• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Session 04 Final Sua
 

Session 04 Final Sua

on

 • 865 views

 

Statistics

Views

Total Views
865
Views on SlideShare
778
Embed Views
87

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 87

http://t0904h.blogspot.com 87

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Session 04 Final Sua Session 04 Final Sua Presentation Transcript

  • Sử dụng biểu mẫu và khung Chương 4
  • Mục tiêu  Sử dụng biểu mẫu và các phần tử nhập thông thường trong HTML  Sử dụng khung Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 2 of 18
  • Giới thiệu biểu mẫu  Sử dụng biểu mẫu  Thu thập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác để người dùng đăng ký vào một dịch vụ nào đó  Tập hợp thông tin dùng để đăng ký mua một mặt hàng nào đó, ví dụ, khi muốn mua một cuốn sách trên Internet, ta phải điền tên, địa chỉ gửi thư qua bưu điện, phương thức thanh toán và các thông tin liên quan... Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 3 of 18
  • Ví dụ một biểu mẫu Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 4 of 18
  • Sử dụng biểu mẫu  Phần tử FORM <FORM> … </FORM>  Các thuộc tính của FORM  ACCEPT  ACTION  METHOD Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 5 of 18
  • Thuộc tính các phần tử nhập HTML  Phần tử INPUT  TYPE  NAME  VALUE  SIZE  MAXLENGTH  CHECKED  SRC Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 6 of 18
  • Input – Các kiểu TYPE  TEXT [ Default ]  CHECKBOX  RADIO  SUBMIT  RESET  IMAGE  BUTTON Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 7 of 18
  • Các phần tử nhập khác -1  Phần tử TextArea  cols  rows  Size  type  Value  Phần tử BUTTON  name  value  type Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 8 of 18
  • Các phần tử nhập khác -2  Phần tử SELECT  Name  size  Multiple  Phần tử LABEL Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 9 of 18
  • Tạo biểu mẫu  Điều khiển các phần tử  Thiết lập tiêu điểm  Thứ tự Tab  Phím truy nhập (phím tắt)  Vô hiệu hóa phần tử Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 10 of 18
  • Khung  Khung chia một cửa sổ trình duyệt thành nhiều vùng riêng biệt, mà mỗi vùng có thể hiển thị một trang riêng biệt có thể cuốn được  Ví dụ, ta có thể sử dụng ba khung trong trang Web, một làm biểu ngữ (banner), một làm menu điều hướng và một để hiển thị dữ liệu Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 11 of 18
  • Sử dụng khung  Hiển thị một biểu tượng (logo) hoặc thông tin tĩnh trên một vị trị cố định trên trang Web  Người dùng có thể kích vào và di chuyển quanh web site mà không cần phải liên tục quay lại trang nội dung  Nhiều cách hiển thị (Multiple views) Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 12 of 18
  • Phần tử FRAMESET  Khung được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ FRAMESET  Các thuộc tính bao gồm :  Rows  Cols Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 13 of 18
  • Phần tử FRAME  Các thuộc tính của FRAME bao gồm :  name  src  noresize  scrolling  frameborder  marginwidth  marginheight Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 14 of 18
  • Khung lồng <HTML> <HEAD> <TITLE>Nested Frames</TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="33%, 33%, 34%"> <FRAME src = "flowers.jpg"> <FRAMESET rows="40%, 50%"> <FRAME src = "x.html"> <FRAME src = "y.html"> </FRAMESET> <FRAME src = "flowers.jpg"> </FRAMESET> </HTML> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 15 of 18
  • Kết quả Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 16 of 18
  • Phần tử NOFRAMES <HTML> <FRAMESET COLS=”40%,60%”> <FRAME SRC=”Flowers.jpg” NAME=”Flowers” SCROLLING=yes> <FRAMESET ROWS=”60,*”> <FRAME SRC=”x.html” NAME=”x” SCROLLING=no FRAMEBORDER=no> <FRAME SRC=”y.html” NAME=”y”> <NOFRAMES> Frames are not being displayed. Click here <A href=”main.htm”>for a non-frames version</A> </NOFRAMES> </FRAMESET> </FRAMESET> </HTML> Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 17 of 18
  • Khung trên dòng (IFRAME )  Thuộc tính  Name  Width  Height Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 4/ 18 of 18