De Emotionele Waarde van betaalde tijdschriften

1,536 views

Published on

Intomart GfK en Sanoma onderzochten de waarde van tijdschriften onder 924 lezeressen. Daaruit blijkt dat tijdschriften een krachtig medium zijn, zowel in bereik als in effectiviteit. De kracht wordt grotendeels bepaald door de band die lezers hebben met hun favoriete tijdschrift. Deze wordt versterkt als men zelf de keuze heeft gemaakt voor dat tijdschrift en is significant sterker dan wanneer het gratis is verkregen, zoals bij een dagbladmagazine.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Emotionele Waarde van betaalde tijdschriften

 1. 1. OnderzoeksrapportDe Emotionele Waarde van betaalde tijdschriftenjuni 2013
 2. 2. 1. Persbericht2. Conclusie3. Resultaten Leesgedrag Waardering Engagement Advertenties4. OpzetInhoudsopgave
 3. 3. Persbericht0
 4. 4. Een bewuste tijdschriftkeuze zorgt voor meer reclame-effectHoofddorp, 10 juni 2013 - Intomart GfK en Sanoma onderzochten de waarde van tijdschriften onder 924 lezeressen. Daaruit blijkt dattijdschriften een krachtig medium zijn, zowel in bereik als in effectiviteit. De kracht wordt grotendeels bepaald door de band die lezershebben met hun favoriete tijdschrift. Deze wordt versterkt als men zelf de keuze heeft gemaakt voor dat tijdschrift en is significantsterker dan wanneer het gratis is verkregen, zoals bij een dagbladmagazine.Vaker naar de (web)winkelUit het onderzoek blijkt dat een betaald tijdschrift veel beter aansluit bij de persoonlijkheid van de lezeres; ze herkent zich er in en het past bijhaar. Ook ziet ze haar betaalde tijdschrift vaker als haar favoriete tijdschrift. En als haar favoriete tijdschrift iets ‘zegt’ dan neemt ze dat ook aanals waar. Maar liefst 73% van de lezeressen van een betaald tijdschrift ziet haar tijdschrift als een ‘betrouwbare bron van informatie’. Betaaldetijdschriften worden vooral gezien als een tijdschrift van hoge kwaliteit (81%), terwijl slechts 52% dit zegt over gratis tijdschriften. Het betaaldetijdschrift maakt haar nieuwsgieriger en wordt vaker gezien als inspiratiebron. Uiteindelijk leiden betaalde tijdschriften dan ook tot een significanthoger winkel – en/of websitebezoek dan gratis tijdschriften.90% van de vrouwen wordt bereiktDat tijdschriften een krachtig medium zijn blijkt ook uit het bereik. Maar liefst 87% van de Nederlanders leest tijdschriften, dat zijn ruim 12 miljoenNederlanders. Vooral vrouwen (90%) en hoger welstandigen (W1 + W2: 91%) worden heel goed bereikt via tijdschriften. De mate waarin hettijdschrift wordt gelezen is voor de reclame-effectiviteit van groot belang. Deze is significant hoger voor betaalde tijdschriften dan voor gratistijdschriften. 80% leest het betaalde tijdschrift grotendeels/helemaal. Ook de gemiddelde leestijd verschilt behoorlijk; waar in een betaaldtijdschrift gemiddeld ruim een uur wordt gelezen, is dit in gratis tijdschriften slechts een half uur. Betaalde tijdschriften worden gemiddeld 3,1 keeropgepakt en opnieuw gelezen. Dit betekent dat de contactkans met een advertentie in een tijdschrift 3 keer zo groot is. Gratis tijdschriften wordengemiddeld 2,2 keer opgepakt.Goed gevoel beter voor reclame-effectBetaalde tijdschriften worden vaker op echte relaxplekken gelezen zoals bank, strand, tuin, bad en bed. Dat juist betaalde tijdschriften passen bijechte relaxmomenten blijkt ook uit de stellingen: Men ziet het lezen van het betaalde tijdschrift vaker als een ‘moment voor zichzelf’ (betaald: 79%vs gratis: 57%) en ‘iets waar je lekker voor gaat zitten’ (betaald: 81% vs gratis: 66%). 60% van de lezers van gratis tijdschriften gooit het tijdschriftna het lezen direct weg, dit is bij betaalde tijdschriften slechts 12%. Betaalde tijdschriften worden significant vaker (allemaal) bewaard ofweggegeven aan anderen. Bovendien wordt het lezen van het betaalde tijdschrift gezien als een cadeautje voor zichzelf (67%), dit is bij gratistijdschriften slechts 38%. Dit is belangrijk voor de reclame effectiviteit: hoe relaxter en positiever de sfeer waarin de reclameboodschap wordtontvangen, hoe beter de boodschap overkomt.
