Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

826 views
727 views

Published on

Jaarbericht (periode van 2008 tot 2009) de sollicitatiecode en de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

 1. 1. Aangenaam kennis te maken! Jaarbericht 2008 / 2009 sollicitatie Commissie NVP Sollicitatiecode en Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode CODE
 2. 2. Jaarbericht 2008 / 2009 | 3 Inhoudsopgave Voorwoord p 04 Na werven komt selecteren p 06 Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode p 09 Workshop NVP Sollicitatiecode p 13 Bijlage p 17
 3. 3. 4 | Voorwoord NVP Sollicitatiecode Voorwoord De jaren 2008 en 2009 kenmerkten zich door een aantal opvallende ontwikkelingen. Allereerst een toename van de werkloosheid, mede als gevolg van de recessie eind 2008. Ten opzichte van 2007, een jaar dat zich kenmerkte door meer vacatures dan kandidaten, heeft de arbeidsmarkt in de afgelopen twee jaar meer werkzoekenden tot zich genomen. T egelijkertijd blijft de grote schaarste aan (jong) talent zich ontwikkelen. Verder valt op dat externe bureaus hun positie als wervingskanaal versterken. En dat de groep ZZP-ers aanzienlijk is gegroeid. De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging, wordt flexibeler. En ook de komende tijd zal er behoefte blijven aan het vinden van geschikte kandidaten. Of kandidaten die geschikt te maken zijn. Employability staat hoog op de politieke agenda! Hiermee is het belang van een goede werving en selectie voor arbeidsorganisaties een gegeven. Het nut en, naar mijn mening, ook de noodzaak van de NVP Sollicitatiecode staat daarmee vast: een code met basisregels die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen, en daarmee een norm biedt voor transparante en eerlijke werving en selectie. In de afgelopen jaren is deze gedragscode regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo is in 2008 een aantal workshops gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode. En ook voor het komende jaar staat een toegenomen aantal workshops op de agenda, waarvan onlangs de eerste met enthousiasme is ontvangen door leden van de NVP.
 4. 4. Jaarbericht 2008 / 2009 | 5 In 2009 is veel tijd en energie door de De hernieuwde Code is op 7 oktober 2009 gepresenteerd en in De actualisering was Commissie besteed aan het actuali- de publiciteit gebracht. De Code staat weer volop in de belang- seren van de Code. Deze actualisering stelling en dat is een goede zaak. noodzakelijk als was noodzakelijk als gevolg van de snelle ontwikkelingen rondom internet, Als we de werkzaamheden van de Klachteninstantie NVP gevolg van de snelle de voortgaande digitalisering, en ook Sollicitatiecode over de afgelopen periode nader bezien, valt op vanwege het - in toenemende mate - via - hoewel het aantal vragen in 2009 is toegenomen ten opzichte ontwikkelingen externe bureaus werven en selecteren van van 2008 - dat er uiteindelijk minder daadwerkelijke klachten zijn kandidaten. geuit. Een gedetailleerder verslag van onze Klachteninstantie vindt rondom internet. Een belangrijke wijziging in de vernieuw- u in dit jaarbericht. De cijfers spreken voor zich. de NVP Sollicitatiecode is onder meer dan ook dat deze uitdrukkelijk van toepassing In 2009 heeft Marcus Draaisma zijn voorzitterschap helaas neerge- is verklaard op externe bemiddelingsbureaus. Ook is het gebruik legd. Graag wil ik hem nogmaals langs deze weg hartelijk danken van gevonden informatie over sollicitanten op internet scherper voor al zijn werkzaamheden voor de NVP en de Commissie NVP geregeld. Het besef dat digitale informatie niet altijd betrouwbaar Sollicitatiecode in het bijzonder. De continuïteit van de Commissie is, blijkt essentieel. En daarmee ook een zorgvuldige communica- en zijn aanstekelijk enthousiasme blijven gelukkig behouden, nu tie tussen sollicitanten en de arbeidsorganisatie daarover in geval hij als commissielid aanblijft. Met daarnaast de steun van het van werving en selectie. Tot slot is in de Code duidelijker aandacht Bestuur van de NVP en alle leden van de Commissie NVP gegeven aan de bewaartermijnen van gegevens, en is de opge- Sollicitatiecode, is het onder de aandacht brengen van de meer nomen bepaling over een eventueel voorkeursbeleid verduidelijkt. dan 30 jaar bestaande Code ook voor de toekomst gewaarborgd. De Commissie NVP Sollicitatiecode meent daarmee de transparan- te en eerlijke norm voor werving en selectie nog beter te hebben Debby Wentink-Kolk, verankerd. Voorzitter Commissie NVP Sollicitatiecode
