Bevaring og samarbeid i samlingsforvaltning

1,025 views

Published on

Innlegg holdt av Kristin Halaas på seminaret i regi av Kultimathule, Trondheim 15. september 2009.
NB. KomMA, Kompetansesenter for Museum og Arkiv, tidligere én avdeling i vestfoldmuseene, er nå delt i to avdeilnger: Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bevaring og samarbeid i samlingsforvaltning

 1. 1. <ul><li>Kultimathule </li></ul><ul><li>” Bevaring – samarbeid innen arkiv, bibliotek og museum” </li></ul><ul><li>15.09.2009 </li></ul><ul><li>av Kristin Halaas </li></ul><ul><li>Prosjektleder FODAK: F orvaltning O g D okumentasjon A v K ulturhistorisk fotografi </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Kort historikk – Museumssenteret i Vestfold </li></ul><ul><ul><li>Aksjeselskap opprettet 2004, eid av museumseierne: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sandefjord kommune </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Larvik kommune </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vestfold fylkeskommune </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nord-Jarlsbergmuseene – interkommunalt foretak eid av kommunene i nordfylket </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Juni 2008 – Vestfold fylkeskommune eneeier, økt driftsbudsjett </li></ul></ul><ul><ul><li>Januar 2009 – samorganisert med fylkesarkivet til Kompetansesenter for Museum og Arkiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Juni 2009 – aksjeselskapet avviklet </li></ul></ul><ul><ul><li>Juli 2009 – avdeling i nykonsolidert Vestfoldmuseene IKS </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>I begynnelsen </li></ul><ul><ul><li>Museumssenteret et tiltak utenfor museene </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Basert på samarbeid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingen myndighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begrenset mulighet for styring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Museumsrådet – møttes månedlig, enighet etablert her </li></ul></ul></ul><ul><li>Nå (etter 1. juli i år)‏ </li></ul><ul><ul><li>Del av Vestfoldmuseene IKS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Større styringsmulighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Faglig ansvar for (deler av) gjenstandsforvaltningen lagt til KomMA </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>I praksis: realkosolidering på grasrotplan i 4 år før formell konsolidering </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsgrupper for gjenstand, foto, arkivalia </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektorganisering av samlingsforvaltning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikling parallelt med gjenstandsflytting </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Museumsrådet – forum hvor museumslederne møttes månedlig </li></ul></ul><ul><li>Fylkeskommunen sterk støttespiller og pådriver </li></ul>
 5. 5. <ul><li>FØR: Ingen statlige investeringsmidler før konsolideringen, men til sammen investert rundt 27 mill. kroner </li></ul><ul><li>NÅ: Fått lovnad om 11 mill til nytt bygg fra spillemidlene fordelt på 3 år </li></ul><ul><ul><li>Forutsetter at Vfk og kommunene følger opp </li></ul></ul><ul><ul><li>Konserveringsverksted </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvidet magasinkapasitet, bl.a. kaldere magasin for plastnegativer </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaliseringsverksted for foto </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Ressurser i dag </li></ul><ul><ul><li>16 personer, hvorav </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>11 fast ansatte (ti og et halvt årsverk)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 vikariat 90% ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3,3 prosjektfinansierte engasjementer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Seksjon for arkiv 6 personer </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksjon for museum 10 personer </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett 2009; 13,8 millioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Til sammenligning: Vestfoldmuseene IKS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>60 ansatte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60 millioner </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Personalressurser – avd for museum </li></ul><ul><ul><li>Prosjektleder fotobevaringsprosjekt (kunsthistoriker)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektmedarbeider fotobevaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentalist (Primus- og registrerings-'spesialist‘) </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT/drifts-ansvarlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektleder gjenstandsbehandling (historiker)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektassistent gjenstandsbehandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Konservator (spesialfelt tekstil)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotograf (gjenstandsfoto)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>En person på tiltak som gjør forefallende oppgaver </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Personalressurser – avd for arkiv </li></ul><ul><ul><li>2 x arkivar/historiker </li></ul></ul><ul><ul><li>arkivar/kulturhistoriker </li></ul></ul><ul><ul><li>arkivformidler/kulturhistoriker </li></ul></ul><ul><ul><li>arkivar/bibliotekar </li></ul></ul><ul><ul><li>prosjektmedarbeider </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>3000 m 2 magasin fordelt på klima: </li></ul><ul><ul><li>50% RH, 15-16 0 C </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malerier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekstiler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Annet gjenstandsmateriale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>40% RH 