop ze de hele dag met z’n allen aan het zwembad haddengelegen omdat het zo warm was, waren Iris en Auke ‘s avonds als enige nog buiten.Binnen was de rest bezig met zijn of haar of hen eigen ding(en) en Iris en Auke ging-en totaal in elkaar op. Het onvergeeflijke gebeurde: voor het eerst bewoog hun vriend-schap richting iets wat duidelijk meer was dan dat. Jong als ze waren kon het ze nietsschelen wat de rest ervan zou vinden. Iris had haar koppigheid van Cathelijn en Lynnen van haar mocht heel de wereld het weten – alsof ze het toch nog niet doorhadden.
 41. 41. Dat er een klein deel in de familie was dat de relatie tussen hen niet goedkeurde,bleek op het feest waarop de vierling jarig was. Er werden veel Sims uitgenodigd, zoook wat lang niet geziene familieleden naast vrienden en vriendinnen van de kind-eren.Isolde was Cathelijns ietwat jongere zusje en het enige familielid dat er nog over wasvan de Anderson-tak van de familie. Dat zij net als Nienke op meiden viel was voorCathelijn vroeger al duidelijk geworden door een voorval waarbij Isolde had ge-probeerd wat te beginnen met Evi. Dat Isolde nog steeds single was en een dochterhad geadopteerd, had Cathelijn echter verbaast. Zoiets leek niets voor Isolde. Tochwas haar zusje tevreden met haar baantje als muzieklerares en haar excentrieke
 42. 42. dochter Isaura. De brunette met de bruine ogen had een allesbehalve verhullenduiterlijk. Ze oogde rond de tien maar zodra ze haar mond opende om iets te zeggen,besefte je algauw dat je er minstens vijf jaar bovenop kon doen. Hoe oud het kindprecies was, wist niemand. Isolde was verbaasd maar vooral geïntrigeerd geweestdoor het knappe kind en al was ze op het moment in een vroege puberteit; ze wastoch gelukkig met haar dochter. Al was ze dan geadopteerd.Wat niemand wist was dat Isaura iemand was die de familie Verhoef maar al te goedkende. Joe kende het kind al bijna net zo lang als ze Lynn kende en gezien hetgeenwaarvoor zij nog steeds bij hen in het krijt stond, waren alle belangrijke personen inde magische wereld het ermee eens geweest dat zij de geschikte persoon was.
 43. 43. Iris maakte kennis met het meisje en bemerkte net als ieder ander dat Isaura ietsanders was dan de anderen. Normaal gesproken was ze algauw geïntrigeerd doorSims alleen al om het feit dat ze anders waren dan de anderen van die leeftijd of alsze iets anders excentrieks over zich hadden, maar bij Isaura voelde ze alleen maarafkeer. Van begin af aan had ze het gevoel dat Isaura, een snotblaag van minstensvijf jaar jonger, haar tegen de haren had ingestreken en probeerde haar de les telezen.Dat ze een bijdehand kind was, had Isaura al haar hele leven moeten aanhoren. Datiedereen haar jonger schatte dan ze eigenlijk was, kon haar ook niks schelen – zemoesten eens weten. Maar dat Iris dat ze haar leven op deze manier leven wilde…
 44. 44. Het feest beneden was nog in volle gang toen de twee naar boven verdwenen. Denodige alcohol stroomde door hun aderen. Half in roes bedachten ze niet eens echtwat ze deden. Iets in hen zei dat dit moest gebeuren, dat het noodzakelijk was. Hetfeit dat ze niet meer nuchter waren haalde de laatste barricades weg en daar lagenze, op Iris’ kamer.Isaura mocht dan jong ogen; ze wist exact wat er gaande was. Wat gebeurd gebeurd,wist ook zij. Naderhand wendde ze zich tot Iris en vertelde dat het weleens heel foutzou kunnen aflopen als ze onveilig bezig was. De woorden kwamen aan als een klapin haar gezicht en het voelde alsof ze in één ruk nuchter was geworden. Zij wist ookwel dat het verkeerd was wat ze had gedaan. Toch hadden zij en Auke min of meer
 45. 45. of meer seks gehad; slechts de laatste stap was niet gemaakt. Piekerend over devoors en tegens was Iris nog steeds in tranen een kwartier Isaura’s preek in debadkamer. Ze werd gevonden door Cathelijn. Zij wilde meteen weten wat er wasgebeurd, wat er aan de hand was. Iris vertelde dat ze voor het eerst ongesteld wasgeworden – iets wat echt waar was. Nadrukkelijk verzweeg ze het feit wat ze metAuke had gedaan. Dat mocht niemand ooit weten.Sinds die dag van het feest vermeed Iris Isaura wanneer Isolde op bezoek kwam of ernog een feest was. Ze wilde niets met het enge kind te maken hebben; hoe kon zij im-mers weten wat zij boven had uitgespookt met Auke en dan vervolgens ook nog eenseen preek gaan geven over hoeveel risico’s het wel niet met zich meebracht?
