Voorstellen besparingen deel 1: de politiek

560 views

Published on

Een reeks voorstellen/ideeën voor de besparingen in België.

Deel 1: de politiek

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorstellen besparingen deel 1: de politiek

  1. 1. Voorstellen/ideeën voor besparingenOnze politici moeten, door de wereldwijde financiële crisis én hun wanbeleid van de voorbije decennia, de volgende jaren zeer zware besparingendoorvoeren. Voor 2012 is een besparing van minstens 10 miljard Euro nodig. De jaren nadien zal deze inspanning meer dan waarschijnlijk volgehouden moeten te worden. Uit de lijstjes en denkpistes die momenteel circuleren, mag echter afgeleidworden dat onze politici nog steeds het verschil niet kennen tussen besparen en belasten. Zelfs de voorgestelde besparingen zijn de facto belastingverhogingen, vooral voor de middenklasse.Opvallend is ook dat er geen enkele maatregel echt politieke bestel raakt. Ook de (geldverslindende) zuilen worden ongemoeid gelaten. Steeds opnieuwwordt teruggegrepen naar het conservatisme die onze overheden al decennia kenmerken op fiscaal gebied: “laat de middenklasse maar betalen” Met beperkte (logistieke én verstandelijke middelen) proberen wij hier een andere insteek te nemen. Heilige huisjes, dogma’s, voorrechten, … mogen immers geen belemmering zijn voor echte lange termijn oplossingen.Dit document is geen evangelie. Vanzelfsprekend zullen sommige voorstellen (zeker in het deel Sociale Zekerheid) niet door iedereen gedragen worden. Misschien denken de meeste mensen net het tegenovergestelde. Daarom: reageer, discussieer en … twitter @schaduwregering #newBE
  2. 2. Voorstellen/ideeën voor besparingen Deel 1: PolitiekDemocratie heeft zijn prijs en de meeste onder ons zijn bereid deze prijs te betalen. Door desterke rechtstreekse én onrechtstreekse politisering van onze staat, is de kostprijs van onze democratie echter erg hoog geworden. Niemand kan immers ontkennen dat de politici op alle beleidsniveaus meer dan behoorlijk vergoed zijn én dat zij voor zichzelf erg gunstige (fiscale) regelingen getroffen hebben.Opvallend is dat er van alle bekende te verwachten besparingsmaatregelen, er geen enkele is die raakt aan de politiek klasse. Misschien missen onze politici wat inspiratie. Onderstaande voorstellen/ideeën kunnen hen misschien helpen … 1. Afschaffen van de provincies - De provincies moeten in periode van5 jaar volledig afgeschaft worden - De taken moeten overgenomen worden door gemeenten of deelstaten zonder dat zij bijkomend personeel mogen overnemen >> m.a.w. netto moet het aantal ambtenaren met het aantal provinciale ambtenaren (statutair & contractueel) 2. Normaal belastingstelsel politici. Voorbeelden: - Afschaffen forfaitaire terugbetaling van kosten, vastgelegd op 28% van het brutobedrag van de parlementaire vergoeding - Afschaffing van opsplitsing belastbaar inkomen – forfaitaire terugbetaling kosten bij aanvullende verantwoordelijkheden in het Vlaams Parlement (voorzitter, leden van het Uitgebreid Bureau, commissievoorzitters) >> door de huidige regeling wordt 28% van de extraatjes belastingvrij - Toepassing normale bijdrage Sociale Zekerheid i.p.v. voordeeltarief van 7,5% - Toepassing bijdragen Sociale Zekerheid op vakantiegeld en eindejaarstoelage 3. Normaal belastingstelsel lokale politici. Voorbeelden: - Afschaffen gunstige regeling beroepskosten - Toepassing normale bijdrage Sociale Zekerheid i.p.v. voordeeltarief van 7,5% - Toepassing bijdragen Sociale Zekerheid op presentiegelden http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Statuut_lokale_mandatarissen/Pages/fiscaal_ statuut.aspx2
  3. 3. Voorstellen/ideeën voor besparingen 4. Opheffing bijzonder pensioenstelsel politici - Afschaffen gunstmaatregel parlementsleden om op 55 jaar met pensioen te gaan. - Afschaffen regel waarbij parlementsleden en lokale politici al na 20 jaar zetelen recht op een volwaardig pensioen http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Statuut_lokale_mandatarissen/Pages/pensioe n_mandataris.aspx - Beperking pensioen parlementsleden. Momenteel krijgen parlementsleden ong. 75% van de parlementaire vergoeding of ong. EUR 5.300. - Het meest logische én eerlijke systeem zou zijn dat het pensioen berekent wordt op basis van het systeem van loontrekkende, incl. het daar geldende maximum 5. Uittredingsvergoeding - De uittredingsvergoeding wordt beperkt tot maximum 1 jaar - De uittredingsvergoeding vervalt volledig wanneer het ex-parlementslid een nieuwe functie heeft (ongeacht het loon van deze nieuwe functie) 6. Absoluut cumulverbod voor politici - Zowel burgemeesters (en schepenen) als parlementsleden verdedigen meer dan behoorlijke vergoeding door te stellen dat zij keihard werken & dag en nacht beschikbaar zijn. Toch slagen velen erin de 2 te combineren… - Indien een cumulverbod niet mogelijk is, mag de gecombineerde vergoeding niet hoger liggen dan de parlementaire vergoeding. 