• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Menadzment Tatjana Dimitrijevic
 

Menadzment Tatjana Dimitrijevic

on

 • 7,537 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,537
Views on SlideShare
7,392
Embed Views
145

Actions

Likes
2
Downloads
116
Comments
0

10 Embeds 145

http://www.slideshare.net 43
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.com 41
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.gr 20
http://tri-tacke.blogspot.com 19
http://tri-tacke.blogspot.gr 17
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.fr 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://www.linkedin.com 1
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.no 1
http://tatjanadimitrijevic.blogspot.com.au 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Menadzment Tatjana Dimitrijevic Menadzment Tatjana Dimitrijevic Presentation Transcript

  • INTERNACIONALI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU FAKULTET ZA INFORMATIKU I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Principi menadžmenta i karakteristike menadžera Pančevo, Novembar 2009.god Mentor: Student: prof. dr.Mirsad Nuković Tatjana Dimitrijević br.ind 2296 / 06
  • Menadžment - obuhvata P REDVIĐANJE 1 ORGANIZOVANJE 2 UPRAVLJANJE 3 KONTROLA 4 ANALIZA 5
  • Menadžment je proces
   • Pojavljuje se u tri aspekta:
   • proces upravljanja određenim poslovima, poduhvatima ili sistemima
   • posebna grupa ljudi čiji je posao da upravlja izvršenjem zadataka koje obavljaju drugi ljudi
   • naučna disciplina koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima.
  • Menadžment kao profesija
   • to je sistematizovan skup znanja sa znatnim intelektualnim sadržajem
   • etički kodeks i standardi ponašanja,
   • profersionalna udruženja koja održavaju standarde i donekle kontroliše pristup profesiji i
   • propisan način pristupa profesiji na osnovu minimuma obuke ili sposobnost.
  • Kad god vidite da netko vodi uspešan posao, budite sigurni da je jednom doneo hrabru odluku – P. Drucker
  • Menadžment kao nauka i/ili veština
   • Korišćenje naučnih metoda kako bi se odredio najbolji način da posao bude urađen.
   • Frederik Tejlor
   • (Frederick Winslow Taylor; 1856 - 1915)
   • Taylor veći deo radnog veka proveo u kompaniji Midvale Bethleher Steel Companies u Pensilvaniji. Kao inženjer mehanike, deklarisani kveker i puritanac, neprekidno se borio protiv nenefikasnosti radnika.
  • F. Tejlor – 4 principa menadžmenta
   • Tvorac 4 principa menadžmenta i zastupnik FUNKCIONALNOG SISTEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA
   • 1. Razvijajte strategiju za svaki element rada pojedinca koja će da zameni staro pravilo metode korišćenja palca.
   • 2. Izaberite , a potom vežbajte, učite i razvijajte radnika.
   • 3. Svesrdno sarađujte s radnicima da bi ste osigurali obavljanje u saglasnosti s već razvijenim naučnim principima.
   • 4. Podelite ravnomerno posao i odgovornosti između menadžmenta i radnika, Menadžment preuzima na sebe sva poslove za koje radnici nisu kvalifikovani
  • Henri Fayol
   • Fayol je zastupnik ADMINISTRATIVNE DOKTRINE.
   • Upravljanje je najvažnija funkcija koja se sastoji od:
   • i odvija se prema strogo definisanim i unapred utvrđenim principima.
