Støtte til tiltak for å møteSECA-kravTommy Johnsen, Daglig LederNæringslivets NOx-fondShortsea ShippingOslo, 20. juni 2013
NOx-avgift og Miljøavtalen til 2017Fiskal NOx-avgift og betaling til fondet• Fiskal NOx-avgift fra 1.1.2013 er 17,01 kr/kg...
Nye støttesatser for søknaderinnlevert fra 01.01.2014• Støttesatser reduseres noe, primært for å strekketilgjengelige midl...
Utbetaling• Gode søknader har et konservativt syn på NOx-reduksjonen og gir et reelt bilde av kostnadene• Støtten utbetale...
Kommentar til beregning av kost/nyttefor NOx-tiltak• Mange tilsluttede virksomheter beregner nytte-verdi som:– redusert NO...
Tilsagn om støtte fordelt på uliketyper støtte 2011 - 2017Katalytisk rensningmed urea (SCR)23%EGR1%Motor-tekniskombygging6...
49 skip med LNG-fremdrift så langt• NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til 49 skip• I 2008 var bare 3 % av den maritime...
Støtte fra fondet til NOx-reduserendetiltak som også møter svovelkrav iECA-soner fra 01.01.2015• Miljøavtalen om NOx, pkt....
Avklaringer• LNG mest relevante tiltak i krysningspunktet SOx/NOx-reduksjon, men i prinsipp kan alle "SECA-tiltak" som gir...
StøttesatserType tiltak Dagens sats (søknadermottatt i 2013)Ny sats (søknaderetter 1.1.2014)Tidsfrist forgjennomføringGass...
Utbetaling• Maks. støttesats 350 kr/kg Nox, Maks 80%, Maks. 100 Mill. kr(LNG omsøkt før 01.01.2014).• Støttesats multiplis...
Andre betingelser for støtte• Fart mellom norske havner• Virksomhet og fartøy må være tilsluttet NOx-fondet• Krav om tilba...
Eksempel på utbetaling• Forutsetninger– Tiltakskostnad: 40 mill. NOK– Støttesats: 350 kr/kg Nox, maks 80%– Benyttet motore...
Søk om støtte så tidlig som mulig• En søknad binder ikke søkeren til gjennomføring av tiltaket• For å oppnå høyest mulig s...
Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seca seminar 2013 nox-fondet - tommy johnsen

389 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seca seminar 2013 nox-fondet - tommy johnsen