 5. 5. Conclusie0
 6. 6.  Betaalde tijdschriften hebben een significant groter bereik (OTS) dan gratis tijdschriften: ze worden vakergrotendeels/helemaal gelezen, er wordt langer in gelezen en ze worden vaker opgepakt. Betaalde tijdschriften hebben een significant sterkere band met de lezeres dan gratis tijdschriften; ze herkentzichzelf er vaker in, de inhoud van het tijdschrift sluit vaker helemaal aan bij haar smaak en interesses, ze zietze vaker als betrouwbare bron, ze beveelt ze vaker aan, ze noemt ze vaker één van haar favorietetijdschriften, ze voelt zich er vaker bij betrokken en het past beter bij haar. Betaalde tijdschriften inspireren significant vaker dan gratis tijdschriften: het maakt vaker enthousiast ennieuwsgierig, ze praat vaker met anderen over iets dat ze heeft gelezen in het tijdschrift, het helpt meer om bijte blijven bij de laatste trends en ontwikkelingen, ze denkt vaker na over hetgeen ze leest in tijdschrift, hetgeeft meer bruikbare tips & ideeën en het inspireert meer. Advertenties in betaalde tijdschriften leiden tot een significant hoger winkel- en websitebezoek danadvertenties in gratis tijdschriften.
 7. 7. Resultaten0LeesgedragWaarderingEngagementAdvertenties
 8. 8. LeesgedragMate waarin het tijdschrift wordt gelezenBetaalde tijdschriften wordensignificant vaker helemaalgelezen; 80% leest hethelemaal/grotendeels versus67% bij de gratis bladen** Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’ 1% 2%7%8%11%11%13%34%35%46%32%0%20%40%60%80%100%Betaald (n=504) Gratis (n=420)Ik lees het (vrijwel) helemaal, ik lees(vrijwel) alle artikelenIk lees het grotendeelsIk lees ongeveer de helftIk lees enkele artikelenIk lees het nauwelijks, ik blader het watdoorIk lees het eigenlijk helemaal niet
 9. 9. LeesgedragAantal keren dat tijdschrift ter hand wordt genomenBetaalde tijdschriften wordensignificant vaker meermaals terhand genomen dan gratistijdschriften (57% doet dit 3maal of vaker tegenover 32%bij gratis tijdschriften).Gemiddeld worden betaaldetijdschriften 3,1 keer ter handgenomen versus 2,2 keer bijde gratis tijdschriften.** Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’*1% 2%12%27%28%37%32%17%10%9%7%3%10%3%0%20%40%60%80%100%Betaald (n=504) Gratis (n=420)Weet nietVaker dan 5 keer5 keer4 keer3 keer2 keer1 keer0 keer***
 10. 10. LeesgedragRedenen om tijdschrift meer dan één keer te lezen De redenen om een tijdschriftmeer dan één keer te lezen zijnvoor betaalde tijdschriftengrotendeels hetzelfde als voorgratis bladen. Belangrijkste reden voor beidenis dat het nummer nog niet isuitgelezen; ruim tweederdenoemt deze reden. Er zijn echter 3 significanteverschillen: Betaalde tijdschriftenworden vaker nog een keergelezen om ‘ideeën op tedoen’, omdat men ‘een specifiekartikel wil (her)lezen’ en ‘terontspanning’.* Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’ 11%13%11%20%20%21%34%68%12%13%15%27%29%27%35%68%wat tijd wil verdrijveniets aan iemand anders wil laten zieninspiratie zoekideeen wil opdoeneen specifiek artikel wil (her)lezenter ontspanningik nog iets wil opzoekenik het nummer nog niet uit hebBetaald (n=434)Gratis (n=286)***Ik lees <tijdschrift> vaker dan 1 keer, omdat ik:
 11. 11. 11LeesgedragGemiddelde leestijd In betaalde tijdschriftenwordt door 70% van delezeressen meer dan eenhalf uur gelezen. In gratistijdschriften wordt dit doorslechts 31% gedaan. In betaalde tijdschriftenwordt significant langergelezen dan in gratistijdschriften (hoger in allecategorieën vanaf 45minuten, lager in allecategorieën tot en met 30minuten)3%2%8%4%15%9%18%13%22%17%11%21%7%19%7%8%3%4%2% 1%0%20%40%60%80%100%Betaald (n=504) Gratis (n=420)Ca 3 uur of langerCa. 2,5 uurCa. 2uurCa 1,5 uurCa. 1 uurCa. 45 minutenca. 30 minutenCa. 20 minutenCa. 15 minutenCa. 10 minutenCa. 5 minutenMinder dan 5 minutenGemiddelde leestijd:Betaalde tijdschriften 62 minutenGratis tijdschriften: 36 minuten************ Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’
 12. 12. LeesgedragPlaatsen waar tijdschrift wordt gelezen Top 6 Voor zowel betaalde alsgratis tijdschriften zijn ‘op debank’ en ‘aan de eettafel’ defavoriete leesplekken. Betaalde tijdschriftenworden significant vaker opechte relaxplekkengelezen, zoals op debank, in bed en in bad.* Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’ 6%11%20%17%40%69%12%12%30%31%54%86%In badOp het toiletBuiten (strand, tuin, etc)In bedAan de eettafelOp de bankBetaald (n=504)Gratis (n=420)***
 13. 13. Resultaten0LeesgedragWaarderingEngagementAdvertenties
 14. 14. WaarderingRapportcijfer tijdschriften14 Het gemiddelde rapportcijferis significant hoger voorbetaalde bladen. Het aantalhoge cijfers (8-10) is groteren het aantal onvoldoendesis kleiner.* Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’Gem:7.3Betaald GratisGem:7.7 *
 15. 15. WaarderingAanbeveling aan anderen15• De mate van aanbevelinglaat eenzelfde verdelingzien als de algemenerapportcijfers.• Het gemiddelde ligtsignificant hoger voorbetaalde tijdschriften. DeNPS is voor betaaldebalden positief (+5%), voorgratis bladen negatief (-4%).NPS+4,7%NPS- 3,6%10= zeker wel aanbevelen0= zeker niet aanbevelenLeeswijzer NPS:de ‘Net Promoter Score’ toont het verschil tussen depromotors (score 9 -10) en de detractors (score 0-6)Gem.7,6Gem.7,2** Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’6% 9%4%8%35%38%55%46%Betaald (n=504) Gratis (n=420)8-106-70-5Ik beveel nooitiets aan
 16. 16. Resultaten0LeesgedragWaarderingEngagementAdvertenties
 17. 17. EngagementBeoordeling van stellingen17 Op alle aspecten is hetpercentage (helemaal)mee eens significanthoger voor betaaldetijdschriften dan voor degratis uitgaven. Het verschil tussenbetaalde tijdschriften engratis tijdschriften is hetgrootst bij ‘hogekwaliteit’ en ‘is één vanmijn favorietetijdschriftenBetaald: n=504Gratis: n=420BetaaldtijdschriftGratistijdschrift* Significant verschiltussen ‘Betaald’ en‘Gratis’38%44%55%65%65%68%73%79%81%34%41%35%25%29%26%23%14%16%28%14%8%10%6%6%4%6%3%Met anderen pratenBetrokkenHerken mezelfFavoriete tijdschriftNieuwsgierigSluit aan bij smaak en interessesBetrouwbare bronMoment voor mezelfHoge kwaliteit(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens24%31%36%35%53%48%63%57%52%32%38%39%34%29%35%24%22%31%43%30%23%29%18%16%11%20%16%*********
 18. 18. EngagementBeoordeling van stellingen18Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen?Betaald: n=504Gratis: n=420BetaaldtijdschriftGratistijdschrift4%48%52%53%55%56%58%66%67%81%8%37%38%26%32%38%34%26%24%15%88%15%10%21%12%5%7%7%9%3%IrriteertNadenken over inhoudZin in volgend nummerMissenGesteld op tijdschriftEnthousiastBijblijven bij trendsPast bij mijCadeautje voor mijGa er lekker voor zitten(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens7%33%30%51%45%43%47%48%38%66%11%37%39%22%34%38%32%35%30%20%80%31%30%27%21%19%21%15%31%13%********* * Op bijna alle aspecten is hetpercentage (helemaal) meeeens significant hoger voorbetaalde bladen dan voorgratis bladen. Alleen het aandeel dataangeeft het blad te zullenmissen is ongeveer hetzelfde(betaald 53% gratis 51%). De grootste verschillen tussenbetaalde en gratis tijdschriftenzijn ‘het tijdschriften zien alseen cadeautje voor jezelf’ en‘als ik het tijdschrift uitheb, heb ik al weer zin in eenvolgend nummer* Significant verschiltussen ‘Betaald’ en ‘Gratis’