 5. 5. 6 | Na werven komt selecteren NVP Sollicitatiecode Na werven komt selecteren De laatste tijd viel er weinig te werven. Werving en selectie als ondernemingsactiviteit is het afgelopen anderhalf jaar dan ook weinig profijtelijk geweest. Goede bureaus, die werk van werving en selectie maken, en betrokken zijn bij hogere functies, konden gelukkig het hoofd boven water houden. Mede dankzij opdrachtgevers in de non-profitsector. E n als er dan geworven moet worden, dan dienen zich wel 300 kandi- daten op een functie. Waarmee de focus niet zozeer op werving, maar met name op selectie ligt. In een krappe arbeidsmarkt is dit vanwege de vele goede en gekwalificeerde kandidaten, een tijdrovende klus. En dan is de hulp van internet efficiënt. Via allerlei zoekmachines is informatie over kandidaten te vinden. Dus waarom niet? Het is onzin- nig om gebruik van internet te verbieden, of te beperken voor het snuffelen naar informatie over kandidaten. Maar we moeten hier wel eerlijk mee omgaan… In de nieuwe NVP Sollicitatiecode van 2009 is hierom een belangrijke handleiding gegeven voor fair play van de selectie met behulp van internet. En is deze van toepassing geworden voor werving- en selectiebureaus. Art. 5.1 van de Sollicitatiecode bepaalt in de laatste zin: ‘De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien re- levant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron en b) met de sollicitant worden besproken.’ De NVP, daarin gesteund door de Stichting van de Arbeid, vindt het belangrijk dat de recruiter die selecteert met behulp van internet,
 6. 6. Jaarbericht 2008 / 2009 | 7 gevonden informatie die hij of zij recruiter geen Ali of Mohammed in dienst wil nemen, dan verzint Er is niets op tegen als van belang acht, met de kandidaat hij gewoon dat deze onvoldoende gekwalificeerd is. Een eerste bespreekt. Zo krijgt de kandidaat selectie op anonieme basis helpt daar niet tegen. Een gang van van twee gekwalificeerde de kans misverstanden recht te zaken die ik ten zeerste betreur. Ik ga ervan uit dat werving- en zetten. Bijvoorbeeld wanneer selectiebureaus er mede voor zorgen dat de Nederlanders met een kandidaten de mooiste, kandidaten een profiel hebben ge- Arabische naam gelijkwaardig worden behandeld. Dus zoals ook kregen op internet door toedoen een Henk of Ingrid behandeld zouden worden. Een werkwijze die de best geklede of de van hun vijand of een sarcastische je zelfs duurzaam zou kunnen noemen. Duurzaam (het nieuwe grapjas. Dit komt voor. Veel men- reclamewoord) voor de samenhang in de maatschappij en contrair lekkerst ruikende wordt sen zijn zich onvoldoende bewust aan polarisatie. van de reikwijdte van internet, geselecteerd. wanneer zij via het web informatie Tenslotte wil ik een misverstand wegwerken. Ik heb een HR over zichzelf prijsgeven. functionaris wel eens horen beweren dat je niet op uiterlijk mag selecteren. Dat lijkt mij onjuist en ook ongewenst. Er is niets op Nog altijd actueel is het verschijnsel discriminatie. Bij selectie tegen als van twee gekwalificeerde kandidaten de mooiste, de mag de werkgever onder meer niet discrimineren op grond van best geklede of de lekkerst ruikende wordt geselecteerd. geslacht, ras, politieke gezindheid, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, seksuele gerichtheid en godsdienst. Over het alge- Marcus Draaisma, meen houdt men zich daar wel aan. En als een werkgever of een Lid Commissie NVP Sollicitatiecode
