Unitat didàctica 2

890 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat didàctica 2

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 2<br />L’EMPRESA<br />
 2. 2. L’EMPRESA<br />Concepte: És una unitat econòmica de producció en què es combinen els factors de producció sota la direcció de l’empresari per a produir béns i obtindre beneficis<br />
 3. 3. Classificació de les empreses<br />Segons el sector d’activitat<br />Segons la dimensió<br />Segons l’àmbit geogràfic d’actuació<br />Segons la titularitat del capital<br />
 4. 4. Segons el sector d’activitat<br />Sector Primari<br />Sector Secundari<br />Sector Terciari<br />Sector Quaternari<br />
 5. 5. Segons la dimensió<br />Menudes: fins a 50 treballadors, amb un volumd’operacions inferior a 450.000 euros anuals<br />Mitjanes: entre 50 i 250 treballadorsamb un volumd’operacions entre 450.000 i 6.010.121 euros anuals<br />Grans: més de 250 treballadorsamb un volumd’operacions superior a 6.010.121 euros anuals<br />
 6. 6. Segons l’àmbit geogràfic d’actuació<br />Locals<br />Regionals<br />Nacionals<br />Multinacionals<br />
 7. 7. Segons la titularitat del capital<br />Privades<br />Públiques<br />Mixtes<br />
 8. 8. ELEMENTS PATRIMONIALS<br />Béns<br />Drets<br />Obligacions<br />
 9. 9. Masses patrimonials<br />Actiu<br />Passiu<br />Patrimoni Net<br />
 10. 10. Equació del Patrimoni<br />Actiu=Passiu+Net<br />
 11. 11. Els comptes anuals<br />Balanç de situació<br />Compte de pèrdues i guanys<br />Memòria<br />
 12. 12. Balanç de l’empresa<br />Actiu<br />Passiu<br />Béns i drets<br />Net:<br />Aportacionsdelssocis<br />Beneficis no repartits<br />Obligacions<br />
 13. 13. Actiu<br />ActiuCorrent<br />Actiu no Corrent<br />
 14. 14. ActiuCorrent<br />Realitzable<br />Disponible<br />
 15. 15. Actiu no corrent<br />Immobilitzat Intangible<br />Immobilitzat Material<br />Inversions immobiliàries<br />Inversions financeres<br />
 16. 16. Patrimoni Net<br />Capital <br />Reserves<br />Resultats<br />Altres<br />
 17. 17. Passiu<br />Passiu no corrent (exigibilitat> 1 any)<br />Passiu corrent (exigibilitat< ó= 1 any)<br />
 18. 18. Compte de pèrdues i guanys<br />Resultats d’explotació<br />Resultat financer<br />Resultat d’activitats ordinàries<br />Resultats extraordinaris<br />Resultats abans d’impostos<br />Resultats de l’exercici<br />
 19. 19. La memòria<br />Activitat de l’empresa<br />Normes de valoració<br />Distribució de resultats<br />Anàlisi del moviment de l’immobilitzat<br />Informació sobre deutes <br />Informació sobre empreses de grup<br />Altres informacions<br />
 20. 20. ÀREES FUNCIONALS<br />
 21. 21. Funcionsdelsdepartaments<br />Funció tècnica<br />Funció financera<br />Funció administrativa<br />Funció comercial<br />Funció social<br />
 22. 22. Organització formal<br />L’estableix la direcció<br />Les relacions les marca la posició jeràrquica<br />Les activitats les marca la direcció<br />Persegueix fins empresarials<br />La comunicació segueix camins jeràrquics preestablerts<br />Els grups de treball els formen els departaments<br />
 23. 23. Organització informal<br />Sorgeix espontàniament<br />Les relacions i els grups s’estableixen per amistat, afinitat<br />Les activitats es realitzen voluntàriament<br />No tenen per què perseguir els fins de l’empresa<br />La comunicació s’estableix per converses espontànies, rumors, contactes en els descansos<br />L’autoritat l’exerceixen persones que els companys consideren líders<br />
 24. 24. Els organismes<br />Informatius<br />Analítics<br />Generals<br />Parcials<br />Estructurals<br />Funcionals <br />Personals<br />
 25. 25. IMPOSTOS<br />IRPF<br />Impost sobre societats<br />Impost sobre el Valor Afegit (IVA)<br />Impost sobre Activitats Econòmiques<br />Impost sobre Béns Immobles (IBI)<br />Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)<br />
 26. 26. IRPF<br />Rendiments del treball<br />Rendiments del capital <br />Rendiments d’activitats econòmiques<br />Guanys i pèrdues patrimonials<br />Transparència Fiscal<br />Liquidació de l’Impost<br />
 27. 27. Rendiments d’activitats econòmiques<br />Estimació directa (simplificada)<br />Estimació Indirecta<br />Mòduls<br />
 28. 28. Impost sobre Societats<br />Valoraciód’ingressos i despeses<br />Compensació de pèrdues<br />Bonificacions de la Base Imponible<br />
 29. 29. IVA<br />És un impost indirecte<br />IVA repercutit: el que l’empresa reflexa en la factura i paga el client<br />IVA suportat: aquell que l’empresa paga per realitzar una operació de compraventa<br />

×