 1. 1. Støtte til tiltak for å møteSECA-kravTommy Johnsen, Daglig LederNæringslivets NOx-fondShortsea ShippingOslo, 20. juni 2013
 2. 2. NOx-avgift og Miljøavtalen til 2017Fiskal NOx-avgift og betaling til fondet• Fiskal NOx-avgift fra 1.1.2013 er 17,01 kr/kg NOx• Betaling til fondet er:– 4 kr/kg NOx for skip og industri– 11 kr/kg for olje og gassutvinning• NOx-fondets satser har vært fast fra 2008 – 2014Miljøavtalen om NOx, tilslutning og status• 715 bedrifter tilknyttet per april 2013• Kvartalsvis innbetaling og rapportering av utslipp• 600 mill. kr årlig tilgjengelig for støtte til tiltak• Fremdeles kapital igjen til nye søknader• Møtt forpliktelsene om NOx-reduksjon i Miljøavtalen ut 2012
 3. 3. Nye støttesatser for søknaderinnlevert fra 01.01.2014• Støttesatser reduseres noe, primært for å strekketilgjengelige midlers varighet i tid uten å øke dagenssatser for innbetaling• Sekundært at det forventes at teknologier ogtilhørende markeder modnes og at priser reduseres• Ytterligere reduksjoner kan komme• SØK I 2013 ELLER SÅ TIDLIG SOM MULIG!• For tiltak som er gjennomført, men ikke omsøkt, vilbetingelser på gjennomføringstidspunkt gjelde
 4. 4. Utbetaling• Gode søknader har et konservativt syn på NOx-reduksjonen og gir et reelt bilde av kostnadene• Støtten utbetales i kr per kg NOx redusert:(kr per kg NOx) * (NOx-reduksjon i kg)• Tilsagn er "opp til" beløp og utbetaling reduseresdersom faktisk drift viser:– Lavere forbruk av drivstoff (uansett årsak)– Mindre drift i norsk avgiftspliktig fart– Lavere NOx-fjerningBourbon Offshore Norway
 5. 5. Kommentar til beregning av kost/nyttefor NOx-tiltak• Mange tilsluttede virksomheter beregner nytte-verdi som:– redusert NOx (kg/år) • innbetalt sats til fondet (4 eller11 kr/kg)• Viktig å ta inn i regnestykket at Miljøavtalen om NOx kungjelder ut 2017, deretter gjelder fiskal avgift med statenssatser. Den er 17,01 kr/kg NOx i 2013 og reguleres hvert år iforbindelse med Statsbudsjettet• For noen tiltak som ikke har regnet dette inn vil status kunnebli endret fra ulønnsom til lønnsomt tiltak
 6. 6. Tilsagn om støtte fordelt på uliketyper støtte 2011 - 2017Katalytisk rensningmed urea (SCR)23%EGR1%Motor-tekniskombygging6%LNG + eldrift32%Energi-optimalisering10%SNCR10%Turbiner2%Ferroprosesstiltak8%Offshore gass8%Mai 2013
 7. 7. 49 skip med LNG-fremdrift så langt• NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til 49 skip• I 2008 var bare 3 % av den maritime bunkersen solgt i Norge LNG. I2016 kan det være 24 % i følge DNV• Økt salg av LNG fra 2011 til 2016 reduserer kostnadene veddistribusjon av LNG i Norge med om lag 30 % i følge DNV• Økt konkurranse i LNGmarkedet mulig fra 10.april 2014 dakonkurranse i hht EUsgassdirektiv forutsettesgjennomført
 8. 8. Støtte fra fondet til NOx-reduserendetiltak som også møter svovelkrav iECA-soner fra 01.01.2015• Miljøavtalen om NOx, pkt. 4.2: Utslippsreduserende tiltak somer utløst av vedtak og krav av forurensningslovgivningen, kanikke godskrives reduksjonsforpliktelsen• Tolkes SECA-krav som utløsende for valg av LNG, og i hvilken grader NOx-fondets støtte utslagsgivende?• Praksis er at NOx-fondet minst kan yte støtte uavhengig avlovgivningen frem til denne trer i kraft. Mao. kan støtte ytes til LNGnybygg og ombygginger med gjennomføring før 01.01.2015• Avklaring med Miljøverndepartementet om fortolkning av tiltaketter 01.01.2015 pågår. Nox-fondets innstilling er at MGO-drift(0,1%S) er referanse og reduksjoner utover dette kan godskrives
 9. 9. Avklaringer• LNG mest relevante tiltak i krysningspunktet SOx/NOx-reduksjon, men i prinsipp kan alle "SECA-tiltak" som gir NOx-reduksjon støttes• Støtte ytes til tiltak på innleid tonnasje, men søker og fartøy måvære tilsluttet NOx-fondet• Støtte ytes til utenlandske selskap, men selskapet må væretilsluttet fondet og ha norsk representant• Det gir kun støtte til NOx-reduksjoner oppnådd i avgiftspliktigfart (mellom norske havner)
 10. 10. StøttesatserType tiltak Dagens sats (søknadermottatt i 2013)Ny sats (søknaderetter 1.1.2014)Tidsfrist forgjennomføringGassdrift på skipBatteridrift skip325 kg/kg80%300 kr/kg80%Ut 2016Gass «keel lay» ut 2015LNG infrastruktur Maks 20 mill.50%Som før Ut 2014Ny teknologiMTO, EGR, HAMEnergieffektivisering225 kr/kg80%200 kr/kg80%Ut 2015SCR på skip 100 kr/kg60%Som før Ut 2015SCR/SNCR og gass ilandbasert industri225 kg/kg80%200 kr/kg80%Ut 2016Motorbytte 225 kr/kg (<12 år)70%200 kr/kg(<12 år,mindre for HS)70%Ut 2015NOx reduksjonsom bieffekt50 kr/kgMaks. 100 mill.Ut 2016Urea til SCR på skip 2,5 kr/kg urea Som før, men kan endresUtskiftning av katalysator 60% 45 000 kr/m3, 60%Støtte til måling 60 000 kr, 80%
 11. 11. Utbetaling• Maks. støttesats 350 kr/kg Nox, Maks 80%, Maks. 100 Mill. kr(LNG omsøkt før 01.01.2014).• Støttesats multipliseres med kg NOx redusert i avgiftspliktigfart (fuelforbruk x NOx-fjerning)• Utbetaling etter at tiltaket er gjennomført• DNV verifiserer faktiske utslippsreduksjoner over tid• Verifisering og delutbetalinger over 1 år (ren LNG motor) eller 2år (dual fuel motor)
 12. 12. Andre betingelser for støtte• Fart mellom norske havner• Virksomhet og fartøy må være tilsluttet NOx-fondet• Krav om tilbakebetaling dersom tiltaket avvikles innen ett åretter utbetaling.• Kan ikke motta støtte fra statlige støtteordninger.• Ikke myndighetspålagte NOx-krav eller krav i offentlige anbudom reduksjon på nivå med hva tiltaket oppnår.
 13. 13. Eksempel på utbetaling• Forutsetninger– Tiltakskostnad: 40 mill. NOK– Støttesats: 350 kr/kg Nox, maks 80%– Benyttet motoreffekt: 10 MW– Fuelforbruk: 200 g/kWh– NOx reduksjon: 10 g/kWh– Seilingstid: 6000 h/år05 000 00010 000 00015 000 00020 000 00025 000 00030 000 00035 000 0000 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %NOKAndel av tid i avgiftspliktig fartMaks utbetalt støtte
 14. 14. Søk om støtte så tidlig som mulig• En søknad binder ikke søkeren til gjennomføring av tiltaket• For å oppnå høyest mulig støtte-sats• For å være sikker på at NOx-fondet har midler igjen til støtte• For å unngå mulige fremtidige begrensninger framyndighetene om hva fondet kan støtte
 15. 15. Takk for oppmerksomheten!

×