 7. 7. Jaarbericht 2008 / 2009 | 9 Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Met spanning hebben wij het afgelopen jaar vanuit de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode de gevolgen van de recessie voor de sollicitanten gevolgd. Wat zou er overblijven van alle strategieën over goed en aantrekkelijk werkgeverschap nu de arbeidsmarkt weer in het nadeel van sollicitanten zou veranderen? H et is goed om terugblikkend te mogen of conflictsituaties uit veel vragen en klachten. Het omgaan met concluderen dat de normen en waarden nieuwe media is vaak nog onwennig, en regelgeving hierbij nog zoals in de NVP Sollicitatiecode beschre- onduidelijk of in ontwikkeling. In die zin is de Klachteninstantie ven, lijken te beklijven. Zowel het aantal NVP Sollicitatiecode verheugd over het feit dat de NVP Sollicitatie- daadwerkelijk ingediende klachten als het code in 2009 opnieuw is geactualiseerd. En dat de NVP work- aantal schriftelijke vragen gesteld bij het shops over de NVP Sollicitatiecode organiseert. Inmiddels heeft secretariaat van de Klachteninstantie NVP ook de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode in deze workshops Sollicitatiecode, is teruggelopen. haar rol. Immers het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’, blijft. Zeker daar waar het de menselijke maat betreft. Wel maakt de aard en de diversiteit van klachten nog steeds dui- delijk dat het continu vernieuwen en onder de aandacht houden Arthur Faessen, van de NVP Sollicitatiecode belangrijk is. Ook blijken onbegrip Voorzitter Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
 8. 8. 10 | Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Vragen/klachten over sollicitaties in 2008 Van de 78 vragen hebben 10 geleid tot het indienen van een klacht bij de Klach- In 2008 zijn er in totaal 78 schriftelijke vragen geregistreerd en teninstantie NVP Sollicitatiecode. Van beantwoord door het secretariaat van de Klachteninstantie NVP deze 10 klachten zijn er 6 gegrond en 4 Sollicitatiecode. ongegrond verklaard door de Klachten- instantie NVP Sollicitatiecode. Bij 2 inge- De in 2008 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende diende klachten was er een combinatie thema’s: van gegrond en ongegrond. - Reiskostenvergoeding De klachten hadden betrekking op de - Richtlijnen verklaring V.O.G. volgende onderwerpen: - Referenties opvragen zonder toestemming van de sollicitant - De sollicitant heeft geen gemotiveerde - Bewaartermijn personeelsdossiers afwijzing ontvangen. - Vernietigen gegevens van de sollicitant - Geen eerlijke kans van de sollicitant in - Sollicitant heeft geen gemotiveerde afwijzing ontvangen de sollicitatieprocedure. - Sollicitant heeft geen afwijzing ontvangen - Het vermoeden van leeftijdsdiscriminatie De arbeidsorganisaties waar een klacht - Online sollicitatieformulier met verplichte velden tegen werd ingediend kwamen uit de - Geen bevestiging ontvangen van de sollicitatie onderwijs-, gezondheids-, overheids-, - Speeddaten bedrijfs-, bank- en uitzendsector. - Hoe een klacht in te dienen bij de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Door 7 arbeidsorganisaties werd positief - Anoniem solliciteren gereageerd op de uitspraak van de - Het vragen naar de salarisstrook Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode. - Assessment Deze organisaties hebben toegezegd - Vragen over de gezondheid van de sollicitant in haar werving- en selectieprocedures - Ziek bij indiensttreding voortaan de NVP Sollicitatiecode te - Wat zijn de richtlijnen bij interne sollicitaties hanteren. Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2008 19 20 20 10 10 8 7 7 7 0 P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving- en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector Anoniem
