• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Test4
 

Test4

on

 • 422 views

 

Statistics

Views

Total Views
422
Views on SlideShare
422
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Test4 Test4 Document Transcript

  • BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ 4 Ngôn ngữ lập trình C Thời gian: 15’ Họ tên:……………………………………… Lớp………………………………………….. Câu 1: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int i, j, k, x=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=0;j<i;++j) { switch(i+j) { case -1: case 0: x = x+1; break; case 1: case 2: case 3: x = x+2; break; } } printf(quot;%dquot;,x); getch(); } a. 8 b. 10 c. 13 d. Không câu nào đúng Câu 2: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: main() { char name[10]=quot;APTECHquot;; int i; for(i=0;name[i]!='0';i++); { printf(quot;%dquot;,i); } } a.6 b. APTECH c.0123456 d. Không câu nào đúng Câu 3: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: main() { int i=1; while(i<=5); { printf(quot;%dquot;,i); i++; } } a. Runtime Error. b. Syntax Error. c. Logical Error Câu 4: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main(){ int a, count; int funct(int count); for(count=1; count<=5;++count)
  • { a= funct(count); printf(quot;t%dquot;,a); } } int funct(int x){ int y; y=x*x; return(y); } a. 1 1 1 1 1 b. 1 4 9 16 25. c. 2 4 8 16 32. d. Không câu nào đúng. Câu 5: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include <stdio.h> #include <conio.h> main(){ int i=0, x=0; do { if (i%5==0) x++; ++i; } while (i<20); printf(quot;%dquot;,x); } a. 4 b. 10 c. 0 d. Không đáp án nào đúng Câu 6: Chọn kết quả của đoạn chương trình C sau đây: int j; for(j=1; j<10; j+=2) printf(“%d ”,j); a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b. 2 4 6 8 c. 1 3 5 7 9 d. 1 2 4 6 8 Câu 7: Trong ngôn ngữ, C hàm scanf() được dùng để? a. In một tập tin. b. Hiển thị các giá trị ra màn hình. c. Truyền dữ liệu ra máy in. d. Nhận giá trị cho biến. Câu 8: Vòng lặp sau chạy bao nhiêu lần: c1=’a’; while (c1>=’a’ && c1 <= ‘z’) { c1++; } a. 25 b.26 c.0 d.1 Câu 9: Chạy đoạn chương trình sau: main() { int a,b,c; b=2; a= 2*(b++); c= 2*(++b); } Lựa chọn nào dưới đây là đúng? a. a=4,c=6 b. a=3,c=8 c. b=3,c=6 d. a=4,c=8 Câu 10: Mảng khi là tham số truyền cho hàm, được truyền theo
  • a. Tham trị. b. Tham biến. c. Cả tham trị và tham biến. d. Ba cách trả lời trên đều không đúng.