12-13 0 C </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fotografisk materiale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uten klimastyring </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jernmagasin ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Planer om arkivmagasiner i nybygg </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Oppgaver og mål </li></ul><ul><ul><li>Bevaring </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>fellesmagasin – bevaringsforhold som forlenger levetiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>forebyggende konservering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tilstandsregistrering – grunnlag for bevaringsplan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>minimumsregistrering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitale opptak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skanning av museumskort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bevaring av dokumentasjonen et selvstendig mål </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forvaltning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>magasinering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oversikt og dokumentasjon av prosess og tiltak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Formidling (og forskning)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kontroll med dokumentasjon legger grunnlaget for formidling og forskning </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Hva gjør vi </li></ul><ul><ul><li>Fellestiltak for bevaring, dokumentasjon og formidling av kulturarven </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjenstander, fotografier, arkiver </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon av gjenstand og kunnskapen om den, samt historikk (hva har skjedd med gjenstanden; støvsuging, emballering, avfotografering utlån etc.)‏ </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Gjenstander fra museene </li></ul><ul><ul><li>Elektronisk flyttemelding – 'mappe' følger hver gjenstand, her registreres alt som gjøres med den </li></ul></ul><ul><ul><li>Mottak, rengjøres (preventiv konservering)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Fryses (-30 0 C i 3 døgn)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Avfotograferes </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilstandsbedømmes av konservator </li></ul></ul><ul><ul><li>Magasineres, strekkode på gjenstand og hylle </li></ul></ul><ul><ul><li>Strekkoder for alle hendelser </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Fotoarkiver og -samlinger (fylkesansvarlig)‏ </li></ul><ul><ul><li>Logistikksystem (nett-applikasjon) for samlingsforvaltning </li></ul></ul><ul><ul><li>Museene registrerer hierarkisk alle samlinger, også de som ikke skal flyttes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registrering på serienivå, ikke enkeltbildenivå </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enkeltbilderegistrering foretas senere, der det er prioritert </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Delsamlinger 'flyttemeldes' i logistikksystemet </li></ul></ul><ul><ul><li>Flytting/overføring </li></ul></ul><ul><ul><li>Mottak, evt støvsuging, rengjøring, verifisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Magasinering, strekkodemerkes </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Arkiver </li></ul><ul><ul><li>Ansvar for privatarkiver (bedrifter, privat-personer, organisasjoner), samt arkiver etter fylkeskommunale virksomheter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommunale arkiver er IKA Kongsbergs ansvar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mottak, depot </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordning </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring </li></ul></ul><ul><ul><li>Formidling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitalt fortalt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Den kulturelle skolesekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nettutstillinger </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Bevaringsplan for privatarkiver </li></ul><ul><ul><li>Sentralt verktøy i arbeidet med å sikre representativ dokumentasjon av fylkets historie og samfunnsutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartlegging av det som finnes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokale arbeidsgrupper, høy grad av deltagelse, 13 referansegrupper, styrke egenkompetanse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prioriterte innsamlingsområder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Funksjonsbasert (ikke innholdsbasert) analyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identifisering av viktige samfunnsområder, særtrekk </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>(Marit Slyngstad: marits@vfk.no)‏ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Prosjekter </li></ul><ul><ul><li>LIMA ( L ogistikk, I nnlemmelse, MA gasin) avsluttet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et systemutviklings- og utprøvingsprosjekt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>FLYT ( F lytting, L ogistikk, Y telse, T ilgang) ut 2010 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Start høst 2007, er finansiert for hele perioden (ut 2010); flytting og utvikling </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>FORA (forprosjekt FO to R ednings A ksjon) 2007-08 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan for bevaring av kulturhistoriske fotografi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>FODAK ( F orvaltning O g D okumentasjon A v K ulturhistorisk fotografi) ut 2011 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Logistikk og forvaltning, oversikt, overføring av foto </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NILS ( N asjonalmuseets I nformasjons og L