  • Rani menadžment MENADŽMENT U STAROM VREMENU (P.N.E.) Približno godine Individualne ili etničke grupe Glavni doprinosu u menadžmentu 5000 P.N.E. SUMERI Korišten rukopis za vođenje zabilješki 4000 P.N.E. EGIP Ć ANI Prepoznate su potrebe za planiranjem, organizovanjem i kontrolisanjem 2700 P.N.E. EGIP Ć ANI Prepoznate su potrebe za poštenim ili fer plaćanjem u menadžmentu; Korištena terapija intervjua “Izjadati se, tj. skinuti teret sa prsa” 2600 P.N.E. EGIP Ć ANI Korištena je decentralizacija u organizaciji 2000 P.N.E. EGIP Ć ANI Prepoznali su potrebe za zahtevima u pisanoj formi; Koristili su savete zaposlene 1800 P.N.E. HAMURABI Korišteni su svedoci i pisani oblici za kontrolu; Utvrđivane su minimalne nadnice; Priznanje da odgovornost ne može biti preneta 1600 P.N.E. EGIP Ć ANI Korištena je centralizacija u organizaciji 1491 P.N.E. Hebreji (Jevreji) Koristili su koncepte organizacije; Skalarni princip (obim menadžmenta); Princip izuzetka 1100 P.N.E. Kinezi Prepoznali su potrebe za organizacijom, planiranjem, usmeravanjem i kontrolom 600 P.N.E. Nebuchadnezzar Koristio proizvodnu kontrolu i podsticajni sistem nadnica
  • Rani menadžment 500 P.N.E. Mencius Prepoznao potrebe sa sistemima i standardima Kinezi Prepoznali su principe specijalizacije Sun Tzu Prepoznao potrebe za planiranjem, usmeravanjem i organizacijom 400 P.N.E. Sokrat Proglasio je univerzalnost menadžmenta Xenophon (Ksenofon) Prepoznao je menadžment kao posebnu veštinu Cyrus (Sajrus) Prepoznao je potrebu za ljudskim odnosima; Koristio studije pokreta; Plan i manipulisanje materijalom 350 P.N.E. Grci Primenjivali su naučne metode; Koristili su metode rada i brzine Platon Proglasio je princip specijalizacije 325 P.N.E. Aleksandar Veliki Koristio je kadrove 321 P.N.E. Kautilija – INDIJA Prepoznao nauku i veštine u državnoj upravi 175 P.N.E. Cato Upotrebljavao je opis poslova 50 P.N.E. Varro Upotrebljavao je specijalizaciju posla
  • Nivoi menadžmenta VRSTE CILJEVA KORPORATIVNI CILJEVI MENADŽMENT NIVOI VREMENSKI OKVIR DUGI SREDNJI KRATKOROČNI CILJEVI ORIJENTISANI NA ZADATKE FUNKCIONALNI ILI DIVIZIONI CILJEVI Top Management SREDNJI MENADŽMENT Middle Management MENAŽMENT NAJNIŽEG NIVOA – PRVE LINIJE First - Line Management
  • Dana šnji činioci uticaja na menadžment GLOBALNI ČINIOCI MENAD ŽMENT TEORIJE EKONOMSKI ČINIOCI TEHNOLOŠKI ČINIOCI SILE KOJE UTIČU NA RAZVOJ TEORIJA O MENADŽMENTU SOCIJALNI ČINIOCI POLITIČKI ČINIOCI
  • Odnos menadžmenta i rukovođenja
   • Između menadžmenta i rukovođenja postoje razlike
   • Između menadžera i rukovodioca postoje razlike
   • Menadžerstvo je vezano za sami vrh hijerarhijske piramide
   • “ Top menadžeri” koji kreiraju politiku cele kompanije i obezbeđuju joj odgovarajuće mesto u tržišnim uslovima privređivanja. Rukovođenje je niža hijerarhijska funkcija
   • Rukovođenje je niža hijerarhijska funkcija
   • Rukovodilac je vezan za donošenje operativnih, tekućih i dnevnih odluka.
  • Peter Drucker – menadžr vs rukovodilac
   • Menadžer obavlja dve specifične funkcije koje nema nijedno lice ili grupa u preduzeću.
   • 1. On treba da iz “raspoloživih resursa stvori stvarnu celinu i proizvodno jedinstvo.
   • On je u isto vreme i dirigent i kompozitor , odnosno on stvara note po kojima će dirigovati.
   • Rukovodioci dobijaju note i ostaje im da po istima postupaju”.
   • 2. Druga odlika menadžera je da pri svakom odlučivanju misli na budućnost i perspektivu kompanije.
   • I ova funkcija vezana je za menadžera, dok je kod rukovodioca nema ili je minimalna.
  • Odnos menadžmenta i organizacije
   • “ Planiranje je sve, a plan je ništa.”