 46. 46. Die dag had Auke gehoord wat Iris tegen Cathelijn had gezegd. Hij was zich er almaar al te goed van bewust dat er iets niet naar Iris’ zin was. Alles wat hij wilde wasdat ze zich goed voelde. Opnieuw en opnieuw zette hij zich ertoe met haar te gaanpraten, iets wat hij altijd lastig had gevonden. Nu was het echter Iris die niet wilde pra-ten. Zij was altijd degene geweest die hem ertoe had gezet te praten met anderen alshem iets dwarszat. De dag dat Iris uiteindelijk wel met hem wilde praten zei ze dat hetover was. Aukes hart brak in duizend stukken. Waarom had ze het in godsnaam uit-gemaakt? Iedereen in de familie had al weet van hun relatie. Niet iedereen keurde hetgoed en dat hadden ze van tevoren geweten. Hij was bang dat Iris zich achteraf tochteveel aantrok van wat de anderen dachten. Dat had ze immers altijd al gedaan.
 47. 47. Er veranderde veel in die tijd. Iris kwam niet meer naar het zwembad ‘s avonds laat of‘s nachts. In het begin bleef Auke maar denken dat ze zo goed sliep. Later besefte hijdat Iris gewoon haar kamer niet af kwam als ze niet kon slapen. Tevergeefs bleef hijop haar wachten, hopend dat Iris ook kwam en ze konden praten. Toen hij besefte datze niet zou komen had hij er genoeg van. Vastbesloten ging hij opnieuw op haar af enzou geen afwering accepteren. Waarom zou ze zoiets in godsnaam doen? Ze warenbeste maatjes, al hun hele leven lang. Van elkaar waren ze elkaars beste vrienden. Erwas niemand met wie ze het beter kon vinden dan hem en dat was andersom ook zo.Had hij het dan zo verkeerd gedacht dat zij hetzelfde wilde voor hem als hij voorhaar? Kon het haar soms niks schelen dat ze haar doodongelukkig maakte?
 48. 48. Op een avond waarop Iris uit wilde gaan wilde Auke met haar gaan praten. Ze zeidoodleuk dat ze geen tijd had. Demonstratief versperde hij haar de weg door op detrap te gaan staan, zodat ze wel moest praten. Zo kwam het balletje aan het rollen.Het kwam erop neer dat Iris niet nagewezen wilde worden, dat ze niet wilde dat erallerlei complicaties zouden komen kijken bij hun relatie als ze die behielden. Daarbijkwam dat ze toch niet verliefd op hem was. Vooral dat laatste was moeilijk te accep-teren voor Auke. Maar nu hij het wist, had hij er ook vrede mee. Hij wilde niet dat Iriszich zorgen maakte. Al wilde ze niet meer dan vrienden zijn, hij had nog steeds hetbeste met haar voor. Ze had nu eenmaal een zwak hart en hij wilde niet dat het slechtmet het haar ging. Daarbij was het gesprek afgedaan en was het klaar.
 49. 49. Auke was niet de enige die overal over piekerde. Iris had zo ook haar problemen. Dathet uit was met Auke had ze zelf gedaan, dat wist ze ook wel. Het was niet dat ze nietvan hem hield, het was niet dat ze op hem was afgeknapt. Er was gewoon iets in haardat zij niet bij elkaar hoorden. Althans niet op die manier. Buiten dat was er nog iets,iets dat in haar zat en tot ontwikkeling leek te komen. Ze voelde zich enigszins griep-erig en niet echt ziek. Dat gevoel was erg vergelijkbaar met wat ze voelde wanneer zeflauw ging vallen vanwege haar zwakke hart. Het maakte haar onrustig en ze konuren haar spiegelbeeld in de ogen staren met de vraag wat er toch aan de hand was.Weken gingen voorbij. Geen enkel medicijn hielp ertegen en het gevoel bleef maar.Toen gebeurde het: ‘s avonds stond Iris weer voor de spiegel toen ze iets
 50. 50. zag flikkeren. Ze boog voorover en werd ze opgezogen door een blauw licht. Voor heteerst in haar leven was ze geroomshift naar de interne wereld van de magie. Daarontmoette ze haar ouders, leerde ze hen van een hele andere kant kennen. Nu wistze eindelijk waarom ze zich altijd zo anders voelde ten opzichte van andere Sims. Nuwist ze waarom de meesten haar ouders ‘aparte Sims’ vonden. Iris werd verteld datzij, als dochter van Lynn en Joe, opvolgster zou worden van belangrijke personagesvoor het magische volk. Ook leerde ze er andere Sims kennen.Ze ouders bleken erg goed bevriend met een weduwe genaamd Maiden. Zij had vierkinderen: twee jongens en één meisje. Haar man, Roy, had in het leger van hetmagische volk gezeten. Hun bestaan moest geheim blijven en hij was één van de
 51. 51. Sims geweest die voor zo’n strijd had gevochten en dat niet had overleefd. Hundochter Jane had Iris’ leeftijd. Iris kon het zowel met haar als met Janes broer Timvinden. Hij was net een paar jaar ouder dan hen en het oudste kind in het gezin.Daarnaast was er nog een tweeling die min of meer nagekomen was, maar daaromniet minder welkom.Langzaam maar zeker leerde Iris hen beter kennen en begonnen er vriendschappente ontstaan tussen haar en Jane, maar ook met Tim. Iris kon haar grootouders niksvertellen van die wereld – iets wat ze best jammer vond aan de ene kant maar aan deandere kant had ze het er ook veel te druk mee om erover te praten. Ze werd zo over-spoeld door gedachten, ervaringen en emoties de rest aan haar voorbij leek te gaan.
