Téma Možnosti současné psychologické diagnostiky jsem si vybrala na základě seminářů Psychologiea Pedagogiky ze střední šk...
2.3 Test čtvercůTest čtverců je zkouškou prostorové představivosti. Používá se u osob od 15 let, a to skupinově iindividuá...
Jediný pokyn od psychologa zní: „Nakreslete libovolný nejehličnatý strom.“ Test struktury osobnostijako tento je zaměřen n...
Seznam použité literatury:SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 2010, 342s. ISBN 978-80-736...
Počet respondetů, jež navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu a setkali se s alespoň   jednou psychodiagnostickou me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pancuskova kpi 13

272 views
146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancuskova kpi 13

  1. 1. Téma Možnosti současné psychologické diagnostiky jsem si vybrala na základě seminářů Psychologiea Pedagogiky ze střední školy, kde jsem se s metodami poprvé setkala. Jelikož tomu tématu bylověnováno minimum času, až díky této a jiným pracím na VŠ jsem si mohla poznatky o této velmizajímavé oblasti rozšířit.Možnosti současné psychologické diagnostiky1. Psychologická diagnostikaV dnešní době je u nás psychologická diagnostika značně rozšířena. Rok od roku počet vyšetřenýchroste. Má svůj význam jak ve výzkumné činnosti, tak i při uplatňování psychologie v praxi. Setkat ses ní můžeme např. v oblasti školství, klinické psychologii, během vojenské služby, v před/manželsképoradně.Psychologickou diagnostiku pak můžeme dělit na klinické metody, jež se zaměřují na celek a hloubkuzkoumaného jedince – psycholog si utváří celkový obraz. Do této kategorie patří pozorování,rozhovor, anamnéz a analýza výtvorů. Druhým typem jsou testové mody. V následující části se buduvěnovat několika nejznámějším testovým metodám podrobně. Popíšu jejich formu, průběh aefektivitu.2. Výkonové testyJde o jedny z nejstarších diagnostických metod. Mezi výkonové testy řadíme testy inteligence,vědomostí a testy speciálních schopností a jednotlivých funkcí.2.1 Kohsovy kostkyIndividuální test, který je především určený k zjištění úrovně všeobecných rozumových schopností,její názorové i prakticko – výkonové složky u dětí od 6. roku a dospělých. U dospělých se používáhlavně tam, kde nelze vykonat verbální zkoušku nebo u mentálně podprůměrných lidí.Hlavním úkolem Koshova testu je z 16 čtyřbarevných kostek sestrojit v 18 testových úkolech různětvarované obrazce. Postupuje se podle obrazové pomůcky, složitost obrazců se postupně zvyšuje.Testovaný získává za jednotlivé úkony body, jež se v závěru přepočítají u dětí na mentální věk adospělých na IQ.2.2 Analytický test inteligenceKomplexní test vhodný nejen pro měření inteligence, ale i pro zjištění její formy. Autor testu popisujestrukturu inteligence pomocí čtyř faktorů: komplexnost, plastičnost, globalita, plynulost.Test má dvě podoby, pro děti od 10 do 15 let a pro osoby starší 15 let a je doporučeno spolupracovatv menších skupinách. Test má velké využití především v pedagogicko – psychologických poradnách.
  2. 2. 2.3 Test čtvercůTest čtverců je zkouškou prostorové představivosti. Používá se u osob od 15 let, a to skupinově iindividuálně.Tento test je složen ze sešitu 45 testových úkolů, kde každá úloha obsahuje jeden obrazec, který mápo svém obvodu body s číslicemi. Úkolem testovaného jedince je čárou naznačit rozdělení tohotoútvaru tak, aby rozdělené části vytvářely čtverec. Číslice po obvodu slouží k přesnému označenírozdělení, které vyšetřovaný napíše pod úlohu.Délka trvání je okolo 20 minut a test je využíván při posuzování psychické pracovní způsobilosti, nebov poradně při volbě povolání.3. Testy osobnostiJde o testy postihující osobnostní vlastnosti, často obsahují tzv. lži škálu (je možno kontrolovatpravdivost