 9. 9. Jaarbericht 2008 / 2009 | 11 Case 1 Uit de culturele sector is de volgende klacht in behandeling genomen door Vragen/klachten over sollicitaties in 2009 Van de 92 vragen hebben 5 geleid de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- tot het indienen van een klacht bij code: In 2009 zijn er in totaal 92 schriftelijke vragen geregistreerd de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- en beantwoord door het secretariaat Klachteninstantie NVP code. Van deze 5 klachten zijn er 4 Sollicitatiecode. gegrond en 1 ongegrond verklaard door de Klachteninstantie NVP Achtergrond klacht De in 2009 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende Sollicitatiecode. In de vacaturetekst werd de sluitingsdatum thema’s: De klachten hadden betrekking op vermeld. Arbeidsorganisatie laat sollicitant - Bewaartermijnen gegevens sollicitanten de volgende onderwerpen: weten dat men de sluitingsdatum van de - Referenties inwinnen bij derden zonder toestemming van de - De arbeidsorganisatie heeft de sollicitant sollicitant geen afwijzing toe- openstaande vacature, in verband met de - Geen gemotiveerde afwijzing gezonden. - Wet- en regelgeving identiteitskaart/paspoort - De sollicitant heeft geen gemoti- vele reacties, heeft vervroegd. - Referenties zijn negatief uitgevallen voor de sollicitant veerde afwijzing ontvangen. - Vergoeding gemaakte reiskosten - Geen eerlijke kans van de sollicitant - Informatie V.O.G. in de sollicitatieprocedure. Uitspraak - Afwijzing ontvangen voor de sluitingsdatum - Een afwijking in de sollicitatie- Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode - Het stellen van vragen over de gezondheid van de sollicitant procedure. - De voorkeur van de werkgever (allochtoon, niet-rokende) Wijzigingen van de sluitingsdatum, zonder - Discriminatie (geloof) De arbeidsorganisaties waar een - Wat is de duur werving- en selectieperiode klacht tegen werd ingediend, kwa- dit expliciet aan te geven, is in strijd met - Foutief functieprofiel men uit de onderwijs-, culturele-, de gedragsregels genoemd in artikel 4.1. - Is Googelen/Hyves/Facebook toegestaan in de selectieprocedure bedrijfs- en gezondheidssector. - Het hanteren van testformulieren/kennistest gebruiken in van de NVP Sollicitatiecode: “De arbeids- sollicitatieproces Door 5 arbeidsorganisaties werd organisatie bericht de sollicitant zo spoe- - Het gebruik van een leugendetector positief gereageerd op de uitspraak van de Klachteninstantie NVP Sol- dig mogelijk (binnen enkele weken) na de licitatiecode. Deze organisaties heb- Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2009 ben toegezegd in haar werving- en sluitingsdatum: of hij wordt afgewezen, 30 28 selectieprocedures voortaan de NVP of hij wordt uitgenodigd, of zijn sollicitatie Sollicitatiecode te hanteren. wordt aangehouden (onder vermelding 20 N.B. In 2008 en 2009 zijn de 16 van de termijn waarbinnen nader bericht 15 binnenkomende telefoongesprekken niet geregistreerd. Het advies wordt volgt). Indien de sollicitant voor een 9 9 10 7 gegeven om de vraagstelling/klacht 6 bezoek wordt uitgenodigd of indien zijn per e-mail aan het secretariaat 2 van de Klachteninstantie sollicitatieprocedure, met inbegrip van de 0 NVP Sollicitatiecode te zenden. P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving- en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector Onderzoekbureaus Anoniem verwachte duur daarvan”. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht gegrond verklaard.
 10. 10. Jaarbericht 2008 / 2009 | 13 Workshop NVP Sollicitatiecode De door de Commissie NVP Sollicitatiecode ontwikkelde ‘Workshop NVP Sollicitatiecode’, is een twee uur durende intensieve workshop die de deelnemers een actueel beeld geeft van de inhoud van de NVP Sollicitatiecode. W aar moeten werkgever én werknemer rekening mee houden bij werving en selectie? Wat zijn de veranderingen in deze Code? Hoe houdt u rekening met uw eigen werving- en selectieprocedure én deze Code? Waaraan moet uw werving- en selectieprocedure voldoen? Aan de hand van actuele casuïstiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van deze Code. De workshop NVP Sollicitatiecode wordt gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode en georganiseerd voor zowel NVP-leden als niet-leden. Daarnaast wordt de workshop in-company aangeboden. De workshop is in 2008 een aantal keer gegeven, naar aanleiding van de in 2007 vernieuwde Sollicitatiecode.