 52. 52. Bij Joey en Cathelijn werd het steeds stiller in huis. Wietse en Sarah hadden al tijdengeleden bekend gemaakt dat ze wilden gaan samenwonen op de universiteit. Zewaren al zo lang samen dat ze niets liever wilden dan dat. Zijn tweelingzusje Nienkeging hem algauw achterna met Serena. Dennis wist samen met Sander aan een oudhuis te komen dat ze konden huren. Ze konden zo ongestoord hun gang gaan met demeiden, feesten en nog zoveel meer. Iedereen verheugde zich op een andere manierop de uitzet. Zelfs Justin, die stiekem een beetje verdrietig was om uit huis te gaan.Het was dan ook nogal een lichtpuntje voor hem dat ze dichtbij elkaar zouden wonenmet z’n allen. In het huizenblok waar Joe en Lynn waren gaan wonen waren veel wo-ningen vrij, zodat ze vrijwel allemaal buren van elkaar waren.
 53. 53. Noah en Joey hadden met hun vrouwen en kind(eren) altijd samen op één stuk grondgewoond sinds ze van de universiteit waren gekomen. Noah en Evi uit elkaar warengegaan en zouden beiden een nieuw huis zoeken. Buiten dat het gewoon gemak-kelijker was met het verkopen, besloten Joey en Cathelijn ook elders te gaan wonen.Hun huis was veel te groot nu ze nog maar met vier kinderen waren. Dus verruildenze het voor een woning met twee verdiepingen en een minieme zolder. De slaap-kamer van Joey en Cathelijn was net iets kleiner dan hun oude maar alle kinderenhadden nu een eigen slaapkamer. Het huis had een ruime onderverdieping dieslechts uit twee kamers bestond: de badkamer en één grote kamer compleet metkeuken, eetgedeelte, zitgedeelte en nog een plek voor de witte vleugel uit het oude
 54. 54. huis. Het werd echt een stuk stiller in huize De Bof. De vierling viel ook des te meeruit elkaar naarmate ze ouder werden. Naast Krijn kreeg ook Melvin een vriendin. Aukebleef single en Iris was dat ook nog enige tijd.Met zo’n grote familie waren er veel familiefeesten en dat vond Iris hartstikke te gek.Op een gegeven moment raakte ze aan de praat met Sander, bij wie ze algauwmerkte dat ze haar hart goed kon luchten. De relatie tussen Iris en Auke was abrupttot een einde gekomen en Sander was de enige die daar geen punt van maakte. Erwas niemand die Iris er ooit naar had gevraagd, maar ze kon merken dat Sims hetwilden weten. Sander trok niet zo zwaar aan de dingen en heel anders dan Iris’ groot-ouders. Hen wilde Iris er niets over vertellen en haar ouders ook niet. Aangezien
 55. 55. Iris de laatste tijd zoveel heftige situaties had meegemaakt. Ze kon wel een luisterendoor gebruiken. Tot haar vriendschap met Auke een vreemde kronkel had gemaakt washij altijd degene geweest bij wie ze haar ei kwijt had gekund. Het was feest in en feestuit en Iris merkte iets op. Het was niet eenmalig dat Sander zo goed luisteren kon; zowas hij nu eenmaal. Iris besefte pas na een aantal feesten hoe erg ze zo’n luisterendoor had gemist. Sander bleek begiftigd te zijn met het snel kunnen overschakelen vanserieus naar lollig en af en toe kon Iris dat wel gebruiken. Er waren dingen die ze hemniet kon vertellen. Zoals dingen over haar familie en haar magische krachten. Maar datmaakte haar niet uit, want als Sander feestte vergat hij alles. Zelfs dat zijn beste vriendDennis ineens heel serieus leek te worden met Keisha.
