About Peter Drucker

291 views
206 views

Published on

About Peter Drucker - a leader in the development of management education ,invented the concept known as management by objectives

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About Peter Drucker

  1. 1. ‫کرده‬ ‫تورق‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫کمتر‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬(Peter Drucker)‫برخورد‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ .‫باشد‬ ‫نکرده‬ ‫شناسند‬.‫می‬ ‫او‬ ‫شخصیت‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫پردازد‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬5002‫حدود‬ ،‫درگذشت‬00‫سال‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫سابقه‬‫به‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مدیران‬ ،‫بود‬ ‫داده‬ ‫مشاوره‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫شماری‬ ‫بی‬ ‫کرده‬ ‫متحول‬ ‫خود‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بود‬. ‫در‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬14‫نیویورک‬ ‫دانشگاه‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫سالگی‬ ‫اولین‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬‫استادی‬ ‫کرسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دراکر‬ .‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫مشابهی‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫این‬
  2. 2. ‫ورودی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫او‬ ‫استدالل‬ .‫بود‬ ‫داده‬ ‫منفی‬ ‫جواب‬ ‫هستند‬ ‫جوانانی‬ ،‫هاروارد‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫ی‬ ‫دانشکده‬ ‫های‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫کالج‬ ‫از‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دا‬ ،‫او‬ ‫ی‬ ‫گفته‬،‫ندارند‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫سابقه‬ ‫که‬ ‫نشجویانی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫من‬ ‫چون‬ ،‫گیرند‬ ‫نمی‬ ‫یاد‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫آموزم‬ ‫نمی‬. ‫تاریخی‬ ‫ی‬ ‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫او‬-‫می‬ ‫اجتماعی‬ .‫بود‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫ی‬ ‫تشنه‬ ،‫اقتصاددان‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫انسان‬ ،‫مغز‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫ازدحام‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫بود‬ ‫گفته‬ ‫ک‬ ‫هیچ‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫متولد‬ ‫دوباره‬ ‫را‬‫هر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫مانند‬ ‫س‬ ‫موضوع‬ ‫یکبار‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫او‬ .‫کشید‬ ‫نمی‬ ‫سرک‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تحقیق‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ً‫عمیقا‬. ،‫افراد‬ ‫با‬ :‫بود‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫او‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬.‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫او‬ ‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫مشاور‬ ‫چیز‬‫ه‬‫گرچه‬ ،‫بود‬‫و‬ ‫پسندید‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫مقام‬ ‫این‬ .‫دانست‬ ‫می‬ ‫شناسی‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫موتورز‬ ‫جنرال‬ ‫شرکت‬ ،‫میالدی‬ ‫چهل‬ ‫ی‬ ‫دهه‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫از‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جهان‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬ ‫بزرگ‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫تا‬ ‫خواست‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫دراکر‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫"مفهوم‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫جزوه‬ ‫در‬" (The Concept of Corporation)‫از‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫حمایت‬ ‫تمرکززدایی‬
  3. 3. ‫جنرال‬ ،‫پایان‬ ‫در‬ .‫دانست‬ ‫سازمان‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫راضی‬ ‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫موتورز‬ ‫دیگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اما‬ .‫نمود‬ ‫قطع‬‫به‬ ‫جدید‬ ‫قردادهای‬ ‫با‬ ‫ر‬ ‫آی‬ ،‫الکتریک‬ ‫جنرال‬ ،‫کوکاکوال‬ :‫بردند‬ ‫هجوم‬ ‫او‬ ‫سوی‬ ‫برای‬ ‫دراکر‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫غیره‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫غیردولتی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫مبتکر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫کار‬ ‫بسیاری‬ ‫اهداف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫"مدیریت‬ ‫ی‬ ‫ایده‬" (Management by Objectives)‫از‬ ‫اینتل‬ ‫اصلی‬ ‫مدیران‬ .‫شد‬ ‫شناخته‬ ‫بودند‬ ‫او‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫مشتریان‬. ‫خصوص‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫نظریات‬ ،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫ماند‬ ‫پایدار‬4101‫دیگر‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هایی‬ ‫نظریه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توجه‬ ‫تمام‬ ‫دانشگاهی‬ ‫اساتید‬ ‫پ‬‫او‬ ،‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫معطوف‬ ‫سازمانی‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫یرامون‬ ‫ورز‬ ‫"دانش‬ ‫اصطالح‬" (knowledge worker).‫نمود‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫تداوم‬ ‫عدم‬ ‫عصر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫او‬(The age of Discontinuity)‫دانش‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫صنعتی‬ ‫کار‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬- ‫منحصر‬ ‫دانش‬ :‫نویسد‬ ‫می‬ ‫او‬ .‫نمود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫محور‬ ‫نی‬ ‫کشوری‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫می‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ،‫ست‬ ‫هر‬ ‫در‬ ...‫آورد‬ ‫پدید‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫ورزان‬ ‫دانش‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫امروزه‬ ،‫سازمانی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫یعنی‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬
  4. 4. ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫از‬ ،‫بازو‬ ‫زور‬ ‫و‬ ‫بدنی‬ ‫قدرت‬ ‫کنند‬ ‫می‬... ‫م‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬‫در‬ ‫پیشگو‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫اخیر‬ ‫مبحث‬ .‫دانست‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫عرصه‬ ،‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫بار‬00‫قرار‬ ‫توجهات‬ ‫کانون‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫قطور‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫گرفت‬ ‫سال‬ ‫در‬4110‫سرمایه‬ ‫ترین‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ،‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫در‬ ‫فربس‬ ‫ی‬ ‫مجله‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫خواند‬ ‫آینده‬ ‫ی‬ ‫آ‬ً‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫عکس‬ ‫مریکا‬10‫روی‬ ،‫داشت‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ‫ترین‬ ‫جوان‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ :‫نوشت‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫چاپ‬ ‫جلد‬ ‫جهان‬ ‫مغز‬! ‫او‬ ‫بر‬ ‫بچگی‬ ‫از‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬ ‫اطرافیان‬ ‫ی‬ ‫حلقه‬ ‫یک‬ ‫پدرش‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫پزشک‬ ‫مادرش‬ .‫بودند‬ ‫اثرگذار‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫اتریش‬ ‫اقتصاد‬ ‫وزارت‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫اقتصاددان‬ ‫خانو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫از‬‫شخصیت‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫اده‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫آشنا‬ ‫وین‬ ‫شهر‬ ‫ساکن‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬00‫عنوان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫اولین‬ ،‫میالدی‬ ‫اقتصادی‬ ‫انسان‬ ‫عصر‬ ‫پایان‬(The End of Economic Man)‫را‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نازی‬ ‫آلمان‬ ‫حکومتی‬ ‫سیستم‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫چرچیل‬ ‫وینستون‬ .‫گرفت‬ ‫انتقاد‬ ‫باد‬ ‫تای‬‫نه‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫کسی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫لندن‬ ‫مز‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫بلکه‬ ،‫دارد‬ ‫آزادی‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫تنها‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تفکر‬ ‫به‬ ‫وادار‬.
  5. 5. ‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫بر‬ ‫متفکران‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬ ،‫کنند‬ ‫رشد‬ ،‫سپاری‬ ‫برون‬ ،‫تمرکززدایی‬ .‫بود‬ ‫پیشرو‬ ‫ها‬ ‫ژ‬ ‫اقتصادی‬‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدیر‬ ‫نقش‬ ،‫سازمان‬ ‫راهبری‬ ،‫اپن‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫همگی‬ ،‫انگلیس‬ ‫توسط‬ ‫هند‬ ‫استعمار‬ ‫ی‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ً‫صرفا‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بودند‬ ‫او‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫کرد‬ ‫نمی‬ ‫نگاه‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫یک‬ ‫او‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ‫ماجرا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫خو‬ ‫کار‬ ‫پایانی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫کلی‬ ‫دید‬‫بیشتر‬ ،‫د‬ ‫می‬ ‫مشاوره‬ ‫المنفعه‬ ‫عام‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خیریه‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫بیمارستان‬ ،‫کلیساها‬ :‫داد‬ ‫استفاده‬ ‫دراکر‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫مجانی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آنها‬ .‫غیره‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫روزانه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫کردند‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫مشاوره‬ ‫حق‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫هشت‬. ‫نامه‬ ‫زندگی‬: ‫پی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫دراکر‬ ‫فردیناند‬ ‫تر‬4101‫به‬ ‫وین‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫رفت‬ ‫هامبورگ‬ ‫به‬ ‫حقوق‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫تحصیل‬ ‫برای‬ .‫آمد‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫گرفت‬ ‫دکتری‬ ‫مدرک‬ ‫فرانکفورت‬ ‫در‬ ً‫بعدا‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫جنگ‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫سیاسی‬ ‫نگار‬ ‫روزنامه‬ ‫تحصیل‬ ‫شد‬ ‫کار‬ ‫مشغول‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫انگلستان‬.‫سال‬ ‫در‬ 4101‫کرد‬ ‫مهاجرت‬ ‫آمریکا‬ ‫به‬‫آنجا‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گزید‬ ‫سکنی‬.‫سال‬ ‫از‬4120‫در‬ ‫استادی‬ ‫کرسی‬ ‫صاحب‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نیویورک‬ ‫دانشگاه‬4114‫دانشگاه‬ ‫در‬
  6. 6. ‫سال‬ ‫در‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬ .‫کرد‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫کلیرمونت‬5002 ‫رفت‬ ‫دنیا‬ ‫از‬. ‫او‬39‫از‬ ‫بیش‬ ً‫مجموعا‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫کتاب‬0‫نسخه‬ ‫میلیون‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫آثار‬ ‫برخی‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫فروش‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ .‫نامید‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫گذار‬ ‫بنیان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫های‬ ‫کتاب‬‫لینک‬ ‫این‬‫مشاهده‬ ‫نمایید‬. :‫مایه‬ ‫بن‬ Harvard Business manager

×