odpovědí).3.1 Rorschachův testRorschachův projektivní test inkoustových skvrn je jedna z nejvýznamnějších a nejrozšířenějšíchpsychodiagnostických metod rozebírající lidskou osobnost. Metoda je vhodná pro všechny osobystarší 3 let a je využívána především v klinické psychologii, a to pouze individuálně.Testový materiál tvoří deset standardizovaných karet (zčásti barevných) se skvrnami, které jsoutestovanému jedinci předkládány v daném pořadí.Před začátkem testování je potřeba zajistit nerušené prostředí a přesvědčit se zda klient neníbarvoslepý a na karty dobře vidí. Základní otázka testujícího, po předložení karty by měla znít: „Co byto mohlo být?“ Vyšetřovanému jedinci by mělo být poskytnuto pouze minimum informací, jen tynejdůležitější. Psycholog si detailně zapisuje odpovědi, neverbální reakce, čas, který byl potřeba doprvní odpovědi, sleduje také originalitu odpovědí.Skvrny ve vyšetřovaném jedinci vyvolají emoce a podněcují fantazii, díky odpovědím lze zjistitprobandovi pocity, trápení, na co myslí a také něco o inteligenci a tvořivosti.Psycholog vyhodnocuje test pomocí tabulky, náležící ke každé kartě. Administrace je poměrně složitá.Tento test nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované psychologie, ovšem od vyšetřujícího jevyžadována perfektní znalost testu a dlouhodobá praxe.3.2 Test kresby stromuBaum test je testem projekce, většinou se objevuje jako doplňková technika grafologického rozboru.Kresba stromu je začleněna v sérii psychodiagnostických metod při diagnostice psychóz a organickýchpsychosyndromů. Setkat se s ním můžeme také u pracovního pohovoru. Používá se u osob od 6 let ato individuálně i skupinově.Vyšetřovaná osoba má za úkol nakreslit na papír formátu A4 strom. Součástí kresby stromu je jejínásledný výklad, vyšetřovaný je dotazován na různé otázky týkající se jím nakresleného stromu. Délkatrvání testu je přibližně 5 – 10 min.
  3. 3. Jediný pokyn od psychologa zní: „Nakreslete libovolný nejehličnatý strom.“ Test struktury osobnostijako tento je zaměřen na odhalení názorů, skrytých postojů, zájmů, interpersonálních vztahů.Problémů, způsob prožívání, ale i vizí do budoucna. Autor zobrazuje prostřednictvím stromu sámsebe, takového jaký je.Kresba se posuzuje až podle 59 znaků, např.:a) jako celekb) umístění kresby na papíře a její velikostc) tah, tlak, způsob provedení čáry tužkoud) kmen, přechod kmene a větvíe) koruna a větvef) přítomnost infantilních znaků apod.Klíčová slova: psychodiagnostika, metody, aktuálnost, poznávání osobnostiAnotace: Odborný text se zabývá aktuálně nejpoužívanějšími psychologickými metodami. Hlavnímyšlenkou je popsat metody v psychodiagnostice a seznámit čtenáře s jejich formou, průběhem aefektivitou. Jsou zde rozebrány pouze testové metody a je zde obsažen pouhý zlomek dostupnýchinformací pro veřejnost, jelikož je téma velmi obsáhlé.
  4. 4. Seznam použité literatury:SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 2010, 342s. ISBN 978-80-7367-706-0.- kvalifikace autora knihy v daném oboru- dobrá reputace vydavatele- aktuálnost informací obsažených v knize- šíře a hloubka pokrytí dané problematiky- kvalita informacíŠIŠKA, Emil. Je třeba (a možno) chránit psychodiagnostické metody? A jak?. Československápsychologie, 2001, roč. XLV, č. 6, ISSN 537-539.6.- dobrá pověst periodika- přesnost a spolehlivost v oblasti jazyka- přínosné informace o dané problematice- kvalita informací- jedinečnost daného tématuhttp://dum.rvp.cz/materialy/baum-test.html- důvěryhodnost webového zdroje- známý autor- autor je erudovaný v daném oboru- kvalita a široký rozsah daných informací
  5. 5. Počet respondetů, jež navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu a setkali se s alespoň jednou psychodiagnostickou metodou. Ano Ne Nevzpomínám si Nechci uvést

×