Your SlideShare is downloading. ×
Bevaring og samarbeid i samlingsforvaltning
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bevaring og samarbeid i samlingsforvaltning

602
views

Published on

Innlegg holdt av Kristin Halaas på seminaret i regi av Kultimathule, Trondheim 15. september 2009. …

Innlegg holdt av Kristin Halaas på seminaret i regi av Kultimathule, Trondheim 15. september 2009.
NB. KomMA, Kompetansesenter for Museum og Arkiv, tidligere én avdeling i vestfoldmuseene, er nå delt i to avdeilnger: Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet.

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
602
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • Kultimathule
  • ” Bevaring – samarbeid innen arkiv, bibliotek og museum”
  • 15.09.2009
  • av Kristin Halaas
  • Prosjektleder FODAK: F orvaltning O g D okumentasjon A v K ulturhistorisk fotografi
 • 2.
  • Kort historikk – Museumssenteret i Vestfold
   • Aksjeselskap opprettet 2004, eid av museumseierne:
    • Sandefjord kommune
    • Larvik kommune
    • Vestfold fylkeskommune
    • Nord-Jarlsbergmuseene – interkommunalt foretak eid av kommunene i nordfylket
   • Juni 2008 – Vestfold fylkeskommune eneeier, økt driftsbudsjett
   • Januar 2009 – samorganisert med fylkesarkivet til Kompetansesenter for Museum og Arkiv
   • Juni 2009 – aksjeselskapet avviklet
   • Juli 2009 – avdeling i nykonsolidert Vestfoldmuseene IKS
 • 3.
  • I begynnelsen
   • Museumssenteret et tiltak utenfor museene
    • Basert på samarbeid
    • Ingen myndighet
    • Begrenset mulighet for styring
    • Museumsrådet – møttes månedlig, enighet etablert her
  • Nå (etter 1. juli i år)‏
   • Del av Vestfoldmuseene IKS
    • Større styringsmulighet
    • Faglig ansvar for (deler av) gjenstandsforvaltningen lagt til KomMA
 • 4.
  • I praksis: realkosolidering på grasrotplan i 4 år før formell konsolidering
   • Arbeidsgrupper for gjenstand, foto, arkivalia
   • Prosjektorganisering av samlingsforvaltning
    • Utvikling parallelt med gjenstandsflytting
   • Museumsrådet – forum hvor museumslederne møttes månedlig
  • Fylkeskommunen sterk støttespiller og pådriver
 • 5.
  • FØR: Ingen statlige investeringsmidler før konsolideringen, men til sammen investert rundt 27 mill. kroner
  • NÅ: Fått lovnad om 11 mill til nytt bygg fra spillemidlene fordelt på 3 år
   • Forutsetter at Vfk og kommunene følger opp
   • Konserveringsverksted
   • Utvidet magasinkapasitet, bl.a. kaldere magasin for plastnegativer
   • Digitaliseringsverksted for foto
 • 6.
  • Ressurser i dag
   • 16 personer, hvorav
    • 11 fast ansatte (ti og et halvt årsverk)‏
    • 1 vikariat 90% ‏
    • 3,3 prosjektfinansierte engasjementer
   • Seksjon for arkiv 6 personer
   • Seksjon for museum 10 personer
   • Budsjett 2009; 13,8 millioner
   • Til sammenligning: Vestfoldmuseene IKS
    • 60 ansatte
    • 60 millioner
 • 7.
  • Personalressurser – avd for museum
   • Prosjektleder fotobevaringsprosjekt (kunsthistoriker)‏
   • Prosjektmedarbeider fotobevaring
   • Dokumentalist (Primus- og registrerings-'spesialist‘)
   • IKT/drifts-ansvarlig
   • Prosjektleder gjenstandsbehandling (historiker)‏
   • Prosjektassistent gjenstandsbehandling
   • Konservator (spesialfelt tekstil)‏
   • Fotograf (gjenstandsfoto)‏
   • En person på tiltak som gjør forefallende oppgaver
 • 8.
  • Personalressurser – avd for arkiv
   • 2 x arkivar/historiker