   • Dwight Einsenhower
   • U svakoj organizaciji se mora planirati, organizovati, voditi, koor dinirati i kontrolisati
  • Finkcije i veštine
   • Funkcije:
   • Planiranje
   • Organizovanje
   • Rukovođenje
   • Kontrola
   • Kadrovska funkcija
   • Veštine:
   • Procena vlastitih potencijala i potencijala zaposlenih
   • Ko, Šta. Kako i Kada radi
   • Veštine upravljanja ljudskim resursima – dijagnoza i reakcija
   • Kako i na koji način utiču -/+ feedback
   • Profesionalna selekcija i usklađenost zahteva posla sa potencijalima zaposlenih
  • Odnos menadžmenta i preduzetništva
   • Devetnaesti vek
   • Industrijska revolucija
   • Dvadeseti vek
   • Menadžerska revolucija
   • Preduzetništvo prethodi menadžmentu
   • Preduzetništvo je izvorna funkcija
   • Svaki preduzetnik može u isto vreme da bude i menadžer, ali svaki menadžer ne može biti i preduzetnik
   • Preduzetništvo je vezano za vlasništvo , a menadžment za upravljanje tuđim kapitalom
   • Preduzetnička delatnost ima svoje zakonitosti
   • Razlika između preduzetnika i menadžera je i u tome što prvi deluje pre nego što detaljno razmisli o svemu do detalja
   • Izvori preduzetnika i menadžera su različiti
  • Odnos menadžmenta i preduzetništva PREDUZETNIK, MENADŽER, LIDER IZVRŠNI DIREKTOR
   • Preduzetnik
   • Kreira nove poslove
   • Raspoređuje resurse
   • Identifikuje nove mogućnosti
   • Menadžer
   • Proširuje postojeće poslove
   • Prilagođava i optimizuje resurse
   • Upravlja
   • potencijalom rasta
   • Lider
   • Oživljava poslove
   • Pravi zaokrete
   • Prepoznaje latentne potencijale
  • Preduzetnik je onaj ko traži menadžera . Svim oblastima organizacije Proizvodnja – Marketing Ljudski resursi – Računovodstvo Informacioni sistemi- itd Svim nivoima organizacije Dno - Vrh Svim tipovima organizacije Profitne - Neprofitne Organizacijama svih veličina Male - Velike Menadžnent je potreban u...
  • Principi menadžmenta Henri Fayol (1841.-1925.)
   • 1. Podela rada Specijalizacija povećava produktivnost čineći zaposlene mnogo efikasnijim.
   • 2. Autoritet Menadžeri moraju biti sposobni da daju naređenja i autoritet im daje to pravo.
   • 3. Disciplina Zaposleni moraju da se povinuju i poštuju propise koji vladaju u organizaciji.
   • 4. Jedinstvo komande Svaki zaposleni treba da prima naređenja samo od jednog nadre-đenog.
   • 5. Jedinstvo usmeravanja Organizacija treba da ima jedan plan akcije koji bi usmeravao menadžere i radnike.
   • 6. Podređenost ličnih interesa u odnosu na opšte interese Interesi bilo kog zaposlenog ili grupe zaposlenih ne smeju da imaju prednost u odnosu na interese organizacije kao celine.
   • 7. Nagrađivanje Radnicima treba isplatiti adekvatnu nadoknadu za njihove usluge.
  • Principi menadžmenta Henri Fayol (1841.-1925.)
   • 8 . Centralizacija Ovaj termin se odnosi na stepen uključenosti podređenih radnika u dono-šenju odluka.
   • 9. Skalarni lanac Linija autoriteta od top menadžmenta do najnižih činova u skalarnom lancu.
   • 10. Red Ljudi i materijal treba da budu na pravom mestu i u pravo vreme.
   • 11. Pravičnos t Menadžeri treba da budu pažljivi i korektni prema svojim podređenima.
   • 12. Stabilnost držanja zaposlenih Menadžment treba da obezbedi precizno planiranje osoblja i da osigura da zamene budu dostupne kada treba popuniti prazno radno mesto.
   • 13 . Inicijativa Zaposleni kojima je dozvoljeno da stvaraju i sprovode planove ulagaće veliki napor.
   • 14. Esprit de corps Promovisanje timskog duha izgradiće jedinstvo unutar organizacije.
  • Principi menadžmenta
   • Princip ekonomije
   • Visina profita, uz obezbeđenje rasta i razvoja kompanije, je elemenat ili parametar na osnovu kojeg se ocenjuje ekonomija menadžera.
   • Princip pravovremenosti
   • Japanski i zapadnoevropski menadžment često primenjuje sintagmu “just in time”, tj. ni pre ni posle. To znači da se posao ne sme završiti ni pre ni posle određenog roka, već baš na vreme.
   • Princip permanentnosti
   • To je zahtev da se u kompaniji uvek nalazi ovlašćeni menadžer za izdavanje određenih naloga ili preduzi­manje drugih mera za efikasno funkcionisanje određenog poslovnog sistema.