 11. 11. 14 | Workshop NVP Sollicitatiecode Evaluatie workshops De eerste workshop was een in-company workshop voor een Een volgende workshop in de Soester Duinen betrof een hele po- grote beursgenoteerde onderneming te Amsterdam. Er waren 32 sitieve en leergierige groep, waarbij 75% van de deelnemers aan- deelnemers. gaf dat er meer dan voldoende, tot zelfs helemaal (42%) voldaan was aan de verwachting die men vooraf van de workshop had. De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat de workshop aan de verwachting voldeed, 13% van de deelnemers beoordeelde de Daarnaast gaf 92% van de deelnemers aan dat de algemene workshop als goed. Ook over de presentatie tijdens de workshop indruk die men van van de workshop heeft, goed was. 8% van de was men grotendeels positief. deelnemers beoordeelde de workshop zelfs als uitstekend. Ook de presentatie tijdens de workshop werd door een deel als uitstekend Het vooraf formuleren van leerdoelen werkt goed en zorgt voor ervaren. 83% beoordeelde de presentatie als goed. een leerzame en leuke interactie met alle deelnemers. Op deze wijze kan ook ruimte worden gemaakt voor een meer op maat Op basis hiervan is besloten de workshops ook voor de toekomst gemaakt programma, indien daaraan behoefte is. te blijven aanbieden en in toenemende intensiteit.
 12. 12. Jaarbericht 2008 / 2009 | 15 Case 2 Uit de transport-, opslag- en vervoers- branche is onderstaande klacht in behan- deling genomen door de Klachteninstan- tie NVP Sollicitatiecode: Achtergrond klacht Er is gesolliciteerd naar een functie bij een vliegtuigmaatschappij. De sollicitatieproce- dure is op de volgende punten niet correct verlopen: de afwijzing van de sollicitatie was niet voldoende onderbouwd, het gehanteerde beleid “eenmaal afgewezen is altijd afgewe- zen”, en het feit dat de sollicitant geen bericht heeft ontvangen van wat er met zijn/haar persoonlijke gegevens is gebeurd. Uitspraak Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie, in Workshops 2010 enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit Vanwege het feit dat de Commissie NVP Sollicitatiecode dat een sollicitant niet in aanmerking komt veel tijd en energie gestoken heeft in het vernieuwen van voor de vervulling van de vacature, ontvangt de Sollicitatiecode, is besloten om na de vernieuwde NVP deze binnen twee weken na dit besluit Sollicitatiecode van 2009 ten minste 4 workshops in 2010 te schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed organiseren, waarvan de eerste bij het ter perse gaan van mogelijk gemotiveerd. De afwijzing geschiedt dit jaarbericht alweer met groot succes zijn gegeven. schriftelijk (per brief of e-mailbericht)”. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van oordeel dat de afwijzing zorgvuldig tot stand is gekomen en onderbouwd aan de sol- licitant is meegedeeld. De klacht is op dit punt derhalve ongegrond.
 13. 13. Jaarbericht 2008 / 2009 | 17 Case 3 Uit de lokale overheid is onderstaande klacht in behandeling genomen door de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- code: Achtergrond klacht Intern gesolliciteerd. Sollicitant is niet tevreden over de gevolgde sollicitatiepro- cedure. BIJLAGE Uitspraak Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode De arbeidsorganisatie heeft zich niet gehouden aan artikel 1.2. van de NVP Sollicitatiecode: “Het is van belang dat de Commissie NVP Sollicitatiecode sollicitant duidelijkheid heeft over de te Taken van de Commissie volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent 1. Beheren en actueel houden van de NVP Sollicitatiecode. dat indien de arbeidsorganisatie afwijkt 2. Kansen signaleren voor, en onder de aandacht brengen van de NVP Sollicitatiecode. van de eenmaal gekozen procedure, zij dit 3. Aanspreekpunt zijn voor het NVP-bureau voor acties in de media of telefonische vragen. aan de sollicitant meedeelt en toelicht. De 4. Onderhouden van contacten met instanties die op het terrein van werving en selectie actief zijn. sollicitant kan, indien daartoe aanleiding 5. Namens de NVP adviseren en standpunten innemen over ontwikkelingen op het bestaat, om een afwijking van de proce- terrein van werving en selectie in relatie tot de NVP Sollicitatiecode of op het terrein van normen, waarden of gedrag op de arbeidsmarkt. dure verzoeken”. De arbeidsorganisatie heeft geen duide- lijke procedure gehanteerd, de procedure tussentijds gewijzigd en de sollicitant hiervan niet in kennis gesteld. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht gegrond verklaard.