 56. 56. Door al die invloeden wist Iris totaal niet meer wat ze wilde en alsof iets of iemand be-sloten had dat dit de enige manier was, begon Iris ook nog eens te puberen. Ze wasnooit echt goed bevriend geweest met haar overbezorgde oma en meegaande opa.Met haar hadden ze het beste voor, net als met ieder ander kind dat ze hadden ge-kregen. Dat wist Iris ook wel. Steeds vaker kreeg ze, desondanks dat feit, aan de stokmet hen omdat ze plots uit de band sprong. Dan was ze net iets te vaak te laat thuisgekomen, maakte ze haar huiswerk niet wanneer het haar grootouders uitkwam ofhad ze een te grote mond. Iris was het helemaal zat.
 57. 57. Eén keer werd het zo bond dat Iris er genoeg van had en ze er gewoon even uitmoest. In een opwelling sprong ze op haar fiets en had geen flauw benul waar zeheen zou gaan. Ze kon ze altijd langsgaan bij haar ouders. Alhoewel… Als zehoorden wat Iris nu weer had gedaan of gezegd, zouden Lynn en Joe het waar-schijnlijk met Cathelijn en Joey eens zijn. Voor ze besefte wat ze deed, ging ze richt-ing Dennis en Sander. Sander bleek alleen thuis te zijn en tot Iris’ verbazing vroeg hijhaar nog binnen ook. Ze ploften op de bank neer met wat te drinken en in één keergooide Iris het hele verhaal eruit. Sander was even troostend als altijd en Iris wist datze er goed aan had gedaan bij hem langs te gaan. Ze voelde zich tig keer beter nu.
 58. 58. Wat haar grootouders ervan zouden zeggen dat ze helemaal naar de universiteit wasgegaan kon haar niks schelen. Ze zou wel één of andere smoes hebben verzonnenover dat ze naar haar ouders was geweest. Ware het niet dat Dennis thuiskwam enmerkte dat zijn nichtje er was. Hij en het meisje dat hij had meegenomen verdwenenvrijwel direct naar boven, maar liegen had ook geen zin meer. Sander bracht Iris opzijn scooter terug naar Cathelijn en Joey. Zij waren echter blij verrast te zien dat San-der voor hun neus stond. Hij was altijd kind aan huis geweest bij hen en een aanbodom even wat te drinken en bij te kletsen wilde Sander dan ook niet afslaan. Iris voeldezich kiplekker met hem in de buurt. Beter dan ze zich in tijden had gevoeld. Ze konniet anders zeggen dan dat ze een zwak had voor Sander, en niet zo’n beetje ook.
 59. 59. Ze ging bijna met plezier naar school en haar huiswerk was al bijna iets wat ze nieterg meer vond om te doen. Zo lang alles daar goed mee ging, lieten haar ouders haarmeegaan naar de feesten en de verjaardagen waarbij Iris Sander weer zag. Naast defeesten wipte ze vaak ook zo even aan om bij te praten met Sander. Haar beklag tedoen over wat haar dwars zat. In het begin had Sander daar nogal verbaast op ge-reageerd. Voor hem was het een totaal nieuw iets geweest dat hij belangrijk was in deogen van een ander. Zijn moeder was altijd druk met haar werk en wat zijn vaderbetrof was het al niet veel anders. Sander had zichzelf aangeleerd zijn eigen plezierte vergaren en nu was er ineens iemand die hem nodig had, met wie hij zoiets alsvrienden was. Natuurlijk had hij altijd hordes vrienden gehad. Op school was hij een
 60. 60. populaire jongen geweest, zeker op de middelbare school. Op de basisschool was hetechter al begonnen. Hij had de grootste bek van alle kinderen en durfde de meestevan zijn dreigementen waar te maken als het moest. Hij begon te roken en deed ding-en die ver iets boven de grens lagen van wat een gemiddelde tienerjongen zou doen.Thuis werd het toch niet ontdekt en op school had hij op zijn minst nog een beetje hetidee dat hij ergens macht over kon uitoefenen. Maar Iris? Zij mocht hem om hoe hijecht was. Ze had zich van begin af aan als een mak lammetje opengesteld en haarverhaal gedaan bij hem. Een meisje dat open leek in het eerste opzicht. Hoe beter hijhaar leerde kennen, hoe beter hij zich besefte dat het kind juist in zichzelf gekeerdwas om verscheidene redenen. Ook hij voelde de band tussen hen groeien en de ge-
