Epc Assignment2 Vn

489 views
437 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Epc Assignment2 Vn

  1. 1. Assignment 2 Câu hỏi 1: Viết một chương trình dựa trên menu như sau: 1. Nhap N,M 2. Hiển thị hình chữ nhật số của M với N cột 3. Tính tổng các số nguyên tố trong hình chữ nhật này 4. Tính tổng các số ơ hàng cuối cùng 5. Thóat Q1. Nhập N Khi người dùng chọn 1 từ menu chính, làm như sau: • Đầu tiên hiển thị dòng “Nhập giá trị N:”, N phải là số dương • Sau đó, hiển thị dòng cảnh báo và bắt nhập lại N nếu người dùng nhập vào số âm hoặc bằng không • Tiếp theo, hiển thị dòng “Nhập giá trị M:” và nhập số nguyên M phải lớn hơn N • Sau đó hiển thị dòng cảnh báo và bắt nhập lại M nếu nó nhỏ hơn N • Cuối cùng lưu hai biến N, M vào hai biến trong hàm main() và trả lại menu chính Module này phải được viết thành hàm thực hiện chức năng sau: • Hai đối số được truyền theo kiểu tham chiếu(sử dụng con trỏ) • Lưu giá trị người dùng nhập vào từ bàn phím vào biến trong hàm main() Q2. Hiển thị hình chữ nhật số M với N cột Khi người dùng chọn số 2 từ menu chính, hiển thị hình chữ nhật của số M với N cột(hình chữ nhật có vị trí số 1 là 1, vị trí thứ 2 là 2…) Phần này phải viết thành hàm có chức năng như sau: • Hàm có 2 đối số truyền theo kiểu tham chiếu • Hiển thị kết quả Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 7 8 9 9 10 9 10 11 12 10 13 14 15 Q3. Khi người dùng chọn số 3 từ menu chính, tính tổng các số nguyên tố trong hình hình chữ nhật và trả về kết quả cho hàm main() Module này phải viết thành hàm như sau: • Hàm có 2 đối số truyền theo kiểu tham trị • Trả lại kết quả cho hàm main() Chú ý: Viết một hàm riêng để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: The result is:18 The result is:18 The result is:42 Q3. Cộng các số ở cột cuối cùng
  2. 2. Khi người dùng chọn số 4 từ menu chính, chương trình sẽ cộng các phần tử ở cột cuối cùng và trả về kết quả cho hàm main() Phần này phải viết thành hàm như sau: • Hàm có 2 đối được truyền theo kiểu tham trị • Trả lại kết quả cho hàm main() Example: With N = 3, M = 10: With N = 4, M = 10: With N = 4, M = 15: The result is:18 The result is:12 The result is:24 Q5. Thóat Khi người dùng chọn 5 từ menu chính, thóat khỏi chương trình. Câu 2: Viết một chương trình nhập N chuỗi, lưu các chuỗi này vào trong một mảng, hiển thị ra màn hình gồm ba phần, phần thứ nhất hiển thị tất cả các chuỗi, dòng thứ 2 gồm tổng số các chuỗi có chiều dài là một số chẵn(ví dụ: chuỗi s có chiều dài là số chẵn nếu strlen(s) %2==0) và phần 3 in ra tất cả các chuỗi có chiều dài là số chẵn. Chương trình phải được tổ chức thành các hàm như sau: • Nhập vào số N và các chuỗi • Hiển thị nội dung 3 phân như mổ tả trên Chú ý: N<100 Example: N = 7 a[0] = Hello a[1] = How a[2] = are a[3] = you a[4] = I a[4] = am a[4] = fine All Stríng: Hello How are you I am fine Number of even string: 2 Even string list: am fine

×