ogistikk S ystem)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samarbeid med Nasjonalmuseet, bygger videre på erfaringene fra LIMA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skal utvikle en generell, systemuavhengig løsning, blant annet innkjøp og utlån </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>FORMIDLINGSPROSJEKTER 2009 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tre digitale fortellinger med utgangspunkt i arkivmateriale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forprosjekt på Topografisk arkiv i samarbeid med Fylkeskommunen/Kulturarv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Til sammen prosjektinntekter på mer enn 7 mill kroner </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Erfaringer </li></ul><ul><ul><li>Mest ressurskrevende </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>fysisk håndtering av gjenstandene, mye av det øvrige kan rasjonaliseres? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikling av fellesrutiner </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Digitalisering er ikke flaskehalsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stort behov for opplæring og kompetanseheving i alle ledd </li></ul></ul><ul><ul><li>Behov for til dels annen kompetanse enn tidligere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av IKT, utvikling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konservering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Faste team på tvers av enhetene er et MUST </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mest effektivt og gir best resultater </li></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Erfaringer forts. </li></ul><ul><ul><li>Magasinkapasiteten ikke planlagt differentiert nok </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>For mange ting i klimastyrt magasin som ikke trenger det (f.eks. metall, store tregjenstander)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bruker MYE tid på vurdering av gjenstander </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jfr Johan Knutsson: “Erfarenheter från et fiktivt gallringsförsök på Nordiska museet” (maaange mangletrær)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Billigere å ta vare på alt enn å bruke tid på å vurdere hva man skal ta vare på? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mange vurderinger og utvalg kan sinke prosessen </li></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Erfaringer forts. </li></ul><ul><ul><li>Dilemma: overføring av materiale etter hvilke kriterier? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Museene flyttet etter andre kriterier enn faglige </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Museene har ikke hatt gode nok oversikter over eget materiale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Konsekvens av Museumssenteret: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Museene FÅR bedre oversikt over eget materiale, både hver for seg og samlet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Viktig: FÅ TING GJORT! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Derfor: OK å flytte først, utvelgelsesprosess etterpå </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Hvorfor har vi lyktes? </li></ul><ul><ul><li>Fylkeskommunen i ryggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke vært redd for å telle – kvantitet og måloppnåelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Laget gode systemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Enighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Teamwork </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmonisering av rutiner </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisering som tydeliggjør målet </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Hva kunne vi gjort bedre/annerledes? </li></ul><ul><ul><li>Enda tydeligere fokus på målet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre samkjøring av de samarbeidende enhetene </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidet med samlinger burde vært sterkere forankret, konkretisert og kvantifisert i de samarbeidende enhetenes virksomhetsplaner </li></ul></ul><ul><ul><li>Fler fellesaktiviteter utenom gjenstandsbehandling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetansehevende internseminarer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinering og harmonering av registreringsrutiner </li></ul></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Kontakt oss: </li></ul><ul><ul><li>Avdelingsleder Kjersti Løkken: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto: Kristin Halaas [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjenstandsflytting: Eivind Gramer [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Registrering: Cathrine Guldahl [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Konservator: Kaisa Bengtsson [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Arkivsaker: [email_address] </li></ul></ul><ul><li>www.vemu.no det nye Vestfoldmuseene IKS </li></ul><ul><li>www.muve.no Museumssenteret (gamle sider)‏ </li></ul><ul><li>fylkesarkivet.vfk.no Fylkesarkivet </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Publikasjoner </li></ul><ul><ul><li>Og stolen går sin gang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppsummering av pilotflyttingen 2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mellom kart og terreng i museumslandskapet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapport fra LIMA-prosjektet 2006-7 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rapportene finnes på hjemmesiden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/rapporter </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Se også andre presentasjoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/presentasjoner </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>TAKK FOR MÆ! </li></ul>

×