7. Afschaffen van vast bedrag van 1.750 euro dat Vlaams parlementslid mag besteden aan kantoorartikelen, papierwaren of een gsm http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110519_150 - Een financieel onbelangrijke maatregel, maar afschaffing is vooral principieel. Hun parlementaire vergoeding is meer dan voldoende om hun gadgets zelf te betalen. Op die manier zouden zij waarschijnlijk ook meer beseffen wat die elektronische speelgoedjes, die zij zelf promoten als noodzakelijk, kosten. 8. Afschaffen van recht op 2 bijkomende medewerkers ex-ministers - Afschaffen de maatregel waardoor Uittredende Vlaamse ministers gedurende de volledige legislatuur volgend op hun ministerieel mandaat recht hebben op 2 medewerkers. (ter info: deze 2 medewerkers komen bovenop de parlementaire medewerker waarop ieder parlementslid recht heeft) - Een financieel minder belangrijke maatregel, maar de afschaffing is vooral principieel.3
  4. 4. Voorstellen/ideeën voor besparingen - 9. Afgeleide mandaten mogen niet meer vergoed worden. Te denken valt hier: - Gecoro (gemeentelijk) - Politieraad (gemeentelijk) - Commissies allerhande - Raad van Bestuur van een (pseudo-)intercommunale Opmerking Artikel 70, §3 GD bepaalt al dat burgemeester & schepenen, buiten hun wedde en terugbetaling van kosten, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden mogen genieten ten laste van de gemeente en de EVAs (Extern verzelfstandigd agentschap )van de gemeente, om welke reden of onder welke benaming ook. Dat betekent dat een burgemeester of schepen dus onder meer geen presentiegeld mag ontvangen als voorzitter of lid van de raad van bestuur van een (Autonoom Gemeentebedrijf) van de gemeente. 10. Crisisbijdrage - Alle politieke mandatarissen betalen de volgende jaren een “crisisbijdrage” van 5% op het totaal van hun bruto-vergoedingen. - Een financieel eerder onbelangrijke maatregel, maar dit is vooral principieel. Op die manier voelen ook politici de crisis. 11. Beperking bijkomende vergoedingen - Fractieleiders, bureauleden van Kamer en Senaat, de voorzitter, de eerste, tweede en derde vicevoorzitters, de secretarissen, de groepsleiders, de quaestoren krijgen bovenop hun parlementaire vergoeding, een extra vergoeding die kan oplopen tot 72%. - Het totaal van die extra vergoedingen moet beperkt worden tot max 20% van de parlementaire vergoeding. Een financieel eerder onbelangrijke maatregel, maar dit is vooral principieel. - Vooral lokale politici grossieren in mandaten in intercommunales. Niettegenstaande deze intercommunales de facto meestal gewoon een taak van de gemeente overnemen én de aanwezige politici eigenlijk hun normale taak uitvoeren, betalen de intercommunales forse zitpenningen. Sommige politici “verdienen” zo tot EUR 7.000 per maand extra. - Deze zitpenningen moeten volledig afgeschaft worden aangezien de politici voor dit werk al betaald worden via hun normale wedde. 12. Afschaffing of beperking van extraatjes. Voorbeelden: - Alle extraatjes die via (pseudo-)intercommunales bekomen worden met verboden worden of, minstens, belast worden o.b.v. de voor werknemers uit privésector geldende regels. (voorbeelden in bijlage …….)4
  5. 5. Voorstellen/ideeën voor besparingen - De kilometervergoeding die parlementsleden krijgen, moet gelijk zijn aan de voor werknemers uit privésector geldende regels > nu gaat het om het dubbele - De portvrije postvrije zendingen worden toch maar gebruikt voor het verzenden van partij- of persoonspropaganda >> afschaffen (principiële maatregel) 13. Geen afzonderlijke vertegenwoordiging van gewesten in buitenland http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=76Bijlage: Voorbeelden extraatjes via intercommunales - Infrax is een intercommunale voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering, actief in heel Vlaanderen. Deze intercommunale geeft elk jaar aan alle gemeenteraadsleden (dus niet alleen aan de leden van de raad van bestuur en algemene vergadering) in Vlaanderen waar ze actief zijn een gratis gezinsabonnement voor een jaar Bokrijk (zouden de slechte cijfers van Bokrijk hier misschien ook mee opgepoetst worden?) met vele andere voordelen zoals gratis boottochten op de Maas, kortingen van 50% voor Plopsaland, subtropische