 14. 14. 18 | Bijlage NVP Sollicitatiecode Klachteninstantie Samenstelling Commissie per 1 januari 2010 NVP Sollicitatiecode Voorzitter Debby Wentink-Kolk, advocaat Taken van de Klachteninstantie AWVN-advocaten (VNO-NCW) 1. Het behandelen en afhandelen van schriftelijke klachten Leden door middel van een uitspraak Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply 2. Het behandelen van telefonische klachten 3. Het geven van informatie aan werkgevers en werknemers Marcus Draaisma, advocaat Palthe Oberman Advocaten, specialisten in arbeidsrecht Samenstelling Klachteninstantie Rini de Groot, directeur/consultant DGA Personeelsadvies Voorzitter Arthur Faessen, hoofd P&O Novadic & Kentron Ron Jansen, interim recruiter/HRM Leden Wim Nierman, directeur Teamforce Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply Rik Ringers, teamleider P&O Veiligheidsregio Zeeland Sietze Kamstra, adviseur Personeel en Organisatie Gemeente Borger-Odoorn Kees Warmerdam, directeur/senior adviseur Malsen Advies, Talent & Organisatieontwikkeling Marianne van der Meulen, directeur M.T. van der Meulen Consultancy Secretariële ondersteuning Ank Beringen-van Oorschot, Secretariële ondersteuning medewerkster NVP-bureau Ank Beringen-van Oorschot, medewerkster NVP-bureau
 15. 15. Jaarbericht 2008 / 2009 | 19 Case 4 Uit de uitzendbranche is onderstaande Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie, klacht in behandeling genomen door de in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode: komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit Achtergrond klacht besluit schriftelijk bericht. De afwijzing Open sollicitatie bij een uitzendorganisatie. wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. De Sollicitant heeft schriftelijke verzoeken aan afwijzing geschiedt schriftelijk (per brief of uitzendorganisatie gedaan over de stand van e-mailbericht)”. zaken van de sollicitatie. Sollicitant heeft ge- De arbeidsorganisatie heeft op het verzoek vraagd om een bevestiging van de sollicitatie van de sollicitant niet gereageerd. en het verzoek om persoonlijke gegevens te Artikel 6.1.: “Voor zover van toepassing vernietigen. De uitzendorganisatie heeft niet worden (schriftelijke) gegevens afkom- gereageerd. stig van de sollicitant teruggezonden of De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is heeft de uitzendorganisatie in de gelegen- overeengekomen”. heid gesteld een visie te geven op genoem- Op dit verzoek van de sollicitant is door de de klacht, daar is door de uitzendorganisatie arbeidsorganisatie niet gereageerd. niet op gereageerd. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht op basis van genoemde Uitspraak artikelen gegrond verklaard. Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Artikel 4.1.: “De arbeidsorganisatie bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk (binnen enkele weken) na de sluitingsdatum voor reactie: of hij wordt afgewezen; of hij wordt uitgenodigd; of zijn sollicitatie wordt aan- gehouden (onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt). Op het schriftelijke verzoek van de sollicitant is door de uitzendorganisatie niet gerea- geerd.
 16. 16. Colofon Uitgave: Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) Villawal 1 3432 NX Nieuwegein Postbus 70 3430 AB Nieuwegein tel (030) 236 71 01 fax (030) 234 39 91 e-mail info@nvp-plaza.nl website www.nvp-plaza.nl Vormgeving: Marieke Vugts, Sisters at Work U kunt een of meerdere exemplaren van de NVP Sollicitatiecode bestellen via het e-mailadres sollicitatiecode@nvp-plaza.nl. De Sollicitatiecode kan ook worden gedownload via www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. tel. (030) 605 57 84 fax (030) 234 39 91 e-mail sollicitatiecode@nvp-plaza.nl sollicitatie CODE

×