   • arkivar/kulturhistoriker
   • arkivformidler/kulturhistoriker
   • arkivar/bibliotekar
   • prosjektmedarbeider
 • 9.
  • 3000 m 2 magasin fordelt på klima:
   • 50% RH, 15-16 0 C
    • Malerier
    • Tekstiler
    • Annet gjenstandsmateriale
   • 40% RH 12-13 0 C
    • Fotografisk materiale
   • Uten klimastyring
    • Jernmagasin ‏
   • Planer om arkivmagasiner i nybygg
 • 10.
  • Oppgaver og mål
   • Bevaring
    • fellesmagasin – bevaringsforhold som forlenger levetiden
    • forebyggende konservering
    • tilstandsregistrering – grunnlag for bevaringsplan
   • Dokumentasjon
    • minimumsregistrering
    • digitale opptak
    • skanning av museumskort
    • bevaring av dokumentasjonen et selvstendig mål
   • Forvaltning
    • magasinering
    • oversikt og dokumentasjon av prosess og tiltak
   • Formidling (og forskning)‏
    • kontroll med dokumentasjon legger grunnlaget for formidling og forskning
 • 11.
  • Hva gjør vi
   • Fellestiltak for bevaring, dokumentasjon og formidling av kulturarven
   • Gjenstander, fotografier, arkiver
   • Dokumentasjon av gjenstand og kunnskapen om den, samt historikk (hva har skjedd med gjenstanden; støvsuging, emballering, avfotografering utlån etc.)‏
 • 12.
  • Gjenstander fra museene
   • Elektronisk flyttemelding – 'mappe' følger hver gjenstand, her registreres alt som gjøres med den
   • Mottak, rengjøres (preventiv konservering)‏
   • Fryses (-30 0 C i 3 døgn)‏
   • Avfotograferes
   • Tilstandsbedømmes av konservator
   • Magasineres, strekkode på gjenstand og hylle
   • Strekkoder for alle hendelser
 • 13.
  • Fotoarkiver og -samlinger (fylkesansvarlig)‏
   • Logistikksystem (nett-applikasjon) for samlingsforvaltning
   • Museene registrerer hierarkisk alle samlinger, også de som ikke skal flyttes
    • Registrering på serienivå, ikke enkeltbildenivå
    • Enkeltbilderegistrering foretas senere, der det er prioritert
   • Delsamlinger 'flyttemeldes' i logistikksystemet
   • Flytting/overføring
   • Mottak, evt støvsuging, rengjøring, verifisering
   • Magasinering, strekkodemerkes
 • 14.
  • Arkiver
   • Ansvar for privatarkiver (bedrifter, privat-personer, organisasjoner), samt arkiver etter fylkeskommunale virksomheter
    • Kommunale arkiver er IKA Kongsbergs ansvar
   • Mottak, depot
   • Ordning
   • Tilgjengeliggjøring
   • Formidling
    • Digitalt fortalt
    • Den kulturelle skolesekken
    • Nettutstillinger
 • 15.
  • Bevaringsplan for privatarkiver
   • Sentralt verktøy i arbeidet med å sikre representativ dokumentasjon av fylkets historie og samfunnsutvikling
   • Kartlegging av det som finnes
    • Lokale arbeidsgrupper, høy grad av deltagelse, 13 referansegrupper, styrke egenkompetanse
    • Prioriterte innsamlingsområder
    • Funksjonsbasert (ikke innholdsbasert) analyse
     • Identifisering av viktige samfunnsområder, særtrekk
  • (Marit Slyngstad: marits@vfk.no)‏
 • 16.
  • Prosjekter
   • LIMA ( L ogistikk, I nnlemmelse, MA gasin) avsluttet
    • Et systemutviklings- og utprøvingsprosjekt
   • FLYT ( F lytting, L ogistikk, Y telse, T ilgang) ut 2010
    • Start høst 2007, er finansiert for hele perioden (ut 2010); flytting og utvikling
   • FORA (forprosjekt FO to R ednings A ksjon) 2007-08
    • Plan for bevaring av kulturhistoriske fotografi
   • FODAK ( F orvaltning O g D okumentasjon A v K ulturhistorisk fotografi) ut 2011
    • Logistikk og forvaltning, oversikt, overføring av foto