zwemparadijzen, gratis bezoeken aan de zoo in Antwerpen en Planckendael, exclusief shoppen in Maasmechelen Village, gratis bezoeken aan het Gallo- Romeins museum en het Nederlands openluchtmuseum in Arnhem... Kostprijs van dergelijk gezinsabonnement 75 euro (officiële prijs op www.bokrijk.be) x 2639 gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters van de aangesloten gemeenten geeft een totaalbedrag van 197.925,00 euro. Daarbovenop worden al deze gemeenteraadsleden met partner ook nog eens jaarlijks uitgenodigd op een heus feest in de Ethiasarena met muzikale topvedetten zoals Stan Van Samang, Natalia, … met een walking diner en drank à volonté tot in de vroege uurtjes. Kostprijs van dit feestje waar zeker 3500 personen op af komen en enkel dient om de lokale politici te paaien: 2639 raadsleden + partner (totaal 5278 personen) x een geraamd bedrag van 80 euro = 422.240,00 euro - de ontelbare business-seats bij eerste-klasse voetbalploegen waar leden van de directiecomités, bestuurders en schepencolleges wekelijks de revue passeren en na een copieus diner genieten van de match en vaak nog met een "klein" cadeautje huiswaarts keren, uiteraard worden ook andere sporttakken niet vergeten, de VIP-tenten bij bijv wegwielerwedstrijden en veldritten worden eveneens gefrequenteerd door intercommunale-vertrouwelingen - de raad van bestuur van de Kempense intercommunale IOK Streekontwikkeling en Afval bijvoorbeeld vergadert niet graag in de moderne vergaderzaal van hun ruime bedrijfsgebouwen, maar doet dit elke keer in het Wijnhuis in Geel; misschien omdat hier fijnere drank à volonté is, en het gezelliger is buiten het gezichtsveld van het gewone personeel !? Hun collegas van het directiecomité doen uiteraard niet onder, en laten alles5
  6. 6. Voorstellen/ideeën voor besparingen nog wat breder hangen... Luxedomein Den Eyck in Kasterlee is dan weer de favoriete locatie voor de supergrote banketten na de 2 jaarlijkse jaarvergaderingen, dit is een hoogfeest aangezien werkelijk élke politicus van welk niveau ook uit de ruime regio geïnviteerd wordt en er van voor 12u tot stevig na zonsondergang te schransen valt, het obligate afscheidscadeautje inclusief. Zelfs allerlei vergeten politici duiken hier op, in wiens of welk belang is eerder onduidelijk... Maar het toppunt van verspilling van deze intercommunale vond plaats toen Prins Laurent 2 jaar geleden een nieuwe afvalinstallatie kwam inhuldigen. In samenwerking met de bevriende intercommunale Ivarem pootten ze een reuzengrote luxetent neer, dranken en buffetten à volonté ontbraken niet ; alle gemeenteraadsleden, alle gemeentelijke diensthoofden, parlementsleden van het werkgebied waren uitgenodigd, allerlei animatie werd professioneel verzorgd, wedstrijdje-met-mooie-prijzen inclusief. - de Kempense intercommunale Iveka had afgelopen jaar als afwijking op de jaarlijkse traditie geen business-seats op Westerlo en Lierse, maar beloonde de leden van de raad van bestuur en directiecomité met hun partners op een heus VIP-arrangement op de Night of the Proms. - Het Antwerpse Sportpaleis is overigens in sommige periodes de haast wekelijkse bestemming van de professionele intercommunale-beheerder, aangezien de VIP-formules voor concerten en optredens, boksmatchen of familiespektakels gretig aftrek vinden bij de intercommunale directies. Op verzoek van eerder cultureel geïnspireerde bestuurders wordt overigens ook wel eens een opera, musical of balletavond gesponsord. Zolang er vooraf of na afloop een (sterren)restaurant bezocht wordt, klagen de collega-beheerders niet... (bron: http://peterreekmans.typepad.com/peterreekmans/ldd-onderzoek-deel-1- vlaamse-intercommunales-verspillen-jaarlijks-meer-dan-10-miljoen-aan-zelfbedien.html) - De Kempense duo-intercommunale "IOK streekontwikkeling" en "IOK afval" alleen al spenderen jaarlijks 176.594,00 euro aan zitpenningen en verplaatsingskosten voor politici, en nog eens 152.040,00 euro aan dineetjes, cadeautjes, recepties … in totaal 328.634,00 euro per jaar. Energieintercommunale Iveka spendeert jaarlijks 144.200,00 euro aan politieke zitpenningen en verplaatsingen, en nog eens zeker 70.600,00 euro aan dineetjes, recepties, cadeautjes, … in totaal 214.800,00 euro per jaar voor politieke zitjes zonder enige expertise of meerwaarde, en dit terwijl voor iedereen energie steeds moeilijker betaalbaar wordt. Alleen al deze 2 intercommunales samen kosten 543.434,00 euro, de berekening voor Vlaams-Brabant kan je dus nog voorzichtig noemen (Bron: http://www.scribd.com/doc/11768675/Rapport-Waarom-Politici-Zo-Van- Intercommunales-Houden)6

×