• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Unitat didàctica 5 na1
 

Unitat didàctica 5 na1

on

 • 726 views

 

Statistics

Views

Total Views
726
Views on SlideShare
720
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 6

http://folvicentsala.blogspot.com.es 4
http://folvicentsala.blogspot.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Unitat didàctica 5 na1 Unitat didàctica 5 na1 Presentation Transcript

  • UNITAT DIDÀCTICA 5 NA1
   LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • 1. INTRODUCCIÓ
   La prevenció és el conjunt de mesures i mitjans tècnics i humans per a evitar o disminuir el risc derivats del treball (Accidents de Treball i Malalties Professionals en l’empresa).
   L’art 40 CE obliga als poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball. Com?
  • La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)
   És la norma més important al nostre país en aquesta matèria
   Regula els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva (portar casc, mantenir les sortides d’emergència lliures d’obstacles…)
   Exigeix que els treballadors més sensibles (com embarassades) tinguin especial protecció
  • ALTRES NORMES DE PREVENCIÓ:
   L’art 19 de l’ET
   El RD 39/1997, del Reglament del Serveis de Prevenció (RSP)
   EL RD 1299/2006, que aprova el quadre de Malalties Professionals
   La Directiva Marc 1989/391
   Els RD que transposen les altres Directives
   Convenis 155 i 187 OIT
   La jurisprudència i els convenis col·lectius
  • Tècniques de Prevenció
   Seguretat en el treball
   Higiene industrial
   Ergonomia
   Psicosociologia laboral (buuuuuf...)
   Medicina laboral
  • Seguretat: Lluita contra els Accidents de Treball. Ex: senyalització, proteccions
   Higiene industrial: busca prevenir l’aparició de Malalties Professionals. Ex: identifica els factors de risc, els mesura, realitza controls d’aquestos i de la salut dels treballadors
  • Ergonomia: Busca adaptar el lloc de treball a les condicions físiques del treballador. Ex: cadira amb un recolzament que no forci l’esquena.
   Psicosociologia laboral: Estudia els aspectes psíquics i laborals de l’individu en el lloc de treball. Intenta evitar l'estrès i busca com motivar als treballadors
  • Medicina laboral: El seu objectiu és mantenir la salut del treballador en estat òptim:
   Evitant l’aparició de malalties
   Curant-les mitjançant el diagnòstic i el tractament
   Reparació: a través de mesures com la rehabilitació
  • 2. L’ACCIDENT DE TREBALL I LA MALALTIA PROFESSIONAL
  • 2.1. QUÈ SÓN ELS ACCIDENTS DE TREBALL? (p. 203 Manual)
   Estan definits en l’art 115 de la LGSS i (referit als autònoms) l’art 3.2 del RD 1273/2003
   Són els accidents que es produeixen mentre un treballador/a està realitzant la seua feina
   Accidents in itinere: Són aquells que ocorren durant el desplaçament d’un treballador/a al lloc de treball o al seu domicili després d’acabar la jornada
  • Origen dels AT
   Falta d’experiència
   Falta de formació i informació
   Imprudència
   Cansament
   Excés de confiança
   Distraccions
  • 2.2. QUÈ SÓN MALALTIES PROFESSIONALS?
   Es troben definides en l’art 15 de la LGSS
   Són les malalties contretes com a conseqüència del treball executat per compte d’altri.
   En les activitats especificades en el quadre de MP (RD 1299/2006): per exemple, saturnisme causada per respirar vapor de plom que s’usa combinat amb l’estany per a millorar el punt de liquació a l’hora de fabricar circuits electrònics.
  • Classificació de les MP
   Causades per agents químics
   Causades per agents físics
   Causades per agents biològics
   Causades per inhalació d’altres agents i substàncies
   MP de la pell causades per altres agents
   Causades per agents per agents cancerígens
  • 2.3. ACCIDENTS NO LABORALS I MALALTIES COMUNES
   Accident no laboral: aquell que no és AT (x ex: un treballador que es trenca una cama en caure mentre canvia un llum en sa casa)
   Malaltia Comuna: Aquella que no és MP (x ex: una pulmonia que una treballadora contrau a causa de l’aire condicionat en el lloc de treball)
  • 2.4. I TOT AÇÒ PER QUÈ?
   Recordeu la UD4, NA4: Les MP i AT tenen millors prestacions de la SS que els accidents no laborals i les malalties comunes, i calen menys requisits per a rebre-les.
  • 2.5.Malalties presents en electrònica (QMP 1299/2006)
   Síndrome del túnel carpià
   Urticàries
   Asma
   Alveolitis al·lèrgica intrínseca
   Síndrome de disfunció de via reactiva
   Fibrosi intersticial difusa
  • Malalties presents en electrònica (II)
   Febre dels metalls
   Pneumopatia intersticial difusa
   Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
   Carcinoma epidermoide de la pell
   Malaltia de Bowen
   Angiosarcoma del fetge
   Rinoconjuntivitis
  • 3. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I EMPRESARIS
  • 3.1. Drets i deuresdelstreballadors
   DRETS (art 14LPRL)
   DEURES (art 29)
   Rebre informació i formació
   Dret a paralitzar el treball en cas de risc greu i imminent
   Vigilància de la salut mitjançant controls mèdics
   Dret a usar EPIs
   Dret a la participació
   Gratuïtat de les mesures
   Acomplir les mesures de prevenció
   Usar adequadament aquestes mesures
   No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat
   Informar de qualsevol risc
   Cooperar amb l’empresari
  • 3.2. Protecció de treballadors sensibles
   Protecció de la maternitat i lactància
   Protecció de menors de 18 anys
  • A) Protecció de la maternitat
   En cas de risc:
   L’empresari adaptarà les condicions i/o la jornada laboral
   Si no pot ser, la treballadora haurà d’exercir un treball o funció diferent compatible
   Si tampoc pot ser, podrà ser destinada a un lloc de diferent grup o categoria equivalent
   Si tampoc fos possible, se li suspendrà el contracte
  • La treballadoraembarassada també tindrà a absentar-se del treball (ambdret a sou), previavís:
   Per a la realitzaciód’examensprenatals
   I tècniques de preparació al part
  • B) Protecciómenors:
   Avaluació prèvia dels riscos prèvia a qualsevol modificació important de les seves condicions de treball
   L’empresari informarà al treballador i als pares i tutors (si han intervingut en la contractació), dels possibles riscs i les mesures de protecció adoptades