 19. 19. EngagementNa het lezen; bewaren, weggooien of weggeven19 Betaalde bladen worden nahet lezen significant vakerweggeven aananderen, terwijl gratistijdschriften significant vakerdirect na het lezen wordenweggegooid Van betaalde tijdschriftenworden significant vaker alleexemplaren bewaard* Significant verschil tussen‘Betaald’ en ‘Gratis’***1%12%60%16%4%23%0%9%12%16%18%60%0% 20% 40% 60% 80%Ik lees het helemaalniet, gooi het meteen…Bewaar ik alleeninteressante artikelenGooi ik het weg/bij hetoud papierBewaar ik af en toeeen exemplaar als er…Bewaar ik alleexemplarenGeef ik het weg aananderenBetaald (n=504)Gratis (n=420)
 20. 20. InspiratieBeoordeling van stellingen20Betaald: n=504Gratis: n=420BetaaldtijdschriftGratistijdschrift3%20%48%50%57%78%13%46%14%21%35%19%85%33%38%23%8%3%Naar de winkelHoor dingen het eerstScheur/knip uit tijdschriftenProduct/dienst gekochtTijdschrift inspireertGeeft me tips & ideeen(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens1%14%44%46%44%63%8%36%12%16%36%22%89%46%43%32%19%14%*** Betaalde tijdschriftenscoren significant hogerop inspiratie en hetgeven van tips enideeën waar men wataan heeft. Voor betaalde bladengeldt ook significantvaker dat men dingenhet eerst hoort via hettijdschrift. Bijna de helft (betaald50% en gratis 45%)geeft aan wel eens ietste hebben gekochtn.a.v. wat zij gelezenhebben in een tijdschrift* Significant verschiltussen ‘Betaald’ en‘Gratis’
 21. 21. Resultaten0LeesgedragWaarderingEngagementAdvertenties
 22. 22. Betaald: n=504Gratis: n=420BetaaldtijdschriftGratistijdschrift31%32%35%38%43%49%53%73%42%39%46%40%41%32%35%21%25%28%17%18%14%17%11%5%Bezoek winkelAanschaf product of dienstPassen bij mijn interessesLeuke extrasBrengen mij op ideeenBezoek websiteNieuwste product/dienstLogisch onderdeel(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens23%29%30%29%41%41%51%69%35%32%42%27%33%23%30%21%40%36%24%36%24%34%16%9%***** ****** De waardering vanadvertenties laat een aantalbelangrijke verschillen zientussen beide soortentijdschriften. Advertenties inbetaalde tijdschriften leidensignificant vaker tot bezoekwinkel en bezoek website. Ook vinden lezeressen datbetaalde tijdschriftensignificant vaker leukeextra’s bevatten dan degratis uitgaven. Opvallend is ook het hogepercentage in beide soortentijdschriften dat advertentiesals een logisch onderdeelvan het blad (betaald73%, gratis 69%) ziet.* Significant verschiltussen ‘Betaald’ en ‘Gratis’AdvertentiesStellingen over advertenties
 23. 23. Opzet0
 24. 24.  Methode: Online (CAWI) op deelnemers van het Intomart GfK Online panel dat bestaatuit ca. 127.000 personen. Veldwerkperiode: 13 maart 2013 t/m 24 maart 2013 Doelgroep: Lezeressen van betaalde en gratis tijdschriften in de leeftijd van 25 – 70 jaar Steekproef: Netto n=924 (n=100 per titel) Titels: Libelle, Margriet, Kinderen, Ouders van Nu, Delicious, Vrouw, Volkskrant Magazine,Wij Jonge Ouders, AllerhandeOnderzoeksopzet
 25. 25. Ingrid van der Werf, sr. Research ConsultantIngrid.vanderwerf@sanoma.comSanoma

×