01 ro competences_ro

331 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 ro competences_ro

  1. 1. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATION COMPETENŢELE… “Definirea şi Evaluarea competenţelor cheie ale formatorului” “Defining and Assessing Key Competencies of The Trainer” Sistemele educative trebuie să ofere tinerilor ocazia de a dobândi cunoştinţe,atitudini şi competenţe esenţiale în următoarele domenii cheie, strâns legate unele de altele: pregătirea pentru viaţă într-o societate democratică; pregătirea pentru viaţa personală; pregătirea pentru lumea muncii; pregătirea pentru viaţa culturală. În Le Petit Larousse, se menţionează similitudinea dintre capacitate, competenţă şiabilitate, dar definiţiile se raportează în special la domeniul juridic. Competenţa este aptitudinea unei persoane de a decide. Competenţa este cunoaşterea aprofundată într-o materie. Competenţa este capacitatea recunoscută într-o anumită materie, ceea ce dă dreptul de a judeca (Le Petit Larousse, 1995). În concepţia Ursulei Şchiopu, competenţa implică un nivel înalt de performanţă spredeosebire de alţi autori care consideră că termenul competenţă se referă la un nivel minim alperformanţei, în timp ce “standardul solicită desfăşurarea unei activităţi la un anumit nivel deperformanţă”1. Competenţa este o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă din cunoştinţe şi practică (deci, în urma cercetării inteligente şi sistematice a unei activităţi relativ dificile). Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi permite rezolvarea de situaţii dificile în direcţia în care s-a format (Şchiopu, U., 1997). Faptul că în unele definiţii sunt stabilite corelaţii între competenţă – capacitate –aptitudini, evidenţiază o idee majoră, aceea a competenţei ca ansamblu integrator. Competenţa înseamnă cunoştinţe ce au devenit operaţionale, ceea ce presupune flexibilitate comportamentală, adaptabilitate, dar, mai ales, eficienţă (Maciuc, I., 1998). Competenţa este deseori descrisă drept o capacitate intelectuală ce dispune devariate posibilităţi de transfer (capacitatea de a comunica, decide, detecta, selecta, evalua1 Jessup, Dicţionar de psihologie, 1999 1 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ
  2. 2. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATIONdate, informaţii, relaţii), capacitate care-şi asociază componente afective şi atitudinale, demotivare a acţiunii. Competenţa implică complexe integrate de cunoştinţe, abilităţi, capacităţişi atitudini2. Se poate considera că o competenţă constituie capacitatea de a face faţă unorsituaţii şi deci de a realiza o sarcină primită. Competenţa este capacitatea de acţiune eficace faţă de o serie de situaţii prinmobilizarea cunoştinţelor necesare, în timpul oportun, în scopul identificării şi rezolvăriiproblemelor. Există întotdeauna cunoştinţe subsumate unei competenţe, dar competenţa nuse reduce la acestea. Competenţa conferă celui ce o posedă dreptul de a spune: lucrulacesta îl ştiu face. Adoptând un criteriu ce vizează raportarea la cultura de bază precum şi laperspectivele ulterioare ale educaţiei şi formării continue, în concepţia ComunităţiiEuropene (Eurydice) un rol important revine competenţelor-cheie. Astfel, ComisiaEuropeană, prin Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură3, a definit opt competenţe –cheie, centrale în procesul educaţional: Domeniul:(1): Comunicarea în limba maternă Domeniul:(2): Comunicarea în limbi străine Domeniul:(3): Matematică şi ştiinţe Domeniul:(4): TIC (Tehnologia informaţiei şi comunicării) Domeniul:(5): A învăţa să înveţi Domeniul:(6): Competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice Domeniul:(7): Educaţia antreprenorială Domeniul:(8): Sensibilizarea la cultură În accepţiunea specialiştilor Comisiei Europene, definiţia competenţelor – cheie esteurmătoarea: „Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional decunoştinţe, deprinderi / abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şidezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuiedezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundamentpentru învăţarea în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi”4.2 Maciuc, I., în Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Ed. Babel, 1998.3 European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Basic skills, entrepreneurship andforeign languages, in Implementation of “Education & training 2010” – work programme, Progress Report, 2003,p. 48-58.4 European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Basic skills, entrepreneurship andforeign languages, in Implementation of “Education & training 2010” – work programme, Progress Report, 2003,p. 11. 2 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ
  3. 3. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATION Din această definiţie şi din analiza specificului competenţelor – cheie rezultăurmătoarele:▪ competenţele se definesc printr-un sistem de cunoştinţe – deprinderi / abilităţi – atitudini;▪ au un caracter transdisciplinar implicit;▪ competenţele – cheie reprezintă într-un fel finalităţile educaţionale ale învăţământului obligatoriu;▪ acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente. 3 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ
  4. 4. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATION BIBLIOGRAFIE Altet, M., La formation professionnelle des enseignants, Paris, PUF., 1994. Altet, M., Les compétences de l’enseignant professionnel. Entre savoirs, schèmes d’action et adaptation: le savoir-analyser, în Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud, 1996. Altet, M., Quelle formation professionnalisant pour développer les compétences de " l’enseignant professionnel" et une culture professionnelle d’acteur, în Tardif, M., Lessard, C. et Gauthier, C. (dir.): Formation des maîtres et contextes sociaux. Perspectives internationales, Paris, PUF, 1998. Bîrzea, C., Education for Democratic Citizenship: a Lifelong Learning Perspective, Council of Europe, 2000. Bontaş, I., Pedagogie, Bucureşti, Ed. All, 1994. De Landsheere, Gilbert, Évaluation continue et examens. Précis de docimologie, Bruxelles, Éditions Labor, 1992. Descy, P., Tessaring, Training and learning for competence – Second report on M., vocational training research în: Europe executive summary. Cedefop Reference series. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. Develay, M., Savoirs scolaires et didactiques des disciplines, Paris, ESF, 1995. Doron, R., Parot, F. Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Humanitas, 1999. (coord.), Dugue, E., La gestion des compétences: les savoirs dévalues, le pouvoir occulte, Paris, Sociologie du travail, nr.3. Durr, K., Spajic-Vrkas, Strategii pentru învăţarea cetăţeniei într-o societate V., Ferreira Martins, I., democratică, Strasbourg, Consiliul Europei, Doc. DECS/ EDU/ CIT (2000) 16, 2000. Dussault, Jean, Essai de clarification de quelques concepts et définitions liés ŕ lapproche par compétences, Québec, Ministčre de léducation du Québec, novembre 1995. Guiton, J., De l’équivalence des diplômes à l’évaluation des compétences. Procédures et pratiques courantes. Voies nouvelles. Paris, Unesco, 1983. 4 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ
  5. 5. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATION Le Boterf, G., De la compétence à la navigation professionnelle, Paris, Les Editions d’organisation, 1997. Meirieu, Ph., La pédagogie différenciée: enfermement ou ouverture, in Bentolila, A., L’école: diversités et cohérence, Paris, Nathan,1996. Meirieu, Ph., LEnvers du tableau. Quelle pédagogie pour quelle école?, Paris, 10ème édition, ESF, pp.111-112. Paquay, L., Vers un référentiel des compétences professionnelles de l’enseignant?, Recherche et Formation, n° 16, p. 7-38. (1994) Perrenoud, Ph., Lapproche par compétences de lélève in Perrenoud, Ph., Construire des compétences dès lEcole, Paris, ESF, p.70. 1997. Perrenoud, Ph., Compétences et complexité, În: Perrenoud, Ph., - Enseigner, agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Paris, ESF, 1996. Perrenoud, Ph., Construire des compétences dès l’école, Paris, ESF, 1997. Rey, B., Les compétences transversales en question, Paris; ESF, 1996. Romainville, M., A la recherche des compétences transversales, Forum pédagogies, nov. 1994. Rope, F., Tangui, L., Savoir et compétences. De l’usage de ces notions dans l’école et entreprise, Paris, l’Harmattan, 1994. Roşca, Al., Psihologia generală. Buc.: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976. Slater, F., Values: Towards mapping their locations in a geography education, in Geography in Education, Canterbury University Press, 1996. Stroobants, M., Savoir-faire et compétences au travail, une sociologie de la fabrication des aptitudes, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1993. Stroobants, M., La production flexible des aptitudes, Bruxelles, Education Permanente, nr.35, 1994. Şchiopu, U., (coord.), Dicţionar enciclopedic de psihologie, Bucureşti, Editura Babel, 1997. Tardif, J., L’évaluation du savoir lire: une question de compétence plutôt que de performance, Montréal, Editions logiques, 1994. 5 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ
  6. 6. PROJECT GRUNDTVIG 2- ASSESSMENT FOR ADULT EDUCATORS IN NON-FORMAL EDUCATION *** Apprendre tout au long de la vie: la contribution des systèmes éducatifs des Etats membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2000. *** Commission européenne. Direction générale de l’Education et de la Culture. Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. Document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 2000b. *** Dicţionar de pedagogie, Bucureşti, E.D.P. 1979. *** Dicţionar de sociologie (coord. Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu), Bucureşti, Ed. Babel, 1998. *** Dictionnaire actuel de l’éducation, Guerin, Montreal, Quebec, 1993. *** European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Basic skills, entrepreneurship and foreign languages, in Implementation of “Education & training 2010” – work programme, Progress Report, 2003. *** Eurydice, Compétences clés. Un concept en développement dans l”enseignement général obligatoire, 2002. *** Le Petit Larousse, 1975. *** Le Petit Larousse, 1995. *** Manual de înfiinţare operare – Centrul de Orientare şcolară şi profesională. FIMAN, Editura Expert, 1997. *** OCDE, Analyse des politiques d’éducation. Education et compétences. Paris, 2001a. *** OCDE, Connaissances et compétences: des atouts pour la vie. Premier résultats de PISA 2000, Paris, 2001c. 6 ASOCIATIA REPERE PENTRU INTEGRARE EUROPEANÃ

×