 61. 61. dachte meer te zijn dan haar oom begon almaar aanlokkelijker te worden. Zij mochtdan wel een aantal jaren jonger zijn; hij was nog te jongensachtig om echt jong-volwassene genoemd te worden en zij was ondanks haar puberale acties een meiddie op veel vlakken ouder leek in haar doen en laten dan ze in feite was. De leeftijdleek hun vriendschap niet in de weg te staan. Toch was hij bang zijn eigen, werkelijkeik voor de volle honderd procent te laten zien. Zij maakte dat hij zich meestal net ietsmeer op de achtergrond hield dan bij anderen.Voor de zoveelste keer kwam Iris bij Sander aanwaaien. Deze keer was anders dande andere aangezien ze in tranen was om één of andere stomme ruzie die iets metuitgaan te maken had. In beslag genomen door de neiging om getroost te worden
 62. 62. liet ze zich begaan en kroop ze tegen hem aan. Met zijn armen om haar heen pro-beerde hij zich in te houden. Waarover ze allebei zo lang hadden gefantaseerd ge-beurde nu in werkelijkheid: ze hadden elkaar vast en ze keken elkaar in de ogen meteen blik die zei wat woorden niet konden.Het moment dat Sander Iris terug naar huis bracht leken ze te zweven op een rozewolk en Iris kon haar geluk niet meer op. Nog nooit had ze voor iemand zoiets ge-voeld als wat ze nu voor Sander voelde, voor niemand niet. Het was zo intiem en zointens dan dat ze niets liever wilde dan het allemaal nog een keer ervaren. Nu kwamze ook bij Sander aan wanneer er niks aan de hand was. Inmiddels wist ze zo’nbeetje wanneer Dennis wel en niet thuis was, zodat zij en Sander niet zouden worden
 63. 63. betrapt. Echter kwam Dennis op een avond eerder thuis met een meisje dan verwachten zag hij Iris bij Sander op schoot zitten. De laveloosheid die ze doorgaans vaakover zich heen hadden nam niet weg dat Dennis kwaad was op zijn beste vriend. Hijvond het leeftijdsverschil veel te groot en wilde dat Sander wel eerst goed nadachtover wat hij deed met de dochter van zijn zus. Noch Iris noch Sander trok zich terugnadat ze waren betrapt door Dennis. Beiden hadden ze een dergelijke situatie mee-gemaakt. Sander met zijn ouders en Iris met Auke. Ze wisten zo ongeveer wat hen tewachten stond toen ze besloten het open en bloot aan de familie prijs te geven. Dereacties waren her en der weer verontwaardigd, maar ze sloegen zich er doorheen enSander had nog altijd zijn denkbeeldige rubberbandjes om zijn ziel om zich groot te
 64. 64. kunnen houden. Iris’ vriendengroep in de interne wereld wist van het feit dat ze watmet een oom had van haar. Algauw wisten haar ouders het dus ook. Lynn was rond-uit geschokt en Joe ziedend. Het voorval tussen Sander en Lynn had Joe hem nooitvergeven. Lynn mocht dan in de war zijn geweest vanwege de zwangerschap des-tijds; Sander had niet moeten doen alsof zijn neus bloedde. Joe wist niet wat hij ergervond: dat of dat Sander nu misbruik maakte het gegeven dat zijn dochter het af en toeeven teveel werd en dan bij hem kwam uithuilen. De rivaliteit tussen Joe en Sanderliep hoog op. Elke keer wanneer Joe en Lynn een weekend bij Cathelijn en Joeydoorbrachten en Sander kwam daar om Iris te bezoeken of zij ging naar hem, stakSander nog een extra sigaret op of iets anders om hem uit te dagen.