  • Principi menadžmenta
   • Princip subordinacije
   • Pod subordinacijom treba podrazumevati obavezu nižih upravljačkih organa da izvršavaju naloge i odluke viših organa upravljanja
   • Princip jedinstva komandi
   • Princip jedinstva komandi zahteva precizno razgraničenje ovlašćenja i odgovornosti pojedinih nivoa ili vrsta menadžera, kako se ne bi mešale nadležnosti i preplitala odgovornost
   • Princip delegiranja ovlašćenja
   • Onog momenta kada posao poraste iznad ličnog kapaciteta čoveka, njegov uspeh leži u njegovoj sposobnosti da umnoži sebe putem drugih ljudi. Uspešnost njegovog rada zavisi od njegove veštine delegiranja
  • Princip “raspona menadžmenta”
   • Plitka organizaciona struktura
   • uprošćenoj liniji komuniciranja
   • postojanju manjeg broja stratuma, čime se ubrzava tok informacija i smanjuje mogućnost dezinformacije
   • preferiranju ka većem stepenu decentralizacije
   • Duboka organizaciona
   • struktura
   • omogućava veći broj kontakata nižih sa višim menadžerskim nivoima
   • olakšana je koordinacija i razumevanje između pretpostavljenih i podređenih
   • viši nivoi menadžmenta su bliži problemima i mogu ispoljiti veći uticaj na njihovo rešavanje
  • Princip “raspona menadžmenta”
   • Plitka organizaciona struktura
   • Nedostaci plitkog raspona menadžmenta su u tome što njihova horizontalna komunikacija može biti otežana odsustvom autoriteta
   • Duboka organizaciona
   • struktura
   • Nedostaci dubokog raspona menadžmenta su
   • stvaraju se uslovi za birokratizaciju menadžera u celini;
   • narušava se autoritet višeg menadžera i slabi odgovornost
   Company Logo
  • Menadžerske veštine M E N A DŽ E R S K E V E Š T I N E TEHNIČKE Neophodne za postizanje i razumevanje zadataka relevantnih u organizaciji INTERPERSONALNE Mogućnosti komuniciranja, razumevanja, i motivisanja pojedinaca i grupa KONCEPTUALNE Sposobnosti apstraktnog razmišljanja DIJAGNOSTIČKE Sposobnosti vizualizacije najprikladnijeg resenja date situacije KOMUNICIRANJE Sposobnosti koje obuhavataju efikasno primanje i prenošenje ideja i informacija od drugih i drugima DONOŠENJE ODLUKA Sposobnosti ispravnog prepoznavanja i definisanja problema, i preduzimanja ispravnih koraka u njihovom rešavanju UPRAVLJANJE VREMENOM Sposobnosti utvrđivanja prioriteta rada, efikasnosti u radu, i prikladnog delegiranja
  • Menadžeri
   • Savremeni profil menadžera karakteriše
   • liderstvo
   • kreativnost
   • preduzetništvo
   • rizičnost
   • Menadžeri su osobe koje poseduju sposobnosti, veštine i znanja da bi obavljali poslove uz pomoć i posredstvom drugih ljudi .
   • M. P. Follet
   • Menadžeri su osobe koje odgovaraju za primenu i praktičku izvođačku stranu znanja
   • P. Drucker
  • Menadžer
   • "niz očekivanja za osobu koja ima određen status", podrazumeva sledeće tri glavne kategorije uloga:
   • Interpersonalne uloge - menadžeri motivišu, savetuju, stimulišu zaposlene i od njih očekuju ponašanja koja odgovaraju emocionalno uravnoteženim bićima.
   • 2. Informacione uloge - menadžeri prate profesionalne aktivnosti, distribuiraju informacije kroz izveštaje i pokazatelje na poslovno reprezentativan način.
   • 3. Uloge odlučivanja - menadžeri donose odluke o proizvodima, uslugama, alociranju resursa, određivanju prioriteta u planiranju, organizovanju, vođenju, kontroli i upravljanju poremećajima uz sposobnost pregovaranja i tolerisanja različitih mišljenja i orijentacija .