   • NILS ( N asjonalmuseets I nformasjons og L ogistikk S ystem)‏
    • Samarbeid med Nasjonalmuseet, bygger videre på erfaringene fra LIMA
    • skal utvikle en generell, systemuavhengig løsning, blant annet innkjøp og utlån
   • FORMIDLINGSPROSJEKTER 2009
    • Tre digitale fortellinger med utgangspunkt i arkivmateriale
    • Forprosjekt på Topografisk arkiv i samarbeid med Fylkeskommunen/Kulturarv
   • Til sammen prosjektinntekter på mer enn 7 mill kroner
 • 17.
  • Erfaringer
   • Mest ressurskrevende
    • fysisk håndtering av gjenstandene, mye av det øvrige kan rasjonaliseres?
    • Utvikling av fellesrutiner
   • Digitalisering er ikke flaskehalsen
   • Stort behov for opplæring og kompetanseheving i alle ledd
   • Behov for til dels annen kompetanse enn tidligere
    • Bruk av IKT, utvikling
    • Konservering
   • Faste team på tvers av enhetene er et MUST
    • Mest effektivt og gir best resultater
 • 18.
  • Erfaringer forts.
   • Magasinkapasiteten ikke planlagt differentiert nok
    • For mange ting i klimastyrt magasin som ikke trenger det (f.eks. metall, store tregjenstander)‏
   • Bruker MYE tid på vurdering av gjenstander
    • Jfr Johan Knutsson: “Erfarenheter från et fiktivt gallringsförsök på Nordiska museet” (maaange mangletrær)‏
    • Billigere å ta vare på alt enn å bruke tid på å vurdere hva man skal ta vare på?
    • Mange vurderinger og utvalg kan sinke prosessen
 • 19.
  • Erfaringer forts.
   • Dilemma: overføring av materiale etter hvilke kriterier?
    • Museene flyttet etter andre kriterier enn faglige
    • Museene har ikke hatt gode nok oversikter over eget materiale
   • Konsekvens av Museumssenteret:
    • Museene FÅR bedre oversikt over eget materiale, både hver for seg og samlet
   • Viktig: FÅ TING GJORT!
    • Derfor: OK å flytte først, utvelgelsesprosess etterpå
 • 20.
  • Hvorfor har vi lyktes?
   • Fylkeskommunen i ryggen
   • Ikke vært redd for å telle – kvantitet og måloppnåelse
   • Laget gode systemer
   • Enighet
   • Teamwork
   • Harmonisering av rutiner
   • Organisering som tydeliggjør målet
 • 21.
  • Hva kunne vi gjort bedre/annerledes?
   • Enda tydeligere fokus på målet
   • Bedre samkjøring av de samarbeidende enhetene
   • Arbeidet med samlinger burde vært sterkere forankret, konkretisert og kvantifisert i de samarbeidende enhetenes virksomhetsplaner
   • Fler fellesaktiviteter utenom gjenstandsbehandling
    • Kompetansehevende internseminarer
    • Koordinering og harmonering av registreringsrutiner
 • 22.
  • Kontakt oss:
   • Avdelingsleder Kjersti Løkken: [email_address]
   • Foto: Kristin Halaas [email_address]
   • Gjenstandsflytting: Eivind Gramer [email_address]
   • Registrering: Cathrine Guldahl [email_address]
   • Konservator: Kaisa Bengtsson [email_address]
   • Arkivsaker: [email_address]
  • www.vemu.no det nye Vestfoldmuseene IKS
  • www.muve.no Museumssenteret (gamle sider)‏
  • fylkesarkivet.vfk.no Fylkesarkivet
 • 23.
  • Publikasjoner
   • Og stolen går sin gang
    • Oppsummering av pilotflyttingen 2006
   • Mellom kart og terreng i museumslandskapet
    • Rapport fra LIMA-prosjektet 2006-7
   • Rapportene finnes på hjemmesiden
    • http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/rapporter
   • Se også andre presentasjoner
    • http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/presentasjoner
 • 24.
  • TAKK FOR MÆ!