 65. 65. Nieuws van de kant van Sarah en Wietse zorgde voor wat extra commotie, al dan nupositieve: Sarah was zwanger en zij en Wietse zouden ouders worden. Ter ere vanhet goede nieuws werd er direct een bups familie uitgenodigd voor bij Cathelijn enJoey thuis: geen reden te veel als het op een aantal aankwam en er was meer plek.Op dat feest verschenen zo ook weer Lynn en Joe – die zich voornamelijk vijandig op-stelde tegenover Sander. Iris kreeg lucht van die irritaties en koos de kant vanSander. Ze deed expres klef met Sander wanneer Joe in de buurt was. Moest haarvader maar niet zo overbezorgd doen. Ze kon het echt niet uitstaan dat haar vaderzo’n hekel aan Sander had. Dat er meer aan de hand was, wist ze niet. Het was Irisdie zelf tegen een muur aan zou lopen wanneer het erop aankwam. Joe wilde zijn
 66. 66. dochter dat verdriet besparen. Voor Lynn gold hetzelfde, maar zij waren nu eenmaalniet degenen die dat konden tegenhouden. Ze besloten af te wachten en af en toedwaalden hun gedachten zelfs even af.Ze kregen er een probleem bij: Noah kreeg een aantal hartaanvallen in een korte tijdachter elkaar en ze wisten dat het te maken kon hebben met de vloek. Buiten hetweten om van een heleboel andere magiërs werd er onderzoek na onderzoekgehouden. Al had hij nooit echt een band gehad met zijn vader; voor Sander was heteen enorme schok toen hij hoorde van de hartaanvallen en voor Evi gold hetzelfde.Noah was dan wel haar ex maar zou altijd haar jeugdliefde zijn en blijven. In feitehield ze ergens nog altijd van hem. Alleen had de vlam tussen hen zo vaak geflakkerd
 67. 67. dat ze onderling hadden besloten hem zelf te doven. Ongetwijfeld had hen dat veelpijn en tijd bespaard. Evi was nu met Alex en ging door met haar leven. Noah wasnog altijd bezig met schrijven. Het leek allemaal teveel geworden nu hij die hartaan-vallen had gehad. Verkerend buiten levensgevaar was de opluchting was niet teomschrijven. Sander was veranderd. Nu hij al die tijd al een relatie had gehad met Irishadden zijn problemen voor een grote tijd verdwenen geleken. Hij was zelfs bezig tevergeten dat hij zich überhaupt ooit klote had gevoeld. Nu kwam het weer in vollehevigheid terug, mede dankzij de zorgen om zijn vader. De mot die hij steeds vakerhad met Dennis maakte het er al niet veel beter op. Sinds zijn neefje met Keisha had,strafte hij Sander telkens af wanneer hij eens diep in het glaasje had gekeken of er op
 68. 68. andere manieren te wild aan toe was gegaan tijdens het één of het ander. Sanderbegreep echt niet waar zijn neef zich in godsnaam druk om maakte. Er was de restvan je leven nog genoeg tijd om je verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen dieje deed of zou moeten doen, vond Sander. Zijn tentamens en examens haalde hij enhij maakte het nooit te bond.Een ietwat oplevende sfeer vanwege Sarahs bevalling was dan ook even eenverzetje. Veerle was nog maar net peuter of er zat alweer een kleintje aan te komen.Door die informatie was vrijwel de hele familie in euforische stemming. Met nameCathelijn, Justin, Jim en natuurlijk de trotse ouders zelf. Binnenkort zouden Wietse enSarah afstuderen en zouden ze met hun kleine gezinnetje ergens een onderkomen
 69. 69. gaan zoeken. Cathelijn prikte al meteen weer een nieuwe datum voor een familie-feest: nadat haar oudste zoon was afgestudeerd.De zomer zat eraan te komen en het afstuderen van de universiteit kwam steedsdichterbij. De tijd leek sneller te gaan dan Sander ooit had meegemaakt. Zoals altijdwaren er nog de afkeuringen van de meer verstandigere Sims. Wat hem ook altijdlukte was dat naar de achtergrond te verdringen. Het maakte alleen maar dat hij nogmeer voor Iris wilde gaan. Zo goed als mogelijk kwam Iris nog vaker naar Sander enSander ging nog vaker naar haar toe. Cathelijn en Joey stonden het niet toe tejuichen. Evengoed zou hij zich niets van de meningen van anderen aantrekken. Irisen hij hielden van elkaar; wat dan nog? Daar hadden ze hun familie niet voor nodig.
