Test3

320 views
272 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test3

  1. 1. BÀI TRẮC NGHIỆM SỐ 3 Ngôn ngữ lập trình C Thời gian: 15’ Họ tên:……………………………………… Lớp………………………………………….. Câu 1: Trong C để thực hiện ép kiểu (type casting), bạn cần sử dụng thư viện nào sau đây? a. iostream.h. b. ctype.h. c. math.h. d. Không phải 3 kết qủa trên Câu 2: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:x=0; switch(x) { case 1: printf( quot;Onequot; ); case 0: printf( quot;Zeroquot; ); case 2: printf( quot;Hello Worldquot; ) } a.One b.Zeroc.Hello World d.ZeroHello World Câu 3: x có kết quả là bao nhiêu sau khi chạy đoạn chương trình này? int x; for(x=0; x<10; x++) {} a. 10 b.9 c.0 d. Chương trình bị lỗi Câu 4: Cho biết kết quả của biểu thức sau:!(1 && !(0 || 1)) a. Đúng b. Sai c. Không thể xác định kết quả Câu 5: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int i,j,k,x=0; for(i=0; i<5;++i) for(j=0;j<i;++j) { switch(i+j){ case –1: case 0 : x = x+1; break; case 1: case 2: case 3: x = x+2; break; default: x = x+3; } } printf(“%d”,x); } a.20 b. 21 c.22 d.Không kết qủa nào đúng Câu 6: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: main() { int x, y = 1, z; if ( z = y < 0 ) x = 3; else if ( y == 0 ) x = 5;
  2. 2. else x = 7; printf(quot;n%d, %dquot;, x, y); } a. 7,0 b. 7,1 c.3,3 d.Không kết qủa nào đúng Câu 7: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: # include <stdio.h> # include <conio.h> main() { int a, b = 0; int c[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; for (a = 0; a < 10; ++a) if ((a%2) == 0) b = b + c[a]; printf(“%d”, b); } a. 10 b. 15 c. 25 d. Không kết qủa nào đúng Câu 8: Cho biết kết quả của i:double i = 15 + 80 / 2 * 10 - 12 * 2 / 3 – 10 a. 298.00 b. 553.00 c. 397.00 d. 553.00 Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> main() { int i; char ch; for(i = 0, ch = 65; i < 4; i++, ch += 2*i) putchar(ch); a. 65 66 67 68. b. ACGM. c. 65 67 71 77. d. ABCD. Câu 10: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: #include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int i, j, k, x=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=0;j<i;++j) { switch(i+j) { case -1: case 0: x = x+1; break; case 1: case 2: case 3: x = x+2; break; } } printf(quot;%dquot;,x); getch(); } a. 8 b.10 c. 13 d.Không có câu nào đúng.

×