  • Posao menadžera kao funkcija POSAO MENAD ŽERA KAO FUNKCIJA PLANSKA FUNKCIJA
   • UTVRĐIVANJE ORGANIZACIONE VIZIJE, MISIJE I C I LJEVA, NA OSNOVU SITUACIONE ANALIZE, TJ. ANALIZE I PREDVIĐANJA EKSTERNIH I NTERNIH FAKTORA OKRUŽENJA
   • FORMULISANJE STRATEGIJE RADI OSTVARIVANJA CILJEVA I ORGANIZACIONE MISIJE
   • RAZVIJANJE PLANOVA U FUNKCIJI IMPLEMENTACIJE STRATEGIJA (JEDNOKRATNI: PROGRAMI, PROJEKTI, BUDŽETI; TRAJNI: POLITIKE, PRAVILA, PROCEDURE; I TAKTIČKO – OPERATIVNI VREMENSKI PLANOVI
   ORGANIZACIONA FUNKCIJA
   • UTVRĐIVANJE I PODELA POSLA (SPECIJALIZACIJA RADA)
   • DEPARTMENTIZACIJA (GRUPISANJE POSLOVA)
   • DELEGIRANJE AUTORITETA
   • USPOSTAVLJANJE LANCA KOMANDOVANJA I RASPONA (OBIMA) KONTROLE
   FUNKCIJA VOĐENJA
   • MOTIVACIJA ZAPOSLENIH
   • LIDERSTVO
   • KOMUNIKACIJA SA ZAPOSLENIMA
   • PONAŠANJE I KOORDINIRANJE ZAPOSLENIH (POJEDINAČNO I GRUPNO)
   FUNKCIJA KONTROLE
   • UTVRĐIVANJE STANDARDA
   • MERENJE AKTUELNIH PERFORMANSI (REZULTATA)
   • KOMPARIRANJE PERFORMANSI SA STANDARDIMA
   • PREDUZIMANJE KOREKTIVNIH AKCIJA
  • Posao menad žera kao uloga INTERPERSONALNE ULOGE
   • FIGURA (predstavlja organizaciju pred drugima )
   • LIDER ( vo di kadrovsku politiku, obučava, procenjuje, motiviše i vodi ljude)
   • VEZA (održava kontakte sa drugim organizacijama)
   INFORMATIVNE ULOGE
   • KONTROLOR - R E DAR (prima i skladišti informacije)
   • PROPAGATOR - SEJAČ (daje informacije u organizaciji)
   • PREDSTAVNIK - POTPAROL (daje informacije van organizacije)
   ULOGE U ODLUČIVANJU
   • PREDUZETNIKA (istražuje okruženje, inicira nove poduhvate i promene, preuzima rizik)
   • POMIRITELJ (u kriznim i konfliktnim situacijama rešava probleme)
   • ALOKATOR RESURSA (odlučuje o mestu i vremenu skladištenja i alokacije resursa)
   • PREGOVARAČ (učestvuje u sklapanju i realizaciji ugovora sa sindikatima, dobavljačima i drugim grupama)
   ADMINISTRATIVNA ULOGA
   • ORGANIZATOR KANCELARIJSKOG RADA
   • KONTROLOR POLITIKA
   • UPRAVNIK BUDŽETA
  • Menadžer vs Lider
  • DEFINICIJA LIDERA
   • Liderstvo se bazira na razumevanju, predviđanju i kontrolisanju ponašanja saradnika
   • Autokratski stil rukovođenja podrazumeva da lider sam određuje politiku grupe
   • Demokratski stil rukovođenja je takav stil gde lider podstiče saradnike da učestvuju u postavljanju ciljeva i određivanja metoda rada, da daju ideje i predloge za rešavanje odgovarajućih problema
   • Liberalni stil rukovođenja podrazumeva da lider daje grupi neophodne informacije, pribavlja materijale, brine se o materijalnim i tehničkim resursima i uslovima rada
  • Kada su menadžeri LIDERI
   • Menadžeri višeg nivoa , supermenadžeri, su oni koji imaju veoma jaku potrebu za ostvarivanjem ciljeva.
   • Pored toga, njima je važan status i vole da imaju formalnu moć da naređuju drugima u organizaciji. Ko vođe oni:
   • Su uvek optimistički raspoloženi i u stanju su da sagledaju izlaz iz problematične situacije onda kada ga drugi ne vide
   • imaju dobre odnose sa drugim ljudima
   • raspolažu zavidnom inteligencijom ,
   • ne ustežu se da u odlučivanju slede intuiciju
   • imaju sposobnost da uspostavljaju odnos saradnje sa ljudima unutar i van organizacije
   • stvaraju čitavu mrežu saveznika , uključujući svoje šefove i kolege, ali i čistače, radnike na isporuci, vozače kamiona itd.
  • Kada su menadžeri LIDERI
   • Pojam liderstva često se pogrešno poistovjećuje i sa pojmom moći. Tačno je da moć itekako ima veze sa liderstvom, ali postoje osobe koje nemaju formalnu moć a ipak ih možemo definisati kao lidere.
   • liderstvo je širi pojam od moći
   • menadžment posao
   • liderstvo osobina
   • liderstvo nije vezano za formalni autoritet
   • Dok lideri svoju moć crpe iz ličnih osobina dotle menadžeri svoju moć crpe iz formalnog položaja koji imaju u organizaciji . 
   • Zato je vrlo bitno proučiti Piramidu uspeha Peter Drucker-a na sledeće, slajdu!
  •  
  • Hvala na pažnji 
   • “ Bilo da mislite da mo žete ili da ne možete –u pravu ste.”
   • H.Ford