 70. 70. In de tussentijd hadden Lynn en Joe hun examens gehaald en waren ze ingetrokkenmet een huis genoeg voor hen tweeën en – eventueel – de tweeling. Nu puntje bijpaaltje kwam, was iedereen het erover eens dat je welkom was als je wilde, maar perdefinitie niemand noch Iris noch Krijn bij hen zou intrekken. Iris kwam er weleens.Krijn echter nooit. Hij had nooit een band met zijn ouders gehad. Ergens nam hij hetzijn ouders nog steeds kwalijk dat ze de zorg niet op zich hadden genomen toen hijen Iris nog klein waren geweest. Nu hoefde het ook niet meer voor hem.Niet lang daarna waren Wietse en Sarah ook geslaagd. Zij deden een kortere studiedan de rest van hun generatie. Dolblij nu eindelijk klaar te zijn met het studeren kocht-en villa die haast perfect voor een groot gezin. Sarah was opnieuw hoogzwanger en
 71. 71. het kostte veel moeite Veerle te verzorgen. Gelukkig hadden zij en Wietse geen enkelprobleem met het bundelen van hun krachten. Ze vonden het geweldig tijd door tebrengen met de kleine Veerle. Wietse vond het jammer dat hij ook nog werken moest;het liefst bleef hij de hele dag thuis bij zijn meiden. Geen van allen konden ze wacht-en tot het tweede kindje geboren zou worden. De rest van de familie keek er ook weernaar uit. Nienke had zich altijd afzijdig gehouden als het ging om kinderen. Dat be-tekende niet dat ze niet van kinderen hield of dat ze er zelf geen wilde. Het idee vaneen kindje hebben begon steeds meer op te spelen nu haar tweelingbroer al voor detweede keer papa zou worden. Ze wist dat Serena ook graag moeder wilde wordenen samen hadden ze het erover. Na enig overleg waren ze eruit dat ze dolgraag een
 72. 72. kindje wilden hebben met hun genen, zodat het er aan de buitenkant vanaf te zienwas. Serena was degene die graag het liefst de baby wilde dragen en in een loyaalgebaar had Dennis besloten dat hij de spermadonor wilde zijn. Direct bij de eersteinseminatie ging alles al goed: de eicel was goed bevrucht en het kindje groeide alskool. Nienke en vooral Serena ondervonden dat het toch best zwaar was om moederte worden terwijl je nog op de universiteit was. Gelukkig duurde het voor hen ook nietheel lang meer eer ze geslaagd zouden zijn en klaar met hun studie.Vlot erna werd Stan geboren. Nu Veerle een broertje had, moest de hele familie na-tuurlijk langskomen in de grote villa van Wietse en Sarah. Justin en Jim waren beidennet zo dol op kleintjes als die twee en gaven zowel Veerle als Stan dan ook alle aan
 73. 73. -dacht van de wereld. Zij zelf hadden een Italiaans ogend landhuis op het oog voorals ze zouden afstuderen en Wietse en dat zou niet compleet zijn zonder kinderen.Vele overwegingen over allerlei opties besloten ze een tweeling te adopteren. Het zounog even duren voordat de jongen en het meisje bij hen zouden intrekken, maar totdie tijd brachten ze zo nu en dan vast wat tijd door met de tweeling zodat ze kondenkijken hoe het eraan toe ging tussen hen vieren. Vooral Abel was helemaal gek vande twee mannen en duidelijk de spontane van de twee. Emine was wat meer in zich-zelf gekeerd, eigenlijk een beetje zoals Justin was geweest. Algauw bleef de tweelingdus al een weekendje bij de jongens slapen en van het één kwam het ander: het zouworden geregeld dat de tweeling bij hen in huis werd geplaatst.
 74. 74. Voor de vierling ging vrijwel alles van een leiendakje. Melvin had al een tijdje wat metGreke, een roodharig meisje dat geadopteerd was en ook erg goed met Iris kon. Krijnvond eveneens iemand leuk, Ivy genaamd. Zelfs Auke begon over Iris heen te komen.Al kon hij niet ontkennen dat hij nog vaak terug dacht aan haar; hij was toch gevallenvoor een meisje dat nog niet erg lang in Blauwwater woonde. Ze heette Rosemary envrijwel alles aan de meid intrigeerde Auke. Het was nog niet eens het feit dat ze methaar broer alleen in een appartementencomplex scheen te wonen, het was haar heleaanwezigheid. Auke had haar leren kennen bij de gitaarlessen die hij volgde bij zijntante Isolde en was meteen voor haar gevallen. Altijd was hij al een jongen geweestdie de kat uit de boom moest kijken. Zij was compleet het tegenovergestelde en nadat
 75. 75. ze hem had gevraagd samen een stuk te spelen wat behoorde tot één van zijn favo-rieten was de vonk overgeslagen. In het begin vertelde Rose er meteen bij dat erweinig was waarvoor ze terugdeinsde en dat ze er niet tegen kon een monogame re-latie te hebben. Niet half wetend waar Auke aan begonnen was liet hij het over zijnkant gaan. Tot over zijn oren verliefd zijne had hij een behoorlijke bord voor z’n kop.De eerste keer dat ze bij hem thuis kwam was Iris er ook. Iris merkte direct dat er ietsapart was aan het kind. Op de één of andere manier kreeg ze de kriebels van het uit-bundige vriendinnetje van zijn oom, al kon ze haar vinger er niet precies op leggen.Diezelfde avond op weg naar haar slaapkamer kwam Iris er nog achter. Auke en Rosewaren van plan uit te gaan en aangezien Rose zou blijven slapen, moest ze nog wat
