നിസ്കാരം
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

നിസ്കാരം

 • 563 views
Uploaded on

നിസ്കാരം, മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവനിലെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു നിര്ബന്ധിത സേവനമാണ് നിസ്കാരം...അല്ലാഹു അവന്റെ ദൈവ ദൂതന് സമ്മാനിച്ച വരദാനം....

നിസ്കാരം, മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അവനിലെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു നിര്ബന്ധിത സേവനമാണ് നിസ്കാരം...അല്ലാഹു അവന്റെ ദൈവ ദൂതന് സമ്മാനിച്ച വരദാനം....

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
563
On Slideshare
563
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. www.islamonsite.com
 • 2. www.islamonsite.com
 • 3.  - - www.islamonsite.com
 • 4. -www.islamonsite.com
 • 5.  - www.islamonsite.com
 • 6.  - - - www.islamonsite.com
 • 7.  www.islamonsite.com
 • 8.  , , , , , , , , - - , , , , www.islamonsite.com
 • 9.  , www.islamonsite.com
 • 10.  24 www.islamonsite.com
 • 11.  - - www.islamonsite.com
 • 12.  www.islamonsite.com
 • 13.  www.islamonsite.com
 • 14.   , , , , , , www.islamonsite.com ,
 • 15.  www.islamonsite.com
 • 16.  ( www.islamonsite.com
 • 17.  , www.islamonsite.com
 • 18.  , , www.islamonsite.com
 • 19.  ; , ; , ; www.islamonsite.com
 • 20.  1 2 3 , 4 5 , , , ; www.islamonsite.com
 • 21. 1 - -2345 , , www.islamonsite.com
 • 22.  , , , , , , , , www.islamonsite.com
 • 23.  , , , , , , , , 1 , 2 www.islamonsite.com
 • 24.  www.islamonsite.com
 • 25.  , , , , , , , www.islamonsite.com
 • 26. 12345 www.islamonsite.com
 • 27. 11 234567 8 www.islamonsite.com
 • 28. 2www.islamonsite.com
 • 29.  www.islamonsite.com
 • 30. www.islamonsite.com
 • 31. 12 3 4 www.islamonsite.com
 • 32. www.islamonsite.com
 • 33. 12131415 www.islamonsite.com
 • 34. 1234 www.islamonsite.com5 -
 • 35. 12345678910 www.islamonsite.com
 • 36.  , , , , , , www.islamonsite.com
 • 37.  , , www.islamonsite.com
 • 38.  5 , , , , 1 2 www.islamonsite.com
 • 39.  ; - - , , , www.islamonsite.com
 • 40.  1 2 16 131 24 196 3 4 , , , 1 2 www.islamonsite.com 3
 • 41.  , , , , , 1 ; 2 3 4 5 6 7 1 2 www.islamonsite.com 3
 • 42.  - - www.islamonsite.com
 • 43.  www.islamonsite.com
 • 44. 2 , , www.islamonsite.com
 • 45.  , , , , , , , , , , , , www.islamonsite.com
 • 46.  , www.islamonsite.com
 • 47.  www.islamonsite.com
 • 48. www.islamonsite.com www.islamonsite.com