 76. 76. dingen uit haar tas pakken. Hun wegen kruisten elkaar en Rose hield haar even aan.Iris werd mee uitgevraagd door Rose, die met Auke en nog een stel anderen zoudengaan. Iris voelde zich ongemakkelijk met Rose in de buurt en ze begreep ineenswaarom: ze stond zo dicht op Iris geplakt dat zelfs wanneer ze vriendinnen waren ge-weest het niet normaal was geweest. Met bonzend hart wees Iris het aanbod af; zezou die avond al naar Sander gaan – niet dat ze anders wel mee zou zijn gegaan.Vlug ging ze naar haar slaapkamer, zich afvragend of ze het zich nou verbeeld hadof… of dat het echt zo zou zijn dat Rosemary met haar had staan flirten.Het zou best ironisch zijn als het zo was. Het weekend ervoor was Iris nog naarMaiden geweest, waar ze veel met Tim, Jane en Jacky had opgetrokken. Jacky was
 77. 77. geen dochter van Maiden, maar ook één van de vele magische Sims die er vaak overde vloer kwam en bevriend was met Tim en Jane en dus ook Iris. Jacky had haar ver-teld dat Tim niet op meiden viel maar op jongens. Dat vermoeden had Iris al gehad.Ze was niet iemand die dat soort dingen vroeg aan een ander en er ook niet mee zit-ten kon: Nienke was lesbisch, net als Cathelijns zus Isolde. Serena bi en Jusin en Jimhomo. Iris was meer dan gewend aan Sims die een ander liefdesleven leden dan ge-middeld. Op de dag dat Iris van Jacky had gehoord dat Tim homo scheen te zijn, hadze het er nog over met hem. Hij vertelde het verhaal van Largo, de jongen op wie hijongelooflijk verliefd was. De twee jongens waren van kinds af aan beste maatjes ge-weest en de liefde die daarop volgde was wederzijds geweest. De vader van Largo
 78. 78. was net als Tims overleden vader Roy een hoog regerend lid van het leger en wasnogal streng opgevoed. Maiden en Roy accepteerden het van zowel Tim als Largo.Largo’s eigen ouders daarentegen niet. In het begin probeerden ze nog hun relatie in-tact te houden, maar op den duur had Largo opgegeven en het uitgemaakt. Iris be-sloot dat het niet haar pakkie-an was of Rosemary nu op jongens of meiden viel ofmisschien wel op allebei – ze was Aukes vriendin en zeker weten niet de hare. Iriswas dan ook blij dat ze die avond naar Sander zou gaan en Auke en zijn nieuwevriendin te laten voor wat ze waren. Rosemary’s liefde voor Auke bleek des te meertoen ze bij het logeren niet eens gebruik maakten van de matras die Auke van de zol-der had gehaald en hij voor de eerste keer in zijn leven echt seks had met iemand.
 79. 79. Iris zette op haar beurt de stap met Sander die ze met Auke nooit had gemaakt; ookzij deelde een bed toen ze zeker wisten dat noch Dennis noch Keisha thuis was.Voordat Sander, Nienke, Justin en Dennis en hun liefdes afstudeerden regeldeSander een echte fotocamera via één van zijn vrienden. Ze namen een laatste fotovan hen als jongvolwassen studenten: een hoogzwangere Serena, Nienke, tot iedersverbazig een eens wat meer spontane Keisha, een lachende Dennis en een aanelkaar vastgeplakte Justin en Jim. Die foto zouden ze over een paar jaar heel wat ver-halen naar boven halen – dat wisten ze nu al wel.
 80. 80. Op deze manier zou hun studententijd voorgoed vastgelegd zijn. Het op één nalaatste ding wat ze samen zouden doen voor ze voorgoed de campus zouden ver-laten; hierna volgde alleen nog het feest dat bij Dennis en Sander zou worden ge-houden wegens het afstuderen. Niet alleen zij met zijn zevenen vierden feest. Erwaren nog talloze anderen die zouden komen, waaronder Iris. Eerst wilden Cathelijnen Joey haar niet laten gaan, maar uiteindelijk kreeg ze toch haar zin. Met nog eenlaatste toast op een goede uitslag ging het studentenfeest van start en het beloofdeeen gezellige avond te worden.
 81. 81. Jezus, geloof het of niet – er is een einde. Een einde voor voorlopigetoestand dan. Want zoals je weet is dit waar de andere updates zo ongeveer verdergaan! Het heeft nogal wat tijd gekost om dit alles te maken en ik moet toegeven dat iker echt niet elke dag aan heb gewerkt. Soms gingen er ook andere dingen voor, zoalsik al heb vermeld. Ergens vind ik het jammer dat het pas zo lang na de eigenlijkedatum (21 september) af is gekomen, maar aan de andere kant ben ik erg blij. Zo hebik langer plezier gehad dan wanneer ik het maar snel had afgeraffeld. Ik vond hetsuper vet om weer helemaal terug te gaan naar het begin – verder zelfs – en zo allesopnieuw te hebben beleefd. Laat dan ook gerust weten wat je ervan vindt! Ben superbenieuwd naar jullie meningen!

×